Đoàn kết, kỷ cương, nêu gương, sáng tạo, xây dựng Trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa đạt chuẩn kiểu mẫu
(Baothanhhoa.vn) - Sáng 16-11, Trường Chính trị tỉnh Thanh Hóa tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm xây dựng và phát triển (1949-2019). 
e762xf851x11c63x124ccx13e8dx13fbex13504x137b3xf1bbxX7x14947x10bffx10a63xfd86x138d8xef06xX5x1184exXaxeda0xX0xX7xXexeee3xeab5x10103x14a05xX12x15673xX17xf474xX18xX3x15e0dx14a23xXex1434axX3xX20x13683xX3xX4x154a4x11195xX18xX19xX23xX3xX18x14011x14d62xX3xX19xX29xX2axX18xX19xX23xX3xX7x1020cxX18xX19xX3xXex14246xX17xX23xX3x11638x13ff3x137c7xX3xf2bex12dbexX18xX19xX3xXcxX16xX29x158b4xX18xX19xX3xe8d6xX1x133abxX18xX1xX3xXexX16x118b1xX3xXex1460axX18xX1xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3x159cdx15340xX6xX3x15695xX40xXexX3xX4xX1xX31x1276axX18xX3xX20xXdx10b9fxX31xX3xf06ex1505fxX31xX0x11610xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xX80xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX69xX10xX6xX48xXaxX12x15a9cxX3bxX18xX19xX3xX2x1112ax13b48xX2xX2xX23xX3xXcxX16xX29xX50xX18xX19xX3xX54xX1xX56xX18xX1xX3xXexX16xX5cxX3xXexX5fxX18xX1xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX69xX6axX6xX3xXexf381xX3xX4xX1x14d68xX4xX3x1381ax14169xX3xX20xX26xX3xX18xXdxfc81xX7cxX3x1178ax13b99xX3xX18x14167xX7cxX3xX44xX45xX46xX3xX48xX49xX18xX19xX3x145e2xX1dxX3xXbxX1xX3bxXexX3xXexX16xXdxX79xX18xX3x12dcaxX2x108a6x16816xXfdxXa5x16801xXdexX2xXfdx1177cx108f1xX0xX80xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX54xX10xX18xXexX10xX16xXaxX12xX0xXdxX7cxX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX48xXexX1xX31xX7cx1431dxX3xXdxX54xX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX46xX5xX10xX9xXax12023xXdxX48xXexX1x12d9dxX3xXa4xXfexXdexXbxX44xed5bxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX146xX3xXfexX101x12850xXbxX44xX14dxXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX146xX80xX80xXdxX106xX12fxX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX106xXedxX18xX80xX18xX10xX141xX7xX80xX2xXfdxXfex16096xX80xX2xXfexX159xX48xXa4xX2xX2x12c3exX184xX184xXdexXexXfdxXfexXdexXfdxXfexX5xXdexX106x12368xXbxX19xfeaaxX16xX9xXfdxX2xX184xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX17xX1dxX18xX3xX20xX21xXexX23xX3xX20xX26xX3xX4xX29xX2axX18xX19xX23xX3xX18xX30xX31xX3xX19xX29xX2axX18xX19xX23xX3xX7xX3bxX18xX19xX3xXexX40xX17xX23xX3xX44xX45xX46xX3xX48xX49xX18xX19xX3xXcxX16xX29xX50xX18xX19xX3xX54xX1xX56xX18xX1xX3xXexX16xX5cxX3xXexX5fxX18xX1xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX69xX6axX6xX3xX6dxX40xXexX3xX4xX1xX31xX74xX18xX3xX20xXdxX79xX31xX3xX7cxX7dxX31xXaxX3xX80xX12xX0xX80xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX54xX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xXcxX9exX3xX1bx112abxX3x12a81xXdxX18xX1xX3xXcxX31x15181xX18xX23xX3x14843xX1xX6axX3x13df1xX56xX3xXexX1xX29xX3xXcxX5fxX18xX1xX3x14e17xX46xX23xX3xXexX16xX6xX17xX3xX12fxXcfxX4xX3xXexX16xX29x13a0bxX18xX19xX3xX4xX24bxX6xX3xXcxX5fxX18xX1xX3xX24bxX46xX23xX3xX69xX1bx12246x13c1dxX23xX3x1273cxX23fxX26exX26fxX23xX3x101f7xX46xX3xX12fxX6xX18xX3xX230xXcxXcxf763xX3xXexX5fxX18xX1xX3xXex1592bxX18xX19xX3xXcxX16xX29xX50xX18xX19xX3xX54xX1xX56xX18xX1xX3xXexX16xX5cxX3xXexX5fxX18xX1xX106xX0xX80xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX23fxX17xX48xX46xXaxX12xX26fxX49xX3xX12fxX31xXcbxXdxX3xX5xXd3xX3xX4xX6axX3xX23bx16577xX9exX106xX3xXcxX9exX3xX26exX19xX31xX46xXd3xX18xX3xX26fxX31xX46xX3xX23fxe8d3xX4xX23xX3xX23bxX1xX6axX3xX2c8xXdxX3bxX7cxX3xX6dx1652fxX4xX3xX69x12110xX4xX3xXedxXdxXdaxX18xX3xX4xX1xX56xX18xX1xX3xXexX16xX5cxX3xX282xX31xX2e9xX4xX3xX19xXdxX6xX3xX69x105daxX3xX54xX1xX56xX3xX230xXdxX18xX1xX14dxX3xX23bxX2c8xX9exX106xX3xXcxX9exX3xXcxX16xX29xX2axX18xX19xX3xXcxX1xX5cxX3xXcxX1x13790xX18xX19xX23xX3xX18xX19xX31xX46xX30xX18xX3xX23bxX1xX6axX3xX2c8xXdxX3bxX7cxX3xX6dxX2e9xX4xX3xX69xX2edxX4xX3xXedxXdxXdaxX18xX3xX4xX1xX56xX18xX1xX3xXexX16xX5cxX3xX282xX31xX2e9xX4xX3xX19xXdxX6xX3xX69xX309xX3xX54xX1xX56xX3xX230xXdxX18xX1xX14dxX3xX6dxX40xXdxX3xX48xXdxXdaxX18xX3xX5x10f67xX18xX1xX3xX6dxX40xX17xX3xX69xX2edxX4xX3xXedxXdxXdaxX18xX3xX23fxX3bxX17xX3xX4xX1xX56xX3xXedxX1dxX3xXcxX31xX46xX30xX18xX3xXexX16xX31xX46x15d37xX18xX23xX3xXcxX16xX29xX50xX18xX19xX3xX54xX1xX56xX18xX1xX3xXexX16xX5cxX3xX4xX3bxX4xX3xXexX5fxX18xX1xX146xX3xX26exXdxX18xX1xX3xX23fx14716xX18xX1xX23xX3xX26exX19xX1xXdaxX3xe7c7xX18xX106xX3x1120cxX39cxX3xXbxX1xX56xX6xX3xXexX5fxX18xX1xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX69xX6axX6xX3xX4xX6axX3xX4xX3bxX4xX3xX6dxX309xX18xX19xX3xX4xX1xX56xX146xX3xXcxX9exX3xX1bxX22exX3xX230xXdxX18xX1xX3xXcxX31xX237xX18xX23xX3xX23bxX1xX6axX3xX23fxX56xX3xXexX1xX29xX3xXcxX5fxX18xX1xX3xX24bxX46xX14dxX3xX230xX6xXdxX3x119d5xX31xX45xX18xX3xXd2xXdxX30xX7cxX23xX3xXcxX5fxX18xX1xX3xX24bxX46xX3xXedxXdxX30xX18xX23xX3xX23bxX1xX6axX3xX54xX1xX24bxX3xXexX5cxX4xX1xX3xX272xX23fxX26exX26fxX3xXexX5fxX18xX1xX14dxX3xX6dxX40xXdxX3xX48xXdxXdaxX18xX3xX5xX376xX18xX1xX3xX6dxX40xX17xX3xX4xX3bxX4xX3xX7xef7dxX23xX3xX12fxX6xX18xX23xX3xX18xX19xX1dxX18xX1xX3xX4xX237xXbxX3xXexX5fxX18xX1xX14dxX3xX6dxX40xXdxX3xX48xXdxXdaxX18xX3xX5xX376xX18xX1xX3xX6dxX40xX17xX3xX4xX3bxX4xX3xX1xX31xX46xXdaxX18xX23xX3xXexX1xX5cxX3xX44xX376xX23xX3xXexX1xX1dxX18xX1xX3xXbxX1xX2e9xX3xX4xe8dexX18xX19xX3xX4xX3bxX4xX3xXexX1xX21xX3xX1xXdaxX3xX4xX3bxX18xX3xX12fx12ac4xX23xX3xXedxXdxX30xX18xX3xX4xX1xXcfxX4xX23xX3xX1xX2edxX4xX3xXedxXdxX30xX18xX3xX4xX24bxX6xX3xXcxX16xX29xX50xX18xX19xX3xX54xX1xX56xX18xX1xX3xXexX16xX5cxX3xXexX5fxX18xX1xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX69xX6axX6xX3x1081exX31xX6xX3xX4xX3bxX4xX3xXexX1xX50xXdxX3xX20x11eafxX106xX0xX80xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX23fxX17xX48xX46xXaxX12xX26fxXdxXd3xX18xX3xXedxXe1xX18xX3xXexX40xXdxX3xX12fxX31xXcbxXdxX3xX5xXd3xX3xX4xX24bxX6xX3xXcxX9exX3xXd2xX29xX2axX18xX19xX3xXcxX16xX2edxX18xX19xX3xXcxX1xX1dxX18xX1xX23xX3xXcxX5fxX18xX1xX3xX24bxX46xX3xXedxXdxX30xX18xX23xX3xX69xXdxXdaxX31xX3xXexX16xX29xX468xX18xX19xX3xXcxX16xX29xX50xX18xX19xX3xX54xX1xX56xX18xX1xX3xXexX16xX5cxX3xXexX5fxX18xX1xX23xX3xX20xX1x165a9xX18xX19xX3xX6dxX5cxX18xX1xX146xX3xXcxX16x13439xXdxX3xX4ffxX31xX6xX3xXddxXdexX3xX18xXe1xX7cxX3xX44xX45xX46xX3xX48xX49xX18xX19xX3xXedxX1dxX3xXbxX1xX3bxXexX3xXexX16xXdxX79xX18xX23xX3xX48xX4b0xX3xX6dxX29x109f9xX4xX3xXexXcbxX3xX4xX1xXcfxX4xX3xX48xX29xX25bxXdxX3xX18xX1x1568cxX18xX19xX3xX7cxX32axX3xX1xX3c1xX18xX1xX23xX3xXexX30xX18xX3xX19xX2edxXdxX23xX3xX4ffxX31xX46xX3xX7cxX32axX3xX20xX1xX3bxX4xX3xX18xX1xX6xX31xX23xX3xXedxX25bxXdxX3xX18xX1xXdxX39cxX31xX3xX5xX17xX40xXdxX3xX4xX1xX29xX2axX18xX19xX3xXexX16xX3c1xX18xX1xX3xXedxX1dxX3xX18xX1xXdxX39cxX31xX3xX1xX3c1xX18xX1xX3xXexX1xXcfxX4xX3xX6dxX1dxX17xX3xXexX40xX17xX23xX3xX12fxX309xXdxX3xX48xX29x122a7xX18xX19xX3xX20xX1xX3bxX4xX3xX18xX1xX6xX31xX23xX3xX18xX1xX29xX18xX19xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX12fxX237xXexX3xX4xXcfxX3xX1xX17xX1dxX18xX3xX4xX592xX18xX1xX3xX18xX1dxX17xX23xX3xX26exX1xX1dxX3xXexX16xX29xX50xX18xX19xX3xX6dxX376xX3xX20xX1xX32axX18xX19xX3xX18xX19x15e38xX18xX19xX3xX5xX25bxX18xX3xX7cxX40xX18xX1xX3xXedxX1dxX3xX6dxX6axX18xX19xX3xX19xX6axXbxX3xX4ffxX31xX6xX18xX3xXexX16xX2edxX18xX19xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX4xX32axX18xX19xX3xXexX3bxX4xX3xX6dxX1dxX17xX3xXexX40xX17xX23xX3xX12fxX309xXdxX3xX48xX29xX635xX18xX19xX23xX3xX44xX45xX46xX3xX48xX49xX18xX19xX3xX6dxX4c4xXdxX3xX18xX19x1680bxX3xX4xX3bxX18xX3xX12fxX4c4xX3xXbxX1x12dcfxX4xX3xXedxX6ddxX3xX4xX1xX17xX3xX7xX49xX3xX18xX19xX1xXdxXdaxXbxX3xX4xX3bxX4xX1xX3xX7cxX40xX18xX19xX3xX4xX24bxX6xX3xX4ffxX31xX30xX3xX1xX29xX2axX18xX19xX23xX3xX6dxX237xXexX3xX18xX29xX25bxX4xX106xX0xX80xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX54xX10xX18xXexX10xX16xXaxX12xX0xXdxX7cxX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX54xX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX46xX5xX10xX9xXaxX141xXdxX48xXexX1xX146xX3xXa4xXfexXdexXbxX44xX14dxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX146xX3xXfexX101xX159xXbxX44xX14dxXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX146xX80xX80xXdxX106xX12fxX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX106xXedxX18xX80xX18xX10xX141xX7xX80xX2xXfdxXfexX184xX80xX2xXfexX159xX48xXa4xX2xX2xX18dxXddxX18dxXa4xXexX18dxX101xXdexX2xX101xX5xXdexX106xX19axXbxX19xX19dxX16xX9xXa4xX2xXfdxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX17xX1dxX18xX3xX20xX21xXexX23xX3xX20xX26xX3xX4xX29xX2axX18xX19xX23xX3xX18xX30xX31xX3xX19xX29xX2axX18xX19xX23xX3xX7xX3bxX18xX19xX3xXexX40xX17xX23xX3xX44xX45xX46xX3xX48xX49xX18xX19xX3xXcxX16xX29xX50xX18xX19xX3xX54xX1xX56xX18xX1xX3xXexX16xX5cxX3xXexX5fxX18xX1xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX69xX6axX6xX3xX6dxX40xXexX3xX4xX1xX31xX74xX18xX3xX20xXdxX79xX31xX3xX7cxX7dxX31xXaxX3xX80xX12xX0xX80xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX54xX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xXcxX9exX3xX1bxX22exX3xX230xXdxX18xX1xX3xXcxX31xX237xX18xX23xX3xX23bxX1xX6axX3xX23fxX56xX3xXexX1xX29xX3xXcxX5fxX18xX1xX3xX24bxX46xX23xX3xX4xX4b0xX18xX19xX3xX4xX3bxX4xX3xX6dxX309xX18xX19xX3xX4xX1xX56xX3xX5xX376xX18xX1xX3xX6dxX40xX17xX3xXexX5fxX18xX1xX23xX3xX5xX376xX18xX1xX3xX6dxX40xX17xX3xX69xX2edxX4xX3xXedxXdxXdaxX18xX3xX4xX1xX56xX18xX1xX3xXexX16xX5cxX3xX282xX31xX2e9xX4xX3xX19xXdxX6xX3xX69xX309xX3xX54xX1xX56xX3xX230xXdxX18xX1xX3xXedxX1dxX3xX4xX3bxX4xX3xX6dxX40xXdxX3xX12fxXdxX79xX31xX3xX48xX49xX3xX5xXd3xX3xX20xX26xX3xX18xXdxXdaxX7cxX106xX0xX80xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX23fxX17xX48xX46xXaxX12xX54xX32axX18xX19xX3xXexX3bxX4xX3xX6dxX1dxX17xX3xXexX40xX17xX23xX3xX12fxX309xXdxX3xX48xX29xX635xX18xX19xX3xX6dxX29xX5bdxX4xX3xX6dxXcbxXdxX3xX7cxX25bxXdxX3xX6dxX309xX18xX19xX3xX12fxX4c4xX23xX3xX4ffxX31xX46xX3xX7cxX32axX3xX6dxX29xX5bdxX4xX3xX7cxX468xX3xX16xX4c4xX18xX19xX23xX3xX4xX1xX237xXexX3xX5xX29xX5bdxX18xX19xX3xX20xX1xX32axX18xX19xX3xX18xX19xX67cxX18xX19xX3xX6dxX29xX5bdxX4xX3xX18xX45xX18xX19xX3xX5xX30xX18xX106xX3xX26exX1xX1dxX3xXexX16xX29xX50xX18xX19xX3xXexX1xX49xX4xX3xX1xXdxXdaxX18xX3xX6dxX1dxX17xX3xXexX40xX17xX23xX3xX12fxX309xXdxX3xX48xX29xX635xX18xX19xX3xXexX16xX30xX18xX3xX2xXdexX106xXdexXdexXdexX3xX1xX2edxX4xX3xXedxXdxX30xX18xX80xX18xXe1xX7cxX106xX3xX282xX31xX6xX3xX6dxX1dxX17xX3xXexX40xX17xX23xX3xX12fxX309xXdxX3xX48xX29xX635xX18xX19xX23xX3xXedxX67cxX6xX3xX19xX6axXbxX3xXbxX1x143cexX18xX3xX4xX1xX31xX74xX18xX3xX1xX6axX6xX23xX3xXedxX67cxX6xX3xX18xX45xX18xX19xX3xX4xX6xX17xX3xXbxX1xX74xX7cxX3xX4xX1xX237xXexX23xX3xX18xXe1xX18xX19xX3xX5xX49xX4xX3xX4xX1xX17xX3xX6dxX4c4xXdxX3xX18xX19xX6d2xX3xX4xX3bxX18xX3xX12fxX4c4xX3xX6dxX3bxXbxX3xXcfxX18xX19xX3xX46xX30xX31xX3xX4xX9aaxX31xX3xXexX16xX29xX25bxX4xX3xX7cxX2dbxXexX3xXedxX1dxX3xXbxX1xX6ddxX4xX3xXedxX6ddxX3xX7xX49xX3xX18xX19xX1xXdxXdaxXbxX3xX4xX3bxX4xX1xX3xX7cxX40xX18xX19xX3xX5xX45xX31xX3xX48xX1dxXdxX3xX4xX24bxX6xX3xX4xX3bxX4xX3xX6dxX5cxX6xX3xXbxX1xX29xX2axX18xX19xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xXexX5fxX18xX1xX106xX3xX26exX1xX1dxX3xXexX16xX29xX50xX18xX19xX3xX4xX6d2xX18xX19xX3xXexX56xX4xX1xX3xX4xX49xX4xX3xX6dxXcbxXdxX3xX7cxX25bxXdxX3xXbxX1xX29xX2axX18xX19xX3xXbxX1xX3bxXbxX3xX19xXdxX592xX18xX19xX3xX48xX40xX46xX14dxX3xX18xX19xX1dxX46xX3xX4xX1dxX18xX19xX3xX18xX45xX18xX19xX3xX4xX6xX17xX3xX4xX1xX237xXexX3xX5xX29xX5bdxX18xX19xX3xX48xX40xX46xX3xXedxX1dxX3xX1xX2edxX4xX23xX3xX19xX6axXbxX3xXbxX1xX9aaxX18xX3xX44xX45xX46xX3xX48xX49xX18xX19xX3xX6dxX4c4xXdxX3xX18xX19xX6d2xX3xX4xX3bxX18xX3xX12fxX4c4xX3xX4xX3bxX4xX3xX4xX237xXbxX3xX18xX19xX1dxX46xX3xX4xX1dxX18xX19xX3xX6dxX3bxXbxX3xXcfxX18xX19xX3xX46xX30xX31xX3xX4xX9aaxX31xX3xX18xX1xXdxXdaxX7cxX3xXedxX6ddxX23xX3xX4xX24bxX18xX19xX3xX4xX2e9xX3xX1xXdaxX3xXexX1xX2e9xX18xX19xX3xX4xX1xX56xX18xX1xX3xXexX16xX5cxX3xX4xX24bxX6xX3xXexX5fxX18xX1xX3xX18xX19xX1dxX46xX3xX4xX1dxX18xX19xX3xXedxX5cfxX18xX19xX3xX7cxX40xX18xX1xX106xX0xX80xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX54xX10xX18xXexX10xX16xXaxX12xX0xXdxX7cxX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX54xX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX46xX5xX10xX9xXaxX141xXdxX48xXexX1xX146xX3xXa4xXfexXdexXbxX44xX14dxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX146xX3xXfexX101xX159xXbxX44xX14dxXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX146xX80xX80xXdxX106xX12fxX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX106xXedxX18xX80xX18xX10xX141xX7xX80xX2xXfdxXfexX184xX80xX2xXfexX159xX48xXa4xX2xX2xX18dxXfdxX184xX159xXexXfdxXfdxXfdxX184xX159xX5xXdexX106xX19axXbxX19xX19dxX16xX9xXfexXfexXfexXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX17xX1dxX18xX3xX20xX21xXexX23xX3xX20xX26xX3xX4xX29xX2axX18xX19xX23xX3xX18xX30xX31xX3xX19xX29xX2axX18xX19xX23xX3xX7xX3bxX18xX19xX3xXexX40xX17xX23xX3xX44xX45xX46xX3xX48xX49xX18xX19xX3xXcxX16xX29xX50xX18xX19xX3xX54xX1xX56xX18xX1xX3xXexX16xX5cxX3xXexX5fxX18xX1xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX69xX6axX6xX3xX6dxX40xXexX3xX4xX1xX31xX74xX18xX3xX20xXdxX79xX31xX3xX7cxX7dxX31xXaxX3xX80xX12xX0xX80xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX54xX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xXcxX9exX3xXd2xX29xX2axX18xX19xX3xXcxX16xX2edxX18xX19xX3xXcxX1xX1dxX18xX1xX23xX3xXcxX5fxX18xX1xX3xX24bxX46xX3xXedxXdxX30xX18xX23xX3xX69xXdxXdaxX31xX3xXexX16xX29xX468xX18xX19xX3xXcxX16xX29xX50xX18xX19xX3xX54xX1xX56xX18xX1xX3xXexX16xX5cxX3xXexX5fxX18xX1xX23xX3xX6dxX2edxX4xX3xX48xXdxXd3xX18xX3xXedxXe1xX18xX3xXexX40xXdxX3xX12fxX31xXcbxXdxX3xX5xXd3xX106xX0xX80xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX23fxX17xX48xX46xXaxX12xX23fxX30xX18xX3xX4xX40xX18xX1xX3xX6dxX6axX23xX3xX4xX32axX18xX19xX3xXexX3bxX4xX3xX18xX19xX1xXdxX30xX18xX3xX4xXcfxX31xX3xX20xX1xX17xX6xX3xX1xX2edxX4xX3xXedxX1dxX3xXexXcbxX18xX19xX3xX20xX21xXexX3xXexX1xX49xX4xX3xXexXdxXd3xX18xX3xX6dxX376xX3xX6dxX29xX5bdxX4xX3xX18xX1xX1dxX3xXexX16xX29xX50xX18xX19xX3xX4ffxX31xX6xX18xX3xXexX45xX7cxX3xX6dxX74xX46xX3xX7cxX40xX18xX1xX3xXedxX1dxX3xX6dxX40xXexX3xX6dxX29xX5bdxX4xX3xX18xX1xX5cfxX18xX19xX3xX20xX21xXexX3xX4ffxX31xX592xX3xX6dxX3bxX18xX19xX3xX20xX1xX56xX4xX1xX3xX5xXdaxX106xX3xXcxX67cxX3xX18xXe1xX7cxX3xX101xXdexX2xXdexX3xX6dxX21xX18xX3xX18xX6xX46xX23xX3xX18xX1xX1dxX3xXexX16xX29xX50xX18xX19xX3xX6dxX376xX3xXexX1xX6xX7cxX3xX7cxX29xX31xX23xX3xXbxX1xX2e9xXdxX3xX1xX5bdxXbxX3xXedxX1dxX3xX4xX1xX24bxX3xXexX16xX3c1xX3xXexXcbxX3xX4xX1xXcfxX4xX3xXexX1xX1dxX18xX1xX3xX4xX32axX18xX19xX3xX2xX184xX3xX1xX4c4xXdxX3xXexX1xX592xX17xX3xX20xX1xX17xX6xX3xX1xX2edxX4xX3xX4xX237xXbxX3xX4ffxX31xX2e9xX4xX3xX19xXdxX6xX23xX3xX20xX1xX31xX3xXedxX49xX4xX3xXedxX1dxX3xX4xX237xXbxX3xXexX5fxX18xX1xX14dxX3xX1xX1dxX18xX19xX3xXexX16xXe1xX7cxX3xX1xX4c4xXdxX3xXexX1xX592xX17xX3xX4xX237xXbxX3xXexX16xX29xX50xX18xX19xX23xX3xX1xX4c4xXdxX3xXexX1xX592xX17xX3xX4xX1xX31xX46xX30xX18xX3xX6dxX39cxX3xX4xX237xXbxX3xX20xX1xX17xX6xX106xX3xX54xX1xX24bxX3xXexX16xX3c1xX23xX3xX12fxX592xX17xX3xXedxXdaxX3xXexX1xX1dxX18xX1xX3xX4xX32axX18xX19xX3xXfexX3xX6dxX39cxX3xXexX1dxXdxX3xX20xX1xX17xX6xX3xX1xX2edxX4xX3xX4xX237xXbxX3xX12fxX4c4xX23xX3xX2xXdexX3xX6dxX39cxX3xXexX1dxXdxX3xX20xX1xX17xX6xX3xX1xX2edxX4xX3xX4xX237xXbxX3xXexX5fxX18xX1xX106xX3xX1bxX28axX4xX3xX12fxXdxXdaxXexX3xX6dxX376xX3xXbxX1xX2e9xXdxX3xX1xX5bdxXbxX3xXedxX25bxXdxX3xX26exX1xX1dxX3xX44xX31xX237xXexX3xX12fxX592xX18xX3xX54xX1xX56xX18xX1xX3xXexX16xX5cxX3xX282xX31xX2e9xX4xX3xX19xXdxX6xX3xXa5xX3xX9exX49xX3xXexX1x132e3xXexX23xX3xX26exX1xX1dxX3xX44xX31xX237xXexX3xX12fxX592xX18xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX69xX6axX6xX3xX12fxXdxX30xX18xX3xXexXeacxXbxX3xX101xX159xX3xX7xX3bxX4xX1xX3xXexX1xX6xX7cxX3xX20xX1xX592xX17xX23xX3xX4xX1xX31xX46xX30xX18xX3xX20xX1xX592xX17xX14dxX3xXbxX1xX3bxXexX3xX1xX1dxX18xX1xX3xX18dxXa4xX3xX7xX2e9xX3xXexXeacxXbxX3xX7xX6xX18xX3xX18xX19xX1xXdxX30xX18xX3xX4xXcfxX31xX3xX5x1253fxX3xX5xX31xXeacxX18xX3xXedxX1dxX3xXexX1xX49xX4xX3xXexXdxXd3xX18xX3xXedxX25bxXdxX3xX7xX2e9xX3xX5xX29xX5bdxX18xX19xX3xX101xX106xX184xXdexXdexX3xX4xX31xX2e9xX18xX80xX7xX2e9xX3xXbxX1xX6ddxX4xX3xXedxX6ddxX3xX4xX32axX18xX19xX3xXexX3bxX4xX3xX18xX19xX1xXdxX30xX18xX3xX4xXcfxX31xX23xX3xX19xXdxX592xX18xX19xX3xX48xX40xX46xX3xXedxX1dxX3xX5xX376xX18xX1xX3xX6dxX40xX17xX23xX3xX4ffxX31xX592xX18xX3xX5xXf14xX3xX4xX24bxX6xX3xX4xX237xXbxX3xX24bxX46xX23xX3xX4xX1xX56xX18xX1xX3xX4ffxX31xX46xX39cxX18xX3xX4xX3bxX4xX3xX6dxX5cxX6xX3xXbxX1xX29xX2axX18xX19xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xXexX5fxX18xX1xX106xX0xX80xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX54xX10xX18xXexX10xX16xXaxX12xX0xXdxX7cxX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX54xX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX46xX5xX10xX9xXaxX141xXdxX48xXexX1xX146xX3xXa4xXfexXdexXbxX44xX14dxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX146xX3xXfexX101xX159xXbxX44xX14dxXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX146xX80xX80xXdxX106xX12fxX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX106xXedxX18xX80xX18xX10xX141xX7xX80xX2xXfdxXfexX184xX80xX2xXfexX159xX48xXa4xX2xX2xXfexX2xX101xXfdxXexXfexXdexX18dxXfdxXa4xX5xXdexX106xX19axXbxX19xX19dxX16xX9xXddxX2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX17xX1dxX18xX3xX20xX21xXexX23xX3xX20xX26xX3xX4xX29xX2axX18xX19xX23xX3xX18xX30xX31xX3xX19xX29xX2axX18xX19xX23xX3xX7xX3bxX18xX19xX3xXexX40xX17xX23xX3xX44xX45xX46xX3xX48xX49xX18xX19xX3xXcxX16xX29xX50xX18xX19xX3xX54xX1xX56xX18xX1xX3xXexX16xX5cxX3xXexX5fxX18xX1xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX69xX6axX6xX3xX6dxX40xXexX3xX4xX1xX31xX74xX18xX3xX20xXdxX79xX31xX3xX7cxX7dxX31xXaxX3xX80xX12xX0xX80xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX54xX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xXcxX17xX1dxX18xX3xX4xX592xX18xX1xX3xX5xXd3xX3xX20xX26xX3xX18xXdxXdaxX7cxX106xX0xX80xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX23fxX17xX48xX46xXaxX12xX69xXdaxX3xXexX1xX2e9xX18xX19xX3xX4xX2axX3xX7xX468xX3xXedxXeacxXexX3xX4xX1xX237xXexX3xX4xX24bxX6xX3xX18xX1xX1dxX3xXexX16xX29xX50xX18xX19xX3xX6dxX376xX3xX6dxX29xX5bdxX4xX3xX6dxX9aaxX31xX3xXexX29xX3xX18xX45xX18xX19xX3xX4xX237xXbxX23xX3xX4xX592xXdxX3xXexX40xX17xX3xXedxX1dxX3xX44xX45xX46xX3xX48xX49xX18xX19xX3xX7cxX25bxXdxX23xX3xX6dxX3bxXbxX3xXcfxX18xX19xX3xX46xX30xX31xX3xX4xX9aaxX31xX3xX19xXdxX592xX18xX19xX3xX48xX40xX46xX23xX3xX18xX19xX1xXdxX30xX18xX3xX4xXcfxX31xX23xX3xX1xX2edxX4xX3xXexXeacxXbxX23xX3xX7xXdxX18xX1xX3xX1xX17xX40xXexX3xX4xX1xX17xX3xX4xX3bxX18xX3xX12fxX4c4xX23xX3xX19xXdxX592xX18xX19xX3xXedxXdxX30xX18xX3xXedxX1dxX3xX1xX2edxX4xX3xXedxXdxX30xX18xX106xX3xX26exX1xX1dxX3xXexX16xX29xX50xX18xX19xX3xX6dxX376xX3xX4ffxX31xX6xX18xX3xXexX45xX7cxX3xX44xX45xX46xX3xX48xX49xX18xX19xX3xX6dxX4c4xXdxX3xX18xX19xX6d2xX3xX4xX3bxX18xX3xX12fxX4c4xX23xX3xX19xXdxX592xX18xX19xX3xXedxXdxX30xX18xX3xX6dxX24bxX3xXedxX39cxX3xX7xX2e9xX3xX5xX29xX5bdxX18xX19xX23xX3xX12fxX592xX17xX3xX6dxX592xX7cxX3xX4xX1xX237xXexX3xX5xX29xX5bdxX18xX19xX23xX3xX4xX6axX3xX12fxX592xX18xX3xX5x15ef0xX18xX1xX3xX4xX1xX56xX18xX1xX3xXexX16xX5cxX3xXedxX5cfxX18xX19xX3xXedxX1dxX18xX19xX23xX3xX19xXdx14fd0xXdxX3xXedxX39cxX3xX4xX1xX31xX46xX30xX18xX3xX7cxX32axX18xX23xX3xX18xX19xX1xXdxXdaxXbxX3xXedxX6ddxX23xX3xX6xX7cxX3xX1xXdxX79xX31xX3xXexX1xX49xX4xX3xXexXdxXd3xX18xX3xXedxX25bxXdxX3xX2xXdexXdex14134xX3xX4xX3bxX18xX3xX12fxX4c4xX3xX4ffxX31xX592xX18xX3xX5xXf14xX23xX3xX19xXdxX592xX18xX19xX3xXedxXdxX30xX18xX3xX6dxX376xX3xX6dxX40xXexX3xXedxX1dxX3xXedxX29xX5bdxXexX3xX4xX1xX31xX74xX18xX3xXedxX39cxX3xXexX16xX3c1xX18xX1xX3xX6dxX4c4xX3xX5xXf14xX3xX5xX31xXeacxX18xX3xX4xX1xX56xX18xX1xX3xXexX16xX5cxX23xX3xXedxX39cxX3xXexX16xX3c1xX18xX1xX3xX6dxX4c4xX3xX4xX1xX31xX46xX30xX18xX3xX7cxX32axX18xX23xX3xX18xX19xX1xXdxXdaxXbxX3xXedxX6ddxX3xXfbxXexX16xX17xX18xX19xX3xX6dxX6axX23xX3xX4xX6axX3xXddxX3xXexXdxX21xX18xX3xX7x13488xX3xXedxX1dxX3xX18xX19xX1xXdxX30xX18xX3xX4xXcfxX31xX3xX7xXdxX18xX1xX23xX3xXfexX184xX3xXexX1xX40xX4xX3xX7xX12eexX105xX106xX0xX80xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX23fxX17xX48xX46xXaxX12xX3cfxX25bxXdxX3xX18xX1xX5cfxX18xX19xX3xX18xX22exX3xX5xX49xX4xX23xX3xX4xX2e9xX3xX19xX2dbxX18xX19xX3xX4xX24bxX6xX3xX4xX3bxX4xX3xXexX1xX21xX3xX1xXdaxX3xX4xX3bxX18xX3xX12fxX4c4xX23xX3xX19xXdxX592xX18xX19xX3xXedxXdxX30xX18xX23xX3xX4xX32axX18xX19xX3xX4xX1xXcfxX4xX23xX3xXedxXdxX30xX18xX3xX4xX1xXcfxX4xX23xX3xX18xX19xX29xX50xXdxX3xX5xX6xX17xX3xX6dxX4c4xX18xX19xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX18xX1xX5cfxX18xX19xX3xX18xXe1xX7cxX3xX4ffxX31xX6xX23xX3xX18xX1xXdxX39cxX31xX3xXexXeacxXbxX3xXexX1xX79xX23xX3xX4xX3bxX3xX18xX1xX45xX18xX3xX18xX1xX1dxX3xXexX16xX29xX50xX18xX19xX3xX6dxX376xX3xX6dxX29xX5bdxX4xX3xXexX28axX18xX19xX3xX4xX3bxX4xX3xXbxX1xX9aaxX18xX3xXexX1xX29xX468xX18xX19xX23xX3xX48xX6xX18xX1xX3xX1xXdxXdaxX31xX3xX4xX6xX17xX3xX4ffxX31xXf14xX146xX3xX69xX31xX45xX18xX3xX4xX1xX29xX2axX18xX19xX3xX1bxX4c4xX4xX3xX5xXeacxXbxX3xX1xX40xX18xX19xX3xX23fxX6xX23xX3xX4xX3bxX4xX3xX69xX31xX45xX18xX3xX4xX1xX29xX2axX18xX19xX3xXd2xX6xX17xX3xX6dxX4c4xX18xX19xX3xX1xX40xX18xX19xX3xX26exX1xX237xXexX23xX3xX26exX1xX3c1xX23xX3xX23fxX6xX3xXedxX1dxX3xX18xX1xXdxX39cxX31xX3xXbxX1xX9aaxX18xX3xXexX1xX29xX468xX18xX19xX3xX4xX6xX17xX3xX4ffxX31xXf14xX3xX20xX1xX3bxX4xX106xX0xX80xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX54xX10xX18xXexX10xX16xXaxX12xX0xXdxX7cxX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX54xX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX46xX5xX10xX9xXaxX141xXdxX48xXexX1xX146xX3xXa4xXfexXdexXbxX44xX14dxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX146xX3xXfexX184xXfdxXbxX44xX14dxXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX146xX80xX80xXdxX106xX12fxX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX106xXedxX18xX80xX18xX10xX141xX7xX80xX2xXfdxXfexX184xX80xX2xXfexX159xX48xXa4xX2xX2xXfexX101xX2xXa4xXexX159xX2xX159xXdexXa4xX5xXdexX106xX19axXbxX19xX19dxX16xX9xX184xX2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX17xX1dxX18xX3xX20xX21xXexX23xX3xX20xX26xX3xX4xX29xX2axX18xX19xX23xX3xX18xX30xX31xX3xX19xX29xX2axX18xX19xX23xX3xX7xX3bxX18xX19xX3xXexX40xX17xX23xX3xX44xX45xX46xX3xX48xX49xX18xX19xX3xXcxX16xX29xX50xX18xX19xX3xX54xX1xX56xX18xX1xX3xXexX16xX5cxX3xXexX5fxX18xX1xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX69xX6axX6xX3xX6dxX40xXexX3xX4xX1xX31xX74xX18xX3xX20xXdxX79xX31xX3xX7cxX7dxX31xXaxX3xX80xX12xX0xX80xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX54xX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xXcxX9exX3xX1bxX22exX3xX230xXdxX18xX1xX3xXcxX31xX237xX18xX23xX3xX23bxX1xX6axX3xX23fxX56xX3xXexX1xX29xX3xXcxX5fxX18xX1xX3xX24bxX46xX23xX3xXbxX1xX3bxXexX3xX12fxXdxX79xX31xX3xXexX40xXdxX3xX12fxX31xXcbxXdxX3xX5xXd3xX106xX0xX80xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX23fxX17xX48xX46xXaxX12xX23bxX1xX3bxXexX3xX12fxXdxX79xX31xX3xXexX40xXdxX3xX12fxX31xXcbxXdxX3xX5xXd3xX23xX3xX4xX3bxX4xX3xX6dxX309xX18xX19xX3xX4xX1xX56xX146xX3xXcxX9exX3xX1bxX22exX3xX230xXdxX18xX1xX3xXcxX31xX237xX18xX23xX3xX23bxX1xX6axX3xX23fxX56xX3xXexX1xX29xX3xXcxX5fxX18xX1xX3xX24bxX46xX14dxX3xX23bxX2c8xX9exX106xX3xXcxX9exX3xX26exX19xX31xX46xXd3xX18xX3xX26fxX31xX46xX3xX23fxX2dbxX4xX23xX3xX23bxX1xX6axX3xX2c8xXdxX3bxX7cxX3xX6dxX2e9xX4xX3xX69xX2edxX4xX3xXedxXdxXdaxX18xX3xX4xX1xX56xX18xX1xX3xXexX16xX5cxX3xX282xX31xX2e9xX4xX3xX19xXdxX6xX3xX69xX309xX3xX54xX1xX56xX3xX230xXdxX18xX1xX23xX3xX4xX1x1450dxX4xX3xX7cxX67cxX18xX19xX3xXedxX1dxX3xX6dxX3bxX18xX1xX3xX19xXdxX3bxX3xX4xX6xX17xX3xXexXdxX18xX1xX3xXexX1xX9aaxX18xX3xX18xX22exX3xX5xX49xX4xX3xXbxX1xX237xX18xX3xX6dxX237xX31xX23xX3xX20xX1xX2dbxX4xX3xXbxX1xX6ddxX4xX3xX20xX1xX6axX3xX20xX1xXe1xX18xX3xX4xX24bxX6xX3xXexXeacxXbxX3xXexX1xX79xX3xX18xX1xX1dxX3xXexX16xX29xX50xX18xX19xX3xXedxX1dxX3xX12fxXdxX79xX31xX3xX48xX29xX2axX18xX19xX3xX18xX1xX5cfxX18xX19xX3xXexX1xX1dxX18xX1xX3xXexX49xX31xX3xX4ffxX31xX6xX18xX3xXexX16xX2edxX18xX19xX23xX3xX18xX1xX5cfxX18xX19xX3xX6dxX6axX18xX19xX3xX19xX6axXbxX3xXexX17xX3xX5xX25bxX18xX3xX4xX24bxX6xX3xX18xX1xX1dxX3xXexX16xX29xX50xX18xX19xX3xX6dxX2e9xXdxX3xXedxX25bxXdxX3xX7xX49xX3xX18xX19xX1xXdxXdaxXbxX3xX4xX3bxX4xX1xX3xX7cxX40xX18xX19xX3xXedxX1dxX3xX44xX45xX46xX3xX48xX49xX18xX19xX3xXbxX1xX3bxXexX3xXexX16xXdxX79xX18xX3xXexX5fxX18xX1xX3xX18xX1xX1dxX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xXddxXdexX3xX18xXe1xX7cxX3xX4ffxX31xX6xX106xX0xX80xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX54xX10xX18xXexX10xX16xXaxX12xX0xXdxX7cxX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX54xX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX46xX5xX10xX9xXaxX141xXdxX48xXexX1xX146xX3xXa4xXfexXdexXbxX44xX14dxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX146xX3xXfexXfexX159xXbxX44xX14dxXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX146xX80xX80xXdxX106xX12fxX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX106xXedxX18xX80xX18xX10xX141xX7xX80xX2xXfdxXfexX184xX80xX2xXfexX159xX48xXa4xX2xX2xXfexXfexXdexXddxXexXfdxXdexX101xX184xX159xX5xXdexX106xX19axXbxX19xX19dxX16xX9xXfexX159xXdexXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX17xX1dxX18xX3xX20xX21xXexX23xX3xX20xX26xX3xX4xX29xX2axX18xX19xX23xX3xX18xX30xX31xX3xX19xX29xX2axX18xX19xX23xX3xX7xX3bxX18xX19xX3xXexX40xX17xX23xX3xX44xX45xX46xX3xX48xX49xX18xX19xX3xXcxX16xX29xX50xX18xX19xX3xX54xX1xX56xX18xX1xX3xXexX16xX5cxX3xXexX5fxX18xX1xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX69xX6axX6xX3xX6dxX40xXexX3xX4xX1xX31xX74xX18xX3xX20xXdxX79xX31xX3xX7cxX7dxX31xXaxX3xX80xX12xX0xX80xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX54xX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xX23bxX2c8xX9exX106xX3xXcxX9exX3xX26exX19xX31xX46xXd3xX18xX3xX26fxX31xX46xX3xX23fxX2dbxX4xX23xX3xX23bxX1xX6axX3xX2c8xXdxX3bxX7cxX3xX6dxX2e9xX4xX3xX69xX2edxX4xX3xXedxXdxXdaxX18xX3xX4xX1xX56xX18xX1xX3xXexX16xX5cxX3xX282xX31xX2e9xX4xX3xX19xXdxX6xX3xX69xX309xX3xX54xX1xX56xX3xX230xXdxX18xX1xX23xX3xXbxX1xX3bxXexX3xX12fxXdxX79xX31xX3xXexX40xXdxX3xX12fxX31xXcbxXdxX3xX5xXd3xX106xX0xX80xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX23fxX17xX48xX46xXaxX12xX1bxX79xX3xX6dxX1dxX17xX3xXexX40xX17xX23xX3xX44xX45xX46xX3xX48xX49xX18xX19xX3xX6dxX29xX5bdxX4xX3xX6dxX4c4xXdxX3xX18xX19xX6d2xX3xX4xX3bxX18xX3xX12fxX4c4xX3xX4xX6axX3xX6dxX24bxX3xXbxX1xX74xX7cxX3xX4xX1xX237xXexX3xXedxX1dxX3xX18xXe1xX18xX19xX3xX5xX49xX4xX23xX3xX4xX6axX3xX12fxX592xX18xX3xX5xX1214xX18xX1xX3xX4xX1xX56xX18xX1xX3xXexX16xX5cxX3xXedxX5cfxX18xX19xX3xXedxX1dxX18xX19xX23xX3xX4xX6axX3xX20xX1xX592xX3xX18xXe1xX18xX19xX3xXexXcbxX3xX4xX1xXcfxX4xX3xX4xX32axX18xX19xX3xXedxXdxXdaxX4xX3xX19xXdxX122fxXdxX23xX3xX6dxX3bxXbxX3xXcfxX18xX19xX3xX46xX30xX31xX3xX4xX9aaxX31xX3xX18xX19xX1dxX46xX3xX4xX1dxX18xX19xX3xX4xX6xX17xX3xX4xX24bxX6xX3xXexX1xX50xXdxX3xX20xX50dxX3xX54xX26exX69xX23xX3xX69xX1bxX69xX3xXedxX1dxX3xX1xX4c4xXdxX3xX18xX1xXeacxXbxX3xX4ffxX31xX2e9xX4xX3xXexX21xX23xX3xX4xX3bxX4xX3xX6dxX309xX18xX19xX3xX4xX1xX56xX3xX6dxX39cxX3xX18xX19xX1xX5cxX3xXcxX16xX29xX50xX18xX19xX3xX54xX1xX56xX18xX1xX3xXexX16xX5cxX3xXexX5fxX18xX1xX3xXexXdxX21xXbxX3xXexX6ddxX4xX3xX12fxX3bxX7cxX3xX7xX3bxXexX3xX18xX1xXdxXdaxX7cxX3xXedxX6ddxX3xX4xX1xX56xX18xX1xX3xXexX16xX5cxX3xX4xX24bxX6xX3xXexX5fxX18xX1xX23xX3xXexX16xX30xX18xX3xX4xX2axX3xX7xX468xX3xX4xX1xXcfxX4xX3xX18xXe1xX18xX19xX23xX3xX18xX1xXdxXdaxX7cxX3xXedxX6ddxX3xX4xX24bxX6xX3xX7cxX3c1xX18xX1xX23xX3xX16xX1dxX3xX7xX17xX3bxXexX3xX5xX40xXdxX3xXexX17xX1dxX18xX3xX12fxX4c4xX3xX4xX3bxX4xX3xX4xX32axX18xX19xX3xXedxXdxXdaxX4xX23xX3xX18xX1xXdxXdaxX7cxX3xXedxX6ddxX3xX6dxX376xX3xXedxX1dxX3xX6dxX6xX18xX19xX3xXexX16xXdxX79xX18xX3xX20xX1xX6xXdxX3xX6dxX79xX3xX44xX45xX46xX3xX48xX49xX18xX19xX3xXbxX1xX29xX2axX18xX19xX3xX1xX29xX25bxX18xX19xX23xX3xX5xX4c4xX3xXexX16xX3c1xX18xX1xX3xXbxX1xX3bxXexX3xXexX16xXdxX79xX18xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX19xXdxX6xXdxX3xX6dxX17xX40xX18xX3xX7cxX25bxXdxX106xX3xX1bxX28axX4xX3xX12fxXdxXdaxXexX23xX3xXbxX1xX592xXdxX3xX19xX2dbxX18xX3xX4xX32axX18xX19xX3xXexX3bxX4xX3xX6dxX1dxX17xX3xXexX40xX17xX23xX3xX12fxX309xXdxX3xX48xX29xX635xX18xX19xX3xX4xX3bxX18xX3xX12fxX4c4xX3xXedxX25bxXdxX3xX4xX32axX18xX19xX3xXexX3bxX4xX3xX4ffxX31xX46xX3xX1xX17xX40xX4xX1xX23xX3xX12fxX2e9xX3xXexX16xX56xX23xX3xX7xfe31xX3xX48xX6ddxX18xX19xX3xX4xX3bxX18xX3xX12fxX4c4xX3xX468xX3xX6dxX5cxX6xX3xXbxX1xX29xX2axX18xX19xX23xX3xX4xX2axX3xX7xX468xX23xX3xX6dxX3bxXbxX3xXcfxX18xX19xX3xX46xX30xX31xX3xX4xX9aaxX31xX3xXbxX1xX3bxXexX3xXexX16xXdxX79xX18xX3xX5xX45xX31xX3xX48xX1dxXdxX3xXedxX1dxX3xX12fxX39cxX18xX3xXedxX5cfxX18xX19xX3xX4xX24bxX6xX3xXexX5fxX18xX1xX106xX3xXcxXeacxXbxX3xXexX16xX31xX18xX19xX3xX6dxXcbxXdxX3xX7cxX25bxXdxX3xX7cxX40xX18xX1xX3xX7cxf652xX3xX1xX2axX18xX3xX18xX5cfxX6xX3xX18xX4c4xXdxX3xX48xX31xX18xX19xX23xX3xX4xX1xX29xX2axX18xX19xX3xXexX16xX3c1xX18xX1xX23xX3xXbxX1xX29xX2axX18xX19xX3xXbxX1xX3bxXbxX3xX6dxX1dxX17xX3xXexX40xX17xX23xX3xX12fxX309xXdxX3xX48xX29xX635xX18xX19xX3xX4xX3bxX18xX3xX12fxX4c4xX3xXexX1xX10xX17xX3xX1xX29xX25bxX18xX19xX3xX19xX2dbxX18xX3xX4xX1xX28axXexX3xX5xXf14xX3xX5xX31xXeacxX18xX3xXedxX25bxXdxX3xXexX1xX49xX4xX3xXexXdxXd3xX18xX23xX3xXbxX1xX3bxXexX3xX1xX31xX46xX3xXexX56xX18xX1xX3xX7xX3bxX18xX19xX3xXexX40xX17xX23xX3xXexX49xX3xX1xX2edxX4xX23xX3xXexX49xX3xX18xX19xX1xXdxX30xX18xX3xX4xXcfxX31xX3xX4xX24bxX6xX3xX1xX2edxX4xX3xXedxXdxX30xX18xX14dxX3xX19xX2dbxX18xX3xX1xX2edxX4xX3xXexXeacxXbxX3xX20xXdxX21xX18xX3xXexX1xXcfxX4xX3xX5xXf14xX3xX5xX31xXeacxX18xX3xXedxX25bxXdxX3xX18xXe1xX18xX19xX3xX5xX49xX4xX3xXexX1xX49xX4xX3xX1xX1dxX18xX1xX23xX3xX18xX1x13e46xX7cxX3xX19xXdxX592xXdxX3xX4ffxX31xX46xX21xXexX3xX4xX6axX3xX1xXdxXdaxX31xX3xX4ffxX31xX592xX3xX18xX1xX5cfxX18xX19xX3xXedxX237xX18xX3xX6dxX39cxX3xX6dxX28axXexX3xX16xX6xX3xXexX67cxX3xXexX1xX49xX4xX3xXexXdxXd3xX18xX106xX0xX80xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX54xX10xX18xXexX10xX16xXaxX12xX0xXdxX7cxX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX54xX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX46xX5xX10xX9xXaxX141xXdxX48xXexX1xX146xX3xXa4xXfexXdexXbxX44xX14dxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX146xX3xXfexX184xX184xXbxX44xX14dxXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX146xX80xX80xXdxX106xX12fxX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX106xXedxX18xX80xX18xX10xX141xX7xX80xX2xXfdxXfexX184xX80xX2xXfexX159xX48xXa4xX2xX2xXfexXfexXfexX18dxXexXfexX18dxXdexXfdxXfexX5xXdexX106xX19axXbxX19xX19dxX16xX9xX2xXfexX101xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX17xX1dxX18xX3xX20xX21xXexX23xX3xX20xX26xX3xX4xX29xX2axX18xX19xX23xX3xX18xX30xX31xX3xX19xX29xX2axX18xX19xX23xX3xX7xX3bxX18xX19xX3xXexX40xX17xX23xX3xX44xX45xX46xX3xX48xX49xX18xX19xX3xXcxX16xX29xX50xX18xX19xX3xX54xX1xX56xX18xX1xX3xXexX16xX5cxX3xXexX5fxX18xX1xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX69xX6axX6xX3xX6dxX40xXexX3xX4xX1xX31xX74xX18xX3xX20xXdxX79xX31xX3xX7cxX7dxX31xXaxX3xX80xX12xX0xX80xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX54xX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xX1bxX40xXdxX3xX48xXdxXdaxX18xX3xX4xX3bxX4xX3xXexX1xX21xX3xX1xXdaxX3xX5xX376xX18xX1xX3xX6dxX40xX17xX3xX18xX1xX1dxX3xXexX16xX29xX50xX18xX19xX3xXbxX1xX3bxXexX3xX12fxXdxX79xX31xX3xXf14xX3xX20xXdxX21xX18xX106xX0xX80xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX23fxX17xX48xX46xXaxX12xX54xX4b0xX18xX19xX3xXedxX25bxXdxX3xX5xX1dxX7cxX3xXexX2e9xXexX3xX4xX32axX18xX19xX3xXexX3bxX4xX3xX6dxX1dxX17xX3xXexX40xX17xX23xX3xX12fxX309xXdxX3xX48xX29xX635xX18xX19xX23xX3xX18xX1xX1dxX3xXexX16xX29xX50xX18xX19xX3xX4xX9aaxX18xX3xX6dxX74xX46xX3xX7cxX40xX18xX1xX3xX4xX32axX18xX19xX3xXexX3bxX4xX3xX18xX19xX1xXdxX30xX18xX3xX4xXcfxX31xX3xX20xX1xX17xX6xX3xX1xX2edxX4xX3xXedxX1dxX3xXexXcbxX18xX19xX3xX20xX21xXexX3xXexX1xX49xX4xX3xXexXdxXd3xX18xX23xX3xX4xX1xX24bxX3xX6dxX4c4xX18xX19xX3xX4xX1xX31xX46xX79xX18xX3xX19xXdxX6xX17xX3xX4xX3bxX4xX3xX20xX21xXexX3xX4ffxX31xX592xX3xX18xX19xX1xXdxX30xX18xX3xX4xXcfxX31xX23xX3xXbxX1xXcbxX3xX12fxXdxX21xX18xX23xX3xX18xX1xX45xX18xX3xX16xX4c4xX18xX19xX3xX18xX1xX5cfxX18xX19xX3xX20xXdxX18xX1xX3xX18xX19xX1xXdxXdaxX7cxX3xX1xX6xX46xX23xX3xX4xX3bxX4xX1xX3xX5xX1dxX7cxX3xX7xX3bxX18xX19xX3xXexX40xX17xX23xX3xX1xXdxXdaxX31xX3xX4ffxX31xX592xX3xXexX67cxX3xX4xX2axX3xX7xX468xX23xX3xX12fxX592xX17xX3xX6dxX592xX7cxX3xXbxX1xX6ddxX4xX3xXedxX6ddxX3xXexX2e9xXexX3xX4xX32axX18xX19xX3xXexX3bxX4xX3xX19xXdxX592xX18xX19xX3xX48xX40xX46xX23xX3xX4xX6d2xX18xX19xX3xX18xX1xX29xX3xXexX31xX46xX30xX18xX3xXexX16xX31xX46xX39cxX18xX23xX3xX19xXdxX3bxX17xX3xX48xX6ddxX4xX3xX4xX1xX56xX18xX1xX3xXexX16xX5cxX3xXedxX1dxX3xXexX29xX3xXedxX237xX18xX23xX3xX20xXdxX21xX18xX3xX18xX19xX1xX5cxX3xXedxX25bxXdxX3xX4xX237xXbxX3xX24bxX46xX23xX3xX4xX1xX56xX18xX1xX3xX4ffxX31xX46xX39cxX18xX3xX18xX1xX5cfxX18xX19xX3xX4xX1xX24bxX3xXexX16xX29xX2axX18xX19xX23xX3xX4xX2axX3xX4xX1xX21xX23xX3xX4xX1xX56xX18xX1xX3xX7xX3bxX4xX1xX3xXbxX1xX4b0xX3xX1xX5bdxXbxX3xXedxX25bxXdxX3xX46xX30xX31xX3xX4xX9aaxX31xX3xX4xX31xX4c4xX4xX3xX7xX2e9xX18xX19xX3xXedxX1dxX3xX18xX19xX31xX46xXdaxX18xX3xXedxX2edxX18xX19xX3xX4xX24bxX6xX3xX18xX1xX45xX18xX3xX48xX45xX18xX106xX3xXcxXdxX21xXbxX3xXexX6ddxX4xX3xX4ffxX31xX6xX18xX3xXexX45xX7cxX3xX44xX45xX46xX3xX48xX49xX18xX19xX3xXedxX1dxX3xXbxX1xX3bxXexX3xXexX16xXdxX79xX18xX3xXexX17xX1dxX18xX3xX48xXdxXdaxX18xX3xX18xX1xX1dxX3xXexX16xX29xX50xX18xX19xX106xX3xX54xX1xXe1xX7cxX3xX5xX17xX3xX44xX45xX46xX3xX48xX49xX18xX19xX3xX6dxX592xX18xX19xX3xX12fxX4c4xX23xX3xXexXcbxX3xX4xX1xXcfxX4xX3xX6dxX592xX18xX19xX3xXedxX1dxX3xX6dxX592xX18xX19xX3xXedxXdxX30xX18xX3xXcxX16xX29xX50xX18xX19xX3xX54xX1xX56xX18xX1xX3xXexX16xX5cxX3xXexX5fxX18xX1xX3xXexX1xX49xX4xX3xX7xX49xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX7xX40xX4xX1xX23xX3xXedxX5cfxX18xX19xX3xX7cxX40xX18xX1xX106xX3xXcxXe1xX18xX19xX3xX4xX29xX50xX18xX19xX3xX6dxX9aaxX31xX3xXexX29xX3xX1xXdxXdaxX18xX3xX6dxX40xXdxX3xX1xX6axX6xX3xX4xX2axX3xX7xX468xX3xXedxXeacxXexX3xX4xX1xX237xXexX23xX3xXexX16xX6xX18xX19xX3xXexX1xXdxX21xXexX3xX12fxX5cxX3xXbxX1xX6ddxX4xX3xXedxX6ddxX3xXexX2e9xXexX3xX4xX32axX18xX19xX3xXexX3bxX4xX3xX19xXdxX592xX18xX19xX3xX48xX40xX46xX23xX3xX1xX2edxX4xX3xXexXeacxXbxX3xXedxX1dxX3xX18xX19xX1xXdxX30xX18xX3xX4xXcfxX31xX3xX20xX1xX17xX6xX3xX1xX2edxX4xX3xX4xX24bxX6xX3xX18xX1xX1dxX3xXexX16xX29xX50xX18xX19xX106xX0xX80xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX54xX10xX18xXexX10xX16xXaxX12xX0xXdxX7cxX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX54xX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX46xX5xX10xX9xXaxX141xXdxX48xXexX1xX146xX3xXa4xXfexXdexXbxX44xX14dxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX146xX3xXfexX101xX159xXbxX44xX14dxXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX146xX80xX80xXdxX106xX12fxX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX106xXedxX18xX80xX18xX10xX141xX7xX80xX2xXfdxXfexX184xX80xX2xXfexX159xX48xXa4xX2xX2xXfexXa4xXfexXfdxXexX101xXfdxXddxX2xXa4xX5xXdexX106xX19axXbxX19xX19dxX16xX9xX2xXddxXdexXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX17xX1dxX18xX3xX20xX21xXexX23xX3xX20xX26xX3xX4xX29xX2axX18xX19xX23xX3xX18xX30xX31xX3xX19xX29xX2axX18xX19xX23xX3xX7xX3bxX18xX19xX3xXexX40xX17xX23xX3xX44xX45xX46xX3xX48xX49xX18xX19xX3xXcxX16xX29xX50xX18xX19xX3xX54xX1xX56xX18xX1xX3xXexX16xX5cxX3xXexX5fxX18xX1xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX69xX6axX6xX3xX6dxX40xXexX3xX4xX1xX31xX74xX18xX3xX20xXdxX79xX31xX3xX7cxX7dxX31xXaxX3xX80xX12xX0xX80xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX54xX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xXcxXdxX21xXexX3xX7cxX6ddxX4xX3xXedxXe1xX18xX3xX18xX19xX1xXdaxX3xXexX40xXdxX3xX5xXd3xX3xX20xX26xX3xX18xXdxXdaxX7cxX106xX0xX80xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX23fxX17xX48xX46xXaxX12xX26exX1xX45xX18xX3xX48xX5cxXbxX3xX18xX1dxX46xX23xX3xXcxX5fxX18xX1xX3xX24bxX46xX23xX3xX69xX1bxX26exX26fxX23xX3xX272xX23fxX26exX26fxX23xX3xX278xX46xX3xX12fxX6xX18xX3xX230xXcxXcxX282xX3xXexX5fxX18xX1xX3xXexX28axX18xX19xX3xXcxX16xX29xX50xX18xX19xX3xX54xX1xX56xX18xX1xX3xXexX16xX5cxX3xXexX5fxX18xX1xX3xX12fxXcfxX4xX3xXexX16xX29xX25bxX18xX19xX3xX7cxX6xX18xX19xX3xX48x138f4xX18xX19xX3xX4xX1xX5cfxX3x10ec1xX1bxX17xX1dxX18xX3xX20xX21xXexX23xX3xX20xX26xX3xX4xX29xX2axX18xX19xX23xX3xX18xX30xX31xX3xX19xX29xX2axX18xX19xX23xX3xX7xX3bxX18xX19xX3xXexX40xX17xX23xX3xX44xX45xX46xX3xX48xX49xX18xX19xX3xXcxX16xX29xX50xX18xX19xX3xX54xX1xX56xX18xX1xX3xXexX16xX5cxX3xXexX5fxX18xX1xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX69xX6axX6xX3xX6dxX40xXexX3xX4xX1xX31xX74xX18xX3xX20xXdxX79xX31xX3xX7cxX7dxX31xfa88xX106xX0xX80xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3cbxX31xXexX1xX17xX16xXaxX12xX23bxX1xX6xX18xX3xX26exX19xX6xX0xX80xXbxX12
Phan Nga