Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ lần thứ ba, năm 2021
(Baothanhhoa.vn) - Sáng 18-10, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh Thanh Hoá đã tổ chức phiên họp thường kỳ lần thứ ba, năm 2021.
6982x1181cx12c80x1324cxbe10x12ec1x11facxc0cbxf5a6xX7x1376bxd132x9618x111fexad08xf4afxX5x69a6xXax126aexde8ax111f0xXdxX3x983fxf5bcxb688xc7caxX3xXcxX1xXdxX3xX17x7866xX6xX3xaa3exX3xf469xX1xX10xX19xX3xXexX1xe672xf447xX19xX1axX3xXexf576xX19xX1xX3xXexc249xX3xX4xX1x7411xX4xX3xXbxX1xXdx1336fxX19xX3xX1xbd52xXbxX3xXexX1xX2dxcdc3xX19xX1axX3x9a7dxbd8exX3xX5xe8c6xX19xX3xXexX1xX3cxX3xf1aaxX6xcaa4xX3xX19xee36x12cf8xX3xddefxdfb2xX63xX2xX0x6ae4xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX6x110cbxXaxX12x77b0xaa80xX19xX1axX3xX2xb860xX24xX2xX64xX5dxX3xX13xX14xXdxX3xX17xX18xX19xX1axX3xXcxX1xXdxX3xX17xX21xX6xX3xX24xX3xX26xX1xX10xX19xX3xXexX1xX2dxX2exX19xX1axX3xXexX33xX19xX1xX3xXcxX1xX6xX19xX1xX3xX13x8539xX7exX3xX17x10483xX3xXexX38xX3xX4xX1xX3cxX4xX3xXbxX1xXdxX42xX19xX3xX1xX46xXbxX3xXexX1xX2dxX4cxX19xX1axX3xX50xX51xX3xX5xX54xX19xX3xXexX1xX3cxX3xX5bxX6xX5dxX3xX19xX60xX61xX3xX63xX64xX63xX2xfd2exX0xX68xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx807axXb4xX7ax8e59xXaxX12xX0xXdxX61xX1axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdx80bdxX10xX19xXexX10x120f9xXaxX3xX7xXexXfdxX5xX10xX9xXax7a31xXdxX7axXexX1xfc65xX3xX83xX64xX64xXbx10df1x6b20xX3xX1xX10xXdxX1axX1xXexX121xX3xc6d6x856dxX133xXbxX127xX128xXaxX3xX7xX112xX4xX9xXaxX68xX68xXdxXeaxX5bxX6xXb4xXexX1xX6xX19xX1xX1xXb4xX6xXeaxf7ebxX19xX68xX19xX10xX11cxX7xX68xX63xX2xf905xX63xX68xX2xX132xX133xX7axX2xX2xX2xX159xX159xX133xcdeexXexad9exX166xX133xX159xX64xX5xX64xXeax10eefxXbxX1axa71exX112xX9xX63xX168xX133xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXdxX3xX17xX18xX19xX1axX3xXcxX1xXdxX3xX17xX21xX6xX3xX24xX3xX26xX1xX10xX19xX3xXexX1xX2dxX2exX19xX1axX3xXexX33xX19xX1xX3xXexX38xX3xX4xX1xX3cxX4xX3xXbxX1xXdxX42xX19xX3xX1xX46xXbxX3xXexX1xX2dxX4cxX19xX1axX3xX50xX51xX3xX5xX54xX19xX3xXexX1xX3cxX3xX5bxX6xX5dxX3xX19xX60xX61xX3xX63xX64xX63xX2xXaxX3xX11cxXdxX7axXexX1xX9xXaxX83xX64xX64xXaxX3xX1xX10xXdxX1axX1xXexX9xXaxX132xX133xX133xXaxX3xX68xX12xX0xX68xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10dxX6xXbxXexXdxXb4xX19xXaxX12x11d64xX18xX19xX1axX3xX4xX1xc1fdxX3xX209x137b0xX3x131e8xXdxX19xX1xX3xXcxX21xc92dxX19xX5dxX3xe3a6xX1xe6ccxX3xXfaxX210xX3xXexX1xX2dxX3xXcxX33xX19xX1xX3xbdecxXfdxX5dxX3xX10dxX1xX230xX3xXexcf15xX4xX1xX3x126ccxXfax6f43x12b20xX3xXexX33xX19xX1xX5dxX3xX10dxX1xX230xX3xXexX239xX4xX1xX3xX13xX14xXdxX3xX17xX18xX19xX1axX3xXcxX1xXdxX3xX17xX21xX6xX3xX24xX3xX26xX1xX10xX19xX3xXexX1xX2dxX2exX19xX1axX3xXexX33xX19xX1xX3xXbxX1xX7exXexX3xX5bxXdx13420xX21xX3xXexbe4dxXdxX3xXbxX1xXdxX42xX19xX3xX1xX46xXbxXeaxX0xX68xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfaxXb4xX7axXfdxXaxX12xX209xX18xX19xX1axX3xX4xX1xX210xX3xX209xX213xX3xX215xXdxX19xX1xX3xXcxX21xX21cxX19xX5dxX3xX220xX1xX222xX3xXfaxX210xX3xXexX1xX2dxX3xXcxX33xX19xX1xX3xX230xXfdxX5dxX3xX10dxX1xX230xX3xXexX239xX4xX1xX3xX23dxXfaxX23fxX240xX3xXexX33xX19xX1xX5dxX3xX10dxX1xX230xX3xXexX239xX4xX1xX3xX13xX14xXdxX3xX17xX18xX19xX1axX3xXcxX1xXdxX3xX17xX21xX6xX3xX24xX3xX26xX1xX10xX19xX3xXexX1xX2dxX2exX19xX1axX3xXexX33xX19xX1xX3xX4xX1xX230xX3xXexX112x12908xX3xXbxX1xXdxX42xX19xX3xX1xX46xXbxX0xX68xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfaxXb4xX7axXfdxXaxX12xX240x11be2xX3xXbxX1xXdxX42xX19xX3xX1xX46xXbxX3xX4xX222xX3xX4xX7exX4xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX4xX1xX210xX121xX3xX220xX1xX280xX61xX3xXcxX1xX239xX3xXcxX1xX6xX19xX1xX3xXcxX1xX230xXfdxX5dxX3xd27dxXfdxX3xX14fxXdxX42xX19xX3xXfaxX6xX19xX3xXcxX1xX2dxX4cxX19xX1axX3xX14fxbebexX5dxX3xXcxX112xX2dxX2exX19xX1axX3xX5bxX6xX19xX3xX240xbb1bxX19xX3xXcxX33xX19xX1xX3xX230xXfdxX5dxX3xX10dxX1xX230xX3xXexX239xX4xX1xX3xX367xXfdxX3xX5bxX6xX19xX3xX215xXcxXcx10088xX3xXexX33xX19xX1xX128xX3xecc0xX42xX3xXcxXdx105c1xX19xX3xX3b1xX6xX61xX5dxX3xX367xXfdxX3xX14fxXdxX42xX19xX3xXfaxX6xX19xX3xXcxX1xX2dxX4cxX19xX1axX3xX14fxX37bxX3xXcxX33xX19xX1xX3xX230xXfdxX5dxX3xX220xX1xX222xX3xX10dxX1xX230xX3xXexX239xX4xX1xX3xXcxX1xX2dxX4cxX19xX1axX3xXexX112xX335xX4xX3xX13xX209xX23fxX240xX3xXexX33xX19xX1xX128xX3xX209xX54xX21xX3xXcxX1xX6xX19xX1xX3xXcxfc77xX19xX1axX5dxX3xXcxX33xX19xX1xX3xX230xXfdxX3xX14fxXdxX42xX19xX5dxX3xX220xX1xX222xX3xX10dxX1xX230xX3xXexX239xX4xX1xX3xX23dxXfaxX23fxX240xX3xXexX33xX19xX1xX3xX14fxed0cxX3xX4xX7exX4xX3xXexX1xX437xX19xX1xX3xX14fxXdxX42xX19xX3xX13xX14xXdxX3xX17xX18xX19xX1axX3xXcxX1xXdxX3xX17xX21xX6xX3xX24xX3xX26xX1xX10xX19xX3xXexX1xX2dxX2exX19xX1axX3xXexX33xX19xX1xXeaxX0xX68xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfaxXb4xX7axXfdxXaxX12xX0xXdxX61xX1axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX10dxX10xX19xXexX10xX112xXaxX3xX7xXexXfdxX5xX10xX9xXaxX11cxXdxX7axXexX1xX121xX3xX83xX64xX64xXbxX127xX128xX3xX1xX10xXdxX1axX1xXexX121xX3xX132xX133xX133xXbxX127xX128xXaxX3xX7xX112xX4xX9xXaxX68xX68xXdxXeaxX5bxX6xXb4xXexX1xX6xX19xX1xX1xXb4xX6xXeaxX14fxX19xX68xX19xX10xX11cxX7xX68xX63xX2xX159xX63xX68xX2xX132xX133xX7axX2xX2xX2xX159xX132xX133x7928xXexX132xX166xX132xX132xX159xX5xX64xXeaxX170xXbxX1axX173xX112xX9xX168xX132xX83xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXdxX3xX17xX18xX19xX1axX3xXcxX1xXdxX3xX17xX21xX6xX3xX24xX3xX26xX1xX10xX19xX3xXexX1xX2dxX2exX19xX1axX3xXexX33xX19xX1xX3xXexX38xX3xX4xX1xX3cxX4xX3xXbxX1xXdxX42xX19xX3xX1xX46xXbxX3xXexX1xX2dxX4cxX19xX1axX3xX50xX51xX3xX5xX54xX19xX3xXexX1xX3cxX3xX5bxX6xX5dxX3xX19xX60xX61xX3xX63xX64xX63xX2xXaxX3xX11cxXdxX7axXexX1xX9xXaxX83xX64xX64xXaxX3xX1xX10xXdxX1axX1xXexX9xXaxX132xX133xX133xXaxX3xX68xX12xX0xX68xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfaxXb4xX7axXfdxXaxX12xX0xXdxX61xX1axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX10dxX10xX19xXexX10xX112xXaxX3xX7xXexXfdxX5xX10xX9xXaxX11cxXdxX7axXexX1xX121xX3xX83xX64xX64xXbxX127xX128xX3xX1xX10xXdxX1axX1xXexX121xX3xX132xX133xX133xXbxX127xX128xXaxX3xX7xX112xX4xX9xXaxX68xX68xXdxXeaxX5bxX6xXb4xXexX1xX6xX19xX1xX1xXb4xX6xXeaxX14fxX19xX68xX19xX10xX11cxX7xX68xX63xX2xX159xX63xX68xX2xX132xX133xX7axX2xX2xX2xX159xX4e7xX64xX2xXexX63xX166xX4e7xX166xX63xX5xX64xXeaxX170xXbxX1axX173xX112xX9xX63xX168xX2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXdxX3xX17xX18xX19xX1axX3xXcxX1xXdxX3xX17xX21xX6xX3xX24xX3xX26xX1xX10xX19xX3xXexX1xX2dxX2exX19xX1axX3xXexX33xX19xX1xX3xXexX38xX3xX4xX1xX3cxX4xX3xXbxX1xXdxX42xX19xX3xX1xX46xXbxX3xXexX1xX2dxX4cxX19xX1axX3xX50xX51xX3xX5xX54xX19xX3xXexX1xX3cxX3xX5bxX6xX5dxX3xX19xX60xX61xX3xX63xX64xX63xX2xXaxX3xX11cxXdxX7axXexX1xX9xXaxX83xX64xX64xXaxX3xX1xX10xXdxX1axX1xXexX9xXaxX132xX133xX133xXaxX3xX68xX12xX0xX68xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10dxX6xXbxXexXdxXb4xX19xXaxX12xX10dxX7exX4xX3xX17xX280xXdxX3xX5bxXdxX27cxX21xX3xXexX1xX6xX61xX3xX7axX335xX3xXbxX1xXdxX42xX19xX3xX1xX46xXbxXeaxX0xX68xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfaxXb4xX7axXfdxXaxX12xXcxX280xXdxX3xXbxX1xXdxX42xX19xX3xX1xX46xXbxX5dxX3xX13xX14xXdxX3xX17xX18xX19xX1axX3xXcxX1xXdxX3xX17xX21xX6xX3xX24xX3xX26xX1xX10xX19xX3xXexX1xX2dxX2exX19xX1axX3xXexX33xX19xX1xX3xX17xXb8xX3xX127xdffdxXexX3xX4xX1xX46xX19xX5dxX3xX17xda1dxX3xX19xX1axX1xX239xX3xX50xX1xX10xX19xX3xXexX1xX2dxX2exX19xX1axX3xX4xX1xXb4xX3xX4xX7exX4xX3xXexc135xXbxX3xXexX1xX27cxX5dxX3xX4xX7exX3xX19xX1xX38axX19xX3xXexX1xX21xX14xX4xX3xX23fxX1axX437xX19xX1xX3x12d47xXdxX7exXb4xX3xX7axX37bxX4xX3xX14fxX437xX3xX209xX437xXb4xX3xXexX280xXb4xX3xX4xX222xX3xXexX1xX437xX19xX1xX3xXexX210xX4xX1xX3xX127xX21xX21cxXexX3xX7xfb8dxX4xX3xXexX112xXb4xX19xX1axX3xX19xX60xX61xX3xX1xX46xX4xX3xX63xX64xX63xX64xX24xX63xX64xX63xX2xX5dxX3xX1axX18xX61xX121xX3xXcx6a0dxX19xX1axX3xXexX1xX2dxX2exX19xX1axX3xX13xX21xX38axX19xX3xX4xX1xX2dxde9fxX19xX1axX3xX209xX14xX4xX3xX5xX721xXbxX3xX1xX280xX19xX1axX3xX23fxX1xX21cxXexX3xX4xX1xXb4xX3xX2xX3xXexX721xXbxX3xXexX1xX27cxX3xX5xX437xX3xXcxX112xX2dxX4cxX19xX1axX3xXcxX13xX220xXcxX3xX10dxX1xX21xXfdxX42xX19xX3xX3b1xX6xX61xX3xX7dxX79axX19xX128xX3xXexX787xX19xX1axX3xXexX1xX2dxX2exX19xX1axX3xX13xX21xX38axX19xX3xX4xX1xX2dxX79axX19xX1axX3xX3b1xX6xXb4xX3xX17xX14xX19xX1axX3xX1xX280xX19xX1axX3xX23fxX1xX21cxXexX3xX4xX1xXb4xX3xX2xX3xXexX721xXbxX3xXexX1xX27cxX3xX5xX437xX3xXcxX112xX2dxX4cxX19xX1axX3xXcxXdxX27cxX21xX3xX1xX46xX4xX3xXexX1xX239xX3xXexX112xX21cxX19xX3xX10dxe3e7xX61xX3xXcxX1xX230xXfdxX3xac6exX10dxX833xX61xX3xXcxX1xX230xXfdx1075exX128xX3xXexX787xX19xX1axX3xXexX1xX2dxX2exX19xX1axX3xX13xX21xX38axX19xX3xX4xX1xX2dxX79axX19xX1axX3xX3b1xX6xXb4xX3xX17xX14xX19xX1axX3xX1xX280xX19xX1axX3xX23fxX1xX314xX3xX4xX1xXb4xX3xX63xX3xXexX721xXbxX3xXexX1xX27cxX3xX5xX437xX3xXcxX112xX2dxX4cxX19xX1axX3xXcxXdxX27cxX21xX3xX1xX46xX4xX3xX215xXdxX19xX1xX3xX26xX1xX6xXdxX3xX2xX3xX83bxXcxX220xX3xXcxX1xX6xX19xX1xX3xX13xX222xX6xX844xX3xX14fxX437xX3xXcxX112xX2dxX4cxX19xX1axX3xXcxXdxX27cxX21xX3xX1xX46xX4xX3xXexX1xX239xX3xXexX112xX21cxX19xX3xXcxX1xX2dxX4cxX19xX1axX3x12834xX21xX38axX19xX3xX83bxXcxX1xX2dxX4cxX19xX1axX3xX8d0xX21xX38axX19xX844xX128xX3xXcxX787xX19xX1axX3xXexX1xX2dxX2exX19xX1axX3xX13xX21xX38axX19xX3xX4xX1xX2dxX79axX19xX1axX3xX3b1xX6xXb4xX3xX17xX14xX19xX1axX3xX1xX280xX19xX1axX3xXfaxX6xX3xX4xX1xXb4xX3xX4e7xX3xXexX721xXbxX3xXexX1xX27cxX128xX3xXexX787xX19xX1axX3xXfax95b7xX19xX1axX3xX50xX1xX10xX19xX3xX4xX230xX6xX3xXcxX1xX230xX3xXexX2dx12babxX19xX1axX3xX10dxX1xX210xX19xX1xX3xXbxX1xX230xX3xX4xX1xXb4xX3xX2xX166xX3xXexX721xXbxX3xXexX1xX27cxX3xX14fxX437xX3xX2xX133xX3xX4xX7exX3xX19xX1xX38axX19xX128xX3xXexX787xX19xX1axX3xX10dxX4cxX3xXexX1xXdxX3xX17xX21xX6xX3xX4xX230xX6xX3xX10dxX1xX210xX19xX1xX3xXbxX1xX230xX3xX4xX1xXb4xX3xX159xX3xXexX721xXbxX3xXexX1xX27cxX128xX3xXexX787xX19xX1axX3xX10dxX4cxX3xXexX1xXdxX3xX17xX21xX6xX3xX4xX230xX6xX3xX23dxXfaxX23fxX240xX3xXexX33xX19xX1xX3xX4xX1xXb4xX3xX168xX133xX3xXexX721xXbxX3xXexX1xX27cxX3xXexX112xX42xX19xX3xX17xX239xX6xX3xX5bxX437xX19xX3xXexX33xX19xX1xXeaxX0xX68xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfaxXb4xX7axXfdxXaxX12xX0xXdxX61xX1axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX10dxX10xX19xXexX10xX112xXaxX3xX7xXexXfdxX5xX10xX9xXaxX11cxXdxX7axXexX1xX121xX3xX83xX64xX64xXbxX127xX128xX3xX1xX10xXdxX1axX1xXexX121xX3xX132xX133xX133xXbxX127xX128xXaxX3xX7xX112xX4xX9xXaxX68xX68xXdxXeaxX5bxX6xXb4xXexX1xX6xX19xX1xX1xXb4xX6xXeaxX14fxX19xX68xX19xX10xX11cxX7xX68xX63xX2xX159xX63xX68xX2xX132xX133xX7axX2xX2xX2xX159xX166xX2xX63xXexX132xX63xX166xX133xX168xX5xX64xXeaxX170xXbxX1axX173xX112xX9xX2xX4e7xX133xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXdxX3xX17xX18xX19xX1axX3xXcxX1xXdxX3xX17xX21xX6xX3xX24xX3xX26xX1xX10xX19xX3xXexX1xX2dxX2exX19xX1axX3xXexX33xX19xX1xX3xXexX38xX3xX4xX1xX3cxX4xX3xXbxX1xXdxX42xX19xX3xX1xX46xXbxX3xXexX1xX2dxX4cxX19xX1axX3xX50xX51xX3xX5xX54xX19xX3xXexX1xX3cxX3xX5bxX6xX5dxX3xX19xX60xX61xX3xX63xX64xX63xX2xXaxX3xX11cxXdxX7axXexX1xX9xXaxX83xX64xX64xXaxX3xX1xX10xXdxX1axX1xXexX9xXaxX132xX133xX133xXaxX3xX68xX12xX0xX68xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10dxX6xXbxXexXdxXb4xX19xXaxX12xX0xXdxX61xX1axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX10dxX10xX19xXexX10xX112xXaxX3xX7xXexXfdxX5xX10xX9xXaxX11cxXdxX7axXexX1xX121xX3xX83xX64xX64xXbxX127xX128xX3xX1xX10xXdxX1axX1xXexX121xX3xX132xX133xX133xXbxX127xX128xXaxX3xX7xX112xX4xX9xXaxX68xX68xXdxXeaxX5bxX6xXb4xXexX1xX6xX19xX1xX1xXb4xX6xXeaxX14fxX19xX68xX19xX10xX11cxX7xX68xX63xX2xX159xX63xX68xX2xX132xX133xX7axX2xX2xX2xX159xX83xX159xX133xXexX4e7xX133xX132xX159xX159xX5xX64xXeaxX170xXbxX1axX173xX112xX9xX168xX4e7xX166xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXdxX3xX17xX18xX19xX1axX3xXcxX1xXdxX3xX17xX21xX6xX3xX24xX3xX26xX1xX10xX19xX3xXexX1xX2dxX2exX19xX1axX3xXexX33xX19xX1xX3xXexX38xX3xX4xX1xX3cxX4xX3xXbxX1xXdxX42xX19xX3xX1xX46xXbxX3xXexX1xX2dxX4cxX19xX1axX3xX50xX51xX3xX5xX54xX19xX3xXexX1xX3cxX3xX5bxX6xX5dxX3xX19xX60xX61xX3xX63xX64xX63xX2xXaxX3xX11cxXdxX7axXexX1xX9xXaxX83xX64xX64xXaxX3xX1xX10xXdxX1axX1xXexX9xXaxX132xX133xX133xXaxX3xX68xX12xX0xX68xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10dxX6xXbxXexXdxXb4xX19xXaxX12xX10dxX7exX4xX3xX17xX280xXdxX3xX5bxXdxX27cxX21xX3xXbxX1xX7exXexX3xX5bxXdxX27cxX21xX3xccd4xX3xX50xXdxX3b6xX19xX3xXexX280xXdxX3xXbxX1xXdxX42xX19xX3xX1xX46xXbxXeaxX0xX68xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfaxXb4xX7axXfdxXaxX12xX10dx71f5xX19xX1axX3xXexX280xXdxX3xXbxX1xXdxX42xX19xX3xX1xX46xXbxX5dxX3xX13xX14xXdxX3xX17xX18xX19xX1axX3xXcxX1xXdxX3xX17xX21xX6xX3xX24xX3xX26xX1xX10xX19xX3xXexX1xX2dxX2exX19xX1axX3xXexX33xX19xX1xX3xX17xXb8xX3xX127xX6fbxXexX3xX4xX1xX46xX19xX5dxX3xX17xX705xX3xX19xX1axX1xX239xX3xXexX787xX19xX1axX3xXexX1xX2dxX2exX19xX1axX3xX13xX21xX38axX19xX3xX4xX1xX2dxX79axX19xX1axX3xX3b1xX6xXb4xX3xX17xX14xX19xX1axX3xX1xX280xX19xX1axX3xX23fxX1xX21cxXexX3xX4xX1xXb4xX3xX10dxX38axX21xX3xX5xX280xX4xX3xX5bxX14xX3xX13xX437xX61xX3x9259xX18xX19xX1axX3xX14fxX314xX3xX4xX222xX3xXexX1xX437xX19xX1xX3xXexX210xX4xX1xX3xX17xX787xX4xX3xX5bxXdx84baxXexX3xX127xX21xX21cxXexX3xX7xX765xX4xX128xX3xX127xX6fbxXexX3xX4x13107xX19xX1axX3xX19xX1xX721xX19xX3xX2xX159xX168xX3xX4xX79axX3xac37xX21xX6xX19xX5dxX3xX17xX79axX19xX3xX14fxX239xX5dxX3xX168xX3xX7axXb4xX6xX19xX1xX3xX19xX1axX1xXdxXcdcxXbxX5dxX3xX2xX3xX127xXb8xX3xX50xXdxX27cxX21xX3xX61xffcbxX21xX3xX19xX60xX61xX3xX63xX64xX63xX64xXeaxX0xX68xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfaxXb4xX7axXfdxXaxX12xX0xXdxX61xX1axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX10dxX10xX19xXexX10xX112xXaxX3xX7xXexXfdxX5xX10xX9xXaxX11cxXdxX7axXexX1xX121xX3xX83xX64xX64xXbxX127xX128xX3xX1xX10xXdxX1axX1xXexX121xX3xX132xX166xX133xXbxX127xX128xXaxX3xX7xX112xX4xX9xXaxX68xX68xXdxXeaxX5bxX6xXb4xXexX1xX6xX19xX1xX1xXb4xX6xXeaxX14fxX19xX68xX19xX10xX11cxX7xX68xX63xX2xX159xX63xX68xX2xX132xX133xX7axX2xX2xX2xX159xX168xX133xX83xXexX166xX63xX4e7xX132xX63xX5xX64xXeaxX170xXbxX1axX173xX112xX9xX4e7xX168xX83xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXdxX3xX17xX18xX19xX1axX3xXcxX1xXdxX3xX17xX21xX6xX3xX24xX3xX26xX1xX10xX19xX3xXexX1xX2dxX2exX19xX1axX3xXexX33xX19xX1xX3xXexX38xX3xX4xX1xX3cxX4xX3xXbxX1xXdxX42xX19xX3xX1xX46xXbxX3xXexX1xX2dxX4cxX19xX1axX3xX50xX51xX3xX5xX54xX19xX3xXexX1xX3cxX3xX5bxX6xX5dxX3xX19xX60xX61xX3xX63xX64xX63xX2xXaxX3xX11cxXdxX7axXexX1xX9xXaxX83xX64xX64xXaxX3xX1xX10xXdxX1axX1xXexX9xXaxX132xX166xX133xXaxX3xX68xX12xX0xX68xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10dxX6xXbxXexXdxXb4xX19xXaxX12xX209xX18xX19xX1axX3xX4xX1xX210xX3xX209xX213xX3xX215xXdxX19xX1xX3xXcxX21xX21cxX19xX5dxX3xX220xX1xX222xX3xXfaxX210xX3xXexX1xX2dxX3xXcxX33xX19xX1xX3xX230xXfdxX5dxX3xX10dxX1xX230xX3xXexX239xX4xX1xX3xX23dxXfaxX23fxX240xX3xXexX33xX19xX1xX5dxX3xX10dxX1xX230xX3xXexX239xX4xX1xX3xX13xX14xXdxX3xX17xX18xX19xX1axX3xXcxX1xXdxX3xX17xX21xX6xX3xX24xX3xX26xX1xX10xX19xX3xXexX1xX2dxX2exX19xX1axX3xXexX33xX19xX1xX3xXbxX1xX7exXexX3xX5bxXdxX27cxX21xX3xXexX280xXdxX3xXbxX1xXdxX42xX19xX3xX1xX46xXbxXeaxX0xX68xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfaxXb4xX7axXfdxXaxX12xX7dxX6xX21xX3xX50xX1xXdxX3xX19xX1axX1xX10xX3xX4xX7exX4xX3xXc0bxX3xX50xXdxX3b6xX19xX3xXexX1xe1e7xXb4xX3xX5xX21xX721xX19xX3xXexX280xXdxX3xXbxX1xXdxX42xX19xX3xX1xX46xXbxX5dxX3xX17xX18xX19xX1axX3xX4xX1xX210xX3xX209xX213xX3xX215xXdxX19xX1xX3xXcxX21xX21cxX19xX5dxX3xX220xX1xX222xX3xXfaxX210xX3xXexX1xX2dxX3xXcxX33xX19xX1xX3xX230xXfdxX5dxX3xX10dxX1xX230xX3xXexX239xX4xX1xX3xX23dxXfaxX23fxX240xX3xXexX33xX19xX1xX5dxX3xX10dxX1xX230xX3xXexX239xX4xX1xX3xX13xX14xXdxX3xX17xX18xX19xX1axX3xXcxX1xXdxX3xX17xX21xX6xX3xX24xX3xX26xX1xX10xX19xX3xXexX1xX2dxX2exX19xX1axX3xXexX33xX19xX1xX3xX17xX7exX19xX1xX3xX1axXdxX7exX3xX4xX6xXb4xX3xX4xX7exX4xX3xXc0bxX3xX50xXdxX3b6xX19xX3xX14fxX437xX3xX7xX335xX3xX50xX1xX7exX4xX1xX3xXcfexX21xX6xX19xX3xX4xX230xX6xX3xX4xX7exX4xX3xXexX1xX437xX19xX1xX3xX14fxXdxX42xX19xX3xX13xX14xXdxX3xX17xX18xX19xX1axX3xXcxX1xXdxX3xX17xX21xX6xX3xX24xX3xX26xX1xX10xX19xX3xXexX1xX2dxX2exX19xX1axX3xXexX33xX19xX1xX3xXexX112xXb4xX19xX1axX3xX14fxXdxXcdcxX4xX3xX5bxX314xX19xX1xX3xX4xX1xX46xX19xX3xX4xX7exX4xX3xXexX721xXbxX3xXexX1xX27cxX5dxX3xX4xX7exX3xX19xX1xX38axX19xX3xX4xX222xX3xXexX1xX437xX19xX1xX3xXexX210xX4xX1xX3xX17xX787xX4xX3xX5bxXdxXcdcxXexX3xX127xX21xX21cxXexX3xX7xX765xX4xX128xX3xX127xX6fbxXexX3xX4xXceexX19xX1axX3xX19xX1xX721xX19xX3xX4xX7exX4xX3xX4xX79axX3xXcfexX21xX6xX19xX5dxX3xX17xX79axX19xX3xX14fxX239xX5dxX3xX7axXb4xX6xX19xX1xX3xX19xX1axX1xXdxXcdcxXbxX5dxX3xX127xXb8xX3xX50xXdxX27cxX21xX3xX61xXd27xX21xX3xX19xX60xX61xX3xX63xX64xX63xX64xXeaxX0xX68xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfaxXb4xX7axXfdxXaxX12xXcxX112xX42xX19xX3xX4xX79axX3xX7xX2exX3xXc0bxX3xX50xXdxX3b6xX19xX3xXexX1xc714xX19xX1axX3xX19xX1xX21cxXexX3xX4xX230xX6xX3xX4xX7exX4xX3xX17xX280xXdxX3xX5bxXdxX27cxX21xX3xXexX1xX6xX61xX3xX7axX335xX3xXbxX1xXdxX42xX19xX3xX1xX46xXbxX5dxX3xX17xX18xX19xX1axX3xX4xX1xX210xX3xX10dxX1xX230xX3xXexX239xX4xX1xX3xX23dxXfaxX23fxX240xX3xXexX33xX19xX1xX5dxX3xX10dxX1xX230xX3xXexX239xX4xX1xX3xX13xX14xXdxX3xX17xX18xX19xX1axX3xXcxX1xXdxX3xX17xX21xX6xX3xX24xX3xX26xX1xX10xX19xX3xXexX1xX2dxX2exX19xX1axX3xXexX33xX19xX1xX3xX17xX705xX3xX19xX1axX1xX239xX3xXfaxX6xX19xX3xXcxX1xXdxX3xX17xX21xX6xX3xX24xX3xX26xX1xX10xX19xX3xXexX1xX2dxX2exX19xX1axX3xXexX33xX19xX1xX3xX50xX1xX833xX19xX3xXexX112xX2dxX79axX19xX1axX3xXexX38xX19xX1axX3xX1x10d05xXbxX5dxX3xX1xXb4xX437xX19xX3xXexX1xXdxXcdcxX19xX3xX1xX18xX3xX7xX79axX3xXexX112xX314xX19xX1xX3xX13xX14xXdxX3xX17xX18xX19xX1axX3xXcxX1xXdxX3xX17xX21xX6xX3xX24xX3xX26xX1xX10xX19xX3xXexX1xX2dxX2exX19xX1axX3xXexX33xX19xX1xX3xX127xX10xX61xX3xX127xX6fbxXexX5dxX3xXexX1xXceexX19xX1axX3xXcfexX21xX6xXeaxX0xX68xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfaxXb4xX7axXfdxXaxX12xX0xXdxX61xX1axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX10dxX10xX19xXexX10xX112xXaxX3xX7xXexXfdxX5xX10xX9xXaxX11cxXdxX7axXexX1xX121xX3xX83xX64xX64xXbxX127xX128xX3xX1xX10xXdxX1axX1xXexX121xX3xX132xX133xX133xXbxX127xX128xXaxX3xX7xX112xX4xX9xXaxX68xX68xXdxXeaxX5bxX6xXb4xXexX1xX6xX19xX1xX1xXb4xX6xXeaxX14fxX19xX68xX19xX10xX11cxX7xX68xX63xX2xX159xX63xX68xX2xX132xX133xX7axX2xX2xX2xX132xX64xX132xX166xXexX2xX63xX132xX132xX159xX5xX64xXeaxX170xXbxX1axX173xX112xX9xX133xX4e7xX133xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXdxX3xX17xX18xX19xX1axX3xXcxX1xXdxX3xX17xX21xX6xX3xX24xX3xX26xX1xX10xX19xX3xXexX1xX2dxX2exX19xX1axX3xXexX33xX19xX1xX3xXexX38xX3xX4xX1xX3cxX4xX3xXbxX1xXdxX42xX19xX3xX1xX46xXbxX3xXexX1xX2dxX4cxX19xX1axX3xX50xX51xX3xX5xX54xX19xX3xXexX1xX3cxX3xX5bxX6xX5dxX3xX19xX60xX61xX3xX63xX64xX63xX2xXaxX3xX11cxXdxX7axXexX1xX9xXaxX83xX64xX64xXaxX3xX1xX10xXdxX1axX1xXexX9xXaxX132xX133xX133xXaxX3xX68xX12xX0xX68xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX10dxX6xXbxXexXdxXb4xX19xXaxX12xX220xX1xXdxX42xX19xX3xX1xX46xXbxX3xXexX1xX2dxX4cxX19xX1axX3xX50xX51xX3xX5xX54xX19xX3xXexX1xX3cxX3xX5bxX6xX5dxX3xX19xX60xX61xX3xX63xX64xX63xX2xX3xX4xX230xX6xX3xX13xX14xXdxX3xX17xX18xX19xX1axX3xXcxX1xXdxX3xX17xX21xX6xX3xX24xX3xX26xX1xX10xX19xX3xXexX1xX2dxX2exX19xX1axX3xXexX33xX19xX1xXeaxX0xX68xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfaxXb4xX7axXfdxXaxX12xX209xX27cxX3xX5xX437xX61xX3xXexX10a1xXexX3xX1xX79axX19xX3xX4xXceexX19xX1axX3xXexX7exX4xX3xXexX1xXdxX3xX17xX21xX6xX3xX24xX3xX50xX1xX10xX19xX3xXexX1xX2dxX2exX19xX1axX3xXexX112xXb4xX19xX1axX3xXexX1xX4cxXdxX3xX1axXdxX6xX19xX3xXexX935xXdxX5dxX3xX17xX18xX19xX1axX3xX4xX1xX210xX3xX209xX213xX3xX215xXdxX19xX1xX3xXcxX21xX21cxX19xX5dxX3xX10dxX1xX230xX3xXexX239xX4xX1xX3xX23dxXfaxX23fxX240xX3xXexX33xX19xX1xX5dxX3xX10dxX1xX230xX3xXexX239xX4xX1xX3xX13xX14xXdxX3xX17xX18xX19xX1axX3xXcxX1xXdxX3xX17xX21xX6xX3xX24xX3xX26xX1xX10xX19xX3xXexX1xX2dxX2exX19xX1axX3xXexX33xX19xX1xX3xX17xX705xX3xX19xX1axX1xX239xX3xX7dxX2exX3xX23fxX14xXdxX3xX14fxX37bxX3xX50xX1xX833xX19xX3xXexX112xX2dxX79axX19xX1axX3xXexX1xX6xX61xX3xX61xX2dxX21xX3xX4xX1xXb4xX3xX23dxXfaxX23fxX240xX3xXexX33xX19xX1xX5dxX3xX13xX14xXdxX3xX17xX18xX19xX1axX3xXcxX1xXdxX3xX17xX21xX6xX3xX24xX3xX26xX1xX10xX19xX3xXexX1xX2dxX2exX19xX1axX3xXexX33xX19xX1xX3xX50xXdxXcdcxX19xX3xXexXb4xX437xX19xX3xX5xX280xXdxX3xX4xX79axX3xXcfexX21xX6xX19xX3xXexX1xX2dxX4cxX19xX1axX3xXexX112xX335xX4xX3xX13xX14xXdxX3xX17xX18xX19xX1axX3xXcxX1xXdxX3xX17xX21xX6xX3xX24xX3xX26xX1xX10xX19xX3xXexX1xX2dxX2exX19xX1axX3xXexX33xX19xX1xXeaxX3xX209xX18xX19xX1axX3xXexX1xX4cxXdxX5dxX3xX112xX437xX3xX7xXb4xX7exXexX5dxX3xX7x119a1xX6xX3xX17xX38xXdxX5dxX3xX5bxX38xX3xX7xX21xX19xX1axX3xX61xX14xXexX3xX7xX10a1xX3xXcfexX21xXfdxX3xX17xX239xX19xX1xX3xX14fxX705xX3xXexX1xXdxX3xX17xX21xX6xX3xX24xX3xX50xX1xX10xX19xX3xXexX1xX2dxX2exX19xX1axX3xX4xX1xXb4xX3xXbxX1xX40cxX3xX1xX1151xXbxXeaxX3xXcxX112xXb4xX19xX1axX3xX17xX222xX5dxX3xXexX112xX46xX19xX1axX3xXexX38axX61xX3xX5xX437xX3xXcfexX21xXfdxX3xXexX112xX314xX19xX1xX5dxX3xXexX1xX230xX3xXexX37bxX4xX3xXexX1xX833xX61xX3xX17xX239xX19xX1xX5dxX3xX17xXdxX705xX21xX3xX50xXdxXcdcxX19xX5dxX3xXexXdxX42xX21xX3xX4xX1xX21xX833xX19xX3xX50xX1xX10xX19xX3xXexX1xX2dxX2exX19xX1axXeaxX0xX68xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXfaxXb4xX7axXfdxXaxX12xX209xX18xX19xX1axX3xX4xX1xX210xX3xX10dxX1xX230xX3xXexX239xX4xX1xX3xX23dxXfaxX23fxX240xX3xXexX33xX19xX1xX5dxX3xX10dxX1xX230xX3xXexX239xX4xX1xX3xX13xX14xXdxX3xX17xX18xX19xX1axX3xXcxX1xXdxX3xX17xX21xX6xX3xX24xX3xX26xX1xX10xX19xX3xXexX1xX2dxX2exX19xX1axX3xXexX33xX19xX1xX3xX4xXc36xX19xX1axX3xX5xX2dxX21xX3xXc0bxX3xXfaxX6xX19xX3xX73dxXdxX7exX61xX3xX17xX10a1xX4xX3xX7dxX2exX3xX23fxX14xXdxX3xX14fxX37bxX3xX4xX54xX19xX3xX4xX222xX3xX5bxX21xX38xXdxX3xX5xX437xX61xX3xX14fxXdxXcdcxX4xX3xX14fxX935xXdxX3xXfaxX6xX19xX3xXcxX1xXdxX3xX17xX21xX6xX3xX24xX3xX26xX1xX10xX19xX3xXexX1xX2dxX2exX19xX1axX3xXexX33xX19xX1xX3xX14fxX705xX3xX4xXceexX19xX1axX3xXexX7exX4xX3xX5bxX10a1xX3xXexX112xX210xX5dxX3xX7xX765xXbxX3xX127xX3b6xXbxX3xX4xX7exX19xX3xX5bxX14xX128xX3xX4xXceexX19xX1axX3xXexX7exX4xX3xXexX1xXdxX3xX17xX21xX6xX3xX24xX3xX50xX1xX10xX19xX3xXexX1xX2dxX2exX19xX1axX3xX14fxX437xX3xX50xXdxX19xX1xX3xXbxX1xX210xX3xX1xXb4xX280xXexX3xX17xX14xX19xX1axX5dxX3xX17xX27cxX3xXex7ec8xX3xX17xX222xX3xX4xX222xX3xX4xX7exX4xX3xX1axXdxXf04xXdxX3xXbxX1xX7exXbxX3xX19xX38axX19xX1axX3xX4xX6xXb4xX3xX1xXdxXcdcxX21xX3xXcfexX21xXf04xX3xX1xXb4xX280xXexX3xX17xX14xX19xX1axX3xX4xX230xX6xX3xX4xX79axX3xXcfexX21xX6xX19xX3xX19xX437xXfdxX128xX3xX7xXdxX3b6xXexX3xX4xX1xX787xXexX3xX4xXceexX19xX1axX3xXexX7exX4xX3xXexX1xXdxX3xX17xX21xX6xX3xX24xX3xX50xX1xX10xX19xX3xXexX1xX2dxX2exX19xX1axX3xX17xX27cxX3xX4xX7exX4xX3xXexX721xXbxX3xXexX1xX27cxX5dxX3xX4xX7exX3xX19xX1xX38axX19xX3xX17xX2dxX1151xX4xX3xX50xX1xX10xX19xX3xXexX1xX2dxX2exX19xX1axX3xXbxX1xXf04xXdxX3xXexX1xX335xX4xX3xX7xX335xX3xX127xX3cxX19xX1axX3xX17xX7exX19xX1axXeaxX0xX68xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxe836xX21xXexX1xXb4xX112xXaxX12xXcxX112xX54xX19xX3xXcxX1xX6xX19xX1xX0xX68xXbxX12
Trần Thanh