Phát triển các loài trong họ Cầy tại Khu Bảo tồn thiên nhiên Xuân Liên
(Baothanhhoa.vn) - UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có công văn về Dự án Điều tra, bảo tồn và phát triển các loài trong họ Cầy ( Viverridae ) tại Khu Bảo tồn thiên nhiên Xuân Liên, huyện Thường Xuân.
490x928x520cx8b64x3333x7754x269cx9762x82e3xX7x31adx5e11x4239x3f33x5561x8481xX5x1897xXax7c3fx3fabxX1x243axXexX3xXex4af3xXdx27c9x836xX3xX4xX15xX4xX3xX5x6882x7aeaxXdxX3xXexX19xX23xX1cx9070xX3xX1xfeexX3x985cxec5x2e8fxX3xXex16d8xXdxX3x3974xX1x4614xX3x2ca1x33eaxX23xX3xXex2a9bxX1cxX3xXexX1xXdx1959xX1cxX3xX1cxX1xXdxX47xX1cxX3x1390xX3ax4c62xX1cxX3x6660xXdxX47xX1cxX0xe9bxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx2b54xX10xX6x258exXaxX12x97c0xX3cx21aex96cfxX3xXexb6fxX1cxX1xX3xXcxX1xX6xX1cxX1xX3xX69x7b83xX6xX3x3159x3150xX6xX3xX4xX80xX3xX4x8b13xX1cxX2bxX3xX83x26c9xX1cxX3xX83x7ba2xX3xX72x4d0axX3xX15xX1cxX3x180bxXdxX94xX3axX3xXexX19xX6x8b2bxX3x54cdxX3dxX23xX3xXexX41xX1cxX3xX83xX24xX3xXbxX1xX15xXexX3xXexX19xXdxX1bxX1cxX3xX4xX15xX4xX3xX5xX23xX24xXdxX3xXexX19xX23xX1cxX2bxX3xX1xX2exX3xX30xX31xX32xX3x7124xX0xX10x5a20xX12x28d0xXdxX83xX10xX19xX19xXdxX6cxX6xX10xX0xX5axX10xXd5xX12x5485xX3xXexX35xXdxX3xX38xX1xX3axX3xX3cxX3dxX23xX3xXexX41xX1cxX3xXexX1xXdxX47xX1cxX3xX1cxX1xXdxX47xX1cxX3xX50xX3axX52xX1cxX3xX55xXdxX47xX1cxXa4xX3xX1xX3axX32x4d1cxX1cxX3xXcxX1x77e1x9b7bxX1cxX2bxX3xX50xX3axX52xX1cx4581xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3cxX23xX6cxX32xXaxX12xX0xXdxXd5xX2bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX3xX6cxXexX1xX3axXd5xXa6xX3xXdxX30xX10xX1cxXexX10xX19xXaxX3xX7xXexX32xX5xX10xX9xXax17b8xXdxX6cxXexX1x8aaxX3x5e35xcf0xX162xXbx7b50x46afxXaxX3xX7xX19xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX15fxX5axX5axXdxX120xXa6xX6xX23xXexX1xX6xX1cxX1xX1xX23xX6xX120xX83xX1cxX5axX1cxX10xX15axX7xX5ax6de9xX162x8bcfx407dxX5axX2xX18ex2377xX6cxX2xX2xX162xX162x4e20xX18bxX2xXexX18bx7e3dxX18dxX162xX5xX2xX120x6f89xXbxX2bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xXexX3xXexX19xXdxX1bxX1cxX3xX4xX15xX4xX3xX5xX23xX24xXdxX3xXexX19xX23xX1cxX2bxX3xX1xX2exX3xX30xX31xX32xX3xXexX35xXdxX3xX38xX1xX3axX3xX3cxX3dxX23xX3xXexX41xX1cxX3xXexX1xXdxX47xX1cxX3xX1cxX1xXdxX47xX1cxX3xX50xX3axX52xX1cxX3xX55xXdxX47xX1cxXaxX3xX15axXdxX6cxXexX1xX9xXaxX161xX162xX162xXaxX3xX5axX12xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX30xX6xXbxXexXdxX23xX1cxXaxX12x5824xX1cxX1xX3xXd5xXdxX1cxX1xX3xX1xX2exX6xX120xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3cxX23xX6cxX32xXaxX12xX30x43bdxX3xXexX1xX1bxXa4xX3xXexX1x840exX1cxX2bxX3xX1cxX1x8cefxXexX3xX4xX1xX23xX3xX3cxX6xX1cxX3x3d78xX3axX3dxX1cxX3xX5x9d9axX3xX38xX1xX3axX3xXa6xX3dxX23xX3xXexX41xX1cxX3xXexX1xXdxX47xX1cxX3xX1cxX1xXdxX47xX1cxX3xX50xX3axX52xX1cxX3xX55xXdxX47xX1cxX3xXexX1xX3ax7afdxX4xX3x7148x9356xX3xX71xX8bxX1cxX2bxX3xX1cxX2bxX1xXdxX112xXbxX3xX83xX24xX3xX13xX1xX15xXexX3xXexX19xXdxX1bxX1cxX3xX1cxX8bxX1cxX2bxX3xXexX1xX8bxX1cxX3xXcxX1xX6xX1cxX1xX3xX69xX80xX6xX3xXexX1xX97xX4xX3xX1xXdxX112xX1cxX3xX72xX97xX3xX15xX1cxX3xX9cxXdxX94xX3axX3xXexX19xX6xXa4xX3xXa6xX3dxX23xX3xXexX41xX1cxX3xX83xX24xX3xXbxX1xX15xXexX3xXexX19xXdxX1bxX1cxX3xX4xX15xX4xX3xX5xX23xX24xXdxX3xXexX19xX23xX1cxX2bxX3xX1xX2exX3xX30xX31xX32xX3xXd2xX0xX10xXd5xX12xXd7xXdxX83xX10xX19xX19xXdxX6cxX6xX10xX0xX5axX10xXd5xX12xXe6xX3xXexX35xXdxX3xX38xX1xX3axX3xX3cxX3dxX23xX3xXexX41xX1cxX3xXexX1xXdxX47xX1cxX3xX1cxX1xXdxX47xX1cxX3xX50xX3axX52xX1cxX3xX55xXdxX47xX1cxX120xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3cxX23xX6cxX32xXaxX12xXcxX1xX118xXdxX3xX2bxXdxX6xX1cxX3xXexX1xX97xX4xX3xX1xXdxX112xX1cxX3xX5xX24xX3xX18dxX3xX1cxX90xXd5xX3xXd2xXexX84xX3xX1cxX90xXd5xX3xX18bxX162xX18bxX2xX3x88e5x7df6xX1cxX3xX18bxX162xX18bxX18dxXe6xX3xX83x5262xXdxX3xXex7453xX1cxX2bxX3x30f8xXdxX1cxX1xX3xXbxX1x3d97xX3xXexX1xX97xX4xX3xX1xXdxX112xX1cxX3xX38dxX1xX23xX3dxX1cxX2bxX3xX18dxXa4xX192xX3xXex7724xX3xX37axX41xX1cxX2bxXa4xX3xXexX84xX3xX1cxX2bxX3axX41xX1cxX3xX7xX97xX3xX1cxX2bxX1xXdxX112xXbxX3xX38dxXdxX1cxX1xX3xXexX37bxX3xX1xX24xX1cxX2bxX3xX1cxX90xXd5xX3xX4x1025xX6xX3xX1cxX2bxX52xX1cxX3xX7xX15xX4xX1xX3xXexX75xX1cxX1xX120xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3cxX23xX6cxX32xXaxX12xX6fxX3cxX71xX72xX3xXexX75xX1cxX1xX3xX2bxXdxX6xX23xX3xX288xX289xX3xXcxX24xXdxX3xX4xX1xX394xX1cxX1xX3xX4xX1xX3d9xX3xXexX19x576axXa4xX3xXbxX1xX247xXdxX3xX1x24e9xXbxX3xX83xX385xXdxX3xX288xX289xX3xX38xX37bxX3xX1xX23xX35xX4xX1xX3xX83xX24xX3xX9cxX31xX3axX3xXexX117xXa4xX3xX4xX15xX4xX3xX37ax20faxX1cxX3xX83x80baxX3xX5xXdxX47xX1cxX3x805exX3axX6xX1cxX3xX1xX117xX385xX1cxX2bxX3xX6cx593bxX1cxX3xX3cxX6xX1cxX3xX258xX3axX3dxX1cxX3xX5xX25exX3xX38xX1xX3axX3xXa6xX3dxX23xX3xXexX41xX1cxX3xXexX1xXdxX47xX1cxX3xX1cxX1xXdxX47xX1cxX3xX50xX3axX52xX1cxX3xX55xXdxX47xX1cxX3xXexX1xX97xX4xX3xX1xXdxX112xX1cxX3xX4xX15xX4xX3xXa6xX117xX385xX4xX3xX4xX8bxX1cxX2bxX3xX83xXdxX112xX4xX3xX37axX1bxX3xX1xX23xX24xX1cxX3xXexX1xXdxX112xX1cxX3xX1xX41xX3xX7xX44exX3xX83xX94xX3xX37axX31xX3axX3xXexX117xXa4xX3xXexX19xX422xX1cxX1xX3xX4xX24dxXbxX3xXexX1x17bfxXd5xX3xX459xX3axX32xX94xX1cxX3xXbxX1xX47xX3xX6cxX3axX32xX112xXexX3xX5xX24xXd5xX3xX4xX44exX3xX7xX289xX3xXexX19xXdxX1bxX1cxX3xX38dxX1xX6xXdxXa4xX3xXexX1xX97xX4xX3xX1xXdxX112xX1cxX3xX72xX97xX3xX15xX1cxX3xXexX1xX10xX23xX3xX37ax3314xX1cxX2bxX3xX459xX3axX32xX3xX37axX452xX1cxX1xX120xX3xX9cxX41xX1cxX2bxX3xXexX1xX118xXdxX3xXexX1xX6xXd5xX3xXd5xX117xX3axX3xXexX389xX1cxX2bxX3xX1xX42bxXbxXa4xX3xXa6xX247xX3xXexX19xX394xX3xX38dxXdxX1cxX1xX3xXbxX1xX394xX3xX83xX24xX3xXexX1xX97xX4xX3xX1xXdxX112xX1cxX3xXexX19xX422xX1cxX1xX3xXexX97xXa4xX3xXexX1xX3d9xX3xXexX23exX4xX3xXexX1xX4dexXd5xX3xX37axX452xX1cxX1xX3xX6cxX97xX3xXexX23xX15xX1cxX3xX38dxXdxX1cxX1xX3xXbxX1xX394xX3xX4xX1xXdxX3xXexXdxX37bxXexX3xXexX19xX422xX1cxX1xX3xX4xX24dxXbxX3xXexX1xX4dexXd5xX3xX459xX3axX32xX94xX1cxX3xXbxX1xX47xX3xX6cxX3axX32xX112xXexX120xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3cxX23xX6cxX32xXaxX12xX3cxX6xX1cxX3xX258xX3axX3dxX1cxX3xX5xX25exX3xX38xX1xX3axX3xXa6xX3dxX23xX3xXexX41xX1cxX3xXexX1xXdxX47xX1cxX3xX1cxX1xXdxX47xX1cxX3xX50xX3axX52xX1cxX3xX55xXdxX47xX1cxX3xXbxX1xX247xXdxX3xX1xX42bxXbxX3xX83xX385xXdxX3xX288xX289xX3xX38xX37bxX3xX1xX23xX35xX4xX1xX3xX83xX24xX3xX9cxX31xX3axX3xXexX117xXa4xX3xX288xX289xX3xXcxX24xXdxX3xX4xX1xX394xX1cxX1xXa4xX3xX4xX15xX4xX3xX7xX289xXa4xX3xX1cxX2bxX24xX1cxX1xX3xX5xXdxX47xX1cxX3xX459xX3axX6xX1cxX3xX5x73abxXbxXa4xX3xX1xX23xX24xX1cxX3xXexX1xXdxX112xX1cxX3xX1xX41xX3xX7xX44exX3xX83xX94xX3xX37axX31xX3axX3xXexX117xX3xX37axX1bxX3xXexX19xXdxX1bxX1cxX3xX38dxX1xX6xXdxX3xXexX1xX97xX4xX3xX1xXdxX112xX1cxX3xX4xX15xX4xX3xXa6xX117xX385xX4xX3xXexXdxX37bxXbxX3xXexX1xX10xX23xXa4xX3xX37axX3dxXd5xX3xXa6xX3dxX23xX3xX37axX51dxX1cxX2bxX3xX4xX15xX4xX3xX459xX3axX32xX3xX37axX452xX1cxX1xX3xX4xX3d9xX6xX3xXbxX1xX15xXbxX3xX5xX3axX648xXexX120xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3cxX23xX6cxX32xXaxX12xX30xX15xX4xX3xX288xX289xX15fxX3xX38xX37bxX3xX1xX23xX35xX4xX1xX3xX83xX24xX3xX9cxX31xX3axX3xXexX117xXa4xX3xX71xX8bxX1cxX2bxX3xX1cxX2bxX1xXdxX112xXbxX3xX83xX24xX3xX13xX1xX15xXexX3xXexX19xXdxX1bxX1cxX3xX1cxX8bxX1cxX2bxX3xXexX1xX8bxX1cxXa4xX3xXcxX24xXdxX3xX1cxX2bxX3axX32xX47xX1cxX3xX83xX24xX3x1a13xX8bxXdxX3xXexX19xX117xX118xX1cxX2bxXa4xX3xX38xX1xX23xX6xX3xX1xX2exX4xX3xX83xX24xX3xX30xX8bxX1cxX2bxX3xX1cxX2bxX1xX112xX3xX83xX24xX3xX4xX15xX4xX3xX37axX44exX1cxX3xX83xX452xX3xX5xXdxX47xX1cxX3xX459xX3axX6xX1cxX3xXexX1xX10xX23xX3xX4xX1x92ccxX4xX3xX1cxX90xX1cxX2bxXa4xX3xX1cxX1xXdxX112xXd5xX3xX83xX23exX3xX37axX117xX42bxX4xX3xX2bxXdxX6xX23xXa4xX3xX4xX80xX3xXexX19xX15xX4xX1xX3xX1cxX1xXdxX112xXd5xX3xX2bxXdxX3dxXdxX3xX459xX3axX32xX37bxXexX3xX4xX15xX4xX3xX4xX8bxX1cxX2bxX3xX83xXdxX112xX4xX3xX5xXdxX47xX1cxX3xX459xX3axX6xX1cxX3xX37axX37bxX1cxX3xX37axX44exX1cxX3xX83xX452xX3xXd5xX422xX1cxX1xXa4xX3xXexX1xX10xX23xX3xX6cx66ccxXdxXa4xX3xX1xX117xX385xX1cxX2bxX3xX6cxX465xX1cxXa4xX3xX38dxXdxX1bxXd5xX3xXexX19xX6xXa4xX3xX37axX8bxX1cxX3xX37axX247xX4xX3xX3cxX6xX1cxX3xX258xX3axX3dxX1cxX3xX5xX25exX3xX38xX1xX3axX3xXa6xX3dxX23xX3xXexX41xX1cxX3xXexX1xXdxX47xX1cxX3xX1cxX1xXdxX47xX1cxX3xX50xX3axX52xX1cxX3xX55xXdxX47xX1cxX3xXexX19xXdxX1bxX1cxX3xX38dxX1xX6xXdxX3xXexX1xX97xX4xX3xX1xXdxX112xX1cxX3xX1cxX2bxX1xXdxX47xXd5xX3xXexX51dxX4xX3xXexX19xX422xX1cxX1xX3xXexX97xXa4xX3xX4xX15xX4xX3xXa6xX117xX385xX4xX3xX4xX8bxX1cxX2bxX3xX83xXdxX112xX4xX3xX1xX23xX24xX1cxX3xXexX1xXdxX112xX1cxX3xX1xX41xX3xX7xX44exX3xX83xX94xX3xX37axX31xX3axX3xXexX117xX3xX37axX1bxX3xXexX19xXdxX1bxX1cxX3xX38dxX1xX6xXdxXa4xX3xXexX1xX97xX4xX3xX1xXdxX112xX1cxX3xX72xX97xX3xX15xX1cxX3xX37axX3dxXd5xX3xXa6xX3dxX23xX3xX37axX51dxX1cxX2bxX3xXbxX1xX35xXd5xX3xX83xXdxXa4xX3xXd5xX23exX4xX3xXexXdxX47xX3axXa4xX3xX1cxX285xXdxX3xX6cxX3axX1cxX2bxXa4xX3xXexX1xX118xXdxX3xX2bxXdxX6xX1cxX3xX83xX24xX3xXexX1xX4dexXd5xX3xX459xX3axX32xX94xX1cxX3xXexX1xX10xX23xX3xX459xX3axX32xX3xX37axX452xX1cxX1xX3xX4xX3d9xX6xX3xXbxX1xX15xXbxX3xX5xX3axX648xXexX3xX83xX24xX3xX4xX1xX75xX3xX37axX35xX23xX3xX4xX3d9xX6xX3xX6fxX3cxX71xX72xX3xXexX75xX1cxX1xX120xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx8ac9xX3axXexX1xX23xX19xXaxX12xX3cxX9cxXcxX0xX5axXbxX12
BĐT