Lan tỏa những cách làm hay, sáng tạo ở huyện Nông Cống
(Baothanhhoa.vn) - Thời gian qua, Đảng bộ huyện Nông Cống có nhiều cách làm hay, sáng tạo trong thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó, xuất hiện các tấm gương tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, có sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng, tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của mỗi cán bộ, đảng viên, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.
3ab8x7831x7055xb765x41dfxb595xc6afx9775x8e7exX7xca84x7d1cx7966x6334x3b21x897axX5x5335xXax8a45xca93xX6x503bxX3xXexb9e7xX6xX3xX15xX1xcc19xX15x9f83xX3xX4xcb28xX4xX1xX3xX5x6dcax9882xX3xX1xX6x8b81x3ae4xX3xX7xX22xX15xX1fxX3xXex7b7bxcbb7xX3xa2e0xX3xX1xc9bbxX2cx86acxX15xX3x4813x5acbxX15xX1fxX3x4505x4272xX15xX1fxX0xa551xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx591exX10xX6x5435xXaxX12xXcxX1x3e7axXdxX3xX1fxXdxX6xX15xX3x8472xX3bxX6xX2dxX3x48d5x787axX15xX1fxX3xa988x5991xX3xX1xX3bxX2cxX3dxX15xX3xX40xX41xX15xX1fxX3xX45xX46xX15xX1fxX3xX4x7dedxX3xX15xX1xXdxccecxX3bxX3xX4xX22xX4xX1xX3xX5xX27xX28xX3xX1xX6xX2cxX2dxX3xX7xX22xX15xX1fxX3xXexX35xX36xX3xXexccbbxX36xX15xX1fxX3xXexX1x7bcbxX4xX3xX1xXdxX3dxX15xX3xX45xX1x6088xX3xXexX1x77a1xX3xb865xb769xX3xX4x3b81xX6xX3x5d1cxX74xX3xX45xX1x41abxX15xX1xX3xXexXa7xXbcxX3x6e61xX8cxX3x4bd9x7179xX2cxX3xX28xX35xX15xX1xX3xX1xb5e1xX4xX3xXex5965xXbxX3xXd2xX27xX3xX5xX27xX28xX3xXexX1xX10xX36xX3xXexbde9xX3xXexXf3xX38xX15xX1fxX2dxX3xXd5xX35xX36xX3xXd5x529axX4xX2dxX3xXbxX1xX36xX15xX1fxX3xX4xX22xX4xX1xX3xX59xa5d7xX3xX45xX1xXcaxX3xb27cxXdxX15xX1x6c17xX3xb785xX3bxX6xX3xXd5xX87xX2dxX3xb4a9xX3bxb5b9xXexX3xX1xXdxX3dxX15xX3xX4xX22xX4xX3xXexX127xX28xX3xX1fxXf3x7b98xX15xX1fxX3xXexXe3xXbxX3xXexX1x7c9exX2dxX3xX4xX22xX3xX15xX1xb311xX15xX3xXd5xXdxX143xX15xX3xX1x81eaxX15xX1xX3xXexXdx49b0xX15xX3xXexXdx6684xX15xX2dxX3xX4xX87xX3xX7xX101xX4xX3xX5xX6xX15xX3xXexX18xX6xX3xX28xX35xX15xX1xX3xX28xa9c5xX3xXexXa7xX36xX15xX1fxX3xX4xX74xX15xX1fxX3xXd5xX111xX15xX1fxX2dxX3xXexX35xX36xX3xX7xXaexX3xX4xX1xX3bxX2cxX143xX15xX3xX73xXdxX15fxX15xX3xXexXcaxX4xX1xX3xX4xXaexX4xX3xXd2xX8cxX3xX15xX1xXe3xX15xX3xXexX1xX101xX4xX3xXd2xX27xX3xX1xX27xX15xX1xX3xXd5xX74xX15xX1fxX3xX4xXc2xX6xX3xX28xcd02xXdxX3xX4xX22xX15xX3xX73xX74xX2dxX3xXd5xX6fxX15xX1fxX3xXd2xXdxX15axX15xX2dxX3xX1fxX87xXbxX3xXbxX1x3e44xX15xX3xXexX1xXaexX4xX3xX1xXdxX3dxX15xX3xXexX46xXexX3xX15xX1xXdxX3dxX28xX3xXd2x92d6xX3xXbxX1xX22xXexX3xXexXa7xXdxX143xX15xX3x3d25xXdxX15xX1xX3xXexX15fxX3x9b45xX3xX125x48a8xX3xX1xX74xXdxX3xX38xX3xXd5xXbcxX6xX3xXbxX1xXf3xX139xX15xX1fxX11bxX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX45xX6xXbxXexXdxX36xX15xXaxX12xX0xXdxX28xX1fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX5cxXexX1xX3bxX28xX73xX3xXdxX45xX10xX15xXexX10xXa7xXaxX3xX7xXexX2cxX5xX10xX9xXax7a6exXdxX5cxXexX1x3ff7xX3xae63xXbexXbexXbxX125x934bxX3xX1xX10xXdxX1fxX1xXexX265xX3xXbfx5605xX2xXbxX125xX26cxXaxX3xX7xXa7xX4xX9xXaxX4axX4axXdxX11bxX73xX6xX36xXexX1xX6xX15xX1xX1xX36xX6xX11bxXd2xX15xX4axX15xX10xX260xX7xX4axX277xX277xXbex641axX4axX2x8e42xX2a1xX5cx7425xX2xX29ex6212xX2a7xX2xX2a4xXexX2a1xX2xX2a1xX2a7xX277xX5xXbexX11bx9c83xXbxX1fxce8axXa7xX9xXbfxX2xX29exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX6xX15xX3xXexX18xX6xX3xX15xX1xX1dxX15xX1fxX3xX4xX22xX4xX1xX3xX5xX27xX28xX3xX1xX6xX2cxX2dxX3xX7xX22xX15xX1fxX3xXexX35xX36xX3xX38xX3xX1xX3bxX2cxX3dxX15xX3xX40xX41xX15xX1fxX3xX45xX46xX15xX1fxXaxX3xX260xXdxX5cxXexX1xX9xXaxX267xXbexXbexXaxX3xX1xX10xXdxX1fxX1xXexX9xXaxXbfxX277xX2xXaxX3xX4axX12xX59xX3bxX2cxX3dxX15xX3xX40xX41xX15xX1fxX3xX45xX46xX15xX1fxX3xX73xXdxX143xX3bxX3xX5cxXf3xX139xX15xX1fxX3xX4xX22xX4xX3xXd5xXdxX143xX15xX3xX1xX154xX15xX1xX3xXexXdxX15axX15xX3xXexXdxX15fxX15xX3xXexXa7xX36xX15xX1fxX3xX1xXdfxX4xX3xXexXe3xXbxX2dxX3xX5xX27xX28xX3xXexX1xX10xX36xX3xXexXf3xX3xXexXf3xX38xX15xX1fxX2dxX3xXd5xX35xX36xX3xXd5xX101xX4xX2dxX3xXbxX1xX36xX15xX1fxX3xX4xX22xX4xX1xX3xX59xX111xX3xX45xX1xXcaxX3xX117xXdxX15xX1xX2dxX3xX1fxXdxX6xXdxX3xXd5xX36xX35xX15xX3xX277xXbexX2xb164xX20fxX277xXbexX277xXbexX3x7318xX6fxX15xX1xX3xX4xX1xX1faxXbxX3xXexX1xX22xX15xX1fxX3xX2a1xX20fxX277xXbexX277xX2x44ebxX11bxX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc5xX36xX5cxX2cxXaxX12xX40xX1xX1dxX15xX1fxX3xX15x50d0xX28xX3xX69xX3bxX6xX2dxX3xX4xX22xX15xX3xX73xX74xX2dxX3xXd5xX6fxX15xX1fxX3xXd2xXdxX15axX15xX3xX4xX1xXdxX3xX73xX74xX3xX5xX27xX15xX1fxX3x9369xX15axX15xX3xX117xXdxX15xX1xX3xX3a1xX125xX212xX3xXcxXa7xXf3xX61xX15xX1fxX3xae7exX139xX15xX3b7xX2dxX3xX5xX3bxX41xX15xX3xXexX1xXaexX4xX3xX1xXdxX3dxX15xX3xX4xX22xX4xX3xX15xX74xXdxX3xX5cxX3bxX15xX1fxX3xX45xX1xXb8xX3xXexX1xXbcxX3xXbexXbfxX3xX1fx5b69xX15xX3xXd2x7bb5xXdxX3xX125xX14bxX2cxX3xX5cxXaexX15xX1fxX3xX15xX41xX15xX1fxX3xXexX1xX41xX15xX3xX28xX441xXdxX3xX3a1x4116x5415xX40xXcxX117xX3b7xX3xX207xXdxX143xX3bxX3xX28xbdc7xX3bxX3xXexX35xXdxX3xXd5xXbcxX6xX3xXbxX1xXf3xX139xX15xX1fxX11bxX3xX6exX111xX15xX1fxX3xX4xX1xXcaxX3xX13xX15axX3xX40xX1fxXdfxX4xX3xXcxX1xX43dxX15xX1fxX2dxX3xX73xXcaxX3xXexX1xXf3xX3xX4xX1xXdxX3xX73xX74xX2dxX3xX4xX1xX36xX3xX73xXdxX15fxXexX265xX3xX6exX143xX3xXd2xXdxX3dxX4xX3xXexX1xXaexX4xX3xX1xXdxX3dxX15xX3xX45xX1xXb8xX3xXexX1xXbcxX3xXbexXbfxX3xXd5xX35xXexX3xX1xXdxX3dxX3bxX3xX69xX3bxX6fxX2dxX3xX15xX1fxX36xX27xXdxX3xXd2xXdxX3dxX4xX3xXexXa7xXdxX143xX15xX3xX207xX1xX6xXdxX3xXd5xX1e2xX2cxX3xXd5xXc2xX2dxX3xX207xXbcxXbxX3xXexX1xX61xXdxX3xX4xX22xX4xX3xXd2xX3d5xX15xX3xX73xX6fxX15xX3xX1xXf3xX441xX15xX1fxX3xX5cxX469xX15xX3xXd5xX15fxX15xX3xXexX36xX27xX15xX3xXexX1xX143xX3xX4xX22xX15xX3xX73xX74xX2dxX3xXd5xX6fxX15xX1fxX3xXd2xXdxX15axX15xX3xXd2xX27xX3xX69xX3bxX1e2xX15xX3xX4xX1x53caxX15xX1fxX3xX40xX1xX14bxX15xX3xX5cxX14bxX15xX2dxX3xX4xX1xXdxX3xX73xX74xX3xX5xX3bxX41xX15xX3xX1fxX43dxX15xX3xX4xX22xX4xX3xX15xX74xXdxX3xX5cxX3bxX15xX1fxX3xX45xX1xXb8xX3xXexX1xXbcxX3xXbexXbfxX3xXd2xX441xXdxX3xX15xX74xXdxX3xX5cxX3bxX15xX1fxX3xX7xXdxX15xX1xX3xX1xX36xX35xXexX3xX4xX1xXdxX3xX73xX74xX3xX1xX27xX15xX1fxX3xXexX1xX22xX15xX1fxX3xXd2xX27xX3xXbxX1xX36xX15xX1fxX3xXexXa7xX27xX36xX3xX45cxX45dxX40xXcxX117xX11bxX3xX117xX1c6xXdxX3xX4xX22xX15xX3xX73xX74xX2dxX3xXd5xX6fxX15xX1fxX3xXd2xXdxX15axX15xX2dxX3xXd5xacc2xX4xX3xX73xXdxX3dxXexX3xX5xX27xX3xX15xX1fxXf3xX61xXdxX3xXd5xX101xX15xX1fxX3xXd5xX1e2xX3bxX3x4ac4xXd5xX1e2xX3bxX3xXexX27xX3bx4dc8xX3xX5xX3bxX41xX15xX3xX1fxXf3xX139xX15xX1fxX3xX28xX469xX3bxX3xXexX1xXaexX4xX3xX1xXdxX3dxX15xX3xX1fxX43dxX15xX3xXd2xX441xXdxX3xX15xX1xXdxX3dxX28xX3xXd2xX1faxX3xXd5xXf3x8ed0xX4xX3xX1fxXdxX6xX36xX11bxX3xXcxc20bxX3xXd5xX87xX3xX5xX212xX15xX1xX3xXd5xX35xX36xX2dxX3xX4xX1xXb8xX3xXd5xX35xX36xX2dxX3xXd2xXe3xX15xX3xXd5xX74xX15xX1fxX3xX40xX1xX14bxX15xX3xX5cxX14bxX15xX3xXexX1xXdxX3xXd5xX3bxX6xX3xX5xX6xX36xX3xXd5xX74xX15xX1fxX3xX7xX6fxX15xX3xX125xX3bxX127xXexX2dxX3xX45cxX45dxX40xXcxX117xX3xX207xXdxX143xX3bxX3xX28xX469xX3bxX2dxX3xX1fxX87xXbxX3xXbxX1xX1e2xX15xX3xXbxX1xX22xXexX3xXexXa7xXdxX143xX15xX3xX207xXdxX15xX1xX3xXexX15fxX3xX20fxX3xX125xX212xX3xX1xX74xXdxX3xXd5xXbcxX6xX3xXbxX1xXf3xX139xX15xX1fxX11bxX3xX40xX3d5xX28xX3xX277xXbexX277xX2xX2dxX3xX4xX1xXdxX3xX73xX74xX3xXexXe3xXbxX3xXexXa7xX3bxX15xX1fxX3xXd2xX27xX36xX3xX4xX22xX4xX3xXexXdxX15axX3bxX3xX4xX1xXcaxX3xX28xX101xX4xX3xXd5xX74xX3xXd5xX35xXexX3xX4x5dccxX15xX3xXexX1xX127xXbxX3xXd5xX143xX3xX4xX1xXb8xX3xXd5xX35xX36xX3xXexXa7xXdxX143xX15xX3xX207xX1xX6xXdxX3xXexX1xXaexX4xX3xX1xXdxX3dxX15xX3xX15xX1xXf3xX265xX3xXcxXdxX15axX3bxX3xX4xX1xXcaxX3xXd2xX3dxX3xX7xXdxX15xX1xX3xX28xX41xXdxX3xXexXa7xXf3xX61xX15xX1fxX2dxX3xX4xX6fxX15xX1xX3xX69xX3bxX6xX15xX3xX5xX27xX15xX1fxX3xX125xX87xX28xX3xX5e4xX15xX1xX27xX3xX7xX35xX4xX1xX2dxX3xXd2xXf3xX61xX15xX3xXd5x526axXbxX2dxX3xX15xX1fx54c6xX3xXd2xX3d5xX15xX3xX28xXdxX15xX1xX5ecxX11bxX3xX59xXdxX3dxX15xX3xX15xX6xX2cxX2dxX3xX2xXbexXbex9234xX3xXexX3bxX2cxX15fxX15xX3xXd5xXf3xX61xX15xX1fxX3xX1fxXdxX6xX36xX3xXexX1xX41xX15xX1fxX3xX15xX41xX15xX1fxX3xXexX1xX41xX15xX2dxX3xX1fxXdxX6xX36xX3xXexX1xX41xX15xX1fxX3xX15xX74xXdxX3xXd5xX111xX15xX1fxX3xXexXa7xX36xX15xX1fxX3xX5xX27xX15xX1fxX3xXd5xX212xX3xXd5xXf3xX61axX4xX3xX207xXdxX15axX15xX3xX4xX46xX3xX1xX87xX6xX2dxX3xXd5xX6fxX28xX3xX73xX6fxX36xX3xXexXdxX15axX3bxX3xX4xX1xXcaxX3xX7xX22xX15xX1fxX3xX20fxX3xX125xX6xX15xX1xX3xX20fxX3xX7xX35xX4xX1xX3xX20fxX3xXd5xX750xXbxX11bxX3xX59xX3dxX3xXexX1xX46xX15xX1fxX3xXexX1xXc2xX2cxX3xX5xX61axXdxX3xXd5xX35xXexX3xX4xX1xX3bxXd6xX15xX11bxX3xXcxX1xX3bxX3xX15xX1xXe3xXbxX3xX73xX154xX15xX1xX3xX69xX3bxX14bxX15xX3xXd5xX1e2xX3bxX3xX15xX1fxXf3xX61xXdxX3xX3a1xX15xX3d5xX28xX3xX277xXbexX277xX2xX3b7xX3xXd5xX35xXexX3xX1xX139xX15xX3xXbfxX2xX2dxX277xX3xXexXa7xXdxX3dxX3bxX3xXd5xX111xX15xX1fxX2dxX3xXexXa7xX15axX15xX3xX29exXbexX770xX3xX15xX1fxXf3xX61xXdxX3xX5cxX14bxX15xX3xXexX1xX6xX28xX3xX1fxXdxX6xX3xX73xX6fxX36xX3xX1xXdxX143xX28xX3xX2cxX3xXexX15fxX26cxX3xX2xXbexXbexX770xX3xX1xX74xX3xX5cxX14bxX15xX3xXd5xXf3xX61axX4xX3xX7x6ebaxX3xX5cxX1faxX15xX1fxX3xX15xXf3xX441xX4xX3xX1xX61axXbxX3xXd2xX3dxX3xX7xXdxX15xX1xX2dxX3xX1fxX1e2xX15xX3xX2xXbexXbexX770xX3xX7xX46xX3xX1xX74xX3xX4xX87xX3xXd5xXc2xX3xX4xX41xX15xX1fxX3xXexXa7xX154xX15xX1xX3xXd2xX3dxX3xX7xXdxX15xX1xX2dxX3xX1fxX1e2xX15xX3xX2xXbexXbexX770xX3xX7xX46xX3xX1xX74xX3xX4xX87xX3xX15xX1xX27xX3xX125xX14bxX2cxX3xX207xXdxX15axX15xX3xX4xX46xX11bxX3xX13xX27xX15xX1fxX3xX3fbxX15axX15xX3xX117xXdxX15xX1xX3xXd5xX212xX3xXexXa7xX38xX3xXexX1xX27xX15xX1xX3xXd5xXdxX143xX28xX3xX7xX22xX15xX1fxX3xXexXa7xX36xX15xX1fxX3xX45cxX45dxX40xXcxX117xX3xX207xXdxX143xX3bxX3xX28xX469xX3bxX3xX4xXc2xX6xX3xX125xX212xX3xXcxXa7xXf3xX61xX15xX1fxX3xX40fxX139xX15xX11bxX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc5xX36xX5cxX2cxXaxX12xX6exX111xX15xX1fxX3xX4xX1xXcaxX3xX40xX1fxX3bxX2cx4468xX15xX3xX6exX101xX4xX3xX13xX36xX15xX1fxX2dxX3xXcxXa7xXf3xX38xX15xX1fxX3xXc5xX6xX15xX3xXcxX3bxX2cxX15axX15xX3xX1fxXdxX22xX36xX2dxX3xc387xXdxX22xX28xX3xXd5xX46xX4xX3xXcxXa7xX3bxX15xX1fxX3xXexX14bxX28xX3xX45xX1xXcaxX15xX1xX3xXexXa7xXbcxX3xX1xX3bxX2cxX3dxX15xX2dxX3xX4xX1xX36xX3xX73xXdxX15fxXexX265xX3xX6exX143xX3xXd2xXdxX3dxX4xX3xX1xXdfxX4xX3xXexXe3xXbxX3xXd2xX27xX3xX5xX27xX28xX3xXexX1xX10xX36xX3xXexXf3xX3xXexXf3xX38xX15xX1fxX2dxX3xXd5xX35xX36xX3xXd5xX101xX4xX2dxX3xXbxX1xX36xX15xX1fxX3xX4xX22xX4xX1xX3xX59xX111xX3xX45xX1xXcaxX3xX117xXdxX15xX1xX3xX4xX87xX3xX7xX101xX4xX3xX5xX6xX15xX3xXexX18xX6xX3xX7xX14bxX3bxX3xXa7xX74xX15xX1fxX2dxX3xXc5xX6xX15xX3xXcxX1xXf3xX61xX15xX1fxX3xXd2xX1faxX3xX59xX3bxX2cxX3dxX15xX3xXc2xX2cxX3xXexXe3xXbxX3xXexXa7xX3bxX15xX1fxX3xX5xX212xX15xX1xX3xXd5xX35xX36xX2dxX3xX4xX1xXb8xX3xXd5xX35xX36xX3xX4xX22xX4xX3xX4xX127xXbxX3xXc2xX2cxX2dxX3xXex74a8xX3xX4xX1xX101xX4xX3xXd5xX6fxX15xX1fxX3xXexXa7xX36xX15xX1fxX3xX1xX3bxX2cxX3dxX15xX3xX207xXbcxXbxX3xXexX1xX61xXdxX3xX125xX14bxX2cxX3xX5cxXaexX15xX1fxX3xX207xX15fxX3xX1xX36xX35xX4xX1xX2dxX3xXexXa52xX3xX4xX1xX101xX4xX3xX69xX3bxX22xX15xX3xXexXa7xXdxX3dxXexX2dxX3xXexXa7xXdxX143xX15xX3xX207xX1xX6xXdxX3xXd2xX27xX3xXexX1xXaexX4xX3xX1xXdxX3dxX15xX3xX15xX1fxX1xXdxX15axX28xX3xXexX53exX4xX2dxX3xX4xX87xX3xX1xXdxX3dxX3bxX3xX69xX3bxX6fxX3xX39axX3xX15xX74xXdxX3xX5cxX3bxX15xX1fxX3xX4xX1xXc2xX3xX2cxX15fxX3bxX3xX4xXc2xX6xX3xX4xX1xXb8xX3xXexX1xXbcxX2dxX3xX1fxX43dxX15xX3xXd2xX441xXdxX3xXexX1xXaexX4xX3xX1xXdxX3dxX15xX3xX40xX1fxX1xXbcxX3xX69xX3bxX2cxX15fxXexX3xXcxXa7xX3bxX15xX1fxX3xXf3xX139xX15xX1fxX3xX2a4xX3xX3a1xX207xX1xX87xX6xX3xX45cx4107xXb1bxX3b7xX3xXd2xX8cxX3xX125xX14bxX2cxX3xX5cxXaexX15xX1fxX2dxX3xX4xX1xXb8xX15xX1xX3xXd5xX46xX15xX3xX6exX6fxX15xX1fxX2dxX3xX4xX22xX4xX3xX15xX1xXdxX3dxX28xX3xXd2xX1faxX3xX4xX1xXcaxX15xX1xX3xXexXa7xXbcxX3xXd2xX27xX3xX1fxXdxX6fxXdxX3xX69xX3bxX2cxX15fxXexX3xX15xX1xX1dxX15xX1fxX3xXd2xX127xX15xX3xXd5xX8cxX3xX15xXa52xXdxX3xX4xX74xX28xX2dxX3xX73xX101xX4xX3xX125xX53exX4xX3xX4xXc2xX6xX3xXd5xXbcxX6xX3xXbxX1xXf3xX139xX15xX1fxX2dxX3xXd5xX139xX15xX3xXd2xXbcxX11bxX3xX6exX5caxX4xX3xX73xXdxX3dxXexX2dxX3xXd2xXdxX3dxX4xX3xXexX1xXaexX4xX3xX1xXdxX3dxX15xX3xX45xX1xXb8xX3xXexX1xXbcxX3xXbexXbfxX3xX5xX3bxX41xX15xX3xX1fxX43dxX15xX3xXd2xX441xXdxX3xXd5xXd6xX2cxX3xX28xX35xX15xX1xX3xX4xX22xX4xX3xXbxX1xX36xX15xX1fxX3xXexXa7xX27xX36xX3xXexX1xXdxX3xXd5xX3bxX6xX2dxX3xXd5xX5caxX4xX3xX73xXdxX3dxXexX3xX5xX27xX3xXbxX1xX36xX15xX1fxX3xXexXa7xX27xX36xX3xX125xX14bxX2cxX3xX5cxXaexX15xX1fxX3xX4xX36xX15xX3xX15xX1fxXf3xX61xXdxX2dxX3xX4xX139xX3xX69xX3bxX6xX15xX2dxX3xXd5xX139xX15xX3xXd2xXbcxX3xX207xXdxX143xX3bxX3xX28xX469xX3bxX2dxX3xXbxX1xX36xX15xX1fxX3xXexXa7xX27xX36xX3xX45cxX45dxX40xXcxX117xX2dxX3xX40xXcxX117xX3xX15xX14bxX15xX1fxX3xX4xX6xX36xX2dxX3xX40xXcxX117xX3xX207xXdxX143xX3bxX3xX28xX469xX3bxX11bxX3xXcxX1xX10xX36xX3xXd5xX87xX2dxX3xX28xX1c6xXdxX3xX4xX127xXbxX3xXc2xX2cxX2dxX3xX4xX1xXcaxX15xX1xX3xX69xX3bxX2cxX8cxX15xX2dxX3xX117xXcxXcxX11dxX3xXd2xX27xX3xX4xX22xX4xX3xXd5xX36xX27xX15xX3xXexX1xX143xX3xX4xX139xX3xX7xX38xX2dxX3xX73xX6xX15xX2dxX3xXbxX1xX6e2xX15xX1fxX2dxX3xX15xX1fxX27xX15xX1xX2dxX3xX117xXcxXcxX11dxX3xXd2xX27xX3xX4xX22xX4xX3xXd5xX36xX27xX15xX3xXexX1xX143xX3xX4xX127xXbxX3xX1xX3bxX2cxX3dxX15xX3xXd5xX8cxX3bxX3xX4xX87xX3xXcaxXexX3xX15xX1xX127xXexX3xX28xX74xXexX3xX28xX41xX3xX1xX154xX15xX1xX3xX1xX36xX5caxX4xX3xXd2xXdxX3dxX4xX3xX5xX27xX28xX3xXd5xXdxX143xX15xX3xX1xX154xX15xX1xX3xX1fxX43dxX15xX3xXd2xX441xXdxX3xX4xX1xX101xX4xX3xX15xX3d5xX15xX1fxX2dxX3xX15xX1xXdxX3dxX28xX3xXd2xX1faxX2dxX3xX1fxX87xXbxX3xXbxX1xX1e2xX15xX3xX125xX14bxX2cxX3xX5cxXaexX15xX1fxX3xX6exX6fxX15xX1fxX3xXd2xX27xX3xX1xX3dxX3xXexX1xX46xX15xX1fxX3xX4xX1xXcaxX15xX1xX3xXexXa7xXbcxX3xXd2xX1dxX15xX1fxX3xX28xX35xX15xX1xX2dxX3xXexX1xX53exX4xX3xXd5xXd6xX2cxX3xX207xXdxX15xX1xX3xXexX15fxX3xX20fxX3xX125xX212xX3xX1xX74xXdxX3xXbxX1xX22xXexX3xXexXa7xXdxX143xX15xX2dxX3xXd5xX6fxX28xX3xX73xX6fxX36xX3xX69xX3bxX46xX4xX3xXbxX1xX6e2xX15xX1fxX3xX20fxX3xX6xX15xX3xX15xXdxX15xX1xX2dxX3xX15xX14bxX15xX1fxX3xX4xX6xX36xX3xXd5xX61xXdxX3xX7xX46xX15xX1fxX3xXd2xXe3xXexX3xX4xX1xX127xXexX3xXd2xX27xX3xXexXdxX15xX1xX3xXexX1xX1e2xX15xX3xX4xX1xX36xX3xX40xX1xX14bxX15xX3xX5cxX14bxX15xX11bxX3x3d10xXdxX3dxX4xX3xX1xXdfxX4xX3xXd2xX27xX3xX5xX27xX28xX3xXexX1xX10xX36xX3xXc5xX22xX4xX3xXd5xX212xX3xXexXa7xX38xX3xXexX1xX27xX15xX1xX3xXd2xXdxX3dxX4xX3xX5xX27xX28xX3xXexX1xXf3xX61xX15xX1fxX3xX125xX3bxX2cxX15axX15xX2dxX3xX15xX1fxX27xX2cxX3xX4xX27xX15xX1fxX3xXd5xXdxX3xXd2xX27xX36xX3xX4xX1xXdxX8cxX3bxX3xX7xX14bxX3bxX2dxX3xX1fxX87xXbxX3xXbxX1xX1e2xX15xX3xXd5xX127xX3bxX3xXexXa7xX6xX15xX1xX3xX15xX1fxX3d5xX15xX3xX4xX1xX5caxX15xX3xX4xX22xX4xX3xX73xXdxX143xX3bxX3xX1xXdxX3dxX15xX3xX7xX3bxX2cxX3xXexX1xX36xX22xXdxX3xXd2xX8cxX3xXexXf3xX3xXexXf3xX38xX15xX1fxX2dxX3xX4xX1xXcaxX15xX1xX3xXexXa7xXbcxX2dxX3xXd5xX35xX36xX3xXd5xX101xX4xX3xX5xX46xXdxX3xX7xX46xX15xX1fxX2dxX3xXexX1xX53exX4xX3xXd5xXd6xX2cxX3xX125xX14bxX2cxX3xX5cxXaexX15xX1fxX3xX4xX139xX3xX69xX3bxX6xX15xX2dxX3xXd5xX139xX15xX3xXd2xXbcxX2dxX3xX5cxX36xX6xX15xX1xX3xX15xX1fxX1xXdxX3dxXbxX2dxX3xXexX1xX41xX15xX2dxX3xX1fxXdxX6xX3xXd5xX154xX15xX1xX2dxX3xX4xX41xX15xX1fxX3xX5cxX14bxX15xX3xX207xXdxX143xX3bxX3xX28xX469xX3bxX11bxX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc5xX36xX5cxX2cxXaxX12xXcxX624xX3xX15xX3d5xX28xX3xX277xXbexX2xX39axX3xXd5xX15fxX15xX3xX15xX3d5xX28xX3xX277xXbexX277xX2xX2dxX3xX1xX3bxX2cxX3dxX15xX3xX40xX41xX15xX1fxX3xX45xX46xX15xX1fxX3xXd5xX212xX3xX4xX87xX3xX2xX2xX3xXexXe3xXbxX3xXexX1xX143xX3xXd2xX27xX3xX29exX3xX4xX22xX3xX15xX1xX14bxX15xX3xXd5xXf3xX61axX4xX3xXd5xX8cxX3xX15xX1fxX1xXbcxX3xX45xX1xXc2xX3xXexXbcxX4xX1xX3x491bxXc5xX40xX45dxX3xXexXb8xX15xX1xX3xXexX5caxX15xX1fxX3xXc5xb6c6xX15xX1fxX3xX207xX1xX10xX15xX3xXd2xX154xX3xXd5xX212xX3xX4xX87xX3xXexX1xX27xX15xX1xX3xXexXcaxX4xX1xX3xX125xX3bxX127xXexX3xX7xX43dxX4xX3xXexXa7xX36xX15xX1fxX3xX1xXdfxX4xX3xXexXe3xXbxX3xXd2xX27xX3xX5xX27xX28xX3xXexX1xX10xX36xX3xXexXf3xX3xXexXf3xX38xX15xX1fxX2dxX3xXd5xX35xX36xX3xXd5xX101xX4xX2dxX3xXbxX1xX36xX15xX1fxX3xX4xX22xX4xX1xX3xX59xX111xX3xX45xX1xXcaxX3xX117xXdxX15xX1xX26cxX3xXexXa7xX15axX15xX3xX2a4xXbexXbexX3xXexXe3xXbxX3xXexX1xX143xX2dxX3xX4xX22xX3xX15xX1xX14bxX15xX3xXd5xXf3xX61axX4xX3xXc5xX6xX15xX3xXcxX1xXf3xX61xX15xX1fxX3xXd2xX1faxX3xX59xX3bxX2cxX3dxX15xX3xXc2xX2cxX3xXexX5caxX15xX1fxX3xX985xXdxX127xX2cxX3xX207xX1xX10xX15xX11bxX3xX45xX22xX4xX3xXexXe3xXbxX3xXexX1xX143xX2dxX3xX4xX22xX3xX15xX1xX14bxX15xX3xXd5xXdxX143xX15xX3xX1xX154xX15xX1xX3xXexXdxX15axX15xX3xXexXdxX15fxX15xX3xX5xX27xX3xXd5xXdxX143xX28xX3xX7xX22xX15xX1fxX3xX4xXa52xX3xXd2xcfb4xX3xX4xX22xX15xX3xX73xX74xX2dxX3xXd5xX6fxX15xX1fxX3xXd2xXdxX15axX15xX3xXd2xX27xX3xXd5xX41xX15xX1fxX3xXd5xX6fxX36xX3xX4xX22xX4xX3xXexX1e2xX15xX1fxX3xX5xX441xXbxX3xX40xX1xX14bxX15xX3xX5cxX14bxX15xX3xXexXa7xX36xX15xX1fxX3xXd2xXdxX3dxX4xX3xX1xXdfxX4xX3xXd2xX27xX3xX5xX27xX28xX3xXexX1xX10xX36xX3xXc5xX22xX4xX2dxX3xX1fxX87xXbxX3xXbxX1xX1e2xX15xX3xXexX1xXaexX4xX3xX1xXdxX3dxX15xX3xXexX1xX43dxX15xX1fxX3xX5xX61axXdxX3xX4xX22xX4xX3xX15xX1xXdxX3dxX28xX3xXd2xX1faxX3xXbxX1xX22xXexX3xXexXa7xXdxX143xX15xX3xX207xXdxX15xX1xX3xXexX15fxX3xX20fxX3xX125xX212xX3xX1xX74xXdxX2dxX3xXd5xX6fxX28xX3xX73xX6fxX36xX3xX69xX3bxX46xX4xX3xXbxX1xX6e2xX15xX1fxX3xX20fxX3xX6xX15xX3xX15xXdxX15xX1xX3xX4xXc2xX6xX3xXd5xXbcxX6xX3xXbxX1xXf3xX139xX15xX1fxX11bxX3x6d35xX15fxXexX3xX4xX127xX3bxX3xX1xX35xX3xXexX1e2xX15xX1fxX3xX4xX1xX36xX3xX7xX6fxX15xX3xX125xX3bxX127xXexX3xXd2xX27xX3xXd5xX61xXdxX3xX7xX46xX15xX1fxX3xX4xXc2xX6xX3xX40xX1xX14bxX15xX3xX5cxX14bxX15xX3xXd5xXf3xX61axX4xX3xXd5xX1e2xX3bxX3xXexXf3xX3xX207xX1xX22xX3xXd5xX111xX15xX1fxX3xX73xX74xX2dxX3xX73xX74xX3xX28xX5caxXexX3xX15xX41xX15xX1fxX3xXexX1xX41xX15xX2dxX3xXd5xX41xX3xXexX1xXbcxX3xX4xX87xX3xX15xX1xXdxX8cxX3bxX3xXd5xXa52xXdxX3xX28xX441xXdxX2dxX3xXd2xX3d5xX15xX3xX1xX87xX6xX3xX20fxX3xX125xX212xX3xX1xX74xXdxX3xX4xX87xX3xX15xX1xXdxX8cxX3bxX3xX4xX1xX3bxX2cxX143xX15xX3xX73xXdxX15fxX15xX3xXexXdxX15fxX15xX3xX73xX74xX26cxX3xX69xX3bxX46xX4xX3xXbxX1xX6e2xX15xX1fxX3xX20fxX3xX6xX15xX3xX15xXdxX15xX1xX3xXd5xXf3xX61axX4xX3xX1fxXdxX1dxX3xXd2xX1dxX15xX1fxX11bxX3xX6exX5caxX4xX3xX73xXdxX3dxXexX2dxX3xX15xX3d5xX28xX3xX277xXbexX277xX2xX2dxX3xX28xX74xXexX3xX7xX46xX3xX5x3be1xX15xX1xX3xXd2xXaexX4xX3xXd5xX212xX3xXd5xX35xXexX3xX207xX15fxXexX3xX69xX3bxX6fxX3xXd5xX22xX15xX1fxX3xX207xX1xXcaxX4xX1xX3xX5xX3dxX265xX3xX2xXbexXbexX770xX3xX4xX22xX4xX3xX125xX212xX3xXexXa7xX15axX15xX3xXd5xXbcxX6xX3xX73xX27xX15xX3xXd5xX35xXexX3xX4xX1xX3bxXd6xX15xX3xX40xXcxX117xX2dxX3xX2a4xX3xX125xX212xX3xXd5xX35xXexX3xX4xX1xX3bxXd6xX15xX3xX40xXcxX117xX3xX15xX14bxX15xX1fxX3xX4xX6xX36xX26cxX3xX2xX3xX125xX212xX3xX3a1xXcxXa7xXf3xX61xX15xX1fxX3xX40fxX139xX15xX3b7xX3xXd5xX35xXexX3xX4xX1xX3bxXd6xX15xX3xX40xXcxX117xX3xX207xXdxX143xX3bxX3xX28xX469xX3bxX11bxX3xX59xX3bxX2cxX3dxX15xX3xX1xX36xX27xX15xX3xXexX1xX27xX15xX1xX3xX29exX4axX29exX3xXexXdxX15axX3bxX3xX4xX1xXcaxX3xX1xX3bxX2cxX3dxX15xX3xX40xXcxX117xX2dxX3xXd5xX212xX3xXd5xXf3xX61axX4xX3xXd5xX36xX27xX15xX3xXexX1xXd6xX28xX3xXd5xXbcxX15xX1xX3xXexX1xX46xX15xX1fxX3xX15xX1xX127xXexX3xX73xX22xX36xX3xX4xX22xX36xX3xX59xX74xXdxX3xXd5xX111xX15xX1fxX3xXexX1xXd6xX28xX3xXd5xXbcxX15xX1xX3xXcxXa7xX3bxX15xX1fxX3xXf3xX139xX15xX1fxX3xX125x63c9xXexX2dxX3xXexXa7xX154xX15xX1xX3xXcxX1xXc2xX3xXexXf3xX441xX15xX1fxX3xX45xX1xXcaxX15xX1xX3xXbxX1xXc2xX3xX125xX10xX28xX3xX125xX1301xXexX2dxX3xX4xX41xX15xX1fxX3xX15xX1xXe3xX15xX3xX1xX3bxX2cxX3dxX15xX3xXd5xX35xXexX3xX4xX1xX3bxXd6xX15xX3xX40xXcxX117xX11bxX3xXcxX36xX27xX15xX3xX1xX3bxX2cxX3dxX15xX3xX4xX87xX3xX39axX3xX7xX6fxX15xX3xXbxX1xXd6xX28xX3x7440xX45xX1360xca97xX3xXd5xX212xX3xXd5xXf3xX61axX4xX3xXexXb8xX15xX1xX3xX4xX41xX15xX1fxX3xX15xX1xXe3xX15xX26cxX3xXexX1xX3bxX3xX15xX1xXe3xXbxX3xX73xX154xX15xX1xX3xX69xX3bxX14bxX15xX3xXd5xX1e2xX3bxX3xX15xX1fxXf3xX61xXdxX3xXd5xX35xXexX3xX2a4xX267xX2dxX267xX3xXexXa7xXdxX3dxX3bxX3xXd5xX111xX15xX1fxX4axX15xX3d5xX28xX26cxX3xXexb005xX3xX5xX3dxX3xX1xX74xX3xX15xX1fxX1xaf13xX36xX3xX1fxXdxX6fxX28xX3xX4xX6e2xX15xX3xXbexX2dxX2a1xX2a7xX770xX11bxX11bxX11bxX3xX40xX1xX1dxX15xX1fxX3xX5e4xX69xX3bxX6fxX3xX15xX1fxXdfxXexX5ecxX3xX1xX3bxX2cxX3dxX15xX3xX40xX41xX15xX1fxX3xX45xX46xX15xX1fxX3xX1fxX5caxXexX3xX1xX22xXdxX3xXd5xXf3xX61axX4xX3xXexX1xX61xXdxX3xX1fxXdxX6xX15xX3xX69xX3bxX6xX3xX5xX27xX3xX28xXdxX15xX1xX3xX4xX1xX101xX15xX1fxX3xX7xX46xX15xX1fxX3xXd5xX74xX15xX1fxX3xX207xX1x5466xX15xX1fxX3xXd5xXbcxX15xX1xX3xXd2xXdxX3dxX4xX3xX1xXdfxX4xX3xXd2xX27xX3xX5xX27xX28xX3xXexX1xX10xX36xX3xXc5xX22xX4xX3xX15xX1fxX27xX2cxX3xX4xX27xX15xX1fxX3xXd5xXdxX3xXd2xX27xX36xX3xX4xX1xXdxX8cxX3bxX3xX7xX14bxX3bxX2dxX3xX4xX87xX3xX7xX101xX4xX3xX5xX6xX15xX3xXexX18xX6xX3xX28xX35xX15xX1xX3xX28xX178xX3xXexXa7xX36xX15xX1fxX3xX4xX74xX15xX1fxX3xXd5xX111xX15xX1fxX2dxX3xXexX624xX3xXd5xX87xX2dxX3xXexX35xX36xX3xXd5xX74xX15xX1fxX3xX5xXaexX4xX2dxX3xX1fxX87xXbxX3xXbxX1xX1e2xX15xX3xX125xX14bxX2cxX3xX5cxXaexX15xX1fxX3xXd5xXbcxX6xX3xXbxX1xXf3xX139xX15xX1fxX3xX15xX1fxX27xX2cxX3xX4xX27xX15xX1fxX3xXbxX1xX22xXexX3xXexXa7xXdxX143xX15xX11bxX0xX4axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc5xX36xX5cxX2cxXaxX3xX7xXexX2cxX5xX10xX9xXaxXexX10xX125xXexX20fxX6xX5xXdxX1fxX15xX265xX3xXa7xXdxX1fxX1xXexX26cxXaxX12xX0xX7xXexXa7xX36xX15xX1fxX12xXc5xX27xXdxX3xXd2xX27xX3xX6fxX15xX1xX265xX3xX1363xX1xX6xX15xX3xX40xX1fxX6xX0xX4axX7xXexXa7xX36xX15xX1fxX12xX0xX4axXbxX12