Kiện toàn Ban công tác nữ cựu Thanh niên xung phong tỉnh Thanh Hoá
(Baothanhhoa.vn) - Ngày 12-2, Thường trực Hội Cựu Thanh niên xung phong (TNXP) tỉnh Thanh Hoá đã gặp mặt cán bộ nữ cựu TNXP và kiện toàn Ban công tác nữ cựu TNXP tỉnh.
33eax3c5ax41dfx8d15x4810x7645x3ec8x4fc6x7fb8xX7x8cc7xa0b6x9554xb94fx4c25x569cxX5x8709xXax5e5fxX0xX7xXexabffx3f6bx808bx5ef6xX12x71caxXdx59adxX18xX3xXexX17x95a1xX18xX3xa00fxX6xX18xX3xX4x9d0cxX18xX19xX3xXex5e4fxX4xX3xX18x6847xX3xX4x47c9xb0ffxX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX18xXdx34c1xX18xX3x871bxX37xX18xX19xX3xXbxX1xX17xX18xX19xX3xXex5876xX18xX1xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3x5a9fxX17xX2fxX0x749bxX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xX5exX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5axX10xX6x934axXaxX12x660dxX19xX22x89d0xX3xX2x69bex7595xX82x4daexX3xXcxX1x33fbx3aa1xX18xX19xX3xXexX16xX36xX4xX3xX5ax55a1xXdxX3x74eaxX36xX37xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX18xXdxX41xX18xX3xX44xX37xX18xX19xX3xXbxX1xX17xX18xX19xX3x6cd0xXcxX7cx9b49xb06dx3ab5xX3xXexX50xX18xX1xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX5axX17xX2fxX3x65cex94c5xX3xX19xaff6xXbxX3x4e9axXcbxXexX3xX4xX2fxX18xX3x4fdfxX94xX3xX18xX33xX3xX4xX36xX37xX3xXcxX7cxXb4xXb5xX3x8af0xX22xX3x6318xXdxX1dxX18xX3xXexX17xX22xX18xX3xX25xX6xX18xX3xX4xX2axX18xX19xX3xXexX2fxX4xX3xX18xX33xX3xX4xX36xX37xX3xXcxX7cxXb4xXb5xX3xXexX50xX18xX1x8e65xX0xX5exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX25xX17xX79xX7fxXaxX12xX0xXdxXcexX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX79xXexX1xX37xXcexXd6xX3xXdxX97xX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX7fxX5xX10xX9xXax4b46xXdxX79xXexX1x6c3fxX3x413bx4dd8xX150xXbxX44x6cc1xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX14dxX3x816ex8bd5xX150xXbxX44xX154xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX5exX5exXdxX10fxXd6xX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX10fxXe5xX18xX5exX18xX10xX148xX7xX5exX82xX82xX150x3a73xX5exX2xX15ex79a1xX79xX186xX2xX15fxX2xX15fxX150xX14fxXex7fb9xX186xX150x3b26xX186xX5xX150xX10fx61d5xXbxX19xae89xX16xX9xX14fxX82xX15fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxXdxX1dxX18xX3xXexX17xX22xX18xX3xX25xX6xX18xX3xX4xX2axX18xX19xX3xXexX2fxX4xX3xX18xX33xX3xX4xX36xX37xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX18xXdxX41xX18xX3xX44xX37xX18xX19xX3xXbxX1xX17xX18xX19xX3xXexX50xX18xX1xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX5axX17xX2fxXaxX3xX148xXdxX79xXexX1xX9xXaxX14fxX150xX150xXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX15exX15fxX150xXaxX3xX5exX12xX0xX5exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX97xX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX3xX7xXexX7fxX5xX10xX9xXaxXexX10xX44xXexX83xX6xX5xXdxX19xX18xX14dxX3xX4xX10xX18xXexX10xX16xX154xXaxX12xXcxX17xX22xX18xX3xX4xb1b6xX18xX1xX3xX1xX94xXdxX3xX18xX19xX1x91f6xX10fxX0xX5exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX25xX17xX79xX7fxXaxX3xX7xXexX7fxX5xX10xX9xXaxXexX10xX44xXexX83xX6xX5xXdxX19xX18xX14dxX3xX19cxX37xX7xXexXdx7682xX7fxX154xXaxX12xX7cx8fb4xXcexX3xXd6xX285xXexX3xXc7xX89x6005xX4xX3xXexb3aexX18xX1xX3xX1xX292xX18xX1xX3xX4xX1xX37xX18xX19xX3xX4x8d85xX6xX3xX18xX33xX3xX4xX36xX37xX3xXcxX7cxXb4xXb5xX85xX3xX18xX19xX6xX7fxX3xX7xX6xX37xX3x96c6xac20xXdxX3xX1xX94xXdxX3xX5axX94xXdxX3xX4xX36xX37xX3xXcxX7cxXb4xXb5xX3xXexX50xX18xX1xX3xX5x8887xX18xX3xXexX1x7e9axX3x65c6x98f3xX85xX3xX18xX1xXdxX1dxXcexX3xXe8x5509xX3xX82xX150xX82xX2xX83xX82xX150xX82xX186xX85xX3xX25xX6xX18xX3xX97xX1x5791xXbxX3xX1xX22xX18xX1xX3xX5axX94xXdxX3xX97xX36xX37xX3xXcxX7cxXb4xXb5xX3xXexX50xX18xX1xX3xXc7xXc8xX3xXe8xX1x76d7xX18xX3xX4xX1xX89x9d40xX18xX19xX3xXe8xXdxX1dxX18xX3xXexX17xX22xX18xX3xX5xX2bcxXdxX3xX25xX6xX18xX3xX4xX2axX18xX19xX3xXexX2fxX4xX3xX18xX33xX3xX4xX36xX37xX3xXcxX7cxXb4xXb5xX3xXexX50xX18xX1xX10fxX3x342cxX6xX37xX3xXe8xX1xXdxX3xXexX1xX245xX17xX3xX5xX37x59a4xX18xX85xX3xX5xX2fbxX7fxX3x35a1xX3xXe8xXdx8da2xX18xX3xX4xX2fxX4xX3xXc7xX2bcxXdxX3xXd6xXdx538axX37xX85xX3xX1xX94xXdxX3xX18xX19xX1xX250xX3xXc7xXc8xX3xXexX1x40bexX18xX19xX3xX18xX1xX2fbxXexX3xXc7x6df0xX3xX44xX37xX2fbxXexX3xX18xX1x7050xX18xX3xX7xX36xX3xX25xX6xX18xX3xX4xX2axX18xX19xX3xXexX2fxX4xX3xX18xX33xX3xX97xX36xX37xX3xXcxX7cxXb4xXb5xX3xXexX50xX18xX1xX3xX19x3607xXcexX3xX18axX3xXc7xX3c3xX18xX19xX3xX4xX1x7f1cxX10fxX0xX5exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX25xX17xX79xX7fxXaxX3xX7xXexX7fxX5xX10xX9xXaxXexX10xX44xXexX83xX6xX5xXdxX19xX18xX14dxX3xX19cxX37xX7xXexXdxX27fxX7fxX154xXaxX12xX25xX6xX18xX3xX4xX2axX18xX19xX3xXexX2fxX4xX3xX18xX33xX3xX5xX22xX3xX4xX2d6xX37xX3xX18xX38bxXdxX3xXe5xX22xX3xX5xX22xX3xXexX1xX6xXcexX3xXcexX89xX37xX3xX4xX1xX17xX3xX25xX6xX18xX3xX97xX1xX2fbxXbxX3xX1xX22xX18xX1xX3xXcxX50xX18xX1xX3xX1xX94xXdxX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xXe5xXdxX1dxX4xX3xX18xX285xXcexX3xXd6xX285xXexX3xXexX39exXcexX3xXexX89xX85xX3xX18xX19xX37xX7fxX1dxX18xX3xXe5xa4e6xX18xX19xX85xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7xba49xX3xX18xX1xX33xX18xX19xX3xXe8xX1x4ba5xX3xXe8xX1xb90fxX18xX85xX3xXc7xX3c3xX18xX19xX3xXexX1xX8axXdxX3xXc7xX395xX3xX44xX37xX2fbxXexX3xX18xX1xX33xX18xX19xX3xX19xXdxX245xXdxX3xXbxX1xX2fxXbxX3xX19xXdxbb37xXbxX3xXc7x4b5fxX3xX4xX2fxX4xX3xX18xX33xX3xX4xX36xX37xX3xXcxX7cxXb4xXb5xX3xXe5xX22xX3xXexX1xX4acxX4xX3xXc7xX31axX7fxX3xXbxX1xX17xX18xX19xX3xXexX16xX22xX17xX3xX18xX33xX3xX4xX36xX37xX3xXcxX7cxXb4xXb5xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xXexX17xX22xX18xX3xXexX50xX18xX1xX3xXbxX1xX2fxXexX3xXexX16xXdxX379xX18xX10fxX0xX5exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxa614xX37xXexX1xX17xX16xXaxX3xX7xXexX7fxX5xX10xX9xXaxXexX10xX44xXexX83xX6xX5xXdxX19xX18xX14dxX3xX16xXdxX19xX1xXexX154xXaxX12xX7cxX19xX37xX7fx4f42xX18xX3xX5axXdxX395xX18xX0xX5exXbxX12
Nguyễn Hiền