Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất
(Baothanhhoa.vn) - Công ty Đấu giá hợp danh Hồng Đức thông báo đấu giá quyền sử dụng 80 lô đất ở MBQH khu dân cư mới xã Thiệu Đô (nay là Thị trấn Thiệu Hóa), huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa (Giai đoạn 2).
f1dax17cfax17918xfe0ex14668x11c1fx14241x1978fx11b08xX7x18136x1589bx15763x1660ex183ccx11744xX5x1a182xXax1a016xXcxX1x189c2x1aa3dx1b5e5xX3x16489x14940x1ab58xX3x12097x1bfafx1685fxX3xX17xXdxX1axX3x116afxX1fx18030x1a2e0xX16xX3xX7x18aa2xX3x1620exf8aaxX16xX17xX3xX1dxX1exXexX0x10b82xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx13389xX10xX6xX2exXaxX12x13a90xX15xX16xX17xX3xXexX27xX3x10bb1xX1exX1fxX3xX17xXdxX1axX3xX1x13178xXbxX3xX2exX6xX16xX1xX3xX46x1867bxX16xX17xX3xX54x15d81xX4xX3xXexX1xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX1bxX3xX1dxX1exX1fxX3xX17xXdxX1axX3xX25xX1fxX27xX28xX16xX3xX7xX2cxX3xX2exX2fxX16xX17xX3x193cfx17ba5xX3xX5xX15xX3xX1dxX1exXexX3x1c482xX3xf365x1662ex14697xX46xX3x17230xX1xX1fxX3xX2ex1aa25xX16xX3xX4x1a045xX3x10b66x18bdexXdxX3xf882x17edaxX3xXcxX1xXdx11757xX1fxX3xX54xX15xX3xf27dxX16xX6xX27xX3xX5x155a6xX3xXcxX1x150e4xX3xXex1a684xX1exX16xX3xXcxX1xXdxXb4xX1fxX3xX46x13542xX6x153f6x18befxX3xX1xX1fxX27xXb4xX16xX3xXcxX1xXdxXb4xX1fxX3xX46xXd2xX6xXd5xX3xXex19614xX16xX1xX3xXcxX1xX6xX16xX1xX3xX46xXd2xX6xX3xXbax17534xXdxX6xXdxX3xX1dxX1bx160c9xX16xX3x16cd0xXd4x1b523xX0xX37xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9bxX1bxX2exX27xXaxX12xX0xX19xX12xX0xXdxXaaxX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX4cxX10xX16xXexX10xXc7xXaxX3xX7xXexX27xX5xX10xX9xXax11cadxXdxX2exXexX1x1a29dxX3xX102x15f0dxX8fxXbxXaex18f61xX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX13exX3xX2xX141xX8exXbxXaexX145xXaxX3xX7xXc7xX4xX9xXaxX37xX37xXdxX104xX19xX6xX1bxXexX1xX6xX16xX1xX1xX1bxX6xX104x18999xX16xX37xX16xX10xX139xX7xX37xX102xX102xX2x18284xX37xX2xX177xX141xX2exX141xX8fxX177xX8fxf82axX102xX8fxXexX181xX2x1a414xX177xX5x12d57x1bea0xX2exX6xX1fxX18bxX17xXdxX6xX18bxX16xX17xX6xX27xX18bxX18axX18bx19117xX18bxX102xX8fxX2xX104x120b6xXbxX17xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX16xX17xX3xX19xX1axX1bxX3xX1dxX1exX1fxX3xX17xXdxX1axX3xX25xX1fxX27xX28xX16xX3xX7xX2cxX3xX2exX2fxX16xX17xX3xX1dxX1exXexXaxX3xX139xXdxX2exXexX1xX9xXaxX102xX141xX8fxXaxX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX9xXaxX2xX141xX8exXaxX3xX37xX12xX2xX104xX3xXcxXc0xXdxX3xX7x16d0cxX16xX3xX1dxX1exX1fxX3xX17xXdxX1axX13exX3xX0xX37xX19xX12xX0xX37xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9bxX1bxX2exX27xXaxX3xX7xXexX27xX5xX10xX9xXaxXexX10xXaexXexX18bxX6xX5xXdxX17xX16xX13exX3xX5xX10x199b7xXexX145xXaxX12xX0xX19xX12x1386bxX3x144bdxX1xX1fxX3x1c630xX13exX3xX0xX37xX19xX12x194d6xX15xX3xX23bxX13exX8fxX2xX145xX3xX4xX1axX4xX3xX5xX15xX3xX23bxX13exX8fxX102xXd5xX3xX5xX15xX3xX23bxX13exX8fxX141xXd5xX3xX5xX15xX3xX23bxX13exX2xX8exXd5xX3xX5xX15xX3xX23bxX13exX102xX18axX145xX3xX5xX15xX3xX23bxX13exX187xX18axXd5xX3xX5xX15xX3xX23bxX13exX187xX141xX145xX3xXex117eexX3xX5xX15xX3xX23bxX13exX18axX102xX3xX1dx1aec6xX16xX3xX5xX15xX3xX23bxX13exX141xX187xX145xX3xXexX286xX3xX5xX15xX3xX23bxX13exX141xX19bxX3xX1dxX291xX16xX3xX23bxX13exX3xX141xX177xX145xX3xX5xX15xX3xX23bxX13exX181xX2xX145xX3xX5xX15xX3xX23bxX13exX181xX102xX145xX3xX5xX15xX3xX23bxX13exX181xX18axX145xX3xX17xXdxX1axX3xX9fxX1xX98xXdxX3xX1dxXdx10849xXaaxX3xXaax16c02xXdxX3xX5xX15xX3xX1dxX1exXexX3xXexX286xX13exX3xX19bxX141xX8fxX104xX8fxX8fxX8fxX104xX8fxX8fxX8fxX1dxX66xX16xX17xX37xX5xX15xX3xX1dxX291xX16xX3xX102xX104xX18axX19bxX141xX104xX8fxX8fxX8fxX104xX8fxX8fxX8fxX1dxX66xX16xX17xX37xX5xX15xX104xX0xX37xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9bxX1bxX2exX27xXaxX3xX7xXexX27xX5xX10xX9xXaxXexX10xXaexXexX18bxX6xX5xXdxX17xX16xX13exX3xX5xX10xX22dxXexX145xXaxX12xX0xX19xX12xX235xX3xX237xX1xX1fxX3xXf8xX2xX0xX37xX19xX12xX13exX3xX4cxX1axX4xX3xX5xX15xX3xXf8xX2xX13exX8fxX141xXd5xX3xX5xX15xX3xXf8xX2xX13exX8fxX181xXd5xX3xX5xX15xX3xXf8xX2xX13exX8fxX19bxXd5xX3xX5xX15xX3xXf8xX2xX13exX8fxX8exXd5xX3xX5xX15xXf8xX2xX13exX8fxX177xXd5xX3xX5xX15xXf8xX2xX13exX2xX8fxXd5xX3xX5xX15xXf8xX2xX13exX2xX19bxXd5xX3xX5xX15xXf8xX2xX13exX2xX8exXd5xX5xX15xXf8xX2xX13exX102xX2xXd5xX5xX15xXf8xX2xX13exX102xX102xXd5xX3xX5xX15xXf8xX2xX13exX102xX187xXd5xX5xX15xXf8xX2xX13exX102xX18axX145xX3xX17xXdxX1axX3xX9fxX1xX98xXdxX3xX1dxXdxX2d9xXaaxX3xXaaxX2ddxXdxX3xX5xX15xX3xX1dxX1exXexX13exX3xX177xX8fxX8fxX104xX8fxX8fxX8fxX104xX8fxX8fxX8fxX1dxX66xX16xX17xX37xX5xX15xX104xX0xX37xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9bxX1bxX2exX27xXaxX3xX7xXexX27xX5xX10xX9xXaxXexX10xXaexXexX18bxX6xX5xXdxX17xX16xX13exX3xX5xX10xX22dxXexX145xXaxX12xX0xX19xX12xX235xX3xX237xX1xX1fxX3xXf8xX102xX0xX37xX19xX12xX13exX3xX5xX15xX3xXf8xX102xX13exX8fxX2xX145xX3xX5xX15xX3xXf8xX102xX13exX8fxX187xX145xX3xX5xX15xX3xXf8xX102xX13exX8fxX19bxX145xX3xX5xX15xX3xXf8xX102xX13exX8fxX8exX145xX3xX5xX15xX3xXf8xX102xX13exX8fxX177xX145xX3xX5xX15xX3xXf8xX102xX13exX2xX8fxX145xX3xX5xX15xX3xXf8xX102xX13exX2xX2xX145xX3xX17xXdxX1axX3xX9fxX1xX98xXdxX3xX1dxXdxX2d9xXaaxX3xXaaxX2ddxXdxX3xX5xX15xX3xX1dxX1exXexX3xXexX286xX13exX3xX2xX104xX8exX8fxX8fxX104xX8fxX8fxX8fxX104xX8fxX8fxX8fxX1dxX66xX16xX17xX37xX5xX15xX3xX1dxX291xX16xX3xX102xX104xX181xX8exX187xX104xX141xX8fxX8fxX104xX8fxX8fxX8fxX1dxX66xX16xX17xX37xX5xX15xX104xX0xX37xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9bxX1bxX2exX27xXaxX3xX7xXexX27xX5xX10xX9xXaxXexX10xXaexXexX18bxX6xX5xXdxX17xX16xX13exX3xX5xX10xX22dxXexX145xXaxX12xX0xX19xX12xX235xX3xX237xX1xX1fxX3x19602xX0xX37xX19xX12xX13exX3xX242xX15xX3xX4fexX13exX8fxX2xX145xX3xX5xX15xX3xX4fexX13exX8fxX102xX145xX3xX5xX15xX3xX4fexX13exX8fxX18axX145xX3xX5xX15xX3xX4fexX13exX8fxX181xX145xX3xXexX286xX3xX5xX15xX3xX4fexX13exX8fxX8exX3xX1dxX291xX16xX3xX5xX15xX3xX4fexX13exX2xX8fxXd5xX3xX5xX15xX3xX4fexX13exX2xX187xXd5xX3xX5xX15xX3xX4fexX13exX2xX18axXd5xX3xX5xX15xX3xX4fexX13exX2xX19bxXd5xX3xX5xX15xX3xX4fexX13exX102xX2xXd5xX3xX5xX15xX3xX4fexX13exX102xX141xXd5xX3xX5xX15xX3xX4fexX13exX102xX181xXd5xX3xXexX286xX3xX5xX15xX3xX4fexX13exX187xX187xX3xX1dxX291xX16xX3xX5xX15xX3xX4fexX13exX18axX2xX145xX3xX5xX15xX3xX4fexX13exX3xX18axX102xX145xX3xXexX286xX3xX5xX15xX3xX4fexX13exX3xX18axX187xX3xX1dxX291xX16xX3xX5xX15xX3xX4fexX13exX141xX8fxX145xX3xXexX286xX3xX5xX15xX3xX4fexX13exX141xX187xX3xX1dxX291xX16xX3xX5xX15xX3xX4fexX13exX141xX141xX145xX3xX5xX15xX3xX4fexX13exX141xX19bxX145xX3xX5xX15xX3xX4fexX13exX3xX141xX177xX145xX3xX17xXdxX1axX3xX9fxX1xX98xXdxX3xX1dxXdxX2d9xXaaxX3xXaaxX2ddxXdxX3xX5xX15xX3xX1dxX1exXexX3xXexX286xX13exX3xX19bxX141xX8fxX104xX8fxX8fxX8fxX104xX8fxX8fxX8fxX1dxX66xX16xX17xX37xX5xX15xX3xX1dxX291xX16xX3xX2xX104xX187xX18axX19bxX104xX19bxX141xX8fxX104xX8fxX8fxX8fxX1dxX66xX16xX17xX37xX5xX15xX104xX0xX37xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9bxX1bxX2exX27xXaxX12xX18bxX3xXcxXdxX28xX16xX3xX1dx18a92xXexX3xXexXc7xXa8xXabxX4xX3xXaaxX2ddxXdxX3xX5xX15xX3xX1dxX1exXexX3xXexX286xX13exX3xX2xX141xX8fxX104xX8fxX8fxX8fxX104xX8fxX8fxX8fxX3xX1dxX66xX16xX17xX3xX1dxX291xX16xX3xX18axX177xX141xX104xX8fxX8fxX8fxX104xX8fxX8fxX8fxX3xX1dxX66xX16xX17xX37xX2xX3xX1xX66xX3xX7x19a50xX37xX5xX15xX104xX0xX37xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9bxX1bxX2exX27xXaxX12xX18bxX3xXcxXdxX28xX16xX3xX1xX66xX3xX7xX687xX3xXexX1xX6xXaaxX3xX17xXdxX6xX3xX1dxX1exX1fxX3xX17xXdxX1axX13exX3xX141xX8fxX8fxX104xX8fxX8fxX8fxX3xX1dxX66xX16xX17xX37xX2xX3xX1xX66xX3xX7xX687xX37xX5xX15xX104xX0xX37xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9bxX1bxX2exX27xXaxX12xX0xX19xX12xX102xX18bxX3xfa18xX1xXa8xX687xX16xX17xX3xXexX1xX6bxX4xX3xX1dxX1exX1fxX3xX17xXdxX1axX13exX3xX0xX37xX19xX12xX1dxX1exX1fxX3xX17xXdxX1axX3xX5x10a65xX16xX104xX0xX37xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9bxX1bxX2exX27xXaxX12xX0xX19xX12xX187xX18bxX3xX46x16b5bxX16xX1xX3xXexX1xX6bxX4xX3xX1dxX1exX1fxX3xX17xXdxX1axX13exX3xX0xX37xX19xX12xX9bx14f36xX3xXbxX1xXdxX291xX1fxX3xX9fx197d2xX16xX3xXexXc7xf961xX4xX3xXexXdxX291xXbxX3xXexXffxXdxX3xX4xX1fx15bbbxX4xX3xX1dxX1exX1fxX3xX17xXdxX1axX3xXex11b24xXdxX3xX1dxX6xX3xX8fxX2xX3xX16cx18da0xX16xX17xX3xX1dxX1exX1fxX104xX0xX37xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9bxX1bxX2exX27xXaxX12xX0xX19xX12xX18axX18bxX3xXcxX1x16aa5xXdxX3xX17xXdxX6xX16xXd5xX3xX1dxXc4xX6xX3xX1dxXdxX2d9xXaaxX3xXaexX10xXaaxX3xXexXc0xXdxX3xX7xX1f3xX16xX3xX1dxX1exX1fxX3xX17xXdxX1axX13exX3xX0xX37xX19xX12xXcxX286xX3xX16xX17xXc0xX27xX3xX2xX187xX37xX141xX37xX102xX8fxX102xX102xX3xX1dxX291xX16xX3xX16xX17xXc0xX27xX3xX2xX19bxX37xX141xX37xX102xX8fxX102xX102xX3xXexXffxXdxX3xXexX1xX759xX4xX3xX1dxXc4xX6xX3xX9fxX1xX1fxX3xX1dxX1exXexX3xX1dxX1exX1fxX3xX17xXdxX1axX13exX3xX9axX9bxX9cxX46xX3xX9fxX1xX1fxX3xX2exXa4xX16xX3xX4xXa8xX3xXaaxXabxXdxX3xXaexXafxX3xXcxX1xXdxXb4xX1fxX3xX54xX15xX3xX4x1164fxX104xX0xX37xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9bxX1bxX2exX27xXaxX12xX0xX19xX12xX141xX18bxX3xXcxX1xX7a2xXdxX3xX17xXdxX6xX16xXd5xX3xX1dxXc4xX6xX3xX1dxXdxX2d9xXaaxX3xX19xX1axX16xX3xX1xX66xX3xX7xX687xX3xX16cxXc0xX3xXexXdxX291xXbxX3xX16xX1xf943xX16xX3xX1xX66xX3xX7xX687xX3xXexX1xX6xXaaxX3xX17xXdxX6xX3xX1dxX1exX1fxX3xX17xXdxX1axX13exX0xX37xX19xX12xX0xX37xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9bxX1bxX2exX27xXaxX12xXcxXffxXdxX3xX4cxX15xX16xX17xX3xXexX27xX3xX54xX1exX1fxX3xX17xXdxX1axX3xX1xX5dxXbxX3xX2exX6xX16xX1xX3xX46xX66xX16xX17xX3xX54xX6bxX4xX3xXbaxXexXc7xX1bxX16xX17xX3xX16xX17xXc0xX27xX3xX16cxXc0xX3xX17xXdxX7a2xX3xX1xXc0xX16xX1xX3xX4xX1xX754xX16xX1xXd4xX13exX3xXcxX286xX3xX16xX17xXc0xX27xX3xX0xX19xX12xX2xX187xX37xX141xX37xX102xX8fxX102xX102xX3xX0xX37xX19xX12xX1dxX291xX16xX3xX16xX17xXc0xX27xX3xX0xX19xX12xX8fxX2xX37xX181xX37xX102xX8fxX102xX102xX0xX37xX19xX12xX104xX0xX37xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9bxX1bxX2exX27xXaxX12xXcxXffxXdxX3xXexXc7xX2fxX3xX7xX98xX3x150d9xX9bx101e0x1641dxX3xXcxX1xXc4xX3xXexXc7xX1exX16xX3xXcxX1xXdxXb4xX1fxX3xX46xXd2xX6xX3xXbaxXexXc7xX1bxX16xX17xX3xX17xXdxX7a2xX3xX5xXc0xXaaxX3xX16cxXdxXb4xX4xX3xX1xXc0xX16xX1xX3xX4xX1xX754xX16xX1xXd4xX13exX3xXf8xX66xXaaxX3xX4xX1axX4xX3xX16xX17xXc0xX27xX13exX3xX0xX19xX12xX2xX8exX37xX141xX37xX102xX8fxX102xX102xX0xX37xX19xX12xX145xX3xX0xX19xX12xX102xX181xX37xX141xX37xX102xX8fxX102xX102xX0xX37xX19xX12xX145xX3xX0xX19xX12xX102xX19bxX37xX141xX37xX102xX8fxX102xX102xX145xX3xX187xX2xX37xX141xX37xX102xX8fxX102xX102xX3xX0xX37xX19xX12xX16cxXc0xX3xX0xX19xX12xX8fxX2xX37xX181xX37xX102xX8fxX102xX102xX0xX37xX19xX12xX104xX0xX37xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9bxX1bxX2exX27xXaxX12xX0xX19xX12xX181xX18bxX3xXcxX1xX7a2xXdxX3xX17xXdxX6xX16xX3xX16xX767xXbxX3xXexXdxX28xX16xX3xX0xX37xX19xX12xX0xX19xX12xX1dxX0xX37xX19xX12xX0xX19xX12xX643xXexX3xXexXc7xX0xX37xX19xX12xX0xX19xX12xXa8xX0xX37xX19xX12xX0xX19xX12xXabxX4xX3xXexX1xX6xXaaxX3xX17xXdxX6xX3xX0xX37xX19xX12xX0xX19xX12xX1dxX0xX37xX19xX12xX0xX19xX12xX1exX1fxX3xX17xXdxX1axX13exX3xX0xX37xX19xX12xXcxX286xX3xX16xX17xXc0xX27xX3xX0xX19xX12xX8fxX2xX37xX181xX37xX102xX8fxX102xX102xX3xX0xX37xX19xX12xX1dxX291xX16xX3xX16xX17xXc0xX27xX3xX0xX19xX12xX8fxX187xX37xX181xX37xX102xX8fxX102xX102xX0xX37xX19xX12xX16cxXc0xX1bxX3xXcxXc0xXdxX3xX9fxX1xX1bxX1f3xX16xX3xX7xX773xX13exX0xX19xX12xX2xX2xX19bxX181xX104xX187xX18axX19bxX187xX104xX8exX8exX8exX8exX0xX37xX19xX12xX4x17a8cxX6xX3xX4cxX15xX16xX17xX3xXexX27xX3xX54xX1exX1fxX3xX17xXdxX1axX3xX1xX5dxXbxX3xX2exX6xX16xX1xX3xX46xX66xX16xX17xX3xX54xX6bxX4xX3xXaaxX98xX3xXexXffxXdxX3xX944xX17xXa4xX16xX3xX1xXc0xX16xX17xX3xXcxX9axX4cxX6f3xX3xX4cxX15xX16xX17xX3xXcxX1xXa8xX687xX16xX17xX3xX0xX19xX12xXbax12986xXdxX10xXexXdxX16xX19xX6xX16xX9fxXd4xX0xX37xX19xX12xX3xX4cxX1xXdxX3xX16xX1xX1axX16xX1xX3xXcxX1xX6xX16xX1xX3xX46xXd2xX6xX104xX104xX0xX37xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9bxX1bxX2exX27xXaxX12xX0xX19xX12xX19bxX18bxX3xXcxX1xX7a2xXdxX3xX17xXdxX6xX16xXd5xX3xX1dxXc4xX6xX3xX1dxXdxX2d9xXaaxX3xXex164c5xX3xX4xX1xX6bxX4xX3xX1dxX1exX1fxX3xX17xXdxX1axX0xX37xX19xX12xX0xX19xX12xX13exX3xX0xX37xX19xX12xX0xX37xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9bxX1bxX2exX27xXaxX12xX0xX19xX12xX235xX3xX0xX37xX19xX12xX0xXdxX12xXcxX1xX7a2xXdxX3xX17xXdxX6xX16xX13exX0xX37xXdxX12xX9bx14af2xXexX3xX1dx1462cxX1fxX3xXexX286xX3xX0xX19xX12xX2xX187xX0xX37xX19xX12xX0xX19xX12xX3xX17xXdxX7a2xX3xX0xX37xX19xX12xX0xX19xX12xX187xX8fxX0xX37xX19xX12xX0xX19xX12xX3xXbxX1x16a7bxXexX3xX16xX17xXc0xX27xX3xX0xX37xX19xX12xX0xX19xX12xX8fxX18axX37xX181xX0xX37xX19xX12xX0xX19xX12xX37xX102xX8fxX102xX102xX0xX37xX19xX12xX0xX37xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9bxX1bxX2exX27xXaxX12xX235xX3xX0xXdxX12xX54xXc4xX6xX3xX1dxXdxX2d9xXaaxX13exX3xX0xX37xXdxX12xX46xX767xXdxX3xXexXc7xXa8xX7a2xX16xX17xX3xXcxXc7xX1fxX16xX17xX3xXexXa4xXaaxX3xX1xX767xXdxX3xX16xX17xX1xXc4xX3xX1xX1fxX27xXb4xX16xX3xXcxX1xXdxXb4xX1fxX3xX46xXd2xX6xX3xX0xXdxX12xXbaxX54xXc4xX6xX3xX4xX1xXe9xX13exX3xXcxXdxX2d9xX1fxX3xX9fxX1xX1fxX3xX102xXd5xX3xXcxX1xXc4xX3xXexXc7xX1exX16xX3xXcxX1xXdxXb4xX1fxX3xX46xXd2xX6xX0xX37xXdxX12xX0xXdxX12xXd5xX3xX1xX1fxX27xXb4xX16xX3xXcxX1xXdxXb4xX1fxX3xX46xXd2xX6xXd5xX3xXexXe9xX16xX1xX3xXcxX1xX6xX16xX1xX3xX46xXd2xX6xXd4xX0xX37xXdxX12xX104xX0xX37xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9bxX1bxX2exX27xXaxX12xX0xX19xX12xX8exX18bxX3xX54xXdxX28xX1fxX3xX9fxXdxXb4xX16xXd5xX3xX4xX1axX4xX1xX3xXexX1xX6bxX4xX3xX1dx19eb3xX16xX17xX3xX9fx1c623xX3xXexX1xX6xXaaxX3xX17xXdxX6xX3xX1dxX1exX1fxX3xX17xXdxX1axX13exX0xX37xX19xX12xX3xX4cxX1xXdxX3xXexXdxX291xXexX3xXexXc7xX1bxX16xX17xX3xX1xX66xX3xX7xX687xX3xX1dxX1exX1fxX3xX17xXdxX1axX104xX0xX37xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9bxX1bxX2exX27xXaxX12xX9ax126dbxXdxX3xX4xX1xXdxX3xXexXdxX291xXexX3xX9fxX1xX1axX4xX1xX3xX1xXc0xX16xX17xX3xX5xXdxX715xX16xX3xX1xXb4xX3xXexXc7xX1bxX16xX17xX3xX17xXdxX7a2xX3xX1xXc0xX16xX1xX3xX4xX1xX754xX16xX1xX3xXexXffxXdxX3xX4cxX15xX16xX17xX3xXexX27xX3xX54xX1exX1fxX3xX17xXdxX1axX3xX1xX5dxXbxX3xX2exX6xX16xX1xX3xX46xX66xX16xX17xX3xX54xX6bxX4xX18bxX3xX54xXc4xX6xX3xX4xX1xXe9xX13exX3x1af8cxX773xX3xX18axX102xX18axXd5xX3xX54xXa8xX7a2xX16xX17xX3xX242xXffxX4xX3xX242xX1bxX16xX17xX3xX9cxX1fxXa4xX16xXd5xX3xXbxX1xXa8xX7a2xX16xX17xX3xX54xX15xX16xX17xX3xXaf9xXb4xXd5xX3xXcxX6f3xX3xXcxX1xX6xX16xX1xX3xX46xXd2xX6xXd5xX3xXexXe9xX16xX1xX3xXcxX1xX6xX16xX1xX3xX46xXd2xX6xX104xX3xX54xXdxXb4xX16xX3xXexX1xX1bxXffxXdxX13exX3xX8fxX102xX187xX19bxX187xX104xX177xX181xX2xX104xX8exX141xX8exX104xX0xX37xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx12222xX1fxXexX1xX1bxXc7xXaxX12xX0xX19xX12xXf8xX4fex15773xX9axX3xX54x1c02exX4cxX13exX3xX944xX17xX1fxX27x15be6xX16xX3xXcxX1xX291xX3xXcxXdxX291xX16xX0xX37xX19xX12xX0xX37xXbxX12
GIÁM ĐỐC: Nguyễn Thế Tiến