401 đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân ủng hộ hơn 28 tỷ 131 triệu đồng phòng, chống dịch COVID-19
(Baothanhhoa.vn) - Ngày 10-6, Ủy ban MTTQ tỉnh tiếp tục nhận ủng hộ công tác phòng, chống dịch COVID-19 từ các đơn vị, doanh nghiệp. Đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh chủ trì tiếp nhận.
570axe6d5xfd17xdabexc79ax7d93x95b4x8094xafd5xX7x5b4bxe8bdx12345x12e34xcde9x1274dxX5x10118xXax9182xX0xX7xXexcff4xed0ex12d4dx10c25xX12xfde4xe1c4xX2xX3xe9acx14496xX18xX3x9ac3x58b8x10feexX3x89a0xX17xX6xX18xX1xX3xX18xX19xX1xXdxf04bxXbxX25xX3xX4xf386xX3xX18xX1xbb4fxX18xX3xff7axX18xX19xX3xX1xb01dxX3xX1xX20xX18xX3xa085xdfcaxX3xXex144cfxX3xX2x886exX2xX3xXexX16xXdxX31x1183fxX3xX1fx92faxX18xX19xX3xXbxX1x8b2fxX18xX19xX25xX3xX4xX1xae13xX18xX19xX3xX27xX24xX4xX1xX3x5f55x11112x9da6x5e5ax105fcx5939xX2xd8c4xX0xc5a7xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xX78xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx6560xX10xX6xX27xXaxX12x11d1dxX19x7204x1042fxX3xX2xX1cxX74x11901xX25xX3x11a94xX99xX3x6a7fxX6xX18xX3x10908xXcxXcxfd00xX3xXex12f8cxX18xX1xX3xXexXdx11b6exXbxX3xXex85ffxX4xX3xX18xX1xd415xX18xX3xX3dxX18xX19xX3xX1xX42xX3xX4x892fxX18xX19xX3xXexX36xX4xX3xXbxX1xX5fxX18xX19xX25xX3xX4xX1xX66xX18xX19xX3xX27xX24xX4xX1xX3xX6fxX70xX71xX72xX73xX74xX2xX76xX3xXexb433xX3xX4xX36xX4xX3xX1fxX20xX18xX3xX23xX24xX25xX3xX27xX17xX6xX18xX1xX3xX18xX19xX1xXdxX31xXbxc1a2xX3x8749xX59xX18xX19xX3xX4xX1x10faexX3x13335xX1xfb30xc0e0xX3xXcxX1xX24xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xXcxX1xX3dxX99xX25xX3xXa1xX99xX3xX23xXdx116b2xX18xX3xaba0xX6xX18xX3xXcxX1xde3fxca3bxX18xX19xX3xX23xXb8xX25xX3xXcxX16xX134xc033xX18xX19xX3xXa4xX6xX18xX3xX73xX3axX18xX3xX23xXbdxX18xX3xXcxXaexX18xX1xX3xX3dxX99xX25xX3xX6fxX1xX3dxX3xXexX24xX4xX1xX3xXa1xX99xX3xXa4xX6xX18xX3xXa8xXcxXcxXabxX3xXexXaexX18xX1xX3xX4xX1xX3dxX3xXexX16x114b2xX3xXexXdxXb4xXbxX3xX18xX1xXbdxX18xX106xX0xX78xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12exX17xX27xX99xXaxX12xX0xXdxX114xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX6fxX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX99xX5xX10xX9xXaxef18xXdxX27xXexX1xddcaxX3xX49xX1cxX1cxXbxafdax7866xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX1bbxX3x967exX4fxX1ccxXbxX1c1xX1c2xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX78xX78xXdxX106xXa4xX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX106xX23xX18xX78xX18xX10xX1b6xX7xX78xX48xX2xX48xX4fxX78xX2xX1bxX49xX27xX1bxX2xX1ccxX48xX1cxX48xX9exXexX2x7660xX1ccxX76xX4fxX5xX1cxX106xf410xXbxX19x100f2xX16xX9xX1bxX4fxX76xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX1cxX2xX3xX1fxX20xX18xX3xX23xX24xX25xX3xX27xX17xX6xX18xX1xX3xX18xX19xX1xXdxX31xXbxX25xX3xX4xX36xX3xX18xX1xX3axX18xX3xX3dxX18xX19xX3xX1xX42xX3xX1xX20xX18xX3xX48xX49xX3xXexX4cxX3xX2xX4fxX2xX3xXexX16xXdxX31xX56xX3xX1fxX59xX18xX19xX3xXbxX1xX5fxX18xX19xX25xX3xX4xX1xX66xX18xX19xX3xX27xX24xX4xX1xX3xX6fxX70xX71xX72xX73xX74xX2xX76xXaxX3xX1b6xXdxX27xXexX1xX9xXaxX49xX1cxX1cxXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX1ccxX4fxX1ccxXaxX3xX78xX12xX0xX78xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6fxX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xX108xX113xXdxX3xX27xXdxX31xX18xX3xX12exX42xX3xX1fxX42xXdxX3xX12exXdxX12bxX18xX3xXbxX1xX5fxX18xX19xX3xXexXaexX18xX1xX3xXexX16xX6xX17xX3xX3dxX18xX19xX3xX1xX42xX3xX1ccxX1cxX3xXexX16xXdxX31xX56xX3xX1fxX59xX18xX19xX106xX0xX78xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12exX17xX27xX99xXaxX12xX0xXdxX114xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX27xXexX1xX56xX114xXa4xX3xXdxX6fxX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX99xX5xX10xX9xXaxX1b6xXdxX27xXexX1xX1bbxX3xX49xX1cxX1cxXbxX1c1xX1c2xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX1bbxX3xX9exX1cxX1cxXbxX1c1xX1c2xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX78xX78xXdxX106xXa4xX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX106xX23xX18xX78xX18xX10xX1b6xX7xX78xX48xX2xX48xX4fxX78xX2xX1bxX49xX27xX1bxX2xX1ccxX1cxX76xX2xX48xXexX9exX76xX1cxX203xX2xX5xX1cxX106xX20axXbxX19xX20dxX16xX9xX76xX9exX76xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX1cxX2xX3xX1fxX20xX18xX3xX23xX24xX25xX3xX27xX17xX6xX18xX1xX3xX18xX19xX1xXdxX31xXbxX25xX3xX4xX36xX3xX18xX1xX3axX18xX3xX3dxX18xX19xX3xX1xX42xX3xX1xX20xX18xX3xX48xX49xX3xXexX4cxX3xX2xX4fxX2xX3xXexX16xXdxX31xX56xX3xX1fxX59xX18xX19xX3xXbxX1xX5fxX18xX19xX25xX3xX4xX1xX66xX18xX19xX3xX27xX24xX4xX1xX3xX6fxX70xX71xX72xX73xX74xX2xX76xXaxX3xX1b6xXdxX27xXexX1xX9xXaxX49xX1cxX1cxXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX9exX1cxX1cxXaxX3xX78xX12xX0xX78xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6fxX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xX108xX113xXdxX3xX27xXdxX31xX18xX3xX5xb64bxX18xX1xX3xX1fxX113xX17xX3xXcxac15xX18xX19xX3xX6fxXc8xX18xX19xX3xXexX99xX3xX6fxX111xX3xXa8xXdx11166xX18xX3xXcxX16xX56xX18xX19xX3xXexX16xX6xX17xX3xX3dxX18xX19xX3xX1xX42xX3xX2xX3xXexX4cxX3xX1fxX59xX18xX19xX106xX0xX78xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12exX17xX27xX99xXaxX12xX0xXdxX114xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX6fxX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX99xX5xX10xX9xXaxX1b6xXdxX27xXexX1xX1bbxX3xX49xX1cxX1cxXbxX1c1xX1c2xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX1bbxX3xX9exX1cxX1cxXbxX1c1xX1c2xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX78xX78xXdxX106xXa4xX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX106xX23xX18xX78xX18xX10xX1b6xX7xX78xX48xX2xX48xX4fxX78xX2xX1bxX49xX27xX1bxX2xX9exX4fxX49xX4fxX49xXexX4fxX1ccxX4fxX48xX48xX5xX1cxX106xX20axXbxX19xX20dxX16xX9xX203xX49xX76xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX1cxX2xX3xX1fxX20xX18xX3xX23xX24xX25xX3xX27xX17xX6xX18xX1xX3xX18xX19xX1xXdxX31xXbxX25xX3xX4xX36xX3xX18xX1xX3axX18xX3xX3dxX18xX19xX3xX1xX42xX3xX1xX20xX18xX3xX48xX49xX3xXexX4cxX3xX2xX4fxX2xX3xXexX16xXdxX31xX56xX3xX1fxX59xX18xX19xX3xXbxX1xX5fxX18xX19xX25xX3xX4xX1xX66xX18xX19xX3xX27xX24xX4xX1xX3xX6fxX70xX71xX72xX73xX74xX2xX76xXaxX3xX1b6xXdxX27xXexX1xX9xXaxX49xX1cxX1cxXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX9exX1cxX1cxXaxX3xX78xX12xX0xX78xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6fxX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xX108xX113xXdxX3xX27xXdxX31xX18xX3xXcxXbdxXbxX3xX1fxX17xX98xX18xX3xX6fxXc8xX18xX19xX3xX18xX19xX1xXdxX31xXbxX3xXcxX1xX6xX18xX3xX74xX3xe2e0xX1xX17xX36xX18xX19xX3xX7xace4xX18xX3xX71xXdxX31xXexX3xX96xX6xX114xX3xXexX16xX6xX17xX3xX3dxX18xX19xX3xX1xX42xX3xX1ccxX1cxX1cxX3xXexX16xXdxX31xX56xX3xX1fxX59xX18xX19xX106xX0xX78xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12exX17xX27xX99xXaxX12xX0xXdxX114xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX6fxX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX99xX5xX10xX9xXaxX1b6xXdxX27xXexX1xX1bbxX3xX49xX1cxX1cxXbxX1c1xX1c2xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX1bbxX3xX9exX1cxX1cxXbxX1c1xX1c2xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX78xX78xXdxX106xXa4xX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX106xX23xX18xX78xX18xX10xX1b6xX7xX78xX48xX2xX48xX4fxX78xX2xX1bxX49xX27xX1bxX2xX1ccxX2xX1cxX1ccxX9exXexX2xX203xX203xX49xX203xX5xX1cxX106xX20axXbxX19xX20dxX16xX9xX76xX1cxX1bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX1cxX2xX3xX1fxX20xX18xX3xX23xX24xX25xX3xX27xX17xX6xX18xX1xX3xX18xX19xX1xXdxX31xXbxX25xX3xX4xX36xX3xX18xX1xX3axX18xX3xX3dxX18xX19xX3xX1xX42xX3xX1xX20xX18xX3xX48xX49xX3xXexX4cxX3xX2xX4fxX2xX3xXexX16xXdxX31xX56xX3xX1fxX59xX18xX19xX3xXbxX1xX5fxX18xX19xX25xX3xX4xX1xX66xX18xX19xX3xX27xX24xX4xX1xX3xX6fxX70xX71xX72xX73xX74xX2xX76xXaxX3xX1b6xXdxX27xXexX1xX9xXaxX49xX1cxX1cxXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX9exX1cxX1cxXaxX3xX78xX12xX0xX78xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6fxX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xX108xX113xXdxX3xX27xXdxX31xX18xX3xX5xX41cxX18xX1xX3xX1fxX113xX17xX3xX6fxXc8xX18xX19xX3xXexX99xX3xXcxX96xX90xX90xX3xXa8xX42xXexX3xXexX1xX98xX18xX1xX3xX23xXdxX12bxX18xX3x8a90xXc8xX18xX19xX3xX6fxX1xX56xX3xXexX16xX6xX17xX3xX3dxX18xX19xX3xX1xX42xX3xX2xX4fxX1cxX3xXexX16xXdxX31xX56xX3xX1fxX59xX18xX19xX106xX0xX78xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12exX17xX27xX99xXaxX12xX0xXdxX114xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX6fxX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX99xX5xX10xX9xXaxX1b6xXdxX27xXexX1xX1bbxX3xX49xX1cxX1cxXbxX1c1xX1c2xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX1bbxX3xX9exX1cxX1cxXbxX1c1xX1c2xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX78xX78xXdxX106xXa4xX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX106xX23xX18xX78xX18xX10xX1b6xX7xX78xX48xX2xX48xX4fxX78xX2xX1bxX49xX27xX1bxX2xX1ccxX2xX76xX4fxX49xXexX49xX203xX76xX49xX48xX5xX1cxX106xX20axXbxX19xX20dxX16xX9xX1ccxX1ccxX203xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX1cxX2xX3xX1fxX20xX18xX3xX23xX24xX25xX3xX27xX17xX6xX18xX1xX3xX18xX19xX1xXdxX31xXbxX25xX3xX4xX36xX3xX18xX1xX3axX18xX3xX3dxX18xX19xX3xX1xX42xX3xX1xX20xX18xX3xX48xX49xX3xXexX4cxX3xX2xX4fxX2xX3xXexX16xXdxX31xX56xX3xX1fxX59xX18xX19xX3xXbxX1xX5fxX18xX19xX25xX3xX4xX1xX66xX18xX19xX3xX27xX24xX4xX1xX3xX6fxX70xX71xX72xX73xX74xX2xX76xXaxX3xX1b6xXdxX27xXexX1xX9xXaxX49xX1cxX1cxXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX9exX1cxX1cxXaxX3xX78xX12xX0xX78xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6fxX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xX108xX113xXdxX3xX27xXdxX31xX18xX3xX5xX41cxX18xX1xX3xX1fxX113xX17xX3xX6fxXc8xX18xX19xX3xXexX99xX3xXcxX96xX90xX90xX3xXabxX56xX6xX18xX19xX3xXcxX16xX56xX18xX19xX3xXexX16xX6xX17xX3xX3dxX18xX19xX3xX1xX42xX3xX2xX1cxX1cxX3xXexX16xXdxX31xX56xX3xX1fxX59xX18xX19xX106xX0xX78xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12exX17xX27xX99xXaxX12xX71x10776xXdxX3xX7x1078cxX3xX1fxX59xX18xX19xX3xX5xX5fxX18xX19xX25xX3xXexX16xX36xX4xX1xX3xX18xX1xXdxX31xX114xX3xX1fxd42bxX3xX4xX1xX56xX18xX19xX3xXexX6xX99xX3xX4x923dxX18xX19xX3xXexXaexX18xX1xX3x6488xX56xX99xXb4xXexX3xXexX3axX114xX3xX23xX134xe158xXexX3xX8fdxX56xX6xX3xX1fxX113xXdxX3xX27xX24xX4xX1xX3xX6fxX70xX71xX72xX73xX74xX2xX76xX25xX3xXcxX425xX18xX19xX3xX6fxXc8xX18xX19xX3xXexX99xX3xX6fxX111xX3xXa8xXdxX436xX18xX3xXcxX16xX56xX18xX19xX3xX1fxX41cxX3xX3dxX18xX19xX3xX1xX42xX3xX2xX3xXexX4cxX3xX1fxX59xX18xX19xX1c2xX3xXcxXbdxXbxX3xX1fxX17xX98xX18xX3xX6fxXc8xX18xX19xX3xX18xX19xX1xXdxX31xXbxX3xXcxX1xX6xX18xX3xX74xX3xX5a0xX1xX17xX36xX18xX19xX3xX7xX5a8xX18xX3xX71xXdxX31xXexX3xX96xX6xX114xX3xX3dxX18xX19xX3xX1xX42xX3xX1ccxX1cxX1cxX3xXexX16xXdxX31xX56xX3xX1fxX59xX18xX19xX1c2xX3xX6fxXc8xX18xX19xX3xXexX99xX3xX5a0xXdxX18xX1xX3xX27xX17xX6xX18xX1xX3xXexX1xX6xX18xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX90x751axX6xX3xX3dxX18xX19xX3xX1xX42xX3xX48xX1cxX1cxX3xXexX16xXdxX31xX56xX3xX1fxX59xX18xX19xX1c2xX3xX6fxXc8xX18xX19xX3xXexX99xX3xXcxX96xX90xX90xX3xXa8xX42xXexX3xXexX1xX98xX18xX1xX3xX23xXdxX12bxX18xX3xX723xXc8xX18xX19xX3xX6fxX1xX56xX3xX3dxX18xX19xX3xX1xX42xX3xX2xX4fxX1cxX3xXexX16xXdxX31xX56xX3xX1fxX59xX18xX19xX1c2xX3xX6fxXc8xX18xX19xX3xXexX99xX3xXcxX96xX90xX90xX3xXabxX56xX6xX18xX19xX3xXcxX16xX56xX18xX19xX3xX3dxX18xX19xX3xX1xX42xX3xX2xX1cxX1cxX3xXexX16xXdxX31xX56xX3xX1fxX59xX18xX19xX1c2xX3xX12exX42xX3xX6fxX1xXaexX3xX1xX56xX99xX3xX12exX42xX3xX1fxX42xXdxX3xX12exXdxX12bxX18xX3xXbxX1xX5fxX18xX19xX3xXexXaexX18xX1xX3xX3dxX18xX19xX3xX1xX42xX3xX1ccxX1cxX3xXexX16xXdxX31xX56xX3xX1fxX59xX18xX19xX1c2xX3xX6fxXc8xX18xX19xX3xXexX99xX3xXcxX96xX90xX90xX3xXcxX3axX18xX3xX96xX6xX114xX3xX111xX1xX17xX18xX19xX3xX3dxX18xX19xX3xX1xX42xX3xX48xX48xX3xXexX16xXdxX31xX56xX3xX1fxX59xX18xX19xX1c2xX3xX6fxXc8xX18xX19xX3xXexX99xX3xXcxX96xX90xX90xX3xX12ex5c68x12d24xX70xX5a0xX3x11814xX72xX96xX71xX72xX96x9286xX3xX3dxX18xX19xX3xX1xX42xX3xX48xX1cxX3xXexX16xXdxX31xX56xX3xX1fxX59xX18xX19xX1c2xX3xX6fxXc8xX18xX19xX3xXexX99xX3xXcxX96xX90xX90xX3xX108xXdxX31xX18xX3xX4xX1xXdxXb4xX56xX3xX7xX36xX18xX19xX3xXabxX56xX6xX18xX19xX3xXa8xXdxX18xX1xX3xX3dxX18xX19xX3xX1xX42xX3xX48xX1cxX3xXexX16xXdxX31xX56xX3xX1fxX59xX18xX19xX1c2xX3xX6fxXc8xX18xX19xX3xXexX99xX3xXcxX96xX90xX90xX3xX723xX17xX56xXexX1xX3xXac1xX7xXdxX6xX3x13f38xX6xX16xX114xX10xX18xXexX7xX3x7574xXdxX114xXdxXexX10xX27xX3xX3dxX18xX19xX3xX1xX42xX3xX48xX1cxX3xXexX16xXdxX31xX56xX3xX1fxX59xX18xX19xX1c2xX3xX6fxXc8xX18xX19xX3xXexX99xX3xXcxX96xX90xX90xX3xXa8xX6xX99xX3xX90x12901xX90xX3xX71xXdxX18xX6xX3xXb2fxX16xX10xX10xX18xX3xXcxX1xX134xX135xX18xX19xX3x12b35xX56xX3axX18xX3xX3dxX18xX19xX3xX1xX42xX3xX48xX1cxX3xXexX16xXdxX31xX56xX3xX1fxX59xX18xX19xX1c2xX3xX6fxXc8xX18xX19xX3xXexX99xX3xX4xX56xX18xX19xX3x11895xX18xX19xX3xX18xX1xX3axX18xX3xX5xX8cdxX4xX3xXb7dxX56xX3axX18xX3xX90xX17xX6xX3xX90xX98xX3xX96xX42xXdxX3xX6fxX1xXdxX3xX18xX1xX36xX18xX1xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX90xX9b9xX6xX3xX3dxX18xX19xX3xX1xX42xX3xX1ccxX3xXexX16xXdxX31xX56xX3xX1fxX59xX18xX19xX106xX0xX78xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12exX17xX27xX99xXaxX12xX0xXdxX114xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX6fxX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX99xX5xX10xX9xXaxX1b6xXdxX27xXexX1xX1bbxX3xX49xX1cxX1cxXbxX1c1xX1c2xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX1bbxX3xX9exX1cxX1cxXbxX1c1xX1c2xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX78xX78xXdxX106xXa4xX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX106xX23xX18xX78xX18xX10xX1b6xX7xX78xX48xX2xX48xX4fxX78xX2xX1bxX49xX27xX1bxX2xX1ccxX2xX48xX2xX2xXexX203xX1bxX2xX76xX9exX5xX1cxX106xX20axXbxX19xX20dxX16xX9xX76xX76xX9exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX1cxX2xX3xX1fxX20xX18xX3xX23xX24xX25xX3xX27xX17xX6xX18xX1xX3xX18xX19xX1xXdxX31xXbxX25xX3xX4xX36xX3xX18xX1xX3axX18xX3xX3dxX18xX19xX3xX1xX42xX3xX1xX20xX18xX3xX48xX49xX3xXexX4cxX3xX2xX4fxX2xX3xXexX16xXdxX31xX56xX3xX1fxX59xX18xX19xX3xXbxX1xX5fxX18xX19xX25xX3xX4xX1xX66xX18xX19xX3xX27xX24xX4xX1xX3xX6fxX70xX71xX72xX73xX74xX2xX76xXaxX3xX1b6xXdxX27xXexX1xX9xXaxX49xX1cxX1cxXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX9exX1cxX1cxXaxX3xX78xX12xX0xX78xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12exX17xX27xX99xXaxX12xX111xX1xX36xXexX3xXa4xXdxX8e7xX56xX3xXexX113xXdxX3xXa4xX56xX425xXdxX3xX5x12b84xX3xXexXdxXb4xXbxX3xX18xX1xXbdxX18xX25xX3xX1fxX59xX18xX19xX3xX4xX1xX10fxX3xXcxX16xX134xX140xX18xX19xX3xXa4xX6xX18xX3xX73xX3axX18xX3xX23xXbdxX18xX3xXcxXaexX18xX1xX3xX3dxX99xX25xX3xX6fxX1xX3dxX3xXexX24xX4xX1xX3xXa1xX99xX3xXa4xX6xX18xX3xXa8xXcxXcxXabxX3xXexXaexX18xX1xX3xXexX16xX3axX18xX3xXexX16x12d8exX18xX19xX3xX4xX5a8xX114xX3xX20xX18xX3xX18xX1xe669xX18xX19xX3xXexX179xX18xX1xX3xX4xX5a8xX114xX25xX3xXexX16xX36xX4xX1xX3xX18xX1xXdxX31xX114xX25xX3xX18xX19xX1xdeb9xX6xX3xX4x10f90xX3xX4xX6xX17xX3xX1fx65b3xXbxX3xX4xX3dxX6xX3xX4xX36xX4xX3xX1fxX20xX18xX3xX23xX24xX25xX3xX27xX17xX6xX18xX1xX3xX18xX19xX1xXdxX31xXbxX3xX1fxX41cxX3xdcfaxX24xXbxX3xXexX1xX135xXdxX3xX7xfa49xX3xX4xX1xXdxX6xX25xX3xX1fxX9b9xX18xX19xX3xX19xX9b9xXbxX3xX18xX19xX56xX59xX18xX3xX5xX8cdxX4xX3xX4xX8f4xX18xX19xX3xX4xX1xX56xX18xX19xX3xXexX6xX99xX3xX23xX8c9xXdxX3xXexXaexX18xX1xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX4xX56xX42xX4xX3xX4xX1xXdxXb4xX18xX3xX4xX1xX66xX18xX19xX3xX1fxX113xXdxX3xX27xX24xX4xX1xX3xX6fxX70xX71xX72xX73xX74xX2xX76xX1c2xX3xX1fxX59xX18xX19xX3xXexX1xX135xXdxX3xX4xX1xX17xX3xXa4xXdxXb4xXexX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX18xX1xXd81xX18xX19xX3xX18xX19xX98xX99xX3xX8fdxX56xX6xX3xXexXdxX18xX1xX3xXexX1x96d2xX18xX3xX1fxX17xX98xX18xX3xXdcdxXb4xXexX3xXexX17xX98xX18xX3xX27xX3axX18xX3xXexX42xX4xX3xX1fxX41cxX3xX1fxX134xX909xX4xX3xXdcdxX1xX20xXdxX3xX27xXbdxX99xX3xXa4xcc11xX18xX19xX3xX23xXdxX31xX4xX3xX1fxX41cxX3xX4xX9b9xX3xX16xc0faxXexX3xX18xX1xXdxX436xX56xX3xX4xX20xX3xX8fdxX56xX6xX18xX25xX3xXexX425xX3xX4xX1xXba5xX4xX25xX3xX27xX17xX6xX18xX1xX3xX18xX19xX1xXdxX31xXbxX3xX23xX98xX3xX18xX19xX134xX135xXdxX3xX27xX3axX18xX3xX3dxX18xX19xX3xX1xX42xX3xXexXdxX436xX18xX3xX114xdc27xXexX3xX23xX98xX3xX1xXdxX31xX18xX3xX23xXbdxXexX3xX4xX1xX17xX3xX4xXc8xX18xX19xX3xXexX36xX4xX3xXbxX1xX5fxX18xX19xX25xX3xX4xX1xX66xX18xX19xX3xX27xX24xX4xX1xX106xX0xX78xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12exX17xX27xX99xXaxX12xX0xXdxX114xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX6fxX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX99xX5xX10xX9xXaxX1b6xXdxX27xXexX1xX1bbxX3xX49xX1cxX1cxXbxX1c1xX1c2xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX1bbxX3xX1ccxX4fxX1bxXbxX1c1xX1c2xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX78xX78xXdxX106xXa4xX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX106xX23xX18xX78xX18xX10xX1b6xX7xX78xX48xX2xX48xX4fxX78xX2xX1bxX49xX27xX1bxX2xX1ccxX48xX2xX2xX48xXexX1bxX2xX2xX1ccxX9exX5xX1cxX106xX20axXbxX19xX20dxX16xX9xX76xX4fxX1ccxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX1cxX2xX3xX1fxX20xX18xX3xX23xX24xX25xX3xX27xX17xX6xX18xX1xX3xX18xX19xX1xXdxX31xXbxX25xX3xX4xX36xX3xX18xX1xX3axX18xX3xX3dxX18xX19xX3xX1xX42xX3xX1xX20xX18xX3xX48xX49xX3xXexX4cxX3xX2xX4fxX2xX3xXexX16xXdxX31xX56xX3xX1fxX59xX18xX19xX3xXbxX1xX5fxX18xX19xX25xX3xX4xX1xX66xX18xX19xX3xX27xX24xX4xX1xX3xX6fxX70xX71xX72xX73xX74xX2xX76xXaxX3xX1b6xXdxX27xXexX1xX9xXaxX49xX1cxX1cxXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX1ccxX4fxX1bxXaxX3xX78xX12xX0xX78xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6fxX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xX108xX59xX18xX19xX3xX4xX1xX10fxX3xXcxX16xX134xX140xX18xX19xX3xXa4xX6xX18xX3xX73xX3axX18xX3xX23xXbdxX18xX3xXcxXaexX18xX1xX3xX3dxX99xX25xX3xX6fxX1xX3dxX3xXexX24xX4xX1xX3xXa1xX99xX3xXa4xX6xX18xX3xXa8xXcxXcxXabxX3xXexXaexX18xX1xX3xXexX16xX6xX17xX3xXexX1xX134xX3xX4xX5a8xX114xX3xX20xX18xX3xXexX8c9xXdxX3xX4xX36xX4xX3xX1fxX20xX18xX3xX23xX24xX25xX3xX27xX17xX6xX18xX1xX3xX18xX19xX1xXdxX31xXbxX106xX0xX78xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12exX17xX27xX99xXaxX12xX108xX59xX18xX19xX3xX4xX1xX10fxX3xXcxX16xX134xX140xX18xX19xX3xXa4xX6xX18xX3xX73xX3axX18xX3xX23xXbdxX18xX3xXcxXaexX18xX1xX3xX3dxX99xX25xX3xX6fxX1xX3dxX3xXexX24xX4xX1xX3xXa1xX99xX3xXa4xX6xX18xX3xXa8xXcxXcxXabxX3xXexXaexX18xX1xX3xX114xX17xX18xX19xX3xX114xX56xX66xX18xX3xXexX1xX135xXdxX3xX19xXdxX6xX18xX3xXexX8c9xXdxX3xX7x10c5dxX3xXexXdxXb4xXbxX3xXexXb8xX4xX3xX4xX9b9xX3xX18xX1xXdxX436xX56xX3xX1xX20xX18xX3xX18xXd81xX6xX3xX18xX1xXd81xX18xX19xX3xXexXe9exX114xX3xX5xX5fxX18xX19xX3xX4xX8f4xX18xX19xX3xX4xX1xX56xX18xX19xX3xXexX6xX99xX3xX3dxX18xX19xX3xX1xX42xX3xX1fxX8e7xX3xX4xX9b9xX3xXexX1xX12bxX114xX3xX18xX1xXdxX436xX56xX3xX18xX19xX56xX59xX18xX3xX5xX8cdxX4xX3xX114xX56xX6xX3xX23xf538xX4xX3xX74xX3xX1c1xXdxX18xX3xX23xX98xX3xX4xX36xX4xX3xXexX16xX6xX18xX19xX3xXexX1xXdxXb4xXexX3xXa4xX24xX3xX99xX3xXexXb4xX3xX4xXe63xX18xX3xXexX1xXdxXb4xXexX3xXbxX1xXb8xX4xX3xX23xXb8xX3xX4xX1xX17xX3xX4xXc8xX18xX19xX3xXexX36xX4xX3xXbxX1xX5fxX18xX19xX25xX3xX4xX1xX66xX18xX19xX3xX27xX24xX4xX1xX106xX0xX78xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12exX17xX27xX99xXaxX12xX71xX8c9xXdxX3xXexX16xX36xX4xX1xX3xX18xX1xXdxX31xX114xX3xX5xX98xX3xX4xX20xX3xX8fdxX56xX6xX18xX3xX4xX1xX3dxX3xXexX16xX179xX3xXexXdxXb4xXbxX3xX18xX1xXbdxX18xX25xX3xXa1xX99xX3xXa4xX6xX18xX3xXa8xXcxXcxXabxX3xXexXaexX18xX1xX3xX4xX6xX114xX3xXdcdxXb4xXexX3xX7xX110dxX3xX4xX1xX56xX99xX8e7xX18xX3xXdcdxX24xXbxX3xXexX1xX135xXdxX3xX18xX19xX56xX59xX18xX3xXdcdxXdxX18xX1xX3xXbxX1xX10fxX3xX3dxX18xX19xX3xX1xX42xX3xX4xX3dxX6xX3xX4xX36xX4xX3xX1fxX20xX18xX3xX23xX24xX25xX3xX27xX17xX6xX18xX1xX3xX18xX19xX1xXdxX31xXbxX3xX23xX436xX3xX12exX6xX18xX3xX6fxX1xXaexX3xX1fxX113xX17xX3xXbxX1xX5fxX18xX19xX25xX3xX4xX1xX66xX18xX19xX3xX27xX24xX4xX1xX3xX6fxX70xX71xX72xX73xX74xX2xX76xX3xXexXaexX18xX1xX3xX1fxX8e7xX3xX7xXda3xX3xX27xXb8xX18xX19xX3xX1xXdxX31xX56xX3xX8fdxX56xX5a8xX25xX3xXexX1xXdxXb4xXexX3xXexX1xX8cdxX4xX3xX18xX1xXe9exXexX3xX4xX1xX17xX3xX4xXc8xX18xX19xX3xXexX36xX4xX3xXbxX1xX5fxX18xX19xX25xX3xX4xX1xX66xX18xX19xX3xX27xX24xX4xX1xX106xX0xX78xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX12exX17xX27xX99xXaxX12xXcxX1xX10xX17xX3xXexX1xX66xX18xX19xX3xXdcdxX12bxX3xX4xX3dxX6xX3xXa1xX99xX3xXa4xX6xX18xX3xXa8xXcxXcxXabxX3xXexXaexX18xX1xX25xX3xX1fxXb4xX18xX3xX2xX9exX1xX3xX18xX19xX98xX99xX3xX2xX1cxX74xX9exX3xX1fxX41cxX3xX4xX9b9xX3xX1bxX1cxX2xX3xX1fxX20xX18xX3xX23xX24xX25xX3xX27xX17xX6xX18xX1xX3xX18xX19xX1xXdxX31xXbxX25xX3xX4xX36xX3xX18xX1xX3axX18xX3xX3dxX18xX19xX3xX1xX42xX25xX3xX23xX8c9xXdxX3xXexX425xX18xX19xX3xX7xX66xX3xXexXdxX436xX18xX3xX23xX98xX3xX1xX98xX18xX19xX3xXexX16xX24xX3xX19xXdxX36xX3xX1xX20xX18xX3xX48xX49xX3xXexX4cxX3xX2xX4fxX2xX3xXexX16xXdxX31xX56xX3xX1fxX59xX18xX19xX3x12600xXexX16xX17xX18xX19xX3xX1fxX9b9xX25xX3xXexXdxX436xX18xX3xX114xXee0xXexX3xX48xX9exX3xXexX4cxX3xX203xX203xX2xX3xXexX16xXdxX31xX56xX3xX1fxX59xX18xX19xX3xX23xX98xX3xX1xX98xX18xX19xX3xX1xX9b9xX6xX3xXexX16xX24xX3xX19xXdxX36xX3xX2xX3xXexX4cxX3xX4fxX1ccxX1cxX3xXexX16xXdxX31xX56xX3xX1fxX59xX18xX19x8b67xX106xX0xX78xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXac1xX56xXexX1xX17xX16xXaxX12xX111xX1xX6xX18xX3xX96xX19xX6xX0xX78xXbxX12
Phan Nga