Mỹ khởi động tiến trình thành lập lãnh sự quán ở Tây Sahara
Ngày 10/1, Mỹ đã khởi động tiến trình thành lập lãnh sự quán ở vùng lãnh thổ tranh chấp Tây Sahara, sau khi Washington công nhận chủ quyền của Maroc để đổi lấy việc nước này bình thường hóa quan hệ với Israel.
9662xa138xbf31xa225xe774xa592xcba0x10fa4xfa74xX7x9954x112faxac52xa82bxa841xef09xX5xc214xXaxa8d2xe692xa5afxX3xc3e1xX1x9785xXdxX3xa405x9e88xc32dxc3e2xX3xXexXdxe51axX1dxX3xXexa4dbx111f6xX1dxX1xX3xXexX1xda55xX1dxX1xX3xX5xe71dxXbxX3xX5x10f6axX1dxX1xX3xX7xf1a6xX3xc969x105f7xd83fxX1dxX3xX18xX3xXcxd3f2xba5axX3x977fxX6xX1xX6xX26xX6xX0xd300xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxe358xX10xX6xdc1bxXaxX12x10e40xX1exX2dxX46xX3xX2xad9fxX4fxX2x10f09xX3xX13xX14xX3xX1bxX36xX3xX16xX1xX18xXdxX3xX1bxX1cxX1dxX1exX3xXexXdxX22xX1dxX3xXexX26xX27xX1dxX1xX3xXexX1xX2dxX1dxX1xX3xX5xX32xXbxX3xX5xX36xX1dxX1xX3xX7xX3bxX3xX3dxX3exX3fxX1dxX3xX18xX3x10fe3xdaf1xX1dxX1exX3xX5xX36xX1dxX1xX3xXexX1xebadxX3xXexX26xX6xX1dxX1xX3xX4xX1xfec3xXbxX3xXcxX45xX46xX3xX48xX6xX1xX6xX26xX6xX6dxX3xX7xX6xX3exX3xX16xX1xXdxX3xe1a7xX6xX7xX1xXdxX1dxX1exXexb13axX1dxX3xX4x10dc3xX1dxX1exX3xX1dxX1xX32xX1dxX3xX4xX1x98eaxX3xX3dxX3exX46xcca0xX1dxX3xX4xXe7xX6xX3xX13xX6xX26xXd8xX4xX3xX1bxc513xX3xX1bxXafxXdxX3xX5xXb9xX46xX3xXa3xXdxf74axX4xX3xX1dxd3bbxc554xX4xX3xX1dxX2dxX46xX3xa812xX27xX1dxX1xX3xXexX1xX10axc4a1xX1dxX1exX3xX1xddaaxX6xX3xX3dxX3exX6xX1dxX3xX1xX106xX3xXa3xX10bxXdxX3xf1abxX7xX26xX6xX10xX5x10e2exX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxe55dxX6xXbxXexXdxXd8xX1dxXaxX12xX0xXdx107f6xX1exX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX14fxX7xac6fxXbxX1xXd8xXexXd8xXaxX3xX7xXexX46xX5xX10xX9xXaxX61xXdxX7xXbxX5xX6xX46x103d0xX3xX112xX5xXd8xX4xX16xb143xX3xX14fxX6xX26xX1exXdxX1dxX15cxX5xX10xcd02xXexX172xX3xX6xX3exXexXd8xX179xX3xX14fxX6xX26xX1exXdxX1dxX15cxX26xXdxX1exX1xXexX172xX3xX6xX3exXexXd8xX179xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxX13xX14xX3xX16xX1xX18xXdxX3xX1bxX1cxX1dxX1exX3xXexXdxX22xX1dxX3xXexX26xX27xX1dxX1xX3xXexX1xX2dxX1dxX1xX3xX5xX32xXbxX3xX5xX36xX1dxX1xX3xX7xX3bxX3xX3dxX3exX3fxX1dxX3xX18xX3xXcxX45xX46xX3xX48xX6xX1xX6xX26xX6xX3xX1xX27xX1dxX1xX3xcc93xX1dxX1xX3xX2xXaxX3xX7xX26xX4xX9xXaxX4fxX4fxXdxX134xX112xX6xXd8xXexX1xX6xX1dxX1xX1xXd8xX6xX134xXa3xX1dxX4fxX1dxX10xdb55xX7xX4fxaa1exX2xX6axX20fxX4fxX2xfc8cxaa04xX61xX2xX6axX215x11154xX216x10d81xc596xXex10ea3xX2xa44axX216xX5xX2xX134xee48xXbxX10xX1exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX3xX16xX1xX18xXdxX3xX1bxX1cxX1dxX1exX3xXexXdxX22xX1dxX3xXexX26xX27xX1dxX1xX3xXexX1xX2dxX1dxX1xX3xX5xX32xXbxX3xX5xX36xX1dxX1xX3xX7xX3bxX3xX3dxX3exX3fxX1dxX3xX18xX3xXcxX45xX46xX3xX48xX6xX1xX6xX26xX6xXaxX3xX61xX6xXexX6xX15cxXbxX1xXd8xXexXd8xX15cxXd8xX26xXdxX1exXdxX1dxX6xX5xX15cxX7xX26xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX172xX4fxX4fxX4xX61xX1dxXdxX14fxX1exX134xXa3xXdxX10xXexX1dxX6xX14fxXbxX5xX3exX7xX134xXa3xX1dxX4fxXexX222xX20fxX6axX4fxX3exXbxX5xXd8xX6xX61xX10xX61xX4fxXbxX4xX184xXd8xX4fxX20fxX6axX20fxX2xcb69xX6axX2xX2bdxX2xX2xX4fxX2xX2xX6axX2xX2bdxX14fxX6xX26xXd8xX4xX134xX227xXbxX10xX1exXaxX3xX4fxX12x97b1xd566xXdxX3xX7xbcd1xX3xX13xX14xX3xXexX2d8xXdxX3xX13xX6xX26xXd8xX4xX3xeb1dxX6xXa3xXdxX61xX3xd67fxXdxX7xX4xX1xX10xX26xX3xX4xXa4xX1dxX1exX3xXa3xX10bxXdxX3xXcxX26xab09xX3xX5x1018bxX3x10eeaxX1cxX3xXexX26xX10axX18xX1dxX1exX3xX64xX1exXd8xX2d8xXdxX3xX1exXdxX6xXd8xX3xX13xX14xX3xXa3xXecxX3xX4xX3fxX4xX3xXa3xXb9xX1dxX3xX1bxXecxX3xX144xX32xX1dxX3xX2d7xXdcxX1dxX1exX3xX2ebxX6xXa3xXdxX61xX3xX48xX4xX1xX10xX1dxX16xX10xX26xX3xXexX1xa3bfxX14fxX3xX4xX1ebxX1dxX1exX3xX2ebxX6xX16xX1xX5xX6xX134xX3xf8aaxX64xX1exX3ex10340xX1dxX172xX3xX61xXdxXbxX5xXd8xX14fxX6xXexXdxX10xX134xX14fxX6xe5d8xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX309xXd8xX61xX46xXaxX12xX2d7xX2d8xXdxX3xX7xX2dcxX3xX13xX14xX3xXexX2d8xXdxX3xX13xX6xX26xXd8xX4xX3xX2ebxX6xXa3xXdxX61xX3xX2f1xXdxX7xX4xX1xX10xX26xX3xX4xXa4xX1dxX1exX3xXa3xX10bxXdxX3xXcxX26xX304xX3xX5xX307xX3xX309xX1cxX3xXexX26xX10axX18xX1dxX1exX3xX64xX1exXd8xX2d8xXdxX3xX1exXdxX6xXd8xX3xX13xX14xX3xXa3xXecxX3xX4xX3fxX4xX3xXa3xXb9xX1dxX3xX1bxXecxX3xX144xX32xX1dxX3xX2d7xXdcxX1dxX1exX3xX2ebxX6xXa3xXdxX61xX3xX48xX4xX1xX10xX1dxX16xX10xX26xX3xX1bxX36xX3xX1bxX22xX1dxX3xXexX1xX349xX14fxX3xX4xX1ebxX1dxX1exX3xX2ebxX6xX16xX1xX5xX6xX3xX15cxX3xX1dx1139axX14fxX3xX61xX10axX10bxXdxX3xX3dxX3exX46xXecxX1dxX3xX16xXdxXfaxX14fxX3xX7xXd8xX3fxXexX3xX4xXe7xX6xX3xX13xX6xX26xXd8xX4xX6dxX3xX4xX3fxX4xX1xX3x9c61xX6xX112xX6xXexX3xX16xX1xXd8xX1ebxX1dxX1exX3xX2xX134xX21dxX21dxX6axX16xX14fxX3xXa3xXecxX3xXbxX1x103c5xX6xX3xX64xX6xX14fxX6dxX3xX1bxXfaxX3xX112xe7f7xXexX3xX1bxa468xX3exX3xX3dxX3exX3fxX3xXexX26xX27xX1dxX1xX3xXexX1xXdxX22xXexX3xX5xX32xXbxX3xX7xX3bxX3xX1xXdxX106xX1dxX3xX61xXdxX106xX1dxX3xX1dxX1exXd8xX2d8xXdxX3xX1exXdxX6xXd8xX3xX4xXe7xX6xX3xX13xX14xX134xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX309xXd8xX61xX46xXaxX12xe86fxX1dxX1exX3xX2f1xXdxX7xX1xX10xX26xX3xX4xXd8xXdxX3xX4xX1xX3exX46xX22xX1dxX3xXexX1xX349xX14fxX3xX1dxX2dxX46xX3xX5xX2dxX3xX14fxX1cxXexX3xXexX26xXd8xX1dxX1exX3xX1dxX1xbb81xX1dxX1exX3xX4xX1cxXexX3xX14fxf157xX4xX3xX5xd91dxX4xX1xX3xX7x1036exX3xXexX26xXd8xX1dxX1exX3xX1xcb09xX1dxX3xX20fxX6axX6axX3xX1dxX349xX14fxX3xX1xX4daxX3exX3xX1dxX1exX1xX4e7xX3xX13xX6xX26xXd8xX4xX15cxX13xX14xX134xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX309xXd8xX61xX46xXaxX12xX309xX1cxX3xXexX26xX10axX18xX1dxX1exX3xX64xX1exXd8xX2d8xXdxX3xX1exXdxX6xXd8xX3xX13xX6xX26xXd8xX4xX3xX64xX6xX7xX7xX10xX26xX3xX309xXd8xX3exX26xXdxXexX6xX3xX16xX1xead9xX1dxX1exX3xX1bxX4e7xX1dxX1xX3xX1dxX10axX10bxX4xX3xX1dxX2dxX46xX3xX4xX1ebxX14fxX3xXexX1xXb9xX46xX3xX14fxX2d8xX1dxX1xX3xX14fx10445xX3xX1xX4f5xX1dxX3xXexX26xXd8xX1dxX1exX3xX4xX3exX1cxX4xX3xX4xX1xXdxX22xX1dxX3xX112xX1ebxXd8xX3xXa3xX106xX3xXexXd8xX2dxX1dxX3xXa3x10a9fxX1dxX3xX5xX36xX1dxX1xX3xXexX1xXafxX3xXa3xX10bxXdxX3xX7xX3bxX3xX1xc8a3xX3xXexX26xX304xX3xXexb7daxX3xX4xX3fxX4xX3xX1dxX10axX10bxX4xX3xX112xX2d8xX1dxX3xX112x106aaxX134xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX309xXd8xX61xX46xXaxX12xXcxX1xX3fxX1dxX1exX3xX2xX20fxX4fxX20fxX6axX20fxX6axX6dxX3xX309xX1cxX3xX64xX1exXd8xX2d8xXdxX3xX1exXdxX6xXd8xX3xX13xX14xX3xX1bxX36xX3xXexX1xXdxX22xXexX3xX5xX32xXbxX3xX4xX4f5xX3xX3dxX3exX6xX1dxX3xX1dxX1exXd8xX2d8xXdxX3xX1exXdxX6xXd8xX3xd0ebxX1ebxXd8xcfdcxX3xX18xX3xXcxX45xX46xX3xX48xX6xX1xX6xX26xX6xX6dxX3xXexX26xX10axX10bxX4xX3xX16xX1xXdxX3xXexX27xX14fxX3xX16xXdxX22xX14fxX3xX14fxX1cxXexX3xX1bxX4e7xX6xX3xX1bxXdxXfaxX14fxX3xXexX1xX451xX4xX1xX3xX1xX304xXbxX3xX1bxXfaxX3xbac4xX45xX46xX3xX61xX3bxX1dxX1exX3xX5xX36xX1dxX1xX3xX7xX3bxX3xX3dxX3exX3fxX1dxX134xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX309xXd8xX61xX46xXaxX12xX2d7xX22xX1dxX3xX1dxX6xX46xX3xX1bxX36xX3xX4xX11fxX3xX1xX4f5xX1dxX3xX2xX6axX3xX1dxX10axX10bxX4xX3xX14fxX18xX3xXa3xX349xX1dxX3xXbxX1xc898xX1dxX1exX3xX1bxX2d8xXdxX3xX61xXdxX106xX1dxX3xX1dxX1exXd8xX2d8xXdxX3xX1exXdxX6xXd8xX3xXexX2d8xXdxX3xXcxX45xX46xX3xX48xX6xX1xX6xX26xX6xX6dxX3xX112xX6xXd8xX3xX1exX35dxX14fxX3xX144xX3fxX4xX3xXcxXdxXfaxX3exX3xXa3xX10axX4f5xX1dxX1exX3xX3dxX3exX4e3xX4xX3xd3c1xX26xX6xX112xX3xXcxX1xX4e3xX1dxX1exX3xX1dxX1xXb9xXexX3xX359xd2c0xX6ecxccfcxX36exX3xXa3xX2dxX3xX14fxX1cxXexX3xX7xX4e3xX3xX3dxX3exX4e3xX4xX3xX1exXdxX6xX3xX4xX1xX45xX3exX3xb96axX1xXdxX6dxX3xX6ecxX26xX6xX112xX3xX16xX1xX3fxX4xX134xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX309xXd8xX61xX46xXaxX12xX13x96edxXexX3xXexX26xX32xX1dxX3xX71axXd8xX5xXdxX7xX6xX26xXdxXd8xX6dxX3xX61xXd8xX3xX6ecxX5xX1exX10xX26xXdxX6xX3xX1xX32xX3exX3xXexX1xX3exb396xX1dxX6dxX3xX1bxX36xX3xXexX1xX6xX14fxX3xX1exXdxX6xX3xX4xX3exX1cxX4xX3xX1bxXb9xX3exX3xXexX26xX6xX1dxX1xX3xX1exXdxX2dxX1dxX1xX3xX1bxX1cxX4xX3xX5xX32xXbxX3xXexX5b3xX3xX1dxX349xX14fxX3xX2xX21exX215xX21bxX3xX1bxX22xX1dxX3xX2xX21exX21exX2xX6dxX3xX4xXd8xXdxX3xX1dxX1xX4daxX1dxX1exX3xX1bxX1cxX1dxX1exX3xXexX1xX3fxXdxX3xXexX26x11644xX1dxX3xX5xX2dxX3xXa3xXdxX3xXbxX1xX2d8xX14fxX3xX5xX3exX32xXexX3xXbxX1xX3fxXbxX3xX3dxX3exX4e3xX4xX3xXexX22xX134xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX309xXd8xX61xX46xXaxX12xed33xX3bxX4xX3xX5xX10axX304xX1dxX1exX3xX1exX27xX1dxX3xX1exXdxX4daxX3xX1xX6a8xX6xX3xX112xX27xX1dxX1xX3xX4xXe7xX6xX3xX7f2xXdxX7bdxX1dxX3xX1xX304xXbxX3xX3dxX3exX4e3xX4xX3xX18xX3xXcxX45xX46xX3xX48xX6xX1xX6xX26xX6xX3xX1bxX10axX304xX4xX3xX1exXdxX6xXd8xX3xX1dxX1xXdxX106xX14fxX3xXa3xf7d0xX3xXexXafxX3xX4xX1xX2dcxX4xX3xX14fxX1cxXexX3xX4xX3exX1cxX4xX3xXexX26xX10axX1dxX1exX3xX4xX461xX3exX3xX61xX45xX1dxX3xX307xX3xXa3xXecxX3xX3dxX3exX46xXecxX1dxX3xXexX3bxX3xX3dxX3exX46xX22xXexX3xX4xX1xXd8xX3xXa3xXa4xX1dxX1exX3xX5xX36xX1dxX1xX3xXexX1xXafxX3xX1dxX2dxX46xX134xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX309xXd8xX61xX46xXaxX12xX309xXb9xXexX3xX4xX1xXb9xXbxX3xX1bxX1cxX1dxX1exX3xXexX1xX3fxXdxX3xX4xXe7xX6xX3xXd0xX6xX7xX1xXdxX1dxX1exXexXd8xX1dxX6dxX3xX7f2xXdxX7bdxX1dxX3xX1xX304xXbxX3xX3dxX3exX4e3xX4xX3xXa3xX764xX1dxX3xX16xX1xX553xX1dxX1exX3xX1bxX4e7xX1dxX1xX3xX5xX32xXbxX3xXexX26xX10axX11axX1dxX1exX3xX16xX1xXdcxX1dxX1exX3xXexX1xX6xX46xX3xX1bxXafxXdxX3xXexX26xXd8xX1dxX1exX3xXa3xXb9xX1dxX3xX1bxXecxX3xXcxX45xX46xX3xX48xX6xX1xX6xX26xX6xX134xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX309xXd8xX61xX46xXaxX12xX13xX73fxX4xX3xX61xXa4xX3xXcxX45xX46xX3xX48xX6xX1xX6xX26xX6xX3xX5xX2dxX3xX1dxX4f5xXdxX3xX7xXdxX1dxX1xX3xX7xX4e3xX1dxX1exX3xX4xXe7xX6xX3xX4xX1xX10axX6xX3xX1bxX22xX1dxX3xX14fxX1cxXexX3xXexX26xXdxX106xX3exX3xX1dxX1exX10axX11axXdxX6dxX3xX1dxX1xX10axX1dxX1exX3xXa3xXa4xX1dxX1exX3xX5xX36xX1dxX1xX3xXexX1xXafxX3xX1dxX2dxX46xX3xX4xX3exX1dxX1exX3xX4xXb9xXbxX3xX4xX1xXd8xX3xX13xX6xX26xXd8xX4xX3xX1dxX1exX3exX35dxX1dxX3xXbxX1xX4e3xXexX3xXbxX1xX3fxXexX3xXbxX1xXd8xX1dxX1exX3xXbxX1xcf77xX6dxX3xX4xX3fxX3xX112xXdxXfaxX1dxX3xX4xaa28xX1dxX1exX3xX1dxX1xX10axX3xXexX3exX46xX22xX1dxX3xX1bxX10axX11axX1dxX1exX3xX3dxX3exX6xX1dxX3xXexX26xcf31xX1dxX1exX3xX1bxX22xX1dxX3xX13xX6xX3exX26xXdxXexX6xX1dxXdxX6xX3xXa3xX2dxX3xXbxX1xX461xX1dxX3xX4xX6a8xX1dxX3xX5xX2d8xXdxX3xX4xXe7xX6xX3xXcxX45xX46xX3xX71axX1xXdxX134xX0xX4fxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6ecxX3exXexX1xXd8xX26xXaxX12xXcxX1xX10xXd8xX3xXcxX5ex106aexX0xX4fxXbxX12
Theo THX