Tăng cường phòng, chống dịch COVID-19 tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch
(Baothanhhoa.vn) - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành Công văn số 1472/SVHTTDL-QLDL ngày 27-4-2021 về việc tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 tại đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh.
e4d8x1881fx17fc4x1866fx13966x14ea0xeccax189a8x185e4xX7x18f0ax1907ax13ddbx19c23x175e5x18948xX5x1a57fxXax13442xXcxe8a0x10fe5x129ddxX3xX4x15754xe6aaxX15xX16xX3xXbxX1x15942xX15xX16x17267xX3xX4xX1x15139xX15xX16xX3x19f4bx19713xX4xX1xX3xf19fx10aadx1827exee3fx19ce1x11349xX2x136e4xX3xXex195f9xXdxX3xX4x102fexX4xX3xX4x18f18xX3xX7x14251xX3x11f68xXdxX15xX1xX3xX2bx157abxX6xX15xX1xX3xX2bxX2cxX4xX1xX3x1223exec8dxX3xX2bx11a10xX3xX5xX2cxX4xX1xX0x102f9xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx124bdxX10xX6xX2bxXaxX12xec0exX45xX3xX32xX14xX15xX3xX1x179a7xX6xX23xX3xXcxX1x17b32xX3xXexX1xX6xX4dxX3xX57x114c2xX3xX34xX5bxX3xX5xX2cxX4xX1xX3xX57x1a777xX6xX3x14be6xX6xX15xX3xX1xX8dxX15xX1xX3xX30x12eedxX15xX16xX3xX57xX14xX15xX3xX7xX27xX3xX2x12f8axedcdx10c9dxX62xX77xX32xX71xXcxXcxX34xf43bxX35x1a074xXbbxX34xXbbxX3xX15xX16xX8dx16f9axX3xXb3xXb2xX35xXb1xX35xXb3x13c8bxXb3xX2xX3xX57xf146xX3xX57xXdx13296xX4xX3xXexX14xX15xX16xX3xX4xX19xX1axX15xX16xX3xXexX1x111f1xX4xX3xX1xXdxXd6xX15xX3xX4xX3exX4xX3xX9bxXdxXd6xX15xX3xXbxX1xX3exXbxX3xXbxX1xX20xX15xX16xX23xX3xX4xX1xX27xX15xX16xX3xX2bxX2cxX4xX1xX3xX30xX31xX32xX33xX34xX35xX2xX37xX3xXexX3axXdxX3x11395xX42xX15xX3xX57xX2cxX3xX47xXdxX15xX1xX3xX2bxX4dxX6xX15xX1xX3xX2bxX2cxX4xX1xX3xX57xX58xX3xX2bxX5bxX3xX5xX2cxX4xX1xX3xXex1a0aax17626xX15xX3xX11bxX2cxX6xX3xX9bxX8dxX15xX3xXex18d8bxX15xX1x12e79xX0xX62xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxef9exX4dxX2bxXc5xXaxX12xX0xXdx1a690xX16xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX30xX10xX15xXexX10xX13exXaxX3xX7xXexXc5xX5xX10xX9xXax151ddxXdxX2bxXexX1x18bc4xX3xf4fexXcdxXcdxXbx1322bxfdfbxX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX185xX3x16bfcxXcdxXcdxXbxX18bxX18cxXaxX3xX7xX13exX4xX9xXaxX62xX62xXdxX14exX9bxX6xX4dxXexX1xX6xX15xX1xX1xX4dxX6xX14exX57xX15xX62xX15xX10xX180xX7xX62xXb3xX2xX2xXb2xX62xX2xX37xX187xX2bx120fexX2xX1c4xXcdxX1c4xX1c4x14581xXexX2xXb1xX37xX37xX196xX5xXcdxX14exf62fxXbxX16x126cfxX13exX9xX2xX196xX196xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX16xX3xX4xX19xX1axX15xX16xX3xXbxX1xX20xX15xX16xX23xX3xX4xX1xX27xX15xX16xX3xX2bxX2cxX4xX1xX3xX30xX31xX32xX33xX34xX35xX2xX37xX3xXexX3axXdxX3xX4xX3exX4xX3xX4xX42xX3xX7xX45xX3xX47xXdxX15xX1xX3xX2bxX4dxX6xX15xX1xX3xX2bxX2cxX4xX1xX3xX57xX58xX3xX2bxX5bxX3xX5xX2cxX4xX1xXaxX3xX180xXdxX2bxXexX1xX9xXaxX187xXcdxXcdxXaxX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX9xXaxX196xXcdxXcdxXaxX3xX62xX12xX0xX62xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX30xX6xXbxXexXdxX4dxX15xXaxX12xX77xX45xX3xX32xX71xX23xXcxXcx11a2axX34xXbbxX3xXc5xX13fxX5bxX3xX4x121e8xX5bxX3xX4xX3exX4xX3xX11bxX42xX15xX3xX57xX2cxX3xX47xXdxX15xX1xX3xX2bxX4dxX6xX15xX1xX3xX2bxX2cxX4xX1xX3xX57xX58xX3xX2bxX5bxX3xX5xX2cxX4xX1xX3xXexX13exX13fxX15xX3xX11bxX2cxX6xX3xX9bxX8dxX15xX3xXexX14bxX15xX1xX3xXexX1xXe6xX4xX3xX1xXdxXd6xX15xX3xX15xX16xX1xXdxX13fxX166xX3xX4xX3exX4xX3xX47xX1xX5bxXc5x190c5xX15xX3xX4xX3exX4dxX3xX196xff60xX3xX4x12a73xX6xX3xX15ex1698fxX3x107cdxX3xXexX2ccxX23xX3xX15xX1x11e2fxXexX3xX5xX8dxX3xX11bxX10xX4dxX3xX47xX1x140c0xX5bxX3xXexX13exX6xX15xX16xX3xX9bx14a76xXexX3xX9bxX5bxX2dbxX4xX23xX3xX13ex13446xX6xX3xXexX6xXc5xX3xX7xX3exXexX3xX47xX1xX5bxX2f1xX15xX14exX0xX62xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15exX4dxX2bxXc5xXaxX12xXcxX1xX10xX4dxX3xX15xX2dbxXdxX3xX2bxX5bxX15xX16xX3xX4xXa5xX15xX16xX3xX57xX14xX15xX23xX3xX77xX45xX3xX32xX71xX23xXcxXcxX26fxX34xXbbxX3xXc5xX13fxX5bxX3xX4xX278xX5bxX3xX4xX3exX4xX3xX11bxX42xX15xX3xX57xX2cxX3xX47xXdxX15xX1xX3xX2bxX4dxX6xX15xX1xX3xX2bxX2cxX4xX1xX3xX57xX58xX3xX2bxX5bxX3xX5xX2cxX4xX1xX3xXexX13exX13fxX15xX3xX11bxX2cxX6xX3xX9bxX8dxX15xX3xXexX14bxX15xX1xX3xXexX1xXe6xX4xX3xX1xXdxXd6xX15xX3xX15xX16xX1xXdxX13fxX166xX3xX4xX3exX4xX3xX47xX1xX5bxXc5xX2ccxX15xX3xX4xX3exX4dxX3xX196xX2d4xX3xX4xX2d7xX6xX3xX15exX2dbxX3xX2ddxX3xXexX2ccxX23xX3xX15xX1xX2e5xXexX3xX5xX8dxX3xX11bxX10xX4dxX3xX47xX1xX2f1xX5bxX3xXexX13exX6xX15xX16xX3xX9bxX2fbxXexX3xX9bxX5bxX2dbxX4xX23xX3xX13exX305xX6xX3xXexX6xXc5xX3xX7xX3exXexX3xX47xX1xX5bxX2f1xX15x1105cxX3xXexX3axXdxX3xX15xX42xXdxX3xX4xXa5xX15xX16xX3xX4xX2dbxX15xX16xX23xX3xX7xXe6xX3xX47xXdxXd6xX15xX3xXex176e8xXbxX3xXexX13exX5bxX15xX16xX3xX11bxXa5xX15xX16xX3xX15xX16xX19xX1axXdxX23xX3xXexX13exX13fxX15xX3xX4xX3exX4xX3xXbxX1xX19xX42xX15xX16xX3xXexXdxXd6xX15xX3xX16xXdxX6xX4dxX3xXexX1xXa5xX15xX16xX3xX4xXa5xX15xX16xX3xX4xX2dbxX15xX16xX14exX0xX62xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15exX4dxX2bxXc5xXaxX12xXcxX1xXe6xX4xX3xX1xXdxXd6xX15xX3xXexX13exXdxXd6xXexX3xX11bxX85xX23xX3xX15xX16xX1xXdxX13fxX166xX3xXex1805cxX4xX3xX47xX1xX6xXdxX3xX9bxX3exX4dxX3xXc5xX3xXexX2ccxX3xX4xX1xX4dxX3xX47xX1xX3exX4xX1xX23xX3xX5xX40fxXbxX3xX2bxX6xX15xX1xX3xX7xX3exX4xX1xX3xX11bxX278xXc5xX3xX11bxX2d7xX23xX3xX47x1a99fxX166xX3xX7xX27xX3xX11bxXdxXd6xX15xX3xXexX1xX4dxX3axXdxX3xX4xX2d7xX6xX3xXexX98xX15xX16xX3xX47xX1xX3exX4xX1xX3xX2bxX5bxX3xX5xX2cxX4xX1xX3xX11bxX85xX3xX4xX7fxX3xXexX1xX85xX3xX15xX1xX6xX15xX1xX3xX4xX1xX7fxX15xX16xX3xX11bxXdxXd2xX5bxX3xXexX13exX6xX23xX3xXexX13exX5bxXc5xX3xX57xX2ccxXexX23xX3xX4xX3exX4xX1xX3xX5xXc5xX3xXbxX1xX20xX15xX16xX23xX3xX4xX1xX27xX15xX16xX3xX47xX1xXdxX3xX4xX7fxX3xX2bxX2cxX4xX1xX3xX18bx158e2xXc5xX3xX13exX6xX14exX0xX62xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15exX4dxX2bxXc5xXaxX12x11d1fxX16xX1xXdxX13fxX166xX3xXexX47fxX4xX3xXexX1xXe6xX4xX3xX1xXdxXd6xX15xX3xX11bxX14xX15xX16xX3xX47x11d7bxX3xX57xX8dxX3xXexXe6xX3xX11bxX3exX15xX1xX3xX16xXdxX3exX3xX6xX15xX3xXexX4dxX8dxX15xX3xX30xX31xX32xX33xX34xX35xX2xX37xX3xXexX13exX13fxX15xX3xX1xXd6xX3xXexX1xX27xX15xX16xX3xX6xX15xX3xXexX4dxX8dxX15xX3xX30xX31xX32xX33xX34xX35xX2xX37xX3xXbdxX5bxX27xX4xX3xX16xXdxX6xX23xX3xX1xX4dxX8dxX15xX3xXexX1xX8dxX15xX1xX3xXexX13exX19x16072xX4xX3xX15xX16xX8dxXc5xX3xXb3xX37xX35xXb1xX35xXb3xXcdxXb3xX2xX14exX3xX2ddxX13fxX5bxX3xX4xX278xX5bxX3xX4xX3exX4xX3xX11bxX42xX15xX3xX57xX2cxX3xX47xXdxX15xX1xX3xX2bxX4dxX6xX15xX1xX3xX2bxX2cxX4xX1xX3xX57xX58xX3xXexX13exX13fxX15xX3xX11bxX2cxX6xX3xX9bxX8dxX15xX3xX11bxX526xX166xX3xX9bxX526xX4dxX3xX4xX3exX4xX3xX11bxXdxXd2xX5bxX3xX47xXdxXd6xX15xX3xXbxX1xX20xX15xX16xX23xX3xX4xX1xX27xX15xX16xX3xX2bxX2cxX4xX1xX3xX30xX31xX32xX33xX34xX35xX2xX37xX14exX0xX62xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15exX4dxX2bxXc5xXaxX12xX0xXdxX166xX16xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX30xX10xX15xXexX10xX13exXaxX3xX7xXexXc5xX5xX10xX9xXaxX180xXdxX2bxXexX1xX185xX3xX187xXcdxXcdxXbxX18bxX18cxX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX185xX3xX196xXcdxXcdxXbxX18bxX18cxXaxX3xX7xX13exX4xX9xXaxX62xX62xXdxX14exX9bxX6xX4dxXexX1xX6xX15xX1xX1xX4dxX6xX14exX57xX15xX62xX15xX10xX180xX7xX62xXb3xX2xX2xXb2xX62xX2xX37xXb2xX2bxX1c4xX2xXb1xX1c4xX1caxXb1xXcdxXexX187xXb2xXb3xXcdxX5xXb2xX35xX2xX14exX1d4xXbxX16xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX16xX3xX4xX19xX1axX15xX16xX3xXbxX1xX20xX15xX16xX23xX3xX4xX1xX27xX15xX16xX3xX2bxX2cxX4xX1xX3xX30xX31xX32xX33xX34xX35xX2xX37xX3xXexX3axXdxX3xX4xX3exX4xX3xX4xX42xX3xX7xX45xX3xX47xXdxX15xX1xX3xX2bxX4dxX6xX15xX1xX3xX2bxX2cxX4xX1xX3xX57xX58xX3xX2bxX5bxX3xX5xX2cxX4xX1xXaxX3xX180xXdxX2bxXexX1xX9xXaxX187xXcdxXcdxXaxX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX9xXaxX196xXcdxXcdxXaxX3xX62xX12xX0xX62xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX30xX6xXbxXexXdxX4dxX15xXaxX12xX77xX45xX3xX32xX71xX23xXcxXcxX26fxX34xXbbxX3xX7x18df7xX3xXbxX1xX27xXdxX3xX1x119baxXbxX3xX57xX5b5xXdxX3x12acbxX15exX541xX34xX3xX4xX3exX4xX3xX1xX5bxXc5xXd6xX15xX23xX3xXexX1xX2cxX3xX18bx195a0xX23xX3xXexX1xX8dxX15xX1xX3xXbxX1xX27xX3xXexX1xX19xX1axX15xX16xX3xX18bxX5bxXc5xX13fxX15xX3xX47xXdxX85xX166xX3xXexX13exX6xX3xX57xX8dxX3x11384xX5bxXc5xX2ccxXexX3xX11bxX2cxX15xX1xX3xX11bx149c6xX15xX1xX3xX4xX1xX14bxX3xX1xX4dxX3axXexX3xX11bxX2dbxX15xX16xX3xX47xXdxX15xX1xX3xX2bxX4dxX6xX15xX1xX3xX2bxX2cxX4xX1xX3xX57xX58xX3xX47xX1xXdxX3xX47xX1xXa5xX15xX16xX3xX11bxX526xX166xX3xX9bxX526xX4dxX3xX4xX3exX4xX3xX11bxXdxXd2xX5bxX3xX47xXdxXd6xX15xX3xXbxX1xX20xX15xX16xX23xX3xX4xX1xX27xX15xX16xX3xX2bxX2cxX4xX1xX3xX30xX31xX32xX33xX34xX35xX2xX37xX3xXexX1xX10xX4dxX3xX796xX5bxXc5xX3xX11bxX2cxX15xX1xX14exX0xX62xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX15exX4dxX2bxXc5xXaxX12xX77xX45xX3xX32xX71xX23xXcxXcxX26fxX34xXbbxX3xX7xX74cxX3xXbxX1xX27xXdxX3xX1xX754xXbxX3xX57xX5b5xXdxX3xX75bxX15exX541xX34xX3xX4xX3exX4xX3xX1xX5bxXc5xXd6xX15xX23xX3xXexX1xX2cxX3xX18bxX770xX23xX3xXexX1xX8dxX15xX1xX3xXbxX1xX27xX3xXexX1xX19xX1axX15xX16xX3xX18bxX5bxXc5xX13fxX15xX3xX47xXdxX85xX166xX3xXexX13exX6xX3xX57xX8dxX3xX796xX5bxXc5xX2ccxXexX3xX11bxX2cxX15xX1xX3xX11bxX7a2xX15xX1xX3xX4xX1xX14bxX3xX1xX4dxX3axXexX3xX11bxX2dbxX15xX16xX3xX47xXdxX15xX1xX3xX2bxX4dxX6xX15xX1xX3xX2bxX2cxX4xX1xX3xX57xX58xX3xX47xX1xXdxX3xX47xX1xXa5xX15xX16xX3xX11bxX526xX166xX3xX9bxX526xX4dxX3xX4xX3exX4xX3xX11bxXdxXd2xX5bxX3xX47xXdxXd6xX15xX3xXbxX1xX20xX15xX16xX23xX3xX4xX1xX27xX15xX16xX3xX2bxX2cxX4xX1xX3xX30xX31xX32xX33xX34xX35xX2xX37xX3xXexX1xX10xX4dxX3xX796xX5bxXc5xX3xX11bxX2cxX15xX1xX14exX0xX62xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx11605xX5bxXexX1xX4dxX13exXaxX12xX541xX16x16891xX4xX3xX71xX5bxX2e5xX15xX3xX35xX3xX71xX4dxX8dxX15xX16xX3xf951xXa5xX15xX16xX0xX62xXbxX12
Ngọc Huấn - Hoàng Đông