Bản tin Thanh Hóa Online ngày 4-4-2019
(Baothanhhoa.vn) - Huyện Hoằng Hóa đứng thứ nhất toàn đoàn trong kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh năm học 2018 – 2019 - Đường tỉnh 518 qua xã Yên Lâm xuống cấp nghiêm trọng - Tổng mức hàng hóa bán lẻ đạt 26.609 tỷ đồng - Hơn 58 tỷ đồng phục hồi môi trường công trình khai thác 3 điểm mỏ cát trên sông Mã
569bxa1e7x7951xb6ddxe20ax6f60x5bf0xb160xde64xX7x677dx6492xac22x703bxdb76xa152xX5xe3ddxXax8b04xX0xX7xXexb617xa4d8xe338xc8ecxX12xX0x6f14xX12xdb55x9abcxX18xX3xXexXdxX18xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xe4e6xc0bbxX6xX3xa482xX18xX5xXdxX18xX10xX3xX18xX19x8685x6a06xX3xa766x79b9xX3cxX3dxd042x6285xX2xad02xX0xd033xX1cxX12xX0xX45xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xX45xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2cxX10xX6x9101xXaxX12xX2cxX1cxX3axe232xX18xX3xX2cxX17xb556xX18xX19xX3xX2cxX2dxX6xX3xc252xca91xX18xX19xX3xXexX1xX78xX3xX18xX1x82e1xXexX3xXexX17xX39xX18xX3xX77xX17xX39xX18xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xcc67xa033xX3xXexX1xXdxX3xX1xd51axX4xX3xX7xXdxX18xX1xX3xX19xXdxbf09xXdxX3xX4xX82xXbxX3xXexa9f0xX18xX1xX3xX18x5ebex843dxX3xX1xX9dxX4xX3xX40xX41xX2x5d2cxX3xac20xX3xX40xX41xX2xX43xX3xX3dxX3xe34axc4bcx728fxX18xX19xX3xXexXafxX18xX1xX3x86a3xX2xXbexX3x73dbxX1cxX6xX3xc34axa099xX3xb848x74edxX18xX3x8fcexc94exXb5xX3xXdcxX1cx80c8xX18xX19xX3xX4xX82xXbxX3xX18xX19xX1xXdxXe0xXb5xX3xXexX16xX9dxX18xX19xX3xX3dxX3xXcx7960xX18xX19xX3xXb5xX78xX4xX3xX1xX39xX18xX19xX3xX1xX2dxX6xX3x79b7xbd0exX18xX3xX5xb850xX3xX77xe6a2xXexX3xX40xb20axae2cxX11exX41xX43xX3xXex98abxX3xX77xc6f5xX18xX19xX3xX3dxX3xX2cx8ddfxX18xX3xXd4xXbexX3xXexX125xX3xX77xX128xX18xX19xX3xXbxX1xd765xX4xX3xX1xX128xXdxX3xXb5xdbecxXdxX3xXexX16xXcaxXcbxX18xX19xX3xX4xX147xX18xX19xX3xXexX16x61d0xX18xX1xX3xX95xX1xX6xXdxX3xXexX1xX113xX4xX3x7444xX3xX77xXdx9db0xXb5xX3xXb5xXa7xX3xX4xX113xXexX3xXexX16xXe0xX18xX3xX7xX147xX18xX19xX3xd6b4xXddxX0xX45xXbxX12