Nhà vua Thái Lan Maha Vajiralongkorn chính thức lên ngôi
Sáng 4/5, Lễ Đăng quang của Nhà vua Thái Lan Maha Vajiralongkorn - Rama X đã chính thức bắt đầu tại Hoàng cung, đánh dấu sự khởi đầu của vị vua thứ 10 thuộc triều đại Chakri có lịch sử từ năm 1782 ở Thái Lan.
ce4x4655xdcex2681x9cebx7430x3bbbx46b1xb216xX7x9eb4xccbdx73a6x344bx9bb3x534fxX5x2c16xXax2e01x6da7xX1x7669xX3x6a0ex99b4xX6xX3xXcxX1xd2a5xXdxX3xa976xX6x1d80xX3x4c98xX6xX1xX6xX3x8b72xX6x1836xXdx86c5xX6xX5x52fdxX22xc821xe73xX30xX2dxX22xX3xX4xX1x27f5xX22xX1xX3xXexX1x5042xX4xX3xX5x98bbxX22xX3xX22xX32x8e20xXdxX0x4523xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxa92dxX10xX6xd37dxXaxX12x68c5xX1dxX22xX32xX3xd0f8xX4cx6771xc685xX3xX20x47e7xX3x1e20x5becxX22xX32xX3xce59xX18xX6xX22xX32xX3xX4xc9baxX6xX3xX13xX1xX15xX3xX17xX18xX6xX3xXcxX1xX1dxXdxX3xX20xX6xX22xX3xX24xX6xX1xX6xX3xX29xX6xX2bxXdxX2dxX6xX5xX30xX22xX32xX33xX30xX2dxX22xX3xb6ddxX3x2e4dxX6x99e2xX6xX3x1492xX3x9927x7504xX3xX4xX1xX3axX22xX1xX3xXexX1xX40xX4xX3xbf28xc14dxXexX3xXabx5ce3xX18xX3xXex626axXdxX3xX5bxX30xX15xX22xX32xX3xX4xX18xX22xX32xX69xX3xXabxX1dxX22xX1xX3xX5ex1ff3xX18xX3xX7xcc01xX3xX33xX1x6b53xXdxX3xXabxXbexX18xX3xX4xX7axX6xX3xX17x6c78xX3xX17xX18xX6xX3xXexX1xX40xX3xX2x6357xX3xXexX1xX18x32e0xX4xX3xXexX2dxXdx9759xX18xX3xXabxXc2xXdxX3x4fcfxX1xX6xX33xX2dxXdxX3xX4x9dbexX3xX5xXebxX4xX1xX3xX7x32eexX3xXex4326xX3xX22xX6fxXa6xX3xX2x14bax1145xc60exX3xXdfxX3xXcxX1xX1dxXdxX3xX20xX6xX22x245fxX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx151fxX30xX5exb4f6xXaxX12xX0xXdxXa6xX32xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xXa6xX7xXa2xXbxX1xX30xXexX30xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX1xX15xX3xX17xX18xX6xX3xXcxX1xX1dxXdxX3xX20xX6xX22xX3xX24xX6xX1xX6xX3xX29xX6xX2bxXdxX2dxX6xX5xX30xX22xX32xX33xX30xX2dxX22xX3xX4xX1xX3axX22xX1xX3xXexX1xX40xX4xX3xX5xX44xX22xX3xX22xX32xX49xXdxX3xX1xc779xX22xX1xX3x56a8xX22xX1xX3xX2xXaxX3xX7xX2dxX4xX9xXaxX4cxX4cxXdxX130xXb9xX6xX30xXexX1xX6xX22xX1xX1xX30xX6xX130xX17xX22xX4cxX22xX10xbc62xX7xX4cxX2x9c71xX2xX122xX4cxX2xX122xX122xX5ex623exX2xX68xX2xX1cfxX68xX1cfxXexX66xX66x2949xX123xX5xX2xX130xX2bxXbxX32xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX3xX17xX18xX6xX3xXcxX1xX1dxXdxX3xX20xX6xX22xX3xX24xX6xX1xX6xX3xX29xX6xX2bxXdxX2dxX6xX5xX30xX22xX32xX33xX30xX2dxX22xX3xX4xX1xX3axX22xX1xX3xXexX1xX40xX4xX3xX5xX44xX22xX3xX22xX32xX49xXdxXaxX3xX5exX6xXexX6xXa2xXbxX1xX30xXexX30xXa2xX30xX2dxXdxX32xXdxX22xX6xX5xXa2xX7xX2dxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xcd6axX4cxX4cxX4xX5exX22xXdxXa6xX32xX130xX17xXdxX10xXexX22xX6xXa6xXbxX5xX18xX7xX130xX17xX22xX4cxXexX1cfxX124xXf6xX4cxX18xXbxX5xX30xX6xX5exX10xX5exX4cxaaa8xX6xXexXa6xX267xX143xX4cxX124xXf6xX2xX1c7x50f1xXf6xX68xX272xXf6xX66xX4cxX5exX1c3xX66xX7xX267xXbxX5exX22xX30xX73xXdxX1cfxXexX30xX122xX1xX5exX2dxX66xX143xX122xX30xX6xdaaxX32xX143xX130xX2bxXbxX32xXaxX3xX4cxX12xX13xX1xX15xX3xX17xX18xX6xX3xXcxX1xX1dxXdxX3xX20xX6xX22xX3xX24xX6xX1xX6xX3xX29xX6xX2bxXdxX2dxX6xX5xX30xX22xX32xX33xX30xX2dxX22xX3xXa2xX3xXa4xX6xXa6xX6xX3xXa9xX130xX3x24d7xX13xX32xX18xccc6xX22xX240xX3xba77xX6xX7xX1xXdxX22xX32xXexX30xX22xX3xc192xX30xX7xXex4ab7xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX140xX30xX5exX143xXaxX12xX140xXdx6596xX22xX3xX22xX32x13c6x8d99xXdxX3xXa6x1e75xX4xX3xX1dxX30xX3xX17xX15xX22xX32xX3xXabxXacxX3xXexc29fxXbxX3xX1xab1axXbxX3x1e47xX18xX22xX32xX3xX73xX18xX6xX22xX1xX3xX5bxX30xX15xX22xX32xX3xX4xX18xX22xX32xX3xXdfxX3xX140xX6xX22xX32xX33xX30xX33xX3xXabxX2f9xX3xX4xX1xX40xX22xX32xX3xX33xXdx48aexX22xX3xX22xX1xcff6xX22xX32xX3xX22xX32xX1xXdxX3xXexX1xX40xX4xX3xX5xX44xX22xX3xX22xX32xX49xXdxX3xXa6xX6xX22xX32xX3xXexX3axX22xX1xX3xX5xXebxX4xX1xX3xX7xX118xX3xX4xX7axX6xX3xX13xX1xX15xX3xX17xX18xX6xX130xX3xX6exd2a6xX143xX3xX5xX15xX3xX5xX6cxX3xXabxX6fxX22xX32xX3xX73xX18xX6xX22xX32xX3xXabxXbexX18xX3xXexXdxX44xX22xX3xXexXc2xXdxX3xXcxX1xX1dxXdxX3xX20xX6xX22xX3xXexX2dxX30xX22xX32xX3xX17xa658xX22xX32xX3xX1cfxX1c7xX3xX22xX6fxXa6xX3xX73xX18xX6xX3xX33xX2f9xX3xXexX11bxX3xX7xX6xX18xX3xX33xX1xXdxX3xX13xX1xX15xX3xX17xX18xX6xX3xX140xX1xX18xXa6xXdxXb9xX30xX5xX3xa38fxX5exX18xX5xX143xX6xX5exX10xX2bxX3xXa2xX3xXa4xX6xXa6xX6xX3xb5bcxXa9xX3xX5xX44xX22xX3xX22xX32xX49xXdxX3xX22xX32xX15xX143xX3xX68xX4cxX68xX4cxX2xX1c7xX68xXf6xX130xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX140xX30xX5exX143xXaxX12xX108xX1dxX4xX3xX22xX32xX1xXdxX3xXexX1xX40xX4xX3xX5xX44xX22xX3xX22xX32xX49xXdxX3xX4xX7axX6xX3xX13xX1xX15xX3xX17xX18xX6xX3xX24xX6xX1xX6xX3xX29xX6xX2bxXdxX2dxX6xX5xX30xX22xX32xX33xX30xX2dxX22xX69xX3xX33x3375xX30xX3xX5exX15xXdxX3xXexX2dxX30xX22xX32xX3xX1d9xX3xX22xX32xX15xX143xX3xX66xXa2xX1cfxX4cxX68xX69xX3xX4xX110xX3xXexX2dxX18xX143xX101xX22xX3xXexX1x260fxX22xX32xX3xXb9xXbaxXexX3xXabxXbexX18xX3xXexX11bxX3xX29xX18xX6xX3xXa4xX6xXa6xX6xX3xX3f0xX3xX17xX15xX3xX5xX15xX3xX7xXdbxX3xXexXdxX344xXbxX3xX22xX47fxXdxX3xX4xX7axX6xX3xX4xX1dxX4xX3xXexX2dxXdxX101xX18xX3xXabxXc2xXdxX3xXexX2dxX2fex25afxX4xX3xXabxX110xX3xXdfxX3xXcxX1xX1dxXdxX3xX20xX6xX22xX130xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX140xX30xX5exX143xXaxX12xX2ddxX1xX1dxXexX3xXb9xXdxX2f9xX18xX3xX17xX4c0xXdxX3xXbxX1xX110xX22xX32xX3xX17xXdxX44xX22xX3xXcxXcxXa9xX29xX13xX69xX3xXb9xX15xX3xX61xXdxX2dxXdxX2dxX18xXexX3xXa4xX6xXexXexX6xX22xX6xXa6xX30xX22xX32xX33xX30xX5xX7xX6xX33xX69xX3xXa6xXfbxXexX3xX17xXdxX44xX22xX3xX4xX1xX40xX4xX3xX108xX1xX3axX22xX1xX3xXbxX1xX7axX3xXcxX1xX1dxXdxX3xX20xX6xX22xX3xX22xX110xXdxX240xX3xc1c0xX5bxX49xXa6xX3xX22xX6xX143xX3xX5xX15xX3xXa6xXfbxXexX3xX22xX32xX15xX143xX3xXa6xX6xX22xX32xX3xXexX3axX22xX1xX3xXb9xX2fexX4c0xX4xX3xX22xX32xX30xX303xXexX3xX5xXebxX4xX1xX3xX7xX118xX3xX4xX7axX6xX3xXabxXd7xXexX3xX22xX2fexX4c0xX4xX3xXcxX1xX1dxXdxX3xX20xX6xX22xX69xX3xX22xX32xX15xX143xX3xXa6xX15xX3xX17xXebxX3xX29xX18xX6xX3xX4xX7axX6xX3xX4xX1x1aa9xX22xX32xX3xXexX49xXdxX3xX4xX1xX3axX22xX1xX3xXexX1xX40xX4xX3xX5xX44xX22xX3xX22xX32xX49xXdxX130xX3xX13xX1xX2fexX3xXa6x14a3xXdxX3xX22xX32xX2fexX2ffxXdxX3xX5exX380xX22xX3xXcxX1xX1dxXdxX3xX20xX6xX22xX3xX33xX1xX1dxX4xX69xX3xXexX49xXdxX3xX2dxXd7xXexX3xX17xXdxX22xX1xX3xX5exXdbxX3xX17xX15xX3xXexXdbxX3xX1xX15xX30xX3xX33xX1xXdxX3xXabxX2fexX316xX4xX3xX4xX1xX40xX22xX32xX3xX33xXdxX344xX22xX3xX32xXdxX380xX143xX3xXbxX1xX5a8xXexX3xXexX2dxX5caxX22xX32xX3xXabxXc2xXdxX3xX22xX15xX143xX130xXaxX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX140xX30xX5exX143xXaxX12xX108xX1dxX4xX3xX22xX32xX1xXdxX3xX5xX6cxX3xXexX2dxX30xX22xX32xX3xX22xX32xX15xX143xX3xX5xX44xX22xX3xX22xX32xX49xXdxX3xXabxX2fexX316xX4xX3xXb9xXbaxXexX3xXabxXbexX18xX3xXb9xb9b1xX22xX32xX3xX17xXdx15a4xX4xX3xXexXbaxXa6xX3xXexX1xX6xX22xX1xX3xXex1928xX143xX3xXb9xX44xX22xX3xXexX2dxX30xX22xX32xX3xX5bxX30xX15xX22xX32xX3xX4xX18xX22xX32xX3xX17xX15xX30xX3xX22xX32xX15xX143xX3xX66xX4cxX68xX69xX3xX22xX32xX15xX143xX3xX4xX110xX3xX4xX1dxX4xX3xX22xX32xX1xXdxX3xX5xX6cxX3xX73xX18xX6xX22xX3xXexX2dxX5caxX22xX32xX3xX22xX1xXd7xXexX130xX3xX13xX2fexX4c0xX4xX3xXexX1xXdxX44xX22xX32xX3xX4xX1xX30xX3xX5xX6cxX3xXexXbaxXa6xX3xXexX1xX6xX22xX1xX3xXexX684xX143xX3xXabxX2fexX316xX4xX3xX5xXd7xX143xX3xXexX11bxX3xX68xX3xX5exX3b1xX22xX32xX3xX7xX49xX22xX32xX3xX5xX4c0xX22xX3xXdfxX3xXcxX1xX1dxXdxX3xX20xX6xX22xX3xX5xX15xX3xX140xX6xX22xX32xX3xX2ddxX6xX33xX30xX22xX32xX69xX3xX2ddxX6xX7xX6xX33xX69xX3xX108xX1xX6xX30xX3xX2ddxX1xX2dxX6xX143xX6xX69xX3xXa4xX6xXexX4xX1xX6xXb9xX18xX2dxXdxX3xX17xX15xX3xX2ddxX1xX10xXexX4xX1xX6xXb9xX18xX2dxXdxX3xX17xX15xX3xX66xX3xX4xX1xXdxX344xX4xX3xX6xX30xX3xXexX1xXdxX44xX22xX32xX3xX4x173bxX3xXdfxX3xXex8ecbxX22xX1xX3xX61xX18xXbxX1xX6xX22xX3xX140xX18xX2dxXdxX3xX5xX15xX3xX61xX6xX3x40c8xX10xXexX69xX3xX61xX6xX3xX786xX6xX10xX30xX69xX3xX61xX6xX3xX786xX1xX30xX22xX32xX33xX1xX6xX3xX17xX15xX3xX61xX6xX3x875cxX6xXa6xX18xX22xX6xX130xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX140xX30xX5exX143xXaxX12xX13xX1xX15xX3xX17xX18xX6xX3xX7xX6xX18xX3xXabxX110xX3xXexX1xX6xX143xX3xX17xX2fex2beaxX22xX32xX3xXbxX1xcdb5xX4xX3xX17xX15xX3xXexX1xXdbxX4xX3xX1xXdxX676xX22xX3xX22xX32xX1xXdxX3xXexX1xX40xX4xX3xXexX2fexX4c0xXdxX3xX22xX2fexX4c0xX4xX3xXexX1xXdxX44xX22xX32xX3xXabxX2fexX316xX4xX3xX5xXd7xX143xX3xXexX11bxX3xX2xXf6xX122xX3xXabxXebxX6xX3xXabxXdxX2f9xXa6xX3xX73xX18xX6xX22xX3xXexX2dxX5caxX22xX32xX3xXdfxX3xX122xX1cfxX3xXexX770xX22xX1xX3xX17xX15xX3xX5bxX30xX15xX22xX32xX3xX4xX18xX22xX32xX3xX5xX44xX22xX3xX22xX32xX6xXdxX3xX5xX15xXa6xX3xXb9xX670xX22xX32xX3xX32x9d64xX3xX7xX18xX22xX32xX3xXexX2dxX2fexX4c0xX4xX3xX33xX1xXdxX3xX4xX1xX18xX143xX2f9xX22xX3xX7xX6xX22xX32xX3xXa6xXfbxXexX3xX22xX32xX6xXdxX3xX17xX15xX22xX32xX3xX33xX1xX1dxX4xX3xX4x5cf1xX22xX32xX3xX4xX1xXdxX344xX4xX3xX49xX3xXexX2dxXbaxX22xX32xX3xX1c7xX3xXexXbexX22xX32xX3xX4xX1xX30xX3xX22xX32xX1xXdxX3xXexX1xX40xX4xX3xX5xX44xX22xX3xX22xX32xX49xXdxX69xX3xXabxXfbxXdxX3xX17xX2fexX7d8xX22xX32xX3xXa6xXdxX676xX22xX3xX17xX15xX3xXexX18xX143xX44xX22xX3xXexX1xX676xX3xX33xX344xX3xX17xXebxX130xX3xX108xX18xX47fxXdxX3xX22xX32xX15xX143xX3xX66xX4cxX68xX69xX3xXa6xXfbxXexX3xXb9xX18xX76bxXdxX3xX5xX6cxX3xX7xc67cxX3xXabxX2fexX316xX4xX3xXexXdxX344xX22xX3xX1xX15xX22xX1xX3xXabxX2f9xX3xXabxX1dxX22xX1xX3xX5exXd7xX18xX3xX17xXdxX676xX4xX3xX13xX1xX15xX3xX17xX18xX6xX3xX4xX1xX3axX22xX1xX3xXexX1xX40xX4xX3xXdfxX3xXexXc2xXdxX3xX5bxX30xX15xX22xX32xX3xX4xX18xX22xX32xX130xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX140xX30xX5exX143xXaxX12xX13xX32xX15xX143xX3xX4xX6xX30xX3xXabxXdxX2f9xXa6xX3xX22xX1xXd7xXexX3xXabxX2fexX316xX4xX3xX5exXdbxX3xXexX3axX22xX1xX3xX5xX15xX3xX17xX15xX30xX3xX22xX32xX15xX143xX3xX68xX4cxX68xX3xX33xX1xXdxX3xX4xX110xX3xXexX4c0xXdxX3xX122xXf6xXf6xX130xXf6xXf6xXf6xXa2xX123xXf6xXf6xX130xXf6xXf6xXf6xX3xX22xX32xX2fexX2ffxXdxX3xX7xX8f9xX3xXabxX76bxX3xX17xX101xX3xX4xX1dxX4xX3xX33xX1xX18xX3xX17xXdbxX4xX3xX319xX18xX22xX32xX3xX73xX18xX6xX22xX1xX3xX5bxX30xX15xX22xX32xX3xX4xX18xX22xX32xX3xX17xX15xX3xX5exX5caxX4xX3xXexX1xX10xX30xX3xXcxX18xX143xX344xX22xX3xXabxX2fexX2ffxX22xX32xX3xX5exXdxX6cxX18xX3xX1xX15xX22xX1xX3xX5bxX30xX15xX22xX32xX3xX32xXdxX6xX3xX5exX15xXdxX3xX1xX7d8xX22xX3xX122xX3xX33xXa6xX3xXexX11bxX3xX5bxX30xX15xX22xX32xX3xX4xX18xX22xX32xX3xXexX4c0xXdxX3xX4xX1dxX4xX3xX4xX1xX889xX6xX3xX2d2xX6xXexX3xX140xX30xX17xX30xX2dxX6xX22xXdxX17xX10xX7xX69xX3xX2d2xX6xXexX3xXa4xX6xX2bxX6xXb9xX30xXbxXdxX5exX1xX3xX6xX22xX5exX3xX2d2xX6xXexX3xX2ddxX1xX2dxX6xX3xX108xX1xX10xXexX18xXbxX1xX30xX22xX130xX3xXcxXc2xXdxX3xXa6xX858xXdxX3xX22xX32xX49xXdxX3xX4xX1xX889xX6xX69xX3xX13xX1xX15xX3xX17xX18xX6xX3xX7xX8f9xX3xX17xXdxX344xX22xX32xX3xXexX2fexX316xX22xX32xX3xX2ddxX1xX312xXexX3xX17xX15xX3xXexX1xX2f9xX3xX1xXdxX676xX22xX3xX7xXdbxX3xXexX1xX15xX22xX1xX3xX33xX3axX22xX1xX3xXexX2dxX2fexX4c0xX4xX3xX4xX1dxX4xX3xX17xXebxX3xX17xX18xX6xX3xX17xX15xX3xX1xX30xX15xX22xX32xX3xX1xX312xX18xX3xXabxX2ffxXdxX3xXexX2dxX2fexX4c0xX4xX69xX3xXabxX2cexX22xX32xX3xXexX1xX2ffxXdxX3xX7xX8f9xX3xX5exX15xX22xX1xX3xXexX1xX2ffxXdxX3xX32xXdxX6xX22xX3xXabxX2f9xX3xX22xX32xX2fexX2ffxXdxX3xX5exX380xX22xX3xX4xX110xX3xX4xX7d8xX3xX1xXfbxXdxX3xXb9xXdxX2f9xX18xX3xXexX1xXebxX3xX5xX3b1xX22xX32xX3xXexX2dxX18xX22xX32xX3xXexX1xX15xX22xX1xX3xX17xX4c0xXdxX3xX13xX1xX15xX3xX17xX18xX6xX3xXa6xX4c0xXdxX130xX3xX6exX380xX143xX3xX5xX15xX3xX20xX6cxX3xX2dxX2fexX4c0xX4xX3xX5xX4c0xX22xX3xX22xX1xXd7xXexX3xXexX2dxX30xX22xX32xX3xX4xX1dxX4xX3xX22xX32xX1xXdxX3xXexX1xX40xX4xX3xX5xX44xX22xX3xX22xX32xX49xXdxX3xX4xX7axX6xX3xX13xX1xX15xX3xX17xX18xX6xX3xXcxX1xX1dxXdxX3xX20xX6xX22xX3xX17xX4c0xXdxX3xX7xXdbxX3xXexX1xX6xXa6xX3xX32xXdxX6xX3xX4xX7axX6xX3xX2xX130xX1d9xX1cfxX123xX3xXb9xXdxX22xX1xX3xX7x5ba4xX3xXabxX2fexX316xX4xX3xXexX18xX143xX2f9xX22xX3xX4xX1xX5caxX22xX3xX33x4cb2xX3xX4xX15xX22xX32xX3xX17xX15xX3xXb9xXbaxXexX3xXabxXbexX18xX3xXb9xX670xX22xX32xX3xX124xX2xX3xX5xX30xXc2xXexX3xXabxXc2xXdxX3xXb9xX1dxX4xX130xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX140xX30xX5exX143xXaxX12xX29xX15xX30xX3xX22xX32xX15xX143xX3xX1cfxX4cxX68xX69xX3xX22xX32xX15xX143xX3xX4xX18xX47fxXdxX3xX4xX889xX22xX32xX3xXexX2dxX30xX22xX32xX3xX4xX1xX18xX858xXdxX3xX4xX1dxX4xX3xX22xX32xX1xXdxX3xXexX1xX40xX4xX3xX5xX44xX22xX3xX22xX32xX49xXdxX69xX3xX13xX1xX15xX3xX17xX18xX6xX3xX7xX8f9xX3xX319xX18xXd7xXexX3xX1xXdxX676xX22xX3xXexX2dxX2fexX4c0xX4xX3xX4xX49xX22xX32xX3xX4xX1xX5a8xX22xX32xX3xXexXc2xXdxX3xX5bxX30xX15xX22xX32xX3xX4xX18xX22xX32xX3xXabxX2f9xX3xX22xX1xX312xX22xX3xX22xX1xX349xX22xX32xX3xX5xX2ffxXdxX3xX4xX1xX5a8xX4xX3xXexX7dexX22xX32xX3xX4xX7axX6xX3xX22xX1xX380xX22xX3xX5exX380xX22xX3xX17xX15xX3xXexXdxX344xXbxX3xX319xX5a8xX4xX3xX22xX32xX30xXc2xXdxX3xX32xXdxX6xX30xX3xXabxX30xX15xX22xX3xXexXc2xXdxX3xX140xX6xX22xX32xX33xX30xX33xX130xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX140xX30xX5exX143xXaxX12xX108xX49xX22xX32xX3xXexX1dxX4xX3xX4xX1xX18xX684xX22xX3xXb9xXebxX3xX4xX1xX30xX3xX20xX6cxX3xX5xX44xX22xX3xX22xX32xX49xXdxX3xX4xX7axX6xX3xX13xX1xX15xX3xX17xX18xX6xX3xX24xX6xX1xX6xX3xX29xX6xX2bxXdxX2dxX6xX5xX30xX22xX32xX33xX30xX2dxX22xX3xXa2xX3xXa4xX6xXa6xX6xX3xXa9xX3xXabxX2fexX316xX4xX3xXexX1xXdbxX4xX3xX1xXdxX676xX22xX3xXexX11bxX3xX22xX1xXdxX101xX18xX3xXexX1xX1dxX22xX32xX3xX73xX18xX6xX3xX5exX2fexX4c0xXdxX3xX7xXdbxX3xXabxXdxX101xX18xX3xX1xX15xX22xX1xX3xX4xX7axX6xX3xXa6xXfbxXexX3xX7axX143xX3xXb9xX6xX22xX3xX5exX30xX3xXcxX1xX7axX3xXexX2fexX4c0xX22xX32xX3xX2ddxX2dxX6xX143xX18xXexX3xX108xX1xX6xX22xXa2xX30xXa2xX4xX1xX6xX3xXabxX40xX22xX32xX3xXabxXbexX18xX130xX3xXcxX1xX10xX30xX3xX2ddxX1xX110xX3xXbxX1xX1dxXexX3xX22xX32xX49xX22xX3xX17xXdxX44xX22xX3xX4xX1xX3axX22xX1xX3xXbxX1xX7axX3xX2d2xX10xX2dxX6xX4xX1xX30xX22xX3xX61xX18xX33xX30xX22xX5exX1xX6xXbxX6xXexXdxXbxX6xX33xX69xX3xXa6xXfbxXexX3xX22xX32xX15xX143xX3xXexX2dxX2fexX4c0xX4xX3xX33xX1xXdxX3xX5exXdxX6cxX22xX3xX2dxX6xX3xX4xX1dxX4xX3xX22xX32xX1xXdxX3xXexX1xX40xX4xX3xX5xX44xX22xX3xX22xX32xX49xXdxX3xX4xX1xX3axX22xX1xX3xXexX1xX40xX4xX69xX3xXcxX1xX7axX3xXexX2fexX4c0xX22xX32xX3xX2ddxX2dxX6xX143xX18xXexX3xX108xX1xX6xX22xXa2xX30xXa2xX4xX1xX6xX3xXabxXacxX3xX33xX44xX18xX3xX32xX5caxXdxX3xXexXd7xXexX3xX4xX1a2xX3xX22xX32xX2fexX2ffxXdxX3xX5exX380xX22xX3xXcxX1xX1dxXdxX3xX20xX6xX22xX3xXexX2dxX44xX22xX3xX33xX1xXbaxXbxX3xXabxXd7xXexX3xX22xX2fexX4c0xX4xX3xXabxX30xX15xX22xX3xX33xX344xXexX3xXexX1xX15xX22xX1xX3xXa6xXfbxXexX3xX33xX1xX47fxXdxX3xXabxX2f9xX3xXb9xX15xX143xX3xXex7d29xX3xX5xX3b1xX22xX32xX3xXexX2dxX18xX22xX32xX3xXexX1xX15xX22xX1xX3xX17xX4c0xXdxX3xX13xX1xX15xX3xX17xX18xX6xX130xX4cxX130xX0xX4cxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3dfxX18xXexX1xX30xX2dxXaxX12xXcxX1xX10xX30xX3xXcxXcxXa9xX29xX13xX0xX4cxXbxX12
Theo TTXVN