Iran dọa đóng Eo biển Hormuz nếu việc xuất khẩu dầu mỏ gặp trở ngại
Ngày 25/2, một chỉ huy hải quân của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) Ali Reza Tangsiri cho biết, Eo biển Hormuz sẽ được mở cửa bình thường, nếu Iran không gặp bất cứ trở ngại nào trong hoạt động xuất khẩu dầu mỏ của nước này.
65f8x9d3bx7c7cx91f6x9a4bxc38exd830xb728x766axX7xec73xe1b1xfb16x8e67x903bxb26dxX5x811dxXaxca4axfb9exb863xX6x9fd4xX3xe7ccxc7b8xX6xX3xf803xa569xX16xf18cxX3xf56cxaefbxX3xcd06xXdx841cxX16xX3xc8b5xX22xX14xf1aex8c61xb895xX3xX16x10079xX2dxX3x7fa7xXdxe8d9xX4xX3x1036fxX2dx94dbxXexX3x8d5exX1xebb0xX2dxX3xX18x9cefxX2dxX3xX2cxc234xX3xX1fxac33xXbxX3xXexX14xfcefxX3xX16xX1fxef07xXdxX0x9abfxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX29xX10xX6xX18xXaxX12x8180xX1fx9e98x7b21xX3xfb7fxe624xX57xX71xf1c9xX3xX2cx105b0xXexX3xX4xX1xf10dxX3xX1xX2dxX6fxX3xX1xc51axXdxX3xc111xX2dxd60exX16xX3xX4xba62xX6xX3x7719x992axX4xX3xX5xb918xe940xX16xX1fxX3x96bbxX36xX3xX24xXdxX16xX1xX3xd370xd97cxX4xX1xX3xX2cxX54xX16xX1fxX3xX29xc407xXdxX3xX1fxXdxXa3xX22xX3xX13xX14xX6xX16xX3xdee6xX13x9409xba3dxXa2xd3ebxX3xbadcxX5xXdxX3xXbcxX10xX2exX6xX3xXcxX6xX16xX1fxX7xXdxX14xXdxX3xX4xX1xX22xX3xX24xXdxX31xXexX75xX3xX21xX22xX3xX24xXdxX26xX16xX3xX29xX22xX14xX2cxX2dxX2exX3xX7x6c32xX3xX1cxX95xX96xX4xX3xX2cxX50xX3xX4xf33fxX6xX3xX24xa1f5xX16xX1xX3xXexX1xX95x8805xX16xX1fxX75xX3xX16xX31xX2dxX3xX13xX14xX6xX16xX3xX3exX1xad70xX16xX1fxX3xX1fxX4bxXbxX3xX24xX3bxXexX3xX4xcbfexX3xXexX14xX50xX3xX16xX1fxX54xXdxX3xX16xX6exX22xX3xXexX14xX22xX16xX1fxX3xX1xX22xX54xXexX3xX1cxX78xX16xX1fxX3xX39xX2dxX3bxXexX3xX3exX1xX40xX2dxX3xX18xX44xX2dxX3xX2cxX48xX3xX4xX8dxX6xX3xX16xX95xf838xX4xX3xX16xX6exX6fx9e2dxX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa2xX6xXbxXexXdxX22xX16xXaxX12xX0xXdxX2cxX1fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX2cxX7x8ad4xXbxX1xX22xXexX22xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX6xX16xX3xX18xX19xX6xX3xX1cxX1dxX16xX1fxX3xX21xX22xX3xX24xXdxX26xX16xX3xX29xX22xX14xX2cxX2dxX2exX3xX16xX31xX2dxX3xX34xXdxX36xX4xX3xX39xX2dxX3bxXexX3xX3exX1xX40xX2dxX3xX18xX44xX2dxX3xX2cxX48xX3xX1fxX4bxXbxX3xXexX14xX50xX3xX16xX1fxX54xXdxX3xX1xXfcxX16xX1xX3xX84xX16xX1xX3xX2xXaxX3xX7xX14xX4xX9xXaxX57xX57xXdxX15cxX24xX6xX22xXexX1xX6xX16xX1xX1xX22xX6xX15cxX34xX16xX57xX16xX10xfa30xX7xX57xX2x794cxe69cx10797xX57xX2x999cxX206xX18xX71xX202xX201x101f0xX2xX20cxX203xXexX20cxX201xX72xX201xX5xX2xX15cxbf9cxXbxX1fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX6xX16xX3xX18xX19xX6xX3xX1cxX1dxX16xX1fxX3xX21xX22xX3xX24xXdxX26xX16xX3xX29xX22xX14xX2cxX2dxX2exX3xX16xX31xX2dxX3xX34xXdxX36xX4xX3xX39xX2dxX3bxXexX3xX3exX1xX40xX2dxX3xX18xX44xX2dxX3xX2cxX48xX3xX1fxX4bxXbxX3xXexX14xX50xX3xX16xX1fxX54xXdxXaxX3xX18xX6xXexX6xX184xXbxX1xX22xXexX22xX184xX22xX14xXdxX1fxXdxX16xX6xX5xX184xX7xX14xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xc1faxX57xX57xX4xX18xX16xXdxX2cxX1fxX15cxX34xXdxX10xXexX16xX6xX2cxXbxX5xX2dxX7xX15cxX34xX16xX57xXex9f6exX71xX202xX57xX2dxXbxX5xX22xX6xX18xX10xX18xX57xXdxX2exX1xX7xX6xX57xX71xX202xX2xX201xd022xX202xX71xX2b6xX71xX29fxX57xXdxX14xX6xX16xX2b6xX4xX202xX2xX206xX71xX71xX72xX202xX202xX2xX29fxX71xX201xX2b6xX7xX203xX203xX72xX39xX72xX2xX29fxX15cxX218xXbxX1fxXaxX3xX57xX12x1024bxX1xX22xX84xX16xX1fxX3xX2xX57xX20cxX3xX7xX84xX16xX3xX5xX95xX96xX16xX1fxX3xX18xX44xX2dxX3xX2cxX48xX3xX4xX8dxX6xX3xXexX1xX31xX3xX1fxXdxX156xXdxX3xX1cxX95xX96xX4xX3xX5xX95xX2dxX3xXexX1xX113xX16xX1fxX3xX87xX2dxX6xX3xX10xX22xX3xX24xXdxX26xX16xX3xX29xX22xX14xX2cxX2dxX2exX3xX1xX6exX16xX1fxX3xX16xe117xX2cxX15cxX3xXbaxX6cxX1fxX2dxXadxX16xX285xX3x7285xX6xX7xX1xXdxX16xX1fxXexX22xX16xX3xXcxXdxX2cxX10xX7xXbfxX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxf605xX22xX18xX6fxXaxX12xXcxX1xX10xX22xX3xX113xX16xX1fxX3xXcxX6xX16xX1fxX7xXdxX14xXdxX75xX3xX21xX22xX3xX24xXdxX26xX16xX3xX29xX22xX14xX2cxX2dxX2exX3xX7xXedxX3xX34x840bxX16xX3xX1cxX95xX96xX4xX3xX2cxX50xX3xX4xXf8xX6xX3xX2cxXdxc37bxX16xX3xX5xX6exX3xXcxX10xX1xX14xX6xX16xX3xX4xX1dxX3xXexX1xX26xX3xXexXdxX31xXbxX3xXexb43cxX4xX3xX39xX2dxX3bxXexX3xX3exX1xX40xX2dxX3xa779xX34xX6exX16xX1fxX3xX1cxX10xX16x1047exX3xXex892exX3xXexX2dxX6fxX31xX16xX3xX1cxX95xX103xX16xX1fxX3xX24xXdxX26xX16xX3xX16xX6exX6fxX3xX34xX6exX3xX4xXa3xX4xX3xXexX6exX2dxX3xX34xc3c4xX16xX3xX4xX1xX2dxX6fxX26xX16xX3xX4xX8dxX6xX3xX13xX14xX6xX16xX3xX3exX1xX113xX16xX1fxX3xX1fxX4bxXbxX3xX7xX91xX3xXexX14xX50xX3xX16xX1fxX54xXdxX3xX16xX6exX22xX15cxX3xXcxX2dxX6fxdee2xX16xX3xX24x10bd7xX3xX4xX8dxX6xX3xX4xX1xX7dxX3xX1xX2dxX6fxX3xX13xXbcxXbdxXa2xX3xXa3xX2cxX3xX4xX1xX7dxX3xX1cxX31xX16xX3xX5xX36xX16xX1xX3xXexX14xX3cdxX16xX1fxX3xXbxX1xX54xXexX3xX4xX8dxX6xX3xefa6xeadexX3xX16xX1x87b9xX2cxX3xX34xX6exX22xX3xX1xX22xX54xXexX3xX1cxX78xX16xX1fxX3xX39xX2dxX3bxXexX3xX3exX1xX40xX2dxX3xX18xX44xX2dxX3xX2cxX48xX3xX4xX8dxX6xX3xX13xX14xX6xX16xX15cxX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX35dxX22xX18xX6fxXaxX12x10062xX156xX4xX3xXex10b1bxX16xX1xX75xX3xX3exX1xX22xX84xX16xX1fxX3xX2xX57xX20cxX3xX7xX84xX16xX3xX5xX95xX96xX16xX1fxX3xX18xX44xX2dxX3xX2cxX48xX3xX4xX8dxX6xX3xXexX1xX31xX3xX1fxXdxX156xXdxX3xX1cxX95xX96xX4xX3xX5xX95xX2dxX3xXexX1xX113xX16xX1fxX3xX87xX2dxX6xX3xX10xX22xX3xX24xXdxX26xX16xX3xX29xX22xX14xX2cxX2dxX2exX3xX1xX6exX16xX1fxX3xX16xX331xX2cxX75xX3xX3exX1xXdxX31xX16xX3xX16x93a7xXdxX3xX1cxX89xX6fxX3xXexX14xX50xX3xXexX1xX6exX16xX1xX3xX4xXf8xX6xX3xX16xX1fxd467xX3xX14xX3bxXexX3xX87xX2dxX6xX16xX3xXexX14xX19xX16xX1fxX3xX1cxX425xXdxX3xX34xX156xXdxX3xX34xXdxX36xX4xX3xXexX14xX2dxX16xX1fxX3xX4xX1xX2dxX6fxX26xX16xX3xX18xX44xX2dxX3xX2cxX48xX15cxX0xX57xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc1xX2dxXexX1xX22xX14xXaxX12xXcxX1xX10xX22xX3xXcxXcx7acdxX9axX6cxX57xXc1xce27x9ec7xX0xX57xXbxX12
Theo TTXVN/AFP