“Tự soi, tự sửa” ở Đảng bộ huyện Lang Chánh
(Baothanhhoa.vn) - Thời gian qua, việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” (sau đây gọi là Nghị quyết Trung ương 4) đã tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của mỗi cán bộ, đảng viên tại Đảng bộ huyện Lang Chánh, góp phần xây dựng đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh.
c494x10eb5x12bc2x15e75x12439x11895xe6fax12ceaxe82fxX7x1188ax15898x1399axf6a2x1001bx11d33xX5x143d2xXaxe82cx14bd2xXcxc7c8xX3xX7xd4fcxXdxe04exX3xXexX15xX3xX7x15a48xX6xe98axX3x155c7xX3xf95bx1105fxd07fx14006xX3x104d0xec2dxX3xX1x13eb8xf829xd2cfxX28xX3x115acxX6xX28xX29xX3x14745xX1x11c13xX28xX1xX0xc58axX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx13ab4xX10xX6x11735xXaxX12xXcxX1x1003dxXdxX3xX29xXdxX6xX28xX3x13fb8xX2fxX6xX1axX3xc748xXdxX31xX4xX3xXex14b5exXdx127dbxX28xX3xebeaxX1xX6xXdxX3xXexX1xX15xX4xX3xX1xXdxX31xX28xX3xf8adxX29xX1x1268cxX3xX5exX2fxX30xf90axXexX3xX7x1317exX3x137bbx13f32x14cd7xX7dxef5exX3fxXcx15458xX3xX4x12120xX6xX3x11931xX6xX28xX3xX39xX1xec27xXbxX3xX1x13cd8xX28xX1xX3xXcxX69xX2fxX28xX29xX3x1121axcae3xX28xX29xX3xX26xX27xX28xX29xX3xX6exX1x13683xX6xX3x107acx150a4xXbcxX3xX63x1113bxX3xX13xXcx1303bxX28xX29xX3xX4xXacxX56xX28xX29xX3xfd4cx142abxX30xX3xX51xX15xX28xX29xX1axX3xX4xX1x12bccxX28xX1xX3x11abfxX89xX28xX3xX26xX27xX28xX29x10d1bxX3xX28xX29xXc4xX28xX3xX4xX1x1157cxX28xX3xXexe82exX28xX1xX3xXexX69xe296xX28xX29xX3xX7xX2fxX30xX3xXexX1xX18xX3bxXdxX3xX63xXc0xX3xXexXacxX3xXexXacxX24xX28xX29xX3xX4xX1x114adxX28xX1xX3xXexX69xX80xX1axX3xXdexXf9xX18xX3xXdex125d1xX4xX3xX5xX89xXdxX3xX7xX89xX28xX29xX1axX3xX28xX1xec32xX28xX29xX3xX2bxXdxX6bxX2fxX3xX1xXdxX31xX28xX3xX13xXexX15xX3xX51xXdx11cb6xX28xX3xX2bxXdxX85xX28xX22xX1axX3xX13xXexX15xX3xX4xX1xX2fxX30xX6bxX28xX3xX1xXb8xX6xX22xX3xXexX69xX18xX28xX29xX3xX28xX2cxXdxX3xX2bxX2cxX22xX3xcc74xX7xX6xX2fxX3xXdexXcfxX30xX3xX29x12faexXdxX3xX5xXa2xX3xX7dxX29xX1xX80xX3xX5exX2fxX30xX85xXexX3xXcxX69xX2fxX28xX29xX3xXacxXadxX28xX29xX3xX8cx1559exX3xXdexff32xX3xXexXf9xX18xX3xX7xX15xX3xX4xX1xX2fxX30xX6bxX28xX3xX2bxXdxX85xX28xX3xXexX115xX4xX1xX3xX4xX15xX4xX3xXexX69xX18xX28xX29xX3xX28xX1xf612xX28xX3xXexX1xX123xX4xX3xX63xXa2xX3xX1xXa2xX28xX1xX3xXdexX2cxX28xX29xX3xX4xX95xX6xX3x11d09x14a63xXdxX3xX4xX3bxX28xX3xX2bxX2cxX1axX3xXdexX27xX28xX29xX3xX63xXdx14bbexX28xX3xXexXf9xXdxX3xX26xX27xX28xX29xX3xX2bxX2cxX3xX1xX2fxX30xX31xX28xX3xX34xX6xX28xX29xX3xX39xX1xX3bxX28xX1xX1axX3xX29xXb8xXbxX3xXbxX1x14e23xX28xX3xXcexXcfxX30xX3xX51xX15xX28xX29xX3xXdexX27xX28xX29xX3xX2bxX2cxX3xX28xX29xXa2xX30xX3xX4xXa2xX28xX29xX3xXexX69xX18xX28xX29xX3xX7xXf9xX4xX1xX1axX3xX63xX132xX28xX29xX3xX1d7xXf9xX28xX1xc7ccxX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX98xX18xX51xX30xXaxX3xX7xXexX30xX5xX10xX9xXaxXexX10xXcexXexX8dxX6xX5xXdxX29xX28x1127bxX3xX4xX10xX28xXexX10xX69xXe6xXaxX12xX0xXdxX1d7xX29xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX39xX10xX28xXexX10xX69xXaxX3xX7xXexX30xX5xX10xX9xXax13b0bxXdxX51xXexX1xX26bxX3x130cdxX8bxX8bxXbxXcexXe6xX3xX1xX10xXdxX29xX1xXexX26bxX3xX8cxX8cxX299xXbxXcexXe6xXaxX3xX7xX69xX4xX9xXaxX3fxX3fxXdxX244xX2bxX6xX18xXexX1xX6xX28xX1xX1xX18xX6xX244xX63xX28xX3fxX28xX10xX292xX7xX3fx14fb5xX2cdxX8bxdb71xX3fxX2cdxX8cx11b84xX51xX2cdxX2x1102dxX2cdxX2d4xX2cdxX2cdxXexX2d8x138edxX2d0xX2d4xX2xX5xX8bxX244xce38xXbxX29x13660xX69xX9xX299xX2d0xX8bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXcxX15xX3xX7xX18xXdxX1axX3xXexX15xX3xX7xX20xX6xX22xX3xX24xX3xX26xX27xX28xX29xX3xX2bxX2cxX3xX1xX2fxX30xX31xX28xX3xX34xX6xX28xX29xX3xX39xX1xX3bxX28xX1xXaxX3xX292xXdxX51xXexX1xX9xXaxX299xX8bxX8bxXaxX3xX1xX10xXdxX29xX1xXexX9xXaxX8cxX8cxX299xXaxX3xX3fxX12xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX39xX6xXbxXexXdxX18xX28xXaxX3xX7xXexX30xX5xX10xX9xXaxXexX10xXcexXexX8dxX6xX5xXdxX29xX28xX26bxX3xX4xX10xX28xXexX10xX69xXe6xXaxX12xX4exX2cxXdxX3xX28xX29xX1xX80xX3xX1xX178xX4xX3xXexX1bexXbxX3xX63xXa2xX3xX5exX2fxX3bxX28xX3xXexX69xXdxX31xXexX3xX28xX29xX1xX80xX3xX5exX2fxX30xX85xXexX3xX4xX95xX6xX3xX4exX2cxXdxX3xX7dx1329dxX28xX29xX3xX51xXcfxX28xX3xX1xX2fxX30xX31xX28xX3xX34xX6xX28xX29xX3xX39xX1xX3bxX28xX1xX244xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX98xX18xX51xX30xXaxX12xXcxX1xX15xX4xX3xX1xXdxX31xX28xX3xX7dxX29xX1xX80xX3xX5exX2fxX30xX85xXexX3xXcxX69xX2fxX28xX29xX3xXacxXadxX28xX29xX3xX8cxX1axX3xX4xX3bxX4xX3xXdexX27xX28xX29xX3xX2bxX2cxX1axX3xX4xX1xXdxX3xX2bxX2cxX3xXexX69xX15xX4xX3xXexX1xX2fxX2cxX4xX3xXexX69xX18xX28xX29xX3xX1xX2fxX30xX31xX28xX3xXdexX198xX3xX28xX29xX1xXdxX1eaxX1d7xX3xXex14213xX4xX3xX5exX2fxX3bxX28xX3xXexX69xXdxX31xXexX1axX3xXexX69xXdxX6bxX28xX3xX6exX1xX6xXdxX3xXdexX85xX28xX3xX4xX3bxX28xX3xX2bxX2cxX1axX3xXdexX27xX28xX29xX3xX63xXdxX1eaxX28xX244xX3xf2ebxX6xX2fxX3xX1xX178xX4xX3xXexX1bexXbxX1axX3xX2d8xX2d4x12a16xX3xX4xX3bxX28xX3xX2bxX2cxX1axX3xXdexX27xX28xX29xX3xX63xXdxX1eaxX28xX3xXdexX198xX3xXcexXcfxX30xX3xX51xX15xX28xX29xX3xX6exX85xX3xX1xX18xXf9xX4xX1xX3xX69x13dd1xX28xX3xX5xX2fxX30xX31xX28xX1axX3xX29xXdxX132xX3xX29xXf3xX28xX3xXexXacxX3xX4xX3bxX4xX1xX3xXdexXf9xX18xX3xXdexX123xX4xX1axX3xXbxX1xd485xX1d7xX3xX4xX1xX9exXexX3xX4xX95xX6xX3xX28xX29xXacxX56xXdxX3xX4xX3bxX28xX3xX2bxX2cxX1axX3xXdexX27xX28xX29xX3xX63xXdxX1eaxX28xX3xX4xX1xX89xX28xX29xX3xX7xX15xX3xX7xX2fxX30xX3xXexX1xX18xX3bxXdxX3xX63xXc0xX3xXexXacxX3xXexXacxX24xX28xX29xX3xX4xX1xX115xX28xX1xX3xXexX69xX80xX1axX3xXdexXf9xX18xX3xXdexX123xX4xX1axX3xX5xX89xXdxX3xX7xX89xX28xX29xX1axX3xX28xX1xX132xX28xX29xX3xX2bxXdxX6bxX2fxX3xX1xXdxX31xX28xX3xX13xXexX15xX3xX51xXdxX146xX28xX3xX2bxXdxX85xX28xX22xX1axX3xX13xXexX15xX3xX4xX1xX2fxX30xX6bxX28xX3xX1xXb8xX6xX22xX3xXexX69xX18xX28xX29xX3xX28xX2cxXdxX3xX2bxX2cxX244xX3xX26x13968xX28xX29xX3xXexX1xX56xXdxX1axX3xX2xX8bxX8bxX46cxX3xX4xX3bxX28xX3xX2bxX2cxX1axX3xXdexX27xX28xX29xX3xX63xXdxX1eaxX28xX3xXexX69xX18xX28xX29xX3xX26xX27xX28xX29xX3xX2bxX2cxX3xX1xX2fxX30xX31xX28xX3xXdexX198xX3xXcexXcfxX30xX3xX51xX15xX28xX29xX3xX2bxX27xX28xX3xXdexXc4xX28xX29xX3xX6ex113c0xX3xX63xXa2xX3xX4xX6xX1d7xX3xX6exX85xXexX3xX28xX2cxXdxX3xX51xX2fxX28xX29xX3xX28xX1eaxX2fxX3xX29xXacxXadxX28xX29xX244xX3x1111axXa2xX18xX3xX51xX80xXbxX3xX6exXdxX6bxX1d7xX3xXdexXdxX6bxX1d7xX3xX4xX2fxX89xXdxX3xX28xXc4xX1d7xX1axX3xX1d7xX1d8xXdxX3xX4xX3bxX28xX3xX2bxX2cxX3xX63xXa2xX3xXdexX27xX28xX29xX3xX63xXdxX1eaxX28xX3xXexX69xX18xX28xX29xX3xXdexX27xX28xX29xX3xX2bxX2cxX3xX69xXa2xX3xX7xX18xX3bxXexX1axX3xX2bx1389fxX3xX7xX2fxX28xX29xX3xX4xX3bxX4xX3xX28xX2cxXdxX3xX51xX2fxX28xX29xX3xXdexXc4xX28xX29xX3xX6exX5a6xX3xX28xX1eaxX2fxX3xX29xXacxXadxX28xX29xX3xX4xX1xX18xX3xXbxX1x13499xX3xX1x116ecxXbxX3xX63x111ccxXdxX3xX30xX1eaxX2fxX3xX4xX211xX2fxX3xX28xX1xXdxX31xX1d7xX3xX63x159c4xX3xX1d7xX646xXdxX3xX63xXa2xX3xX30xX1eaxX2fxX3xX4xX211xX2fxX3xX6exX1x11e68xX4xX3xXbxX1xX658xX4xX3xX4xX3bxX4xX3xX1xXf9xX28xX3xX4xX1xX85xX1axX3xX30xX85xX2fxX3xX6ex129e9xX1d7xX3xX4xX95xX6xX3xX28xXc4xX1d7xX3xXexX69xXacxX646xX4xX244xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX98xX18xX51xX30xXaxX12xX26xX55bxX28xX29xX3xX4xX1xX115xX3xX34xX132xX3xX26xX123xX4xX3xX39xX1xX2fxX28xX29xX1axX3x150c7xX1xXb8xX3xX98xX115xX3xXexX1xXacxX3xXcxX1xXacxX56xX28xX29xX3xXexX69xX15xX4xX3xX4exX2fxX30xX31xX28xX3xX95xX30xX3xX34xX6xX28xX29xX3xX39xX1xX3bxX28xX1xX1axX3xX4xX1xX18xX3xX2bxXdxX85xXexX26bxX3xX13xX39xX3a5xX28xX29xX3xXexX3bxX4xX3xX28xX1xX1bexX28xX3xX51xXdxX31xX28xX3xX63xXa2xX3xXdexX9exX2fxX3xXexX69xX6xX28xX1xX1axX3xX28xX29xXc4xX28xX3xX4xX1xXefxX28xX3xX28xX1xX132xX28xX29xX3xX2bxXdxX6bxX2fxX3xX1xXdxX31xX28xX3xX7xX2fxX30xX3xXexX1xX18xX3bxXdxX3xX63xXc0xX3xXexXacxX3xXexXacxX24xX28xX29xX3xX4xX1xX115xX28xX1xX3xXexX69xX80xX1axX3xXdexXf9xX18xX3xXdexX123xX4xX1axX3xX5xX89xXdxX3xX7xX89xX28xX29xX1axX3xX13xXexX15xX3xX51xXdxX146xX28xX3xX2bxXdxX85xX28xX22xX1axX3xX13xXexX15xX3xX4xX1xX2fxX30xX6bxX28xX3xX1xXb8xX6xX22xX3xXexX69xX18xX28xX29xX3xX28xX2cxXdxX3xX2bxX2cxX3xXdexXacxX642xX4xX3xX4xX3bxX4xX3xX4xX9exXbxX3xX95xX30xX3xXdexX27xX28xX29xX3xXdexXefxX4xX3xX2bxXdxX31xXexX3xX5exX2fxX6xX28xX3xXexXcfxX1d7xX244xX3xX26xX55bxX28xX29xX3xXexX1xX56xXdxX1axX3xXexX1xXacxX56xX28xX29xX3xXcexX2fxX30xX1eaxX28xX3xXexX1xX10xX18xX3xX51x10abdxXdxX1axX3xX28xX66bxX1d7xX3xX2bxX66bxXexX3xXexXf3xX28xX1xX3xX1xXf3xX28xX1xX3xXexXacxX3xXexXacxX24xX28xX29xX3xX4xX95xX6xX3xX4xX3bxX28xX3xX2bxX2cxX1axX3xXdexX27xX28xX29xX3xX63xXdxX1eaxX28xX3xXdexX6bxX3xX6exX80xXbxX3xXexX1xX56xXdxX3xXdexX9exX2fxX3xXexX69xX6xX28xX1xX1axX3xX28xX29xXc4xX28xX3xX4xX1xXefxX28xX3xX28xX1xX132xX28xX29xX3xX2bxXdxX6bxX2fxX3xX1xXdxX31xX28xX3xX7xX2fxX30xX3xXexX1xX18xX3bxXdxX1axX3xX28xX1xX132xX28xX29xX3xXdexXdxXc0xX2fxX3xXdexX27xX28xX29xX3xX63xXdxX1eaxX28xX3xX6exX1xX3a5xX28xX29xX3xXdexXacxX642xX4xX3xX5xXa2xX1d7xX244xX3xX13xXcxX15xX3xX7xX18xXdxX1axX3xXexX15xX3xX7xX20xX6xX22xX3xXdexXacxX642xX4xX3xXcexX10xX1d7xX3xX5xXa2xX3xX29xXdxX27xXdxX3xXbxX1xX3bxXbxX3xXexXf9xX18xX3xX28xX1eaxX28xX3xX1xXdxX31xX2fxX3xX5exX2fxX27xX3xX13xX6exX685xXbxX22xX26bxX3xX63x12ee3xX6xX3xX28xX1eaxX2fxX3xX4xX6xX18xX3xXexXdxX28xX1xX3xXexX1xX211xX28xX3xXexXdxX1eaxX28xX3xXbxX1xX18xX28xX29xX1axX3xX29xXacxXadxX28xX29xX3xX1d7x10634xX2fxXe6xX3xX63xX8b1xX6xX3xX29xXdxX42cxXbxX3xXdexX27xX28xX29xX3xX63xXdxX1eaxX28xX3xXexX1xX9exX30xX3xXdexXacxX642xX4xX3xX1xXf9xX28xX3xX4xX1xX85xX3xX4xX95xX6xX3xX2bxX27xX28xX3xXexX1xXcfxX28xX1axX3xX4xX95xX6xX3xX4xX3bxX4xX3xXdexX27xX28xX29xX3xX63xXdxX1eaxX28xX3xX6exX1xX3bxX4xX244xX3xXcxX8b1xX3xXdexXb8xX3xXexX115xX4xX1xX3xX4xX15xX4xX3xXexX2fxX3xX51xXacxcf4axX28xX29xX1axX3xX69xX496xX28xX3xX5xX2fxX30xX31xX28xX1axX3xXbxX1xX9exX28xX3xXdexX9exX2fxX3xX1xX18xXa2xX28xX3xXexX1xXa2xX28xX1xX3xXexX89xXexX3xX1xXadxX28xX3xX28xX1xXdxX31xX1d7xX3xX63xX658xX3xXdexXacxX642xX4xX3xX29xXdxX6xX18xX22xX244xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX98xX18xX51xX30xXaxX12xX8fxX2fxX6xX3xX63xXdxX31xX4xX3xX13xXexX15xX3xX7xX18xXdxX1axX3xXexX15xX3xX7xX20xX6xX22xX1axX3xX26xX27xX28xX29xX3xX2bxX2cxX3xX1xX2fxX30xX31xX28xX3xX34xX6xX28xX29xX3xX39xX1xX3bxX28xX1xX3xXdexX198xX3xXexX1x13577xX28xX29xX3xXexX1xX66bxX28xX3xX4xX1xXdaxX3xX69xX6xX3xX28xX1xX132xX28xX29xX3xX1xXf9xX28xX3xX4xX1xX85xX3xX28xX1xXacxX26bxX3xXcxX69xX18xX28xX29xX3xXexX15xX3xXbxX1xX1eaxX3xX2bxXf3xX28xX1xX3xX63xXa2xX3xXbxX1xX1eaxX3xX2bxXf3xX28xX1xX3xX4xXb8xX3xX5xX42cxX4xX1axX3xX4xXb8xX3xX28xXadxXdxX3xX63xX8d9xX28xX3xX4x1459bxX28xX3xX1xXdxX31xX28xX3xXexXacxX642xX28xX29xX3xX28xX6bxX3xX28xX6xX28xX29xX1axX3xX28xX685xX3xXexX69xX3bxX28xX1xX1axX3xX28xX29xXf9xXdxX3xX63xX6xX3xX4xX1xXf9xX1d7xX1axX3xXexX115xX28xX1xX3xX4xX1xXdxX85xX28xX3xXdexX9exX2fxX3xX4xX1xXacxX6xX3xX4xX6xX18xXe6xX3xX1d7xX2cxXexX3xX7xX89xX3xX115xXexX3xX4xX3bxX28xX3xX2bxX2cxX1axX3xXdexX27xX28xX29xX3xX63xXdxX1eaxX28xX3xX4xX1xXacxX6xX3xXexX115xX4xX1xX3xX4xX15xX4xX3xXexX69xX6xX2fxX3xX51xX55bxXdxX3xX6exXdxX85xX28xX3xXexX1xX123xX4xX3xX4xX1xX2fxX30xX1eaxX28xX3xX1d7xX3a5xX28xX1axX3xX28xX29xX1xXdxX31xXbxX3xX63xX658xXe6xX3xXexXacxX3xXexXacxX24xX28xX29xX3xX4xXa1fxX28xX3xX2bxX27xX18xX3xXexX1xX95xXe6xX3xX4xX1xX1bexX1d7xX3xXdexX613xXdxX3xX1d7xX646xXdxX3xXexX69xX18xX28xX29xX3xXexXacxX3xX51xX2fxX30xX3xX63xXa2xX3xX1xXa2xX28xX1xX3xXdexX2cxX28xX29xX1axX3xXexX69xX18xX28xX29xX3xXcexXcfxX30xX3xX51xX15xX28xX29xX3xX6exX85xX3xX1xX18xXf9xX4xX1xX3xX4xX3a5xX28xX29xX3xXexX3bxX4xX244xX3xf05dxX2cxXexX3xX7xX89xX3xXdexX27xX28xX29xX3xX63xXdxX1eaxX28xX3xX4xX1xXacxX6xX3xXbxX1xX3bxXexX3xX1xX2fxX30xX3xXexX115xX28xX1xX3xXexXdxX1eaxX28xX3xXbxX1xX18xX28xX29xX1axX3xX29xXacxXadxX28xX29xX3xX1d7xX8d9xX2fxX3xXdexX6bxX3xX7dxX1xXcfxX28xX3xX51xXcfxX28xX3xX5xXa2xX1d7xX3xXexX1xX10xX18xX244xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX98xX18xX51xX30xXaxX12xXcxX69xX18xX28xX29xX3xX29xXdxX6xXdxX3xXdexX18xXf9xX28xX3xX2cdxX8bxX2xX2dfxX8dxX2cdxX8bxX2cdxX2xX1axX3xXexX18xXa2xX28xX3xX1xX2fxX30xX31xX28xX3xX4xXb8xX3xX2d0xX8cxX3xX4xX3bxX28xX3xX2bxX2cxX1axX3xXdexX27xX28xX29xX3xX63xXdxX1eaxX28xX3xX63xXdxX3xXbxX1xXf9xX1d7xX1axX3xXexX69xX18xX28xX29xX3xXdexXb8xX3xX6exX1xXdxX6bxX28xX3xXexX69xX3bxX4xX1xX3xX2cdxX2cdxX3xXexX69xXacxX56xX28xX29xX3xX1xX642xXbxX1axX3xX6exX1xX6xXdxX3xXexX69xX8b1xX3xX6exX1xd129xXdxX3xX26xX27xX28xX29xX3xX2d4xX3xXexX69xXacxX56xX28xX29xX3xX1xX642xXbxX1axX3xX2xX3xXexX69xXacxX56xX28xX29xX3xX1xX642xXbxX3xX2bxX80xX3xX4xX3bxX4xX1xX3xX4xX1xX123xX4xX3xX63xXa2xX3xX2dfxX3xXexX69xXacxX56xX28xX29xX3xX1xX642xXbxX3xX4xX27xX28xX1xX3xX4xX3bxX18xX244xX3xX5c7xXdxX31xX4xX3xX6exXdxX6bxX1d7xX3xXdexXdxX6bxX1d7xX1axX3xXdexX3bxX28xX1xX3xX29xXdxX3bxX1axX3xXcexX85xXbxX3xX5xX18xXf9xXdxX3xX4xX1xX9exXexX3xX5xXacxX642xX28xX29xX3xXexX613xX3xX4xX1xX123xX4xX3xXdexX27xX28xX29xX1axX3xXdexX27xX28xX29xX3xX63xXdxX1eaxX28xX3xX63xXa2xX3xXexX1bexXbxX3xXexX1xX6bxX1axX3xX4xX3bxX3xX28xX1xXcfxX28xX3xX5xX198xX28xX1xX3xXdexXf9xX18xX1axX3xX5exX2fxX27xX28xX3xX5xX5a6xX3xX4xX3bxX4xX3xX4xX9exXbxX3xX1x12170xX28xX29xX3xX28xXc4xX1d7xX3xXdexXacxX642xX4xX3xXexX1xX15xX4xX3xX1xXdxX31xX28xX3xX4xX3a5xX28xX29xX3xX2bxXcb4xX28xX29xX1axX3xX6exX1xX3bxX4xX1xX3xX5exX2fxX6xX28xX1axX3xXexXdxX85xX28xX3xX1xXa2xX28xX1xX3xXexX1xX10xX18xX3xXdexX42cxX28xX29xX3xX5exX2fxX30xX3xXdexX80xX28xX1xX1axX3xX1xXacxX646xX28xX29xX3xX51xX8d9xX28xX3xX4xX95xX6xX3xXcxX69xX2fxX28xX29xX3xXacxXadxX28xX29xX1axX3xX4xX95xX6xX3xXexXdaxX28xX1xX244xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX98xX18xX51xX30xXaxX12xXcxXdxX28xX1xX3xXexX1xX211xX28xX3xX13xXexX15xX3xX7xX18xXdxX1axX3xXexX15xX3xX7xX20xX6xX22xX3xXexX1xX10xX18xX3xX7dxX29xX1xX80xX3xX5exX2fxX30xX85xXexX3xXcxX69xX2fxX28xX29xX3xXacxXadxX28xX29xX3xX8cxX3xXdexX198xX3xX5xX6xX28xX3xXexXbf5xX6xX3xXdexX85xX28xX3xXdexX2cxXdxX3xX28xX29x1037bxX3xX4xX3bxX28xX3xX2bxX2cxX1axX3xXdexX27xX28xX29xX3xX63xXdxX1eaxX28xX3xXexX69xX18xX28xX29xX3xX26xX27xX28xX29xX3xX2bxX2cxX3xX1xX2fxX30xX31xX28xX244xX3xXcxX8b1xX28xX29xX3xX4xX3bxX28xX3xX2bxX2cxX1axX3xXdexX27xX28xX29xX3xX63xXdxX1eaxX28xX3xXdexX198xX3xX28xXcfxX28xX29xX3xX4xX6xX18xX3xXexXdxX28xX1xX3xXexX1xX211xX28xX1axX3xXexX69xX3bxX4xX1xX3xX28xX1xXdxX31xX1d7xX3xX13xXexX15xX3xX7xX18xXdxX22xX3xXdexX6bxX3xXexXf9xX18xX3xX7xX15xX3xX4xX1xX2fxX30xX6bxX28xX3xX2bxXdxX85xX28xX3xXexX115xX4xX1xX3xX4xX15xX4xX3xXexX69xX18xX28xX29xX3xX63xXdxX31xX4xX3xX13xXexX15xX3xX7xX20xX6xX22xX1axX3xX2bxXcb4xX28xX29xX3xX28xX1xX132xX28xX29xX3xX1xXa2xX28xX1xX3xXdexX2cxX28xX29xX3xX4xX658xX3xXexX1xX6bxX1axX3xXexX1xXdxX85xXexX3xXexX1xX15xX4xX1axX3xX28xX1xX9exXexX3xX5xXa2xX3xX5exX2fxX6xX3xXexX8b1xX28xX29xX3xX5xX56xXdxX3xX28xXb8xXdxX3xX63xXa2xX3xX1xXa2xX28xX1xX3xXdexX2cxX28xX29xX3xX6exX1xXdxX3xXexXdxX85xXbxX3xXcexX42cxX4xX3xX63xX646xXdxX3xX7dxX1xXcfxX28xX3xX51xXcfxX28xX244xX3xX5c7xX646xXdxX3xX63xXdxX31xX4xX3xXexX1xX15xX4xX3xX1xXdxX31xX28xX3xXexX1xXacxX56xX28xX29xX3xXcexX2fxX30xX1eaxX28xX1axX3xX28xX29xX1xXdxX1eaxX1d7xX3xXexX42cxX4xX3xX13xXexX15xX3xX7xX18xXdxX1axX3xXexX15xX3xX7xX20xX6xX22xX1axX3xX26xX27xX28xX29xX3xX2bxX2cxX3xX1xX2fxX30xX31xX28xX3xX34xX6xX28xX29xX3xX39xX1xX3bxX28xX1xX3xX5xX2fxX3a5xX28xX3xXexXf9xX18xX3xXdexXacxX642xX4xX3xX7xX15xX3xXdexX55bxX28xX29xX3xXexX1xX2fxX1bexX28xX1axX3xXexX1xX89xX28xX29xX3xX28xX1xX9exXexX3xX4xX6xX18xX3xXexX69xX18xX28xX29xX3xX4xX3a5xX28xX29xX3xXexX3bxX4xX3xX5xX198xX28xX1xX3xXdexXf9xX18xX3xX63xXa2xX3xXexX1xX15xX4xX3xX1xXdxX31xX28xX3xXexX89xXexX3xX4xX3bxX4xX3xX28xX1xXdxX31xX1d7xX3xX63xX658xX1axX3xX1d7xX658xX4xX3xXexXdxX1eaxX2fxX3xXdexXc0xX3xX69xX6xX244xX3xX4exXa2xX28xX29xX3xX28xXc4xX1d7xX1axX3xX4xXb8xX3xXexX69xX1eaxX28xX3xX2d8xX8bxX46cxX3xXdexX27xX28xX29xX3xX63xXdxX1eaxX28xX3xX1xX18xXa2xX28xX3xXexX1xXa2xX28xX1xX3xXexX89xXexX3xX28xX1xXdxX31xX1d7xX3xX63xX658xX3xXexX69xX24xX3xX5xX1eaxX28xXe6xX3xX26xX27xX28xX29xX3xX2bxX2cxX3xX1xX2fxX30xX31xX28xX3xX28xX1xXdxXc0xX2fxX3xX28xXc4xX1d7xX3xXdexXf9xXexX3xXexX69xX18xX28xX29xX3xX7xXf9xX4xX1xX1axX3xX63xX132xX28xX29xX3xX1d7xXf9xX28xX1xX3xX63xXa2xX3xXexX69xX18xX28xX29xX3xX7xXf9xX4xX1xX1axX3xX63xX132xX28xX29xX3xX1d7xXf9xX28xX1xX3xXexXdxX1eaxX2fxX3xX2bxXdxX6bxX2fxX244xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX98xX18xX51xX30xXaxX12xXcxX69xX18xX28xX29xX3xXexX1xX56xXdxX3xX29xXdxX6xX28xX3xXexX646xXdxX1axX3xX26xX27xX28xX29xX3xX2bxX2cxX3xX1xX2fxX30xX31xX28xX3xX34xX6xX28xX29xX3xX39xX1xX3bxX28xX1xX3xXexXdxX85xXbxX3xXexX658xX4xX3xX5exX2fxX6xX28xX3xXexXcfxX1d7xX3xXexX1xX15xX4xX3xX1xXdxX31xX28xX3xX13xXexX15xX3xX7xX18xXdxX22xX1axX3xX13xXexX15xX3xX7xX20xX6xX22xX1axX3xX29xX66bxX28xX3xX63xX646xXdxX3xX1xX178xX4xX3xXexX1bexXbxX3xX63xXa2xX3xX5xXa2xX1d7xX3xXexX1xX10xX18xX3xXexXacxX3xXexXacxX24xX28xX29xX1axX3xXdexXf9xX18xX3xXdexX123xX4xX1axX3xXbxX1xX18xX28xX29xX3xX4xX3bxX4xX1xX3xX4exX55bxX3xX39xX1xX115xX3xXb1bxXdxX28xX1xX244xX3xX26xX55bxX28xX29xX3xXexX1xX56xXdxX1axX3xXexXc4xX28xX29xX3xX4xXacxX56xX28xX29xX3xX5xX198xX28xX1xX3xXdexXf9xX18xX1axX3xX4xX1xXdaxX3xXdexXf9xX18xX3xX4xX3a5xX28xX29xX3xXexX3bxX4xX3xX29xXdxX3bxX18xX3xX51xX658xX4xX3xX4xX1xX115xX28xX1xX3xXexX69xX80xX3xXexXacxX3xXexXacxX24xX28xX29xX1axX3xX4xX3a5xX28xX29xX3xXexX3bxX4xX3xX5exX2fxX27xX28xX3xX5xX5a6xX3xX4xX3bxX28xX3xX2bxX2cxX1axX3xXdexX27xX28xX29xX3xX63xXdxX1eaxX28xX244xX3xXbbxXcfxX30xX3xX51xX15xX28xX29xX3xX6exX1xX89xXdxX3xXdexX18xXa2xX28xX3xX6exX85xXexX3xXexX1xX89xX28xX29xX3xX28xX1xX9exXexX3xXexX69xX18xX28xX29xX3xXdexX27xX28xX29xX3xX2bxX2cxX244xX3xXcxXdxX85xXbxX3xXexX658xX4xX3xXdexXacxX6xX3xX28xX2cxXdxX3xX51xX2fxX28xX29xX3xX28xX1eaxX2fxX3xX29xXacxXadxX28xX29xX3xXexX1xX15xX4xX3xX1xXdxX31xX28xX3xX4xX1xX123xX4xX3xXexX69xX3bxX4xX1xX1axX3xX28xX1xXdxX31xX1d7xX3xX63xX658xX3xXdexXacxX642xX4xX3xX29xXdxX6xX18xX3xX4xX95xX6xX3xX4xX3bxX28xX3xX2bxX2cxX1axX3xXdexX27xX28xX29xX3xX63xXdxX1eaxX28xX1axX3xX28xX1xX9exXexX3xX5xXa2xX3xX28xX29xXacxX56xXdxX3xXdexX123xX28xX29xX3xXdexX211xX2fxX3xX4xX9exXbxX3xX95xX30xX1axX3xX4xXadxX3xX5exX2fxX6xX28xX1axX3xXdexXadxX28xX3xX63xX80xX3xX63xXa2xX18xX3xX6exXdxX6bxX1d7xX3xXdexXdxX6bxX1d7xX1axX3xXdexX3bxX28xX1xX3xX29xXdxX3bxX1axX3xXbxX1xXcfxX28xX3xX5xX18xXf9xXdxX3xX4xX3bxX28xX3xX2bxX2cxX1axX3xXdexX27xX28xX29xX3xX63xXdxX1eaxX28xX3xX1xXcb4xX28xX29xX3xX28xXc4xX1d7xX244xX0xX3fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx13d9bxX2fxXexX1xX18xX69xXaxX12xX98xXa2xXdxX3xX63xXa2xX3xX27xX28xX1xX26bxX3xX4exX18xXa2xX28xX29xX3xX34xX6xX28xX0xX3fxXbxX12
Bài và ảnh: Hoàng Lan