Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Minh Tuấn - Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh tại Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh về tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong thời gian tới
(Baothanhhoa.vn) - Ngày 17 tháng 8 năm 2021, UBND tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh về tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong thời gian tới. Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự và chỉ đạo Hội nghị; đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh chủ trì Hội nghị; cùng tham dự có đồng chí Đầu Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh; Văn phòng UBND tỉnh; đồng chí Bí thư các Huyện, Thị, Thành ủy; Chủ tịch UBND, thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 các huyện, thị xã, thành phố. Hội nghị được tổ chức trực tuyến từ Trụ sở UBND tỉnh đến 27 điểm cầu tuyến huyện, kết nối đến nhiều điểm cầu các xã, phường, thị trấn.
e0e4x133c2x13910xf680xe873x10affxf45bx161d4x13e2fxX7x11908x1380ex11386xef36x167abxef6cxX5x12216xXaxffd3xX0xX7xXex12167x120f3xf6f0x10582xX12xXcxX1x12cd6xX18xX19xX3x13efex1078fxX17xX3x17088x139bdxXexX3xX5x16194x12a8bxX18xX3xX4x11776xX6xX3xfaccxX1xX2fxX3xXex11d59xX4xX1xX3x13a50x12359xf07cxef15xX3xXexeae6xX18xX1xX3x13dbex16482xX3x14d79xXdxX18xX1xX3xXcxX2ax17243xX18xX3x14e1fxX3xXcxX16x14a66x15cffxX18xX19xX3xX3cxX6xX18xX3xX4xX1xX41xX3x170b2x140eaxX17xX3xXbxX1x11468xX18xX19x14b22xX3xX4xX1x10c67xX18xX19xX3x13831xX37xX4xX1xX3xX32x171bcx12093x155b6xX3exX52xX2x11ebfxX3xXexX41xX18xX1xX3xXexX64xXdxX3x12ebdx12dcbxXdxX3xX18xX19xX1xX37xX3xXexX16x106a8xX4xX3xXexX2ax117a0xX26xX18xX3xXexX17xefbcxX18xX3xXexX41xX18xX1xX3x16b3cx12e99xX3xXexf50dxX18xX19xX3xX4xX56xea52xX18xX19xX3xX4xX22xX4xX3xX21xXdx134c4xX18xX3xXbxX1xX22xXbxX3xXbxX1xX69xX18xX19xX6cxX3xX4xX1xX70xX18xX19xX3xX74xX37xX4xX1xX3xX32xX7axX7bxX7cxX3exX52xX2xX80xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xXexX1xXb3xXdxX3xX19xXdxX6xX18xX3xXex142a5xXdxX3xX0x15c8cxX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xXf5xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8bxX10xX6xX74xXaxX12xX3dxX19xXa1xX9bxX3xX2x13917xX3xXexX1xX22xX18xX19xX3x14910xX3xX18xXadx104e5xX3x14d62x11331xX127xX2xX6cxX3xX3bxX3cxX3dxX3exX3xXexX41xX18xX1xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX8bx113a6xX6xX3xX63x1322cxX3xXex110fcxX3xX4xX1x15991xX4xX3xX8bxX8cxXdxX3xX18xX19xX1xX37xX3xXexX16xX96xX4xX3xXexX2axX9bxX26xX18xX3xXexX17xXa1xX18xX3xXexX41xX18xX1xX3xXa9xXaaxX3xXexXadxX18xX19xX3xX4xX56xXb3xX18xX19xX3xX4xX22xX4xX3xX21xXdxXbdxX18xX3xXbxX1xX22xXbxX3xXbxX1xX69xX18xX19xX6cxX3xX4xX1xX70xX18xX19xX3xX74xX37xX4xX1xX3xX32xX7axX7bxX7cxX3exX52xX2xX80xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xXexX1xXb3xXdxX3xX19xXdxX6xX18xX3xXexXf1xXdxea18xX3xX45x112eexX18xX19xX3xX4xX1x137b0xX3xX45xX46xX3xXcxX16x10576xX18xX19xX3xX8bxX56xX18xX19xX6cxX3x14f6axX9bxX3xXa9xXdxf397xX18xX3xXcxX16xX2axX18xX19xX3xX56x110d0xX18xX19xX3xX45xf4abxX18xX19xX6cxX3xX3cxX1bdxX3xXexX1xX56xX3xXcxX41xX18xX1xX3xX2fxX9bxX6cxX3xX32xX1xX2fxX3xXexX37xX4xX1xX3xX8bxX45xX3dxX3exX3xXexX41xX18xX1xX3xX74xX96xX3xXa9xXa1xX3xX4xX1xX41xX3xX63xX64xX17xX3xX8bxX8cxXdxX3xX18xX19xX1xX37x10b9bxX3xX63xX1b7xX18xX19xX3xX4xX1xX1bdxX3xX45xX46xX3xX48xXdxX18xX1xX3xXcxX2axX4fxX18xX6cxX3xe9f3xX1xX13exX3xX3cxX1bdxX3xXexX1xX56xX3xXcxX41xX18xX1xX3xX2fxX9bxX6cxX3xX32xX1xX2fxX3xXexX37xX4xX1xX3xX3bxX3cxX3dxX3exX3xXexX41xX18xX1xX3xX52xX3xXcxX16xX56xX57xX18xX19xX3xX3cxX6xX18xX3xX32xX1xX41xX3xX63xX64xX17xX3xXbxX1xX69xX18xX19xX6cxX3xX4xX1xX70xX18xX19xX3xX74xX37xX4xX1xX3xX32xX7axX7bxX7cxX3exX52xX2xX80xX3xXexX41xX18xX1xX3xX4xX1xX2fxX3xXexX16x14768xX3xX8bxX8cxXdxX3xX18xX19xX1xX37xX220xX3xX4x13c27xX18xX19xX3xXexX1xX6xX125xX3xX74xX96xX3xX4xX13exX3xX63xX1b7xX18xX19xX3xX4xX1xX1bdxX3xX45x11dd3xX2axX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xXcxX2a8xX18xX19xX6cxX3xX239xX1xX13exX3xX32xX1xX2fxX3xXexX37xX4xX1xX3xX3bxX3cxX3dxX3exX3xXexX41xX18xX1xX220xX3xX4xX22xX4xX3xXexX1xXa1xX18xX1xX3xXa9xXdxX1d3xX18xX3xX3cxX6xX18xX3xX32xX1xX41xX3xX63xX64xX17xX3xXbxX1xX69xX18xX19xX6cxX3xX4xX1xX70xX18xX19xX3xX74xX37xX4xX1xX3xX32xX7axX7bxX7cxX3exX52xX2xX80xX3xXexX41xX18xX1xX220xX3xX7bxXadxX18xX3xXbxX1xX69xX18xX19xX3xX3bxX3cxX3dxX3exX3xXexX41xX18xX1xX220xX3xX63xX1b7xX18xX19xX3xX4xX1xX1bdxX3xX3cxX1bdxX3xXexX1xX56xX3xX4xX22xX4xX3xX8bxX2axX9bxXbdxX18xX6cxX3xXcxX1xX37xX6cxX3xXcxX1xXa1xX18xX1xX3xX2fxX9bxX220xX3xX32xX1xX2fxX3xXexX37xX4xX1xX3xX3bxX3cxX3dxX3exX6cxX3xXexX1xXa1xX18xX1xX3xXa9xXdxX1d3xX18xX3xX3cxX6xX18xX3xX32xX1xX41xX3xX63xX64xX17xX3xXbxX1xX69xX18xX19xX6cxX3xX4xX1xX70xX18xX19xX3xX74xX37xX4xX1xX3xX32xX7axX7bxX7cxX3exX52xX2xX80xX3xX4xX22xX4xX3xX1xX2axX9bxXbdxX18xX6cxX3xXexX1xX37xX3xe4a9xX142xX6cxX3xXexX1xXa1xX18xX1xX3xXbxX1xX70xX1b4xX3xX8bxX8cxXdxX3xX18xX19xX1xX37xX3xX63xX56xf146xX4xX3xXexX145xX3xX4xX1xX149xX4xX3xXexX16xX96xX4xX3xXexX2axX9bxX26xX18xX3xXexfbe5xX3xXcxX16xfa2fxX3xX7xX57xX3xX3bxX3cxX3dxX3exX3xXexX41xX18xX1xX3xX63xX26xX18xX3xX127xX119xX3xX63xXdx171eexX125xX3xX4xX2c1xX2axX3xXexX2axX9bxX26xX18xX3xX1xX2axX9bxXbdxX18xX6cxX3x15e17xX26xXexX3xX18xX70xXdxX3xX63xX26xX18xX3xX18xX1xXdxXaaxX2axX3xX63xXdxX400xX125xX3xX4xX2c1xX2axX3xX4xX22xX4xX3xX3b3xX142xX6cxX3xXbxX1xX56xXb3xX18xX19xX6cxX3xXexX1xX37xX3xXexX16xX4fxX18xX1b4xX0xXf5xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3cxX17xX74xX9bxXaxX12xX0xXdxX125xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX74xXexX1xX2axX125xX21xX3xXdxX32xX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX9bxX5xX10xX9xXax15981xXdxX74xXexX1x12506xX3xX121xX128xX128xXbxX3b3xX220xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX485xX3xe9b0x10280xX497xXbxX3b3xX220xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxXf5xXf5xXdxX1b4xX21xX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX1b4xXa9xX18xXf5xX18xX10xX480xX7xXf5xX127xX2xX497xX497xXf5xX2xX128xX496xX74x11c9axX128xX121xX496xX119xX128xX128xXexX80xX496xX80x136b4xX5xX497xX52xX2xX4c4xX119xX74xX127xX2xX4c4xX2xX121xX4c4xX2xXexX127xX80xX4cfxX119xX2xX5xX128xX1b4x1153axXbxX19xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX1dxX18xX19xX3xX21xX22xX17xX3xX25xX26xXexX3xX5xX2axX2bxX18xX3xX4xX2fxX6xX3xX32xX1xX2fxX3xXexX37xX4xX1xX3xX3bxX3cxX3dxX3exX3xXexX41xX18xX1xX3xX45xX46xX3xX48xXdxX18xX1xX3xXcxX2axX4fxX18xX3xX52xX3xXcxX16xX56xX57xX18xX19xX3xX3cxX6xX18xX3xX4xX1xX41xX3xX63xX64xX17xX3xXbxX1xX69xX18xX19xX6cxX3xX4xX1xX70xX18xX19xX3xX74xX37xX4xX1xX3xX32xX7axX7bxX7cxX3exX52xX2xX80xX3xXexX41xX18xX1xX3xXexX64xXdxX3xX8bxX8cxXdxX3xX18xX19xX1xX37xX3xXexX16xX96xX4xX3xXexX2axX9bxX26xX18xX3xXexX17xXa1xX18xX3xXexX41xX18xX1xX3xXa9xXaaxX3xXexXadxX18xX19xX3xX4xX56xXb3xX18xX19xX3xX4xX22xX4xX3xX21xXdxXbdxX18xX3xXbxX1xX22xXbxX3xXbxX1xX69xX18xX19xX6cxX3xX4xX1xX70xX18xX19xX3xX74xX37xX4xX1xX3xX32xX7axX7bxX7cxX3exX52xX2xX80xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xXexX1xXb3xXdxX3xX19xXdxX6xX18xX3xXexXf1xXdxXaxX3xX480xXdxX74xXexX1xX9xXaxX121xX128xX128xXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX496xX497xX497xXaxX3xXf5xX12xX0xXf5xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3cxX17xX74xX9bxXaxX12x13c98xX6xX2axX3xX414xX1xXdxX3xX18xX19xX1xX10xX3x106e7xXdxX22xX125xX3xX63xX70xX4xX3xX5fbxX57xX3xfa0fxX3xXexX26xX3xX21xX22xX17xX3xX4xX22xX17xX3xXexX29bxX18xX1xX3xX1xX29bxX18xX1xX3xX4xX1dxX18xX19xX3xXexX22xX4xX3xXbxX1xX69xX18xX19xX6cxX3xX4xX1xX70xX18xX19xX3xX74xX37xX4xX1xX3xX32xX7axX7bxX7cxX3exX52xX2xX80xX220xX3x12c97xX3xX414xXdxX26xX18xX3xXbxX1xX22xXexX3xX21xXdxX400xX2axX3xX4xX2fxX6xX3xX4xX22xX4xX3xX63xX64xXdxX3xX21xXdxX400xX2axX3xXexX1xX6xX125xX3xX74xX96xX3xX8bxX8cxXdxX3xX18xX19xX1xX37xX220xX3xX650xX3xX414xXdxX26xX18xX3xXbxX1xX22xXexX3xX21xXdxX400xX2axX3xX4xX1xX41xX3xX63xX64xX17xX3xX4xX2fxX6xX3xX63xX1b7xX18xX19xX3xX4xX1xX1bdxX3xX45xX46xX3xXcxX16xX1c4xX18xX19xX3xX8bxX56xX18xX19xX6cxX3xX1cexX9bxX3xXa9xXdxX1d3xX18xX3xXcxX16xX2axX18xX19xX3xX56xX1ddxX18xX19xX3xX45xX1e2xX18xX19xX6cxX3xX3cxX1bdxX3xXexX1xX56xX3xXcxX41xX18xX1xX3xX2fxX9bxX6cxX3xX32xX1xX2fxX3xXexX37xX4xX1xX3xX8bxX45xX3dxX3exX3xXexX41xX18xX1xX220xX3xX32xX1xX2fxX3xXexX37xX4xX1xX3xX3bxX3cxX3dxX3exX3xXexX41xX18xX1xX3xX52xX3xXcxX16xX56xX57xX18xX19xX3xX3cxX6xX18xX3xX32xX1xX41xX3xX63xX64xX17xX3xXbxX1xX69xX18xX19xX6cxX3xX4xX1xX70xX18xX19xX3xX74xX37xX4xX1xX3xX32xX7axX7bxX7cxX3exX52xX2xX80xX3xXexX41xX18xX1xX3xX414xX26xXexX3xX5xX2axX2bxX18xX3xX18xX1xX56xX3xX7xX6xX2axX485xX0xXf5xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3cxX17xX74xX9bxXaxX12xXcxX16xX17xX18xX19xX3xXexX1xXb3xXdxX3xX19xXdxX6xX18xX3x10abfxX2axX6xX6cxX3xXexX16xX56xXf1xX4xX3xXexX29bxX18xX1xX3xX1xX29bxX18xX1xX3xX74xX37xX4xX1xX3xX32xX7axX7bxX7cxX3exX52xX2xX80xX3xX74xXdx10f66xX18xX3xX21xXdxX26xX18xX3xXbxX1xX149xX4xX3xXexX64xXbxX3xXexX64xXdxX3xX18xX1xXdxXaaxX2axX3xXexX41xX18xX1xX6cxX3xXexX1xXa1xX18xX1xX3xXbxX1xX70xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX4xX1e2xX3xX18xX56xXf1xX4xX6cxX3xXcxX41xX18xX1xX3xX2fxX9bxX6cxX3xX3bxX3cxX3dxX3exX3xXexX41xX18xX1xX6cxX3xX3cxX6xX18xX3xX4xX1xX41xX3xX63xX64xX17xX3xXbxX1xX69xX18xX19xX6cxX3xX4xX1xX70xX18xX19xX3xX74xX37xX4xX1xX3xX32xX7axX7bxX7cxX3exX52xX2xX80xX3xXexX41xX18xX1xX3xX63xX142xX3xXexX2bxXbxX3xXexX16xX2axX18xX19xX3xX5xX142xX18xX1xX3xX63xX64xX17xX6cxX3xX4xX1xX41xX3xX63xX64xX17xX6cxX3xX1xX2axX9bxX3xX63xX8cxX18xX19xX3xX7xX96xX3xXa9xXa1xX17xX3xX4xX2axX8cxX4xX3xX4xX2fxX6xX3xX4xX1e2xX3xX1xXbdxX3xXexX1xX70xX18xX19xX3xX4xX1xX1bdxX18xX1xX3xXexX16xX37xX6cxX3xXbxX1xX22xXexX3xX1xX2axX9bxX3xX7xX149xX4xX3xX125xX64xX18xX1xX3xXexX145xX18xX19xX3xX1xX3cdxXbxX3xX4xX2fxX6xX3xX4xX22xX4xX3xXexX2c1xX18xX19xX3xX5xXf1xXbxX3xX18xX1x14bc1xX18xX3xX74xX891xX18xX6cxX3xX4xX1xX2fxX3xX63xX8cxX18xX19xX3xXexX1xX96xX4xX3xX1xXdxXbdxX18xX3xX63xX1b7xX18xX19xX3xX21xX8cxX6cxX3xX7xX22xX18xX19xX3xXexX64xX17xX6cxX3xX774xX2axX9bxX26xXexX3xX5xXdxXbdxXexX6cxX3xXexX16xXdxXbdxXexX3xX63xX400xX3xX4xX22xX4xX3xX21xXdxXbdxX18xX3xXbxX1xX22xXbxX3xXbxX1xX69xX18xX19xX6cxX3xX4xX1xX70xX18xX19xX3xX74xX37xX4xX1xX3xXexX16xX1d3xX18xX3xX63xX37xX6xX3xX21xXa1xX18xX3xXexX41xX18xX1xX220xX3xXa9xX29bxX3xXa9xX2bxX9bxX6cxX3xX74xX37xX4xX1xX3xX21xXbdxX18xX1xX3xXexXdxX26xXbxX3xXexX3e8xX4xX3xX63xX56xX3cdxX4xX3xX414xXdxX400xX125xX3xX7xX17xX22xXexX6cxX3xX19xXdx10a9dxX3xXa9xX934xX18xX19xX3xXexX1xXa1xX18xX1xX3xX774xX2axX1e2xX3xX4xX1dxX18xX19xX3xXexX22xX4xX3xXbxX1xX69xX18xX19xX6cxX3xX4xX1xX70xX18xX19xX3xX74xX37xX4xX1xX6cxX3xX414xX1xX1dxX18xX19xX3xX63xX400xX3xX74xX37xX4xX1xX3xX21xXbdxX18xX1xX3xX5xX891xX9bxX3xX5xX6xX18xX3xXexX1xX149xX3xXbxX1xX22xXexX3xX16xX6xX3xX4xX8cxX18xX19xX3xX63xX1b7xX18xX19xX1b4xX0xXf5xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3cxX17xX74xX9bxXaxX12xXcxX16xX1d3xX18xX3xX63xX37xX6xX3xX21xXa1xX18xX3xXexX41xX18xX1xX3xXexX6xX3xXexX3e4xX3xX18xX19xXa1xX9bxX3xX127xX119xXf5xX4c4xXf5xX127xX128xX127xX2xX3xX63xX26xX18xX3xX18xX6xX9bxX6cxX3xXexX17xXa1xX18xX3xXexX41xX18xX1xX3xX19xX1xXdxX3xX18xX1xX2bxX18xX3xX2xX121xX4c4xX3xX4xX6xX3xX18xX1xXdxX799xX125xX3xX5fbxee28x129d1xX5fbxX52xX32xX17xX7bxX52xX127xX3xXexX64xXdxX3xX127xX127xXf5xX127xX119xX3xX1xX2axX9bxXbdxX18xX6cxX3xXexX1xX37xX3xX3b3xX142xX6cxX3xXexX1xXa1xX18xX1xX3xXbxX1xX70xX220xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX63xX13exX6cxX3xX4xX22xX4xX3xX63xX37xX6xX3xXbxX1xX56xX1ddxX18xX19xX3xX4xX13exX3xX7xX70xX3xX4xX6xX3xX18xX1xXdxX799xX125xX3xX5fbxX9f8xX9f9xX5fbxX52xX32xX17xX7bxX52xX127xX3xX5xXf1xX18xX3xX5xXa1xX485xX3xX3dxX1dxX18xX19xX3xX32xX70xX18xX19xX3xX497xX4cfxX3xX4xX6xX6cxX3xXcxX1xX1c4xX3x1233cxX2axX891xX18xX3xX2xX497xX3xX4xX6xX6cxX3xX3dxX1xX56xX3xXa76xX2axX891xX18xX3xX2xX497xX3xX4xX6xX6cxX3xX3dxX19xX1c4xX4xX3x15d75xe27bxX4xX3xX2xX2xX3xX4xX6xX6cxX3xX7bx16c85xX18xX1xX3xXa97xX8cxX4xX3xX2xX2xX3xX4xX6xX6cxX3xXexX1xX37xX3xX3b3xX142xX3xX3dxX19xX1xXdxX3xX5fbxX1ddxX18xX3xX2xX128xX3xX4xX6xX1b4xX3xXcxX16xX56xXf1xX4xX3xX18xX19xX2axX9bxX3xX4xX1ddxX3xX74xX37xX4xX1xX3xX5xX891xX9bxX3xX5xX6xX18xX3xX16xX6xX3xX4xX8cxX18xX19xX3xX63xX1b7xX18xX19xX3xX57xX3xXexX41xX18xX1xX3xXexX6xX3xX16xX4fxXexX3xX4xX6xX17xX6cxX3xX18xX26xX2axX3xX414xX1xX1dxX18xX19xX3xX414xXdxX400xX125xX3xX7xX17xX22xXexX3xX4xX1xXa98xXexX3xX4xX1x16476xX3xX74xX37xX4xX1xX3xX7xXb1fxX3xX4xX13exX3xXexX1xX400xX3xX21xX2a8xX18xX19xX3xXbxX1xX22xXexX3xX21xX4fxXexX3xX414x1596fxX3xX5x156f6xX4xX3xX18xXa1xX17xX6cxX3xX57xX3xX63xX891xX2axX6cxX3xXa9xXa1xX17xX3xX6xXdxX1b4xX3xX3cxX1d3xX18xX3xX4xX64xX18xX1xX3xX63xX13exX6cxX3xX63xX142xX3xX3b3xX2axX4fxXexX3xX1xXdxXbdxX18xX3xX125xX8cxXexX3xX7xX70xX3xX1xX64xX18xX3xX4xX1xX26xX6cxX3xXexX1b7xX18xX3xXexX64xXdxX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX4xX1dxX18xX19xX3xXexX22xX4xX3xXbxX1xX69xX18xX19xX6cxX3xX4xX1xX70xX18xX19xX3xX74xX37xX4xX1xX6cxX3xX63xX69xXdxX3xX1x10827xXdxX3xXbxX1xX1e2xXdxX3xX18xX19xX1xXdxX1d3xX125xX3xXexXb42xX4xX3xX16xXb42xXexX3xX414xXdxX18xX1xX3xX18xX19xX1xXdxXbdxX125xX3xXa9xXa1xX3xX414xX1x1341dxX4xX3xXbxX1xX3e8xX4xX3xXexX16xXdxXbdxXexX3xX63xX400xX1b4xX0xXf5xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3cxX17xX74xX9bxXaxX12xX45xX400xX3xXexXdxX26xXbxX3xXexX3e8xX4xX3xX4xX1xX2fxX3xX63xX8cxX18xX19xX3xX414xXdxX400xX125xX3xX7xX17xX22xXexX3xX74xX37xX4xX1xX3xX21xXbdxX18xX1xX6cxX3xX1xX64xX18xX3xX4xX1xX26xX3xX63xX26xX18xX3xX125xX149xX4xX3xXexX1xX4fxXbxX3xX18xX1xX4fxXexX3xX1e2xX18xX1xX3xX1xX56xX57xX18xX19xX3xX4xX2fxX6xX3xX74xX37xX4xX1xX3xX21xXbdxX18xX1xX3xX63xX26xX18xX3xX63xXb3xXdxX3xX7xX70xX18xX19xX6cxX3xX7xX149xX4xX3xX414xX1xXbb2xX10xX3xX3dxX1xX891xX18xX3xX74xX891xX18xX3xXa9xXa1xX3xX4xX22xX4xX3xX1xX17xX64xXexX3xX63xX8cxX18xX19xX3xXbxX1xX22xXexX3xXexX16xXdxX400xX18xX3xX414xXdxX18xX1xX3xXexX26xX3xX52xX3xX3b3xX142xX3xX1xX8cxXdxX6cxX3xX6xX18xX3xX18xXdxX18xX1xX3xX52xX3xX774xX2axX70xX4xX3xXbxX1xX69xX18xX19xX3xXexX16xX1d3xX18xX3xX63xX37xX6xX3xX21xXa1xX18xX3xXexX41xX18xX1xX3xXexX6xX6cxX3xX32xX1xX2fxX3xXexX37xX4xX1xX3xX3bxX3cxX3dxX3exX3xXexX41xX18xX1xX3xX9bxX1d3xX2axX3xX4xX2c1xX2axX3xX608xXdxX22xX125xX3xX63xX70xX4xX3xX4xX22xX4xX3xX7xX57xX6cxX3xXcxX16xX56xX57xX18xX19xX3xX4xX22xX4xX3xX21xX6xX18xX6cxX3xX18xX19xXa1xX18xX1xX6cxX3xX63xX1ddxX18xX3xXa9xX37xX3xX4xX4fxXbxX3xXexX41xX18xX1xX6cxX3xX32xX1xX2fxX3xXexX37xX4xX1xX3xX3bxX3cxX3dxX3exX3xX4xX22xX4xX3xX1xX2axX9bxXbdxX18xX6cxX3xXexX1xX37xX3xX3b3xX142xX6cxX3xXexX1xXa1xX18xX1xX3xXbxX1xX70xX3xX414xX1x11549xX18xX3xXexX16xX56xX1ddxX18xX19xX3xXexX16xXdxX400xX18xX3xX414xX1xX6xXdxX3xXexX1xX96xX4xX3xX1xXdxXbdxX18xX3xX18xX19xX1xXdxX1d3xX125xX3xX4xX22xX4xX3xX18xX8cxXdxX3xX74xX2axX18xX19xX3xX7xX6xX2axX485xX0xXf5xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3cxX17xX74xX9bxXaxX12xX2xX1b4xX3xXcxX2bxXbxX3xXexX16xX2axX18xX19xX3xX4xX6xX17xX3xX4xX1xX17xX3xX4xX1dxX18xX19xX3xXexX22xX4xX3xXbxX1xX69xX18xX19xX6cxX3xX4xX1xX70xX18xX19xX3xX74xX37xX4xX1xX3xX32xX7axX7bxX7cxX3exX52xX2xX80xX3xXa9xXa1xX3xXbxX1xX1e2xXdxX3xX3b3xX22xX4xX3xX63xX37xX18xX1xX3xX63xX891xX9bxX3xX5xXa1xX3xX18xX1xXdxXbdxX125xX3xXa9xX3e8xX3xX4xX4fxXbxX3xX21xX22xX4xX1xX6cxX3xXexX16xX1c4xX18xX19xX3xXexX891xX125xX6cxX3xX1xXa1xX18xX19xX3xX63xX2c1xX2axX3xX4xX2fxX6xX3xXexX4fxXexX3xX4xX1e2xX3xX4xX22xX4xX3xX4xX4fxXbxX6cxX3xX4xX22xX4xX3xX18xX19xXa1xX18xX1xX6cxX3xX4xX22xX4xX3xX63xX37xX6xX3xXbxX1xX56xX1ddxX18xX19xX3xXa9xXa1xX3xX4xX2fxX6xX3xXexX17xXa1xX18xX3xX74xX891xX18xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX19xXdxX6xXdxX3xX63xX17xX64xX18xX3xX1xXdxXbdxX18xX3xX18xX6xX9bxX6cxX3xXa9xXf1xXdxX3xX774xX2axX9bxX26xXexX3xXexX891xX125xX3xX21xX1e2xX17xX3xXa9xXbdxX3xX7xX149xX4xX3xX414xX1xXbb2xX10xX6cxX3xXexX1bdxX18xX1xX3xX125xX64xX18xX19xX3xX4xX2fxX6xX3xX3dxX1xX891xX18xX3xX74xX891xX18xX3xX5xXa1xX3xXexX16xX1d3xX18xX3xX1xX26xXexX6cxX3xXexX16xX56xXf1xX4xX3xX1xX26xXexX1b4xX3xXcxXdxX26xXbxX3xXexX3e8xX4xX3xX774xX2axX22xX18xX3xXexX16xXdxXbdxXexX6cxX3xXexX1xX96xX4xX3xX1xXdxXbdxX18xX3xX18xX19xX1xXdxX1d3xX125xX3xXexXb42xX4xX6cxX3xX774xX2axX9bxX26xXexX3xX5xXdxXbdxXexX6cxX3xX5xXdxX18xX1xX3xX1xX17xX64xXexX6cxX3xX7xX22xX18xX19xX3xXexX64xX17xX6cxX3xX1xXdxXbdxX2axX3xX774xX2axX1e2xX3xX4xX22xX4xX3xXa9xXadxX18xX3xX21xX1e2xX18xX3xX4xX1xX41xX3xX63xX64xX17xX3xX4xX2fxX6xX3xX45xX1e2xX18xX19xX6cxX3xX3dxX1xXa1xX3xX18xX56xXf1xX4xX6cxX3xXa97xXb3xXdxX3xX414xX1d3xX2axX3xX19xX1c4xXdxX3xXbxX1xX69xX18xX19xX6cxX3xX4xX1xX70xX18xX19xX3xX63xX64xXdxX3xX74xX37xX4xX1xX3xX32xX7axX7bxX7cxX3exX52xX2xX80xX3xX4xX2fxX6xX3xXcxX145xX18xX19xX3xX3cxX1bdxX3xXexX1xX56xX6cxX3xX4xX22xX4xX3xX18xX19xX1xX37xX3xX774xX2axX9bxX26xXexX6cxX3xX4xX1xX41xX3xX63xX64xX17xX3xX4xX2fxX6xX3x1328dxX2axX70xX4xX3xX1xX8cxXdxX6cxX3xX32xX1xX1bdxX18xX1xX3xXbxX1xX2fxX6cxX3xXcxX1xX2fxX3xXexX56xXf1xX18xX19xX3xX32xX1xX1bdxX18xX1xX3xXbxX1xX2fxX6cxX3xX4xX2fxX6xX3xX3cxX6xX18xX3xX32xX1xX41xX3xX63xX64xX17xX3xXf95xX2axX70xX4xX3xX19xXdxX6xX3xXbxX1xX69xX18xX19xX6cxX3xX4xX1xX70xX18xX19xX3xX74xX37xX4xX1xX3xX32xX7axX7bxX7cxX3exX52xX2xX80xX3xXa9xXa1xX3xXa9xXadxX18xX3xX21xX1e2xX18xX3xX414xX1xX22xX4xX3xX4xX2fxX6xX3xX4xX22xX4xX3xX4xX1ddxX3xX774xX2axX6xX18xX3xXcxX16xX2axX18xX19xX3xX56xX1ddxX18xX19xX3xXa9xXa1xX3xX4xX2fxX6xX3xXcxX41xX18xX1xX6cxX3xX239xX1xX22xXexX3xX21xXdxX400xX2axX3xX4xX1xX41xX3xX63xX64xX17xX3xX4xX2fxX6xX3xX63xX1b7xX18xX19xX3xX4xX1xX1bdxX3xX3cxX1bdxX3xXexX1xX56xX3xXcxX41xX18xX1xX3xX2fxX9bxX6cxX3xX32xX1xX2fxX3xXexX37xX4xX1xX3xX8bxX45xX3dxX3exX3xXexX41xX18xX1xX3xXexX64xXdxX3xX8bxX8cxXdxX3xX18xX19xX1xX37xX1b4xX0xXf5xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3cxX17xX74xX9bxXaxX12xXcxXdxX26xXbxX3xXexX3e8xX4xX3xX16xXa1xX3xX7xX17xX22xXexX6cxX3xX7xe641xX18xX3xX7xXa1xX18xX19xX3xXexX16xXdxX400xX18xX3xX414xX1xX6xXdxX3xX4xX22xX4xX3xXbxX1xX56xX1ddxX18xX19xX3xX22xX18xX6cxX3xX414xX37xX4xX1xX3xX21xX1e2xX18xX3xX63xX400xX3xX4xX1xX2fxX3xX63xX8cxX18xX19xX6cxX3xX414xX37xXbxX3xXexX1xXb3xXdxX3xX149xX18xX19xX3xXbxX1xX13exX3xXa9xXf1xXdxX3xX125xX1c4xXdxX3xXexX29bxX18xX1xX3xX1xX2axX70xX18xX19xX3xX74xX37xX4xX1xX3xX21xXbdxX18xX1xX3xX32xX7axX7bxX7cxX3exX52xX2xX80xX3xX4xX13exX3xXexX1xX400xX3xX3b3xX1e2xX9bxX3xX16xX6xX3xXa9xXf1xXdxX3xXexXdxX18xX1xX3xXexX1xX2c1xX18xX3xX414xX1xX1dxX18xX19xX3xX4xX1xX2fxX3xX774xX2axX6xX18xX6cxX3xX5xX1ddxX3xX5xXa1xX6cxX3xX125xX4fxXexX3xX4xX1e2xX18xX1xX3xX19xXdxX22xX4xX220xX3xX63xXd56xX9bxX3xX125xX64xX18xX1xX3xX4xX1dxX18xX19xX3xXexX22xX4xX3xXbxX1xX69xX18xX19xX6cxX3xX4xX1xX70xX18xX19xX3xX74xX37xX4xX1xX3xX21xXbdxX18xX1xX3xX32xX7axX7bxX7cxX3exX52xX2xX80xX3xXexX1xX10xX17xX3xXbxX1xX56xX1ddxX18xX19xX3xX4xX1xX891xX125xX3x11971xX3cxX70xX18xX3xXexX64xXdxX3xX4xX1xX46x10f80xX6cxX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX63xX13exX3xX4xX2c1xX18xX3xX18xX1xX2bxX18xX3xX74xXdxXbdxX18xX6cxX3xX63xX22xX18xX1xX3xX19xXdxX22xX3xX125xX149xX4xX3xX63xX8cxX6cxX3xX18xX19xX2axX9bxX3xX4xX1ddxX3xX74xX37xX4xX1xX3xX21xXbdxX18xX1xX3xXbxX1xX2a8xX3xX1xX3cdxXbxX3xXa9xXf1xXdxX3xXexX29bxX18xX1xX3xX1xX29bxX18xX1xX3xXexX1xX96xX4xX3xXexXdxX799xX18xX6cxX3xX4xX17xXdxX3xXexX16xX1c4xX18xX19xX3xX18xX1xX2bxX18xX3xX74xXdxXbdxX18xX3xXexX3e4xX3xX3b3xX6xX6cxX3xXexX3e4xX3xX7xXf1xX125xX6cxX3xXexX3e4xX3xX4xX1ddxX3xX7xX57xX3xX63xX400xX3xX4xX1xX41xX3xX63xX64xX17xX3xXexX16xXdxX400xX18xX3xX414xX1xX6xXdxX3xX4xX22xX4xX3xX21xXdxXbdxX18xX3xXbxX1xX22xXbxX3xX5xXdxX18xX1xX3xX1xX17xX64xXexX6cxX3xX7xX22xX18xX19xX3xXexX64xX17xX3xXbxX1xX2a8xX3xX1xX3cdxXbxX3xXa9xXf1xXdxX3xXexX3e4xX18xX19xX3xX63xX37xX6xX3xX21xXa1xX18xX6cxX3xX21xX1e2xX17xX3xX63xX1e2xX125xX3xXexX3e4xX18xX19xX3xX63xX37xX6xX3xXbxX1xX56xX1ddxX18xX19xX3xX6xX18xX3xXexX17xXa1xX18xX6cxX3xX63xX400xX3xXexX17xXa1xX18xX3xXexX41xX18xX1xX3xX6xX18xX3xXexX17xXa1xX18xX6cxX3xX5xXdxX18xX1xX3xX1xX17xX64xXexX6cxX3xX7xX22xX18xX19xX3xXexX64xX17xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xXa9xXdxXbdxX4xX3xX22xXbxX3xX74xX3e8xX18xX19xX3xX4xX22xX4xX3xX19xXdxX1e2xXdxX3xXbxX1xX22xXbxX3xXbxX1xX69xX18xX19xX6cxX3xX4xX1xX70xX18xX19xX3xX74xX37xX4xX1xX3xX32xX7axX7bxX7cxX3exX52xX2xX80xX6cxX3xXa9xXf1xXdxX3xXbxX1xX56xX1ddxX18xX19xX3xX4xX1xX891xX125xX3xX4xX13exX3xXexX1xX400xX3xX22xXbxX3xX74xX3e8xX18xX19xX3xX7xXf1xX125xX3xX1xX1ddxX18xX6cxX3xX4xX6xX17xX3xX1xX1ddxX18xX3xX18xX1xX56xX18xX19xX3xX414xX1xX1dxX18xX19xX3xX63xX56xX3cdxX4xX3xX4xX1xX2bxX125xX3xX1xX1ddxX18xX6cxX3xXexX1xX4fxXbxX3xX1xX1ddxX18xX1b4xX0xXf5xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3cxX17xX74xX9bxXaxX12xX127xX1b4xX3xXcxXdxX26xXbxX3xXexX3e8xX4xX3xXbxX1xX22xXexX3xX1xX2axX9bxX3xX7xX149xX4xX3xX125xX64xX18xX1xX3xX4xX2fxX6xX3xXexX17xXa1xX18xX3xX74xX891xX18xX3xXexX1xX6xX125xX3xX19xXdxX6xX3xXbxX1xX69xX18xX19xX6cxX3xX4xX1xX70xX18xX19xX3xX74xX37xX4xX1xX6cxX3xXbxX1xX1e2xXdxX3xX5xX4fxX9bxX3xX74xX891xX18xX3xX5xXa1xX125xX3xX19xX70xX4xX6cxX3xX5xX4fxX9bxX3xX19xXdxX6xX3xX63xX29bxX18xX1xX3xX5xXa1xX125xX3xXexX16xX2axX18xX19xX3xXexX891xX125xX220xX3xXbxX1xX22xXexX3xX1xX2axX9bxX3xX1xXdxXbdxX2axX3xX774xX2axX1e2xX3xX1xX17xX64xXexX3xX63xX8cxX18xX19xX3xX4xX2fxX6xX3xX4xX22xX4xX3xXexX145xX3xX32xX7axX7bxX7cxX3exX52xX2xX80xX3xX4xX8cxX18xX19xX3xX63xX1b7xX18xX19xX6cxX3xXexX145xX3xX6xX18xX3xXexX17xXa1xX18xX3xX32xX17xXa9xXdxX74xX1b4xX3xX5fbxX96xX3xXexX1xX6xX125xX3xX19xXdxX6xX3xX4xX2fxX6xX3xX18xX19xX56xXb3xXdxX3xX74xX891xX18xX3xX4xX13exX3xX650xX3xX18xX19xX1xXaa3xX6xX3xX774xX2axX9bxX26xXexX3xX63xX37xX18xX1xX220xX3xX125xX46xXdxX3xX18xX19xX56xXb3xXdxX3xX74xX891xX18xX3xXbxX1xX1e2xXdxX3xX5xXa1xX3xX125xX8cxXexX3xX4xX1xXdxX26xX18xX3xX7xXaa3xX220xX3xX125xX46xXdxX3xX19xXdxX6xX3xX63xX29bxX18xX1xX6cxX3xX4xX1ddxX3xX774xX2axX6xX18xX6cxX3xX63xX1ddxX18xX3xXa9xX37xX6cxX3xX63xX37xX6xX3xXbxX1xX56xX1ddxX18xX19xX6cxX3xX18xX1xX4fxXexX3xX5xXa1xX3xX4xX22xX4xX3xX21xXbdxX18xX1xX3xXa9xXdxXbdxX18xX6cxX3xX74xX17xX6xX18xX1xX3xX18xX19xX1xXdxXbdxXbxX6cxX3xX4xX1xX3cdxX6cxX3xXexX16xX56xXb3xX18xX19xX3xX1xX1c4xX4xX6cxX3xX4xX1dxX18xX19xX3xX7xX57xX6cx13c6bxX3xXbxX1xX1e2xXdxX3xX5xXa1xX3xX125xX8cxXexX3xXbxX1xX22xX17xX3xX63xXa1xXdxX3xX4xX1xX70xX18xX19xX3xX74xX37xX4xX1xX220xX3xX63xXa98xXexX3xX74xX56xXf1xXdxX3xX7xX96xX3xX5xX142xX18xX1xX3xX63xX64xX17xX3xX4xX2fxX6xX3xX45xX1e2xX18xX19xX6cxX3xX63xXdxXaaxX2axX3xX1xXa1xX18xX1xX3xX4xX2fxX6xX3xX4xX1xX1bdxX18xX1xX3xX774xX2axX9bxXaaxX18xX6cxX3xX7xX96xX3xXa9xXa1xX17xX3xX4xX2axX8cxX4xX3xX4xX2fxX6xX3xX48xXa98xXexX3xXexX16xX2bxX18xX3xXcxX145xX3xX774xX2axX70xX4xX3xXa9xXa1xX3xX4xX22xX4xX3xX63xX17xXa1xX18xX3xXexX1xX400xX3xXa9xXf1xXdxX3xXexXdxX18xX1xX3xXexX1xX2c1xX18xX3xX0xX10xX125xX12xX1196xX32xX1xX70xX18xX19xX3xX74xX37xX4xX1xX3xX18xX1xX56xX3xX4xX1xX70xX18xX19xX3xX19xXdxXa98xX4xX11a2xX0xXf5xX10xX125xX12xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xXbxX1xX69xX18xX19xX6cxX3xX4xX1xX70xX18xX19xX3xX74xX37xX4xX1xX3xX32xX7axX7bxX7cxX3exX52xX2xX80xX3xX18xX1x14f7exX125xX3xX18xX19xXadxX18xX3xX4xX1xXa98xX18xX6cxX3xX414xXdxX1d3xX18xX3xX774xX2axX9bxX26xXexX3xX63xXd56xX9bxX3xX5xX2a8xXdxX6cxX3xX414xX1xX1dxX18xX19xX3xX63xX400xX3xX74xX37xX4xX1xX3xX21xX2a8xX18xX19xX3xXbxX1xX22xXexX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX4xX8cxX18xX19xX3xX63xX1b7xX18xX19xX1b4xX0xXf5xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3cxX17xX74xX9bxXaxX12xX497xX1b4xX3xXcxXadxX18xX19xX3xX4xX56xXb3xX18xX19xX3xXa9xXa1xX3xX7xXdxX26xXexX3xX4xX1xXa98xXexX3xX414x15bc7xX3xX5xX2axX2bxXexX6cxX3xX414xX1653xX3xX4xX56xX1ddxX18xX19xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xXa9xXdxXbdxX4xX3xX4xX1xX4fxXbxX3xX1xXa1xX18xX1xX3xX4xX22xX4xX3xX21xXdxXbdxX18xX3xXbxX1xX22xXbxX3xXbxX1xX69xX18xX19xX6cxX3xX4xX1xX70xX18xX19xX3xX74xX37xX4xX1xX3xXexX16xX1d3xX18xX3xX125xX1c4xXdxX3xX5xXaa3xX18xX1xX3xXa9xX96xX4xX6cxX3xX125xX1c4xXdxX3xX63xX37xX6xX3xX21xXa1xX18xX220xX3xXexX1xX96xX4xX3xX1xXdxXbdxX18xX3xX18xX19xX1xXdxX1d3xX125xX3xX774xX2axX9bxX3xX63xX37xX18xX1xX3xX496xX25xX3xXa9xXa1xX3xX4xX22xX4xX3xX21xXdxXbdxX18xX3xXbxX1xX22xXbxX3xX19xXdxX142xX18xX3xX4xX22xX4xX1xX6cxX3xX4xX22xX4xX1xX3xX5xX9bxX6cxX3xX414xX1xX17xX6xX18xX1xX3xXa9xX2a8xX18xX19xX6cxX3xXexX16xX2axX9bxX3xXa9xX26xXexX6cxX3xX3b3xe6f9xXexX3xX18xX19xX1xXdxXbdxX125xX6cxX3xX63xXdxXaaxX2axX3xXexX16xX37xX6cxX3xXexXdxX1d3xX125xX3xXa9xXbdaxX4xX3xX3b3xXdxX18xX1b4xX3xX7bxXdxXbdxX4xX3xX22xXbxX3xX74xX3e8xX18xX19xX3xX4xX22xX4xX3xX21xXdxXbdxX18xX3xXbxX1xX22xXbxX3xXbxX1xX69xX18xX19xX6cxX3xX4xX1xX70xX18xX19xX3xX74xX37xX4xX1xX3xXbxX1xX1e2xXdxX3xX63xX56xX3cdxX4xX3xXexX16xXdxX400xX18xX3xX414xX1xX6xXdxX3xXexX1xX96xX4xX3xX4xX1xX4fxXexX6cxX3xX18xX19xX1xXdxX1d3xX125xX3xX18xX19xXa98xXexX6cxX3xX125xX64xX18xX1xX3xX125xXb1fxX6cxX3xX774xX2axX9bxX26xXexX3xX5xXdxXbdxXexX6cxX3xX4xX1xXa98xXexX3xX4xX1xXb1fxX3xX18xX19xX6xX9bxX3xXexX3e4xX3xX63xX2c1xX2axX6cxX3xX3b3xX2axX9bxX1d3xX18xX3xX7xX2axX70xXexX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xXexX4fxXexX3xX4xX1e2xX3xX4xX22xX4xX3xX414xX1xX891xX2axX1b4xX3xXcxX16xX17xX18xX19xX3xX63xX13exX6cxX3xX4xX2c1xX18xX3xXexX2bxXbxX3xXexX16xX2axX18xX19xX3xX7xXdxX26xXexX3xX4xX1xXa98xXexX3xX4xX1dxX18xX19xX3xXexX22xX4xX3xXbxX1xX69xX18xX19xX6cxX3xX4xX1xX70xX18xX19xX3xX74xX37xX4xX1xX3xX63xX400xX3xX18xX19xXadxX18xX3xX4xX1xXa98xX18xX3xXexX16xXdxXbdxXexX3xX63xX400xX3xX18xX19xX2axX1b7xX18xX3xX5xX891xX9bxX3xXexX3e4xX3xX21xX1d3xX18xX3xX18xX19xX17xXa1xXdxX220xX3xXbxX1xX69xX18xX19xX3xX18xX19xX3e4xX6xX3xXexX1bdxX4xX1xX3xX4xX96xX4xX6cxX3xXbxX1xX22xXexX3xX1xXdxXbdxX18xX3xX7xXf1xX125xX6cxX3xXexX16xX2axX9bxX3xXa9xX26xXexX3xXexX1xX2c1xX18xX3xXexX70xX4xX220xX3xXexX1xX96xX4xX3xX1xXdxXbdxX18xX3xX18xX19xX1xXdxX1d3xX125xX3xX4xX22xX4xX3xX774xX2axX9bxX3xX63xX37xX18xX1xX3xXa9xXaaxX3xX4xX22xX4xX1xX3xX5xX9bxX3xXexX2bxXbxX3xXexX16xX2axX18xX19xX6cxX3xX4xX22xX4xX1xX3xX5xX9bxX3xXexX64xXdxX3xX18xX1xXa1xX3xXexX1xX10xX17xX3xX63xXb42xX18xX19xX3xX774xX2axX9bxX3xX63xX37xX18xX1xX6cxX3xXexX2axX9bxXbdxXexX3xX63xX70xXdxX3xX414xX1xX1dxX18xX19xX3xX63xX400xX3xX3b3xX1e2xX9bxX3xX16xX6xX3xXexX16xX56xXb3xX18xX19xX3xX1xX3cdxXbxX3xX5xX891xX9bxX3xX18xX1xXdxX799xX125xX3xX4xX1xX1713xX17xX6cxX3xX414xX1xX1dxX18xX19xX3xX63xX400xX3xX74xX37xX4xX1xX3xX21xXbdxX18xX1xX3xX5xX891xX9bxX3xX5xX6xX18xX3xX16xX6xX3xX4xX8cxX18xX19xX3xX63xX1b7xX18xX19xX1b4xX0xXf5xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3cxX17xX74xX9bxXaxX12xX4c4xX1b4xX3xXcxXdxX26xXbxX3xXexX3e8xX4xX3xX125xX57xX3xX16xX8cxX18xX19xX3xX4xX22xX4xX3xX4xX1ddxX3xX7xX57xX3xX4xX22xX4xX1xX3xX5xX9bxX6cxX3xX21xX1d3xX18xX3xX4xX64xX18xX1xX3xXa9xXdxXbdxX4xX3xX414xX1xXd56xX18xX3xXexX16xX56xX1ddxX18xX19xX3xX21xXa1xX18xX3xX19xXdxX6xX17xX3xX4xX1ddxX3xX7xX57xX3xXa9xX2bxXexX3xX4xX1xX4fxXexX3xX4xX22xX4xX3xXexX16xX56xXb3xX18xX19xX3xX1xX1c4xX4xX3xX1xXdxXbdxX18xX3xX63xX6xX18xX19xX3xXexX64xX125xX3xXexX1xXb3xXdxX3xX5xXa1xX125xX3xX4xX1ddxX3xX7xX57xX3xX4xX22xX4xX1xX3xX5xX9bxX3xXexX2bxXbxX3xXexX16xX2axX18xX19xX3xXbxX1xX69xX18xX19xX6cxX3xX4xX1xX70xX18xX19xX3xX32xX7axX7bxX7cxX3exX52xX2xX80xX3xX4xX1xX17xX3xX18xX19xXa1xX18xX1xX3xX608xXdxX22xX17xX3xX74xX3e8xX4xX3xXa9xXa1xX3xX4xX22xX4xX3xX3dxX1xXa1xX3xXexX16xX56xXb3xX18xX19xX3xXexX1xX10xX17xX3xXexXdxX18xX1xX3xXexX1xX2c1xX18xX3xX32xX1dxX18xX19xX3xX63xXdxXbdxX18xX3xX7xX70xX3xX127xX4c4xXf5xX32xX45xX52xX3bxX3cxX3dxX3exX3xX18xX19xXa1xX9bxX3xX2xX2xXf5xX121xXf5xX127xX128xX127xX2xX3xXa9xXa1xX3xX32xX1dxX18xX19xX3xXa9xXadxX18xX3xX7xX70xX3xX2xX127xX497xX4cfxX496xXf5xX3bxX3cxX3dxX3exX52xX7bxXa76xX3xX18xX19xXa1xX9bxX3xX2xX496xXf5xX121xXf5xX127xX128xX127xX2xX3xX4xX2fxX6xX3xX32xX1xX2fxX3xXexX37xX4xX1xX3xX3bxX3cxX3dxX3exX3xXexX41xX18xX1xX220xX3xX4xX2c1xX18xX3xX4xX1xX2fxX3xX63xX8cxX18xX19xX3xX16xXa1xX3xX7xX17xX22xXexX3xX1xXbdxX3xXexX1xX70xX18xX19xX3xX4xX1ddxX3xX7xX57xX3xXa9xX2bxXexX3xX4xX1xX4fxXexX3xX1xXdxXbdxX18xX3xX4xX13exX6cxX3xX18xX1xX56xX485xX3xX32xX1dxX18xX19xX3xX7xX57xX6cxX3xX18xX1xXa1xX3xXa9xXadxX18xX3xX1xX13exX6xX3xX74xX1dxXdxX3xX74xX56xX6cxX3xXexX16xX64xX125xX3xX9bxX3xXexX26xX6cxX3xX4xX22xX4xX3xX414xX1xX22xX4xX1xX3xX7xX64xX18xX6cxX3xX18xX1xXa1xX3xX18xX19xX1xX41xX6cxX3xX74xX17xX6xX18xX1xX3xXexX16xX64xXdxX3xX774xX2axX891xX18xX3xX63xX8cxXdxX6cxX14f4xX3xX63xX400xX3xX3b3xX891xX9bxX3xX74xX96xX18xX19xX3xXbxX1xX56xX1ddxX18xX19xX3xX22xX18xX3xXexX1xXa1xX18xX1xX3xX5xX2bxXbxX3xX4xX22xX4xX3xX414xX1xX2axX3xX4xX22xX4xX1xX3xX5xX9bxX6cxX3xX4xX22xX4xX3xX4xX1ddxX3xX7xX57xX3xXexX1xX2axX3xX74xX2axX18xX19xX3xX63xXdxXaaxX2axX3xXexX16xX37xX3xX32xX7axX7bxX7cxX3exX52xX2xX80xX3xX414xX1xXdxX3xX4xX13exX3xXexX29bxX18xX1xX3xX1xX2axX70xX18xX19xX3xX3b3xX1e2xX9bxX3xX16xX6xX1b4xX0xXf5xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3cxX17xX74xX9bxXaxX12xX32xX22xX4xX3xX1xX2axX9bxXbdxX18xX6cxX3xXexX1xX37xX3xX3b3xX142xX6cxX3xXexX1xXa1xX18xX1xX3xXbxX1xX70xX3xXbxX1xX1e2xXdxX3xX18xXbdaxX125xX3xX4xX1xXbdaxX4xX3xXexX29bxX18xX1xX3xX1xX29bxX18xX1xX3xX4xX1ddxX3xX7xX57xX220xX3xXexX1xX56xXb3xX18xX19xX3xX3b3xX2axX9bxX1d3xX18xX3xX63xX1dxX18xX3xX63xX70xX4xX6cxX3xX414xXdxX400xX125xX3xXexX16xX6xX3xX4xX4fxXbxX3xX74xX56xXf1xXdxX6cxX3xX16xXa1xX3xX7xX17xX22xXexX3xX4xX22xX4xX3xX414xX1xX891xX2axX6cxX3xX4xX22xX4xX3xX63xXdxXaaxX2axX3xX414xXdxXbdxX18xX6cxX3xX21xXdxXbdxX18xX3xXbxX1xX22xXbxX3xXbxX1xX69xX18xX19xX6cxX3xX4xX1xX70xX18xX19xX3xX74xX37xX4xX1xX3xX21xXbdxX18xX1xX220xX3xX63xX1b7xX18xX19xX3xXexX1xXb3xXdxX6cxX3xX3b3x12bc4xX3xX5xX650xX3xX18xX19xX1xXdxX1d3xX125xX3xX4xX22xX4xX3xXa9xXdxX3xXbxX1xX64xX125xX6cxX3xX414xX400xX3xX4xX1e2xX3xX3b3xX1c5fxX3xX5xX650xX3xX1xX29bxX18xX1xX3xX7xX96xX3xX63xX70xXdxX3xXa9xXf1xXdxX3xX125xX1c4xXdxX3xX1xXa1xX18xX1xX3xXa9xXdxX3xX414xX1xX1dxX18xX19xX3xXexX2axX891xX18xX3xXexX1xX2fxX6cxX3xX4xX1e2xX18xX3xXexX16xX57xX6cxX3xX4xX1xX70xX18xX19xX3xX63xX70xXdxX3xXa9xXdxXbdxX4xX3xXexX1xX96xX4xX3xX1xXdxXbdxX18xX3xX4xX22xX4xX3xX774xX2axX9bxX3xX63xX37xX18xX1xX3xXbxX1xX69xX18xX19xX6cxX3xX4xX1xX70xX18xX19xX3xX74xX37xX4xX1xX1b4xX0xXf5xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3cxX17xX74xX9bxXaxX12xX32xX1xX2fxX3xX63xX8cxX18xX19xX3xX3b3xX891xX9bxX3xX74xX96xX18xX19xX3xXa9xXa1xX3xXexX16xXdxX400xX18xX3xX414xX1xX6xXdxX3xX414xX26xX3xX1xX17xX64xX4xX1xX3xXexX2axX9bxX1d3xX18xX3xXexX16xX2axX9bxXaaxX18xX6cxX3xXa9xX2bxX18xX3xX63xX8cxX18xX19xX6cxX3xX4xX2axX18xX19xX3xX4xX4fxXbxX3xX18xX1xX934xX18xX19xX3xX414xXdxX26xX18xX3xXexX1xX149xX4xX3xX4xX2c1xX18xX3xXexX1xXdxX26xXexX3xX63xX400xX3xX4xX22xX18xX3xX21xX8cxX6cxX3xX63xX1e2xX18xX19xX3xXa9xXdxX1d3xX18xX3xXa9xXa1xX3xX4xX22xX4xX3xXexX2c1xX18xX19xX3xX5xXf1xXbxX3xX3dxX1xX891xX18xX3xX74xX891xX18xX3xX18xX1xX2bxX18xX3xXexX1xX149xX4xX3xX63xX2c1xX9bxX3xX63xX2fxX6cxX3xXexX96xX3xX19xXdxX22xX4xX6cxX3xX4xX1xX2axX9bxX400xX18xX3xXexX3e4xX3xXexX16xX64xX18xX19xX3xXexX1xX22xXdxX3xX21xX37xX3xX63xX8cxX18xX19xX3xX7xX6xX18xX19xX3xX4xX1xX2fxX3xX63xX8cxX18xX19xX3xXexX4fxX18xX3xX4xX1dxX18xX19xX6cxX3xXexX1xX1bdxX4xX1xX3xX149xX18xX19xX3xX18xX1xX6xX18xX1xX3xX4xX1xX13exX18xX19xX3xXa9xXf1xXdxX3xX74xXdxX799xX18xX3xX21xXdxX26xX18xX3xX4xX2fxX6xX3xXexX29bxX18xX1xX3xX1xX29bxX18xX1xX3xX74xX37xX4xX1xX3xX21xXbdxX18xX1xX6cxX3xX414xX1xX1dxX18xX19xX3xX63xX400xX3xX21xX37xX3xX63xX8cxX18xX19xX6cxX3xX21xX4fxXexX3xX18xX19xXb3xX6cxX3xXa9xX56xX3cdxXexX3xX774xX2axX6xX3xX414xX1xX13exX3xX414xX1xXadxX18xX3xX63xX400xX3xX4xX1xXdxX26xX18xX3xXexX1xXbdaxX18xX19xX3xX74xX37xX4xX1xX3xX21xXbdxX18xX1xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX125xX1c4xXdxX3xX63xXdxXaaxX2axX3xX414xXdxXbdxX18xX6cxX3xX1xX17xXa1xX18xX3xX4xX1e2xX18xX1xX1b4xX0xXf5xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3cxX17xX74xX9bxXaxX12xX496xX1b4xX3xX3dxX19xXa1xX18xX1xX3xX614xX3xXexX26xX3xXexX145xX3xX4xX1xX149xX4xX3xXexX16xXdxX400xX18xX3xX414xX1xX6xXdxX3xXexX1xX96xX4xX3xX1xXdxXbdxX18xX3xX4xX22xX4xX3xX21xXdxXbdxX18xX3xXbxX1xX22xXbxX3xX18xX1xX15d8xX125xX3xX18xX891xX18xX19xX3xX4xX6xX17xX3xX18xXadxX18xX19xX3xX5xX96xX4xX3xX3b3xX1713xXexX3xX18xX19xX1xXdxXbdxX125xX3xXa9xXa1xX3xX63xXdxXaaxX2axX3xXexX16xX37xX3xX21xXbdxX18xX1xX3xX18xX1xX891xX18xX3xX32xX7axX7bxX7cxX3exX52xX2xX80xX220xX3xX4xX1xX2axXd56xX18xX3xX21xX37xX3xXexX70xXexX3xX4xX22xX4xX3xX63xXdxXaaxX2axX3xX414xXdxXbdxX18xX3xXa9xXaaxX3xX18xX1xX891xX18xX3xX5xX96xX4xX6cxX3xX4xX1ddxX3xX7xX57xX3xXa9xX2bxXexX3xX4xX1xX4fxXexX6cxX3xXexX16xX6xX18xX19xX3xXexX1xXdxX26xXexX3xX21xX37xX3xXbxX1xX3e8xX4xX3xXa9xX3e8xX3xX63xXdxXaaxX2axX3xXexX16xX37xX3xX21xXbdxX18xX1xX3xX18xX1xX891xX18xX3xX32xX7axX7bxX7cxX3exX52xX2xX80xX220xX3xX63xX1b7xX18xX19xX3xXexX1xXb3xXdxX6cxX3xXexXadxX18xX19xX3xX4xX56xXb3xX18xX19xX3xX4xX1dxX18xX19xX3xXexX22xX4xX3xXexX2bxXbxX3xX1xX2axX4fxX18xX6cxX3xX21xX1b7xXdxX3xX74xX56x12230xX18xX19xX3xX4xX1xX2axX9bxX1d3xX18xX3xX125xX1dxX18xX6cxX3xX18xX19xX1xXdxXbdxXbxX3xXa9xX3e8xX3xX4xX1xX17xX3xX5xX96xX4xX3xX5xX56xX3cdxX18xX19xX3xXexX2axX9bxX26xX18xX3xX63xX2c1xX2axX1b4xX3xXcxXdxX26xXbxX3xXexX3e8xX4xX3xX63xX2c1xX2axX3xXexX56xX3xX21xX145xX3xX7xX2axX18xX19xX3xXexX16xX6xX18xX19xX3xXexX1xXdxX26xXexX3xX21xX37xX3xX3b3xX1713xXexX3xX18xX19xX1xXdxXbdxX125xX3xX63xX400xX3xX18xX891xX18xX19xX3xX4xX1dxX18xX19xX3xX7xX2axX4fxXexX6cxX3xXbxX1xX22xXexX3xX1xX2axX9bxX3xX1xXdxXbdxX2axX3xX774xX2axX1e2xX3xXexX70xXdxX3xX63xX6xX3xX1xX17xX64xXexX3xX63xX8cxX18xX19xX3xX4xX2fxX6xX3xX1xXbdxX3xXexX1xX70xX18xX19xX3xX125xX22xX9bxX3xX3b3xX1713xXexX3xX18xX19xX1xXdxXbdxX125xX3xX18xX1xX15d8xX125xX3xX7xXa1xX18xX19xX3xX5xX1c4xX4xX6cxX3xXbxX1xX22xXexX3xX1xXdxXbdxX18xX3xX18xX1xX6xX18xX1xX3xX4xX22xX4xX3xXexX16xX56xXb3xX18xX19xX3xX1xX3cdxXbxX3x16330xX128xX220xX3xXexXdxX26xXbxX3xXexX3e8xX4xX3xX4xX2fxX18xX19xX3xX4xX70xX6cxX3xX18xX891xX18xX19xX3xX4xX6xX17xX3xX18xXadxX18xX19xX3xX5xX96xX4xX3xX125xX64xX18xX19xX3xX5xX56xXf1xXdxX3xX9bxX3xXexX26xX3xX4xX22xX4xX3xXexX2axX9bxX26xX18xX220xX3xXexXadxX18xX19xX3xX4xX56xXb3xX18xX19xX3xX4xX1xX2axX9bxX400xX18xX3xX19xXdxX6xX17xX3xX414x112f9xX3xXexX1xX2axX2bxXexX3xX4xX1xX17xX3xXexX2axX9bxX26xX18xX3xX74xX56xXf1xXdxX1b4xX3xX3cxX1d3xX18xX3xX4xX64xX18xX1xX3xXa9xXdxXbdxX4xX3xX5xXa1xX125xX3xXexX70xXexX3xX4xX1dxX18xX19xX3xXexX22xX4xX3xX414xX1xX22xX125xX6cxX3xX4xX1xX934xX6xX3xX21xXbdxX18xX1xX3xXa9xXa1xX3xX5xXa1xX125xX3xXexX70xXexX3xX18xX1xXdxXbdxX125xX3xXa9xX3e8xX3xXbxX1xX69xX18xX19xX3xX4xX1xX70xX18xX19xX3xX74xX37xX4xX1xX3xX32xX7axX7bxX7cxX3exX52xX2xX80xX6cxX3xX4xX22xX4xX3xX21xXbdxX18xX1xX3xXa9xXdxXbdxX18xX6cxX3xX4xX1ddxX3xX7xX57xX3xX9bxX3xXexX26xX3xXbxX1xX1e2xXdxX3xX21xX1e2xX17xX3xX63xX1e2xX125xX3xX6xX18xX3xXexX17xXa1xX18xX3xXexX2axX9bxXbdxXexX3xX63xX70xXdxX3xX4xX1xX17xX3xX4xX22xX18xX3xX21xX8cxX6cxX3xX9bxX6cxX3xX21xX22xX4xX3xX7xXaa3xX6cxX3xX18xX1xX891xX18xX3xXa9xXdxX1d3xX18xX3xX9bxX3xXexX26xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX774xX2axX22xX3xXexX16xX29bxX18xX1xX3xXexX1xX96xX4xX3xX1xXdxXbdxX18xX3xX18xX1xXdxXbdxX125xX3xXa9xX3e8xX3xX63xX56xX3cdxX4xX3xX19xXdxX6xX17xX6cxX3xXexX2axX9bxXbdxXexX3xX63xX70xXdxX3xX414xX1xX1dxX18xX19xX3xX63xX400xX3xX74xX37xX4xX1xX3xX21xXbdxX18xX1xX3xX5xX891xX9bxX3xX5xX6xX18xX6cxX3xX21xX2a8xX18xX19xX3xXbxX1xX22xXexX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX4xX22xX4xX3xX4xX1ddxX3xX7xX57xX3xX9bxX3xXexX26xX1b4xX3xX45xX1b7xX18xX19xX3xXexX1xXb3xXdxX3xX3b3xX891xX9bxX3xX74xX96xX18xX19xX3xXbxX1xX56xX1ddxX18xX19xX3xX22xX18xX6cxX3xX414xX26xX3xX1xX17xX64xX4xX1xX6cxX3xX125xX1dxX3xX1xX29bxX18xX1xX3xX1196xX3cxXbdxX18xX1xX3xXa9xXdxXbdxX18xX3xX32xX7axX7bxX7cxX3exX52xX2xX80xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX21xXbdxX18xX1xX3xXa9xXdxXbdxX18xX11a2xX3xX63xX400xX3xX414xX1xXdxX3xX4xX2c1xX18xX3xXexX1xXdxX26xXexX3xX4xX13exX3xXexX1xX400xX3xX414xX1xX57xXdxX3xX63xX8cxX18xX19xX3xX18xX19xX6xX9bxX1b4xX3xX3cxX145xX3xX7xX2axX18xX19xX3xXa9xXa1xX3xX18xX891xX18xX19xX3xX4xX6xX17xX3xX18xXadxX18xX19xX3xX5xX96xX4xX3xX3b3xX1713xXexX3xX18xX19xX1xXdxXbdxX125xX6cxX3xX21xX1e2xX17xX3xX63xX1e2xX125xX3xX3b3xX1713xXexX3xX18xX19xX1xXdxXbdxX125xX3xX18xX1xX6xX18xX1xX3x13188xXexX70xXdxX3xX63xX6xX3xX414xX1xX1dxX18xX19xX3xX774xX2axX22xX3xX121xX3xX19xXdxXb3xX3xX414xX400xX3xXexX3e4xX3xX414xX1xXdxX3xX18xX1xX2bxX18xX3xX63xX56xX3cdxX4xX3xX125x12eb7xX2ax10080xX3xX18xX1xX15d8xX125xX3xXbxX1xX22xXexX3xX1xXdxXbdxX18xX3xX7xXf1xX125xX3xX209axX128xX3xXbxX1xX3e8xX4xX3xXa9xX3e8xX3xX4xX1dxX18xX19xX3xXexX22xX4xX3xXexX16xX2axX9bxX3xXa9xX26xXexX3xXa9xXa1xX3xXbxX1xX891xX18xX3xX5xX17xX64xXdxX3xX63xXdxXaaxX2axX3xXexX16xX37xX3xX18xX19xX6xX9bxX220xX3xXbxX1xX1e2xXdxX3xX414xXdxX400xX125xX3xX7xX17xX22xXexX6cxX3xXexX2axX9bxXbdxXexX3xX63xX70xXdxX3xX414xX1xX1dxX18xX19xX3xX21xXbb2xX3xX7xX13exXexX6cxX3xX414xX1xX1dxX18xX19xX3xX63xX400xX3xX209axX128xX3xXexXdxX26xXbxX3xXexX3e8xX4xX3xXexXdxX26xXbxX3xX3b3xXb42xX4xX6cxX3xX74xXdxX3xX4xX1xX2axX9bxX400xX18xX3xX5xXa1xX125xX3xX5xX891xX9bxX3xX5xX6xX18xX3xX74xX37xX4xX1xX3xX21xXbdxX18xX1xX3xX16xX6xX3xX4xX8cxX18xX19xX3xX63xX1b7xX18xX19xX1b4xX0xXf5xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3cxX17xX74xX9bxXaxX12xX4cfxX1b4xX3xX32xX22xX4xX3xX18xX1xXdxXbdxX125xX3xXa9xX3e8xX3xX4xX3e8xX3xXexX1xX400xX485xX0xXf5xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3cxX17xX74xX9bxXaxX12xX4cfxX1b4xX2xX1b4xX3xX32xX1dxX18xX19xX3xX6xX18xX3xXexX41xX18xX1xX6cxX3xXcxX16xX56xX57xX18xX19xX3xX4xX22xX4xX3xX32xX1xX70xXexX3xX414xXdxX400xX125xX3xX7xX17xX22xXexX3xX5xXdxX1d3xX18xX3xX18xX19xXa1xX18xX1xX3xXbxX1xX3e8xX4xX3xXa9xX3e8xX3xX4xX1dxX18xX19xX3xXexX22xX4xX3xXbxX1xX69xX18xX19xX6cxX3xX4xX1xX70xX18xX19xX3xX74xX37xX4xX1xX3xX32xX7axX7bxX7cxX3exX52xX2xX80xX3xXbxX1xX70xXdxX3xX1xX3cdxXbxX3xX4xX1xXa98xXexX3xX4xX1xXb1fxX3xXa9xXf1xXdxX3xX3bxX3cxX3dxX3exX3xX4xX22xX4xX3xX1xX2axX9bxXbdxX18xX6cxX3xXexX1xX37xX3xX3b3xX142xX6cxX3xXexX1xXa1xX18xX1xX3xXbxX1xX70xX485xX0xXf5xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3cxX17xX74xX9bxXaxX12xXcxX1xX96xX4xX3xX1xXdxXbdxX18xX3xXa9xXdxXbdxX4xX3xX3b3xX1c5fxX3xXbxX1xX64xXexX3xX18xX19xX1xXdxX1d3xX125xX3xX18xX1xX934xX18xX19xX3xX18xX19xX56xXb3xXdxX3xXa9xXdxX3xXbxX1xX64xX125xX3xX774xX2axX9bxX3xX63xX37xX18xX1xX3xXa9xXaaxX3xXbxX1xX69xX18xX19xX6cxX3xX4xX1xX70xX18xX19xX3xX74xX37xX4xX1xX3xX32xX7axX7bxX7cxX3exX52xX2xX80xX6cxX3xX18xX1xX934xX18xX19xX3xX18xX19xX56xXb3xXdxX3xXexX96xX3xX650xX3xX16xXb3xXdxX3xX414xX1xXbb2xXdxX3xXa9xX2a8xX18xX19xX3xX63xX6xX18xX19xX3xXexX1xX96xX4xX3xX1xXdxXbdxX18xX3xX19xXdxX142xX18xX3xX4xX22xX4xX1xX3xXexX1xX10xX17xX3xX32xX1xX41xX3xXexX1xX37xX3xX2xX4cfxX3xX4xX2fxX6xX3xXcxX1xX2fxX3xXexX56xXf1xX18xX19xX3xX32xX1xX1bdxX18xX1xX3xXbxX1xX2fxX3xX414xX1xXdxX3xXexX16xX57xX3xXa9xXaaxX3xX63xX37xX6xX3xXbxX1xX56xX1ddxX18xX19xX1b4xX3xX239xX1xX891xX18xX3xX5xX2axX1b7xX18xX19xX3xX414xXdxX400xX125xX3xX7xX17xX22xXexX3xX18xX19xX56xXb3xXdxX3xXa9xXa1xX3xXbxX1xX56xX1ddxX18xX19xX3xXexXdxXbdxX18xX3xX774xX2axX6xX3xX4xX1xX70xXexX3xX63xX1e2xX125xX3xX21xX1e2xX17xX3xX414xXdxX400xX125xX3xX7xX17xX22xXexX3xX4xX1xXa98xXexX3xX18xX1xX56xX18xX19xX3xX414xX1xX1dxX18xX19xX3xX19xX891xX9bxX3xX2a8xX18xX3xXexXbdaxX4xX3xX19xXdxX6xX17xX3xXexX1xX1dxX18xX19xX220xX3xX9bxX1d3xX2axX3xX4xX2c1xX2axX3xX4xX22xX4xX3xXbxX1xX56xX1ddxX18xX19xX3xXexXdxXbdxX18xX3xX5xX2axX1b7xX18xX19xX3xX3b3xX6xX18xX1xX3xX63xX56xX3cdxX4xX3xXbxX1xX1713xXbxX3xX5xX56xX2axX3xXexX1xX1dxX18xX19xX3xX774xX2axX6xX3xX4xX1xX70xXexX3xX414xX1xX1dxX18xX19xX3xX74xX3e4xX18xX19xX3xX63xX46xX3xXexX16xX1d3xX18xX3xX63xX37xX6xX3xX21xXa1xX18xX3xXexX41xX18xX1xX220xX3xX9bxX1d3xX2axX3xX4xX2c1xX2axX3xX414xX1xX6xXdxX3xX21xX22xX17xX3xXexX1xX1dxX18xX19xX3xXexXdxX18xX3xX4xX22xX3xX18xX1xX891xX18xX3xX4xX2fxX6xX3xX4xX22xX4xX3xX4xX1dxX18xX19xX3xX74xX891xX18xX3xXexX16xX57xX3xXa9xXaaxX3xX63xX37xX6xX3xXbxX1xX56xX1ddxX18xX19xX3xX63xX400xX3xX414xX37xXbxX3xXexX1xXb3xXdxX3xXbxX1xX70xXdxX3xX1xX3cdxXbxX6cxX3xXexX1xX1dxX18xX19xX3xX21xX22xX17xX3xX4xX1xX17xX3xX4xX22xX4xX3xX63xX37xX6xX3xXbxX1xX56xX1ddxX18xX19xX3xX4xX13exX3xX4xX1dxX18xX19xX3xX74xX891xX18xX3xX63xX400xX3xX4xX1xX2fxX3xX63xX8cxX18xX19xX3xXexXdxX26xXbxX3xX18xX1xX2bxX18xX6cxX3xX774xX2axX1e2xX18xX3xX5xX650xX6cxX3xX3b3xX1713xXexX3xX18xX19xX1xXdxXbdxX125xX6cxX3xX4xX22xX4xX1xX3xX5xX9bxX3xXexX1xX10xX17xX3xX774xX2axX9bxX3xX63xX37xX18xX1xX1b4xX0xXf5xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3cxX17xX74xX9bxXaxX12xX614xX1d3xX2axX3xX4xX2c1xX2axX3xX4xX1xX2fxX3xX4xX22xX4xX3xXbxX1xX56xX1ddxX18xX19xX3xXexXdxXbdxX18xX3xX22fcxX21xX6xX17xX3xX19xX1b7xX125xX3xX4xX1e2xX3xX5xX22xXdxX3xX3b3xX10xX3xXa9xXa1xX3xXbxX1xX3e8xX3xX3b3xX10xX232bxX3xX4xX1xX57xX3xX18xX19xX56xXb3xXdxX3xXexX3e4xX3xX4xX22xX4xX3xX63xX37xX6xX3xXbxX1xX56xX1ddxX18xX19xX3xX63xX6xX18xX19xX3xXexX1xX96xX4xX3xX1xXdxXbdxX18xX3xX19xXdxX142xX18xX3xX4xX22xX4xX1xX3xX3b3xX142xX3xX1xX8cxXdxX3xX1xX17xXa98xX4xX3xXa9xX2a8xX18xX19xX3xX74xX37xX4xX1xX3xXexX16xX57xX3xXa9xXaaxX3xXexX41xX18xX1xX3xXbxX1xX1e2xXdxX3xX4xX1xX4fxXbxX3xX1xXa1xX18xX1xX3xX3b3xX1c5fxX3xXbxX1xX64xXexX3xX18xX19xX1xXdxX1d3xX125xX3xXa9xXa1xX3xXexX1xX96xX4xX3xX1xXdxXbdxX18xX3xX4xX22xX4xX1xX3xX5xX9bxX3xXexX2bxXbxX3xXexX16xX2axX18xX19xX3xX127xX2xX3xX18xX19xXa1xX9bxX6cxX3xXexX96xX3xX4xX1xXdxX3xXexX16xX1e2xX3xX125xX1c4xXdxX3xX4xX1xXdxX3xXbxX1xX1bdxX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xXexX1xXb3xXdxX3xX19xXdxX6xX18xX3xX4xX22xX4xX1xX3xX5xX9bxX1b4xX0xXf5xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3cxX17xX74xX9bxXaxX12xX32xX1dxX18xX19xX3xX6xX18xX3xXexX41xX18xX1xX3xXbxX1xX70xXdxX3xX1xX3cdxXbxX3xXa9xXf1xXdxX3xX4xX22xX4xX3xX7xX57xX6cxX3xX18xX19xXa1xX18xX1xX3xX5xXdxX1d3xX18xX3xX774xX2axX6xX18xX3xXa9xXa1xX3xX3bxX3cxX3dxX3exX3xX4xX22xX4xX3xX1xX2axX9bxXbdxX18xX6cxX3xXexX1xX37xX3xX3b3xX142xX3xX18xX1ddxXdxX3xX5xX2bxXbxX3xX4xX1xX70xXexX3xX63xX1e2xX125xX3xX21xX1e2xX17xX3xX4xX1xX26xX3xX63xX8cxX6cxX3xX4xX1xX1bdxX18xX1xX3xX7xX22xX4xX1xX6cxX3xX18xX1ddxXdxX3xXadxX18xX3xX18xX19xX1xX41xX3xXa9xXa1xX3xX4xX22xX4xX3xX1xX17xX64xXexX3xX63xX8cxX18xX19xX3xX4xX13exX3xX5xXdxX1d3xX18xX3xX774xX2axX6xX18xX3xX4xX1xX17xX3xX4xX22xX4xX3xXexX1xXa1xX18xX1xX3xXa9xXdxX1d3xX18xX3xXexX145xX3xX4xX1xX70xXexX3xXexX1xX10xX17xX3xX774xX2axX9bxX3xX63xX37xX18xX1xX3xX1xXdxXbdxX18xX3xX1xXa1xX18xX1xX1b4xX0xXf5xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3cxX17xX74xX9bxXaxX12xX4cfxX1b4xX127xX1b4xX3xX5fbxX57xX3xX614xX3xXexX26xX485xX3xX239xX1xX70xXdxX3xX1xX3cdxXbxX3xXa9xXf1xXdxX3xX32xX1dxX18xX19xX3xX6xX18xX3xXexX41xX18xX1xX6cxX3xXexX16xXdxX400xX18xX3xX414xX1xX6xXdxX3xXcxX10xX7xXexX3xX18xX1xX6xX18xX1xX3xX414xX1xX22xX18xX19xX3xX18xX19xX2axX9bxX1d3xX18xX3xX5fbxX9f8xX9f9xX5fbxX52xX32xX17xX7bxX52xX127xX3xX21xX145xX3xX7xX2axX18xX19xX3xXexX64xXdxX3xX128xX497xX3xX4xX1xX70xXexX3xX22fcxX32xX1xX70xXexX3xX3cxX142xXdxX3xXcxX16xXa1xX18xX1xX3xX1xX2axX9bxXbdxX18xX3xX3dxX1xX56xX3xXa76xX2axX891xX18xX6cxX3xX32xX1xX70xXexX3xX3dxX19xX6xX3xX45xXdxXaaxX18xX3xX1xX2axX9bxXbdxX18xX3xX3dxX19xX6xX3xX5fbxX1ddxX18xX6cxX3xX32xX1xX70xXexX3xX7bxX891xX18xX3xX3exX2axX3xX1xX2axX9bxXbdxX18xX3xXcxX1xX64xX4xX1xX3xXcxX1xXa1xX18xX1xX232bxX220xX3xX414xXdxX18xX1xX3xXbxX1xX1bdxX3xXexX1xX96xX4xX3xX1xXdxXbdxX18xX3xXcxX10xX7xXexX3xX18xX1xX6xX18xX1xX3xX414xX1xX22xX18xX19xX3xX18xX19xX2axX9bxX1d3xX18xX3xX74xX17xX3xX63xX70xXdxX3xXexX56xX3cdxX18xX19xX3xX4xX1xXdxX3xXexX16xX1e2xX220xX3xX63xXaaxX3xX3b3xX2axX4fxXexX3xXbxX1xX891xX18xX3xX21xX145xX3xXa9xXbdaxX4xX3xX3b3xXdxX18xX3xX4xX1xX17xX3xX125xX8cxXexX3xX7xX70xX3xX63xX37xX6xX3xXbxX1xX56xX1ddxX18xX19xX6cxX3xX4xX1ddxX3xX774xX2axX6xX18xX6cxX3xX63xX1ddxX18xX3xXa9xX37xX3xXa9xXa1xX3xX18xX1xX13exX125xX3xX63xX70xXdxX3xXexX56xX3cdxX18xX19xX3xX56xX2axX3xXexXdxX1d3xX18xX1b4xX3xX25xX1xXd56xX18xX3xXexX16xX56xX1ddxX18xX19xX3xX125xX2axX6xX3xX7xXbdaxX125xX3xXexX16xX6xX18xX19xX3xXexX1xXdxX26xXexX3xX21xX37xX3xX9bxX3xXexX26xX3xXbxX1xX3e8xX4xX3xXa9xX3e8xX3xX4xX1dxX18xX19xX3xXexX22xX4xX3xXbxX1xX69xX18xX19xX3xX4xX1xX70xX18xX19xX3xX74xX37xX4xX1xX3xX63xX142xX3xX63xX56xX3cdxX4xX3xX32xX1xX2fxX3xXexX37xX4xX1xX3xX3bxX3cxX3dxX3exX3xXexX41xX18xX1xX3xXbxX1xX1d3xX3xX74xX2axX9bxXbdxXexX3xXexX1xX10xX17xX3xX774xX2axX9bxX3xX63xX37xX18xX1xX1b4xX0xXf5xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3cxX17xX74xX9bxXaxX12xX608xXdxX6xX17xX3xX3cxXbdxX18xX1xX3xXa9xXdxXbdxX18xX3xX45xX6xX3xX414xX1xX17xX6xX3xXexX41xX18xX1xX3xX4xX1xX2fxX3xXexX16xX29bxX6cxX3xXexX1xX56xXb3xX18xX19xX3xX3b3xX2axX9bxX1d3xX18xX6cxX3xXexX145xX3xX4xX1xX149xX4xX3xXexX2bxXbxX3xX1xX2axX4fxX18xX3xX18xX19xX1xXdxXbdxXbxX3xXa9xX3e8xX3xX63xXdxXaaxX2axX3xXexX16xX37xX3xX32xX7axX7bxX7cxX3exX52xX2xX80xX3xX4xX1xX17xX3xX4xX22xX4xX3xX4xX1ddxX3xX7xX57xX3xX9bxX3xXexX26xX3xXexX16xX1d3xX18xX3xX63xX37xX6xX3xX21xXa1xX18xX3xXexX41xX18xX1xX3xX21xX15d8xX18xX19xX3xX1xX29bxX18xX1xX3xXexX1xX149xX4xX3xXbxX1xX2a8xX3xX1xX3cdxXbxX6cxX3xX7xX10a2xX18xX3xX7xXa1xX18xX19xX3xX4xX1xX2axXd56xX18xX3xX21xX37xX3xX18xX1xX891xX18xX3xX5xX96xX4xX3xX4xX1xX17xX3xXexX29bxX18xX1xX3xX1xX2axX70xX18xX19xX3xXbxX1xX149xX4xX3xXexX64xXbxX1b4xX3xXa76xX891xX9bxX3xX74xX96xX18xX19xX3xX4xX22xX4xX3xX414xX37xX4xX1xX3xX21xX1e2xX18xX3xX4xX1xX17xX3xXexX29bxX18xX1xX3xX1xX2axX70xX18xX19xX3xX125xXf1xXdxX3xXexX1xX10xX17xX3xXbxX1xX56xX1ddxX18xX19xX3xX4xX1xX891xX125xX3xX1196xX3cxX70xX18xX3xXexX64xXdxX3xX4xX1xX46xX11a2xX220xX3xX63xXa98xX4xX3xX21xXdxXbdxXexX3xX4xX1xXb42xX3xXexX16xX1c4xX18xX19xX3xX4xX1dxX18xX19xX3xXexX22xX4xX3xX63xXdxXaaxX2axX3xXexX16xX37xX220xX3xX7xX10a2xX18xX3xX7xXa1xX18xX19xX3xX63xX1e2xX125xX3xX21xX1e2xX17xX3xX18xX19xX2axX1b7xX18xX3xX4xX2axX18xX19xX3xX4xX4fxXbxX6cxX3xXbxX1xX891xX18xX3xXbxX1xX70xXdxX3xX414xX1xX1bdxX3xX7axX127xX3xXa9xXa1xX3xX125xX22xX9bxX3xXexX1xX57xX14f4xX0xXf5xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3cxX17xX74xX9bxXaxX12xXcxX1xX6xX125xX3xX125xX56xX2axX3xX4xX1xX17xX3xX3bxX3cxX3dxX3exX3xXexX41xX18xX1xX3xXexX1xXa1xX18xX1xX3xX5xX2bxXbxX3xXcxXdxX400xX2axX3xX21xX6xX18xX3xXa76xX1713xXexX3xX18xX19xX1xXdxXbdxX125xX3xX32xX7axX7bxX7cxX3exX52xX2xX80xX220xX3xXcxXdxX400xX2axX3xX21xX6xX18xX3xX45xXdxXaaxX2axX3xXexX16xX37xX3xX21xXbdxX18xX1xX3xX18xX1xX891xX18xX3xX32xX7axX7bxX7cxX3exX52xX2xX80xX220xX3xXcxXdxX400xX2axX3xX21xX6xX18xX3xXcxXdxX1d3xX125xX3xXbxX1xX69xX18xX19xX3xXa9xXbdaxX4xX3xX3b3xXdxX18xX3xX32xX7axX7bxX7cxX3exX52xX2xX80xX6cxX3xX21xX22xX17xX3xX4xX22xX17xX3xX3bxX3cxX3dxX3exX3xXexX41xX18xX1xX3xXexX16xX56xXf1xX4xX3xX18xX19xXa1xX9bxX3xX127xX2xXf5xX121xXf5xX127xX128xX127xX2xX1b4xX0xXf5xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3cxX17xX74xX9bxXaxX12xX4cfxX1b4xX497xX1b4xX3xX5fbxX57xX3xXcxXa1xXdxX3xX4xX1xX1bdxX18xX1xX485xX0xXf5xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3cxX17xX74xX9bxXaxX12xX8bxX56xXf1xX18xX19xX3xX74xX2329xX18xX3xX4xX22xX4xX3xX63xX1ddxX18xX3xXa9xX37xX6cxX3xX63xX37xX6xX3xXbxX1xX56xX1ddxX18xX19xX3xX774xX2axX9bxX3xXexX16xX29bxX18xX1xX3xXexX1xX96xX4xX3xX1xXdxXbdxX18xX3xX125xX2axX6xX3xX7xXbdaxX125xX3xXexX16xX6xX18xX19xX3xXexX1xXdxX26xXexX3xX21xX37xX6cxX3xXa9xX2bxXexX3xXexX56xX3xX9bxX3xXexX26xX3xXbxX1xX3e8xX4xX3xXa9xX3e8xX3xX4xX1dxX18xX19xX3xXexX22xX4xX3xXbxX1xX69xX18xX19xX6cxX3xX4xX1xX70xX18xX19xX3xX74xX37xX4xX1xX3xX32xX7axX7bxX7cxX3exX52xX2xX80xX1b4xX0xXf5xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3cxX17xX74xX9bxXaxX12xX4cfxX1b4xX4c4xX1b4xX3xX5fbxX57xX3xX32xX1dxX18xX19xX3xXcxX1xX56xX1ddxX18xX19xX485xX0xXf5xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3cxX17xX74xX9bxXaxX12xXcxXadxX18xX19xX3xX4xX56xXb3xX18xX19xX3xX414xXdxX400xX125xX3xXexX16xX6xX6cxX3xX19xXdxX22xX125xX3xX7xX22xXexX3xXexX1xX96xX4xX3xX1xXdxXbdxX18xX3xX4xX22xX4xX3xX21xXdxXbdxX18xX3xXbxX1xX22xXbxX3xXbxX1xX69xX18xX19xX3xX4xX1xX70xX18xX19xX3xX74xX37xX4xX1xX3xXexX64xXdxX3xX4xX22xX4xX3xX4xX1xX3cdxX6cxX3xX7xXdxX1d3xX2axX3xXexX1xX37xX6cxX3xX4xX1c5fxX6xX3xX1xXa1xX18xX19xX220xX3xXexX1xX96xX4xX3xX1xXdxXbdxX18xX3xX18xX19xX1xXdxX1d3xX125xX3xX774xX2axX9bxX3xX63xX37xX18xX1xX3xX496xX25xX220xX3xX19xXdxX142xX18xX3xX4xX22xX4xX1xX3xX1xX3cdxXbxX3xX5xX650xX220xX3xXexX2axX9bxX1d3xX18xX3xXexX16xX2axX9bxXaaxX18xX3xXa9xXa1xX3xX9bxX1d3xX2axX3xX4xX2c1xX2axX3xXexXdxX400xX2axX3xXexX1xX56xX1ddxX18xX19xX3xX63xX37xX18xX1xX3xX414xXb3fxX3xX5xXa1xX125xX3xXcxX10xX7xXexX3xX18xX1xX6xX18xX1xX3xX63xX400xX3xXexX2c1xX125xX3xX7xX17xX22xXexX3xX18xX19xX2axX9bxX3xX4xX1ddxX6cxX3xX18xX1xX4fxXexX3xX5xXa1xX3xX18xX1xX934xX18xX19xX3xX18xX1xX13exX125xX3xX4xX13exX3xX18xX19xX2axX9bxX3xX4xX1ddxX3xX4xX6xX17xX1b4xX0xXf5xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3cxX17xX74xX9bxXaxX12xX4cfxX1b4xX496xX1b4xX3xX5fbxX57xX3xX608xXdxX6xX17xX3xXexX1xX1dxX18xX19xX3xXa9xX2bxX18xX3xXexX1e2xXdxX3xX4xX1xX2fxX3xXexX16xX29bxX3xXbxX1xX70xXdxX3xX1xX3cdxXbxX3xXa9xXf1xXdxX3xX32xX1dxX18xX19xX3xX6xX18xX3xXexX41xX18xX1xX3xXa9xXa1xX3xX4xX22xX4xX3xX18xX19xXa1xX18xX1xX3xX5xXdxX1d3xX18xX3xX774xX2axX6xX18xX3xX7xXdxX26xXexX3xX4xX1xXa98xXexX3xXa9xXdxXbdxX4xX3xX414xXdxX400xX125xX3xX7xX17xX22xXexX3xXbxX1xX56xX1ddxX18xX19xX3xXexXdxXbdxX18xX3xXa9xXa1xX17xX3xXexX41xX18xX1xX220xX3xX4xX22xX4xX3xXbxX1xX56xX1ddxX18xX19xX3xXexXdxXbdxX18xX3xXa9xX2bxX18xX3xXexX1e2xXdxX6cxX3xXa9xX2bxX18xX3xX4xX1xX2axX9bxX400xX18xX3xX1xXa1xX18xX1xX3xX414xX1xX22xX4xX1xX3xXbxX1xX1e2xXdxX3xX4xX13exX3xX63xX2c1xX9bxX3xX63xX2fxX3xX5xX37xX4xX1xX3xXexX16xX29bxX18xX1xX6cxX3xX414xX1d3xX3xX414xX1xX6xXdxX3xXa9xXa1xX3xXexX1xX96xX4xX3xX1xXdxXbdxX18xX3xX18xX19xX1xXdxX1d3xX125xX3xX4xX22xX4xX3xX774xX2axX9bxX3xX63xX37xX18xX1xX3xX4xX2fxX6xX3xX18xX19xXa1xX18xX1xX3xX608xXdxX6xX17xX3xXexX1xX1dxX18xX19xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX4xX1dxX18xX19xX3xXexX22xX4xX3xXbxX1xX69xX18xX19xX6cxX3xX4xX1xX70xX18xX19xX3xX74xX37xX4xX1xX3xX32xX7axX7bxX7cxX3exX52xX2xX80xX1b4xX3xXcxXadxX18xX19xX3xX4xX56xXb3xX18xX19xX3xX414xXdxX400xX125xX3xXexX16xX6xX3xX1xXa1xX18xX1xX3xX414xX1xX22xX4xX1xX3xXexX64xXdxX3xX414xX1xX2axX3xXa9xX96xX4xX3xX3dxX1xXa1xX3xX608xX6xX6cxX3xX3cxX26xX18xX3xX3b3xX10xX6cxX14f4xX3xX63xX1e2xX125xX3xX21xX1e2xX17xX3xX18xX19xX1xXdxX1d3xX125xX3xX18xX19xXa98xXexX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX4xX1dxX18xX19xX3xXexX22xX4xX3xXbxX1xX69xX18xX19xX6cxX3xX4xX1xX70xX18xX19xX3xX74xX37xX4xX1xX3xX32xX7axX7bxX7cxX3exX52xX2xX80xX1b4xX0xXf5xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3cxX17xX74xX9bxXaxX12xX4cfxX1b4xX4cfxX1b4xX3xX3bxX3cxX3dxX3exX3xX4xX22xX4xX3xX1xX2axX9bxXbdxX18xX6cxX3xXexX1xX37xX3xX3b3xX142xX6cxX3xXexX1xXa1xX18xX1xX3xXbxX1xX70xX485xX0xXf5xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3cxX17xX74xX9bxXaxX12xX25xX1xX2axX9bxX26xX18xX3xX414xX1xX1bdxX4xX1xX3xX5xX96xX6xX3xX4xX1xX1c4xX18xX3xX4xX22xX4xX3xX414xX1xX22xX4xX1xX3xX7xX64xX18xX6cxX3xX18xX1xXa1xX3xX18xX19xX1xX41xX3xXexX16xX1d3xX18xX3xX63xX37xX6xX3xX21xXa1xX18xX3xX63xX400xX3xX5xXa1xX125xX3xX18xX1ddxXdxX3xX4xX22xX4xX1xX3xX5xX9bxX220xX3xXexXdxX26xXbxX3xXexX3e8xX4xX3xX7xX1c5fxX3xX74xX3e8xX18xX19xX3xX4xX22xX4xX3xX414xX1xX2axX3xX4xX22xX4xX1xX3xX5xX9bxX3xXbxX1xX2a8xX3xX1xX3cdxXbxX3xXa9xXf1xXdxX3xXexX29bxX18xX1xX3xX1xX29bxX18xX1xX3xXexX1xX96xX4xX3xXexX26xX3xX57xX3xXexX3e4xX18xX19xX3xX63xX37xX6xX3xXbxX1xX56xX1ddxX18xX19xX220xX3xX7xX10a2xX18xX3xX7xXa1xX18xX19xX3xXexX145xX3xX4xX1xX149xX4xX3xXexXdxX26xXbxX3xX18xX1xX2bxX18xX6cxX3xX774xX2axX1e2xX18xX3xX5xX650xX6cxX3xX4xX22xX4xX1xX3xX5xX9bxX3xX4xX1dxX18xX19xX3xX74xX891xX18xX3xXexX16xX57xX3xXa9xXaaxX3xXexX3e4xX3xX4xX22xX4xX3xXa9xX2a8xX18xX19xX3xX74xX37xX4xX1xX220xX3xX63xX56xX3cdxX4xX3xXbxX1xX1713xXbxX3xX9bxX1d3xX2axX3xX4xX2c1xX2axX3xX4xX1dxX18xX19xX3xX74xX891xX18xX3xXexX16xX57xX3xXa9xXaaxX3xXexX3e4xX3xX4xX22xX4xX3xXa9xX2a8xX18xX19xX3xX63xX6xX18xX19xX3xXexX1xX96xX4xX3xX1xXdxXbdxX18xX3xX19xXdxX142xX18xX3xX4xX22xX4xX1xX6cxX3xXa9xX2a8xX18xX19xX3xX4xX13exX3xX74xX37xX4xX1xX3xXbxX1xX1e2xXdxX3xXexX96xX3xX4xX1xXdxX3xXexX16xX1e2xX3xXexXdxXaaxX18xX3xXadxX18xX6cxX3xX57xX3xXa9xXa1xX3xX3b3xX1713xXexX3xX18xX19xX1xXdxXbdxX125xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xXexX1xXb3xXdxX3xX19xXdxX6xX18xX3xX4xX22xX4xX1xX3xX5xX9bxX3xXexX2bxXbxX3xXexX16xX2axX18xX19xX3xX74xX17xX3xX1xX2axX9bxXbdxX18xX6cxX3xXexX1xX37xX3xX3b3xX142xX6cxX3xXexX1xXa1xX18xX1xX3xXbxX1xX70xX3xX774xX2axX1e2xX18xX3xX5xX650xX1b4xX0xXf5xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3cxX17xX74xX9bxXaxX12xXcxXdxX26xXbxX3xXexX3e8xX4xX3xX74xX2axX9bxX3xXexX16xX29bxX3xX3b3xX1713xXexX3xX18xX19xX1xXdxXbdxX125xX3xXexX2c1xX125xX3xX7xX17xX22xXexX3xXa9xXa1xX3xX1xX2axX9bxX3xX63xX8cxX18xX19xX3xX4xX22xX4xX3xX18xX19xX2axX1b7xX18xX3xX5xX96xX4xX3xX3b3xX142xX3xX1xX8cxXdxX3xX1xX3cdxXbxX3xXbxX1xX22xXbxX3xX4xX1xX17xX3xX4xX1dxX18xX19xX3xXexX22xX4xX3xXbxX1xX69xX18xX19xX3xX4xX1xX70xX18xX19xX3xX74xX37xX4xX1xX220xX3xX4xX1xX4fxXbxX3xX1xXa1xX18xX1xX3xX18xX19xX1xXdxX1d3xX125xX3xX4xX22xX4xX3xX1xX17xX64xXexX3xX63xX8cxX18xX19xX3xX63xX6xX18xX19xX3xXexX1xX96xX4xX3xX1xXdxXbdxX18xX3xX74xX3e4xX18xX19xX3xX1xX17xXa98xX4xX3xXexX64xX125xX3xX74xX3e4xX18xX19xX3xXexX1xX10xX17xX3xXexXdxX18xX1xX3xXexX1xX2c1xX18xX3xX4xX22xX4xX3xXa9xXadxX18xX3xX21xX1e2xX18xX3xX4xX1xX41xX3xX63xX64xX17xX3xX4xX2fxX6xX3xX3bxX3cxX3dxX3exX3xXexX41xX18xX1xX6cxX3xX32xX1xX2fxX3xXexX37xX4xX1xX3xX3bxX3cxX3dxX3exX3xXexX41xX18xX1xX3xX63xX142xX3xX21xX6xX18xX3xX1xXa1xX18xX1xX6cxX3xX4xX22xX4xX3xX1xX17xX64xXexX3xX63xX8cxX18xX19xX3xX414xX1xX22xX4xX3xX4xX2c1xX18xX3xX63xX56xX3cdxX4xX3xX774xX2axX1e2xX18xX3xX5xX650xX3xX4xX1xXa98xXexX6cxX3xX1xX64xX18xX3xX4xX1xX26xX3xXexX70xXdxX3xX63xX6xX3xX18xX19xX2axX9bxX3xX4xX1ddxX3xX5xX891xX9bxX3xX18xX1xXdxX799xX125xX3xX74xX37xX4xX1xX1b4xX3xXcxX1xX96xX4xX3xX1xXdxXbdxX18xX3xXexX70xXexX3xX4xX1dxX18xX19xX3xXexX22xX4xX3xXexX16xX2axX9bxX1d3xX18xX3xXexX16xX2axX9bxXaaxX18xX6cxX3xXa9xX2bxX18xX3xX63xX8cxX18xX19xX3xX18xX1xX891xX18xX3xX74xX891xX18xX3xXexX1xX6xX125xX3xX19xXdxX6xX3xXbxX1xX69xX18xX19xX6cxX3xX4xX1xX70xX18xX19xX3xX74xX37xX4xX1xX3xX21xXbdxX18xX1xX3xXa9xXa1xX3xX9bxX1d3xX2axX3xX4xX2c1xX2axX3xX4xX6xX125xX3xX414xX26xXexX3xXexX1xX96xX4xX3xX1xXdxXbdxX18xX3xX18xX19xX1xXdxX1d3xX125xX3xXexXb42xX4xX1b4xX0xXf5xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3cxX17xX74xX9bxXaxX12xX8bxX46xX3xXexX16xX3cdxX3xX4xX22xX4xX3xX4xX1xX70xXexX3xX414xXdxX400xX125xX3xX7xX17xX22xXexX3xX5xXdxX1d3xX18xX3xX18xX19xXa1xX18xX1xX3xXexX16xX1d3xX18xX3xX63xX37xX6xX3xX21xXa1xX18xX3xX22fcxX18xX1ddxXdxX3xXadxX18xX6cxX3xX18xX19xX1xX41xX3xXa9xXa1xX3xX4xX22xX4xX3xX1xX17xX64xXexX3xX63xX8cxX18xX19xX3xX4xX13exX3xX5xXdxX1d3xX18xX3xX774xX2axX6xX18xX232bxX3xXexX1xX10xX17xX3xX4xX1xX41xX3xX63xX64xX17xX3xX4xX2fxX6xX3xX32xX1xX2fxX3xXexX37xX4xX1xX3xX3bxX3cxX3dxX3exX3xXexX41xX18xX1xX1b4xX0xXf5xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3cxX17xX74xX9bxXaxX12xX4cfxX1b4xX119xX1b4xX3xX32xX1dxX18xX19xX3xX6xX18xX3xXexX41xX18xX1xX3xXbxX1xX70xXdxX3xX1xX3cdxXbxX3xXa9xXf1xXdxX3xX3bxX3cxX3dxX3exX3xX4xX22xX4xX3xX1xX2axX9bxXbdxX18xX6cxX3xXexX1xX37xX3xX3b3xX142xX6cxX3xXexX1xXa1xX18xX1xX3xXbxX1xX70xX3xXa9xXa1xX3xX4xX22xX4xX3xX63xX1ddxX18xX3xXa9xX37xX3xX5xXdxX1d3xX18xX3xX774xX2axX6xX18xX3xXexXadxX18xX19xX3xX4xX56xXb3xX18xX19xX3xX414xX1653xX3xX4xX56xX1ddxX18xX19xX6cxX3xX414xX1653xX3xX5xX2axX2bxXexX3xX19xXdxX934xX3xX19xX29bxX18xX3xX6xX18xX3xX18xXdxX18xX1xX3xXexX16xX2bxXexX3xXexX96xX3xXexX16xX1d3xX18xX3xX63xX37xX6xX3xX21xXa1xX18xX220xX3xXexXadxX18xX19xX3xX4xX56xXb3xX18xX19xX3xX3b3xX1c5fxX3xXbxX1xX64xXexX3xX4xX22xX4xX3xXa9xXdxX3xXbxX1xX64xX125xX3xXbxX1xX22xXbxX3xX5xX2axX2bxXexX3xXa9xXaaxX3xXbxX1xX69xX18xX19xX3xX4xX1xX70xX18xX19xX3xX74xX37xX4xX1xX3xX21xXbdxX18xX1xX3xXexX16xX2axX9bxXaaxX18xX3xX18xX1xXdxX799xX125xX3xXa9xXa1xX3xXa9xXdxX3xXbxX1xX64xX125xX3xX4xX22xX4xX3xX774xX2axX9bxX3xX63xX37xX18xX1xX3xXa9xXaaxX3xXbxX1xX69xX18xX19xX6cxX3xX4xX1xX70xX18xX19xX3xX74xX37xX4xX1xX3xX32xX7axX7bxX7cxX3exX52xX2xX80xX1b4xX0xXf5xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3cxX17xX74xX9bxXaxX12xX4cfxX1b4xX121xX1b4xX3xX32xX22xX4xX3xX7xX57xX6cxX3xX21xX6xX18xX6cxX3xX18xX19xXa1xX18xX1xX6cxX3xX63xX1ddxX18xX3xXa9xX37xX3xX4xX4fxXbxX3xXexX41xX18xX1xX6cxX3xX3bxX3cxX3dxX3exX3xX4xX22xX4xX3xX1xX2axX9bxXbdxX18xX6cxX3xXexX1xX37xX3xX3b3xX142xX6cxX3xXexX1xXa1xX18xX1xX3xXbxX1xX70xX3xXa9xXa1xX3xX4xX22xX4xX3xXexX145xX3xX4xX1xX149xX4xX6cxX3xX63xX1ddxX18xX3xXa9xX37xX3xX4xX13exX3xX5xXdxX1d3xX18xX3xX774xX2axX6xX18xX3xXexX1xX96xX4xX3xX1xXdxXbdxX18xX3xX18xX19xX1xXdxX1d3xX125xX3xX4xX1xX26xX3xX63xX8cxX3xXexX1xX1dxX18xX19xX3xXexXdxX18xX3xX21xX22xX17xX3xX4xX22xX17xX3xX63xX8cxXexX3xX3b3xX2axX4fxXexX3xXa9xXa1xX3xX63xX37xX18xX1xX3xX414xXb3fxX3xXa9xXaaxX3xX5fbxX57xX3xX614xX3xXexX26xX3xX22fcxX32xX1ddxX3xX774xX2axX6xX18xX3xXcxX1xX56xXb3xX18xX19xX3xXexX16xX96xX4xX3xX3cxX6xX18xX3xX32xX1xX41xX3xX63xX64xX17xX3xX239xX1xX69xX18xX19xX3xX4xX1xX70xX18xX19xX3xX74xX37xX4xX1xX3xX32xX7axX7bxX7cxX3exX52xX2xX80xX3xXexX41xX18xX1xX232bxX3xX63xX400xX3xXexX145xX18xX19xX3xX1xX3cdxXbxX3xX21xX22xX17xX3xX4xX22xX17xX3xXcxX41xX18xX1xX3xX2fxX9bxX6cxX3xX3bxX3cxX3dxX3exX3xXexX41xX18xX1xX1b4xXf5xX1b4xX0xXf5xXbxX12