Lễ khánh thành trung tâm từ thiện xã hội - chùa Hồi Long
(Baothanhhoa.vn) - Chiều 30-12, chùa Hồi Long (xã Hoằng Thanh, Hoằng Hóa) tổ chức lễ khánh thành giai đoạn 1 trung tâm từ thiện xã hội (gọi tắt là trung tâm) và khánh thánh phủ mẫu chùa Hồi Long.
f085xf8f5x15f8bx12c46x18defx139bdx12687x161aex1027axX7x14285x10513x1687cx16349x100e8x125d8xX5xf534xXaxX3xX7xXex11660xX5xX10xX9xXaxXexX10x17f85xXexf17axX6xX5xXdx1585bx16945x15303xX3xX5xX10x16328xXex12766xXax16097x11e51x18f3fxX3x12a7cxX1x182d8xX23xX1xX3xXexX1x15b0fxX23xX1xX3xXex12bd0x12411xX23xX22xX3xXex17c56x149f5xX3xXex15ec0xX3xXexX1xXdx13899xX23xX3xX1cx18b39xX3xX1x11ff6xXdxX3xX1exX3xX4xX1x184d1xX6xX3x155faxf39dxXdxX3xX2dx19fc3xX23xX22xX0x19b1axX1xX2xX2cxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX5dxX10xX6x17040xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3x15267xX3exX7xXexXdxX28xX15xX2axXaxX2cx14feaxX1xXdx10d21xX3exX3x121dbx153fcxX1exX2x19910x1131cxX3xX4xX1xX5axX6xX3xX5dxX5exXdxX3xX2dxX62xX23xX22xX3x1267axX1cxX50xX3xX5dxX62x1448exX23xX22xX3xXcxX1xX6xX23xX1xXa3xX3xX5dxX62xXb9xX23xX22xX3xX5dxff6dxX6x112c4xX3xXexf3cfxX3xX4xX1x10c25xX4xX3xX5xX2exX3xX30xX1xX32xX23xX1xX3xXexX1xX38xX23xX1xX3xX22xXdxX6xXdxX3x19df3xX62x17e4dxX23xX3xX2xX3xXexX3dxX3exX23xX22xX3xXexX43xX44xX3xXexX47xX3xXexX1xXdxX4cxX23xX3xX1cxX50xX3xX1xX53xXdxX3xXb3xX22x128a3xXdxX3xXex11662xXexX3xX5xX38xX3xXexX3dxX3exX23xX22xX3xXexX43xX44xXcdxX3x10db2xX38xX3xX30xX1xX32xX23xX1xX3xXexX1xX32xX23xX1xX3xXbxX1x16c71xX3xX44x113c0xX3exX3xX4xX1xX5axX6xX3xX5dxX5exXdxX3xX2dxX62xX23xX22x1102cxX0xX66xXbxX2cxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX98xX10xX23xXexX10xX3dxXaxX2cxX0xXdxX44xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX78xXexX1xX3exX44x10a84xX3xXdxX98xX10xX23xXexX10xX3dxXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXax13ec9xXdxX78xXexX1xX24xX3xf9ffx16737xX9fxXbxX1cxX2axX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX18axXa2x14631xXbxX1cxX2axX3xX78xXdxX7xXbxX5xX6xX15xX24xX3xX170xX5xX62xX4xX30xX2axX3xX44xX6xX3dxX22xXdxX23xX1exX5xX10xX28xXexX24xX3xX6xX3exXexX62xX2axX3xX44xX6xX3dxX22xXdxX23xX1exX3dxXdxX22xX1xXexX24xX3xX6xX3exXexX62xX2axXaxX3xX7xX3dxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX66xX66xXdxX147xX170xX6xX62xXexX1xX6xX23xX1xX1xX62xX6xX147xX123xX23xX66xX23xX10xX182xX7xX66xX2x17d4cx14c5cxXa2xX66xX2xX189xX19axX78xX9fxX2xX19axX2xX189xX1fbxX9fxXex117d7xX19axX9exX9fxX189xX5xX9fxX147xX8exXbxX22x15d6axX3dxX9xX9exX1faxX1faxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX2dxX2exX3xX30xX1xX32xX23xX1xX3xXexX1xX38xX23xX1xX3xXexX3dxX3exX23xX22xX3xXexX43xX44xX3xXexX47xX3xXexX1xXdxX4cxX23xX3xX1cxX50xX3xX1xX53xXdxX3xX1exX3xX4xX1xX5axX6xX3xX5dxX5exXdxX3xX2dxX62xX23xX22xXaxX3xX66xX2cxX0xX66xXbxX2cxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX98xX6xXbxXexXdxX62xX23xXaxX2cxX98xX32xX4xX3xXebxXedxXdxX3xX170xXdx158b3xX3exX3xX4xX112xXexX3xX170x13ad6xX23xX22xX3xX30xX1xX32xX23xX1xX3xXexX1xX38xX23xX1xX3xXexX3dxX3exX23xX22xX3xXexX43xX44xX3xXexX47xX3xXexX1xXdxX4cxX23xX3xX1cxX50xX3xX1xX53xXdxX0xX66xXbxX2cxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx19297xX62xX78xX15xX3xXbxX98xX10xX23xXexX10xX3dxXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX8exX3exX7xXexXdxX28xX15xX2axXaxX2cxXcxX3dxX3exX23xX22xX3xXexX43xX44xX3xXexX47xX3xXexX1xXdxX4cxX23xX3xX1cxX50xX3xX1xX53xXdxX3xX4xX1xX5axX6xX3xX5dxX5exXdxX3xX2dxX62xX23xX22xX3xXexX3dx14615xX4xX3xXexX1xX3exX53xX4xX3xX2c0xX6xX23xX3xXcxX47xX3xXexX1xXdxX4cxX23xX3xX1cxX50xX3xX1xX53xXdxX3x1827dxXdxX32xX62xX3xX1xX53xXdxX3x11aacxX1x1039exXexX3xX22xXdxX32xX62xX3x151a2xXdxX4cxXexX3x121adxX6xX44xX3xXex120d5xX23xX1xX3xXcxX1xX6xX23xX1xX3xX5dxXcbxX6xXa3xX3xX78xX62xX3x1761fx10efbxX3xX4x11505xX3xXcxX1x16faexX4xX1xX3xX34ax11a19xX3x13306xX38xX44xX3xX34axX22xX62xX6xX23xX3x14073xX3xXcxX3dx18d8dxX3xXexX3dx14816xX3xX4xX1xX5axX6xX3xX5dxX5exXdxX3xX2dxX62xX23xX22xX3xX5xX38xX44xX3xX22xXdxX32xX44xX3xXebx16256xX4xX3xX123xX38xX3xX4xX1x174cexX3exX3xXexX3dxX32xX4xX1xX3xX23xX1xXdxX4cxX44xX3xXebx1075dxX3exX3xXexX362xX3xX4x16a86xX3xX7x17fc2xX3xX123xX33dxXexX3xX4xX1x18acfxXexXa3xX3xXexX3dxX6xX23xX22xX3xXexX1xXdx19e8fxXexX3xX170xX3a4xXa3xX3xX23xX1xX43xX23xX3xX7xX315xX3xX170x1461exX62xX3xXebxX3e3xX44xX3xX4xX1xX62xX3xX1xX62xXedxXexX3xXebxX53xX23xX22xX3xX4xX134xX6xX3xXexX3dxX3exX23xX22xX3xXexX43xX44xX147xX0xX66xXbxX2cxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX98xX10xX23xXexX10xX3dxXaxX2cxX0xXdxX44xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX98xX10xX23xXexX10xX3dxXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX182xXdxX78xXexX1xX24xX3xX189xX18axX9fxXbxX1cxX2axX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX9exX20axX9fxXbxX1cxX2axX3xX78xXdxX7xXbxX5xX6xX15xX24xX3xX170xX5xX62xX4xX30xX2axX3xX44xX6xX3dxX22xXdxX23xX1exX5xX10xX28xXexX24xX3xX6xX3exXexX62xX2axX3xX44xX6xX3dxX22xXdxX23xX1exX3dxXdxX22xX1xXexX24xX3xX6xX3exXexX62xX2axXaxX3xX7xX3dxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX66xX66xXdxX147xX170xX6xX62xXexX1xX6xX23xX1xX1xX62xX6xX147xX123xX23xX66xX23xX10xX182xX7xX66xX2xX1faxX1fbxXa2xX66xX2xX189xX19axX78xX9fxX2xX19axX2xX19axX9fxX2xXexX189xX18axX2xX20axX1faxX5xX9fxX147xX8exXbxX22xX215xX3dxX9xX18axX20axXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX2dxX2exX3xX30xX1xX32xX23xX1xX3xXexX1xX38xX23xX1xX3xXexX3dxX3exX23xX22xX3xXexX43xX44xX3xXexX47xX3xXexX1xXdxX4cxX23xX3xX1cxX50xX3xX1xX53xXdxX3xX1exX3xX4xX1xX5axX6xX3xX5dxX5exXdxX3xX2dxX62xX23xX22xXaxX3xX66xX2cxX0xX66xXbxX2cxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX98xX6xXbxXexXdxX62xX23xXaxX2cxX370xXedxXdxX3xX78xXdxX4cxX23xX3xXexX3dxX3exX23xX22xX3xXexX43xX44xX3xX23xX1xX33dxX23xX3x197c8xX3exX15xX3d3xXexX3xXebxX3a4xX23xX1xX3xXexX1xX38xX23xX1xX3xX5xX33dxXbxX0xX66xXbxX2cxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2c0xX62xX78xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX8exX3exX7xXexXdxX28xX15xX2axXaxX2cxXcxX3dxX3exX23xX22xX3xXexX43xX44xX3xXebxX362x13814xX4xX3xX1cxX43xX15xX3xX78xX315xX23xX22xX3xXexX47xX3xX23xX288xX44xX3xXa2xX9fxX2xX19axXa3xX3xXexX3dxX62xX23xX22xX3xX30xX1xX3exX365xX23xX3xX123xXdx17f87xX23xX3xX4xX1xX5axX6xX3xX5dxX5exXdxX3xX2dxX62xX23xX22xX3xX78xX62xX3xX4xX32xX4xX3xXexXd0xX3xX4xX1xXd4xX4xXa3xX3xX4xX32xX3xX23xX1xX43xX23xXa3xX3xX78xX62xX6xX23xX1xX3xX23xX22xX1xXdxX4cxXbxXa3xX3xX23xX1xX38xX3xX1xX3e3xX62xX3xXexX43xX44xX3xXexX3dxX62xX23xX22xX3xX123xX38xX3xX23xX22xX62xX38xXdxX3xXexX34fxX23xX1xX3xXebxXcbxX23xX22xX3xX22xXcbxXbxX3xX1cxX43xX15xX3xX78xX315xX23xX22xX3xX23xX1xX362xX24xX3xX34axX22xX43xX23xX3xX1xX38xX23xX22xX3xXcx1814bxX98xX33bxX3xX98xX365xX23xX22xX3xXexX1xX362xX3bbxX23xX22xX3xX345xXdxX4cxXexX3xX34axX6xX44xX2axX3xX34axX1xX38xX3xX44xX32xX15xX3xX1cxXdxX3xX44xX288xX23xX22xX3xX2dxX62xX23xX22xX3xX361xX3bbxX23xXa3xX3xX98xX1xX5axX6xX3xX332xXdxX32xX23xX22xX3xXb3xX345x129aaxX23xX1xX3xX2dxX53xX4xXcdxX147xX147xX147xX0xX66xXbxX2cxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2c0xX62xX78xX15xXaxX2cxX0xXdxX44xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX98xX10xX23xXexX10xX3dxXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX182xXdxX78xXexX1xX24xX3xX189xX18axX9fxXbxX1cxX2axX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX18axXa2xX19axXbxX1cxX2axX3xX78xXdxX7xXbxX5xX6xX15xX24xX3xX170xX5xX62xX4xX30xX2axX3xX44xX6xX3dxX22xXdxX23xX1exX5xX10xX28xXexX24xX3xX6xX3exXexX62xX2axX3xX44xX6xX3dxX22xXdxX23xX1exX3dxXdxX22xX1xXexX24xX3xX6xX3exXexX62xX2axXaxX3xX7xX3dxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX66xX66xXdxX147xX170xX6xX62xXexX1xX6xX23xX1xX1xX62xX6xX147xX123xX23xX66xX23xX10xX182xX7xX66xX2xX1faxX1fbxXa2xX66xX2xX189xX19axX78xX9fxX2xX19axX2xX19axX9fxX1fbxXexXa2xX189xX189xXa2xX9exX5xX9fxX147xX8exXbxX22xX215xX3dxX9xX9exX18axX9exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX2dxX2exX3xX30xX1xX32xX23xX1xX3xXexX1xX38xX23xX1xX3xXexX3dxX3exX23xX22xX3xXexX43xX44xX3xXexX47xX3xXexX1xXdxX4cxX23xX3xX1cxX50xX3xX1xX53xXdxX3xX1exX3xX4xX1xX5axX6xX3xX5dxX5exXdxX3xX2dxX62xX23xX22xXaxX3xX66xX2cxX0xX66xXbxX2cxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX98xX6xXbxXexXdxX62xX23xXaxX2cxX98xX32xX4xX3xX4xX365xX23xX22xX3xXexX15xXa3xX3xX78xX62xX6xX23xX1xX3xX23xX22xX1xXdxX4cxXbxXa3xX3xX23xX1xX38xX3xX1xX3e3xX62xX3xXexX43xX44xX3xXexX3dxX6xX62xX3xX170xXdxX280xX23xX3xX1x18aebxX3xXexX3dxX596xX0xX66xXbxX2cxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2c0xX62xX78xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX8exX3exX7xXexXdxX28xX15xX2axXaxX2cxX370xX362xX596xX4xX3xX170xXdxX3d3xXexXa3xX3xXexX3dxX3exX23xX22xX3xXexX43xX44xX3xX4xXcbxX3xXexX1xX280xX3xXexXdxX3d3xXbxX3xX23xX1xX33dxX23xX3xXexX39cxXdxX3xXebxX6xX3xX2xX1fbxX9fxX3xX23xX22xX362xfc23xXdxX3xXexX1xX3exX53xX4xX3xXebxX39cxXdxX3xXexX362xX596xX23xX22xX3xX23xX22xX362xX845xXdxX3xX22xXdxX38xX3xX23xX10xX62xX3xXebxX3bbxX23xXa3xX3xXexX3dx111e7xX3xX44xX5exX3xX4xX365xXdxXa3xX3xX23xX22xX362xX845xXdxX3xX30xX1xX3exX15xX3d3xXexX3xXexX33dxXexX147xX3xXcxX369xX23xX1xX3xXebxX3d3xX23xX3xXexX1xX845xXdxX3xXebxXdxX280xX44xX3xX30xX1xX32xX23xX1xX3xXexX1xX38xX23xX1xXa3xX3xXexX3dxX3exX23xX22xX3xXexX43xX44xX3xXebxX50xX3xX4xXcbxX3xXebxX3bbxX23xX3xXebxX288xX23xX22xX3xX30x12342xX3xX4xX134xX6xX3xX1xX3bbxX23xX3xX9exX9fxX3xXebxX39cxXdxX3xXexX362xX596xX23xX22xX147xX0xX66xXbxX2cxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX98xX10xX23xXexX10xX3dxXaxX2cxX0xXdxX44xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX98xX10xX23xXexX10xX3dxXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxX182xXdxX78xXexX1xX24xX3xX189xX18axX9fxXbxX1cxX2axX3xX1xX10xXdxX22xX1xXexX24xX3xX18axXa2xX19axXbxX1cxX2axX3xX78xXdxX7xXbxX5xX6xX15xX24xX3xX170xX5xX62xX4xX30xX2axX3xX44xX6xX3dxX22xXdxX23xX1exX5xX10xX28xXexX24xX3xX6xX3exXexX62xX2axX3xX44xX6xX3dxX22xXdxX23xX1exX3dxXdxX22xX1xXexX24xX3xX6xX3exXexX62xX2axXaxX3xX7xX3dxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX24xX66xX66xXdxX147xX170xX6xX62xXexX1xX6xX23xX1xX1xX62xX6xX147xX123xX23xX66xX23xX10xX182xX7xX66xX2xX1faxX1fbxXa2xX66xX2xX189xX19axX78xX9fxX2xX19axX2xX19axX1fbxX1faxXexXa2xX189xX9exX20axX19axX5xX9fxX147xX8exXbxX22xX215xX3dxX9xX20axX19axX9exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX2dxX2exX3xX30xX1xX32xX23xX1xX3xXexX1xX38xX23xX1xX3xXexX3dxX3exX23xX22xX3xXexX43xX44xX3xXexX47xX3xXexX1xXdxX4cxX23xX3xX1cxX50xX3xX1xX53xXdxX3xX1exX3xX4xX1xX5axX6xX3xX5dxX5exXdxX3xX2dxX62xX23xX22xXaxX3xX66xX2cxX0xX66xXbxX2cxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX98xX6xXbxXexXdxX62xX23xXaxX2cxX370xXedxXdxX3xX78xXdxX4cxX23xX3xXexX3dxX3exX23xX22xX3xXexX43xX44xX3xXbxX1xX32xXexX3xX170xXdxX280xX3exX3xXexXedxXdxX3xX170xX3exXd0xXdxX3xX5xX2exX147xX0xX66xXbxX2cxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX2c0xX62xX78xX15xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX8exX3exX7xXexXdxX28xX15xX2axXaxX2cxX370xX280xX3xXexX3dxX3exX23xX22xX3xXexX43xX44xX3xX1xX62xXedxXexX3xXebxX53xX23xX22xX3xX1xXdxX4cxX3exX3xX544xX3exX3e3xXa3xX3xXexX1xX3exX33dxX23xX3xX5xX596xXdxXa3xX3xX7xX6xX3exX3xX30xX1xXdxX3xX30xX1xX32xX23xX1xX3xXexX1xX38xX23xX1xX3xXexX3dxX3exX23xX22xX3xXexX43xX44xXa3xX3xX4xX1xX5axX6xX3xX5dxX5exXdxX3xX2dxX62xX23xX22xX3xX7xf3e2xX3xXexXdxX3d3xXbxX3xXexX37exX4xX3xX1xX62xX38xX23xX3xXexX1xXdxX4cxX23xX3xX30xX1xX3exX3xXbxX1x1747dxX23xX22xX3xX30xX1xX32xX44xX3xX170xX4cxX23xX1xX3xX23xX1xX43xX23xX3xXebxXedxX62xXa3xX3xX5x1544axXbxX3xX1xX10exX4xX3xX4xX53xX23xX22xX3xXebxX5exX23xX22xX3xX4xX1xX62xX3xXexX3dxX86dxX3xX44xX5exX3xX4xX365xXdxX147xX3xX370xX5exX23xX22xX3xXexX1xX845xXdxX3xXexX1xX38xX23xX1xX3xX5xX33dxXbxX3xX4xX32xX4xX3xX1cxX362xX3bexX23xX22xX3xX7xX3e3xX23xX3xX1cxX3exX3c6xXexX3xX23xX3c6xX44xXa3xX3xX1xX362xX3bbxX23xX22xXa3xX3xX5xX38xX44xX3xX170xX32xX23xX1xXa3xX3xXexX1xX315xX4xX3xXbxX1x1986fxX44xX3xX4xX1xX6xX15xX3xX123xX38xX3xXexX3dxX5exX23xX22xX3xX7xX6xX3exX3xX7xXedxX4xX1xX3xXebxX280xX3xXexXedxX62xX3xX123xXdxX4cxX4xX3xX5xX38xX44xX3xX4xX1xX62xX3xX23xX1xX36exX23xX22xX3xX23xX22xX362xX845xXdxX3xX7xX39cxX23xX22xX3xXexXedxXdxX3xXexX3dxX3exX23xX22xX3xXexX43xX44xX147xX3x10e0axXdxX23xX1xX3xXbxX1xX369xX3xX1xX62xXedxXexX3xXebxX53xX23xX22xX3xXebxX362xX596xX4xX3xX5xX3c6xX15xX3xXexX47xX3xX23xX22xX3exX5exX23xX3xX30xX5bdxX3exX3xX22xX10exXdxX3xX123xX33dxX23xX3xXebxX53xX23xX22xX3xX4xX32xX4xX3xX23xX1xX38xX3xX1xX3e3xX62xX3xXexX43xX44xXa3xX3xX23xX1xX38xX3xXexX38xXdxX3xXexX3dxX596xX3xX123xX38xX3xX44xX53xXexX3xXbxX1xX3b4xX23xX3xX23xX22xX3exX5exX23xX3xX1xX62xXedxXexX3xXebxX53xX23xX22xX3xX4xX134xX6xX3xX4xX32xX4xX3xX1cxX362xX3bexX23xX22xX3xX7xX3e3xX23xX3xX1cxX3exX3c6xXexX147xX0xX66xXbxX2cxX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx19a92xX3exXexX1xX62xX3dxXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXaxXexX10xX1cxXexX1exX6xX5xXdxX22xX23xX24xX3xX3dxXdxX22xX1xXexX2axXaxX2cxXcxX1xX5axX15xX3xX2dxXdxX23xX1xX0xX66xXbxX2c
Thùy Linh