Huyện Hoằng Hóa: Sáp nhập Hội Người cao tuổi xã Hoằng Lương vào Hội Người cao tuổi xã Hoằng Sơn
(Baothanhhoa.vn) - UBND tỉnh vừa ban hành quyết định về việc cho phép sáp nhập Hội Người cao tuổi xã Hoằng Lương vào Hội Người cao tuổi xã Hoằng Sơn, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa.
c8f1xdba5x15f0ax12e62x12292xf904x150ccxd63cxd5a8xX7x139c9x12fc6x1018bxdbbdxe389x11fd8xX5xf480xXax160bex13cd7xf552xe412x1161ax151e3xX3xX13xfe8ex12425xX17x11ecdxX3xX13xcb34xX6xd69cxX3xfb9cx155d3xXbxX3xX17xX1xf9f9xXbxX3xX13xe855xXdxX3x12b5axX1dxf0cbxd49cxXdxX3xX4xX6xX1axX3xXexX14x14e17xXdxX3x11752x11c76xX3xX13xX1axX1bxX17xX1dxX3x16656xX33xcd97xX17xX1dxX3xfb3fx13e00xX1axX3xX13xX2exXdxX3xX31xX1dxX33xX34xXdxX3xX4xX6xX1axX3xXexX14xX3dxXdxX3xX40xX41xX3xX13xX1axX1bxX17xX1dxX3xX24xX4bxX17xX0x11b90xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX6x1085exXaxX12x16109x12ff5xX31x13a5dxX3xXex15cfaxX17xX1xX3xX4fx1519fxX6xX3x145a2xX6xX17xX3xX1xX50xX17xX1xX3x1228cxX14xX15x15308xXexX3xf4c5xf8b7xX17xX1xX3xX4fx10938xX3xX4fxXdxX16xX4xX3xX4xX1xX1axX3xXbxX1x15197xXbxX3xX7xX25xXbxX3xX17xX1xX2axXbxX3xX13xX2exXdxX3xX31xX1dxX33xX34xXdxX3xX4xX6xX1axX3xXexX14xX3dxXdxX3xX40xX41xX3xX13xX1axX1bxX17xX1dxX3xX49xX33xX4bxX17xX1dxX3xX4fxX50xX1axX3xX13xX2exXdxX3xX31xX1dxX33xX34xXdxX3xX4xX6xX1axX3xXexX14xX3dxXdxX3xX40xX41xX3xX13xX1axX1bxX17xX1dxX3xX24xX4bxX17x11912xX3xX1xX14xX15xX16xX17xX3xX13xX1axX1bxX17xX1dxX3xX13xX20xX6xX109xX3xXexX8exX17xX1xX3xXcxX1xX6xX17xX1xX3xX13xX20xX6x10e94xX0xX73xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX89xX1axX85xX15xX3xXbxdce1xX10xX17xXexX10xed1axXaxX12xX0xXdxe9f6xX1dxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX140xX10xX17xXexX10xX145xX3xX85xXexX1xX14xX14axX96xXaxX3xX7xXexX15xX5xX10xX9xXax105dexXdxX85xXexX1xX22xX3x132e6x14b13xX173xXbxX40xd98bxX3xX1xX10xXdxX1dxX1xXexX22xX3xd03fxf4ffxX182xXbxX40xX177xXaxX3xX7xX145xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX22xX73xX73xXdxX12axX96xX6xX1axXexX1xX6xX17xX1xX1xX1axX6xX12axX4fxX17xX73xX17xX10xX16bxX7xX73x10de4xX173xX1abxX173xX73xX2xf5dexX1b1xX85xX2xX173xX1b1x12877x15132xX1abxX1b7xXexX1b8xX1b1xX1abxX172xX5xX1b7x11913xX4xX1xX14xX1c2xXexXdxX4xX1xX1c2xX14xX96xX17xX85xX1c2xX1xX14xX15xX10xX17xX12axXbxX17xX1dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX17xX3xX13xX1axX1bxX17xX1dxX3xX13xX20xX6xX22xX3xX24xX25xXbxX3xX17xX1xX2axXbxX3xX13xX2exXdxX3xX31xX1dxX33xX34xXdxX3xX4xX6xX1axX3xXexX14xX3dxXdxX3xX40xX41xX3xX13xX1axX1bxX17xX1dxX3xX49xX33xX4bxX17xX1dxX3xX4fxX50xX1axX3xX13xX2exXdxX3xX31xX1dxX33xX34xXdxX3xX4xX6xX1axX3xXexX14xX3dxXdxX3xX40xX41xX3xX13xX1axX1bxX17xX1dxX3xX24xX4bxX17xXaxX3xX73xX12xX0xX73xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX140xX6xXbxXexXdxX1axX17xXaxX12x111efxX17xX1xX3xX14axXdxX17xX1xX3xX1x11c84xX6xX12axX0xX73xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX89xX1axX85xX15xXaxX12xXcxX1xX10xX1axX3xXa5xX20xX109xX3xX13xX2exXdxX3xX31xX1dxX33xX34xXdxX3xX4xX6xX1axX3xXexX14xX3dxXdxX3xX40xX41xX3xX13xX1axX1bxX17xX1dxX3xX49xX33xX4bxX17xX1dxX3xX4xX20xX3xXexX145xX25xX4xX1xX3xX17xX1xXdxX16xX14axX3xX4xX1xX14xX15xdee0xX17xX3xX1dxXdxX6xX1axX3xXexX1axX50xX17xX3xX96xX2exX3xXexX50xXdxX3xX7x107fexX17xX109xX3xXexX50xXdxX3xX4xX1xdc97xX17xX1xX109xX3xXexX3dxX3xX4xX1xe0a0xX4xX109xX3xX17xX1xdb05xX17xX3xX7xf62bxX109xX3xX4xX25xX4xX3xX9fxX14xX15xXabxX17xX3xX4fxX50xX3xX17xX1dxX1x14b9exX6xX3xX4fxf7dfxX3xX4xX1xX1axX3xX13xX2exXdxX3xX31xX1dxX33xX34xXdxX3xX4xX6xX1axX3xXexX14xX3dxXdxX3xX40xX41xX3xX13xX1axX1bxX17xX1dxX3xX24xX4bxX17xX109xX3xX1xX14xX15xX16xX17xX3xX13xX1axX1bxX17xX1dxX3xX13xX20xX6xX177xX3xXa5xfa3cxX17xX1dxX3xXexX1xX34xXdxX3xX4xX1x144adxX14axX3xX85xX2e5xXexX3xXexX33fxX17xX3xXex14e45xXdxX109xX3xX1xX1axX356xXexX3xXa5xX2exX17xX1dxX3xX4fxX50xX3xX17xX2exXbxX3xX5xX356xXdxX3xX4xX1axX17xX3xX85xX34axX14xX3xX4xX1xX1axX3xX4xX4bxX3xX9fxX14xX6xX17xX3xX4xX20xX3xXexX1x12a1axX14axX3xX9fxX14xX15xXabxX17xX3xXexX1xX10xX1axX3xX9fxX14xX15xX3xXa5xXa6xX17xX1xX3xX4x14723xX6xX3xXbxX1xX25xXbxX3xX5xX14xX2axXexX12axX0xX73xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX89xX1axX85xX15xXaxX12xX13xX2exXdxX3xX31xX1dxX33xX34xXdxX3xX4xX6xX1axX3xXexX14xX3dxXdxX3xX40xX41xX3xX13xX1axX1bxX17xX1dxX3xX24xX4bxX17xX109xX3xX1xX14xX15xX16xX17xX3xX13xX1axX1bxX17xX1dxX3xX13xX20xX6xX3xX5xX50xX3xXexX3dxX3xX4xX1xX2e5xX4xX3xX40xX41xX3xX1xX2exXdxX3xXexX2efxX3xX17xX1dxX14xX15xX16xX17xX177xX3xXexX3dxX3xX4xX1xX2e5xX4xX3xX4fxX50xX3xX1xX1axX356xXexX3xXa5xX2exX17xX1dxX3xXexX1xX10xX1axX3xf48dxXdxXabxX14xX3xX5xX16xX3xXa5xX33x156abxX4xX3xX140xX1xX3a0xX3xXexXa6xX4xX1xX3xX88xX89xX31xX8bxX3xXexX8exX17xX1xX3xXbxX1x1032fxX3xX85xX14xX15xX16xXexX177xX3xXexX14xX2ebxX17xX3xXexX1xX3a0xX3xX9fxX14xX15xX3xXa5xXa6xX17xX1xX3xX4xX3a0xX6xX3xXbxX1xX25xXbxX3xX5xX14xX2axXexX177xX3xX4xX1xXa6xX14xX3xX7xX2efxX3xX9fxX14xX2d1xX17xX3xX5x15350xX3xX31xX1xX50xX3xX17xX33xe016xX4xX3xX4xX3a0xX6xX3xX88xX89xX31xX8bxX3xX1xX14xX15xX16xX17xX3xX13xX1axX1bxX17xX1dxX3xX13xX20xX6xX3xX4fxX50xX3xX4xX25xX4xX3xX7x1450cxX109xX3xX17xX1dxX50xX17xX1xX3xX4xX20xX3xX5xXdxX44cxX17xX3xX9fxX14xX6xX17xX3xX4fxXabxX3xX5xX302xX17xX1xX3xX4fxX2efxX4xX3xX1xX1axX356xXexX3xXa5xX2exX17xX1dxX3xX4xX3a0xX6xX3xX13xX2exXdxX12axX0xX73xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX89xX1axX85xX15xXaxX12xX13xX2exXdxX3xX31xX1dxX33xX34xXdxX3xX4xX6xX1axX3xXexX14xX3dxXdxX3xX40xX41xX3xX13xX1axX1bxX17xX1dxX3xX24xX4bxX17xX109xX3xX1xX14xX15xX16xX17xX3xX13xX1axX1bxX17xX1dxX3xX13xX20xX6xX109xX3xX4xX20xX3xXexX33xX3xX4xX25xX4xX1xX3xXbxX1xX25xXbxX3xX17xX1xX2ebxX17xX109xX3xX4xX20xX3xX4xX1axX17xX3xX85xX34axX14xX3xX4fxX50xX3xXexX50xXdxX3x13679xX1xX1axX2d1xX17xX3xX145xXdxX44cxX17xX1dxX177xX3xX13xX2exXdxX3xXexX2efxX3xX96xX2d1xX1axX3xXa5xX2d1xX14axX3xX553xXdxX17xX1xX3xXbxX1xX2dbxX109xX3xXexX145xX306xX3xX7xX4b0xX3xX4fxX50xX3xXbxX1xX33xX4bxX17xX1dxX3xXexXdxX16xX17xX3xX1xX1axX356xXexX3xXa5xX2exX17xX1dxX12axX0xX73xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx16634xX14xXexX1xX1axX145xXaxX12xX89xX42axXcxX0xX73xXbxX12
BĐT