Giải bơi, lặn vô địch các CLB quốc gia khu vực 1 - Cúp Sun Sport Complex 2020 thành công tốt đẹp
(Baothanhhoa.vn) - Sau 5 ngày tranh tài sôi nổi, quyết liệt, Giải bơi, lặn vô địch các câu lạc bộ (CLB) quốc gia khu vực 1 - Cúp Sun Sport Complex năm 2020 đã kết thúc ngày 7 - 10.
cebbxf7d1x13692xfdb5x10012xfc91x10306x1364dx115a4xX7x12872x10c87xdfcaxfde1x139e7x12adbxX5x12dc5xXax1058axX0xX7xXexe931x10f89x14eb9x14f1exX12xcf70xXdx11a77xXdxX3x1054ax14e7cxXdxe9e3xX3xX5x132cexX18xX3x10701x1269dxX3xcf49x105f7xX4xX1xX3xX4x13353xX4xX3x107f9xf105xd047xX3x1172dxd213xf505xX4xX3xX19xXdxX6xX3x11cedxX1xX3axX3xX29x137a5xX4xX3xX2xX3xddf4xX3xX35xfdecxXbxX3xdcd7xX3axX18xX3xX52xXbxX17xX16xXexX3xX35xX17xe6ccxXbxX5xX10xdab5xX3xe7a9xf992xX64xX65xX3xXexX1xd79bxX18xX1xX3xX4xX2axX18xX19xX3xXexX3bxXexX3xX2cx1222axXbxX0x13401xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xX7cxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx1169cxX10xX6xe2e2xXaxX12xX52xX6xX3axX3x119eexX3xX18xX19xX6bxe9dcxX3xXexX16xX6xX18xX1xX3xXexX6bxXdxX3xX7xX2axXdxX3xX18xdc81xXdxX23xX3xX39xX3axXa3x1219cxXexX3xX5xXdxf21cxXexX23xX3xX1bxXdxX1dxXdxX3xX20xX21xXdxX23xX3xX5xX26xX18xX3xX29xX2axX3xX2cxX2dxX4xX1xX3xX4xX32xX4xX3xX4x141cdxX3axX3xX5x1274bxX4xX3xX20xeca1xX3xef9fxX35xX36xX37xe3e5xX3xX39xX3axX3bxX4xX3xX19xXdxX6xX3xX42xX1xX3axX3xX29xX47xX4xX3xX2xX3xX4cxX3xX35xX4fxXbxX3xX52xX3axX18xX3xX52xXbxX17xX16xXexX3xX35xX17xX5exXbxX5xX10xX62xX3xX18xf709xX5exX3xX64xX65xX64xX65xX3xX2cx11b89xX3xX42xXbbxXexX3xXexX1xX4fxX4xX3xX18xX19xX6bxXa3xX3x1049cxX3xX4cxX3xX2xX65xd434xX0xX7cxXbxX12xX0xX97xXdxX29xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX97xX16xX10xX5xX6xXexX10xX97xXaxX12xX0xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xXcxXdxX18xX3xX5xXdx14d9dxX18xX3xX39xX3axX6xX18x11bd1xX0xX7cxX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xX3axX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX4cxX17xX18xX5xXa3xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX1bxXdxX1dxXdxX3xX20xX21xXdxX3x1429axX3xX5xX26xX18xX3xX29xX2axX3xX2cxX2dxX4xX1xX3xX4xX32xX4xX3xX35xX36xX37xX3xX39xX3axX3bxX4xX3xX19xXdxX6xX16axX3xX36xX26xX18xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX94xX17xX32xX3xXexXdxXbbxXbxX3xXex1051fxX4xX3xX18xd21fxX5exX3xX5xe397xXdxX3xXexX1xXbbxX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX4xX3axXe7xX4xX3xX2cxX3axX6xX3xXcxX17xXbxX3xX2cx11261xX3axXaxX3xX1xX16xX10xfeaexX9xXaxX7cxXexX1xX10xX4cxXexX1xX6xX17xX7cxX19xXdxX6xXdxX4cxX20xX17xXdxX4cxX4cxX5xX6xX18xX4cxX29xX17xX4cxX97xXdxX4xX1xX4cxX4xX6xX4xX4cxX4xX5xX20xX4cxX39xX3axX17xX4xX4cxX19xXdxX6xX4cxX5xX6xX18xX4cxXexX1xX6xX18xX1xX4cxX1xX17xX6xX4cxXexXdxX10xXbxX4cxXexX3axX4xX4cxX18xX6xX5exX4cxX5xX17xXdxX4cxXexX1xX10xX4cxXexX16xX17xX18xX19xX4cxX4xX3axX17xX4xX4cxX97xX3axX6xX4cxXexX17xXbxX4cxX97xX6xX3axX7cxX2xX64xX9exddb0xX2xX9exX13axX1xXexX5exXaxX12xX1bxXdxX1dxXdxX3xX20xX21xXdxX3xX1aaxX3xX5xX26xX18xX3xX29xX2axX3xX2cxX2dxX4xX1xX3xX4xX32xX4xX3xX35xX36xX37xX3xX39xX3axX3bxX4xX3xX19xXdxX6xX16axX3xX36xX26xX18xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX94xX17xX32xX3xXexXdxXbbxXbxX3xXexX1dexX4xX3xX18xX1e2xX5exX3xX5xX1e6xXdxX3xXexX1xXbbxX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX4xX3axXe7xX4xX3xX2cxX3axX6xX3xXcxX17xXbxX3xX2cxX201xX3axX0xX7cxX6xX12xX0xX7cxX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xX7cxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXax14df5xX1x14f50xXdxX3xXexX16xX6xX18xX1xX3xX1bxXdxX1dxXdxX3xX20xX21xXdxX3xX4cxX3xX5xX26xX18xX3xX29xX2axX3xX2cxX2dxX4xX1xX3xX4xX32xX4xX3xX35xX36xX37xX3xX39xX3axX3bxX4xX3xX19xXdxX6xX3xX4cxX3xX42xX1xX3axX3xX29xX47xX4xX3xX2xX3xX4cxX3xX35xX4fxXbxX3xX52xX3axX18xX3xX52xXbxX17xX16xXexX3xX35xX17xX5exXbxX5xX10xX62xX3xX64xX65xX64xX65xXaxX3xX1xX16xX10xX208xX9xXaxX7cxXexX1xX10xX4cxXexX1xX6xX17xX7cxX42xX1xX17xXdxX4cxXexX16xX6xX18xX1xX4cxX19xXdxX6xXdxX4cxX20xX17xXdxX4cxX5xX6xX18xX4cxX29xX17xX4cxX97xXdxX4xX1xX4cxX4xX6xX4xX4cxX4xX5xX20xX4cxX39xX3axX17xX4xX4cxX19xXdxX6xX4cxX42xX1xX3axX4cxX29xX3axX4xX4cxX2xX4cxX4xX3axXbxX4cxX7xX3axX18xX4cxX7xXbxX17xX16xXexX4cxX4xX17xX5exXbxX5xX10xX62xX4cxX64xX65xX64xX65xX7cxX2xX64xX9exX2x114cbx11c59xX13axX1xXexX5exXaxX12xX30cxX1xX30exXdxX3xXexX16xX6xX18xX1xX3xX1bxXdxX1dxXdxX3xX20xX21xXdxX3xX4cxX3xX5xX26xX18xX3xX29xX2axX3xX2cxX2dxX4xX1xX3xX4xX32xX4xX3xX35xX36xX37xX3xX39xX3axX3bxX4xX3xX19xXdxX6xX3xX4cxX3xX42xX1xX3axX3xX29xX47xX4xX3xX2xX3xX4cxX3xX35xX4fxXbxX3xX52xX3axX18xX3xX52xXbxX17xX16xXexX3xX35xX17xX5exXbxX5xX10xX62xX3xX64xX65xX64xX65xX0xX7cxX6xX12xX0xX7cxX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xX7cxX5xXdxX12xX0xX7cxX3axX5xX12xX0xX97xXdxX29xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX16xXaxX12xX0xX7cxX97xXdxX29xX12xX0xX7cxX97xXdxX29xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX37xX17xX97xXa3xXaxX12xX0xXdxX5exX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX97xXexX1xX3axX5exX20xX3xXdxX35xX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexXa3xX5xX10xX9xXaxf783xXdxX97xXexX1xX16axX3xX134xX65xX65xXbxX62x1375fxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX16axX3xX9exX64xX9exXbxX62xX4aaxXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX16axX7cxX7cxXdxX13axX20xX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX13axX29xX18xX7cxX18xX10xX49exX7xX7cxX64xX65xX3d4xX65xX7cxX2x10cabx11258xX97xX279xX2xX64xX3d4xX3d4xX3d4xX9exXexX134xX134xX3d4xX279xX65xX5xX65xX13ax11eacxXbxX19x10ea9xX16xX9xX134xX134xX9exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxXdxX1dxXdxX3xX20xX21xXdxX23xX3xX5xX26xX18xX3xX29xX2axX3xX2cxX2dxX4xX1xX3xX4xX32xX4xX3xX35xX36xX37xX3xX39xX3axX3bxX4xX3xX19xXdxX6xX3xX42xX1xX3axX3xX29xX47xX4xX3xX2xX3xX4cxX3xX35xX4fxXbxX3xX52xX3axX18xX3xX52xXbxX17xX16xXexX3xX35xX17xX5exXbxX5xX10xX62xX3xX64xX65xX64xX65xX3xXexX1xX6bxX18xX1xX3xX4xX2axX18xX19xX3xXexX3bxXexX3xX2cxX79xXbxXaxX3xX49exXdxX97xXexX1xX9xXaxX134xX65xX65xXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX9exX64xX9exXaxX3xX7cxX12xX0xX7cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX35xX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xX37xX6xX18xX3xXcxXb4xX3xX4xX1x122d9xX4xX3xXexX16xX6xX17xX3xX4xf77fxX3xX18xX1x1009axXexX23xX3xX18xX1x110b0xX23xX3xX20xX6xX3xXexX17xX6bxX18xX3xX2cxX17xX6bxX18xX3xX30exX3xX5exX2axX18xX3xX5xX26xX18xX3xX4xX1xX17xX3xX4xX32xX4xX3xX2cxX21xX18xX3xX29xX2dxX3xf4e3xX1xX4fxX3xXcxX1x106b3xX23xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX94x13a31xX6xX3xX29xX6bxX3xXcxX1x12c23xX6xX3xXcxX1xXdxX163xX18xX3xX94xX3axXbbxX0xX7cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX37xX17xX97xXa3xXaxX12xX1bxX201xX18xX3xX279xX65xX65xX3xd7f3xe6f1xX622xX3xX4x13a46xX6xX3xX2xX4e4xX3xXex13fb3xX18xX1xX23xX3xXexX1xX6bxX18xX1xX3xXbxX1xX3bxX3xX2cxX124xX3xXexX16xX6xX18xX1xX3xXexX6bxXdxX3xX39xX3axXa3xXbbxXexX3xX5xXdxXc0xXexX3xX30exX3xX4xX32xX4xX3xX5exX2axX18xX3xX20xX21xXdxX3xX29xX6bxX3xX5xX26xX18xX3xXexXe3xXdxX3xX20xf09axX3xX20xX21xXdxX3xX1xXdxXc0xX18xX3xX2cxXe3xXdxX3xX2cxXe3xXexX3xX4xX1xX3axfaebxX18xX3xe0bdxX5xXa3xX5exXbxXdxX4xX3xX4xX627xX6xX3xX30cxX1xX3axX3xX5xXdxX163xX18xX3xX1xX1e6xXbxX3xXexX1xX66fxX3xXexX1xX6xX17xX3xX52xX3axX18xX3xX52xXbxX17xX16xXexX3xX35xX17xX5exXbxX5xX10xX62xX3xXe9xXcxX5e1xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX94xX5f1xX6xXedxX13axX0xX7cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX37xX17xX97xXa3xXaxX12xXcxX1xX10xX17xX3xX2cxX32xX18xX1xX3xX19xXdxX32xX3xX4xX627xX6xX3xX94xXdxXc0xXbxX3xX1xXe7xXdxX3xXexX1xX66fxX3xXexX1xX6xX17xX3xX97xdeb5x11e94xXdxX3xX18xX705xX706xX4xX3xX622xXdxXc0xXexX3x117c6xX6xX5exX23xX3xX97xX17xX3xX4xX2axX18xX19xX3xXexX32xX4xX3xXexXb4xX3xX4xX1xX5a5xX4xX3xX42xX1xX32xX3xXexX3bxXexX3xX4xX627xX6xX3xX2cxX21xX18xX3xX29xX2dxX3xX4xX1xX627xX3xX18xX1xX6bxX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX94xX5f1xX6xX3xX18xX163xX18xX3xXexX1xX6bxX18xX1xX3xXexe49exX4xX1xX3xX4xX627xX6xX3xX4xX32xX4xX3xX622xX623xX622xX3xX2cxX124xX3xX2cxX705xX1e6xX4xX3xX18xXdfxX18xX19xX3xX5xX163xX18xX3xX16xfc41xX3xX16xXc0xXexX13axX3xX623xXdx11deexX3axX3xX18xX6bxXa3xX3xX2cxX124xX3xX2cxX10xX5exX3xXexX706xXdxX3xX18xX1x13f55xX18xX19xX3xX5exX6bxX18xX3xXexX1xXdxX3xX2cxX5b2xX3axX23xX3xXexX16xX6xX18xX1xX3xXexX6bxXdxX3xX1xX5b2xXbxX3xX97x10f20xX18xX23xX3xX39xX3axXa3xXbbxXexX3xX5xXdxXc0xXexX3xX4xX627xX6xX3xX4xX32xX4xX3xX2cxX17xX6bxX18xX3xX30exX3xX4xX32xX4xX3xX18xXe7xXdxX3xX97xX3axX18xX19xX23xX3xX18xX1xX5f1xX5exX3xXexX3axXb4xXdxX13axX0xX7cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX37xX17xX97xXa3xXaxX12xX0xXdxX5exX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX35xX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexXa3xX5xX10xX9xXaxX49exXdxX97xXexX1xX16axX3xX134xX65xX65xXbxX62xX4aaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX16axX3xX3d4xX134xX9exXbxX62xX4aaxXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX16axX7cxX7cxXdxX13axX20xX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX13axX29xX18xX7cxX18xX10xX49exX7xX7cxX64xX65xX3d4xX65xX7cxX2xX4e4xX4e5xX97xX279xX2xX64xX3d4xX3d4xX9exX4e5xXexX2xX134xX3d3xX9exX65xX5xX65xX13axX4f7xXbxX19xX4faxX16xX9xX64xX64xX279xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxXdxX1dxXdxX3xX20xX21xXdxX23xX3xX5xX26xX18xX3xX29xX2axX3xX2cxX2dxX4xX1xX3xX4xX32xX4xX3xX35xX36xX37xX3xX39xX3axX3bxX4xX3xX19xXdxX6xX3xX42xX1xX3axX3xX29xX47xX4xX3xX2xX3xX4cxX3xX35xX4fxXbxX3xX52xX3axX18xX3xX52xXbxX17xX16xXexX3xX35xX17xX5exXbxX5xX10xX62xX3xX64xX65xX64xX65xX3xXexX1xX6bxX18xX1xX3xX4xX2axX18xX19xX3xXexX3bxXexX3xX2cxX79xXbxXaxX3xX49exXdxX97xXexX1xX9xXaxX134xX65xX65xXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX3d4xX134xX9exXaxX3xX7cxX12xX0xX7cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX37xX17xX97xXa3xXaxX12x12bf4xX3xX5exX2axX18xX3xX20xX21xXdxX23xX3xX2cxX17xX6bxX18xX3x13fbaxX3axX1dxX18xX19xX3xX713xXdxX18xX1xX3xX2cxX124xX3xX42xX1x10fb9xX18xX19xX3xX2cxX2dxX18xX1xX3xX29xX2dxX3xXexX16xX75cxX3xX7xX3bxX3xX2xX3xXexX17xX6bxX18xX3xX2cxX17xX6bxX18xX3xX29xX706xXdxX3xX64xX134xX3xX94xX35xX622xX23xX3xX2xX2xX3xX94xX35xX37xX23xX3xX2xX9exX3xX94xX35xX623xX13axX3xX623xX17xX6bxX18xX3xX94xX1dxXdxX3xX5e1xX1xdf2exX18xX19xX3xX62xXbbxXbxX3xXexX1xX5a5xX3xX18xX1xX5b8xX3xX29xX706xXdxX3xX64xX2xX3xX94xX35xX622xX23xX3xX2xX4e4xX3xX94xX35xX37xX23xX3xX2xX4e4xX3xX94xX35xX623xX13axX3x102e6xXbbxXbxX3xXexX1xX5a5xX3xX20xX6xX3xXexX17xX6bxX18xX3xX2cxX17xX6bxX18xX3xX5xX6bxX3xXcxX16xX3axX18xX19xX3xXexXdfxX5exX3xXcx103b8xXcxXcxX3xX92dxX3axX3bxX4xX3xXbxX1xX983xX18xX19xX3xX279xX3xX29xX706xXdxX3xX2xX2xX3xX94xX35xX622xX23xX3xX2xX2xX3xX94xX35xX37xX23xX3xX2xX65xX3xX94xX35xX623xX13axX0xX7cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX37xX17xX97xXa3xXaxX12xX0xXdxX5exX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX35xX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexXa3xX5xX10xX9xXaxX49exXdxX97xXexX1xX16axX3xX134xX65xX65xXbxX62xX4aaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX16axX3xX3d4xX3d3xX3d4xXbxX62xX4aaxXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX16axX7cxX7cxXdxX13axX20xX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX13axX29xX18xX7cxX18xX10xX49exX7xX7cxX64xX65xX3d4xX65xX7cxX2xX4e4xX4e5xX97xX279xX2xX64xX3d4xX9exX2xX4e4xXexX3d4xX134xX279xX3d4xX4e4xX5xX65xX13axX4f7xXbxX19xX4faxX16xX9xX134xX65xX64xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxXdxX1dxXdxX3xX20xX21xXdxX23xX3xX5xX26xX18xX3xX29xX2axX3xX2cxX2dxX4xX1xX3xX4xX32xX4xX3xX35xX36xX37xX3xX39xX3axX3bxX4xX3xX19xXdxX6xX3xX42xX1xX3axX3xX29xX47xX4xX3xX2xX3xX4cxX3xX35xX4fxXbxX3xX52xX3axX18xX3xX52xXbxX17xX16xXexX3xX35xX17xX5exXbxX5xX10xX62xX3xX64xX65xX64xX65xX3xXexX1xX6bxX18xX1xX3xX4xX2axX18xX19xX3xXexX3bxXexX3xX2cxX79xXbxXaxX3xX49exXdxX97xXexX1xX9xXaxX134xX65xX65xXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX3d4xX3d3xX3d4xXaxX3xX7cxX12xX0xX7cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX35xX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xX35xX32xX4xX3xX622xX623xX622xX3xX2cxX124xX3xXexX16xX6xX18xX1xX3xXexX6bxXdxX3xX7xX2axXdxX3xX18xXb4xXdxX3xX39xX3axXa3xXbbxXexX3xX5xXdxXc0xXexX3xXexX16xX163xX18xX3xX2cxX705xX5aexX18xX19xX3xX2cxX3axX6xX3xX62xX6xX18xX1xX0xX7cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX37xX17xX97xXa3xXaxX12xX623xXe7xXdxX3xXexX3axXa3xX66fxX18xX3xX20xX21xXdxX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX94xX5f1xX6xX3xXexX1xX6xX5exX3xX19xXdxX6xX3xX19xXdxX1dxXdxX3xX18xX11bxX5exX3xX18xX6xXa3xX3xX42xX1xX2axX18xX19xX3xX4xX5f1xX3xXexX6bxXdxX3xX18xX11bxX18xX19xX3xXexX16x12d71xX3xX5e1xX1xXe3xX5exX3xXcxX1xX2dxX3xX622xXdfxX18xX3xX97xX17xX3xX20xf78exX18xX3xXexXbd2xXbxX3xXexX16xX3axX18xX19xX3xX2cxXe7xXdxX3xXexX3axXa3xX66fxX18xX3xX39xX3axX3bxX4xX3xX19xXdxX6xX13axX3xX35xX32xX4xX3xX622xX623xX622xX3xX20xXe7xX3xX5exX2axX18xX3xX20xX21xXdxX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX94xX5f1xX6xX3xX19xXdxX6bxX18xX1xX3xX2cxX705xX1e6xX4xX3xX9exX3xX94xX35xX622xX23xX3xX2xX65xX3xX94xX35xX37xX23xX3xX4e4xX3xX94xX35xX623xX13axX3xXcxX16xX17xX18xX19xX3xX2cxX5f1xX3xX62xX3axX5b2xXexX3xX7xX1e2xX4xX3xX18xX1xX5b2xXexX3xXbxX1xX1dxXdxX3xX42xX66fxX3xX2cxXbbxX18xX3xX4xX32xX4xX3xX622xX623xX622xX3xX5e1xX1xXe3xX5exX3xX94xX1dxXdxX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX29xX6bxX3xX5e1xX1xXe3xX5exX3xXcxX1xX32xXdxX3xX36xX3axXbd2xXexX23xX3xX5ex10f33xXdxX3xX622xX623xX622xX3xX19xXdxX6bxX18xX1xX3xX2cxX705xX1e6xX4xX3xX64xX3xX94xX35xX622xX13axX0xX7cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX37xX17xX97xXa3xXaxX12xX0xXdxX5exX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX35xX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexXa3xX5xX10xX9xXaxX49exXdxX97xXexX1xX16axX3xX134xX65xX65xXbxX62xX4aaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX16axX3xX9exX64xX9exXbxX62xX4aaxXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX16axX7cxX7cxXdxX13axX20xX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX13axX29xX18xX7cxX18xX10xX49exX7xX7cxX64xX65xX3d4xX65xX7cxX2xX4e4xX4e5xX97xX279xX2xX64xX3d4xX9exX279xX64xXexX4e5xX4e5xX3d4xX4e4xX64xX5xX65xX13axX4f7xXbxX19xX4faxX16xX9xX4e5xX64xX65xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxXdxX1dxXdxX3xX20xX21xXdxX23xX3xX5xX26xX18xX3xX29xX2axX3xX2cxX2dxX4xX1xX3xX4xX32xX4xX3xX35xX36xX37xX3xX39xX3axX3bxX4xX3xX19xXdxX6xX3xX42xX1xX3axX3xX29xX47xX4xX3xX2xX3xX4cxX3xX35xX4fxXbxX3xX52xX3axX18xX3xX52xXbxX17xX16xXexX3xX35xX17xX5exXbxX5xX10xX62xX3xX64xX65xX64xX65xX3xXexX1xX6bxX18xX1xX3xX4xX2axX18xX19xX3xXexX3bxXexX3xX2cxX79xXbxXaxX3xX49exXdxX97xXexX1xX9xXaxX134xX65xX65xXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX9exX64xX9exXaxX3xX7cxX12xX0xX7cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX35xX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xX37xX6xX18xX3xXcxXb4xX3xX4xX1xX5a5xX4xX3xXexX16xX6xX17xX3xX4xX5aexX3xX18xX1xX5b2xXexX23xX3xX18xX1xX5b8xX23xX3xX20xX6xX3xXexX17xX6bxX18xX3xX2cxX17xX6bxX18xX3xX30exX3xX5exX2axX18xX3xX20xX21xXdxX3xX4xX1xX17xX3xX4xX32xX4xX3xX2cxX21xX18xX3xX29xX2dxX3xX62xX3axX5b2xXexX3xX7xX1e2xX4xX3xX18xX1xX5b2xXexX0xX7cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX37xX17xX97xXa3xXaxX12xXcxX16xX17xX18xX19xX3xX42xX1xXdxX3xX2cxX5f1xX23xX3xX30exX3xX5exX2axX18xX3xX5xX26xX18xX23xX3xX2cxX17xX6bxX18xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX94xX5f1xX6xX3xX62xXbbxXbxX3xXexX1xX5a5xX3xX18xX1xX5b8xX3xXexX17xX6bxX18xX3xX2cxX17xX6bxX18xX3xX29xX706xXdxX3xX2xX2xX3xX94xX35xX622xX23xX3xX9exX3xX94xX35xX37xX3xX29xX6bxX3xX9exX3xX94xX35xX623xX23xX3xX16xXdxX163xX18xX19xX3xX622xX623xX622xX3xX713xX19xX3axXa3x12f3axX18xX3xXcxX1xX2dxX3xX713xX19xX3axXa3xX163xX18xX3xX19xXdxX6bxX18xX1xX3xX2xX65xX3xX94xX35xX622xX23xX3xX2xX3xX94xX35xX37xX13axX3xX713xX79bxX3xX622xX623xX622xX3xX7xXdxX18xX1xX3xX18xX11bxX5exX3xX64xX65xX65xX9exX3xX39xX3axX163xX3xXcxX16xXdxXc0xX3axX3xX52xX21xX18xX3xX18xX6bxXa3xX3xX2cxX124xX3xXexX16xX30exX3xXexX1xX6bxX18xX1xX3xX5exXe7xXexX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX18xX1xX79bxX18xX19xX3xX19xX705xX21xX18xX19xX3xX5exX26xXexX3xX62xX3axX5b2xXexX3xX7xX1e2xX4xX3xX18xX1xX5b2xXexX3xXexXe3xXdxX3xX19xXdxX1dxXdxX3xX18xX11bxX5exX3xX18xX6xXa3xX13axX0xX7cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX37xX17xX97xXa3xXaxX12xXcxX1xX6bxX18xX1xX3xXexX75cxX4xX1xX3xX5exX6bxX3xX20xXe7xX3xX5exX2axX18xX3xX5xX26xX18xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX94xX5f1xX6xX3xX19xXdxX6bxX18xX1xX3xX2cxX705xX1e6xX4xX3xXexXe3xXdxX3xX19xXdxX1dxXdxX3xX18xX11bxX5exX3xX18xX6xXa3xX3xX2cxX124xX3xXexX1xX66fxX3xX1xXdxXc0xX18xX3xX7xX47xX3xXexXdxXbbxX18xX3xX20xXe7xX3xX16xX77exX3xX16xXc0xXexX3xX7xX17xX3xX29xX706xXdxX3xX18xX1xX79bxX18xX19xX3xX18xX11bxX5exX3xXexX16xX705xX706xX4xX13axX0xX7cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX37xX17xX97xXa3xXaxX12xX91dxX3xX20xXe7xX3xX5exX2axX18xX3xX5xX26xX18xX23xX3xX2cxX17xX6bxX18xX3xX5e1xX1xX4fxX3xXcxX1xX5e7xX3xX19xXdxX6bxX18xX1xX3xX29xX2dxX3xXexX16xX75cxX3xX18xX1xX5b2xXexX3xXexX17xX6bxX18xX3xX2cxX17xX6bxX18xX3xX29xX706xXdxX3xX2xX279xX3xX94xX35xX622xX23xX3xX4e4xX3xX94xX35xX37xX23xX3xX9exX3xX94xX35xX623xX13axX3xX623xX17xX6bxX18xX3xXcxX1xX5f9xX6xX3xXcxX1xXdxX163xX18xX3xX94xX3axXbbxX3xX62xXbbxXbxX3xXexX1xX5a5xX3xX279xX3xX29xX706xXdxX3xX134xX3xX94xX35xX622xX23xX3xX3d3xX3xX94xX35xX37xX23xX3xX4e4xX3xX94xX35xX623xX13axX0xX7cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX37xX17xX97xXa3xXaxX12xX0xXdxX5exX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX35xX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexXa3xX5xX10xX9xXaxX49exXdxX97xXexX1xX16axX3xX134xX65xX65xXbxX62xX4aaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX16axX3xX3d4xX4e4xX134xXbxX62xX4aaxXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX16axX7cxX7cxXdxX13axX20xX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX13axX29xX18xX7cxX18xX10xX49exX7xX7cxX64xX65xX3d4xX65xX7cxX2xX4e4xX4e5xX97xX279xX2xX64xX3d4xX4e4xX279xX279xXexX3d4xX4e5xX9exX9exX134xX5xX65xX13axX4f7xXbxX19xX4faxX16xX9xX4e4xX3d3xX64xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxXdxX1dxXdxX3xX20xX21xXdxX23xX3xX5xX26xX18xX3xX29xX2axX3xX2cxX2dxX4xX1xX3xX4xX32xX4xX3xX35xX36xX37xX3xX39xX3axX3bxX4xX3xX19xXdxX6xX3xX42xX1xX3axX3xX29xX47xX4xX3xX2xX3xX4cxX3xX35xX4fxXbxX3xX52xX3axX18xX3xX52xXbxX17xX16xXexX3xX35xX17xX5exXbxX5xX10xX62xX3xX64xX65xX64xX65xX3xXexX1xX6bxX18xX1xX3xX4xX2axX18xX19xX3xXexX3bxXexX3xX2cxX79xXbxXaxX3xX49exXdxX97xXexX1xX9xXaxX134xX65xX65xXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX3d4xX4e4xX134xXaxX3xX7cxX12xX0xX7cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX35xX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xX622xX623xX622xX3xX713xX19xX3axXa3xXe95xX18xX3xXcxX1xX2dxX3xX713xX19xX3axXa3xX163xX18xX3xX19xXdxX6bxX18xX1xX3xX2xX65xX3xX94xX35xX622xX23xX3xX2xX3xX94xX35xX37xX3xX4xX1xX17xX3xX2cxX17xX6bxX18xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX94xX5f1xX6xX3xX30exX3xX5exX2axX18xX3xX5xX26xX18xX0xX7cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX37xX17xX97xXa3xXaxX12xX0xXdxX5exX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX35xX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexXa3xX5xX10xX9xXaxX49exXdxX97xXexX1xX16axX3xX134xX65xX65xXbxX62xX4aaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX16axX3xX3d4xX4e4xX134xXbxX62xX4aaxXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX16axX7cxX7cxXdxX13axX20xX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX13axX29xX18xX7cxX18xX10xX49exX7xX7cxX64xX65xX3d4xX65xX7cxX2xX4e4xX4e5xX97xX279xX2xX64xX3d4xX4e4xX3d4xX9exXexX4e5xX9exX2xX3d3xX9exX5xX65xX13axX4f7xXbxX19xX4faxX16xX9xX134xX3d3xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxXdxX1dxXdxX3xX20xX21xXdxX23xX3xX5xX26xX18xX3xX29xX2axX3xX2cxX2dxX4xX1xX3xX4xX32xX4xX3xX35xX36xX37xX3xX39xX3axX3bxX4xX3xX19xXdxX6xX3xX42xX1xX3axX3xX29xX47xX4xX3xX2xX3xX4cxX3xX35xX4fxXbxX3xX52xX3axX18xX3xX52xXbxX17xX16xXexX3xX35xX17xX5exXbxX5xX10xX62xX3xX64xX65xX64xX65xX3xXexX1xX6bxX18xX1xX3xX4xX2axX18xX19xX3xXexX3bxXexX3xX2cxX79xXbxXaxX3xX49exXdxX97xXexX1xX9xXaxX134xX65xX65xXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX3d4xX4e4xX134xXaxX3xX7cxX12xX0xX7cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX35xX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xX623xXe7xXdxX3xXexX3axXa3xX66fxX18xX3xX4xX32xX4xX3xX20xXe7xX3xX5exX2axX18xX3xX20xX21xXdxX3xX29xX6bxX3xX5xX26xX18xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX94xX5f1xX6xX3xX2cxX124xX3xX4xX5f1xX3xX19xXdxX1dxXdxX3xX2cxX5b2xX3axX3xXexX1xX6bxX18xX1xX3xX4xX2axX18xX19xX0xX7cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX37xX17xX97xXa3xXaxX12xX92dxX3axX6xX3xX64xX3xX5xX201xX18xX3xX2cxX11bxX18xX19xX3xX4xX6xXdxX23xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX94xX5f1xX6xX3xX2cxX124xX3xXexXb4xX3xX4xX1xX5a5xX4xX3xX19xXdxX1dxXdxX3xXexX1xX6bxX18xX1xX3xX4xX2axX18xX19xX3xXexX3bxXexX3xX2cxX79xXbxX23xX3xX2cxX705xX1e6xX4xX3xXcxXb4xX18xX19xX3xX4xX1dexX4xX3xXcxX9d2xXcxXcxX3xX2cxX32xX18xX1xX3xX19xXdxX32xX3xX4xX6xX17xX23xX3xXexXe3xX17xX3xX2cxX705xX1e6xX4xX3xX5b2xX18xX3xXexX705xX1e6xX18xX19xX3xX7xXdfxX3axX3xX7xX1e2xX4xX3xX29xX706xXdxX3xX4xX32xX4xX3xX2cxX17xX6bxX18xX3xX622xX623xX622xX3xX29xX787xX3xXexX1xX6xX5exX3xX97xX47xX13axX0xX7cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX37xX17xX97xXa3xXaxX12xX1bxXdxX1dxXdxX3xX2cxX5b2xX3axX3xX2cxX705xX1e6xX4xX3xX62xX10xX5exX3xX5xX6bxX3xX7xXdfxX18xX3xX4xX1xX21xXdxX3xX20xXb4xX3xX75cxX4xX1xX23xX3xX19xXdxX4fxXbxX3xX4xX32xX4xX3xX2cxX2dxX6xX3xXbxX1xX705xX21xX18xX19xX23xX3xX2cxX21xX18xX3xX29xX2dxX3xXexXdxXbbxXbxX3xXexX1dexX4xX3xX2cxX201xX3axX3xXexX705xX3xXbxX1xX32xXexX3xXexX16xXdxX66fxX18xX3xX4xX32xX4xX3xX5exX2axX18xX3xX20xX21xXdxX3xX29xX6bxX3xX5xX26xX18xX23xX3xX39xX3axX6xX3xX2cxX5f1xX3xX4xX5f1xX3xX7xX47xX3xX4xX1xX3axX685xX18xX3xX20xX2dxX3xXexX3bxXexX3xX18xX1xX5b2xXexX3xX4xX1xX17xX3xX4xX32xX4xX3xX19xXdxX1dxXdxX3xX2cxX5b2xX3axX3xX39xX3axX3bxX4xX3xX19xXdxX6xX3xX39xX3axX6xX18xX3xXexX16xX5e7xX18xX19xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX18xX11bxX5exX3xX64xX65xX64xX65xX3xX29xX6bxX3xX18xX1xX79bxX18xX19xX3xX18xX11bxX5exX3xXexXdxXbbxXbxX3xXexX1xX10xX17xX13axX0xX7cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx1239fxX3axXexX1xX17xX16xXaxX12xX0xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xfbe5xXe3xX18xX1xX3xX35xX705xX5aexX18xX19xX0xX7cxX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xX7cxXbxX12xX0xX97xXdxX29xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX97xX16xX10xX5xX6xXexX10xX97xXaxX12xX0xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xXcxXdxX18xX3xX5xXdxX163xX18xX3xX39xX3axX6xX18xX16axX0xX7cxX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xX3axX5xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXexXdxXexX5xX10xX4cxXexX1xX3axX5exX20xX4cxX6xX18xX97xX4cxX7xX6xXbxX17xXaxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX1bxXdxX1dxXdxX3xX20xX21xXdxX3xX1aaxX3xX5xX26xX18xX3xX29xX2axX3xX2cxX2dxX4xX1xX3xX4xX32xX4xX3xX35xX36xX37xX3xX39xX3axX3bxX4xX3xX19xXdxX6xX16axX3xX36xX26xX18xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX94xX17xX32xX3xXexXdxXbbxXbxX3xXexX1dexX4xX3xX18xX1e2xX5exX3xX5xX1e6xXdxX3xXexX1xXbbxX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX4xX3axXe7xX4xX3xX2cxX3axX6xX3xXcxX17xXbxX3xX2cxX201xX3axXaxX3xX1xX16xX10xX208xX9xXaxX7cxXexX1xX10xX4cxXexX1xX6xX17xX7cxX19xXdxX6xXdxX4cxX20xX17xXdxX4cxX4cxX5xX6xX18xX4cxX29xX17xX4cxX97xXdxX4xX1xX4cxX4xX6xX4xX4cxX4xX5xX20xX4cxX39xX3axX17xX4xX4cxX19xXdxX6xX4cxX5xX6xX18xX4cxXexX1xX6xX18xX1xX4cxX1xX17xX6xX4cxXexXdxX10xXbxX4cxXexX3axX4xX4cxX18xX6xX5exX4cxX5xX17xXdxX4cxXexX1xX10xX4cxXexX16xX17xX18xX19xX4cxX4xX3axX17xX4xX4cxX97xX3axX6xX4cxXexX17xXbxX4cxX97xX6xX3axX7cxX2xX64xX9exX279xX2xX9exX13axX1xXexX5exXaxX12xX0xXdxX5exX19xX3xX7xX16xX4xX9xXaxX7cxX5exX10xX97xXdxX6xX7cxX2xX64xX65xX7cxX18xX10xX49exX7xX7cxX64xX65xX3d4xX65xX7cxX2xX65xX9exX97xX64xX2xX9exX64xX65xX279xX4e4xXexX64xX9exX9exX134xX4e4xX5xX65xX13axX4f7xXbxX19xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxXdxX1dxXdxX3xX20xX21xXdxX23xX3xX5xX26xX18xX3xX29xX2axX3xX2cxX2dxX4xX1xX3xX4xX32xX4xX3xX35xX36xX37xX3xX39xX3axX3bxX4xX3xX19xXdxX6xX3xX42xX1xX3axX3xX29xX47xX4xX3xX2xX3xX4cxX3xX35xX4fxXbxX3xX52xX3axX18xX3xX52xXbxX17xX16xXexX3xX35xX17xX5exXbxX5xX10xX62xX3xX64xX65xX64xX65xX3xXexX1xX6bxX18xX1xX3xX4xX2axX18xX19xX3xXexX3bxXexX3xX2cxX79xXbxXaxX3xX7cxX12xX0xX7cxX6xX12xX0xX97xXdxX29xX12xX0xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX1bxXdxX1dxXdxX3xX20xX21xXdxX3xX1aaxX3xX5xX26xX18xX3xX29xX2axX3xX2cxX2dxX4xX1xX3xX4xX32xX4xX3xX35xX36xX37xX3xX39xX3axX3bxX4xX3xX19xXdxX6xX16axX3xX36xX26xX18xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX94xX17xX32xX3xXexXdxXbbxXbxX3xXexX1dexX4xX3xX18xX1e2xX5exX3xX5xX1e6xXdxX3xXexX1xXbbxX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX4xX3axXe7xX4xX3xX2cxX3axX6xX3xXcxX17xXbxX3xX2cxX201xX3axXaxX3xX1xX16xX10xX208xX9xXaxX7cxXexX1xX10xX4cxXexX1xX6xX17xX7cxX19xXdxX6xXdxX4cxX20xX17xXdxX4cxX4cxX5xX6xX18xX4cxX29xX17xX4cxX97xXdxX4xX1xX4cxX4xX6xX4xX4cxX4xX5xX20xX4cxX39xX3axX17xX4xX4cxX19xXdxX6xX4cxX5xX6xX18xX4cxXexX1xX6xX18xX1xX4cxX1xX17xX6xX4cxXexXdxX10xXbxX4cxXexX3axX4xX4cxX18xX6xX5exX4cxX5xX17xXdxX4cxXexX1xX10xX4cxXexX16xX17xX18xX19xX4cxX4xX3axX17xX4xX4cxX97xX3axX6xX4cxXexX17xXbxX4cxX97xX6xX3axX7cxX2xX64xX9exX279xX2xX9exX13axX1xXexX5exXaxX12xX1bxXdxX1dxXdxX3xX20xX21xXdxX3xX1aaxX3xX5xX26xX18xX3xX29xX2axX3xX2cxX2dxX4xX1xX3xX4xX32xX4xX3xX35xX36xX37xX3xX39xX3axX3bxX4xX3xX19xXdxX6xX16axX3xX36xX26xX18xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX94xX17xX32xX3xXexXdxXbbxXbxX3xXexX1dexX4xX3xX18xX1e2xX5exX3xX5xX1e6xXdxX3xXexX1xXbbxX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX4xX3axXe7xX4xX3xX2cxX3axX6xX3xXcxX17xXbxX3xX2cxX201xX3axX0xX7cxX6xX12xX0xX7cxX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX97xXaxX12xX30cxX1xX30exXdxX3xXexX16xX6xX18xX1xX3xXexX5f9xX3xX18xX19xX6bxXa3xX3xX279xX4cxX2xX65xX23xX3xX19xXdxX1dxXdxX3xX20xX21xXdxX3xX1aaxX3xX5xX26xX18xX3xX29xX2axX3xX2cxX2dxX4xX1xX3xX4xX32xX4xX3xX35xX36xX37xX3xX39xX3axX3bxX4xX3xX19xXdxX6xX3xX18xX11bxX5exX3xX64xX65xX64xX65xX3xX2cxX124xX3xX97xX201xX18xX3xX2cxXdxX3xXexX706xXdxX3xX1x109b9xXdxX3xX42xXbbxXexX13axX0xX7cxXbxX12xX0xX7cxX97xXdxX29xX12xX0xX7cxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX30cxX1xX30exXdxX3xXexX16xX6xX18xX1xX3xX1bxXdxX1dxXdxX3xX20xX21xXdxX3xX4cxX3xX5xX26xX18xX3xX29xX2axX3xX2cxX2dxX4xX1xX3xX4xX32xX4xX3xX35xX36xX37xX3xX39xX3axX3bxX4xX3xX19xXdxX6xX3xX4cxX3xX42xX1xX3axX3xX29xX47xX4xX3xX2xX3xX4cxX3xX35xX4fxXbxX3xX52xX3axX18xX3xX52xXbxX17xX16xXexX3xX35xX17xX5exXbxX5xX10xX62xX3xX64xX65xX64xX65xXaxX3xX1xX16xX10xX208xX9xXaxX7cxXexX1xX10xX4cxXexX1xX6xX17xX7cxX42xX1xX17xXdxX4cxXexX16xX6xX18xX1xX4cxX19xXdxX6xXdxX4cxX20xX17xXdxX4cxX5xX6xX18xX4cxX29xX17xX4cxX97xXdxX4xX1xX4cxX4xX6xX4xX4cxX4xX5xX20xX4cxX39xX3axX17xX4xX4cxX19xXdxX6xX4cxX42xX1xX3axX4cxX29xX3axX4xX4cxX2xX4cxX4xX3axXbxX4cxX7xX3axX18xX4cxX7xXbxX17xX16xXexX4cxX4xX17xX5exXbxX5xX10xX62xX4cxX64xX65xX64xX65xX7cxX2xX64xX9exX2xX3d3xX3d4xX13axX1xXexX5exXaxX12xX0xXdxX5exX19xX3xX7xX16xX4xX9xXaxX7cxX5exX10xX97xXdxX6xX7cxX2xX64xX65xX7cxX18xX10xX49exX7xX7cxX64xX65xX279xX3d3xX7cxX2xX4e4xX4e5xX97xX4e4xX65xX3d3xX279xX279xX3d4xX3d3xXexX279xX9exX134xX279xX4e4xX5xX65xX13axX4f7xXbxX19xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxXdxX1dxXdxX3xX20xX21xXdxX23xX3xX5xX26xX18xX3xX29xX2axX3xX2cxX2dxX4xX1xX3xX4xX32xX4xX3xX35xX36xX37xX3xX39xX3axX3bxX4xX3xX19xXdxX6xX3xX42xX1xX3axX3xX29xX47xX4xX3xX2xX3xX4cxX3xX35xX4fxXbxX3xX52xX3axX18xX3xX52xXbxX17xX16xXexX3xX35xX17xX5exXbxX5xX10xX62xX3xX64xX65xX64xX65xX3xXexX1xX6bxX18xX1xX3xX4xX2axX18xX19xX3xXexX3bxXexX3xX2cxX79xXbxXaxX3xX7cxX12xX0xX7cxX6xX12xX0xX97xXdxX29xX12xX0xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX30cxX1xX30exXdxX3xXexX16xX6xX18xX1xX3xX1bxXdxX1dxXdxX3xX20xX21xXdxX3xX4cxX3xX5xX26xX18xX3xX29xX2axX3xX2cxX2dxX4xX1xX3xX4xX32xX4xX3xX35xX36xX37xX3xX39xX3axX3bxX4xX3xX19xXdxX6xX3xX4cxX3xX42xX1xX3axX3xX29xX47xX4xX3xX2xX3xX4cxX3xX35xX4fxXbxX3xX52xX3axX18xX3xX52xXbxX17xX16xXexX3xX35xX17xX5exXbxX5xX10xX62xX3xX64xX65xX64xX65xXaxX3xX1xX16xX10xX208xX9xXaxX7cxXexX1xX10xX4cxXexX1xX6xX17xX7cxX42xX1xX17xXdxX4cxXexX16xX6xX18xX1xX4cxX19xXdxX6xXdxX4cxX20xX17xXdxX4cxX5xX6xX18xX4cxX29xX17xX4cxX97xXdxX4xX1xX4cxX4xX6xX4xX4cxX4xX5xX20xX4cxX39xX3axX17xX4xX4cxX19xXdxX6xX4cxX42xX1xX3axX4cxX29xX3axX4xX4cxX2xX4cxX4xX3axXbxX4cxX7xX3axX18xX4cxX7xXbxX17xX16xXexX4cxX4xX17xX5exXbxX5xX10xX62xX4cxX64xX65xX64xX65xX7cxX2xX64xX9exX2xX3d3xX3d4xX13axX1xXexX5exXaxX12xX30cxX1xX30exXdxX3xXexX16xX6xX18xX1xX3xX1bxXdxX1dxXdxX3xX20xX21xXdxX3xX4cxX3xX5xX26xX18xX3xX29xX2axX3xX2cxX2dxX4xX1xX3xX4xX32xX4xX3xX35xX36xX37xX3xX39xX3axX3bxX4xX3xX19xXdxX6xX3xX4cxX3xX42xX1xX3axX3xX29xX47xX4xX3xX2xX3xX4cxX3xX35xX4fxXbxX3xX52xX3axX18xX3xX52xXbxX17xX16xXexX3xX35xX17xX5exXbxX5xX10xX62xX3xX64xX65xX64xX65xX0xX7cxX6xX12xX0xX7cxX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX97xXaxX12xX52xX32xX18xX19xX3xX279xX4cxX2xX65xX23xX3x1246cxX37xX713xX9d2xX3xXcxX5e1xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX94xX5f1xX6xX3xXbxX1xX3bxXdxX3xX1xX1e6xXbxX3xX29xX706xXdxX3xX94xXdxXc0xXbxX3xX1xXe7xXdxX3xXexX1xX66fxX3xXexX1xX6xX17xX3xX97xX705xX706xXdxX3xX18xX705xX706xX4xX3xX622xXdxXc0xXexX3xX713xX6xX5exX23xX3xX52xX30exX3xX622xX11bxX18xX3xX1xX5f1xX6xX23xX3xXcxX1xX66fxX3xXexX1xX6xX17xX3xX29xX6bxX3xX9d2xX3axX3xX5xX2dxX4xX1xX23xX3xX35xX2axX18xX19xX3xXexXa3xX3xX35xX5e1xX3xXcxXbd2xXbxX3xX2cxX17xX6bxX18xX3xX14edxX26xXexX3xXcxX16xX5aexXdxX3xXe9xX52xX3axX18xX3xX1bxX16xX17xX3axXbxXedxX3xX4cxX3xX35xX1xXdxX3xX18xX1xX32xX18xX1xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX94xX5f1xX6xX3xX2cxX124xX3xXexXb4xX3xX4xX1xX5a5xX4xX3xX5xXe95xX3xX42xX1xX6xXdxX3xX5exXe3xX4xX3xX1bxXdxX1dxXdxX3xX20xX21xXdxX3xX4cxX3xX5xX26xX18xX3xX29xX2axX3xX2cxX2dxX4xX1xX3xX4xX32xX4xX3xX4xXdfxX3axX3xX5xXe3xX4xX3xX20xXe7xX3xXe9xX35xX36xX37xXedxX3xX39xX3axX3bxX4xX3xX19xXdxX6xX3xX4cxX3xX42xX1xX3axX3xX29xX47xX4xX3xX2xX3xX4cxX3xX35xX4fxXbxX3xX52xX3axX18xX3xX52xXbxX17xX16xXexX3xX35xX17xX5exXbxX5xX10xX62xX3xX18xX11bxX5exX3xX64xX65xX64xX65xX13axX0xX7cxXbxX12xX0xX7cxX97xXdxX29xX12xX0xX7cxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX2xX9exX65xX3xX29xXbd2xX18xX3xX2cxXe7xX18xX19xX3xX29xXdxX163xX18xX3xXexX16xX6xX18xX1xX3xXexX6bxXdxX3xXexXe3xXdxX3xX1bxXdxX1dxXdxX3xX39xX3axX201xX18xX3xX29xX1e6xXexX3xX2cxX18bexX18xX19xX3xX2cxXe7xXdxX3xXexX62exX18xX1xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX94xX5f1xX6xX3xX1aaxX3xX35xX4fxXbxX3xX14ddxX19xX16xXdxX20xX6xX18xX42xX3xX64xX65xX64xX65xXaxX3xX1xX16xX10xX208xX9xXaxX7cxXexX1xX10xX4cxXexX1xX6xX17xX7cxX2xX9exX65xX4cxX29xX6xX18xX4cxX97xX17xX18xX19xX4cxX29xXdxX10xX18xX4cxXexX16xX6xX18xX1xX4cxXexX6xXdxX4cxXexX6xXdxX4cxX19xXdxX6xXdxX4cxX39xX3axX6xX18xX4cxX29xX17xXexX4cxX97xX17xX18xX19xX4cxX97xX17xXdxX4cxXexXdxX18xX1xX4cxXexX1xX6xX18xX1xX4cxX1xX17xX6xX4cxX4cxX4xX3axXbxX4cxX6xX19xX16xXdxX20xX6xX18xX42xX4cxX64xX65xX64xX65xX7cxX2xX64xX3d4xX4e5xX134xX65xX13axX1xXexX5exXaxX12xX0xXdxX5exX19xX3xX7xX16xX4xX9xXaxX7cxX5exX10xX97xXdxX6xX7cxX2xX64xX65xX7cxX18xX10xX49exX7xX7cxX64xX65xX279xX4e5xX7cxX2xX4e4xX4e5xX97xX4e4xX65xX3d3xX3d4xX4e4xX3d4xX3d4xXexX4e4xX3d4xX64xX65xX64xX5xX65xX13axX4f7xXbxX19xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxXdxX1dxXdxX3xX20xX21xXdxX23xX3xX5xX26xX18xX3xX29xX2axX3xX2cxX2dxX4xX1xX3xX4xX32xX4xX3xX35xX36xX37xX3xX39xX3axX3bxX4xX3xX19xXdxX6xX3xX42xX1xX3axX3xX29xX47xX4xX3xX2xX3xX4cxX3xX35xX4fxXbxX3xX52xX3axX18xX3xX52xXbxX17xX16xXexX3xX35xX17xX5exXbxX5xX10xX62xX3xX64xX65xX64xX65xX3xXexX1xX6bxX18xX1xX3xX4xX2axX18xX19xX3xXexX3bxXexX3xX2cxX79xXbxXaxX3xX7cxX12xX0xX7cxX6xX12xX0xX97xXdxX29xX12xX0xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX2xX9exX65xX3xX29xXbd2xX18xX3xX2cxXe7xX18xX19xX3xX29xXdxX163xX18xX3xXexX16xX6xX18xX1xX3xXexX6bxXdxX3xXexXe3xXdxX3xX1bxXdxX1dxXdxX3xX39xX3axX201xX18xX3xX29xX1e6xXexX3xX2cxX18bexX18xX19xX3xX2cxXe7xXdxX3xXexX62exX18xX1xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX94xX5f1xX6xX3xX1aaxX3xX35xX4fxXbxX3xX14ddxX19xX16xXdxX20xX6xX18xX42xX3xX64xX65xX64xX65xXaxX3xX1xX16xX10xX208xX9xXaxX7cxXexX1xX10xX4cxXexX1xX6xX17xX7cxX2xX9exX65xX4cxX29xX6xX18xX4cxX97xX17xX18xX19xX4cxX29xXdxX10xX18xX4cxXexX16xX6xX18xX1xX4cxXexX6xXdxX4cxXexX6xXdxX4cxX19xXdxX6xXdxX4cxX39xX3axX6xX18xX4cxX29xX17xXexX4cxX97xX17xX18xX19xX4cxX97xX17xXdxX4cxXexXdxX18xX1xX4cxXexX1xX6xX18xX1xX4cxX1xX17xX6xX4cxX4cxX4xX3axXbxX4cxX6xX19xX16xXdxX20xX6xX18xX42xX4cxX64xX65xX64xX65xX7cxX2xX64xX3d4xX4e5xX134xX65xX13axX1xXexX5exXaxX12xX2xX9exX65xX3xX29xXbd2xX18xX3xX2cxXe7xX18xX19xX3xX29xXdxX163xX18xX3xXexX16xX6xX18xX1xX3xXexX6bxXdxX3xXexXe3xXdxX3xX1bxXdxX1dxXdxX3xX39xX3axX201xX18xX3xX29xX1e6xXexX3xX2cxX18bexX18xX19xX3xX2cxXe7xXdxX3xXexX62exX18xX1xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX94xX5f1xX6xX3xX1aaxX3xX35xX4fxXbxX3xX14ddxX19xX16xXdxX20xX6xX18xX42xX3xX64xX65xX64xX65xX0xX7cxX6xX12xX0xX7cxX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX97xXaxX12xX52xX32xX18xX19xX3xX64xX4e4xX4cxX3d3xX23xX3xX52xX30exX3xX622xX11bxX18xX3xX1xX5f1xX6xX23xX3xXcxX1xX66fxX3xXexX1xX6xX17xX3xX29xX6bxX3xX9d2xX3axX3xX5xX2dxX4xX1xX23xX3xX36xXdxX163xX18xX3xX2cxX17xX6bxX18xX3xX92dxX3axX201xX18xX3xX29xX1e6xXexX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX94xX5f1xX6xX3xXbxX1xX3bxXdxX3xX1xX1e6xXbxX3xXexXb4xX3xX4xX1xX5a5xX4xX3xX42xX1xX6xXdxX3xX5exXe3xX4xX3xX1bxXdxX1dxXdxX3xX39xX3axX201xX18xX3xX29xX1e6xXexX3xX2cxX18bexX18xX19xX3xX2cxXe7xXdxX3xXexX62exX18xX1xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX94xX5f1xX6xX3xX1aaxX3xX35xX4fxXbxX3xX14ddxX19xX16xXdxX20xX6xX18xX42xX3xX5xX201xX18xX3xXexX1xX5a5xX3xX3d3xX3xX1aaxX3xX18xX11bxX5exX3xX64xX65xX64xX65xX13axX0xX7cxXbxX12xX0xX7cxX97xXdxX29xX12xX0xX7cxX5xXdxX12xX0xX5xXdxX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX1xX6xX18xX1xX3xX94xX17xX32xX3xX4xX1xX17xX3xXbxX1x13095xXbxX3xXexXb4xX3xX4xX1xX5a5xX4xX3xXexX16xX30exX3xX5xXe3xXdxX3xX4xX32xX4xX3xX1xX17xXe3xXexX3xX2cxXe7xX18xX19xX23xX3xX19xXdxX1dxXdxX3xX2cxX5b2xX3axX3xXexX1xX66fxX3xXexX1xX6xX17xXaxX3xX1xX16xX10xX208xX9xXaxX7cxXexX1xX10xX4cxXexX1xX6xX17xX7cxXexX1xX6xX18xX1xX4cxX1xX17xX6xX4cxX4xX1xX17xX4cxXbxX1xX10xXbxX4cxXexX17xX4cxX4xX1xX3axX4xX4cxXexX16xX17xX4cxX5xX6xXdxX4cxX4xX6xX4xX4cxX1xX17xX6xXexX4cxX97xX17xX18xX19xX4cxX19xXdxX6xXdxX4cxX97xX6xX3axX4cxXexX1xX10xX4cxXexX1xX6xX17xX7cxX2xX64xX3d4xX279xX65xX2xX13axX1xXexX5exXaxX12xX0xXdxX5exX19xX3xX7xX16xX4xX9xXaxX7cxX5exX10xX97xXdxX6xX7cxX2xX64xX65xX7cxX18xX10xX49exX7xX7cxX64xX65xX279xX134xX7cxX2xX4e4xX4e5xX97xX2xX2xX2xX3d4xX279xX2xX65xXexX4e4xX4e5xX134xX4e5xX3d4xX5xX65xX13axX4f7xXbxX19xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxXdxX1dxXdxX3xX20xX21xXdxX23xX3xX5xX26xX18xX3xX29xX2axX3xX2cxX2dxX4xX1xX3xX4xX32xX4xX3xX35xX36xX37xX3xX39xX3axX3bxX4xX3xX19xXdxX6xX3xX42xX1xX3axX3xX29xX47xX4xX3xX2xX3xX4cxX3xX35xX4fxXbxX3xX52xX3axX18xX3xX52xXbxX17xX16xXexX3xX35xX17xX5exXbxX5xX10xX62xX3xX64xX65xX64xX65xX3xXexX1xX6bxX18xX1xX3xX4xX2axX18xX19xX3xXexX3bxXexX3xX2cxX79xXbxXaxX3xX7cxX12xX0xX7cxX6xX12xX0xX97xXdxX29xX12xX0xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xX6xX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX1xX6xX18xX1xX3xX94xX17xX32xX3xX4xX1xX17xX3xXbxX1xX20a6xXbxX3xXexXb4xX3xX4xX1xX5a5xX4xX3xXexX16xX30exX3xX5xXe3xXdxX3xX4xX32xX4xX3xX1xX17xXe3xXexX3xX2cxXe7xX18xX19xX23xX3xX19xXdxX1dxXdxX3xX2cxX5b2xX3axX3xXexX1xX66fxX3xXexX1xX6xX17xXaxX3xX1xX16xX10xX208xX9xXaxX7cxXexX1xX10xX4cxXexX1xX6xX17xX7cxXexX1xX6xX18xX1xX4cxX1xX17xX6xX4cxX4xX1xX17xX4cxXbxX1xX10xXbxX4cxXexX17xX4cxX4xX1xX3axX4xX4cxXexX16xX17xX4cxX5xX6xXdxX4cxX4xX6xX4xX4cxX1xX17xX6xXexX4cxX97xX17xX18xX19xX4cxX19xXdxX6xXdxX4cxX97xX6xX3axX4cxXexX1xX10xX4cxXexX1xX6xX17xX7cxX2xX64xX3d4xX279xX65xX2xX13axX1xXexX5exXaxX12xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX94xX17xX32xX3xX4xX1xX17xX3xXbxX1xX20a6xXbxX3xXexXb4xX3xX4xX1xX5a5xX4xX3xXexX16xX30exX3xX5xXe3xXdxX3xX4xX32xX4xX3xX1xX17xXe3xXexX3xX2cxXe7xX18xX19xX23xX3xX19xXdxX1dxXdxX3xX2cxX5b2xX3axX3xXexX1xX66fxX3xXexX1xX6xX17xX0xX7cxX6xX12xX0xX7cxX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX1xX10xX6xX97xXaxX12xX52xX32xX18xX19xX3xX18xX19xX6bxXa3xX3xX2xX3d4xX4cxX3d3xX23xX3xX52xX30exX3xX622xX11bxX18xX3xX1xX5f1xX6xX23xX3xXcxX1xX66fxX3xXexX1xX6xX17xX3xX29xX6bxX3xX9d2xX3axX3xX5xX2dxX4xX1xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX94xX17xX32xX3xX2cxX124xX3xX20xX6xX18xX3xX1xX6bxX18xX1xX3xX4xX2axX18xX19xX3xX29xX11bxX18xX3xX7xX3bxX3xX279xX65xX4e5xX3d4xX7cxX52xX622xX94xXcxXcxX9d2xX36xX4cxX92dxX36xXcxX9d2xXcxXcxX3xX19xdf69xXdxX3xX1bbfxX37xX713xX9d2xX3xX4xX32xX4xX3xX1xX3axXa3xXc0xX18xX23xX3xXexX1xX2dxX3xX62xX124xX23xX3xXexX1xX6bxX18xX1xX3xXbxX1xX3bxX23xX3xX4xX32xX4xX3xX5xXdxX163xX18xX3xX2cxX17xX6bxX18xX23xX3xX1xXe7xXdxX3xXexX1xX66fxX3xXexX1xX6xX17xX3xXexX16xX163xX18xX3xX2cxX2dxX6xX3xX20xX6bxX18xX3xXexX62exX18xX1xX23xX3xX4xX32xX4xX3xX2cxX21xX18xX3xX29xX2dxX3xX4xX5f1xX3xX5xXdxX163xX18xX3xX39xX3axX6xX18xX3xX29xX787xX3xX29xXdxXc0xX4xX3xX4xX1xX17xX3xXbxX1xX20a6xXbxX3xXexXdxXbbxXbxX3xXexX1dexX4xX3xXexXb4xX3xX4xX1xX5a5xX4xX3xX29xX6bxX3xXexX1xX6xX5exX3xX19xXdxX6xX3xX4xX32xX4xX3xX19xXdxX1dxXdxX3xXexX1xX66fxX3xXexX1xX6xX17xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX2cxXdxX787xX3axX3xX42xXdxXc0xX18xX3xX29xX7bbxX18xX3xXbxX1xX1dxXdxX3xXexX1xX47xX4xX3xX1xXdxXc0xX18xX3xX18xX19xX1xXdxX163xX5exX23xX3xX20xX1dxX17xX3xX2cxX1dxX5exX3xX4xX2axX18xX19xX3xXexX32xX4xX3xXbxX1xX983xX18xX19xX3xX4xX1xX3bxX18xX19xX3xX97xX2dxX4xX1xX3xX35xX688xX622x145caxX9d2xX4cxX2xX3d3xX13axX0xX7cxXbxX12xX0xX7cxX97xXdxX29xX12xX0xX7cxX5xXdxX12xX0xX7cxX3axX5xX12xX0xX97xXdxX29xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX5xX16xXaxX12xX0xX7cxX97xXdxX29xX12xX0xX7cxX97xXdxX29xX12
Mạnh Cường