Gặp mặt Đoàn đại biểudự Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX
(Baothanhhoa.vn) - Chiều 17-9, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức gặp mặt Đoàn đại biểu MTTQ tỉnh Thanh Hóa dự Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024.
b87bx11a2ex15239xc082x121a4xd53cx145d2xd1d2x13508xX7x15f13x131e8x15974xdc10xcfa9xe269xX5x1418exXax1191cxd913x10f14xXbxX3x10eeexX14xXexX3x1572dx12711xd546x15036xX3x1377ex14278xXdxX3x13decxXdxfc83x15637x115c5x13380xX3xX1bxX21xXdxX3xX1x14187xXdxX3xX20xX21xXdxX3xX24xXdxX26xX27xX3xXexX1cxX1dxX1exX3x12370xX27x11f25xX4xX3xc277xXcxXcx144bdxX3x139d6xXdx14e2cxXexX3x13397xX6xX17xX3xX5x13c2bxX1exX3xXexX1xe610xX3x157f4xfcafxX0xf7baxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx1337cxX10xX6xX28xXaxX12x1618fxX1xXdx11c0bxX27xX3xX2xfadaxe221x145fcxbcbdxX3x115c0xX6xX1exX3xXcxX1x12ae9x14da0xX1exf01exX3xXex10b48xX29xX4xX3xc420x14b1cxX3xX24xX6xX1exX3xX46xXcxXcxX49xX3xX4bxXdxX4dxXexX3xX50xX6xX17xX3xXexdbbaxX1exX1xX3xXex12678xX3xX4xX1xX5axX4xX3xX89xX14xXbxX3xX17xX14xXexX3xX1bxX1cxX1dxX1exX3xX20xX21xXdxX3xX24xXdxX26xX27xX3xX46xXcxXcxX49xX3xXexXa6xX1exX1xX3xXcxX1xX6xX1exX1xX3xX6ex15e6dxX6xX3xX28xX29xX3xX1bxX21xXdxX3xX1xX30xXdxX3xX20xX21xXdxX3xX24xXdxX26xX27xX3xXexX1cxX1dxX1exX3xX41xX27xX43xX4xX3xX46xXcxXcxX49xX3xX4bxXdxX4dxXexX3xX50xX6xX17xX3xX5xX55xX1exX3xXexX1xX5axX3xX5cxX5dxX7exX3xX1exX1xXdxX4dxX17xX3xcdd5xebf4xX3x10574xda92xX2xX7dxX3xX7cxX3xX11dxX11exX11dx12114x14857xX0xX5fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX74xX10xX1exXexX10xX8cxXaxX12xX0xXdxX17xX89xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX28xXexX1xX27xX17xX24xX3xXdxX74xX10xX1exXexX10xX8cxXaxX3xX7xXexX91xX5xX10xX9xXaxd0f5xXdxX28xXexX1x12537xX3x10147xX127xX11exXbx12c92xdb91xX3xX1xX10xXdxX89xX1xXexX168xX3xX127xX11exX11exXbxX16exX16fxXaxX3xX7xX8cxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX168xX5fxX5fxXdxX128xX24xX6xX1cxXexX1xX6xX1exX1xX1xX1cxX6xX128xf7e3xX1exX5fxX1exX10xX163xX7xX5fxX2xX7dxd9c1xX7bxX5fxX2xX127xddebxX28xX11dxX2x168e1xX1a5xX7bxX2xX1aaxXexX127xX127xX1a5xX11dxX127xX5xX11exX128x16186xXbxX89xb906xX8cxX9xX1aaxX2xX1aexXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXbxX3xX17xX14xXexX3xX1bxX1cxX1dxX1exX3xX20xX21xXdxX3xX24xXdxX26xX27xX28xX29xX3xX1bxX21xXdxX3xX1xX30xXdxX3xX20xX21xXdxX3xX24xXdxX26xX27xX3xXexX1cxX1dxX1exX3xX41xX27xX43xX4xX3xX46xXcxXcxX49xX3xX4bxXdxX4dxXexX3xX50xX6xX17xX3xX5xX55xX1exX3xXexX1xX5axX3xX5cxX5dxXaxX3xX5fxX12xX0xX5fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX74xX6xXbxXexXdxX1cxX1exXaxX12xX1bx160dfxX1exX89xX3xX4xX1x11886xX3xX1bxc89dxX3xX46xXdxX1exX1xX3xXcxX27x129ccxX1exX7exX3x15520xX1xXd9xX3xX80xX23axX3xXexX1xX86xX3xXcxXa6xX1exX1xX3x1212bxX91xX3xX19bxX1dxX3xX4x1262dxX4xX3xX20xX21xXdxX3xX24xXdxX26xX27xX3xXexX14xX1exX89xX3xX1xX1cxX6xX3xX4xX1xbaa9xX4xX3xX17x15c0dxX1exX89xX3xX1bxX1cxX1dxX1exX3xX20xX21xXdxX3xX24xXdxX26xX27xX3xX46xXcxXcxX49xX3xXexXa6xX1exX1xX3xXcxX1xX6xX1exX1xX3xX6exXd9xX6xX3xX28xX29xX3xX1bxX21xXdxX3xX1xX30xXdxX3xX20xX21xXdxX3xX24xXdxX26xX27xX3xXexX1cxX1dxX1exX3xX41xX27xX43xX4xX3xX46xXcxXcxX49xX3xX4bxXdxX4dxXexX3xX50xX6xX17xX3xX5xX55xX1exX3xXexX1xX5axX3xX5cxX5dxX7exX3xX1exX1xXdxX4dxX17xX3xX11axX11bxX3xX11dxX11exX2xX7dxX3xX7cxX3xX11dxX11exX11dxX127xX128xX0xX5fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX80xX1cxX28xX91xXaxX12x13ac4xX29xX3xX24xX27xXabxXdxX3xX89xX14xXbxX3xX17xX14xXexX3xX4xXd9xX3xX4xX261xX4xX3xX20xX234xX1exX89xX3xX4xX1xX23axX168xX3xX1bxX23dxX3xX46xXdxX1exX1xX3xXcxX27xX246xX1exX7exX3xX24axX1xXd9xX3xX80xX23axX3xXexX1xX86xX3xXcxXa6xX1exX1xX3xX25axX91xX16fxX3xX24axX1xX21xX17xX3xX80xX261xX3x14e3exX6xXdxX7exX3xXcxXa6xX1exX1xX3xX25axX91xX3xX19bxXdxcb7exX1exX7exX3xX24axX1xXd9xX3xX74xX1xX25axX3xXexbf99xX4xX1xX3xX6exX1bxX50xX304xX3xXexXa6xX1exX1xX16fxX3xX24axX1xX21xX17xX3xXcxX1xX36bxX3xXcxX1xX6xX1exX1xX3xXcxX1xX25axX91xX7exX3xXcxXa6xX1exX1xX3xX25axX91xX3xX19bxXdxX35exX1exX7exX3xX74xX1xX25axX3xXexX36bxX4xX1xX3xX90xX91xX3xX24xX6xX1exX3xX46xXcxXcxX49xX3xXexXa6xX1exX1xX128xX0xX5fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX74xX10xX1exXexX10xX8cxXaxX12xX0xXdxX17xX89xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX74xX10xX1exXexX10xX8cxXaxX3xX7xXexX91xX5xX10xX9xXaxX163xXdxX28xXexX1xX168xX3xX16axX127xX11exXbxX16exX16fxX3xX1xX10xXdxX89xX1xXexX168xX3xX1a5xX1aaxX11exXbxX16exX16fxXaxX3xX7xX8cxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX168xX5fxX5fxXdxX128xX24xX6xX1cxXexX1xX6xX1exX1xX1xX1cxX6xX128xX19bxX1exX5fxX1exX10xX163xX7xX5fxX2xX7dxX1a5xX7bxX5fxX2xX127xX1aaxX28xX11dxX2xX1aexX1a5xX1aaxX11exX16axXexX127xX127xX1aaxX11exX1a5xX5xX11exX128xX1bcxXbxX89xX1bfxX8cxX9xX1aexX1aaxX2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXbxX3xX17xX14xXexX3xX1bxX1cxX1dxX1exX3xX20xX21xXdxX3xX24xXdxX26xX27xX28xX29xX3xX1bxX21xXdxX3xX1xX30xXdxX3xX20xX21xXdxX3xX24xXdxX26xX27xX3xXexX1cxX1dxX1exX3xX41xX27xX43xX4xX3xX46xXcxXcxX49xX3xX4bxXdxX4dxXexX3xX50xX6xX17xX3xX5xX55xX1exX3xXexX1xX5axX3xX5cxX5dxXaxX3xX5fxX12xX0xX5fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX74xX6xXbxXexXdxX1cxX1exXaxX12xXcxX1cxX1dxX1exX3xX4xdc4exX1exX1xX3xX24xX27xXabxXdxX3xX89xX14xXbxX3xX17xX14xXexX128xX0xX5fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX80xX1cxX28xX91xXaxX12xX1bxX21xXdxX3xX1xX30xXdxX3xX20xX21xXdxX3xX24xXdxX26xX27xX3xXexX1cxX1dxX1exX3xX41xX27xX43xX4xX3xX46xXcxXcxX49xX3xX4bxXdxX4dxXexX3xX50xX6xX17xX3xX5xX55xX1exX3xXexX1xX5axX3xX5cxX5dxX7exX3xX1exX1xXdxX4dxX17xX3xX11axX11bxX3xX11dxX11exX2xX7dxX3xX7cxX3xX11dxX11exX11dxX127xX3xX7xe56exX3xX28xXdx1681dxX1exX3xX8cxX6xX3xXexX27cxX3xX1exX89xX1dxX91xX3xX2xX1aaxX7cxX7dxX3xX20x1646cxX1exX3xX1xX549xXexX3xX1exX89xX1dxX91xX3xX11dxX11exX7cxX7dxX3xXexX21xXdxX3xXcxX8cxX27xX1exX89xX3xXexeccbxX17xX3xX6exX30xXdxX3xX1exX89xX1xX36bxX3xX49xX27xX43xX4xX3xX89xXdxX6xX3x146c1xX6exX1dxX3xX50xX30xXdxfdccxX128xX3xXcxX1xX6xX17xX3xX28xX29xX3xX1bxX21xXdxX3xX1xX30xXdxX7exX3xX1bxX1cxX1dxX1exX3xX20xX21xXdxX3xX24xXdxX26xX27xX3xXexXa6xX1exX1xX3xXcxX1xX6xX1exX1xX3xX6exXd9xX6xX3xX4xXd9xX3xX2xX16axX3xXexX1xX1dxX1exX1xX3xX19bxXdxX35exX1exX128xX3xXcxX21xXdxX3xX24xX27xXabxXdxX3xX89xX14xXbxX3xX17xX14xXexX7exX3xX20xX234xX1exX89xX3xX4xX1xX23axX3xX24axX1xXd9xX3xX74xX1xX25axX3xXexX36bxX4xX1xX3xX90xX91xX3xX24xX6xX1exX3xX46xXcxXcxX49xX3xXexXa6xX1exX1xX3xd7caxX35exX3xXcxX1xX36bxX3xX6exX27xX91xX77xX1exX3xX20x11f57xX3xXexX1xd73fxX1exX89xX3xXexXdxX1exX3xXex103a4xXdxX3xX4xX261xX4xX3xXexX1xX1dxX1exX1xX3xX19bxXdxX35exX1exX3xXexX8cxX1cxX1exX89xX3xX20xX1cxX1dxX1exX3xX20xX21xXdxX3xX24xXdxX26xX27xX3xX1exX1xd455xX1exX89xX3xX1exX30xXdxX3xX28xX27xX1exX89xX7exX3xX4xX1xX86x11766xX1exX89xX3xXexX8cxf364xX1exX1xX3xX7xX531xX3xX28xXdxX535xX1exX3xX8cxX6xX3xXexX8cxX1cxX1exX89xX3xX1bxX21xXdxX3xX1xX30xXdxX16fxX3xXexX1xX87xXdxX3xX89xXdxX6xX1exX7exX3xX20xX36bxX6xX3xX20xXdxX26xX17xX3xX28xXdxX535xX1exX3xX8cxX6xX3xX1bxX21xXdxX3xX1xX30xXdxX128xX0xX5fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX74xX10xX1exXexX10xX8cxXaxX12xX0xXdxX17xX89xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX74xX10xX1exXexX10xX8cxXaxX3xX7xXexX91xX5xX10xX9xXaxX163xXdxX28xXexX1xX168xX3xX16axX127xX11exXbxX16exX16fxX3xX1xX10xXdxX89xX1xXexX168xX3xX127xX11dxX1aaxXbxX16exX16fxXaxX3xX7xX8cxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX168xX5fxX5fxXdxX128xX24xX6xX1cxXexX1xX6xX1exX1xX1xX1cxX6xX128xX19bxX1exX5fxX1exX10xX163xX7xX5fxX2xX7dxX1a5xX7bxX5fxX2xX127xX1aaxX28xX11dxX2xX1aexX1a5xX7dxX2xX7bxXexX1aaxX11dxX1aexX1aaxX127xX5xX11exX128xX1bcxXbxX89xX1bfxX8cxX9xX2xX1a5xX7dxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXbxX3xX17xX14xXexX3xX1bxX1cxX1dxX1exX3xX20xX21xXdxX3xX24xXdxX26xX27xX28xX29xX3xX1bxX21xXdxX3xX1xX30xXdxX3xX20xX21xXdxX3xX24xXdxX26xX27xX3xXexX1cxX1dxX1exX3xX41xX27xX43xX4xX3xX46xXcxXcxX49xX3xX4bxXdxX4dxXexX3xX50xX6xX17xX3xX5xX55xX1exX3xXexX1xX5axX3xX5cxX5dxXaxX3xX5fxX12xX0xX5fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX74xX6xXbxXexXdxX1cxX1exXaxX12xX1bxX234xX1exX89xX3xX4xX1xX23axX3xX1bxX23dxX3xX46xXdxX1exX1xX3xXcxX27xX246xX1exX7exX3xX24axX1xXd9xX3xX80xX23axX3xXexX1xX86xX3xXcxXa6xX1exX1xX3xX25axX91xX3xXbxX1xX261xXexX3xX24xXdxX26xX27xX3xXexX21xXdxX3xX24xX27xXabxXdxX3xX89xX14xXbxX3xX17xX14xXexX128xX0xX5fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX80xX1cxX28xX91xXaxX12xX24axX1xX261xXexX3xX24xXdxX26xX27xX3xXexX21xXdxX3xX24xX27xXabxXdxX3xX89xX14xXbxX3xX17xX14xXexX7exX3xX20xX234xX1exX89xX3xX4xX1xX23axX3xX1bxX23dxX3xX46xXdxX1exX1xX3xXcxX27xX246xX1exX7exX3xX24axX1xXd9xX3xX80xX23axX3xXexX1xX86xX3xXcxXa6xX1exX1xX3xX25axX91xX3xX4xX1xX278xX4xX3xX17xX27cxX1exX89xX3xX19bxX1dxX3xX24xX1dxX91xX3xXexbb79xX3xX1exXdxX77xX17xX3xXexXdxX1exX3xXexX618xXdxX3xX4xX261xX4xX3xX20xX21xXdxX3xX24xXdxX26xX27xX3xX20xX86x14093xX4xX3xX1bxX4c0xX1exX89xX3xX24xX30xX7exX3xX4xX1xX23axX1exX1xX3xX41xX27xX91xX77xX1exX3xX19bxX1dxX3xX1exX1xX565xX1exX3xX28xX565xX1exX3xXexX8cxX1cxX1exX89xX3xXexXa6xX1exX1xX3xXexX23axX1exX3xX1exX1xXdxX4dxX17xX3xX4x13755xX3xX20xXdxX3xX28xX29xX3xX1bxX21xXdxX3xX1xX30xXdxX3xX20xX21xXdxX3xX24xXdxX26xX27xX3xXexX1cxX1dxX1exX3xX41xX27xX43xX4xX3xX46xXcxXcxX49xX3xX4bxXdxX4dxXexX3xX50xX6xX17xX3xX5xX55xX1exX3xXexX1xX5axX3xX5cxX5dxX7exX3xX1exX1xXdxX4dxX17xX3xX11axX11bxX3xX11dxX11exX2xX7dxX3xX7cxX3xX11dxX11exX11dxX127xX128xX3xX1bxX565xX91xX3xX5xX1dxX3xX17xX30xXexX3xXexX8cxX1cxX1exX89xX3xX1exX1xX640xX1exX89xX3xX7xX29xX3xX11axXdxX4dxX1exX3xX4xX1xX23axX1exX1xX3xXexX8cxX36bxX3xX41xX27xX6xX1exX3xXexX8cx167e4xX1exX89xX3xX20xX43xXdxX3xX19bxX618xXdxX3xX1bxX4c0xX1exX89xX7exX3xX50xX1xX1dxX3xX1exX86xX618xX4xX3xX19bxX1dxX3xX1exX1xX565xX1exX3xX28xX565xX1exX7exX3xX19bxX657xX3xX19bxdfc3xX91xX7exX3xX4xX261xX4xX3xX19bxX36bxX3xX20xX21xXdxX3xX24xXdxX26xX27xX3xX20xXdxX3xX28xX29xX3xX20xX21xXdxX3xX1xX30xXdxX3xXbxX1xX4c0xXdxX3xX4xX1xX246xXbxX3xX1xX1dxX1exX1xX3xX20xX55xX91xX3xX20xX25axX7exX3xX1exX89xX1xXdxX35exX17xX3xXexX278xX4xX3xX20xX43xXdxX3xX19bxX618xXdxX3xX1exX30xXdxX3xX41xX27xX91xX7exX3xX41xX27xX91xX3xX20xX36bxX1exX1xX7exX3xX41xX27xX91xX3xX4xX1xX549xX3xX1bxX21xXdxX3xX1xX30xXdxX3xX20xX77xX3xX8cxX6xX16fxX3xX1exX35exX27xX3xX4xX6xX1cxX3xXexXdxX1exX1xX3xXexX1xX55xX1exX3xXexX8cxX261xX4xX1xX3xX1exX1xXdxX4dxX17xX7exX3xXexX955xXbxX3xXexX8cxX27xX1exX89xX3xXexX8cxX23axX3xXexX27xX4dxX7exX3xXexX23axX4xX1xX3xX4xX29xX4xX3xXexX1xX6xX17xX3xX89xXdxX6xX3xXexX1xX4c0xX1cxX3xX5xX27xX955xX1exX7exX3xX20xXd9xX1exX89xX3xX89xXd9xXbxX3xX1exX1xXdxX77xX27xX3xfe2bxX3xX11axXdxX549xX1exX3xX4xXd9xX3xX4xX1xX246xXexX3xX5xX86xX86cxX1exX89xX3xX19bxX1dxX1cxX3xX4xX261xX4xX3xX19bxf1c2xX1exX3xX11axXdxX4dxX1exX7exX3xX89xXd9xXbxX3xXbxX1xX55xX1exX3xXexX23axX4xX1xX3xX4xX29xX4xX3xX19bxX1dxX1cxX3xXexX1xX1dxX1exX1xX3xX4xX60fxX1exX89xX3xX4xX25axX6xX3xX1bxX21xXdxX3xX1xX30xXdxX128xX3xX80xX35exX1exX3xX4xX21xX1exX1xX3xX20xXd9xX7exX3xX4xX261xX4xX3xXexX1xX1dxX1exX1xX3xX19bxXdxX35exX1exX3xXexX8cxX1cxX1exX89xX3xX20xX1cxX1dxX1exX3xX4xX55xX1exX3xXexX23axX4xX1xX3xX4xX29xX4xX3xX89xXdxX6xX1cxX3xX5xX86xX27xX7exX3xX41xX27xX4c0xX1exX89xX3xX24xX261xX3xX1xX657xX1exX1xX3xX4c0xX1exX1xX3xX20xX246xXexX3xX19bxX1dxX3xX1exX89xX86xX87xXdxX3xX16exX5axX3xXcxX1xX6xX1exX1xX3xX19bxX618xXdxX3xX20xX21xXdxX3xX24xXdxX26xX27xX3xX4xX261xX4xX3xX20xX36bxX6xX3xXbxX1xX86xX651xX1exX89xX3xX11axX1xX261xX4xX16fxX3xX20xX234xX1exX89xX3xXexX1xX87xXdxX3xX1xX929xX4xX3xX1xX84exXdxX3xX11axXdxX1exX1xX3xX1exX89xX1xXdxX4dxX17xX7exX3xX4xX261xX4xX1xX3xX5xX1dxX17xX3xX1xX6xX91xX3xXexX8cxX1cxX1exX89xX3xX4xX60fxX1exX89xX3xXexX261xX4xX3xX17xX14xXexX3xXexX8cxX955xX1exX3xX20xX26xX3xX1exX89xX1xXdxX35exX1exX3xX4xX5axX27xX7exX3xXexX8cxXdxX26xX1exX3xX11axX1xX6xXdxX3xXexX1xX29xX4xX3xX1xXdxX4dxX1exX3xXexX8cxX35exX1exX3xX20xX36bxX6xX3xX24xX1dxX1exX3xXexXa6xX1exX1xX128xX0xX5fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX74xX10xX1exXexX10xX8cxXaxX12xX0xXdxX17xX89xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX74xX10xX1exXexX10xX8cxXaxX3xX7xXexX91xX5xX10xX9xXaxX163xXdxX28xXexX1xX168xX3xX16axX127xX11exXbxX16exX16fxX3xX1xX10xXdxX89xX1xXexX168xX3xX1a5xX1aaxX1aaxXbxX16exX16fxXaxX3xX7xX8cxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX168xX5fxX5fxXdxX128xX24xX6xX1cxXexX1xX6xX1exX1xX1xX1cxX6xX128xX19bxX1exX5fxX1exX10xX163xX7xX5fxX2xX7dxX1a5xX7bxX5fxX2xX127xX1aaxX28xX11dxX2xX1aexX127xX11exX1aexX11exXexX1aexX16axX7bxX2xX5xX7dxX7cxX1aexX128xX1bcxXbxX89xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xXbxX3xX17xX14xXexX3xX1bxX1cxX1dxX1exX3xX20xX21xXdxX3xX24xXdxX26xX27xX28xX29xX3xX1bxX21xXdxX3xX1xX30xXdxX3xX20xX21xXdxX3xX24xXdxX26xX27xX3xXexX1cxX1dxX1exX3xX41xX27xX43xX4xX3xX46xXcxXcxX49xX3xX4bxXdxX4dxXexX3xX50xX6xX17xX3xX5xX55xX1exX3xXexX1xX5axX3xX5cxX5dxXaxX3xX5fxX12xX0xX5fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX74xX6xXbxXexXdxX1cxX1exXaxX12xX1bxX21xXdxX3xX28xXdxX4dxX1exX3xX5xX60bxX1exX1xX3xX20xX21xX1cxX3xX4xX261xX4xX3xX20xX651xX1exX3xX19bxX36bxX3xXexX14xX1exX89xX3xX1xX1cxX6xX3xX4xX1xX278xX4xX3xX17xX27cxX1exX89xX3xX1bxX1cxX1dxX1exX3xX20xX21xXdxX3xX24xXdxX26xX27xX3xX46xXcxXcxX49xX3xXexXa6xX1exX1xX3xXcxX1xX6xX1exX1xX3xX6exXd9xX6xX3xX28xX29xX3xX1bxX21xXdxX3xX1xX30xXdxX3xX20xX21xXdxX3xX24xXdxX26xX27xX3xXexX1cxX1dxX1exX3xX41xX27xX43xX4xX3xX46xXcxXcxX49xX3xX4bxXdxX4dxXexX3xX50xX6xX17xX3xX5xX55xX1exX3xXexX1xX5axX3xX5cxX5dxX7exX3xX1exX1xXdxX4dxX17xX3xX11axX11bxX3xX11dxX11exX2xX7dxX3xX7cxX3xX11dxX11exX11dxX127xX128xX0xX5fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX80xX1cxX28xX91xXaxX12xXcxX1xX6xX91xX3xX17xX14xXexX3xX4xX261xX4xX3xX19bxX36bxX3xXexX8cxX1cxX1exX89xX3xX1bxX1cxX1dxX1exX3xX20xX21xXdxX3xX24xXdxX26xX27xX7exX3xX74xX1xX25axX3xXexX36bxX4xX1xX3xX90xX91xX3xX24xX6xX1exX3xX46xXcxXcxX49xX3xXexXa6xX1exX1xX3xX24axX1xX21xX17xX3xXcxX1xX36bxX3xXcxX1xX6xX1exX1xX3xXcxX1xX25axX91xX3xX1xX5axX6xX3xX7xX531xX3xX20xX1cxX1dxX1exX3xX11axX549xXexX7exX3xXexX1xX43xX1exX89xX3xX1exX1xX246xXexX7exX3xX20xX10xX17xX3xX1xX549xXexX3xX11axX1xX4c0xX3xX1exXa47xX1exX89xX7exX3xXexX8cxX23axX3xXexX27xX4dxX7exX3xX1exX89xX27xX91xX4dxX1exX3xX19bxX929xX1exX89xX3xX4xX25axX6xX3xX4xX261xX4xX3xXexX55xX1exX89xX3xX5xX618xXbxX3xX1exX1xX565xX1exX3xX28xX565xX1exX3xXexXa6xX1exX1xX3xXcxX1xX6xX1exX1xX3xX6exXd9xX6xX3xX20xX549xX1exX3xX19bxX618xXdxX3xX1bxX21xXdxX3xX1xX30xXdxX16fxX3xXexX23axX4xX1xX3xX4xX29xX4xX3xXexX1xX6xX17xX3xX89xXdxX6xX3xX20xXd9xX1exX89xX3xX89xXd9xXbxX3xX1xXdxX4dxX27xX3xX41xX27xX4c0xX3xX19bxX1dxX1cxX3xX4xX261xX4xX3xX1exX30xXdxX3xX28xX27xX1exX89xX7exX3xX4xX1xX86xX651xX1exX89xX3xXexX8cxX657xX1exX1xX3xXexX21xXdxX3xX1bxX21xXdxX3xX1xX30xXdxX128xX3xX1bxX234xX1exX89xX3xXexX1xX87xXdxX3xXexXdxX549xXbxX3xXexX1xX27xX3xX20xX55xX91xX3xX20xX25axX3xXexXdxX1exX1xX3xXexX1xX55xX1exX3xX50xX89xX1xX36bxX3xX41xX27xX91xX549xXexX3xX4xX25axX6xX3xX1bxX21xXdxX3xX1xX30xXdxX3xX20xX26xX3xXexX8cxXdxX26xX1exX3xX11axX1xX6xXdxX3xXexX1xX29xX4xX3xX1xXdxX4dxX1exX3xX1xXdxX4dxX27xX3xX41xX27xX4c0xX3xX4xX60fxX1exX89xX3xXexX261xX4xX3xX17xX14xXexX3xXexX8cxX955xX1exX3xX19bxX1dxX3xX4xX261xX4xX3xX4xX27xX30xX4xX3xX19bxX955xX1exX3xX20xX30xX1exX89xX7exX3xX4xX261xX4xX3xXbxX1xX1cxX1exX89xX3xXexX8cxX1dxX1cxX3xXexX1xXdxX3xX20xX27xX6xX3xX28xX1cxX3xX46xXcxXcxX49xX3xX4bxXdxX4dxXexX3xX50xX6xX17xX3xXbxX1xX261xXexX3xX20xX30xX1exX89xX128xX0xX5fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx13c0bxX27xXexX1xX1cxX8cxXaxX12xX24axX1xX6xX1exX3xX50xX89xX6xX0xX5fxXbxX12
Phan Nga