Hội diễn văn nghệ quần chúng công nhân, viên chức, lao động chào mừng 90 năm ngày thành lập công đoàn Việt Nam
(Baothanhhoa.vn) - Chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28-7-1929- 28-7-2019), chiều 6-7, cụm thi đua số 1 trực thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh đã tổ chức hội diễn văn nghệ quần chúng công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ).
f6c4x18493x11f30xfcb5x14a6dx13208x18793x13849xf6ccxX7x13125x10411x171c5x14481x16de0x1581dxX5x1284bxXax1344axX0xX7xXex14574x18d5fxf8abx154d5xX12x18abfx180d9xXdxX3x1534axXdx161b5xX18xX3x16f34x122cdxX18xX3xX18xX19xX1x13383xX3x154d9x15522x11c92xX18xX3xX4xX1x18871xX18xX19xX3xX4x19883xX18xX19xX3xX18xX1x19e10xX18x14cddxX3xX24xXdx12b0axX18xX3xX4xX1x13302xX4xX41xX3xX5xX6xX17xX3x17b61xX1cxX18xX19xX3xX4xX1x19121xX17xX3x102e5x14185xX18xX19xX3x17e7cx10ef4xX3xX18xX25xX5cxX3xX18xX19xX59x190bbxX3xXexX1xX59xX18xX1xX3xX5x10ab3xXbxX3xX4xX39xX18xX19xX3xX52xX17xX59xX18xX3x16337xXdxX2bxXexX3x19d12xX6xX5cxX0x13a77xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xX8axX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1bxX10xX6xX1fxXaxX12x1063axX1xX59xX17xX3xX5cxX5dxX18xX19xX3x17aaexfbc5xX3xX18xXdxX2bxX5cxX3xX61xX62xX3xX18xX25xX5cxX3xX18xX19xX59xX6bxX3xXexX1xX59xX18xX1xX3xX5xX74xXbxX3xXa8xX39xX18xX19xX3xX52xX17xX59xX18xX3xX81xXdxX2bxXexX3xX86xX6xX5cxX3x18851x16b77x118cex149e2xf7acxXe6xX2xX61xXe4xX61xXe6xX3xXe4xXe5xXe6xXe7xXe6xXe4xX62xX2xX61x11dd6xX41xX3xX4xX1xXdx15f55xX2exX3x1238bxXe6xXe7xX41xX3xX4x11785xX5cxX3xXexX1xXdxX3xX52xX2exX6xX3xX7x131f2xX3xX2xX3xXexX16x13b1fxX4xX3xXexX1xX2exX1cxX4xX3x13d9dxXdxX45xX18xX3xX52xX17xX59xX18xX3xX122xX6xX17xX3xX52xX1cxX18xX19xX3xXex146e8xX18xX1xX3xX52xfcb1xX3xXex14c2axX3xX4xX1xX4axX4xX3xX1xX1cxXdxX3xX1fxXdxX21xX18xX3xX24xX25xX18xX3xX18xX19xX1xX2bxX3xX2dxX2exX2fxX18xX3xX4xX1xX34xX18xX19xX3xX4xX39xX18xX19xX3xX18xX1xX3fxX18xX41xX3xX24xXdxX45xX18xX3xX4xX1xX4axX4xX41xX3xX5xX6xX17xX3xX52xX1cxX18xX19xX3xXe3xXa8xX86xX81xXa8xX122x1024bxXf8x1165axX0xX8axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa8xX10xX18xXexX10xX16xXaxX12xX0xXdxX5cxX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXa8xX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX6bxX5xX10xX9xXax197abxXdxX1fxXexX1xf9fdxX3xX61xX62xX62xXbx13876x131e5xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX1c2xX3xX101xX2xXe7xXbxX1c8xX1c9xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1c2xX8axX8axXdxX189x15dd2xX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX189xX24xX18xX8axX18xX10xX1bdxX7xX8axX2xX61xXe4xX101xX8axX2x14aebx18906xX1fxX101xX2xX101xX2xX101xX204xX2xXexX101xX101xX101x119dexX101xX5xX62xX189x1589dxXbxX19xfb02xX16xX9xX101xXe7xXe4xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX1cxXdxX3xX1fxXdxX21xX18xX3xX24xX25xX18xX3xX18xX19xX1xX2bxX3xX2dxX2exX2fxX18xX3xX4xX1xX34xX18xX19xX3xX4xX39xX18xX19xX3xX18xX1xX3fxX18xX41xX3xX24xXdxX45xX18xX3xX4xX1xX4axX4xX41xX3xX5xX6xX17xX3xX52xX1cxX18xX19xX3xX4xX1xX59xX17xX3xX5cxX5dxX18xX19xX3xX61xX62xX3xX18xX25xX5cxX3xX18xX19xX59xX6bxX3xXexX1xX59xX18xX1xX3xX5xX74xXbxX3xX4xX39xX18xX19xX3xX52xX17xX59xX18xX3xX81xXdxX2bxXexX3xX86xX6xX5cxXaxX3xX8axX12xX187x1594dxX18xX19xX3xX4xX1x15447xX3xX86xX19xX39xX3xXcxX39xX18xX3xXcx129bbxX18xX41xX3xXcxX136xX18xX1xX3x11339xX6bxX3xX24xXdxX45xX18xX41xX3xXa8xX1xX2b3xX3xXex12bc3xX4xX1xX3xX122xXdxX45xX18xX3xX52xX17xX59xX18xX3xX122xX6xX17xX3xX52xX1cxX18xX19xX3xXexX136xX18xX1xX3xXexX16xX6xX17xX3xX1xX17xX6xX3xX4xX1xX17xX3xX4x104d0xX4xX3xX52x17d3cxX18xX3xX24xX2c1xX3xXexX1xX6xX5cxX3xX19xXdxX6xX3xX1xX1cxXdxX3xX1fxXdxX21xX18xX189xX0xX8axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx18fc5xX17xX1fxX6bxXaxX12xX1bxX1cxXdxX3xX1fxXdxX21xX18xX3xXexX1xX2exX3xX1xX34xXexX3xX7xX119xX3xXexX1xX6xX5cxX3xX19xXdxX6xX3xX4xX2b3xX6xX3xX2xX62xX3xX52xX17xX59xX18xX3xX24x197f0xXdxX3xX19xX2fxX18xX3xX211xX62xX62xX3xX1fxXdxX21xX18xX3xX24xXdxX45xX18xX41xX3xX18xX1x15848xX4xX3xX4xX39xX18xX19xX3xX5xX59xX3xXa8xX86xX81xXa8xX122xX187xX3xX52x178a6xX18xX3xXexX5dxX3xX4xX2ebxX4xX3xX4xX2efxX3xX2dxX2exX6xX18xX41xX3xX52xX2efxX18xX3xX24xX2c1xX41xX3xX1fxX17xX6xX18xX1xX3xX18xX19xX1xXdxX2bxXbxX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX4xX107xX5cxX41xX3xX19xX299xX5cxX1c2xX3xXa8xX39xX18xX19xX3xX52xX17xX59xX18xX3xX81xXdxX45xX18xX3xX4xX1xX4axX4xX3xXexX136xX18xX1xX41xX3xX4xX39xX18xX19xX3xX52xX17xX59xX18xX3x1309bxX1xX2exX3xX3cdxXdxX18xX1xX3xXexX371xX3xX86xX19xX1xXdxX3x18179xX2efxX18xX3xX24xX59xX3xX4xX2ebxX4xX3xXb2xX1xX2exX3xX4xX39xX18xX19xX3xX18xX19xX1xXdxX2bxXbxX41xX3xX4xX39xX18xX19xX3xX52xX17xX59xX18xX3xXcxX16x18416xf97bxX18xX19xX3xX187xX35exXdxX3xX1x14222xX4xX3xX1bxX299xX18xX19xX3xX187xX4axX4xX41xX3xX4xX39xX18xX19xX3xX52xX17xX59xX18xX3xXa8xX39xX18xX19xX3xXexX6bxX3xXa8x1595bxX3x16acfxX29fxX6xX3xX52xX406xX407xX18xX19xX3xX122xX6xX5cxX3xX3dexX2efxX18xX41xX3xX4xX39xX18xX19xX3xX52xX17xX59xX18xX3xX4xX2ebxX4xX3xX18xX19xX59xX18xX1xX1c2xX3x128b7xXdxX2ebxX17xX3xX1fxX107xX4xX3xX24xX59xX3xX52xX59xX17xX3xXexX35exX17xX41xX3xX18xX39xX18xX19xX3xX18xX19xX1xXdxX2bxXbxX3xX24xX59xX3xXbxX1xX2ebxXexX3xXexX16xXdx14922xX18xX3xX18xX39xX18xX19xX3xXexX1xX39xX18xX41xX3xX1c8xX3fxX6bxX3xX1fxX119xX18xX19xX41xX3xX6bxX3xXexX371xX41xX3xX19xXdxX6xX17xX3xXexX1xX39xX18xX19xX3xX24xX74xX18xX3xXex17cb2xXdxX41xX3xX4xX39xX18xX19xX3xXexX1xX406xX2efxX18xX19xX189xX0xX8axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa8xX10xX18xXexX10xX16xXaxX12xX0xXdxX5cxX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXa8xX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX6bxX5xX10xX9xXaxX1bdxXdxX1fxXexX1xX1c2xX3xX61xX62xX62xXbxX1c8xX1c9xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX1c2xX3xX203xX204xX203xXbxX1c8xX1c9xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1c2xX8axX8axXdxX189xX1e9xX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX189xX24xX18xX8axX18xX10xX1bdxX7xX8axX2xX61xXe4xX101xX8axX2xX203xX204xX1fxX101xX2xX101xX2xXe7xX62xX204xXexX203xXe7xX203xX101xXe4xX5xX62xX189xX216xXbxX19xX219xX16xX9xX61xX62xX211xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX1cxXdxX3xX1fxXdxX21xX18xX3xX24xX25xX18xX3xX18xX19xX1xX2bxX3xX2dxX2exX2fxX18xX3xX4xX1xX34xX18xX19xX3xX4xX39xX18xX19xX3xX18xX1xX3fxX18xX41xX3xX24xXdxX45xX18xX3xX4xX1xX4axX4xX41xX3xX5xX6xX17xX3xX52xX1cxX18xX19xX3xX4xX1xX59xX17xX3xX5cxX5dxX18xX19xX3xX61xX62xX3xX18xX25xX5cxX3xX18xX19xX59xX6bxX3xXexX1xX59xX18xX1xX3xX5xX74xXbxX3xX4xX39xX18xX19xX3xX52xX17xX59xX18xX3xX81xXdxX2bxXexX3xX86xX6xX5cxXaxX3xX8axX12xXcxXdxX371xXexX3xX5cxX107xX4xX3xX1e9xXdxX486xX2exX3xX1fxXdxX21xX18xX3xX4xX2b3xX6xX3xX4xX39xX18xX19xX3xX52xX17xX59xX18xX3xX24xXdxX45xX18xX3xX4xX1xX4axX4xX3xXexX136xX18xX1xX189xX0xX8axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX316xX17xX1fxX6bxXaxX12xX81xX346xXdxX3xX4xX1xX2b3xX3xX52xXfexX3xX4xX6xX3xX18xX19x1936axXdxX3xX187xX4b4xX18xX19xX3xX2dxX2exX6xX18xX19xX3xX24xXdxX18xX1xX41xX3xX316xX2ebxX4xX3xX1bxX299xX3xX24x16907xX3xX52xX35exXdxX41xX3xX4xX6xX3xX18xX19xX627xXdxX3xX2dxX2exX45xX3xX1xX406xX2efxX18xX19xX3xX52x1390dxXexX3xX18xX406xX346xX4xX41xX3xX4xX6xX3xX18xX19xX627xXdxX3xX19xXdxX6xXdxX3xX4xX65dxXbxX3xX4xX39xX18xX19xX3xX18xX1xX3fxX18xX3xX24xX59xX3xXexX13exX3xX4xX1xX4axX4xX3xX4xX39xX18xX19xX3xX52xX17xX59xX18xX41xX3xXe4xX62xX3xXexXdxX371xXexX3xX5cxX107xX4xX3xXexX1xX6xX5cxX3xX19xXdxX6xX3xX1xX1cxXdxX3xX1fxXdxX21xX18xX3xX52xX406xX627xX4xX3xX1fxX59xX18xX3xX1fxX119xX18xX19xX3xX4xX39xX18xX19xX3xXbxX1xX2exX41xX3xXexX74xXbxX3xX5xX2exX6bxX2bxX18xX3xXb2x19a41xX3xX5xX406x16593xX18xX19xX41xX3xX4x19badxX3xX4xX1xX65dxXexX3xX5xX406xX627xX18xX19xX3xX18xX19xX1xX2bxX3xXexX1xX2exX74xXexX3xX4xX6xX17xX3xX52xX13bxX3xX5cxX6xX18xX19xX3xX52xX371xX18xX3xX4xX1xX17xX3xXb2xX1xX2ebxX18xX3xX19xXdxX4b4xX3xX18xX1xXdxXfexX2exX3xX4xX4b4xX5cxX3xX1c8xX34xX4xX3xX24xX59xX3xX65dxX18xX3xXexX406xX627xX18xX19xX3xXexX113xXexX3xX52x16095xXbxX189xX0xX8axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa8xX10xX18xXexX10xX16xXaxX12xX0xXdxX5cxX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXa8xX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX6bxX5xX10xX9xXaxX1bdxXdxX1fxXexX1xX1c2xX3xX61xX62xX62xXbxX1c8xX1c9xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX1c2xX3xX203xXe7xX101xXbxX1c8xX1c9xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1c2xX8axX8axXdxX189xX1e9xX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX189xX24xX18xX8axX18xX10xX1bdxX7xX8axX2xX61xXe4xX101xX8axX2xX203xX204xX1fxX101xX2xX101xX2xXe7xXe4xX101xXexXe5xX101xX101xX61xX61xX5xX62xX189xX216xXbxX19xX219xX16xX9xXe4xXe4xX211xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX1cxXdxX3xX1fxXdxX21xX18xX3xX24xX25xX18xX3xX18xX19xX1xX2bxX3xX2dxX2exX2fxX18xX3xX4xX1xX34xX18xX19xX3xX4xX39xX18xX19xX3xX18xX1xX3fxX18xX41xX3xX24xXdxX45xX18xX3xX4xX1xX4axX4xX41xX3xX5xX6xX17xX3xX52xX1cxX18xX19xX3xX4xX1xX59xX17xX3xX5cxX5dxX18xX19xX3xX61xX62xX3xX18xX25xX5cxX3xX18xX19xX59xX6bxX3xXexX1xX59xX18xX1xX3xX5xX74xXbxX3xX4xX39xX18xX19xX3xX52xX17xX59xX18xX3xX81xXdxX2bxXexX3xX86xX6xX5cxXaxX3xX8axX12xXcxXdxX371xXexX3xX5cxX107xX4xX3xX4xX2b3xX6xX3xX4xX39xX18xX19xX3xX52xX17xX59xX18xX3xX18xX19xX59xX18xX1xX3xX18xX39xX18xX19xX3xX18xX19xX1xXdxX2bxXbxX3xX24xX59xX3xXbxX1xX2ebxXexX3xXexX16xXdxX486xX18xX3xX18xX39xX18xX19xX3xXexX1xX39xX18xX189xX0xX8axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa8xX10xX18xXexX10xX16xXaxX12xX0xXdxX5cxX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXa8xX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX6bxX5xX10xX9xXaxX1bdxXdxX1fxXexX1xX1c2xX3xX61xX62xX62xXbxX1c8xX1c9xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX1c2xX3xX203xX211xX203xXbxX1c8xX1c9xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX1c2xX8axX8axXdxX189xX1e9xX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX189xX24xX18xX8axX18xX10xX1bdxX7xX8axX2xX61xXe4xX101xX8axX2xX203xX204xX1fxX101xX2xX101xX2xXe5xX62xX62xXexX61xXe5xX61xX211xXe7xX5xX62xX189xX216xXbxX19xX219xX16xX9xX2xX204xX203xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX1cxXdxX3xX1fxXdxX21xX18xX3xX24xX25xX18xX3xX18xX19xX1xX2bxX3xX2dxX2exX2fxX18xX3xX4xX1xX34xX18xX19xX3xX4xX39xX18xX19xX3xX18xX1xX3fxX18xX41xX3xX24xXdxX45xX18xX3xX4xX1xX4axX4xX41xX3xX5xX6xX17xX3xX52xX1cxX18xX19xX3xX4xX1xX59xX17xX3xX5cxX5dxX18xX19xX3xX61xX62xX3xX18xX25xX5cxX3xX18xX19xX59xX6bxX3xXexX1xX59xX18xX1xX3xX5xX74xXbxX3xX4xX39xX18xX19xX3xX52xX17xX59xX18xX3xX81xXdxX2bxXexX3xX86xX6xX5cxXaxX3xX8axX12xX0xX8axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa8xX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xXcxXdxX371xXexX3xX5cxX107xX4xX3xX4xX2b3xX6xX3xX4xX39xX18xX19xX3xX52xX17xX59xX18xX3xXa8xX39xX18xX19xX3xXexX6bxX3xXa8xX430xX3xX432xX29fxX6xX3xX52xX406xX407xX18xX19xX3xX122xX6xX5cxX3xX3dexX2efxX18xX189xX0xX8axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX316xX17xX1fxX6bxXaxX12xX1bxX1cxXdxX3xX1fxXdxX21xX18xX3xX24xX25xX18xX3xX18xX19xX1xX2bxX3xX2dxX2exX2fxX18xX3xX4xX1xX34xX18xX19xX3xXa8xX86xX81xXa8xX122xX187xX3xX5xX59xX3xX1fxX2c1xXbxX3xX52xX486xX3xX4xX2ebxX4xX3xX52xX2efxX18xX3xX24xX2c1xX3xX19x16d7exXbxX3xX19xX6dcxX41xX3xX19xXdxX6xX17xX3xX5xX406xX2exX41xX3xXexX25xX18xX19xX3xX4xX406xX407xX18xX19xX3xX7xX119xX3xX19x18ae6xX18xX3xXb2xX371xXexX1c9xX3xXbxX1xX2ebxXexX3xX1xX2exX6bxX3xXexXdxX18xX1xX3xXexX1xX2fxX18xX3xX7xX2ebxX18xX19xX3xXexX35exX17xX3xX24xX59xX3xXexXdxXfexX5cxX3xX18xX25xX18xX19xX3xX18xX19xX1xX2bxX3xXexX1xX2exX74xXexX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX52xX17xX59xX18xX3xX24xXdxX45xX18xX41xX3xXa8xX86xX81xXa8xX122xX187xX189xX3x10bfexX2exX6xX3xX52xX6e2xX41xX3xX18xX3fxX18xX19xX3xX4xX6xX17xX3xX52xX407xXdxX3xX7xX113xX18xX19xX3xXexXdxX18xX1xX3xXexX1xX2fxX18xX41xX3xX1c8xX3fxX6bxX3xX1fxX119xX18xX19xX3xX5cxX39xXdxX3xXexX16xX406xX407xX18xX19xX3xX24xX25xX18xX3xX1xX6e2xX6xX3xX5xX59xX18xX1xX3xX5cxX35exX18xX1xX41xX3xXexXdxX371xX18xX3xX1e9xX1cxX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX4xX2efxX3xX2dxX2exX6xX18xX41xX3xX52xX2efxX18xX3xX24xX2c1xX41xX3xX1fxX17xX6xX18xX1xX3xX18xX19xX1xXdxX2bxXbxX189xX0xX8axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx197c2xX2exXexX1xX17xX16xXaxX12xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX1bxX2exX45xX0xX8axXbxX12
Thanh Huê