Giữ vững an ninh nông thôn trong xây dựng nông thôn mới ở huyện Nông Cống
(Baothanhhoa.vn) - Trong 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới (NTM) thì tiêu chí 19.2: “Xã đạt chuẩn an toàn về an ninh trật tự (ANTT) xã hội và bảo đảm bình yên” đã được Công an huyện Nông Cống chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở triển khai quán triệt thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả công tác bảo đảm ANTT và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ)...
c9b1x1509cx1833bx16588x16b07x16836x15405xec6ax193faxX7x18a7cx1018bx12343x17844x1720dx11787xX5x11cd0xXax15f05x11416xXdxcb12xX3x1092fxX15x18909x13282xX3xX6xX19xX3xX19xXdxX19xX1xX3xX19x12ee7xX19xX1axX3xXexX1xX25xX19xX3xXexe59cx175fexX19xX1axX3xd54fx113d1xcb45xX3x15e03x1777fxX19xX1axX3xX19xX25xX19xX1axX3xXexX1xX25xX19xX3x13aa9x13d26xXdxX3xd687xX3xX1x1518fxX36x16035xX19xX3xfec5xX25xX19xX1axX3x1118ex15cd8xX19xX1axX0x1472cxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX58xX10xX19xXexX10xX2fxXaxX12xX0xXdxX47xX1axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX38xXexX1xX4exX47x19236xX3xXdxX58xX10xX19xXexX10xX2fxXaxX3xX7xXexX36xX5xX10xX9xXax14123xXdxX38xXexX1x136f8xX3x16447xX2x1198cxXbxX34x1753fxX3xX1xX10xXdxX1axX1xXexX9cxX3xed0cxXa0xe9b9xXbxX34xXa3xXaxX3xX7xX2fxX4xX9xXaxX5dxX5dxXdxf421xX85xX6xX30xXexX1xX6xX19xX1xX1xX30xX6xXbdxX17xX19xX5dxX19xX10xX97xX7xX5dxf1cbxXa0xXd2xX2xX5dxX2x15b2cxX9exX38xXadxX2xXd8xXadxXd8xX2xX2xXexXadx136a0xXafxX9exX2xX5xXa0xXbdx17908xXbxX1ax11059xX2fxX9xXe4x17f64xXd2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xXdxX15xX3xX17xX15xX19xX1axX3xX6xX19xX3xX19xXdxX19xX1xX3xX19xX25xX19xX1axX3xXexX1xX25xX19xX3xXexX2fxX30xX19xX1axX3xX34xX35xX36xX3xX38xX39xX19xX1axX3xX19xX25xX19xX1axX3xXexX1xX25xX19xX3xX47xX48xXdxX3xX4bxX3xX1xX4exX36xX50xX19xX3xX53xX25xX19xX1axX3xX58xX59xX19xX1axXaxX3xX5dxX12xX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX58xX6xXbxXexXdxX30xX19xXaxX12xX58xX25xX19xX1axX3xX6xX19xX3xX34x186b6xX3x157e8x1371exX19xX3xXcxX1xf475xX19xX1axX3xXexX1xX39xX4xX3xX1xXdxX50xX19xX3xX4xX25xX19xX1axX3xXex14963xX4xX3xXexX4ex10badxX19xX3xXexX2fxX6x14581xX3xX1axXdxX15xX3xX1ax16002xX19xX3xX85xX197xX19xX1xX3xX36x149fexX19xX3xXexX1xX25xX19xX190xX3xX34x17c56xX47xXbdxX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxfe20xX10xX6xX38xXaxX12xXcxX2fxX30xX19xX1axX3xX2xXe4xX3xXexXdxX1a0xX4exX3xX4xX1xeea6xX3xX34xX35xX36xX3xX38xX39xX19xX1axX3xX19xX25xX19xX1axX3xXexX1xX25xX19xX3xX47xX48xXdxX3x18403xX53xXcx143eax1318dxX3xXexX1xX197xX3xXexXdxX1a0xX4exX3xX4xX1xX1d2xX3xX2xXe4xXbdxXd2xX9cxX3x14335x10200xX169xX3x17b0bxX16cxXexX3xX4xX1xX4ex162e6xX19xX3xX6xX19xX3xXexX30xff49xX19xX3xX17xf211xX3xX6xX19xX3xX19xXdxX19xX1xX3xXexX2fx15563xXexX3xXexX39xX3xX1ebx16be6xX53xXcxXcxX1efxX3xX34xX169xX3xX1x15e1fxXdxX3xX17xX217xX3xX85xcfdfxX30xX3xX208xX23fxX47xX3xX85xX197xX19xX1xX3xX36xX1a0xX19x14008xX3xX208xX169xX3xX208x10e64x15000xX4xX3xX58xX25xX19xX1axX3xX6xX19xX3xX1xX4exX36xX50xX19xX3xX53xX25xX19xX1axX3xX58xX59xX19xX1axX3xX4xX1x14989xX3xX208xX238xX19xX1axX3xXexX1xX6xX47xX3xX47xX254xX4exX3xX4xX1xX30xX3xX4x17d79xXbxX3xX272xX36xX190xX3xX4xX1xX1d2xX19xX1xX3x1276bxX4exX36xX21bxX19xX3xXex109d7xX3xX1xX4exX36xX50xX19xX3xX208x140d3xX19xX3xX4x17a9axX3xX7xX4bxX3xXexX2fxXdxe565xX19xX3x13f77xX1xX6xXdxX3xX294xX4exX185xX19xX3xXexX2fxXdxX50xXexX3xXexX1xX39xX4xX3xX1xXdxX50xX19xX3xX19xX1axX1xXdxX1a0xX47xX3xXex16886xX4xX190xX3xX4xX1aaxX3xX1xXdxX50xX4exX3xX294xX4exX23fxX3xX4xX25xX19xX1axX3xXexX185xX4xX3xX85xX23fxX30xX3xX208xX23fxX47xX3xX22exX53xXcxXcxX3xX17xX217xX3xXbxX1xX30xX19xX1axX3xXexX2fxX217xX30xX3xXexX30xX217xX19xX3xX38xX35xX19xX3xX85xX23fxX30xX3xX17xX50xX3xX6xX19xX3xX19xXdxX19xX1xX3xXcx17a86xX3xX294xX4exX59xX4xX3xX1ebxX22exX53xXcx1915bxX1efxXbdxXbdxXbdxX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx1252bxX30xX38xX36xXaxX12xX16bxX217xX30xX3xX19x1411cxX47xX3xXd2xXa0xX2xXd8xX190xX3xX34xX169xX3xX16bxX16cxX19xX3xXcxX1xX171xX19xX1axX3xX17xX21bxX3xX208xX1d2xX4xX1xX3xX53xXcxX1eexXbdxX3x11cddxX2b0xX3xX208xX16cxXexX3xX208xX254xX255xX4xX3xX47x13f81xX4xX3xXexXdxX1a0xX4exX3xX19xX217xX36xX3xX5xX217xX3xX4xX23fxX3xX47xX238xXexX3xX294xX4exX185xX3xXexX2fxX197xX19xX1xX3xX19x106f2xX3xX5xX39xX4xX190xX3xXbxX1xX287xX19xX3xX208xX287xX4exX3xX4xX272xX6xX3xX4xX287xXbxX3xX272xX36xX190xX3xX4xX1xX1d2xX19xX1xX3xX294xX4exX36xX21bxX19xX3xX17xX217xX3xX53xX1xX35xX19xX3xX38xX35xX19xX3xX34xX169xX3xX19xX1xX217xXbdxX3xXcxX2fxX30xX19xX1axX3xX7xX59xX3xX2xXe4xX3xXexXdxX1a0xX4exX3xX4xX1xX1d2xX3xXbxX1xX23fxXdxX3xX1xX30xX217xX19xX3xXexX1xX217xX19xX1xX190xX3xXexX1xX197xX3xXexXdxX1a0xX4exX3xX4xX1xX1d2xX3xX2xXe4xXbdxXd2xX3xX208x144c2xXexX3xX2fxX6xX3xX4xX1xX30xX3xX208x15ab9xX6xX3xXbxX1xX254xX2a8xX19xX1axX3xX19xX1xXdxX21bxX4exX3xX17xX287xX19xX3xX208xX21bxX3xX2b3xX1xX1aaxX3xX2b3xX1xXdxX3xX16bxX16cxX19xX3xXcxX1xX171xX19xX1axX3xX5xX217xX3xX208xX41dxX6xX3xX85xX217xX19xX3xX1axXdxX185xXbxX3xX2fxX6xX19xX1xX3xX17xX48xXdxX3xXf2xX3xX34xX169xX3xX4xX272xX6xX3xX1xX4exX36xX50xX19xX3xX53xX1xX254xX3xXcxX1xX6xX19xX1xX190xX3xX38xX30xX3xX208xX1aaxX3xX4x130cbxX19xX1axX3xX4xX1aaxX3xX19xX1xX15xX19xX1axX3xXbxX1x12edaxX4xX3xXexX16cxXbxX3xX17xX21bxX3xX22exX53xXcxXcxXbdxX3xX53xX1axX30xX217xXdxX3xX2fxX6xX190xX3xX4x16d09xX19xX3xX4xX1aaxX3xX47xX238xXexX3xX7xX59xX3xX208xX59xXdxX3xXexX254xX255xX19xX1axX3xX5xX255xXdxX3xX38xX37cxX19xX1axX3xX17xX217xX30xX3xX19xX1xX15xX19xX1axX3xX47xX412xXexX3xX4xX4aaxX19xX3xXex196c3xX19xX3xXexX16cxXdxX3xXexX2fxX30xX19xX1axX3xX4xX25xX19xX1axX3xXexX185xX4xX3xX294xX4exX23fxX19xX3xX5x13c29xX3xX208xX2b0xX3xX17xXdxX2a4xXexX3xX208xX2a8xX19xX190xX3xXexX1xX254xX3xX2b3xX1xXdxX2a4xX4exX3xX2b3xXdxX50xX19xXbdxXbdxXbdxX3xe0c6xX19xX1axX3xe4dcxX1a0xX3xX341xX23fxX19xX1axX3xXcxX30xX16cxXdxX190xX3xda5axX1xX1aaxX3xX58xX1xX272xX3xXexX41dxX4xX1xX3xfd3bxX341xX53x11e44xX190xX3xX19xX1axX4exX36xX1a0xX19xX3xXcxX2fxX254xX4bxX19xX1axX3xX58xX25xX19xX1axX3xX6xX19xX3xX34xX169xX3xX16bxX16cxX19xX3xXcxX1xX171xX19xX1axX3xX19xX1xX48xX3xX5xX16cxXdxX9cxX3xXcxX1x12d8dxXdxX3xX208xXdxX2b0xX47xX3xXexX2fxX254xX48xX4xX3xX2b3xX1xXdxX3xX85xX171xXexX3xXexX6xX36xX3xX34xX35xX36xX3xX38xX39xX19xX1axX3xX53xXcxX1eexX190xX3xXexX197xX19xX1xX3xX1xX197xX19xX1xX3xX22exX53xXcxXcxX3xX4bxX3xX16bxX16cxX19xX3xXcxX1xX171xX19xX1axX3xX19xX1aaxXdxX3xX4xX1xX4exX19xX1axX3xXexX254xX2a8xX19xX1axX3xX208xX59xXdxX3xX322xX19xX3xX208xX41dxX19xX1xX190xX3xXexX4exX36xX3xX19xX1xXdxX1a0xX19xX3xX4xX480xX19xX1axX3xX4xX1aaxX3xX19xX1xX15xX19xX1axX3xX17xX287xX19xX3xX208xX21bxX3xX208xX412xXexX3xX2fxX6xX190xX3xX38xX30xX3xX208xX1aaxX3xX5xX39xX4xX3xX5xX254xX255xX19xX1axX3xX4xX25xX19xX1axX3xX6xX19xX3xX34xX169xX3xX208xX169xX3xXexX1xX6xX47xX3xX47xX254xX4exX3xX4xX1xX30xX3xX4xX287xXbxX3xX272xX36xX190xX3xX4xX1xX1d2xX19xX1xX3xX294xX4exX36xX21bxX19xX3xX4xed3cxX19xX1axX3xX17xX48xXdxX3xX7xX39xX3xX4xX1x16bbdxX3xX208xX16cxX30xX3xX7xX185xXexX3xX7xX6xX30xX3xX4xX272xX6xX3xX4xX25xX19xX1axX3xX6xX19xX3xX1xX4exX36xX50xX19xX3xX19xX1a0xX19xX3xXexX197xX19xX1xX3xX1xX197xX19xX1xX3xX4xX2a8xX3xX85xX23fxX19xX3xX208xX169xX3xX208xX254xX255xX4xX3xX208xX20fxX36xX3xX5xX634xXdxX190xX3xXexX2fxX30xX19xX1axX3xX208xX1aaxX3xXbxX1xX23fxXdxX3xX2b3xX2b0xX3xX208xX2a4xX19xX3x1972exX3xX17xX37cxX3xXexX2fxX238xX47xX3xX4xX171xXbxX190xX3xX1axX35xX36xX3xX2fxX59xXdxX3xXexX2fxX227xXexX3xXexX39xX3xX208xX169xX3xX208xX254xX255xX4xX3xX1axXdxX23fxXdxX3xX294xX4exX36xX2a4xXexX3xXexX2fxX30xX19xX1axX3xX19xX34cxX47xX3xXd2xXa0xX2xXd8xXbdxX3xXcxX29bxX3xX208xX1aaxX3xX208xX2a4xX19xX3xX19xX6xX36xX190xX3xX4xX185xX4xX3xX17xX37cxX3xX17xXdxX50xX4xX3xX208xX169xX3xX1axXdxX23fxX47xX3xX38xX18axX19xX3xXexX1xX10xX30xX3xXexX29bxX19xX1axX3xX19xX34cxX47xX190xX3xX19xX1xX15xX19xX1axX3xX17xX287xX19xX3xX208xX21bxX3xXbxX1xX185xXexX3xX7xXdxX19xX1xX3xX1xX6xX36xX3xX19xX1xX10xX19xX3xX19xX1xX1aaxX47xX3xX208xX169xX3xX208xX254xX255xX4xX3xX5xX39xX4xX3xX5xX254xX255xX19xX1axX3xX4xX25xX19xX1axX3xX6xX19xX3xX34x12e5fxX3xX5xX4f9xX3xX2b3xX41dxXbxX3xXexX1xX56dxXdxX3xXexX29bxX3xX4xX2a8xX3xX7xX4bxXbdxX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX341xX30xX38xX36xXaxX12xX51exX217xX3xX47xX238xXexX3xXexX2fxX30xX19xX1axX3xX19xX1xX15xX19xX1axX3xX34xX169xX3xX17xX21bxX3xX208xX1d2xX4xX1xX3xX53xXcxX1eexX3xX208xX18axX4exX3xXexXdxX1a0xX19xX3xX4xX272xX6xX3xX1xX4exX36xX50xX19xX3xX53xX25xX19xX1axX3xX58xX59xX19xX1axX190xX3xX34xX169xX3xXcxX1xX34cxX19xX1axX3xX51exX30xX19xX1axX3xX4xX480xX19xX1axX3xX208xX169xX3xX5xX217xX47xX3xXexX59xXexX3xX4xX25xX19xX1axX3xXexX185xX4xX3xX22exX53xXcxXcxXbdxX3xX36fxX2b0xX3xX5xX217xX47xX3xX208xX254xX255xX4xX3xX208xXdxX21bxX4exX3xX19xX217xX36xX190xX3xX5xX39xX4xX3xX5xX254xX255xX19xX1axX3xX4xX25xX19xX1axX3xX6xX19xX3xX34xX169xX3xX208xX169xX3xX4xX634xX19xX1axX3xX17xX48xXdxX3xX4xX287xXbxX3xX272xX36xX190xX3xX4xX1xX1d2xX19xX1xX3xX294xX4exX36xX21bxX19xX3xX208xX254xX6xX3xX2fxX6xX3xX19xX1xXdxX21bxX4exX3xX4xX185xX4xX1xX3xX5xX217xX47xX190xX3xX1axXdxX23fxXdxX3xXbxX1xX185xXbxX3xX208xX2b0xX3xX1axXdxX15xX3xX17xX15xX19xX1axX3xX6xX19xX3xX19xXdxX19xX1xX3xX19xX25xX19xX1axX3xXexX1xX25xX19xX190xX3xXexX2fxX30xX19xX1axX3xX208xX1aaxX3xX34xX185xX4xX3xX208xX41dxX19xX1xX3xXbxX1xX4aaxX19xX1axX3xX1xX2a8xX19xX3xX4xX1xX59xX19xX1axXbdxX3xX36fxX412xX4xX3xX85xXdxX50xXexX190xX3xXexX2fxX254xX48xX4xX3xX2b3xX1xXdxX3xX34xX35xX36xX3xX38xX39xX19xX1axX3xX53xXcxX1eexX190xX3xXcxX1xX34cxX19xX1axX3xX51exX30xX19xX1axX3xXexX1xX217xX19xX1xX3xX5xX227xXbxX3xX208xX254xX255xX4xX3xXadxX3xX38xX4aaxX19xX1axX3xX1xe465xX3xX17xX21bxX3xX6xX19xX3xX19xXdxX19xX1xX3xXexX39xX3xX294xX4exX23fxX19xX190xX3xX7xX6xX4exX3xX19xX217xX36xX190xX3xX2b3xX1xXdxX3xX4xX25xX19xX1axX3xX6xX19xX3xX4xX1xX1d2xX19xX1xX3xX294xX4exX36xX3xX17xX21bxX3xX34xX169xX3xX208xX169xX3xX19xX1xX35xX19xX3xX2fxX238xX19xX1axX3xXexX1xX1a0xX47xX3xXd2xX3xX38xX4aaxX19xX1axX3xX1xX8dfxX3xXexX39xX3xX294xX4exX23fxX19xXbdxX3xX58xX1xXdxX6xX3xX7xec0exX3xX17xX21bxX3xX17xX287xX19xX3xX208xX21bxX3xX19xX217xX36xX190xX3xX25xX19xX1axX3xX53xX1axX4exX36x153d4xX19xX3xX16bxXdxX2a4xXexX3xX51exXdxX1a0xX47xX190xX3xX52cxX1xX1aaxX3xX58xX1xX272xX3xXexX41dxX4xX1xX3xX539xX341xX53xX53cxX3xX34xX169xX3xXcxX1xX34cxX19xX1axX3xX51exX30xX19xX1axX3xX4xX1xX30xX3xX85xXdxX2a4xXexX9cxX3xX58xX634xX19xX1axX3xX17xX48xXdxX3xX4xX287xXbxX3xX272xX36xX190xX3xX4xX1xX1d2xX19xX1xX3xX294xX4exX36xX21bxX19xX3xX17xX217xX3xX5xX39xX4xX3xX5xX254xX255xX19xX1axX3xX4xX25xX19xX1axX3xX6xX19xX3xXexX1xX197xX3xX4xX185xX4xX3xX38xX4aaxX19xX1axX3xX1xX8dfxX3xXexX39xX3xX294xX4exX23fxX19xX190xX3xX4xX185xX4xX3xXexX322xX3xX22exX53xXcxXcxX190xX3xX6xX19xX3xX19xXdxX19xX1xX3xX34xX169xX3xX1xX238xXdxX3xX208xX169xX3xX5xX217xX47xX3xXexX59xXexX3xX17xX6xXdxX3xXexX2fxX4aaxX3xX4xX272xX6xX3xX47xX197xX19xX1xXbdxX3xX58xX1xX1d2xX19xX1xX3xX17xX197xX3xX17xX227xX36xX3xX19xX1xXdxX21bxX4exX3xX19xX34cxX47xX3xX294xX4exX6xX3xX34xX169xX3xX2b3xX1xX25xX19xX1axX3xX34xX23fxX36xX3xX2fxX6xX3xX208xX238xXexX3xX34xX4exX287xXexX190xX3xX85xX287xXexX3xX19xX1axX56dxX3xX17xX21bxX3xX22exX53xXcxXcxX190xX3xX1axX1aaxXbxX3xXbxX1xX18axX19xX3xX208xX171xX4xX3xX5xX39xX4xX3xX4xX1xX30xX3xXbxX1xX185xXexX3xXexX2fxXdxX2b0xX19xX3xX2b3xXdxX19xX1xX3xXexX2a4xX3x122e4xX3xX34xX169xX3xX1xX238xXdxX190xX3xX19xX35xX19xX1axX3xX4xX6xX30xX3xX4xX1xX287xXexX3xX5xX254xX255xX19xX1axX3xX208xX56dxXdxX3xX7xX59xX19xX1axX3xX53xX1xX35xX19xX3xX38xX35xX19xX190xX3xX1axX1aaxXbxX3xXbxX1xX18axX19xX3xX1xX30xX217xX19xX3xXexX1xX217xX19xX1xX3xXexXdxX1a0xX4exX3xX4xX1xX1d2xX3xX2xXe4xXbdxXd2xX3xXexX2fxX30xX19xX1axX3xX34xX35xX36xX3xX38xX39xX19xX1axX3xX53xXcxX1eexXbdxX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX341xX30xX38xX36xXaxX12xXcxX1xX39xX4xX3xXexX2a4xX190xX3xX4bxX3xX53xX25xX19xX1axX3xX58xX59xX19xX1axX3xXexX2fxX254xX48xX4xX3xX19xX34cxX47xX3xXd2xXa0xX2xXa0xX190xX3xXexX197xX19xX1xX3xX1xX197xX19xX1xX3xX6xX19xX3xX19xXdxX19xX1xX3xXexX25xX19xX3xX1axXdxX185xX30xX3xX38xXdxX95exX19xX3xX85xXdxX2a4xX19xX3xXbxX1xX48fxX4xX3xXexX16cxXbxX190xX3xX34xX23fxX36xX3xX2fxX6xX3xX19xX1xXdxX21bxX4exX3xX208xXdxX2b0xX47xX3xX1xXdxX2a4xX19xX3xX19xX1xX254xX255xX19xX1axX3xX208xX287xXexX3xX208xX6xXdxX3xXexX2fxX185xXdxX3xXbxX1x104ddxXbxX190xX3xX34xX35xX36xX3xX38xX39xX19xX1axX3xX4xX2a8xXdxX3xX19xX48xXdxX3xX19xX1xX217xX3xXexX1xX56dxX3xX34xX48fxXa3xX3xXexX2fxX6xX19xX1xX3xX4xX1xX287xXbxX3xX47xX35xX4exX3xXexX1xX4ex156d0xX19xX3xXexX2fxX30xX19xX1axX3xX19xX238xXdxX3xX85xX238xX3xX53xX1xX35xX19xX3xX38xX35xX19xX190xX3xX2b3xX1xXdxX2a4xX4exX3xX2b3xXdxX50xX19xX3xX2b3xXb84xX30xX3xX38xX217xXdxX3xX1axX35xX36xX3xXbxX1xX48fxX4xX3xXexX16cxXbxX3xXexX197xX19xX1xX3xX1xX197xX19xX1xXbdxX3xX1bcxX30xX16cxXexX3xX208xX238xX19xX1axX3xX4xX272xX6xX3xX4xX185xX4xX3xX5xX30xX16cxXdxX3xXexX238xXdxX3xXbxX1xX16cxX47xX3xX1xX197xX19xX1xX3xX7xX39xX3xXbxX1xX48fxX4xX3xXexX16cxXbxX190xX3xXexX1d2xX19xX1xX3xX4xX1xX287xXexX190xX3xXbxX1xX254xX2a8xX19xX1axX3xXexX1xX48fxX4xX3xXexX1xX272xX3xX208xX30xX16cxX19xX3xX19xX1axX217xX36xX3xX4xX217xX19xX1axX3xXexXdxX19xX1xX3xX17xXdxX190xX3xX47xX6xX19xX1xX3xX208xX238xX19xX1axXa3xX3xX1xX30xX16cxXexX3xX208xX238xX19xX1axX3xX4xX272xX6xX3xX4xX185xX4xX3xX5xX30xX16cxXdxX3xXexX238xXdxX3xXbxX1xX16cxX47xX3xX47xX6xX3xXexX2d5xX36xX3xX17xX217xX3xXexX50xX3xX19xX16cxX19xX3xX34xX169xX3xX1xX238xXdxX3xX38xXdxX95exX19xX3xX2fxX6xX3xX38xX254xX48xXdxX3xX19xX1xXdxX21bxX4exX3xX1xX197xX19xX1xX3xXexX1xX48fxX4xXbdxXbdxXbdxX3xX208xX412xXexX3xX2fxX6xX3xX19xX1xX15xX19xX1axX3xX2b3xX1xX1aaxX3xX2b3xX1xX34cxX19xX190xX3xXexX1xX185xX4xX1xX3xXexX1xX48fxX4xX3xX208xX59xXdxX3xX17xX48xXdxX3xX4xX25xX19xX1axX3xXexX185xX4xX3xX85xX23fxX30xX3xX208xX23fxX47xX3xX22exX53xXcxXcxX3xXexX2fxX1a0xX19xX3xX208xX41dxX6xX3xX85xX217xX19xXbdxX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX341xX30xX38xX36xXaxX12xXcxX2fxX254xX48xX4xX3xXexX197xX19xX1xX3xX1xX197xX19xX1xX3xXexX2fxX1a0xX19xX190xX3xX4xX25xX19xX1axX3xX6xX19xX3xX1xX4exX36xX50xX19xX3xX208xX169xX3xXexX1xX6xX47xX3xX47xX254xX4exX3xX4xX1xX30xX3xX4xX287xXbxX3xX272xX36xX190xX3xX4xX1xX1d2xX19xX1xX3xX294xX4exX36xX21bxX19xX3xX4xX2a8xX3xX7xX4bxX190xX3xX85xX6xX19xX3xX4xX1xX641xX3xX208xX16cxX30xX3xX2xXf2xX69cxX3xX1xX4exX36xX50xX19xX3xXexX227xXbxX3xXexX2fxX4exX19xX1axX3xX5xX39xX4xX3xX5xX254xX255xX19xX1axX190xX3xX85xXdxX50xX19xX3xXbxX1xX185xXbxX3xX19xX1axX1xXdxX50xXbxX3xX17xX37cxX3xX208xX2b0xX3xX1axXdxX23fxXdxX3xX294xX4exX36xX2a4xXexX3xX38xX48fxXexX3xX208xXdxX2b0xX47xX190xX3xX85xX23fxX30xX3xX208xX23fxX47xX3xX322xX19xX3xX208xX41dxX19xX1xX3xXexX197xX19xX1xX3xX1xX197xX19xX1xX3xX22exX53xXcxXcxX3xXexX16cxXdxX3xX208xX41dxX6xX3xX85xX217xX19xX3xX38xX35xX19xX3xX4xX254xXbdxX3xXcxX34cxX19xX1axX3xX4xX254xX56dxX19xX1axX3xX7xX39xX3xX5xX169xX19xX1xX3xX208xX16cxX30xX3xX4xX272xX6xX3xX36fxX23fxX19xX1axX3xX208xX59xXdxX3xX17xX48xXdxX3xX4xX25xX19xX1axX3xXexX185xX4xX3xX85xX23fxX30xX3xX208xX23fxX47xX3xX6xX19xX3xX19xXdxX19xX1xX3xX294xX4exX59xX4xX3xX1axXdxX6xX190xX3xXbxX1xX4aaxX19xX1axX190xX3xX4xX1xX59xX19xX1axX3xXexX238xXdxX3xXbxX1xX16cxX47xX3xX17xX217xX3xX34xX35xX36xX3xX38xX39xX19xX1axX3xXbxX1xX30xX19xX1axX3xXexX2fxX217xX30xX3xXexX30xX217xX19xX3xX38xX35xX19xX3xX85xX23fxX30xX3xX17xX50xX3xX22exX53xXcxX32dxX3xXexX2fxX30xX19xX1axX3xXexX197xX19xX1xX3xX1xX197xX19xX1xX3xX47xX48xXdxXbdxX3xX341xX6xX19xX3xX4xX1xX641xX3xX208xX16cxX30xX3xX22exX53xXcxXcxX3xX4xX185xX4xX3xX34xX169xX190xX3xXexX1xX41dxX3xXexX2fxX287xX19xX3xX208xX169xX3xXexX1xX6xX47xX3xX47xX254xX4exX3xX4xX1xX30xX3xX4xX287xXbxX3xX272xX36xX190xX3xX4xX1xX1d2xX19xX1xX3xX294xX4exX36xX21bxX19xX3xX1xX4exX36xX3xX208xX238xX19xX1axX3xX7xX48fxX4xX3xX47xX16cxX19xX1xX3xX4xX272xX6xX3xX4xX23fxX3xX1xX50xX3xXexX1xX59xX19xX1axX3xX4xX1xX1d2xX19xX1xX3xXexX2fxX41dxX3xX1axXdxX23fxXdxX3xX294xX4exX36xX2a4xXexX3xXexX59xXexX3xX17xX37cxX3xX17xXdxX50xX4xX190xX3xXexX197xX19xX1xX3xX1xX197xX19xX1xX3xX19xX322xXdxX3xX4xX238xX47xX190xX3xXbxX1xX48fxX4xX3xXexX16cxXbxX3xX17xX21bxX3xX22exX53xXcxXcxX3xX4bxX3xX208xX41dxX6xX3xX85xX217xX19xX3xX4xX2a8xX3xX7xX4bxXbdxX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX341xX30xX38xX36xXaxX12xXcxX2fxX30xX19xX1axX3xX1axXdxX6xXdxX3xX208xX30xX16cxX19xX3xXd2xXa0xX2xXa0xXa88xXd2xXa0xXd2xXa0xX190xX3xX58xX25xX19xX1axX3xX6xX19xX3xX1xX4exX36xX50xX19xX3xX53xX25xX19xX1axX3xX58xX59xX19xX1axX3xX208xX169xX3xX4xX1xX272xX3xX208xX238xX19xX1axX3xX47xX4bxX3xXexX2fxX1a0xX19xX3xXd8xXa0xX3xX208xX255xXexX3xX4xX6xX30xX3xX208xXdxX2b0xX47xX3xXbxX1xX4aaxX19xX1axX3xX19xX1axX29bxX6xX190xX3xXexX287xX19xX3xX4xX25xX19xX1axX3xXexX2fxX287xX19xX3xX185xXbxX3xXexX238xXdxX3xXbxX1xX16cxX47xX3xX17xX217xX3xXexX50xX3xX19xX16cxX19xX3xX34xX169xX3xX1xX238xXdxXa3xX3xXexXdxX2a4xXbxX3xX19xX1xX227xX19xX3xXexX2fxX1a0xX19xX3xXd2xXbdxXa0xXa0xXa0xX3xXexXdxX19xX3xXexX59xX3xX1axXdxX185xX4xX3xXexX238xXdxX3xXbxX1xX16cxX47xX190xX3xX208xX169xX3xX208xXdxX21bxX4exX3xXexX2fxX6xX3xX5xX217xX47xX3xX2fxf94dxX3xXexX2fxX1a0xX19xX3xXafxXa0xXa0xX3xX17xX37cxX3xX17xXdxX50xX4xX190xX3xXexX2fxXdxX50xXexX3xX34xX1aaxX6xX3xXd8xX3xXexX37cxX3xX208xXdxX2b0xX47xX3xXbxX1xX48fxX4xX3xXexX16cxXbxX3xX17xX21bxX3xX47xX6xX3xXexX2d5xX36xXa3xX3xXexX322xX3xX4xX1xX48fxX4xX3xX1axX18axX19xX3xXafxX3xX19xX1axX1xX197xX19xX3xX5xX254xX255xXexX3xXexX4exX18axX19xX3xXexX2fxX6xX3xX17xX480xX3xXexX2fxX6xX19xX1axX190xX3xXexX4exX18axX19xX3xXexX2fxX6xX3xX53xX1xX35xX19xX3xX38xX35xX19xX3xX2b3xX1xXb84xXbxX3xX2b3xX1d2xX19xX3xX208xX41dxX6xX3xX85xX217xX19xXa3xX3xX5xX227xXbxX3xX1xX4ddxX3xX7xX2a8xX3xX208xX254xX6xX3xX1axX18axX19xX3xXafxXa0xX3xX208xX59xXdxX3xXexX254xX255xX19xX1axX3xX17xX217xX30xX3xX4xX2a8xX3xX7xX4bxX3xX1axXdxX185xX30xX3xX38xX37cxX4xX190xX3xXexX2fxX254xX56dxX19xX1axX3xX1axXdxX185xX30xX3xX38xX254x10472xX19xX1axX190xX3xX5xX227xXbxX3xX2xXafxX3xX1xX4ddxX3xX7xX2a8xX3xX208xX254xX6xX3xX208xX59xXdxX3xXexX254xX255xX19xX1axX3xX19xX1axX1xXdxX50xX19xX3xX47xX6xX3xXexX2d5xX36xX3xX208xXdxX3xX4xX6xXdxX3xX19xX1axX1xXdxX50xX19xX3xX85xX171xXexX3xX85xX4exX238xX4xXa3xX3xX17xX227xX19xX3xX208xX238xX19xX1axX3xX53xX1xX35xX19xX3xX38xX35xX19xX3xX1axXdxX6xX30xX3xX19xX238xXbxX3xX1xX2a8xX19xX3xX2xXafxXa0xX3xX7xX2d5xX19xX1axX3xX85xX171xX19xX3xX208xX16cxX19xX3xX85x19849xX19xX1axX3xX1xX2a8xXdxX3xX4xX4ddxX19xX190xX3xX2xXa0xX3xX7xX2d5xX19xX1axX3xX2b3xX1d2xXbxX190xX3xXd2xXa0xXa0xX3xX38xX6xX30xX3xX2b3xXdxX2a4xX47xX3xX4xX185xX4xX3xX5xX30xX16cxXdxX190xX3xX2xXafxX3xX5xX39xX4exX3xX208xX16cxX19xXbdxXbdxXbdxX190xX3xX1axX1aaxXbxX3xXbxX1xX18axX19xX3xX322xX19xX3xX208xX41dxX19xX1xX3xXexX2fxX227xXexX3xXexX39xX3xX34xX169xX3xX1xX238xXdxX190xX3xXexX16cxX30xX3xX5xX4aaxX19xX1axX3xXexXdxX19xX3xX17xX217xX3xX5xX217xX3xX4xX1xX39dxX3xX38xX39xX6xX3xX17xX15xX19xX1axX3xX4xX1xX171xX4xX3xX208xX2b0xX3xX294xX4exX18axX19xX3xX4xX1xX2d5xX19xX1axX3xXexX1d2xX4xX1xX3xX4xX39xX4xX3xXbxX1xX185xXexX3xX1xXdxX50xX19xX190xX3xX208xX287xX4exX3xXexX2fxX6xX19xX1xX3xX4xX1xX59xX19xX1axX3xXexX238xXdxX3xXbxX1xX16cxX47xX3xX17xX217xX3xXexX1xX6xX47xX3xX1axXdxX6xX3xX1axXdxX15xX3xX1axX197xX19xX3xX22exX53xXcxXcxX3xXexX2fxX1a0xX19xX3xX208xX41dxX6xX3xX85xX217xX19xXbdxX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX341xX30xX38xX36xXaxX12xX36fxX59xXdxX3xX17xX48xXdxX3xX17xXdxX50xX4xX3xXexX1xX39xX4xX3xX1xXdxX50xX19xX3xXexXdxX1a0xX4exX3xX4xX1xX1d2xX3xX2xXe4xXbdxXd2xX190xX3xX1xX217xX19xX1axX3xX19xX34cxX47xX190xX3xXf2xXd2xX5dxXf2xXd2xX3xX208xX2a8xX19xX3xX17xX41dxX3xX1ebxXf2xX2xX3xX34xX169xX190xX3xX2xX3xXexX1xX41dxX3xXexX2fxX287xX19xX1efxX3xX208xX21bxX4exX3xX4xX1aaxX3xX19xX1axX1xX41dxX3xX294xX4exX36xX2a4xXexX190xX3xX2b3xX2a4xX3xX1xX30xX16cxX4xX1xX3xX17xX21bxX3xX4xX25xX19xX1axX3xXexX185xX4xX3xX85xX23fxX30xX3xX208xX23fxX47xX3xX22exX53xXcxXcxX190xX3xX85xX1183xX19xX1axX3xX2xXa0xXa0x18676xXa3xX3xX4xX1aaxX3xXf2xXd2xX5dxXf2xXd2xX3xX34xX169xX190xX3xXexX1xX41dxX3xXexX2fxX287xX19xX3xXexX322xX3xX4xX1xX48fxX4xX3xX5xX4ddxX19xX1axX3xX1axX1xXb84xXbxX3xX19xX1axX217xX36xX3xX1xX238xXdxX3xXexX30xX217xX19xX3xX38xX35xX19xX3xX85xX23fxX30xX3xX17xX50xX3xX22exX53xXcxX32dxXa3xX3xXexX2fxX30xX19xX1axX3xX2xXa0xX3xX19xX34cxX47xX3xX294xX4exX6xX190xX3xX34xX2a4xXbxX3xX5xX30xX16cxXdxX3xXbxX1xX30xX19xX1axX3xXexX2fxX217xX30xX3xX1xX217xX19xX1axX3xX19xX34cxX47xX3xX208xX21bxX4exX3xX208xX16cxXexX3xX5xX30xX16cxXdxX3xXexX59xXexX190xX3xX2b3xX1xX185xX3xXexX2fxX4bxX3xX5xX1a0xX19xXbdxX3xX51exX39xX4xX3xX5xX254xX255xX19xX1axX3xX4xX25xX19xX1axX3xX6xX19xX3xX34xX169xX3xX208xX254xX255xX4xX3xX34xX35xX36xX3xX38xX39xX19xX1axX3xX19xX1axX217xX36xX3xX4xX217xX19xX1axX3xXexX2fxX30xX19xX1axX3xX7xX16cxX4xX1xX190xX3xX17xX15xX19xX1axX3xX47xX16cxX19xX1xX3xXexX1xX10xX30xX3xX294xX4exX36xX3xX208xX41dxX19xX1xX3xX4xX272xX6xX3xX52cxX1xX185xXbxX3xX5xX50xX19xX1xX3xX58xX25xX19xX1axX3xX6xX19xX3xX34xX169xXbdxX3xXcxX2fxX4exX19xX1axX3xXexX185xX3xX53xX1axX4exX36xX95exX19xX3xX16bxX34cxX19xX3xX1bcxX6xXdxX190xX3xX52cxX1xX1aaxX3xXexX2fxX254xX4bxX19xX1axX3xX58xX25xX19xX1axX3xX6xX19xX3xX1xX4exX36xX50xX19xX3xX53xX25xX19xX1axX3xX58xX59xX19xX1axX3xX4xX1xX30xX3xX85xXdxX2a4xXexX9cxX3xXcxX29bxX3xX19xX34cxX47xX3xXd2xXa0xX2xX2xX3xX208xX2a4xX19xX3xX19xX6xX36xX3xXexX2fxX1a0xX19xX3xX208xX41dxX6xX3xX85xX217xX19xX3xX1xX4exX36xX50xX19xX3xX2b3xX1xX25xX19xX1axX3xX208xX2b0xX3xX34xX23fxX36xX3xX2fxX6xX3xX1xX30xX16cxXexX3xX208xX238xX19xX1axX3xXbxX1xX185xX3xX1xX30xX16cxXdxX3xX47xX37cxX4xX3xXexXdxX1a0xX4exX190xX3xX4xX25xX19xX1axX3xXexX2fxX197xX19xX1xX3xX2b3xXdxX19xX1xX3xXexX2a4xX190xX3xX17xX34cxX19xX3xX1xX1aaxX6xX190xX3xX6xX19xX3xX19xXdxX19xX1xX3xX294xX4exX59xX4xX3xX1axXdxX6xXbdxX3x1831bxX1xX25xX19xX1axX3xX208xX2b0xX3xX34xX23fxX36xX3xX2fxX6xX3xX4xX185xX4xX3xX1xX30xX16cxXexX3xX208xX238xX19xX1axX3xX4xX1xX59xX19xX1axX3xX208xX59xXdxX3xX36fxX23fxX19xX1axX190xX3xX4xX1xX1d2xX19xX1xX3xX294xX4exX36xX21bxX19xX190xX3xXbxX1xX185xX3xX1xX30xX16cxXdxX3xX2b3xX1xX59xXdxX3xX208xX16cxXdxX3xX208xX30xX217xX19xX3xX2b3xX2a4xXexX3xXexX30xX217xX19xX3xX38xX35xX19xXbdxX3xX14daxX1xX25xX19xX1axX3xX4xX1aaxX3xX1xX30xX16cxXexX3xX208xX238xX19xX1axX3xXexX2fxX6xX19xX1xX3xX4xX1xX287xXbxX190xX3xX47xX35xX4exX3xXexX1xX4exXbb7xX19xX190xX3xX2b3xX1xXdxX2a4xX4exX3xX2b3xXdxX50xX19xX3xXbxX1xX48fxX4xX3xXexX16cxXbxX3xXexX2fxX30xX19xX1axX3xX19xX238xXdxX3xX85xX238xX3xX53xX1xX35xX19xX3xX38xX35xX19xX3xX17xX254xX255xXexX3xX4xX287xXbxX3xX2b3xXb84xX30xX3xX38xX217xXdxXbdxX3xXcxX1d2xX19xX1xX3xX208xX2a4xX19xX3xXexX1xX56dxXdxX3xX208xXdxX2b0xX47xX3xX1xXdxX50xX19xX3xX19xX6xX36xX3xXexX2fxX1a0xX19xX3xX208xX41dxX6xX3xX85xX217xX19xX3xX1xX4exX36xX50xX19xX3xX208xX169xX3xX4xX1aaxX3xX2xX9exX5dxXf2xXd2xX3xX34xX169xX3xX208xX16cxXexX3xX4xX1xX4exX20fxX19xX3xX53xXcxX1eexXa3xX3xX2xX3xX34xX169xX3xX208xX16cxXexX3xX4xX1xX4exX20fxX19xX3xX53xXcxX1eexX3xX19xX35xX19xX1axX3xX4xX6xX30xXbdxX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX22exX4exXexX1xX30xX2fxXaxX12xX1eexX6xXdxX3xX52cxX1xX254xX2a8xX19xX1axX0xX5dxXbxX12
Mai Phương