Tăng cường bảo đảm an toàn sức khỏe cho giáo viên, học sinh
(Baothanhhoa.vn) - Bộ Giáo dục-Đào tạo đề nghị các Sở Giáo dục-Đào tạo tổ chức thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các quy định về bảo đảm an toàn phòng, chống dịch COVID-19 khi tổ chức các hoạt động dạy học trực tiếp...
c476x13d61x11a65xcee1xdc6fx128c3x1382cx103bex10b5fxX7x133d0x13f70xdf38x12717x12e24x14229xX5x10d1exXax10735xXcx12637xe07axdae7xX3xX4x10d24xe2c8xX15xX16xX3xdc6exe66ax11a28xX3xde62xX1fxd511xX3xX6xX15xX3xXexX20xcbd8xX15xX3xX7x140dexX4xX3x13080xX1xd0ddxX10xX3xX4xX1xX20xX3xX16xXdx13202xX20xX3xd82dxXdx138e6xX15x11cccxX3xX1xc479xX4xX3xX7xXdxX15xX1xX0xfc39xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxe1d0xX10xX6xda1bxXaxX12x11e0cx12abbxX3xe540xXdxX3dxX20xX3xX61xced5xX4xf601xeb98xX2bxX20xX3xXex11f43xX20xX3xX22xd8b8xX3xX15xX16xX1x10fd7xX3xX4xX3dxX4xX3x10a87xef3exX3xX67xXdxX3dxX20xX3xX61xX6dxX4xX6fxX70xX2bxX20xX3xXexX75xX20xX3xXex10a31xX3xX4xX1xX2fxX4xX3xXexX1x1222fxX4xX3xX1xXdxc940xX15xX3xX15xX16xX1xXdxX42xX24xX3xXex14a33xX4xX44xX3xX22x117c7xe7ccxX3xX22xc6cexX3xX4xX3dxX4xX3x10039xe8a2xXb8xX3xX22xX7exX15xX1xX3xX40xX79xX3xX1exX1fxX20xX3xX22xX1fxX24xX3xX6xX15xX3xXexX20xX2bxX15xX3xXbxX1xca77xX15xX16xX44xX3xX4xX1x10063xX15xX16xX3xX61xX7exX4xX1xX3xf57fx13bf0x12dedx12d58x136a1xX6fxX2xdd03xX3xX32xX1xXdxX3xXexX99xX3xX4xX1xX2fxX4xX3xX4xX3dxX4xX3xX1xX20xX75xXexX3xX22xX65xX15xX16xX3xX61xX75xXb8xX3xX1xX47xX4xX3xXexe1e8xXa2xX4xX3xXexXdx129fexXbx10dd4xX123xX123xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX64xX20xX61xXb8xXaxX12xX0xXdxX24xX16xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX24xX7xX6fxXbxX1xX20xXexX20xX3xX61xXexX1xXc2xX24xX1exX3xXdxXefxX10xX15xXexX10xX11bxXaxX3xX7xXexXb8xX5xX10xX9xXax12fa5xXdxX61xXexX1xfbe9xX3xd38bx12873x134b0xXbx136a7xf2e8xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX14xX15xX16xX3xX4xX19xX1axX15xX16xX3xX1exX1fxX20xX3xX22xX1fxX24xX3xX6xX15xX3xXexX20xX2bxX15xX3xX7xX2fxX4xX3xX32xX1xX34xX10xX3xX4xX1xX20xX3xX16xXdxX3dxX20xX3xX40xXdxX42xX15xX44xX3xX1xX47xX4xX3xX7xXdxX15xX1xX3xX1x12206xX15xX1xX3xX1fxX15xX1xX3xX2xXaxX3xX7xX11bxX4xX9xXaxX4fxX4fxXdxX123xX1exX6xX20xXexX1xX6xX15xX1xX1xX20xX6xX123xX40xX15xX4fxX15xX10xX168xX7xX4fxfd79xX1e3xX171xXf6xX4fxX2xX171x12191xX61xX171xX2x1168exX1eexX171xX1e3xX16fxXexX1eexX2xX2xX5xX1eexX123xda35xXbxX16xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX16xX3xX4xX19xX1axX15xX16xX3xX1exX1fxX20xX3xX22xX1fxX24xX3xX6xX15xX3xXexX20xX2bxX15xX3xX7xX2fxX4xX3xX32xX1xX34xX10xX3xX4xX1xX20xX3xX16xXdxX3dxX20xX3xX40xXdxX42xX15xX44xX3xX1xX47xX4xX3xX7xXdxX15xX1xXaxX3xX168xXdxX61xXexX1xX9xXaxX16fxX170xX171xXaxX3xX61xX6xXexX6xX6fxXbxX1xX20xXexX20xX6fxX20xX11bxXdxX16xXdxX15xX6xX5xX6fxX7xX11bxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX16dxX4fxX4fxX4xX61xX15xXdxX24xX16xX123xX40xXdxX10xXexX15xX6xX24xXbxX5xXc2xX7xX123xX40xX15xX4fxXexX170xX1e3xX171xX4fxXc2xXbxX5xX20xX6xX61xX10xX61xX4fxXc1x12d1dxX7xXc1xXb8xX4fxX1e3xX171xX1e3xX1e3x10f4axX171xd1edxX29cxX171xX170xX4fxX61xX20xX29cxXexX1xX6xX15xX29cxX15xX1xXdxX10xXexX29cxX1xX20xX4xX29cxX7xXdxX15xX1xX123xX1faxXbxX16xXaxX3xX4fxX12xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXefxX6xXbxXexXdxX20xX15xXaxX12xX70xX20xX3xXexX1xcfd3xX15xX3xX15xX1xXdxXa7xXexX3xX4xX1xX20xX3xX1xX47xX4xX3xX7xXdxX15xX1xX3xXexX11bxX19xe9c8xX4xX3xX32xX1xXdxX3xX40xX2bxX20xX3xX5xX2f7xXbxX3xX1xX47xX4xX123xX3xdde4xf890xX15xX1xX16dxX3xXcxXcx11eaexXf1xff54xf180xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX64xX20xX61xXb8xXaxX12xX64xX65xX3xX67xXdxX3dxX20xX3xX61xX6dxX4xX3xX40xX2bxX3xX70xX2bxX20xX3xXexX75xX20xX3xX40x13ef7xX6xX3xX4xf1ffxX3xX40xX14xX15xX3xX1exX1fxX15xX3xX16xf776xXdxX3xX4xX3dxX4xX3xX84xX85xX3xX67xXdxX3dxX20xX3xX61xX6dxX4xX3xX40xX2bxX3xX70xX2bxX20xX3xXexX75xX20xX3xX40xX79xX3xX40xXdxXa7xX4xX3xXexX14xX15xX16xX3xX4xX19xX1axX15xX16xX3xX4x14265xX15xX16xX3xXexX3dxX4xX3xX1exX1fxX20xX3xX22xX1fxX24xX3xX6xX15xX3xXexX20xX2bxX15xX3xX7xX2fxX4xX3xX32xX1xX34xX10xX3xX4xX1xX20xX3xX16xXdxX3dxX20xX3xX40xXdxX42xX15xX3xX44xX3xXexX11bx1457exX3xX10xX24xX44xX3xX1xX47xX4xX3xX7xXdxX15xX1xX123xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX64xX20xX61xXb8xXaxX12xXcxX1xX10xX20xX3xX40xX14xX15xX3xX1exX1fxX15xX44xX3xX15xX1xd153xX24xX3xX1exX1fxX20xX3xX22xX1fxX24xX3xX6xX15xX3xXexX20xX2bxX15xX3xX40xX79xX3xX7xX2fxX4xX3xX32xX1xX34xX10xX3xX4xX1xX20xX3xX16xXdxX3dxX20xX3xX40xXdxX42xX15xX44xX3xXexX11bxX3b8xX3xX10xX24xX44xX3xX1xX47xX4xX3xX7xXdxX15xX1xX44xX3xX22xe0e9xX4xX3xX1exXdxXa7xXexX3xX5xX2bxX3xXexX11bxX3b8xX3xX10xX24xX44xX3xX1xX47xX4xX3xX7xXdxX15xX1xX3xX85xX3xX40x10a16xX15xX16xX3xX24xXdxX79xX15xX3xX15xXb2xXdxX44xX3xX1xX1fxXdxX3xX22xX1fxX20xX44xX3xX40xX44cxX15xX16xX3xX22x10270xX15xX16xX3xX1exX2bxX20xX3xX61xX2dexX15xX3xXexX65xX4xX3xXexX1xXdx11911xXc2xX3xX7xXe6xX44xX3xX4xX348xX3xX1xX20xX2bxX15xX3xX4xX1fxX15xX1xX3xX32xX1xX348xX3xX32xX1xX14xX15xX3xXexX11bxX19xX2f7xX4xX3xX61xXdxe7c7xX15xX3xX1exXdxX121xX15xX3xXbxX1xX2fxX4xX3xXexX75xXbxX3xX4xXbbxX6xX3xX61xX7exX4xX1xX3xXefxXf0xXf1xXf2xXf3xX6fxX2xXf6xX3xX40xX2bxX3xXexX1xX1axXdxX3xXexXdxX121xXexX3xX11bx13d71xXexX3xX1xX75xXdxX3xX85xX3xX4xX3dxX4xX3xXex11c10xX15xX1xX3xXbxX1x12f67xX6xX3xX64xd18dxX4xX44xX3xX1fxX15xX1xX3xX1xX19xX85xX15xX16xX3xXexX11bxXa2xX4xX3xXexXdxX121xXbxX3xX22xX121xX15xX3xX7xX2fxX4xX3xX32xX1xX34xX10xX3xX40xX2bxX3xX40xXdxXa7xX4xX3xX1xX47xX4xX3xXexee08xXbxX3xX4xXbbxX6xX3xX4xX3dxX4xX3xX10xX24xX44xX3xX64xX65xX3xX67xXdxX3dxX20xX3xX61xX6dxX4xX3xX40xX2bxX3xX70xX2bxX20xX3xXexX75xX20xX3xX22xX79xX3xX15xX16xX1xX7exX3xX4xX3dxX4xX3xX84xX85xX3xX67xXdxX3dxX20xX3xX61xX6dxX4xX3xX40xX2bxX3xX70xX2bxX20xX3xXexX75xX20xX3xXexX99xX3xX4xX1xX2fxX4xX3xXexX1xXa2xX4xX3xX1xXdxXa7xX15xX3xX15xX16xX1xXdxX42xX24xX3xXexXb2xX4xX44xX3xX22xXb7xXb8xX3xX22xXbbxX3xX4xX3dxX4xX3xXc1xXc2xXb8xX3xX22xX7exX15xX1xX3xX40xX79xX3xX1exX1fxX20xX3xX22xX1fxX24xX3xX6xX15xX3xXexX20xX2bxX15xX3xXbxX1xXdfxX15xX16xX44xX3xX4xX1xXe6xX15xX16xX3xX61xX7exX4xX1xX3xXefxXf0xXf1xXf2xXf3xX6fxX2xXf6xX3xX32xX1xXdxX3xXexX99xX3xX4xX1xX2fxX4xX3xX4xX3dxX4xX3xX1xX20xX75xXexX3xX22xX65xX15xX16xX3xX61xX75xXb8xX3xX1xX47xX4xX3xXexX11bxXa2xX4xX3xXexXdxX121xXbxX174xX3xX11bxX2bxX3xX7xX20xX3dxXexX44xX3xX4xXbbxX15xX16xX3xX4xXe6xX3xX22xXdxX79xXc2xX3xX32xXdxXa7xX15xX3xX40xX79xX3xX15xX1xX2dexX15xX3xX5xXa2xX4xX44xX3xX4xfbd8xX3xX7xX85xX3xX40xX51cxXexX3xX4xX1x12a8fxXexX44xX3xXexX11bxX6xX15xX16xX3xXexX1xXdxX121xXexX3xX1exX7exX3xXbxX1xXdfxX15xX16xX44xX3xX4xX1xXe6xX15xX16xX3xX61xX7exX4xX1xX3xXexX11bxX20xX15xX16xX3xX4xX3dxX4xX3xX4xX61bxX3xX7xX85xX3xX16xXdxX3dxX20xX3xX61xX6dxX4xX3xX15xX1xX3ecxX24xX3xX2fxX15xX16xX3xXbxX1xX348xX3xX40xX2f7xXdxX3xX61xXdxX4a1xX15xX3xX1exXdxX121xX15xX3xXbxX1xX2fxX4xX3xXexX75xXbxX3xX4xXbbxX6xX3xX61xX7exX4xX1xX3xX1exXa7xX15xX1xX123xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX64xX20xX61xXb8xXaxX12xXefxX3dxX4xX3xX15xX1xX2bxX3xXexX11bxX19xX1axX15xX16xX3xXexX14xX15xX16xX3xX4xX19xX1axX15xX16xX3xXbxX1xXe6xXdxX3xX1xe3c4xXbxX3xX40xX2f7xXdxX3xX16xXdxX6xX3xX22xX1bbxX15xX1xX3xXexX11bxX3b8xX3xX10xX24xX44xX3xX1xX47xX4xX3xX7xXdxX15xX1xX3xX22xX47cxX3xXexX1xX10xX20xX3xX61xdd18xXdxX3xXexX1xX19xX1axX15xX16xX3xX173xXc2xXb8xX42xX15xX3xX40xX79xX3xX7xX2fxX4xX3xX32xX1xX34xX10xX174xX3xXexXc2xXb8xX42xX15xX3xXexX11bxXc2xXb8xX79xX15xX44xX3xXexX19xX3xX40xX626xX15xX44xX3xX1x10de2xX3xXexX11bxX6cbxX3xX1xX47xX4xX3xX7xXdxX15xX1xX3xX40xX79xX3xX1xX47xX4xX3xXexX51cxXbxX44xX3xXexX2dexX24xX3xX5x108b3xX44xX3xX1exX1fxX20xX3xX22xX1fxX24xX3xX61xXdxX15xX1xX3xX61xX19xea27xX15xX16xX3xX40xX2bxX3xXexX14xX15xX16xX3xX4xX19xX1axX15xX16xX3xX4xX3dxX4xX3xX1xX20xX75xXexX3xX22xX65xX15xX16xX3xX40xX51cxX15xX3xX22xX65xX15xX16xX3xXexX1xX47cxX3xX5xXa2xX4xX44xX3xX16xXdxXb2xXbxX3xX4xX3dxX4xX3xX10xX24xX3xXexX1xX4e6xX4xX1xX3xX15xX16xX1xXdxX44xX3xX99xX15xX3xX22xX7exX15xX1xX3xX40xXdxXa7xX4xX3xX1xX47xX4xX3xXexX51cxXbxX3xX40xX2bxX3xX11bxdb1exX15xX3xX5xXc2xXb8xXa7xX15xX3xXexX11bxX20xX15xX16xX3xX1exXe6xXdxX3xX4xX1fxX15xX1xX3xX61xX7exX4xX1xX3xX1exXa7xX15xX1xX123xX3xX70xX42dxX4xX3xX1exXdxXa7xXexX44xX3xXc1xXc2xX6xX15xX3xXexX2dexX24xX3xX40xX2bxX3xX4xX348xX3xX1exXdxXa7xX15xX3xXbxX1xX3dxXbxX3xX1xX729xX3xXexX11bxX6cbxX3xX40xX79xX3xX40xX51cxXexX3xX4xX1xX626xXexX3xX40xX2bxX3xXexXdxX15xX1xX3xXexX1xXb7xX15xX3xX22xXe6xXdxX3xX40xX2f7xXdxX3xXexX11bxX3b8xX3xX10xX24xX44xX3xX1xX47xX4xX3xX7xXdxX15xX1xX3xX85xX3xX40xX44cxX15xX16xX3xX24xXdxX79xX15xX3xX15xXb2xXdxX44xX3xX1xX1fxXdxX3xX22xX1fxX20xX44xX3xX40xX44cxX15xX16xX3xX22xX469xX15xX16xX3xX1exX2bxX20xX3xX61xX2dexX15xX3xXexX65xX4xX3xXexX1xXdxX47cxXc2xX3xX7xXe6xX44xX3xX4xX348xX3xX1xX20xX2bxX15xX3xX4xX1fxX15xX1xX3xX32xX1xX348xX3xX32xX1xX14xX15xX123xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX64xX20xX61xXb8xXaxX12xXefxX3dxX4xX3xX22xX7exX6xX3xXbxX1xX19xX61bxX15xX16xX3xX4xX1xXbbxX3xX22xX65xX15xX16xX44xX3xX5xXdxX15xX1xX3xX1xX20xX75xXexX3xXexX11bxX20xX15xX16xX3xX40xXdxXa7xX4xX3xXexX1xXa2xX4xX3xX1xXdxXa7xX15xX3xX32xX121xX3xX1xX20xX75xX4xX1xX3xX15xX14xX24xX3xX1xX47xX4xX44xX3xX61xX75xXb8xX3xX1xX47xX4xX3xXexX11bxXa2xX4xX3xXexXdxX121xXbxX3xX32xX121xXexX3xX1xX6cbxXbxX3xX40xX2f7xXdxX3xXexX11bxXa2xX4xX3xXexXc2xXb8xX121xX15xX44xX3xXbxX1xX44cxX3xX1xX6cbxXbxX3xX40xX2f7xXdxX3xX61xXdxX4a1xX15xX3xX1exXdxX121xX15xX3xXbxX1xX2fxX4xX3xXexX75xXbxX3xX4xXbbxX6xX3xX61xX7exX4xX1xX3xX1exXa7xX15xX1xX3xX40xX2bxX3xXexX1xX1axXdxX3xXexXdxX121xXexX3xX85xX3xX22xX7exX6xX3xXbxX1xX19xX61bxX15xX16xX44xX3xX22xXe6xXdxX3xX40xX2f7xXdxX3xXexX344xX15xX16xX3xX4xX61bxX3xX7xX85xX3xX16xXdxX3dxX20xX3xX61xX6dxX4xX3xX40xX2bxX3xX5xX2f7xXbxX3xX1xX47xX4xX123xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX64xX20xX61xXb8xXaxX12xXefxX3dxX4xX3xX84xX85xX3xX67xXdxX3dxX20xX3xX61xX6dxX4xX3xX40xX2bxX3xX70xX2bxX20xX3xXexX75xX20xX3xXexXdxX121xXbxX3xXexX6dxX4xX3xX4xX1xX4e0xX3xX22xX75xX20xX3xXexX1xXa2xX4xX3xX1xXdxXa7xX15xX3xX15xX16xX1xXdxX42xX24xX3xXexXb2xX4xX3xX24xX65xXexX3xX7xXe6xX3xX40xXdxXa7xX4xX3xX4xXb7xX15xX3xX5xX19xXc2xX3xX749xX3xX32xX1xXdxX3xX1xX47xX4xX3xX7xXdxX15xX1xX3xXexX11bxX85xX3xX5xX75xXdxX3xXexX11bxX19xX1axX15xX16xX3xX1xX47xX4xX3xXexX11bxXa2xX4xX3xXexXdxX121xXbxX3xX40xX2bxX3xX1exX3dxX20xX3xX4xX3dxX20xX3xXexX1bbxX15xX1xX3xX1xX1bbxX15xX1xX3xXexX99xX3xX4xX1xX2fxX4xX3xX61xX75xXb8xX3xX1xX47xX4xX3xXexX11bxXa2xX4xX3xXexXdxX121xXbxX44xX3xX1exX1fxX20xX3xX22xX1fxX24xX3xX6xX15xX3xXexX20xX2bxX15xX3xXbxX1xXdfxX15xX16xX44xX3xX4xX1xXe6xX15xX16xX3xX61xX7exX4xX1xX3xXexX1xX10xX20xX3xXefxX385xX15xX16xX3xX22xXdxXa7xX15xX3xX7xXe6xX3xX2xX29exX170xX4fxXefxX70xX6fxX64xX67xXf3xX70xXcxX3xX15xX16xX2bxXb8xX3xe7fexX4fxX1e3xX4fxX1e3xX171xX1e3xX1e3xX3xX4xXbbxX6xX3xX64xX65xX3xXexX11bxX19xX85xX15xX16xX3xX64xX65xX3xX67xXdxX3dxX20xX3xX61xX6dxX4xX3xX40xX2bxX3xX70xX2bxX20xX3xXexX75xX20xX123xX4fxX123xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx143e1xXc2xXexX1xX20xX11bxXaxX12xXcxXcxX313xXf1xX315xX4fxXf1xXdxX10xXexX15xX6xX24xe497xX0xX4fxXbxX12
TTXVN/Vietnam+