Hàn Quốc ghi nhận 2 ca tử vong đầu tiên liên quan tới biến thể Omicron
Ngày 3/1, Hàn Quốc ghi nhận 2 ca tử vong có liên quan tới biến thể Omicron của virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19
4351x51a3xd4a8xb4ffxc44cx9752x7276x104e0x6ec4xX7x8f6fxc0c8x8074x10194xddf3xdab0xX5x84caxXaxc6ffxafa3x559dx1183bxX3x7011xc452xc2dcxX4xX3xe20fxX1xXdxX3xX15xX1x5c4cxX15xX3x60a2xX3xX4xX6xX3xXex85aexX3x50cex10efexX15xX1cxX3x7ffex592exX18xX3xXexXdxe6eaxX15xX3xX5xXdxX38xX15xX3x81abxX18xX6xX15xX3xXex8aa7xXdxX3xf549xXdx9822xX15xX3xXexX1xb357xX3x8cddx5c0bxXdxX4xd0f8xX2exX15xX0x10378xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX6xfce5xXaxX12xcbbcxX1cxX14xfc3exX3xb658xX5axX2xba3axX3xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX4xX3xX1cxX1xXdxX3xX15xX1xX22xX15xX3xX25xX3xX4xX6xX3xXexX2bxX3xX2dxX2exX15xX1cxX3xX4xf400xX3xX5xXdxX38xX15xX3xX40xX18xX6xX15xX3xXexX46xXdxX3xX49xXdxX4bxX15xX3xXexX1xX50xX3xX52xX53xXdxX4xX56xX2exX15xX3xX4xe384xX6xX3xX2dxXdxX56xX18xX7xX3xfed8xd7ccx9c11xXc4xe221xda99xX2ex98aaxXc8xX25xX3xX1cx116b5xX72xX3xX49x8f51xX15xX1xX3xXc9xX52xXcbxd739xf6ffxXc8xX2xc0ebxX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc9xX6xXbxXexXdxX2exX15xXaxX12xX0xXdxX53xX1cxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX53xX7xXc8xXbxX1xX2exXexX2exXaxX3xX7xXexX72xX5xX10xX9xXaxX6cxXdxX7xXbxX5xX6xX72x107dbxX3xX49xX5xX2exX4xe827x59d7xX3xX53xX6xX56xX1cxXdxX15xXc8xX5xX10x978fxXexX11dxX3xX6xX18xXexX2exX124xX3xX53xX6xX56xX1cxXdxX15xXc8xX56xXdxX1cxX1xXexX11dxX3xX6xX18xXexX2exX124xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX4xX3xX1cxX1xXdxX3xX15xX1xX22xX15xX3xX25xX3xX4xX6xX3xXexX2bxX3xX2dxX2exX15xX1cxX3xX32xX33xX18xX3xXexXdxX38xX15xX3xX5xXdxX38xX15xX3xX40xX18xX6xX15xX3xXexX46xXdxX3xX49xXdxX4bxX15xX3xXexX1xX50xX3xX52xX53xXdxX4xX56xX2exX15xX3xX1x5f13xX15xX1xX3x1156fxX15xX1xX3xX2xXaxX3xX7xX56xX4xX9xXaxX5axX5axXdxd1c3xX49xX6xX2exXexX1xX6xX15xX1xX1xX2exX6xX1b0xX2dxX15xX5axX15xX10xf1abxX7xX5axX25xX25x9b04xX2xX5axX25xa667x569axX6cxX2xX2xe1d3xX1ccxX25xX2xX1ccxXexX2xX1cbx5298xX25xX5xX2xX1b0xe7dfxXbxX1cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX4xX3xX1cxX1xXdxX3xX15xX1xX22xX15xX3xX25xX3xX4xX6xX3xXexX2bxX3xX2dxX2exX15xX1cxX3xX32xX33xX18xX3xXexXdxX38xX15xX3xX5xXdxX38xX15xX3xX40xX18xX6xX15xX3xXexX46xXdxX3xX49xXdxX4bxX15xX3xXexX1xX50xX3xX52xX53xXdxX4xX56xX2exX15xXaxX3xX6cxX6xXexX6xXc8xXbxX1xX2exXexX2exXc8xX2exX56xXdxX1cxXdxX15xX6xX5xXc8xX7xX56xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX11dxX5axX5axX4xX6cxX15xXdxX53xX1cxX1b0xX2dxXdxX10xXexX15xX6xX53xXbxX5xX18xX7xX1b0xX2dxX15xX5axXexX1d0xX25xX1c7xX5axX18xXbxX5xX2exX6xX6cxX10xX6cxX5axX49xX2exX123xXexXexX1ddxX5axX25xX1c7xX25xX25x6d05xX1c7xX2xX27fxX1c7xX74xX5axXexXexb000xX2dxX15xX27fxX1xX6xX15xX27fxX40xX18xX2exX4xX27fxX288xX10xXexX27fxX15xX1cxX1xXdxX10xX53xX27fxX4xX2exX2dxXdxX6cxX1b0xX1ddxXbxX1cxXaxX3xX5axX12xX6fxX1cxf1e8x54d1xXdxX3xX6cxXd0xX15xX3xX288x11385xXexX3xX15xX1cxX1xXdxXd4xX53xX3xXc9xX52xXcbxXdbxXdcxXc8xX2xXdfxX3xXex7fb8xXdxX3xXc4xX10xX2exX18xX5xX77xX3xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX4xX1b0xX3x87fbx6e19xX15xX1xX11dxX3xXc5x9e6fxf0daxX5axXcxXcxa4cexXcbxX6fx9b7dxX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx7a84xX2exX6cxX72xXaxX12xXcxX1xX10xX2exX3xX1cxXdxX46xXdxX3xX4xX1x98caxX4xX3xX72xX3xXexX4bxX3xXexX1xX14xX15xX1xX3xXbxX1xX19xX3x4a0fxX1c2xX6xX15xX1cxX1ddxX18xX77xX3xX15xc860xX53xX3xX4xe263xX4xX1xX3xXexX1xXbbxX3xX32x882cxX3xXc4xX10xX2exX18xX5xX3xX74xX25xXdfxX123xX53xX3xX2dxb926xX3xXbxX1x9079xX6xX3xX6fxX6xX53xX77xX3xX25xX3xX49xXd4xX15xX1xX3xX15xX1xXd0xX15xX3xX53xd7f9xX4xX3xXc9xX52xXcbxXdbxXdcxXc8xX2xXdfxX3xX32xX349xX18xX3xc9bbxX3xX32x9127xX3xXexX18x5f1exXdxX3xXdfxX1c7xX77xX3xX53xX46xXdxX3xXexX2bxX3xX2dxX2exX15xX1cxX3xX1cxX33xX15xX3xX32xXd0xX72xX77xX3xX32xaa0exX3xX4xX99xX3xX288xX2b8xXexX3xX15xX1cxX1xXdxXd4xX53xX3xX6cxX2afxcff3xX15xX1cxX3xXexX34dxX15xX1xX3xX2dxX46xXdxX3xX49xXdxX4bxX15xX3xXexX1xX50xX3xX52xX53xXdxX4xX56xX2exX15xX1b0xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2ffxX2exX6cxX72xXaxX12xX13xX6xXdxX3xX49xXd4xX15xX1xX3xX15xX1xXd0xX15xX3xX15xX14xX72xX3xX1cx9fa2xX53xX3xX2xX3xX15xX1cxX2afxX2b0xXdxX3xXexX2bxX3xX2dxX2exX15xX1cxX3xX15xX1cxX14xX72xX3xX25xfdfaxX5axX2xX25xX5axX25xX1c7xX25xX2xX3xX2dxX14xX3xX15xX1cxX2afxX2b0xXdxX3xX123xXdxX6xX3xXexX2bxX3xX2dxX2exX15xX1cxX3xX2dxX14xX2exX3xX15xX1cxX14xX72xX3xX25xXdfxX5axX2xX25xX5axX25xX1c7xX25xX2xX3xX32xX349xX18xX3xX4xX99xX3xX288xX2b8xXexX3xX15xX1cxX1xXdxXd4xX53xX3xX6cxX2afxX3a8xX15xX1cxX3xXexX34dxX15xX1xX3xXexX2ccxXdxX3xX53xX375xXexX3xX49xXd4xX15xX1xX3xX2dxXdxXd4xX15xX3xX32xXdxX349xX18xX3xXexX56xbdccxX3xX15xX1cxX2afxX2b0xXdxX3xX4xX6xX2exX3xXexX18xX379xXdxX3xXexX56xX2exX15xX1cxX3xXexX1xX14xX15xX1xX3xXbxX1xX19xX1b0xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2ffxX2exX6cxX72xXaxX12xbdb5xXd0xX72xX3xX32xX2afxf4c4xX4xX3xX4xX1xX2exX3xX5xX14xX3xX15xX1x7b9axX15xX1cxX3xX4xX6xX3xXexX2bxX3xX2dxX2exX15xX1cxX3xX32xX33xX18xX3xXexXdxX38xX15xX3xXexX2ccxXdxX3xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX4xX3xX4xX99xX3xX5xXdxX38xX15xX3xX40xX18xX6xX15xX3xXexX46xXdxX3xX49xXdxX4bxX15xX3xXexX1xX50xX3xX52xX53xXdxX4xX56xX2exX15xX1b0xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2ffxX2exX6cxX72xXaxX12xX323xXdxX46xXdxX3xX4xX1xX311xX4xX3xX72xX3xXexX4bxX3xX13xX14xX15xX3xX17xX18xX19xX4xX3xX32xX6xX15xX1cxX3xX5xX14xX53xX3xX56x6c10xX3xX15xX1cxX18xX72xX38xX15xX3xX15xX1xXd0xX15xX3xX4xX1xX34dxX15xX1xX3xX288xX331xX4xX3xX1xX6xXdxX3xX4xX6xX3xXexX2bxX3xX2dxX2exX15xX1cxX3xX15xX14xX72xX1b0xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc5xX18xXexX1xX2exX56xXaxX12xXcxX1xX10xX2exX3x8f37xX2exX15xX1xX6xXbxX0xX5axXbxX12
Theo Yonhap