Bầu cử Mỹ 2020: Bà Warren gây quỹ 71 triệu USD cho chiến dịch tranh cử
Ngày 3/1, theo công bố từ êkíp vận động tranh cử của Thượng nghị sỹ bang Massachusetts Elizabeth Warren, quỹ tranh cử của nữ chính khách này đã huy động được hơn 21,2 triệu USD trong ba tháng cuối năm 2019, nâng tổng tố tiền gây quỹ trong cả năm lên hơn 71 triệu USD.
c146xc97fxe080x14fb3x10edcxdd87x1329fx14799xff04xX7xf342x12c72x14953x13ff2x10769x11137xX5x1142bxXax110b0x1663bxe96ex11e90xX3xX4xdc70xX3x152cbx127afxX3xd0a7xed6bxX1dxX1ex15884xX3xX13x1618fxX3x15f4cxX6x1401exX28xX10x153fcxX3xca30xfdf7x14431xX3x16ba4xX15xX1bxX3x10577xX2xX3xXexX28xXdxccd0xX15xX3xeed5x14b26x13fd1xX3xX4xX1xcab2xX3xX4xX1xXdx15311xX2bxX3x1415cx11033xX4xX1xX3xXexX28xX6xX2bxX1xX3xX4xX18xX0x13228xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx1020axX10xX6xX4cxXaxX12xfa6cxX2dxX24xX2fxX3xdfcexX5axX2xdf55xX3xXexX1xX10xX44xX3xX4xd2bcxX2bxX2dxX3xe8bdxe9b5xX3xXex10e4cxX3x120edx1558fx111eaxXbxX3x15b02x16680xX2bxX3xc2b7x14281xX2bxX2dxX3xXexX28xX6xX2bxX1xX3xX4xX18xX3xX4x15fbbxX6xX3xXcxX1x15d92xdf82xX2bxX2dxX3xX2bxX2dxX1xX4dxX3xX7xX1bxX3xX83xX6xX2bxX2dxX3xX1axX6xX7xX7xX6xX4xX1xX15xX7xX10xXexXexX7xX3xf464xX5xXdxf2c9xX6xX83xX10xXexX1xX3xX26xX6xX28xX28xX10xX2bxX77xX3xX31xX15xX1bxX3xXexX28xX6xX2bxX1xX3xX4xX18xX3xX4xXa1xX6xX3xX2bxf376xX3xX4xX1xX8bxX2bxX1xX3xX8axX1x1077exX4xX1xX3xX2bxX24xX2fxX3xX92x107c8xX3xX1xX15xX2fxX3xX92xX93xX2bxX2dxX3xX92xXa6xXa7xX4xX3xX1xd3f4xX2bxX3xX1dxX2xX77xX1dxX3xXexX28xXdxX3bxX15xX3xX3exX3fxX40xX3xXexX28xX44xX2bxX2dxX3xX83xX6xX3xXexX1xXf4xX2bxX2dxX3xX4xX15xX84xXdxX3xX2bx16556x10c86xX3xX1dxX1exX2xd658xX77xX3xX2bxX2exX2bxX2dxX3xXex11aecxX2bxX2dxX3xXexX84xX3xXexXdxe6f7xX2bxX3xX2dxX2exX2fxX3xX31xX15xX1bxX3xXexX28xX44xX2bxX2dxX3xX4x11a4fxX3xX2bxX135xX136xX3xX5xX89xX2bxX3xX1xX10exX2bxX3xX35xX2xX3xXexX28xXdxX3bxX15xX3xX3exX3fxX40x12dbfxX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx15275xX6xXbxXexXdxX44xX2bxXaxX12xX0xXdxX136xX2dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX136xX7x14970xXbxX1xX44xXexX44xXaxX3xX7xXexX2fxX5xX10xX9xXaxX4cxXdxX7xXbxX5xX6xX2fxX21xX3xX83xX5xX44xX4xX8ax114c6xX3xX136xX6xX28xX2dxXdxX2bxX1a1xX5xX10x1464cxXexX21xX3xX6xX15xXexX44xX1bexX3xX136xX6xX28xX2dxXdxX2bxX1a1xX28xXdxX2dxX1xXexX21xX3xX6xX15xXexX44xX1bexXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX15xX3xX4xX18xX3xX1axX1bxX3xX1dxX1exX1dxX1exX21xX3xX13xX24xX3xX26xX6xX28xX28xX10xX2bxX3xX2dxX2exX2fxX3xX31xX15xX1bxX3xX35xX2xX3xXexX28xXdxX3bxX15xX3xX3exX3fxX40xX3xX4xX1xX44xX3xX4xX1xXdxX49xX2bxX3xX4cxX4dxX4xX1xX3xXexX28xX6xX2bxX1xX3xX4xX18xX3xX1xff01xX2bxX1xX3xX15fxX2bxX1xX3xX2xXaxX3xX7xX28xX4xX9xXaxX5axX5axXdxX179xX83xX6xX44xXexX1xX6xX2bxX1xX1xX44xX6xX179xX8exX2bxX5axX2bxX10xd8edxX7xX5axX1dxX1exX1exX1exX5axX2xX35x1305fxX4cx13519xX2x10f74xX1dxX266xX1exX1dxXexX2xX35xX266xX26axX5xX2xX179x14c91xXbxX2dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX3xX4xX18xX3xX1axX1bxX3xX1dxX1exX1dxX1exX21xX3xX13xX24xX3xX26xX6xX28xX28xX10xX2bxX3xX2dxX2exX2fxX3xX31xX15xX1bxX3xX35xX2xX3xXexX28xXdxX3bxX15xX3xX3exX3fxX40xX3xX4xX1xX44xX3xX4xX1xXdxX49xX2bxX3xX4cxX4dxX4xX1xX3xXexX28xX6xX2bxX1xX3xX4xX18xXaxX3xX4cxX6xXexX6xX1a1xXbxX1xX44xXexX44xX1a1xX44xX28xXdxX2dxXdxX2bxX6xX5xX1a1xX7xX28xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX21xX5axX5axX4xX4cxX2bxXdxX136xX2dxX179xX8exXdxX10xXexX2bxX6xX136xXbxX5xX15xX7xX179xX8exX2bxX5axXexX268xX1dxX1exX5axX15xXbxX5xX44xX6xX4cxX10xX4cxX5ax10425xXbxX4xX25cxX8exX44xX8exXexX5axX1dxX1exX1dxX1exe402xX1exX2xX31bxX1exX26axX5axXexXexX30exX8exX2bxX31bxX83xX6xX15xX31bxX4xX15xX179xX277xXbxX2dxXaxX3xX5axX12xXcxX1xXa6xXa7xX2bxX2dxX3xX2bxX2dxX1xX4dxX3xX7xX1bxX3xXc6xX5xXdxXc9xX6xX83xX10xXexX1xX3xX26xX6xX28xX28xX10xX2bxX3xX179xX3x11d75xX6fxX2dxX15xf664xX2bxX21xX3x11c43xd338xc4f2xX5axXcxXcx1263fx122d1xX6fxdabaxX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX44xX4cxX2fxXaxX12xX3fxX84xX3xXexXdxX14dxX2bxX3xXa1xX2bxX2dxX3xX1xX93xX3xXexX28xX89xX2bxX3xX2dxXdx1586fxXbxX3xX4xX1xXdxX49xX2bxX3xX4cxX4dxX4xX1xX3xXexX28xX6xX2bxX1xX3xX4xX18xX3xX4xXa1xX6xX3xX83xX24xX3xX26xX6xX28xX28xX10xX2bxX3xX4cx1448dxX3xX8exXa6xXa7xXexX3xX31xX15xX6xX3xX136x1529dxX4xX3xXexXdxX89xX15xX3xX1dxX1exX3xXexX28xXdxX3bxX15xX3xX3exX3fxX40xX3xXexeae3xX3xX92x15c00xXexX3xX28xX6xX3xXexX28xX44xX2bxX2dxX3xX31xX15x10c34xX3xX2bxX24xX2fxX77xX3xX7xX44xX2bxX2dxX3xX8axX1xX7fxX2bxX2dxX3xX92xc42fxXexX3xX92xXa6xXa7xX4xX3xX136xX3c7xX4xX3xX92xX8bxX4xX1xX3xX2dxX2exX2fxX3xX31xX15xX1bxX3xX5xX7fxXdxX3xX8ax15ef4xX44xX3xX4xXf4xX4xX3xX2bxX1xX24xX3xXexX24xXdxX3xXexX28xXa7xX3xX4xXa1xX6xX3xX4xXf4xX4xX3xX92xX84xXdxX3xXexX1xXa1xX3xX1xX24xX2bxX2dxX3xX92xX14xX15xX3xXexX28xX44xX2bxX2dxX3xX92xX15fxX2bxX2dxX3xX40xX2exX2bxX3xX4xX1xXa1xX179xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX44xX4cxX2fxXaxX12xXcxX1xXa6xXa7xX2bxX2dxX3xX2bxX2dxX1xX4dxX3xX7xX1bxX3xX26xX6xX28xX28xX10xX2bxX3xX92xXfdxX3xXexX1xX15xX3xX8exX14dxX3xX2dxX14xX2bxX3xX13bxX1exX1exX179xX1exX1exX1exX3xX3exX3fxX40xX3xX31xX15xX2fxX89xX2bxX3xX2dx16089xXbxX3xXexX87xX3xX26axX26axX74xX179xX1exX1exX1exX3xX2bxX2dxXa6x160c3xXdxX3xXa1xX2bxX2dxX3xX1xX93xX3xXexX28xX44xX2bxX2dxX3xX31xX15xX3eexX3xX4xX15xX84xXdxX3xX4xX3bbxX2bxX2dxX3xX4xXa1xX6xX3xX2bxX135xX136xX3xX2bxX2dxX44xXf4xXdxX179xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX44xX4cxX2fxXaxX12xdcb7xXf4xX2bxX2dxX3xX4xX1xX395xX3xX3eexX77xX3xX83xX24xX3xXexX1xX15xX3xX8exX14dxX3xX1xX10exX2bxX3xX2xX77x11268xX3xXexX28xXdxX3bxX15xX3xX3exX3fxX40xX3xXexXdxX14dxX2bxX3xX31xX15xX2fxX89xX2bxX3xX2dxX4aaxXbxX3xXexX28xX44xX2bxX2dxX3xX2bxX2dxX24xX2fxX3xX4xX15xX84xXdxX3xX4xX3bbxX2bxX2dxX3xX4xXa1xX6xX3xX2bxX135xX136xX3xX1dxX1exX2xX13bxX3xX1a1xX3xX2bxX2dxX24xX2fxX3xX2dxX2exX2fxX3xX31xX15xX1bxX3xXexX84xXexX3xX2bxX1xfd3axXexX3xX4xX1xX44xX3xX4xX1xXdxX49xX2bxX3xX4cxX4dxX4xX1xX3xX4xXa1xX6xX3x16446xX2bxX2dxX3xX4xX18xX3xX8exXdxX89xX2bxX3xX2bxX24xX2fxX3xX4xX1xX44xX3xX92xX49xX2bxX3xX2bxX6xX2fxX179xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX44xX4cxX2fxXaxX12xX3fxX84xX3xXexXdxX14dxX2bxX3xX2dxX2exX2fxX3xX31xX15xX1bxX3xX1dxX2xX77xX1dxX3xXexX28xXdxX3bxX15xX3xX3exX3fxX40xX3xX5xX24xX3xX136xX93xXexX3xX4xX44xX2bxX3xX7xX84xX3xX8axX1xXf4xX3xX5x16097xX2bxX3xX92xX84xXdxX3xX8exX5e3xXdxX3xX83xX24xX3xX26xX6xX28xX28xX10xX2bxX77xX3xX7xX44xX2bxX2dxX3xX8ex1147cxX2bxX3xX8axX1xXdxX89xX136xX3xXexX84xX2bxX3xX7xX44xX3xX8exX5e3xXdxX3xXexX144xX2bxX2dxX3xX7xX84xX3xXexXdxX14dxX2bxX3xX2dxX2exX2fxX3xX31xX15xX1bxX3xX4xXa1xX6xX3xX83xX6xX3xX92xX84xXdxX3xXexX1xXa1xX3xX1xX24xX2bxX2dxX3xX92xX14xX15xX3xXexX28xX44xX2bxX2dxX3xX4xX15xX93xX4xX3xX92xX15xX6xX3xXexX28xX44xX2bxX2dxX3xX2bxX93xXdxX3xX83xX93xX3xX92xX15fxX2bxX2dxX3xX40xX2exX2bxX3xX4xX1xXa1xX3xX179xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX44xX4cxX2fxXaxX12xX189xX3ddxX15xX3xX362xX1xX4aaxX3xXcxX144xX2bxX2dxX3xXexX1xX84xX2bxX2dxX3xX1axX1bxX3x140abxX44xX10xX3xX13xXdxX4cxX10xX2bxX3xXexX15xX2fxX89xX2bxX3xX83xX84xX3xX92xXfdxX3xX1xX15xX2fxX3xX92xX93xX2bxX2dxX3xX92xXa6xXa7xX4xX3xX1dxX1dxX77xX35xX3xXexX28xXdxX3bxX15xX3xX3exX3fxX40xX3xXexX28xX44xX2bxX2dxX3xX31xX15xX3eexX3xX26axX5axX1dxX1exX2xX13bxX77xX3xXexX28xX44xX2bxX2dxX3xX8axX1xXdxX3xX4xX3ddxX15xX3xXexX1xX4dxX3xXexX28xXa6x14513xX2bxX2dxX3xXexX1xX24xX2bxX1xX3xXbxX1xX84xX3xX3fxX44xX15xXexX1xX3xX13xX10xX2bxX4cxX77xX3xX362xX10xXexX10xX3xX13xX15xXexXexXdxX2dxXdxX10xX2dxX3xXexX1xX15xX3xX8exX14dxX3xX1dxX26axX77xX35xX3xXexX28xXdxX3bxX15xX3xX3exX3fxX40xX179xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX44xX4cxX2fxXaxX12xX40xX5ffxX2bxX3xX92xX14xX15xX3xX8exX14dxX3xX7xX84xX3xXexXdxX14dxX2bxX3xX2dxX2exX2fxX3xX31xX15xX1bxX3xXexX28xX44xX2bxX2dxX3xX31xX15xX3eexX3xX2bxX24xX2fxX3xXexX401xXdxX3xX92xX15fxX2bxX2dxX3xX40xX2exX2bxX3xX4xX1xXa1xX3xX5xX24xX3xXexX1xXa6xXa7xX2bxX2dxX3xX2bxX2dxX1xX4dxX3xX7xX1bxX3xX92xX93xX4xX3xX5xX8fxXbxX3xX13xX10xX28xX2bxXdxX10xX3xX3fxX6xX2bxX4cxX10xX28xX7xX3xX8axX1xXdxX3xX4xX1xXdxX49xX2bxX3xX4cxX4dxX4xX1xX3xX4xXa1xX6xX3xX580xX2bxX2dxX3xX4xX18xX3xX8exXdxX89xX2bxX3xX2bxX24xX2fxX3xXexX1xX15xX3xX8exX14dxX3xX1xX10exX2bxX3xX74xX26axX77xX518xX3xXexX28xXdxX3bxX15xX3xX3exX3fxX40xX3xXexX28xX44xX2bxX2dxX3xX83xX6xX3xXexX1xXf4xX2bxX2dxX3xX4xX15xX84xXdxX3xX2bxX135xX136xX3xX1dxX1exX2xX13bxX179xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX44xX4cxX2fxXaxX12xXcxX28xX44xX2bxX2dxX3xX8axX1xXdxX3xX92xX4aaxX77xX3xX8exX5e3xXdxX3xX26axX268xX3xXexX28xXdxX3bxX15xX3xX3exX3fxX40xX3xXexX28xX44xX2bxX2dxX3xX83xX6xX3xXexX1xXf4xX2bxX2dxX3xX4xX15xX84xXdxX3xX2bxX135xX136xX3xX1dxX1exX2xX13bxX77xX3xXcxX144xX2bxX2dxX3xXexX1xX84xX2bxX2dxX3xX92xXa6xX10exX2bxX2dxX3xX2bxX1xXdxX3bxX136xX3xX40xX44xX2bxX6xX5xX4cxX3xXcxX28xX15xX136xXbxX3xX92xXfdxX3xX8exXa6xXa7xXexX3xX31xX15xX6xX3xXexX56axXexX3xX4xX15fxX3xX4xXf4xX4xX3xX580xX2bxX2dxX3xX4xX18xX3xX8exXdxX89xX2bxX3xX40xX2exX2bxX3xX4xX1xXa1xX3xX8exX14dxX3xX7xX84xX3xXexXdxX14dxX2bxX3xX2dxX2exX2fxX3xX31xX15xX1bxX3xX8exX24xX3xX8axX49xXexX3xXexX1xX395xX4xX3xX2bxX135xX136xX3xX8exX5e3xXdxX3xX2xX1exX1dxX77xX35xX3xXexX28xXdxX3bxX15xX3xX3exX3fxX40xX3xXexXdxX14dxX2bxX3xX136xX3e0xXexX179xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3fxX44xX15xX28xX4xX10xXaxX12xXcxX1xX10xX44xX3x10281xX10xX15xXexX10xX28xX7xX0xX5axXbxX12