Đào tạo, diễn tập “Phòng chống tấn công có chủ đích và đảm bảo an toàn thông tin cho các hệ thống thông tin phục vụ xây dựng chính quyền điện tử”
(Baothanhhoa.vn) - Ngày 26-6, Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông (CNTT & TT) – Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức khóa đào tạo, diễn tập về an toàn thông tin với chủ đề “Phòng chống tấn công có chủ đích và đảm bảo an toàn thông tin cho các hệ thống thông tin phục vụ xây dựng chính quyền điện tử”.
c087xf7b1x14b7dx148ccxf57dx132f8x100a0x11724xec92xX7xf970x12ec7xe3c5xf3c9x12323x14af4xX5xe3b6xXaxf68cxX0xX7xXexd906x142c4xda6cx1103dxX12xfac0xed62xX17xX3xXex10bc6xX17x11f3axX3xed81xXdxd669xX18xX3xXex129bbxXbxX3xXax10a3axX1x12dc2xX18xX19xX3xX4xX1x11971xX18xX19xX3xXexcd8axX18xX3xX4xf877xX18xX19xX3xX4xde82xX3xX4xX1x13de5xX3xe185xf014xX4xX1xX3xecfdxX1cxX3xX4ax1347fxfad9xX3xce99xX53xX17xX3xX6xX18xX3xXexX17xX1cxX18xX3xXexX1xX3fxX18xX19xX3xXexXdxX18xX3xX4xX1xX17xX3xX4x1264cxX4xX3xX1x1043exX3xXexX1xX36xX18xX19xX3xXexX1xX3fxX18xX19xX3xXexXdxX18xX3xXbxX1x115d8xX4xX3xX4fxX89xX3xc5d6xedd4x10d94xX3xX24xd622xX18xX19xX3xX4xX1xX4bxX18xX1xX3xf5edx14b38xX91x14041xX18xX3xX4axXdxX75xX18xX3xXexfc03xXaxX0x144a6xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xXadxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx10086xX10xX6xX24xXaxX12xc932xX19xX1cxX91xX3xd79axeb3fx10748xXd1xX22xX3xXcxX16xX9fxX18xX19xX3xXexX90xX54xX3xfac1xX3fxX18xX19xX3xX18xX19xX1xX75xX3xXexX1xX3fxX18xX19xX3xXexXdxX18xX3xX4fxX1cxX3xXcxX16xX9fxX91xXa1xX18xX3xXexX1xX3fxX18xX19xX3x11066xXe0xXcbxXcxXcxX3xd49exX3xXcxXcxc5f9xX3xfc6bxX3xda0dxd3faxX3xXcxX1xX3fxX18xX19xX3xXexXdxX18xX3xX4fxX1cxX3xXcxX16xX9fxX91xXa1xX18xX3xXexX1xX3fxX18xX19xX3xXex132cdxX3xX4xX1xe48exX4xX3x12141xX1xX44xX6xX3xX4axX1cxX17xX3xXexX20xX17xX22xX3xX24xXdxX26xX18xX3xXexX2axXbxX3xX4fxXa1xX3xX6xX18xX3xXexX17xX1cxX18xX3xXexX1xX3fxX18xX19xX3xXexXdxX18xX3xX4fx10cbcxXdxX3xX4xX1xX48xX3xX4axXa1xX3xe139xX2exX1xX30xX18xX19xX3xX4xX1xX36xX18xX19xX3xXexX3bxX18xX3xX4xX3fxX18xX19xX3xX4xX44xX3xX4xX1xX48xX3xX4axX4bxX4xX1xX3xX4fxX1cxX3xX4axX53xX54xX3xX56xX53xX17xX3xX6xX18xX3xXexX17xX1cxX18xX3xXexX1xX3fxX18xX19xX3xXexXdxX18xX3xX4xX1xX17xX3xX4xX71xX4xX3xX1xX75xX3xXexX1xX36xX18xX19xX3xXexX1xX3fxX18xX19xX3xXexXdxX18xX3xXbxX1xX89xX4xX3xX4fxX89xX3xX8fxX90xX91xX3xX24xX94xX18xX19xX3xX4xX1xX4bxX18xX1xX3xX9exX9fxX91xXa1xX18xX3xX4axXdxX75xX18xX3xXexXaax14b7bx115eaxX0xXadxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe0xX10xX18xXexX10xX16xXaxX12xX0xXdxX54xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX24xXexX1xX9fxX54xX56xX3xXdxXe0xX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX91xX5xX10xX9xXaxc805xXdxX24xXexX1x10de5xX3xXd1x12d7dxe684xXbxX8fx121e1xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX22dxX3x10962xX230xXd0xXbxX8fxX234xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX22dxXadxXadxXdxX1edxX56xX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX1edxX4fxX18xXadxX18xX10xX228xX7xXadxX2x10928xXd0xee43xXadxX2xX230xXd1xX24xX23exX2xX26bxX231xX231xX26bx10c6axXexX26bxXd0xX2xX2xX5xX26bxXd2xX4xX277xX231xX277xX277xXd2xX54xXbxX230xXd2xX231xXd1xXd2xX231xX277xXd2xX230xX2xXd2xX230xX1edxf28exXbxX19xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX1cxX17xX3xXexX20xX17xX22xX3xX24xXdxX26xX18xX3xXexX2axXbxX3xX16exX2exX1xX30xX18xX19xX3xX4xX1xX36xX18xX19xX3xXexX3bxX18xX3xX4xX3fxX18xX19xX3xX4xX44xX3xX4xX1xX48xX3xX4axX4bxX4xX1xX3xX4fxX1cxX3xX4axX53xX54xX3xX56xX53xX17xX3xX6xX18xX3xXexX17xX1cxX18xX3xXexX1xX3fxX18xX19xX3xXexXdxX18xX3xX4xX1xX17xX3xX4xX71xX4xX3xX1xX75xX3xXexX1xX36xX18xX19xX3xXexX1xX3fxX18xX19xX3xXexXdxX18xX3xXbxX1xX89xX4xX3xX4fxX89xX3xX8fxX90xX91xX3xX24xX94xX18xX19xX3xX4xX1xX4bxX18xX1xX3xX9exX9fxX91xXa1xX18xX3xX4axXdxX75xX18xX3xXexXaaxX1ecxXaxX3xXadxX12xX0xXadxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe0xX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xXcxX17xX1cxX18xX3xX4xX53xX18xX1xX3xX137xX1xX44xX6xX3xX4axX1cxX17xX3xXexX20xX17xX22xX3xX24xXdxX26xX18xX3xXexX2axXbxX1edxX0xXadxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx1234exX17xX24xX91xXaxX12xXcxX1xX6xX54xX3xX24xX94xX3xX56xX9fxX130xXdxX3xX24xXdxX26xX18xX3xXexX2axXbxX3xX4xX44xX3xX4axX20xXdxX3xX24xXdxX75xX18xX3xX5xc1c7xX18xX1xX3xX4axX20xX17xX3xXe0xX89xX4xX3x105f8xX18xX3xXexX17xX1cxX18xX3xXexX1xX3fxX18xX19xX3xXexXdxX18xX234xX3xXcxX16xX9fxX18xX19xX3xXexX90xX54xX3x13248xX18xX19xX3xX4xX134xX9fxX3xX137xX1x1371axX18xX3xX4xX3bxXbxX3xX54xX71xX91xX3xXexX4bxX18xX1xX3x11b25xXdxX75xXexX3xXcbxX6xX54xX3xX104xX3e8xXcbxXe0x103cexef4axXcxX10exX22xX3xX37cxfaf6xX3xXcxX1xX3fxX18xX19xX3xXexXdxX18xX3xX4fxX1cxX3xXcxX16xX9fxX91xXa1xX18xX3xXexX1xX3fxX18xX19xX234xX3xX5xX3a5xX18xX1xX3xX4axX20xX17xX3xX112xX113xX3xXcxX1xX3fxX18xX19xX3xXexXdxX18xX3xX4fxX1cxX3xXcxX16xX9fxX91xXa1xX18xX3xXexX1xX3fxX18xX19xX234xX3xX4xX71xX4xX3xX4xX71xX18xX3xX56xX3fcxX3xX9exX9fxX53xX18xX3xXexX16xc0f6xX3xX54xX20xX18xX19xX3xX4xX48xX6xX3xX4xX71xX4xX3xX7xX113xX22xX3xX56xX6xX18xX22xX3xX18xX19xX1cxX18xX1xX22xX3xX1xX9fxX91xX75xX18xX22xX3xXexX1xX452xX3xX8fxX3a5xX22xX3xXexX1xX1cxX18xX1xX3xXbxX1xX36xX3xXexX16xde00xX18xX3xX4axX452xX6xX3xX56xX1cxX18xX3xXexfc8exX18xX1xX1edxX0xXadxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe0xX10xX18xXexX10xX16xXaxX12xX0xXdxX54xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXe0xX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX91xX5xX10xX9xXaxX228xXdxX24xXexX1xX22dxX3xXd1xX230xX231xXbxX8fxX234xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX22dxX3xX230xX23ex14218xXbxX8fxX234xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX22dxXadxXadxXdxX1edxX56xX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX1edxX4fxX18xXadxX18xX10xX228xX7xXadxX2xX269xXd0xX26bxXadxX2xX230xXd1xX24xX23exX2xX26bxX231xX2xX230xX231xXexX277xXd0xX269xX269xX5xXd0xXd2xX4xX277xX231xXd1xX277xXd2xX54xXbxX230xXd2xX231xXd1xXd2xX231xXd1xXd2xX26bxXd1xXd2xX23exX1edxX295xXbxX19xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX1cxX17xX3xXexX20xX17xX22xX3xX24xXdxX26xX18xX3xXexX2axXbxX3xX16exX2exX1xX30xX18xX19xX3xX4xX1xX36xX18xX19xX3xXexX3bxX18xX3xX4xX3fxX18xX19xX3xX4xX44xX3xX4xX1xX48xX3xX4axX4bxX4xX1xX3xX4fxX1cxX3xX4axX53xX54xX3xX56xX53xX17xX3xX6xX18xX3xXexX17xX1cxX18xX3xXexX1xX3fxX18xX19xX3xXexXdxX18xX3xX4xX1xX17xX3xX4xX71xX4xX3xX1xX75xX3xXexX1xX36xX18xX19xX3xXexX1xX3fxX18xX19xX3xXexXdxX18xX3xXbxX1xX89xX4xX3xX4fxX89xX3xX8fxX90xX91xX3xX24xX94xX18xX19xX3xX4xX1xX4bxX18xX1xX3xX9exX9fxX91xXa1xX18xX3xX4axXdxX75xX18xX3xXexXaaxX1ecxXaxX3xXadxX12xX0xXadxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe0xX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12x12602xX3a5xX18xX1xX3xX4axX20xX17xX3xX4xX71xX4xX3xX7xX113xX22xX3xX56xX6xX18xX22xX3xX18xX19xX1cxX18xX1xX3xXexX1xX6xX54xX3xX24xX94xX3xX1xX3fcxXdxX3xX18xX19xX1xX452xX1edxX0xXadxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX37cxX17xX24xX91xXaxX12x136c6xX1xX44xX6xX3xX24xXdxX26xX18xX3xXexX2axXbxX3xX4xX44xX3xX7xX94xX3xXexX1xX6xX54xX3xX19xXdxX6xX3xX4xX48xX6xX3xX26bxX3xX4axX3fcxXdxX3xX4axX20xXdxX3xX24xXdxX75xX18xX3xX4xX1xX17xX3xX1xd270xX18xX3xXd1xX231xX3xX4axX66axX18xX3xX4fxX452xX3xX4ax11024xX18xX3xXex11918xX3xX4xX71xX4xX3xX4xX66axX3xX9exX9fxX6xX18xX3xX4axX66axX18xX3xX4fxX452xX3xXexX16xX48cxX18xX3xX4axX452xX6xX3xX56xX1cxX18xX3xXexX498xX18xX1xX1edxX3xX635xX1xX44xX6xX3xX1xdef1xX4xX3xX4xX9fxX18xX19xX3xX4xX3bxXbxX3xX4xX71xX4xX3xX4xX71xX4xX1xX3xXexX1xX134xX4xX3xXexX130xX3xX4xX1xX134xX4xX3xXexX16xXdx13c05xX18xX3xX137xX1xX6xXdxX3xX4xX71xX4xX3xX56xcf3bxX164xX4xX3xXbxX1xX30xX18xX19xX3xX18xX19xX67cxX6xX22xX3xX18xX19x106b5xX18xX3xX4xX1x11913xX18xX3xX4fxX1cxX3xX8fxX90xX91xX3xX24xX94xX18xX19xX3xX9exX9fxX91xX3xXexX16xdba1xX18xX1xX3xX134xX18xX19xX3xX4xX134xX9fxX3xX4fxX1cxX3xX8fxXaaxX3xX5x12a3dxX3xX7xX94xX3xX4xX36xX3xX6xX18xX3xXexX17xX1cxX18xX3xXexX1xX3fxX18xX19xX3xXexXdxX18xX3xXexX20xXdxX3xX4xX71xX4xX3xX4xX66axX3xX9exX9fxX6xX18xX22xX3xX4axX66axX18xX3xX4fxX452xX1edxX0xXadxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe0xX10xX18xXexX10xX16xXaxX12xX0xXdxX54xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXe0xX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX91xX5xX10xX9xXaxX228xXdxX24xXexX1xX22dxX3xXd1xX230xX231xXbxX8fxX234xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX22dxX3xX23exXd1xX231xXbxX8fxX234xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX22dxXadxXadxXdxX1edxX56xX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX1edxX4fxX18xXadxX18xX10xX228xX7xXadxX2xX269xXd0xX26bxXadxX2xX230xXd1xX24xX23exX2xX26bxX231xXd0xX230xX269xXexXd1xXd1xX231xXd0xX5xX2xX231xXd2xX4xX277xX231xX277xX23exXd2xX54xXbxX230xXd2xX231xXd1xXd2xX231xX277xXd2xXd0xX277xXd2xX230xX1edxX295xXbxX19xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX1cxX17xX3xXexX20xX17xX22xX3xX24xXdxX26xX18xX3xXexX2axXbxX3xX16exX2exX1xX30xX18xX19xX3xX4xX1xX36xX18xX19xX3xXexX3bxX18xX3xX4xX3fxX18xX19xX3xX4xX44xX3xX4xX1xX48xX3xX4axX4bxX4xX1xX3xX4fxX1cxX3xX4axX53xX54xX3xX56xX53xX17xX3xX6xX18xX3xXexX17xX1cxX18xX3xXexX1xX3fxX18xX19xX3xXexXdxX18xX3xX4xX1xX17xX3xX4xX71xX4xX3xX1xX75xX3xXexX1xX36xX18xX19xX3xXexX1xX3fxX18xX19xX3xXexXdxX18xX3xXbxX1xX89xX4xX3xX4fxX89xX3xX8fxX90xX91xX3xX24xX94xX18xX19xX3xX4xX1xX4bxX18xX1xX3xX9exX9fxX91xXa1xX18xX3xX4axXdxX75xX18xX3xXexXaaxX1ecxXaxX3xXadxX12xX0xXadxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe0xX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xXc5xX6aaxX4xX3xX4fxXdxX48cxX18xX3xXexX1xX6xX54xX3xX24xX94xX3xX137xX1xX44xX6xX3xX4axX1cxX17xX3xXexX20xX17xX22xX3xX24xXdxX26xX18xX3xXexX2axXbxX0xXadxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX37cxX17xX24xX91xXaxX12xXcxX1xX3fxX18xX19xX3xX9exX9fxX6xX3xX4xX71xX4xX3xX1xX17xX20xXexX3xX4axX3fcxX18xX19xX3xX24xXdxX26xX18xX3xXexX2axXbxX3xX4fxX164xXdxX3xX18xX1xXdxXa1xX9fxX3xX137xX452xX4xX1xX3xX56xX53xX18xX3xX137xX1xX71xX4xX3xX18xX1xX6xX9fxX22xX3xX4xX71xX4xX3xX4xX71xX18xX3xX56xX3fcxX3xX4xX1xX9fxX91xX48cxX18xX3xXexX16xX71xX4xX1xX3xX4fxXa1xX3xX6xX18xX3xXexX17xX1cxX18xX3xXexX1xX3fxX18xX19xX3xXexXdxX18xX3xX4axX6dcx1202cxX4xX3xX5xX9fxX91xX75xX18xX3xXexX2axXbxX3xX4xX71xX4xX3xX137x138a3xX3xX18xX6eexX18xX19xX234xX3xX137xXdxX6cfxX54xX3xXexX16xX6xX3xXexX4bxX18xX1xX3xX7x145a2xX18xX3xX7xX1cxX18xX19xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xXbxX1xX36xXdxX3xX1xX94fxXbxX3xX19xXdx103a5xX6xX3xX4xX66axX3xX9exX9fxX6xX18xX22xX3xX4axX66axX18xX3xX4fxX452xX3xX4fxX1cxX3xX19xXdxX991xX6xX3xX4xX71xX4xX3xXexX1xX1cxX18xX1xX3xX4fxXdxX48cxX18xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX1bxX3fcxXdxX3xX134xX18xX19xX3xX4xX134xX9fxX3xX7xX94xX3xX4xX36xX3xX4xX48xX6xX3xXexX498xX18xX1xX1edxX3xX1bxfa43xX18xX19xX3xXexX1x11d11xXdxX3xX4xX71xX4xX3xX4xX66axX3xX9exX9fxX6xX18xX22xX3xX4axX66axX18xX3xX4fxX452xX3xX4fxX1cxX3xXcxX16xX9fxX18xX19xX3xXexX90xX54xX3xXe0xXcbxXcxXcxX10axXcxXcxX3xX7x1108axX3xX4xd99cxX18xX19xX3xXbxX1xX36xXdxX3xX1xX94fxXbxX3xX4axX6cfxX3xX19xXdxX71xX54xX3xX7xX71xXexX3xX4fxX1cxX3xX4axX53xX54xX3xX56xX53xX17xX3xX6xX18xX3xXexX17xX1cxX18xX3xXexX1xX3fxX18xX19xX3xXexXdxX18xX3xXbxX1xX89xX4xX3xX4fxX89xX3xXe0xX1xX4bxX18xX1xX3xX9exX9fxX91xXa1xX18xX3xX4axXdxX75xX18xX3xXexXaaxX3xXexX16xX48cxX18xX3xX4axX452xX6xX3xX56xX1cxX18xX3xXexX498xX18xX1xX1edxX3x1340cxX9fxX6xX3xX4axX44xX22xX3xX19xXdxe9a5xXbxX3xX4xX1xX17xX3xX4xX71xX4xX3xX1xX6aaxX4xX3xX4fxXdxX48cxX18xX3xX18xc3b8xX54xX3xX4fxX991xX18xX19xX3xX137xXdxX678xX18xX3xXexX1xX134xX4xX3xX4fxX1cxX3xXexX16xX6xX18xX19xX3xX56xX452xX3xX137xX961xX3xX18xX6eexX18xX19xX3xX8fxXaaxX3xX5xX71bxX3xX4xX71xX4xX3xX7xX94xX3xX4xX36xX3xX4fxXa1xX3xX6xX18xX3xXexX17xX1cxX18xX3xXexX1xX3fxX18xX19xX3xXexXdxX18xX3xXexX20xXdxX3xX4xX71xX4xX3xX1xX75xX3xXexX1xX36xX18xX19xX3xXexX1xX3fxX18xX19xX3xXexXdxX18xX3xX4xX48xX6xX3xX4xX66axX3xX9exX9fxX6xX18xX22xX3xX4axX66axX18xX3xX4fxX452xX1edxX0xXadxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe0xX10xX18xXexX10xX16xXaxX12xX0xXdxX54xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXe0xX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX91xX5xX10xX9xXaxX228xXdxX24xXexX1xX22dxX3xXd1xX230xX231xXbxX8fxX234xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX22dxX3xX23exX269xX23exXbxX8fxX234xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX22dxXadxXadxXdxX1edxX56xX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX1edxX4fxX18xXadxX18xX10xX228xX7xXadxX2xX269xXd0xX26bxXadxX2xX230xXd1xX24xX23exX2xX26bxX231xX230xX26bxX4e7xXexX2xX269xX231xXd0xX5xX231xXd2xX4xX277xX231xX4e7xX26bxXd2xX54xXbxX230xXd2xX231xXd1xXd2xX231xX4e7xXd2xX23exX231xXd2xX2xX1edxX295xXbxX19xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX1cxX17xX3xXexX20xX17xX22xX3xX24xXdxX26xX18xX3xXexX2axXbxX3xX16exX2exX1xX30xX18xX19xX3xX4xX1xX36xX18xX19xX3xXexX3bxX18xX3xX4xX3fxX18xX19xX3xX4xX44xX3xX4xX1xX48xX3xX4axX4bxX4xX1xX3xX4fxX1cxX3xX4axX53xX54xX3xX56xX53xX17xX3xX6xX18xX3xXexX17xX1cxX18xX3xXexX1xX3fxX18xX19xX3xXexXdxX18xX3xX4xX1xX17xX3xX4xX71xX4xX3xX1xX75xX3xXexX1xX36xX18xX19xX3xXexX1xX3fxX18xX19xX3xXexXdxX18xX3xXbxX1xX89xX4xX3xX4fxX89xX3xX8fxX90xX91xX3xX24xX94xX18xX19xX3xX4xX1xX4bxX18xX1xX3xX9exX9fxX91xXa1xX18xX3xX4axXdxX75xX18xX3xXexXaaxX1ecxXaxX3xXadxX12xX0xXadxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe0xX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12x11220xX18xX19xX3xXcxX16x12eb6xX18xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xXcxXa14xX18xX19xX3xXd2xX3xX4xX1xX9fxX91xX48cxX18xX3xX19xXdxX6xX3xX56xX53xX17xX3xX54xX2axXexX3xXexX1xX9fxX3fcxX4xX3xXcxX2axXbxX3xX4axX17xX1cxX18xX3xXe0xX3fxX18xX19xX3xX18xX19xX1xX75xX3xX37cxX635xX3b1xX3e8xX3xXexX16xX6xX17xX3xX4axX130xXdxX3xXexX20xXdxX3xX56xX9fxX130xXdxX3xX24xXdxX26xX18xX3xXexX2axXbxX1edxX0xXadxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX37cxX17xX24xX91xXaxX12xX635xX1xX44xX6xX3xX4axX1cxX17xX3xXexX20xX17xX22xX3xX1xX9fxX3bxX18xX3xX5xX9fxX91xX75xX18xX3xX24xXdxX26xX18xX3xXexX2axXbxX3xX5xXc6fxX18xX3xX18xX1cxX91xX3xX4fxX164xXdxX3xX54xX17xX18xX19xX3xX54xX9fxX36xX18xX3xX5xX1cxX3xX7xX90xX18xX3xX4xX1xX66axXdxX3xX137xX961xX3xXexX1xX9fxX2axXexX3xX9fxX91xX3xXexX4bxX18xX3xX24xX1cxX18xX1xX3xX4xX1xX17xX3xX4xX71xX4xX3xX4xX71xX18xX3xX56xX3fcxX3xXbxX1xX89xX3xXexX16xX71xX4xX1xX3xX6xX18xX3xXexX17xX1cxX18xX3xXexX1xX3fxX18xX19xX3xXexXdxX18xX22xX3xX134xX18xX19xX3xX4xX134xX9fxX3xX7xX94xX3xX4xX36xX3xXexX20xXdxX3xX4xX71xX4xX3xX4xX66axX3xX9exX9fxX6xX18xX22xX3xX4axX66axX18xX3xX4fxX452xX1edxX3xX1bxX9dexX18xX19xX3xXexX1xX9e4xXdxX3xX4axX90xX91xX3xX4xc798xX18xX19xX3xX5xX1cxX3xX7xX94xX3xX137xXdxX75xX18xX3xX4axX6cfxX3xX5xX3a5xX18xX1xX3xX4axX20xX17xX3xX4xX71xX4xX3xX4axX66axX18xX3xX4fxX452xX3xX4axX71xX18xX1xX3xX19xXdxX71xX3xX4axX6dcxX94fxX4xX3xX18xX1xX991xX18xX19xX3xX18xX19xX9fxX91xX3xX4xX66axX3xX4xX48xX6xX3xX4fxXdxX75xX4xX3xX54xX3bxXexX3xX6xX18xX3xXexX17xX1cxX18xX3xXexX1xX3fxX18xX19xX3xXexXdxX18xX3xXexX1xX3fxX18xX19xX3xX9exX9fxX6xX3xX4fxXdxX75xX4xX3xX137xX1xX6xXdxX3xXexX1xX71xX4xX3xX4xX71xX4xX3xX5xfbcfxX3xX1xX130xX18xX19xX3xX1xX75xX3xXexX1xX36xX18xX19xX3xX4xXd9bxX18xX19xX3xX18xX1xX6dcxX3xX4xX66axX3xX4xX1xX678xX3xXbxX1xX36xXdxX3xX1xX94fxXbxX22xX3xX8fxXaaxX3xX5xX71bxX3xX4xX71xX4xX3xXexX708xX18xX1xX3xX1xX9fxX36xX18xX19xX3xX7xX94xX3xX4xX36xX3xX8fxX53xX91xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX9exX9fxX71xX3xXexX16xX708xX18xX1xX3xX134xX18xX19xX3xX24xX89xX18xX19xX3xXe0xXcbxXcxXcxX3xXbxX1xX89xX4xX3xX4fxX89xX3xX4fxXdxX75xX4xX3xX4xX1xX498xX3xX4axX20xX17xX22xX3xX4axXdxXa1xX9fxX3xX1xX1cxX18xX1xX3xXexX16xX48cxX18xX3xX137xX1xX3fxX18xX19xX3xX19xXdxX6xX18xX3xX54xX20xX18xX19xX1edxX0xXadxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX37cxX17xX24xX91xXaxX3xX7xXexX91xX5xX10xX9xXaxXexX10xX8fxXexXd2xX6xX5xXdxX19xX18xX22dxX3xX4xX10xX18xXexX10xX16xX234xXaxX12xX0xXdxX54xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX54xX4xX10xXd2xX17xX56xX295xX10xX4xXexX3xX24xX19xX54xX10xX24xXdxX6xX3xX4fxXdxX24xX10xX17xX3xX54xXbxX230xXaxX3xX7xXexX91xX5xX10xX9xXaxX228xXdxX24xXexX1xX22dxX3xXd1xX2xXd0xXbxX8fxX234xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX22dxX3xX23exX230xX230xXbxX8fxX234xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxXadxX6xXbxXbxX7xXadxX17xXbxX10xX18xXadxX54xX10xX24xXdxX6xXadxXexX1xX9fxX54xX56x10e62xXbxX9xX18xX10xX228xX7xXadxX2xX269xXd0xX26bxXadxX2xX230xXd1xX24xX23exX2xX26bxX2xX23exX2xX2xXexX269xX231xX231xX230xX5xX4e7xXd2xX4xX277xX231xXd1xX26bxXd2xX54xXbxX230xXd2xX231xXd1xXd2xX231xXd1xXd2xX23exX277xXd2xXd0xX1edxX295xXbxX19xXaxX3xX24xX6xXexX6xXd2xXexX91xXbxX10xX9xXaxX4fxXdxX24xX10xX17xXadxX54xXbxX230xXaxX3xX24xX6xXexX6xXd2xX10xX18xX4xX17xX24xX10xX9xXaxX19x12da7xdad9xXd0xX4e7xX4fxX2xXbxX9fxX2exX10xXexX137xX56xd88exXfc2xXd1xX8fxe8f7x118ebx142d7xX7xX3f5xX7xX24xX4e7xXfc7xX4fxX18xX231xX3f5x131fdx12660xX19xXbxX54xXcxXexX19x134cexXcxXe0xX37cx13d6dxX37cx11243xX8fxXfc7xX231xX3e8xX9exX6xX2exX3f6xXfc2xXexX37cxX5xX8fxX5f3xX9exXbxXbxX18xX269xXfdbxX56xXfdfxf18dxXfc7xX8fxXdxX3f6xXfc7xXff8xX24xX91xX56xX3f6xX5f3xd0ebxXd0xX37cxX9fxX635xXd1xXcbxX4xXfe1xX4xXfe1xX4e7xX5xX24xX3b1xXe0xXff8xXc5xX37cxX91xXfdbxX6xXfc6xXfdfxX2exXfc7xX1004xXd0xX37cxX295xXc5xXd1xX2exX16xXfdfxXexXff8xXfc7xX19xX91xX26bxX112xX137xX230xX19xX4e7xX4fxXcxX228xX231xX2exX3b1xXcxX23exXfc8xX10xX230xXfe1xXe0xX3f5xXfe1xXfdbxX3e8xX26bxX5f3xXcbxX137xX3b1xXff8xXff8xX26bxX230xX26bxXa79xX1004xX23exXfd3xX1004xX23exXfd3xXaxX3xX24xX6xXexX6xXd2xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXaxX3xXadxX12xX0xXadxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXe0xX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX3xX7xXexX91xX5xX10xX9xXaxXexX10xX8fxXexXd2xX6xX5xXdxX19xX18xX22dxX3xX4xX10xX18xXexX10xX16xX234xXaxX12xXfdbxX3fcxXexX3xX7xX36xX3xX1xX17xX20xXexX3xX4axX3fcxX18xX19xX3xXexX20xXdxX3xX56xX9fxX130xXdxX3xX137xX1xX6xXdxX3xX19xXdxX53xX18xX19xX3xX137xX1xX44xX6xX3xX4axX1cxX17xX3xXexX20xX17xX1edxX0xXadxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX37cxX17xX24xX91xXaxX12xX635xX1xX44xX6xX3xX4axX1cxX17xX3xXexX20xX17xX22xX3xX24xXdxX26xX18xX3xXexX2axXbxX3xX24xXdxX26xX18xX3xX16xX6xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX23exX3xX18xX19xX1cxX91xX3xXexX67cxX3xXd0xXd1xXd2xXd1xX3xX4axX678xX18xX3xXd0xX4e7xXd2xXd1xX3xXexX20xXdxX3xXcxX16xX9fxX18xX19xX3xXexX90xX54xX3xX1xX3fcxXdxX3xX18xX19xX1xX452xX3xXexX498xX18xX1xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xXc5xX44xX6xX3xX104xX7xX36xX3xX2xX23exX23exX3xXa79xX9fxX6xX18xX19xX3xXcxX16xX9fxX18xX19xX22xX3xXbxX1xX6dcxX9e4xX18xX19xX3xXcbxX19xX6aaxX4xX3xXcxX16xX20xX17xX22xX3xXcxX2exX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xXc5xX44xX6xX10exX1edxX0xXadxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3b1xX9fxXexX1xX17xX16xXaxX12xX0xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xXa79xX9fxX6xX18xX19xX3xXcxX16xX9fxX18xX19xX0xXadxX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xXadxXbxX12
Quang Trung