Huyện Thường Xuân đẩy mạnh công tác phát hành báo, tạp chí của Đảng
(Baothanhhoa.vn) - Thực hiện Chỉ thị 11-CT/TW ngày 28-11-1996, Kết luận số 28-KL/TW ngày 25-8-2012 của Ban Bí thư và các kết luận của Tỉnh ủy về việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng, thời gian qua Ban Thường vụ Huyện ủy Thường Xuân đã có nhiều giải pháp chỉ đạo, định hướng, đôn đốc các tổ chức đảng mua, đọc và sử dụng báo, tạp chí của Đảng.
bb00xf243xd184xe6fexef53x11896x12d38x10c30xcb72xX7x1417bx136b9x1501exe36fxe543x10775xX5xd625xXax11f52x11dbdxe169xd029x13de1xf4dcxX3xXcxX1x10e20xdd0dxX17x14694xX3xcfd5xX14x12b16xX17xX3x14d0bx140b8xX15xX3x146b6x1440fxX17xX1xX3xX4x10278xX17xX1exX3xXex12e84xX4xX3xXbxX1xX34xXexX3xX1xf3a0xX17xX1xX3x1220exX34x10403x146d1xX3xXexX2axXbxX3xX4xX1x16023xX3xX4x10f6axX6xX3xd9edx11a22xX17xX1exX0xefc7xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX6x13cd4xXaxX12xXcxX1xee32xX4xX3xX1xXdxX16xX17xX3x12878xX1x14615xX3xXexX1x15932xX3xX2xX2xdfdcxX76xXcxX57xXcxc78dxX3xX17xX1exX3dxX15xX3x15087x15c9fxX80xX2xX2xX80xX2xce54xX93xf476xX44xX3x15753x15581xXexX3xX5xX14x118ccxX17xX3xX7x160dfxX3xX8cxX8dxX80xX98xcc21xX57xXcxX85xX3xX17xX1exX3dxX15xX3xX8cx13b2cxX80xX8dxX80xX8cx13ba4xX2xX8cxX3xX4xX4fxX6xX3x14b0dxX6xX17xX3xXc0xX4cxX3xXexX1xX1bxX3xd4afxX3dxX3xX4xX34xX4xX3xe266xX99xXexX3xX5xX14xX9exX17xX3xX4xX4fxX6xX3xXcxX78xX17xX1xX3xX4fxX15xX3xXcbxbf97xX3xXcbxXdxX16xX4xX3xX29xX14xX6xX3xXcbxX3dxX3xX25x11cc0xX4xX3xX41xX34xX43xX44xX3xXexX2axXbxX3xX4xX1xX4cxX3xX4xX4fxX6xX3xX52xX53xX17xX1exX44xX3xXexX1xX1cxXdxX3xX1exXdxX6xX17xX3x11619xX14xX6xX3xXc0xX6xX17xX3xXcxX1xX1bxX1cxX17xX1exX3xXcbx10944xX3xX13xX14xX15xX16xX17xX3xX4fxX15xX3xXcxX1xX1bxX1cxX17xX1exX3xX20xX14xX22xX17xX3xX25xc567xX3xX4xfa71xX3xX17xX1xXdxXe8xX14xX3xX1exXdxX53xXdxX3xXbxX1xX34xXbxX3xX4xX1xX78xX3xX25xX2axX43xX44xX3xX25xX7cxX17xX1xX3xX1xX1bx14d40xX17xX1exX44xX3xX25xX2fxX17xX3xX25xXa2xX4xX3xX4xX34xX4xX3xXexf708xX3xX4xX1x12106xX4xX3xX25xX53xX17xX1exX3xX29xX14xX6xX44xX3xX25xXf7xX4xX3xXcbxX3dxX3xX7x14847xX3xX69xX12bxX17xX1exX3xX41xX34xX43xX44xX3xXexX2axXbxX3xX4xX1xX4cxX3xX4xX4fxX6xX3xX52xX53xX17xX1exf335xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc0xX43xX69xX15xX3xXbxX76xX10xX17xXexX10x10d6bxXaxX12xX0xXdxX29xX1exX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX76xX10xX17xXexX10xX1caxXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXax14f38xXdxX69xXexX1x11702xX3xX95xXb8xXb8xXbx15877x1103exX3xX1xX10xXdxX1exX1xXexX1eexX3x15873xeea4xX8cxXbxX1f4xX1f5xXaxX3xX7xX1caxX4xX9xXaxX57xX57xXdxX1afxX41xX6xX43xXexX1xX6xX17xX1xX1xX43xX6xX1afxXcbxX17xX57xX17xX10xX1e9xX7xX57xX2xX93xX8cxX200xX57xX2xX200xX200xX69xX95xX8cxXb8xX1ffxX2xX8cxXb8xXexXb3xX8cxX200xX95xX95xX5xXb8xX1afx114a4xXbxX1exbffdxX1caxX9xX8cxXb8xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX17xX3xXcxX1xX1bxX1cxX17xX1exX3xX20xX14xX22xX17xX3xX25xX26xX15xX3xX29xX2axX17xX1xX3xX4xX2fxX17xX1exX3xXexX34xX4xX3xXbxX1xX34xXexX3xX1xX3dxX17xX1xX3xX41xX34xX43xX44xX3xXexX2axXbxX3xX4xX1xX4cxX3xX4xX4fxX6xX3xX52xX53xX17xX1exXaxX3xX57xX12xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX76xX6xXbxXexXdxX43xX17xXaxX12xd688xX1xX22xX17xX3xXcbxXdx133eaxX17xX3xXc0xX1bxX14xX3xX25xXdxX16xX17xX3xX1xX14xX15xX16xX17xX3xXcxX1xX1bxX1cxX17xX1exX3xX20xX14xX22xX17xX3xXbxX1xX22xX17xX3xX5xX43xX2axXdxX3xX41xX34xX43xX3xXexX1caxX1bxX168xX4xX3xXd2xX1xXdxX3xXbxX1xX34xXexX3xX1xX3dxX17xX1xX3xX25xX99xX17xX3xXexX6xX15xX3xX25x15ab8xX4xX3xX1exXdxX53xX1afxX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc0xX43xX69xX15xXaxX12xX52xd924xX3xX4xX2fxX17xX1exX3xXexX34xX4xX3xXbxX1xX34xXexX3xX1xX3dxX17xX1xX3xX41xX34xX43xX44xX3xXexX2axXbxX3xX4xX1xX4cxX3xX4xX4fxX6xX3xX52xX53xX17xX1exX3xXexX1caxX2b2xX17xX3xX25xX7cxX6xX3xX41xX3dxX17xX3xX1xX14xX15xX16xX17xX3xX25xXdxX3xXcbxX3dxX43xX3xX17xXe8xX17xX3xX17xX99xXbxX3xXcbxX3dxX3xX25xX2axXexX3xX1xXdxX16xX14xX3xX11bxX14xX53xX3xX4xX6xX43xX44xX3xXc0xX6xX17xX3xXcxX1xX1bxX1cxX17xX1exX3xXcbxX12bxX3xX13xX14xX15xX16xX17xX3xX4fxX15xX3xXcxX1xX1bxX1cxX17xX1exX3xX20xX14xX22xX17xX3xX25xX143xX3xX1f4xX22xX15xX3xX69xX6exX17xX1exX3xXd2xX99xX3xX1xX43xX2axX4xX1xX44xX3xXexX17axX3xX4xX1xX17exX4xX3xX4xX34xX4xX3xX1xX2fbxXdxX3xX17xX1exX1xX7cxX3xX11bxX14xX34xX17xX3xXexX1caxXdxX16xXexX44xX3xX1xXf7xX4xX3xXexX9exXbxX3xX25xX99xX17xX3xXexe9e3xXexX3xX4xX53xX3xX4xX34xX17xX3xX41xX2fbxX3xX4xX1xX4fxX3xX4xX1xXa2xXexX3xX4xX4fxX6xX3xX1xX14xX15xX16xX17xX1afxX3xX2abxX1exX43xX3dxXdxX3xX1caxX6xX44xX3xX1xX14xX15xX16xX17xX3xX4fxX15xX3xX25xX143xX3xX41xX6xX17xX3xX1xX3dxX17xX1xX3xXcbxX3dxX3xXexX1xX6exX4xX3xX1xXdxX16xX17xX3xX4xX1xX4cxX17xX1xX3xX7xX34xX4xX1xX3xX17xX1xdcc1xX29xX3xX1x12185xX3xXexX1cax13e48xX3xXcbxXdxX16xX4xX3xX29xX14xX6xX44xX3xX25xXf7xX4xX3xX41xX34xX43xX44xX3xXexX2axXbxX3xX4xX1xX4cxX3xX4xX4fxX6xX3xX52xX53xX17xX1exX3xX25xXa2xXdxX3xXcbxX168xXdxX3xX4xX34xX4xX3xX4xX1xXdxX3xX41xX2fbxX3xX17xX2fxX17xX1exX3xXexX1xX2fxX17xX1afxX3xf3cfxX1xXa2xXdxX3xX1xX443xXbxX3xXcbxX168xXdxX3xX41xX1bxX14xX3xX25xXdxX16xX17xX3xX1xX14xX15xX16xX17xX44xX3xX4xX3e1xXbxX3xX4fxX15xX44xX3xX4xX1xX4cxX17xX1xX3xX11bxX14xX15xXe8xX17xX3xX4xX34xX4xX3xX4xX3e1xXbxX3xX25xX26xX15xX3xX29xX2axX17xX1xX3xX4xX2fxX17xX1exX3xXexX34xX4xX3xXexX14xX15xX2b2xX17xX3xXexX1caxX14xX15xXe8xX17xX3xXcbxXe8xX3xXexf1f7xX29xX3xX11bxX14xX6xX17xX3xXexX1caxXf7xX17xX1exX44xX3x1254axX3xX17xX1exX1xd47axX6xX3xX4xX4fxX6xX3xXcbxXdxX16xX4xX3xX29xX14xX6xX44xX3xX25xXf7xX4xX3xX41xX34xX43xX3xXcbxX3dxX3xX5xX3dxX29xX3xXexX1xX10xX43xX3xX41xX34xX43xX3xX52xX53xX17xX1exX1f5xX3xX1xX1bxX168xX17xX1exX3xX69xd913xX17xX3xX4xX34xX4xX3xXexX17axX3xX4xX1xX17exX4xX44xX3xX4xX34xX3xX17xX1xX22xX17xX3xX25x1013bxXexX3xX29xX14xX6xX3xX41xX34xX43xX44xX3xXexX2axXbxX3xX4xX1xX4cxX3xX4xX4fxX6xX3xX52xX53xX17xX1exX1afxX3xXc0xX2b2xX17xX3xX4xX2axX17xX1xX3xX25xX146xX44xX3xX41xX1bxX14xX3xX25xXdxX16xX17xX3xX1xX14xX15xX16xX17xX3xXexX1xX1bxX1cxX17xX1exX3xX1f4xX14xX15xX2b2xX17xX3xX25xX17axXdxX3xX29xX168xXdxX3xXbxX1xX1bxe8afxX17xX1exX3xXexX1xX17exX4xX3xX1xX43xX2axXexX3xX25xX2fbxX17xX1exX44xX3xX17xX22xX17xX1exX3xX4xX6xX43xX3xX4xX1xX3e1xXexX3xX5xX1bxX443xX17xX1exX44xX3xX1xXdxX16xX14xX3xX11bxX14xX53xX3xX4xX2fxX17xX1exX3xXexX34xX4xX3xX5xX1bxX14xX3xX4xX1xX14xX15xX318xX17xX3xXcbxX3dxX3xXexX1xX1bxX1cxX17xX1exX3xX1f4xX14xX15xX2b2xX17xX3xX4xX9exXbxX3xX17xX1xX9exXexX3xX7xXa2xX3xX5xXdxX16xX14xX3xXbxX1xX53xX17xX3xX34xX17xX1xX3xXexf6fdxX17xX1xX3xX1xX609xX17xX1xX3xX29xX14xX6xX3xX41xX34xX43xX3xX4xX4fxX6xX3xX4xX34xX4xX3xX4xX1xXdxX3xX41xX2fbxX44xX3xX25xX53xX17xX1exX3xX41xX2fbxX44xX3xX4xX34xX4xX3xX4xX598xX3xX11bxX14xX6xX17xX44xX3xX25xX598xX17xX3xXcbxX7cxX3xXexX1caxX2b2xX17xX3xX25xX7cxX6xX3xX41xX3dxX17xX3xX1xX14xX15xX16xX17xX3xX25xX318xX3xX41xX34xX43xX3xX4xX34xX43xX3xXc0xX6xX17xX3xXcxX14xX15xX2b2xX17xX3xX1exXdxX34xX43xX3xX13xX14xX15xX16xX17xX3xX4fxX15xX3xXexX1xX6xX29xX3xX29xX1bxX14xX3xX4xX1xX43xX3xX41xX6xX17xX3xXexX1xX1bxX1cxX17xX1exX3xXcbxX12bxX3xX4xX146xX3xX1exXdxX53xXdxX3xXbxX1xX34xXbxX3xX4xX1xX78xX3xX25xX2axX43xX3xXd2xX7cxXbxX3xXexX1xX1cxXdxX1afxX3xX52xX546xX4xX3xX41xXdxX16xXexX44xX3xXexde36xX3xX17x1361fxX29xX3xX8cxXb8xX2xX8dxX3xX25xX99xX17xX3xX17xX6xX15xX44xX3xX13xX14xX15xX16xX17xX3xX4fxX15xX3xXcxX1xX1bxX1cxX17xX1exX3xX20xX14xX22xX17xX3xX25xX143xX3xX41xX6xX17xX3xX1xX3dxX17xX1xX3xX4xX34xX4xX3xXcbxX6c5xX17xX3xX41xX53xX17xX3xXcbxXe8xX3xXexX1xX6exX4xX3xX1xXdxX16xX17xX3xX76xX1xX78xX3xXexX1xX7cxX3xX2xX2xX80xX76xXcxX57xXcxX85xX3xX4xX4fxX6xX3xXc0xX6xX17xX3xXc0xX4cxX3xXexX1xX1bxX1afxX3xXcxX6c2xX3xX25xX146xX44xX3xX17xX22xX17xX1exX3xX4xX6xX43xX3xX17xX1xX9exX17xX3xXexX1xX17exX4xX44xX3xXexX1caxX34xX4xX1xX3xX17xX1xXdxX16xX29xX3xX17xX1exX1bxX1cxXdxX3xX25xX17exX17xX1exX3xX25xX4e3xX14xX3xX4xX34xX4xX3xX4xX598xX3xX11bxX14xX6xX17xX44xX3xX25xX598xX17xX3xXcbxX7cxX44xX3xX4xX34xX17xX3xX41xX2fbxX44xX3xX25xX53xX17xX1exX3xXcbxXdxX2b2xX17xX3xXcbxX3dxX3xX17xX1xX22xX17xX3xX69xX22xX17xX3xX25xXa2xXdxX3xXcbxX168xXdxX3xXcbxXdxX16xX4xX3xX29xX14xX6xX44xX3xX25xXf7xX4xX3xX41xX34xX43xX3xXcbxX3dxX3xX5xX3dxX29xX3xXexX1xX10xX43xX3xX41xX34xX43xX3xX52xX53xX17xX1exX1afxX3xX76xX34xX4xX3xX1f4xX143xX3xX2abxX1exXf7xX4xX3xX487xX1xX12bxX17xX1exX44xX3xXcxX1xXf7xX3xXcxX1xX6xX17xX1xX3xX25xX143xX3xX1f4xX22xX15xX3xX69xX6exX17xX1exX3xXbxX1x13f18xX17xX1exX3xX25xXf7xX4xX3xX7xX34xX4xX1xX44xX3xX41xX34xX43xX3xXexX2axXdxX3xX4xX2fxX17xX1exX3xX7x151f7xX3xX4xX1xX43xX3xX4xX34xX17xX3xX41xX2fbxX44xX3xX25xX53xX17xX1exX3xXcbxXdxX2b2xX17xX3xXcbxX3dxX3xX17xX1xX22xX17xX3xX69xX22xX17xX3xX25xXf7xX4xX3xX41xX34xX43xX3xX52xX53xX17xX1exX1afxX3xX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc0xX43xX69xX15xXaxX12xX2abxX1xX1cxX3xX4xX146xX3xX1exXdxX53xXdxX3xXbxX1xX34xXbxX3xXexX4cxX4xX1xX3xX4xX6exX4xX44xX3xX95xX3xXexX1xX34xX17xX1exX3xX25xX4e3xX14xX3xX17xX6c5xX29xX3xX8cxXb8xX2xX93xX3xXexX43xX3dxX17xX3xX25xX53xX17xX1exX3xX41xX2fbxX3xX25xX143xX3xX4xX146xX3x156f8xX2xX3xX25xX53xX17xX1exX3xX4fxX15xX44xX3xX4xX1xXdxX3xX4fxX15xX3xXexX1caxX6exX4xX3xXexX1xX14xX2fbxX4xX3xXcbxX3dxX3xX8cxXb3xX8dxX3xX4xX1xXdxX3xX41xX2fbxX3xXd2xX1xXa2xXdxX3xX17xX2fxX17xX1exX3xXexX1xX2fxX17xX44xX3xX4xX1xXdxX3xX41xX2fbxX3xXexX1caxX6exX4xX3xXexX1xX14xX2fbxX4xX3xX25xX53xX17xX1exX3xX41xX2fbxX3xX4xX598xX3xX11bxX14xX6xX17xX44xX3xX4xX34xX4xX3xX4xX1xXdxX3xX41xX2fbxX3xX17xX1xX3dxX3xXexX1caxX1bxX1cxX17xX1exX44xX3xXexX1caxX2axX29xX3xX15xX3xXexX99xX3xX1f4xX143xX44xX3xXexX1xX7cxX3xXexX1caxX3e1xX17xX3xX25xX546xXexX3xX29xX14xX6xX3xX89bxX8cxX1afxX8dxXb3xX89bxX3xXexX1cxX3xX41xX34xX43xX3xX2abxX1xX22xX17xX3xe34exX22xX17xX44xX3xX89bxX8cxX1afxX8dxXb8xX95xX3xXexX1cxX3xX41xX34xX43xX3xXcxX1xX6xX17xX1xX3xX13xX146xX6xX44xX3xX1ffxX95xX93xX3xX4xX14xXa2xX17xX3xXexX2axXbxX3xX4xX1xX4cxX3xX76xX2fbxX17xX1exX3xX7xX53xX17xX44xX3xX20xX22xX15xX3xX69xX6exX17xX1exX3xX52xX53xX17xX1exX1afxX1afxX1afxX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc0xX43xX69xX15xXaxX12xXc0xX2b2xX17xX3xX4xX2axX17xX1xX3xXd2xX99xXexX3xX11bxX14xX53xX3xX25xX143xX3xX25xX2axXexX3xX25xX1bxX443xX4xX44xX3xXcbxXdxX16xX4xX3xXexX1xX6exX4xX3xX1xXdxX16xX17xX3xX76xX1xX78xX3xXexX1xX7cxX3xX2xX2xX80xX76xXcxX57xXcxX85xX3xXexX1caxX2b2xX17xX3xX25xX7cxX6xX3xX41xX3dxX17xX3xX1xX14xX15xX16xX17xX3xXcxX1xX1bxX1cxX17xX1exX3xX20xX14xX22xX17xX3xXcbxX52dxX17xX3xX4xX7f5xX17xX3xX17xX1xXdxXe8xX14xX3xX1xX2axX17xX3xX4xX1xX99xX44xX3xX17xX1xX1bxX1eexX3x144aexX2fbxXexX3xX7xXa2xX3xX4xX1xXdxX3xX41xX2fbxX3xXexX1caxX6exX4xX3xXexX1xX14xX2fbxX4xX3xX25xX53xX17xX1exX3xX41xX2fbxX3xX4xX598xX3xX11bxX14xX6xX17xX44xX3xX4xX34xX4xX3xX4xX1xXdxX3xX41xX2fbxX3xX17xX1xX3dxX3xXexX1caxX1bxX1cxX17xX1exX44xX3xXexX1caxX2axX29xX3xX15xX3xXexX99xX3xX811xX3xX1f4xX143xX44xX3xXexX1xX7cxX3xXexX1caxX3e1xX17xX3xX4xX1xX1bxX6xX3xX69xX3dxX17xX1xX3xXd2xXdxX17xX1xX3xXbxX1xX4cxX3xX25xX546xXexX3xX29xX14xX6xX3xX25xX4fxX3xX7xXa2xX3xX5xX1bxX443xX17xX1exX3xX41xX34xX43xX3xX52xX53xX17xX1exX3xXexX1xX10xX43xX3xX11bxX14xX15xX3xX25xX7cxX17xX1xX1afxX3xXa1axX2fbxXexX3xX7xXa2xX3xX4xX3e1xXbxX3xX4fxX15xX44xX3xX17xX1exX1bxX1cxXdxX3xX25xX17exX17xX1exX3xX25xX4e3xX14xX3xX4xX3e1xXbxX3xX4fxX15xX44xX3xXexX1xX4fxX3xXexX1caxX1bxX811xX17xX1exX3xX4xX598xX3xX11bxX14xX6xX17xX44xX3xX25xX598xX17xX3xXcbxX7cxX3xX17xX1xX9exX17xX3xXexX1xX17exX4xX3xX4xX1xX1bxX6xX3xX25xX4e3xX15xX3xX25xX4fxX3xXcbxXe8xX3xXcbxXdxX16xX4xX3xX29xX14xX6xX44xX3xX25xXf7xX4xX3xX41xX34xX43xX44xX3xXexX2axXbxX3xX4xX1xX4cxX3xX4xX4fxX6xX3xX52xX53xX17xX1exX1f5xX3xX29xX2fbxXexX3xX7xXa2xX3xX25xX598xX17xX3xXcbxX7cxX3xX25xX1bxX443xX4xX3xX4xX3e1xXbxX3xX41xX34xX43xX44xX3xXcbxXdxX16xX4xX3xX7xX193xX3xX69xX12bxX17xX1exX3xX4xX1xX78xX3xX69xX6c2xX17xX1exX3xX5xX2axXdxX3xX811xX3xX25x1190fxX17xX1exX3xX4xX1xX4cxX3xX41xX4cxX3xXexX1xX1bxX3xX4xX1xXdxX3xX41xX2fbxX44xX3xXexX1caxX1bxX811xX17xX1exX3xXexX1xX2fxX17xX44xX3xX4xX3e1xXbxX3xX4fxX15xX3xXcbxXdxX2b2xX17xX44xX3xX4xX1xX1bxX6xX3xX4xX146xX3xX17xX1xXdxXe8xX14xX3xX1exXdxX53xXdxX3xXbxX1xX34xXbxX3xX25xX318xX3xX4xX34xX17xX3xX41xX2fbxX44xX3xX25xX53xX17xX1exX3xXcbxXdxX2b2xX17xX44xX3xX17xX1xX22xX17xX3xX69xX22xX17xX3xXexXdxX99xXbxX3xX4xX9exX17xX3xXcbxX3dxX3xX7xX193xX3xX69xX12bxX17xX1exX3xX41xX34xX43xX3xX52xX53xX17xX1exX1afxX1afxX1afxX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc0xX43xX69xX15xXaxX12xX52xX318xX3xXexXdxX99xXbxX3xXexX12bxX4xX3xXexX1caxXdxX318xX17xX3xXd2xX1xX6xXdxX3xXcbxX3dxX3xXexX1xX6exX4xX3xX1xXdxX16xX17xX3xXexXa2xXexX3xXcbxXdxX16xX4xX3xX29xX14xX6xX3xXcbxX3dxX3xX25xXf7xX4xX3xX41xX34xX43xX44xX3xXexX2axXbxX3xX4xX1xX4cxX3xX4xX4fxX6xX3xX52xX53xX17xX1exX44xX3xXexX1caxX43xX17xX1exX3xXexX1xX1cxXdxX3xX1exXdxX6xX17xX3xXexX168xXdxX3xX52xX53xX17xX1exX3xX41xX2fbxX3xX1xX14xX15xX16xX17xX3xXcxX1xX1bxX1cxX17xX1exX3xX20xX14xX22xX17xX3xXexXdxX99xXbxX3xXexX12bxX4xX3xXexX1caxXdxX318xX17xX3xXd2xX1xX6xXdxX3xX4xX146xX3xX1xXdxX16xX14xX3xX11bxX14xX53xX3xX4xX34xX4xX3xXcbxX6c5xX17xX3xX41xX53xX17xX3xX4xX4fxX6xX3xXcxX1caxX14xX17xX1exX3xX1bxX598xX17xX1exX44xX3xXexX78xX17xX1xX3xXcbxX3dxX3xXc0xX6xX17xX3xXcxX1xX1bxX1cxX17xX1exX3xXcbxX12bxX3xX13xX14xX15xX16xX17xX3xX4fxX15xX3xXcbxXe8xX3xX29xX14xX6xX44xX3xX25xXf7xX4xX3xX41xX34xX43xX44xX3xXexX2axXbxX3xX4xX1xX4cxX3xX4xX4fxX6xX3xX52xX53xX17xX1exX1f5xX3xX4xX1xX78xX3xX25xX2axX43xX3xX4xX598xX3xX11bxX14xX6xX17xX44xX3xX25xX598xX17xX3xXcbxX7cxX44xX3xX4xX598xX3xX7xX811xX3xX41xXa2xX3xXexX1caxX4cxX3xX17xX1exX14xXb6bxX17xX3xX17xX1exX22xX17xX3xX7xX34xX4xX1xX3xXbxX1xX12bxX4xX3xXcbxX12bxX3xX4xX1xX43xX3xXcbxXdxX16xX4xX3xX25xX546xXexX3xX29xX14xX6xX3xX41xX34xX43xX44xX3xXexX2axXbxX3xX4xX1xX4cxX3xX4xX4fxX6xX3xX52xX53xX17xX1exX1f5xX3xXexX6c5xX17xX1exX3xX4xX1bxX1cxX17xX1exX3xXd2xXdxX318xX29xX3xXexX1caxX6xX44xX3xX1exXdxX34xX29xX3xX7xX34xXexX3xXcbxXdxX16xX4xX3xX29xX14xX6xX44xX3xX25xXf7xX4xX3xX41xX34xX43xX44xX3xXexX2axXbxX3xX4xX1xX4cxX3xX4xX4fxX6xX3xX52xX53xX17xX1exX3xXexX2axXdxX3xX4xX34xX4xX3xX25xX53xX17xX1exX3xX41xX2fbxX44xX3xX4xX1xXdxX3xX41xX2fbxX3xX4xX598xX3xX7xX811xX1f5xX3xX25xX1bxX6xX3xXcbxXdxX16xX4xX3xX25xXf7xX4xX3xXcbxX3dxX3xX5xX3dxX29xX3xXexX1xX10xX43xX3xX41xX34xX43xX44xX3xXexX2axXbxX3xX4xX1xX4cxX3xX4xX4fxX6xX3xX52xX53xX17xX1exX3xXexX1xX3dxX17xX1xX3xXexXdxX2b2xX14xX3xX4xX1xX4cxX3xXexX1xXdxX3xX25xX14xX6xX3xXexX1caxX43xX17xX1exX3xX25xX34xX17xX1xX3xX1exXdxX34xX3xXbxX1xX22xX17xX3xX5xX43xX2axXdxX3xXexX17axX3xX4xX1xX17exX4xX3xX52xX53xX17xX1exX3xX1xX43bxX17xX1exX3xX17xX6c5xX29xX1f5xX3xXexX6c5xX17xX1exX3xX4xX1bxX1cxX17xX1exX3xX17xX1x12cd0xX4xX3xX17xX1xX811xX3xX4xX3e1xXbxX3xX4fxX15xX3xX25xX53xX17xX1exX44xX3xX4xX34xX17xX3xX41xX2fbxX44xX3xX25xX53xX17xX1exX3xXcbxXdxX2b2xX17xX3xXexX1xX1bxX1cxX17xX1exX3xX1f4xX14xX15xX2b2xX17xX3xX25xXf7xX4xX3xX41xX34xX43xX3xX52xX53xX17xX1exX3xX25xX318xX3xXcbxX9exX17xX3xX69xX12bxX17xX1exX3xXcbxX3dxX3xXexX1xX6exX4xX3xX1xXdxX16xX17xX3xX4xX146xX3xX1xXdxX16xX14xX3xX11bxX14xX53xX3xX4xX1xX4fxX3xXexX1caxX1bxX598xX17xX1exX44xX3xX25xX1bxX1cxX17xX1exX3xX5xXa2xXdxX44xX3xX4xX1xX4cxX17xX1xX3xX7xX34xX4xX1xX3xXbxX1xX34xXbxX3xX5xX14xX9exXexX3xX4xX4fxX6xX3xX52xX53xX17xX1exX3xXcbxX3dxX3xX2abxX1xX3dxX3xX17xX1bxX168xX4xX1afxX1afxX1afxX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc0xX43xX69xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1f4xXexX80xX6xX5xXdxX1exX17xX1eexX3xX1caxXdxX1exX1xXexX1f5xXaxX12xX0xX7xXexX1caxX43xX17xX1exX12xXc0xX3dxXdxX3xXcbxX3dxX3xX53xX17xX1xX1eexX3xX98xX1xXe4cxX4xX3xX76xX2fxX17xX1exX0xX57xX7xXexX1caxX43xX17xX1exX12xX0xX57xXbxX12