Đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”
(Baothanhhoa.vn) - 5 năm qua (2014-2018), phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” trong cán bộ, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) TP Thanh Hóa ngày càng được mở rộng và đi vào chiều sâu, qua đó đã góp phần tích cực vào công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.
5083x5ed5xe1daxc231xd17exa484x7fa8x11212x7bf6xX7x9ca1xcdfax8da6x10ec6xeb25xe7e2xX5x91fcxXaxd431xcae7xee9fx10970xX3x693dx8ceax1256dxX1xX3xXbxX1x11c30xX19xef41xX3xXexde2ax62cfxX1exX3x71c9xXcxX1exX24xX19xX3x10a17x123e7xX19xX3x1027bx122a1xX1exX3x5e00x9c83xX3xX6xX19xX3xX19xXdxX19xX1xX3xXcx6c50xX3x8eddxd184xd00exX4xcfadxX0x110aaxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxbcd5xX10xX6xX2dxXaxX12xX3x63ccxX3xX19xc9e4xX17xX3xX43xX44xX6xX3x952dx6dd4xa836xX2xb399xef53xX6axX6bxX2x5fcaxa8afxc76cxX3xXbxX1xX1exX19xX20xX3xXexX23xX24xX1exX3xX27xXcxX1exX24xX19xX3xX2dxX2exX19xX3xX31xX32xX1exX3xX35xX36xX3xX6xX19xX3xX19xXdxX19xX1xX3xXcxX41xX3xX43xX44xX45xX4xX47xX3xXexX23xX1exX19xX20xX3xX4xef95xX19xX3xX31x9e59xX74xX3xX4x955exX19xX20xX3xX19xX1xX2exX19xX74xX3xX35xXdxf41cxX19xX3xX4xX1xa5fcxX4xX74xX3xX5xX6xX1exX3x8d30xXaexX19xX20xX3xX69xe7cbxd8eexa5dcxXd1x11b2fxX13xX73xX3xXcxfe0cxX3xXcxX1xX6xX19xX1xX3xX58x10132xX6xX3xX19xX20xX24xX15xX3xX4xX24xX19xX20xX3xXcbxff1ax101f6xX4xX3xX17xd6edxX3xX23xXaexX19xX20xX3xX35xX24xX3xXcbxXdxX3xX35xX24xX1exX3xX4xX1xXdxc658xX44xX3xX7xX2exX44xX74xX3xX43xX44xX6xX3xXcbxXe3xX3xXcbxb740xX3xX20xXe3xXbxX3xXbxX1x6660xX19xX3xXex9dabxX4xX1xX3xX4xf86fxX4xX3xX35xX24xX1exX3xX4xXb2xX19xX20xX3xXexXaaxX4xX3xXcbxX32xX17xX3xX31xX32xX1exX3xX6xX19xX3xX19xXdxX19xX1xX3xX4xX1xX126xX19xX1xX3xXexX23xcafexX74xX3xXexX23x697exXexX3xXexX12bxX3xX6xX19xX3xXexX1exX24xX19xX3xbd32xX11axX3xX1xXaexXdxX3xXf6xX3xXcbxX153xX6xX3xXbxX1xXf1xdd25xX19xX20xdef5xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx87b6xX1exX2dxX15xXaxX12xX0xXdxX17xX20xX3xXdxXexX10xX17xXbxX23xX1exXbxX9xXaxXdxX17xX6xX20xX10xXaxX3xX7xX23xX4xX9xXaxXaxX49xX12xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX189xX1exX2dxX15xXaxX12xXd2xX1x88ccxX19xX20xX3xX19xX62xX17xX3xX20xX122xX19xX3xXcbxX2exX15xX74xX3xXcxXdaxX3xXcxX1xX6xX19xX1xX3xX58xXe3xX6xX3xX4xXe3xX3xX7xX12bxX3xXbxX1xXaaxXexX3xXexX23xXdxc089xX19xX3xX35xXf1xXf2xXexX3xX31xX158xX4xX3xX35xX10axX3xf559xXdxX19xX1xX3xXexa554xX3xX6exX3xX166xX11axX3xX1xXaexXdxX74xX3xX4xX176xX3xX7xXf6xX3xX35xX158xXexX3xX4xX1x9a67xXexX3xX1xX18xX3xXexX122xX19xX20xX74xX3xX35xX10axX3xX20xXdxX6xX1exX3xXexX1xXb2xX19xX20xX74xX3xX4xXaaxX4xX3xX1ffxX1xX44xX3xX4xXb2xX19xX20xX3xX19xX20xX1xXdxX36xXbxX3xXcbxXf1xXf2xX4xX3xX166xX2exX15xX3xX2dxX12bxX19xX20xX3xX35xX24xX3xXbxX1xXaaxXexX3xXexX23xXdxX1f0xX19xX3xX17xX18xX19xX1xX74xX3xX2dxX2exX19xX3xX7xX45xX3xX35xX24xX3xX5xX12bxX4xX3xX5xXf1xXf2xX19xX20xX3xX5xX6xX1exX3xXcbxXaexX19xX20xX3xX19xX20xX24xX15xX3xX4xX24xX19xX20xX3xXexX62xX19xX20xX179xX179xX179xX3xXd3x6c45xX3xX35xX158xX15xX74xX3xXexX29exX19xX1xX3xX1xX29exX19xX1xX3xX6xX19xX3xX19xXdxX19xX1xX3xXexX23xX158xXexX3xXexX12bxX3xX69xe4fexXd2xXcxXcxX73xX3xX2dxXdxffe8xX19xX3xX31xXdxX205xX19xX3xX1xX205xXexX3xX7xXc3xX4xX3xXbxX1xXc3xX4xX3xXexX18xXbxX74xX3xXexXdxX10axX17xX3xX14xX19xX3xX19xX20xX44xX15xX3xX4xX176xX3xX20xX2exX15xX3xX17xX21dxXexX3xX2c0xXd2xXcxXcxX3xXexX23xXbexX19xX3xXcbxX153xX6xX3xX31xX24xX19xX179xX3xXcxX29exX19xX1xX3xX1xX29exX19xX1xX3xX1xX1exX18xXexX3xXcbxXaexX19xX20xX3xX4xf0b6xX6xX3xX4xXaaxX4xX3xX5xX1exX18xXdxX3xXexXaexXdxX3xXbxX1xX18xX17xX3xX19xX1xXf1x1150dxX3xXd1xXf1x97d9xXbxX3xX20xXdxX158xXexX74xX3xX5xc59bxX6xX3xXcbxX32xX1exX74xX3xXexX23xXaexX17xX3xX4xe52bxXbxX74xX3xX20xX2exX15xX3xX23xX45xXdxX3xXexX23xX158xXexX3xXexX12bxX3xX4xXb2xX19xX20xX3xX4xXaexX19xX20xX179xX179xX179xX3xX4xXe3xX3xX166xX44xX3xX1xXf1xX33exX19xX20xX3xX20xXdxX6xX3xXexX62xX19xX20xX179xX3xXcxX23xXf1xX33exX4xX3xXexX29exX19xX1xX3xX1xX29exX19xX1xX3xXexX23xXbexX19xX74xX3xXd5xX13xXd5xX13xX3xXcxXdaxX3xXcxX1xX6xX19xX1xX3xX58xXe3xX6xX3xX4xX1x10726xX3xXcbxX18xX1exX3xX4xXaaxX4xX3xX4xXb2xX19xX20xX3xXcbxX1exX24xX19xX3xX4xX176xX3xX7xXf6xX3xXexX1xX12bxX4xX3xX1xXdxX36xX19xX3xXexX45xXexX3xX4xXb2xX19xX20xX3xXexXaaxX4xX3xXexX44xX15xXbexX19xX3xXexX23xX44xX15xX10axX19xX74xX3xX20xXdxXaaxX1exX3xX2dx9c2axX4xX74xX3xXbxX1xX41xX3xX31xXdxX205xX19xX74xX3xX43xX44xXaaxX19xX3xXexX23xXdxX36xXexX3xX1ffxX153xXbxX3xXexX1x6203xXdxX3xXcbxX205xX19xX3xXexX1exX24xX19xX3xXexX1xX1f0xX3xX4xXaaxX19xX3xX31xXaexX74xX3xXd1xXd2xXd3xXd1xXd5xX13xX3xXexX1xX12bxX4xX3xX1xXdxX36xX19xX3xX19xX20xX1xXdxXbexX17xX3xX4xXaaxX4xX3xX35xX62xX19xX3xX31xX32xX19xX74xX3xX1xXf1xX33exX19xX20xX3xX2dx100eexX19xX3xX35xX10axX3xXcbxX32xX17xX3xX31xX32xX1exX3xX2c0xXd2xXcxXcxX74xX3xX6xX19xX3xXexX1exX24xX19xX3xX166xX11axX3xX1xXaexXdxX3xXexX23xXbexX19xX3xXcbxX153xX6xX3xX31xX24xX19xX3xX35xX24xX3xXexX18xXdxX3xX4xX176xX3xX43xX44xX6xX19xX74xX3xXcbxX176xX19xX3xX35xX153xX74xX3xX2dxX1exX6xX19xX1xX3xX19xX20xX1xXdxX36xXbxX179xX3xX58xX24xX19xX20xX3xX19xX62xX17xX74xX3xXd5xX13xXd5xX13xX3xXcxXdaxX3xXcxX1xX6xX19xX1xX3xX58xXe3xX6xX74xX3x12048xX15xX3xX31xX6xX19xX3xc0eexXcxXcx7d43xX3xX35xX24xX3xX4xXaaxX4xX3xXcbxX1exX24xX19xX3xXexX1xX1f0xX3xXbxX1xX45xXdxX3xX1xXf2xXbxX3xX35xX33exXdxX3xXd1xXb2xX19xX20xX3xX6xX19xX3xXcxXdaxX3xXcxX1xX6xX19xX1xX3xX58xXe3xX6xX3xX1ffxa882xX3xX1ffxX205xXexX3xX4xX1xXf1xX176xX19xX20xX3xXexX23xX29exX19xX1xX3xXbxX1xX45xXdxX3xX1xXf2xXbxX3xX35xX10axX3xXcbxX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1xX3xXbxX1xX1exX19xX20xX3xXexX23xX24xX1exX3xXexX1exX24xX19xX3xX2dxX2exX19xX3xX31xX32xX1exX3xX35xX36xX3xX6xX19xX3xX19xXdxX19xX1xX3xXcxX41xX3xX43xX44xX45xX4xX3xXexX23xX1exX19xX20xX3xXexX29exX19xX1xX3xX1xX29exX19xX1xX3xX17xX33exXdxX179xX3xXcxX1xX6xX17xX3xX17xXf1xX44xX3xX4xX1xX1exX3x94b8xX189xXd2x10431xX3xXexX1xX24xX19xX1xX3xXbxX1xX45xX3xX31xX6xX19xX3xX1xX24xX19xX1xX3xX13xX10axX3xXaaxX19xX3xX27xXd2xX2exX19xX20xX3xX4xX6xX1exX3xX1xXdxX36xX44xX3xX43xX44xX32xX3xX43xX44xX32xX19xX3xX5xX511xX74xX3xX20xXdxXaaxX1exX3xX2dxX3fcxX4xX3xX35xX24xX3xXexX18xX1exX3xX35xXdxX36xX4xX3xX5xX24xX17xX3xX4xX1xX1exX3xX19xX20xXf1xX41bxXdxX3xXcbxXf1xXf2xX4xX3xXbxX1xX3fcxX4xX3xX1xacd4xXdxX3xX43xX44xX15xX10axX19xX3xX4xXb2xX19xX20xX3xX2dxX2exX19xX3xXexX23xXbexX19xX3xXcbxX153xX6xX3xX31xX24xX19xX3xXcxXdaxX3xXcxX1xX6xX19xX1xX3xX58xXe3xX6xX3xX20xXdxX6xXdxX3xXcbxX1exX18xX19xX3xX6axX6bxX2xef05xX6exX6axX6bxX6axX6bxX47xX179xX3xXcxX1xX6xX17xX3xX17xXf1xX44xX3xX4xX1xX1exX3xX4xX21dxXbxX3xX322xX15xX74xX3xX4xX1xX126xX19xX1xX3xX43xX44xX15xX10axX19xX3xXcbxX153xX6xX3xXbxX1xXf1xX176xX19xX20xX3xXcbxX14xX15xX3xX17xX18xX19xX1xX3xX35xXdxX36xX4xX3xXexX1xX12bxX4xX3xX1xXdxX36xX19xX3xX4xXaaxX4xX3xX4xX1xX3b7xX3xXexX1xX153xX3xX4xX322xX6xX3xX189xX6xX19xX3xXcxX1xXf1xX41bxX19xX20xX3xX35xX3fcxX3xXcxX1xX24xX19xX1xX3xX322xX15xX3xX35xX10axX3xXexX62xX19xX20xX3xX4xXf1xX41bxX19xX20xX3xX7xX12bxX3xX5xX11axX19xX1xX3xXcbxX18xX1exX3xX4xX322xX6xX3xX13xX32xX19xX20xX3xXcbxX45xXdxX3xX35xX33exXdxX3xX4xXb2xX19xX20xX3xXexXaaxX4xX3xXcbxX32xX17xX3xX31xX32xX1exX3xX2c0xXd2xXcxXcxX74xX3xX6xX19xX3xXexX1exX24xX19xX3xX20xXdxX6xX1exX3xXexX1xXb2xX19xX20xX74xX3xXbxX1xf4d6xX19xX20xX3xX4xX1xX45xX19xX20xX3xX17xX6xX3xXex8b56xX15xX74xX3xXcbxX32xX17xX3xX31xX32xX1exX3xX35xX36xX3xX7xXdxX19xX1xX3xX17xXb2xXdxX3xXexX23xXf1xX41bxX19xX20x6709xX3xXbxX1xXaaxXexX3xXcbxXaexX19xX20xX3xXbxX1xX1exX19xX20xX3xXexX23xX24xX1exX3xXexX1exX24xX19xX3xX2dxX2exX19xX3xXexX1xX6xX17xX3xX20xXdxX6xX3xXbxX1xX6f3xX19xX20xX3xX4xX1xX45xX19xX20xX3xXexXaexXdxX3xXbxX1xX18xX17xX3xXexX23xXaexX17xX3xX4xX356xXbxX3xX35xX24xX3xX19xX2exX19xX20xX3xX4xX6xX1exX3xX511xX3xXexX1xXc3xX4xX3xX4xX1xX21dxXbxX3xX1xX24xX19xX1xX3xXbxX1xXaaxXbxX3xX5xX44xX158xXexX3xX35xX24xX3xX511xX3xXexX1xXc3xX4xX3xX4xXaexX19xX20xX3xXcbxX5eexX19xX20xX3xXexX23xX1exX19xX20xX3xX4xXaaxX19xX3xX31xXaexX74xX3xXd1xXd2xXd3xXd1xXd5xX13xX3xX35xX24xX3xX19xX1xX2exX19xX3xX2dxX2exX19xX179xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX189xX1exX2dxX15xXaxX12xXcxX23xX1exX19xX20xX3xX5fxX3xX19xX62xX17xX3xX43xX44xX6xX74xX3xXd5xX13xXd5xX13xX3xXcxXdaxX3xXcxX1xX6xX19xX1xX3xX58xXe3xX6xX3xXcbxX11axX3xXbxX1xX45xXdxX3xX1xXf2xXbxX3xXexX41xX3xX4xX1xXc3xX4xX3xXcbxXf1xXf2xX4xX3xX2xX2xX3xX5xX33exXbxX3xXexX158xXbxX3xX1xX44xX21dxX19xX3xXexX44xX15xXbexX19xX3xXexX23xX44xX15xX10axX19xX3xX35xX10axX3xXbxX1xX6f3xX19xX20xX3xX4xX1xX45xX19xX20xX3xXexXaexXdxX3xXbxX1xX18xX17xX74xX3xXexX36xX3xX19xX18xX19xX3xX166xX11axX3xX1xXaexXdxX3xX4xX1xX1exX3xX20xX122xX19xX3xX6dxX179xX6bxX6bxX6bxX3xX5xXf1xXf2xXexX3xX4xXaaxX19xX3xX31xXaexX74xX3xXcbxX1exX24xX19xX3xX35xXdxXbexX19xX74xX3xXd1xXd2xXd3xXd1xXd5xX13xX71fxX3xXbxX1xXaaxXexX3xX20xX122xX19xX3xX5fxX179xX6bxX6bxX6bxX3xXexX41bxX3xX23xX176xXdxX74xX3xXexX41xX3xX4xX1xXc3xX4xX3xX4xX1xX1exX3xX2xX6bxX6bx6c7cxX3xX4xXb2xX19xX20xX3xXcbxX1exX24xX19xX3xX4xX176xX3xX7xXf6xX3xX35xX24xX3xX4xXaaxX19xX3xX31xXaexX74xX3xXd1xXd2xXd3xXd1xXd5xX13xX3xX1ffxX511xX3xX4xX6xX17xX3xX1ffxX205xXexX3xX1ffxX1xXb2xX19xX20xX3xX35xXdxX3xXbxX1xX18xX17xX3xXexX36xX3xX19xX18xX19xX3xX166xX11axX3xX1xXaexXdxX74xX3xX6xX19xX3xXexX1exX24xX19xX3xX20xXdxX6xX1exX3xXexX1xXb2xX19xX20xX179xX3xb200xX2exX15xX3xX2dxX12bxX19xX20xX3xX6dxX3xXexX41xX3xXexX44xX15xXbexX19xX3xXexX23xX44xX15xX10axX19xX74xX3xXbxX1xX41xX3xX31xXdxX205xX19xX3xX4xX1xX126xX19xX1xX3xX7xXaaxX4xX1xX74xX3xXbxX1xXaaxXbxX3xX5xX44xX158xXexX3xXexX18xXdxX3xX1ffxX1xX44xX3xX19xX1xX24xX3xXexX23xd51bxX3xXf6xX3xXcbxX153xX6xX3xX31xX24xX19xX3xX4xXaaxX4xX3xX2dxX1exX6xX19xX1xX3xX19xX20xX1xXdxX36xXbxX3xaba1xX589xe46bxX3xXexX18xXdxX3xe79cxX1xX44xX3xXd1xXb2xX19xX20xX3xX19xX20xX1xXdxX36xXbxX3xX58xX1exX24xX19xX20xX3xXd5xX1exX19xX20xX74xX3xXbxX1xX45xXdxX3xX1xXf2xXbxX3xX35xX33exXdxX3xXd1xXb2xX19xX20xX3xX6xX19xX3xXcxXdaxX3xXcxX1xX6xX19xX1xX3xX58xXe3xX6xX3xX35xX24xX3xXd1xXb2xX19xX20xX3xXcbxX1exX24xX19xX3xX979xX1xX44xX3xX979xXdxX19xX1xX3xXexX205xX3xXd2xX20xX1xXdxX3x10c0axX176xX19xX3xX35xX24xX3xX4xXaaxX4xX3xX979xX1xX44xX3xX4xXb2xX19xX20xX3xX19xX20xX1xXdxX36xXbxX3xX166xX2exX15xX3xX2dxX12bxX19xX20xX3xX17xXb2xX3xX1xX29exX19xX1xX3xX27xXcxX41xX3xX6xX19xX3xX19xXdxX19xX1xX3xX4xXb2xX19xX20xX3xX19xX1xX2exX19xX47xX3xX1xX1exX18xXexX3xXcbxXaexX19xX20xX3xX4xXe3xX3xX1xXdxX36xX44xX3xX43xX44xX32xX179xX3xX189xXbexX19xX3xX4xX18xX19xX1xX3xXcbxXe3xX74xX3xXd5xX13xXd5xX13xX3xXcxXdaxX3xXcxX1xX6xX19xX1xX3xX58xXe3xX6xX3xXcbxX11axX3xXbxX1xX45xXdxX3xX1xXf2xXbxX3xX35xX33exXdxX3xXd1xXb2xX19xX20xX3xX6xX19xX3xXcxXdaxX3xXcxX1xX6xX19xX1xX3xX58xXe3xX6xX3xXexX62xX19xX20xX3xX4xXf1xX41bxX19xX20xX3xX4xX1xX3b7xX3xXcbxX18xX1exX3xX166xX2exX15xX3xX2dxX12bxX19xX20xX3xX4xX176xX3xX43xX44xX6xX19xX74xX3xX2dxX1exX6xX19xX1xX3xX19xX20xX1xXdxX36xXbxX74xX3xX19xX1xX24xX3xXexX23xXf1xX41bxX19xX20xX3xXcbxX18xXexX3xXexXdxXbexX44xX3xX4xX1xX44xX14xX19xX3xX6xX19xX3xXexX1exX24xX19xX3xX35xX10axX3xX2c0xXd2xXcxXcxX71fxX3xXexX41xX3xX4xX1xXc3xX4xX3xX4xX1xX1exX3xX4xXb2xX19xX20xX3xXcbxX1exX24xX19xX3xX4xX176xX3xX7xXf6xX74xX3xX4xXaaxX19xX3xX31xXaexX74xX3xXd1xXd2xXd3xXd1xXd5xX13xX74xX3xX1xX954xX4xX3xX7xXdxX19xX1xX74xX3xX7xXdxX19xX1xX3xX35xXdxXbexX19xX3xXcbxX62xX19xX20xX3xX1ffxX511xX3xXexX1xXdxX3xXcbxX44xX6xX3xX5xX24xX17xX3xX19xX1xXdxX10axX44xX3xX35xXdxX36xX4xX3xXexX45xXexX3xX35xX10axX3xX2c0xXd2xXcxXcxX179xX3xX58xXf1xX33exX19xX20xX3xX2dxX45fxX19xX74xX3xX166xX2exX15xX3xX2dxX12bxX19xX20xX3xX19xXaexXdxX3xX43xX44xX15xX74xX3xX43xX44xX15xX3xX4xX1xX205xX3xX31xX32xX1exX3xX35xX36xX3xX4xX176xX3xX43xX44xX6xX19xX74xX3xX2dxX1exX6xX19xX1xX3xX19xX20xX1xXdxX36xXbxX71fxX3xXbxX1xX6f3xX19xX20xX3xX19xX20xX348xX6xX74xX3xX20xXdxX32xXdxX3xX43xX44xX15xX205xXexX3xX4xXaaxX4xX3xXexX23xX6xX19xX1xX3xX4xX1xX21dxXbxX3xX5xX6xX1exX3xXcbxXaexX19xX20xX74xX3xX19xX20xX348xX19xX20xX3xX35xXdxX36xX4xX3xXexX158xXbxX3xXexX1xX1f0xX3xXexX23xX1exX19xX20xX3xXd1xXd2xXd3xXd1xXd5xX13xX71fxX3xX166xX2exX15xX3xX2dxX12bxX19xX20xX74xX3xX19xX1xX2exX19xX3xX23xXaexX19xX20xX3xX4xXaaxX4xX3xX17xXb2xX3xX1xX29exX19xX1xX3xXexX12bxX3xXbxX1xX6f3xX19xX20xX74xX3xXexX12bxX3xX43xX44xX32xX19xX3xXexX23xX1exX19xX20xX3xX4xXb2xX19xX20xX3xX19xX1xX2exX19xX74xX3xX5xX6xX1exX3xXcbxXaexX19xX20xX179xX3xXd1xX1xX3b7xX3xXcbxX18xX1exX3xX4xXaaxX4xX3xX4xXb2xX19xX20xX3xXcbxX1exX24xX19xX3xX4xX176xX3xX7xXf6xX74xX3xX4xXaaxX19xX3xX31xXaexX74xX3xXcbxX1exX24xX19xX3xX35xXdxXbexX19xX74xX3xXd1xXd2xXd3xXd1xXd5xX13xX3xX4xX1xX322xX3xXcbxXaexX19xX20xX3xXbxX1xXaaxXexX3xX1xXdxX36xX19xX74xX3xXexX45xX3xX20xXdxXaaxX4xX3xX35xX24xX3xXexX1xX6xX17xX3xX20xXdxX6xX3xX31xX356xXexX3xX20xXdxX1c4xX3xXexXaexXdxX3xXbxX1xX18xX17xX71fxX3xX1ffxX153xXbxX3xXexX1xX41bxXdxX3xX4xX44xX19xX20xX3xX4xX21dxXbxX3xXexX1xXb2xX19xX20xX3xXexXdxX19xX3xX4xX1xX1exX3xX4xX1xX126xX19xX1xX3xX43xX44xX15xX10axX19xX3xXcbxX153xX6xX3xXbxX1xXf1xX176xX19xX20xX3xX35xX24xX3xX5xX12bxX4xX3xX5xXf1xXf2xX19xX20xX3xX4xXb2xX19xX20xX3xX6xX19xX3xX19xX1xX1c4xX19xX20xX3xX31xXdxX1f0xX44xX3xX1xXdxX36xX19xX3xX19xX20xXf1xX41bxXdxX3xX4xXe3xX3xX1xX24xX19xX1xX3xX35xXdxX3xX35xXdxX3xXbxX1xX18xX17xX3xXbxX1xXaaxXbxX3xX5xX44xX158xXexX3xX20xX2exX15xX3xX32xX19xX1xX3xX1xXf1xXf6xX19xX20xX3xXcbxX205xX19xX3xX2c0xXd2xXcxXcxX71fxX3xXcbxX5eexX19xX20xX3xXexX1xX41bxXdxX3xX31xXdxX1f0xX44xX3xX2dxXf1xX176xX19xX20xX74xX3xX1ffxX1xX10xX19xX3xXexX1xXf1xXf6xX19xX20xX3xXcbxX45xXdxX3xX35xX33exXdxX3xX19xX1xX1c4xX19xX20xX3xX19xX1xX2exX19xX3xXexX45xX3xXexX126xX4xX1xX3xX4xX12bxX4xX3xXexX23xX1exX19xX20xX3xX4xXb2xX19xX20xX3xXexXaaxX4xX3xXbxX1xX6f3xX19xX20xX3xX4xX1xX45xX19xX20xX3xXexX36xX3xX19xX18xX19xX3xX166xX11axX3xX1xXaexXdxX74xX3xX17xX6xX3xXexX701xX15xX74xX3xX4xX41bxX3xX31xX18xX4xX74xX3xXexXaexXdxX3xXbxX1xX18xX17xX179xX179xX179xX3xX4dcxX44xX6xX3xXcbxXe3xX74xX3xXcbxX11axX3xX20xXe3xXbxX3xXbxX1xX122xX19xX3xX20xXdxX1c4xX3xX35xX1c4xX19xX20xX3xX6xX19xX3xX19xXdxX19xX1xX3xXexX18xXdxX3xX4xXaaxX4xX3xX4xX176xX3xX43xX44xX6xX19xX74xX3xXcbxX176xX19xX3xX35xX153xX74xX3xX2dxX1exX6xX19xX1xX3xX19xX20xX1xXdxX36xXbxX3xX35xX24xX3xXexX23xX158xXexX3xXexX12bxX3xX6xX19xX3xXexX1exX24xX19xX3xX166xX11axX3xX1xXaexXdxX3xXexX23xXbexX19xX3xXcbxX153xX6xX3xX31xX24xX19xX179xX0xX49xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX189xX1exX2dxX15xXaxX12xXd3xXdxX36xX4xX3xXbxX1xXaaxXexX3xX1xX44xX15xX3xX35xX6xXdxX3xXexX23xX6f3xX3xX4xX322xX6xX3xX4xXaaxX19xX3xX31xXaexX74xX3xXd1xXd2xXd3xXd1xXd5xX13xX3xXexX23xX1exX19xX20xX3xXbxX1xX6f3xX19xX20xX74xX3xX4xX1xX45xX19xX20xX3xXexX36xX3xX19xX18xX19xX3xX166xX11axX3xX1xXaexXdxX74xX3xX20xXdxX1c4xX3xX20xX29exX19xX3xX2c0xXd2xXcxXcxX3xXcbxX11axX3xX20xXe3xXbxX3xXbxX1xX122xX19xX3xXexX1xX701xX4xX3xXcbxX14xX15xX3xXbxX1xX1exX19xX20xX3xXexX23xX24xX1exX3xX27xXcxX1exX24xX19xX3xX2dxX2exX19xX3xX31xX32xX1exX3xX35xX36xX3xX6xX19xX3xX19xXdxX19xX1xX3xXcxX41xX3xX43xX44xX45xX4xX47xX3xXf6xX3xXcxXdaxX3xXcxX1xX6xX19xX1xX3xX58xXe3xX6xX3xX19xX20xX24xX15xX3xX4xX24xX19xX20xX3xXcbxXdxX3xX35xX24xX1exX3xX4xX1xXdxX10axX44xX3xX7xX2exX44xX74xX3xX1xXdxX36xX44xX3xX43xX44xX32xX179xX3xXcxX1xXb2xX19xX20xX3xX43xX44xX6xX3xXbxX1xX1exX19xX20xX3xXexX23xX24xX1exX74xX3xXd1xXd2xXd3xXd1xXd5xX13xX3xX35xX24xX3xX19xX1xX2exX19xX3xX2dxX2exX19xX3xXcxXdaxX3xXcxX1xX6xX19xX1xX3xX58xXe3xX6xX3xXexX1xXbexX17xX3xX20xX356xX19xX3xX31xXe3xX3xXcbxX1exX24xX19xX3xX1ffxX205xXexX74xX3xXbxX1xXaaxXexX3xX1xX44xX15xX3xXcbxXf1xXf2xX4xX3xX7xXc3xX4xX3xX17xX18xX19xX1xX3xXexX41xX19xX20xX3xX5xX12bxX4xX3xXexX1exX3xX5xX33exX19xX3xXexX23xX1exX19xX20xX3xX4xXb2xX19xX20xX3xXexXaaxX4xX3xX20xXdxX1c4xX3xX20xX29exX19xX3xX6xX19xX3xX19xXdxX19xX1xX3xX4xX1xX126xX19xX1xX3xXexX23xX153xX74xX3xXexX23xX158xXexX3xXexX12bxX3xX6xX19xX3xXexX1exX24xX19xX3xX166xX11axX3xX1xXaexXdxX179xX0xX49xXbxX12
Đức Thắng