Lan tỏa những giá trị đẹp của lễ hội Mường Ca Da trong đời sống cộng đồng
(Baothanhhoa.vn) - Trong đời sống văn hóa – tinh thần đồng bào dân tộc Thái (Quan Hóa), lễ hội Mường Ca Da chiếm một vị trí đặc biệt. Lễ hội là sinh hoạt văn hóa, thu hút đông đảo cư dân các mường, các bản trong vùng; đồng thời là hoạt động nhằm tưởng nhớ công lao lập bản, dựng mường của người anh hùng Lò Khằm Ban. Song, lễ hội Mường Ca Da còn mang ý nghĩa sâu sắc hơn, đó là khả năng cố kết cộng đồng và hướng con người đến những giá trị nhân văn tốt đẹp.
84abxceccxebd9x11e8cxe450xd8acxa711xed01xa846xX7xd8a1x118afxf9b1xb6b9xc032xdd4axX5x103e9xXaxa843xd5c3xX6x9096xX3xXex9140xX6xX3xX15xX1xac49xX15x1001dxX3xX1fxXdxdc2axX3xXex10b75xe6a3xX3xdad6xa02cxXbxX3xX4xe137xX6xX3xX5xdccdxX3xX1xac44xXdxX3xb074xd231xc054xX15xX1fxX3x1075cxX6xX3xf4b2xX6xX3xXexX26x9513xX15xX1fxX3xX29xX3axXdxX3xX7xf195xX15xX1fxX3xX4xX35xX15xX1fxX3xX29xf97fxX15xX1fxX0x85a1xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxfacbxX10xX6xd74cxXaxX12xXcxX26xX46xX15xX1fxX3xX29xX3axXdxX3xX7xX4fxX15xX1fxX3x875fxf052xX15xX3xX1xf69axX6xX3xb925xX3xXexXdxX15xX1xX3xXexX1x10e3axX15xX3xX29xX59xX15xX1fxX3xc4e7xfcefxX46xX3xX6fx102c2xX15xX3xXexX35xX4xX3xXcxX1xX23xXdxX3x8c8bxaf75xfecfxX6xX15xX3xX6cxX86xX6x115b5xa065xX3xX5xX32xX3xX1xX35xXdxX3xX38xX39xX3axX15xX1fxX3xX3exX6xX3xX41xX6xX3xX4xX1xXdxb921xdd20xX3xXcexX35xXexX3xX81xX27xX3xXexX26xd4c4xX3xX29xd593xX4xX3xX9axXdx92e6xXex87e3xX3xX13xX32xX3xX1xX35xXdxX3xX5xX9bxX3xX7xXdxX15xX1xX3xX1xX46xa2adxXexX3xX81xX82xX15xX3xX1xX86xX6xXb5xX3xXexX1xXadxX3xX1x1022axXexX3xX29xf2b4xX15xX1fxX3xX29xd076xX46xX3xX4xX39xX3xX6fxX9fxX15xX3xX4xX23xX4xX3xXcexX39xX3axX15xX1fxXb5xX3xX4xX23xX4xX3xX9axX110xX15xX3xXexX26xX46xX15xX1fxX3xX81xf4b0xX15xX1fxcd32xX3xX29xX59xX15xX1fxX3xXexX1xX3axXdxX3xX5xX9bxX3xX1xX46xXf6xXexX3xX29xX35xX15xX1fxX3xX15xX1xe187xXcexX3xXexX39x115dexX15xX1fxX3xX15xX1xd1e3xX3xX4xX10bxX15xX1fxX3xX5xX6xX46xX3xX5xb629xXbxX3xX9axX110xX15xXb5xX3xX6fx87dfxX15xX1fxX3xXcexX39xX3axX15xX1fxX3xX4xX2exX6xX3xX15xX1fxX39xX3axXdxX3xX6xX15xX1xX3xX1xX134xX15xX1fxX3xX13x105b2xX3xc57cxX1xX152xXcexX3xd948xX6xX15xXe3xX3xb302xX46xX15xX1fxXb5xX3xX5xX32xX3xX1xX35xXdxX3xX38xX39xX3axX15xX1fxX3xX3exX6xX3xX41xX6xX3xX4xX190xX15xX3xXcexX6xX15xX1fxX3xd3d7xX3xX15xX1fxX1xaf1bxX6xX3xX7xX9fxXadxX3xX7xde7fxX4xX3xX1x8afaxX15xXb5xX3xX29xX86xX3xX5xX9bxX3xac01xX1xX110xX3xX15xX82xX15xX1fxX3xX4xX4fxX3xX1d9xXcdxXexX3xX4xX35xX15xX1fxX3xX29xX59xX15xX1fxX3xX81xX9bxX3xX1xX39xX15dxX15xX1fxX3xX4xX46xX15xX3xX15xX1fxX39xX3axXdxX3xX29xXcdxX15xX3xX15xX1xX1dxX15xX1fxX3xX1fxXdxX23xX3xXexX26xX27xX3xX15xX1xX9fxX15xX3xX81xX82xX15xX3xXexX4fxXexX3xX29xX2axXbxXe3xX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX197xX46xX6fxb840xX3xXbxX3exX10xX15xXexX10xX26xXaxX3xX7xXexX23bxX5xX10xX9xXaxXexX10xbd63xXex10ceexX6xX5xXdxX1fxX15xd292xX3xX4xX10xX15xXexX10xX26xX137xXaxX12xX0xXdxXcexX1fxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX6fxXexX1xXadxXcexX9axX3xXdxX3exX10xX15xXexX10xX26xXaxX3xX7xXexX23bxX5xX10xX9xXaxfb22xXdxX6fxXexX1xX257xX3xf904xdb9bxf7d2xXbxX24fxX137xX3xX1xX10xXdxX1fxX1xXexX257xX3xff49xX29bxd044xXbxX24fxX137xXaxX3xX7xX26xX4xX9xXaxX5dxX5dxXdxXe3xX9axX6xX46xXexX1xX6xX15xX1xX1xX46xX6xXe3xX81xX15xX5dxX15xX10xX285xX7xX5dx10fccxX28exX28exX28exX5dxX2xf0e4x8b1fxX6fxX28cxX28exX2c6xX28dxX28dxX28dxX2c7xXexX2c0xX2c7xX2c6xX2c0xX29dxX5xX28exXe3x8e4fxXbxX1fxf677xX26xX9x9b88xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX6xX15xX3xXexX18xX6xX3xX15xX1xX1dxX15xX1fxX3xX1fxXdxX23xX3xXexX26xX27xX3xX29xX2axXbxX3xX4xX2exX6xX3xX5xX32xX3xX1xX35xXdxX3xX38xX39xX3axX15xX1fxX3xX3exX6xX3xX41xX6xX3xXexX26xX46xX15xX1fxX3xX29xX3axXdxX3xX7xX4fxX15xX1fxX3xX4xX35xX15xX1fxX3xX29xX59xX15xX1fxXaxX3xX5dxX12xX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3exX6xXbxXexXdxX46xX15xXaxX12xb8c4xX1fxX1xXdxX3xXexX1xe5e8xX4xX3xX26xX39xX15dxX4xX3xX1d9xXdxXe1xXadxX3xXexX26xX46xX15xX1fxX3xX5xX32xX3xX1xX35xXdxX3xX38xX39xX3axX15xX1fxX3xX3exX6xX3xX41xX6xXe3xX3xffd9xX15xX1xX257xX3xX13x10bd5xX3xX41xXadxX15xX1fxX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX197xX46xX6fxX23bxXaxX12xX34cxX86xXdxX3xX81xd152xX3xX5xX32xX3xX1xX35xXdxX3xX38xX39xX3axX15xX1fxX3xX3exX6xX3xX41xX6xXb5xX3xX4xX86xX3xX5x8ee5xX3xXbxX1xX110xXdxX3xX15xX1fxX39xd703xX4xX3xX81xX3a0xX3xX5xX27xX4xX1xX3xX7x11a5fxX3xX26xX6xX3xX29xX3axXdxX3xX4xX2exX6xX3xX38xX39xX3axX15xX1fxX3xX3exX6xX3xX41xX6xXe3xX3xXcxX1xX10xX46xX3xXexX26xXadxX23bxX3a0xX15xX3xXexX1xXadxX23bxXcdxXexX3xX7xX39xXadxX3xXexX92xXcexX3xX29xX39xX3c4xX4xXb5xX3xX38xX39xX3axX15xX1fxX3xX3exX6xX3xX41xX6xX3xX24fxX39xX6xX3xX4xX86xX3xXexX380xX15xX3xX1fxefc5xXdxX3xX5xX9bxX3xX38xX39xX3axX15xX1fxX3xX6cxX107xX15xX1fxXb5xX3xX38xX39xX3axX15xX1fxX3xX6cxX39xX3axX15xX1fxX3xXabxX81xX4fxX15xX3xX5xX9bxX3xXexX380xX15xX3xX2c0xX3xX15xX1fxX39xX3axXdxX3xX4xX46xX15xX3xX1fxX23xXdxX3xX24fxXdxX15xX1xX3xX29xX2axXbxX3xX4xX2exX6xX3xX10bxX15xX1fxX3xX38xX39xX3axX15xX1fxXb4xXe3xX3x862exX15xX1fxX3xX38xX39xX3axX15xX1fxX3xX81xX10bxX3xX4xX134xX15xX1fxX3xX1fxXdxX9bxXadxX3xX4xX86xXb5xX3xX29xXcdxX15xX3xX15x10a7axXdxX3xX1d9xX1xX10bxX15xX1fxX3xX9axXdxXcdxXexX3xX6fxX134xX15xX1fxX3xXexX26xX9fxXadxX3xX9axX190xXb5xX3xXexXdxX3a0xX15xX3xX9axXf6xX4xX3xX29xe7f2xX3xX5xX9bxXcexX3xX81xXdxXe1xX4xX3xX1fxa845xXe3xX3xX476xX15xX1fxX3xX38xX39xX3axX15xX1fxX3xXbxX1xX110xXdxX3xX29xXdxX3xX1xX18xXdxX3xXexX1xX82xXcexX3xXexX1xXdxX380xX15xX3xX1xXf6xX3xX4xX23xX4xX1xX3xX5xX9bxXcexX3xX4xX1xX46xX3xX15xX1fxX1xfde8xX46xX3xX29xXdxXe3xX3xX38xX35xXexX3xX1xX10bxXcexXb5xX3xX4xX86xX3xX15xX1fxX39xX3axXdxX3xX157xX3xX38xX39xX3axX15xX1fxX3xX3exX1xX3c4xX3xXcexX23xX4xX1xX3xX10bxX15xX1fxX3xX5xac3exX23bxX3xX4xX1xX9bxXdxX3xffcfxXadxX82xX15xX1fxX3xX5xX380xX15xX3xX9axX9bxX15xX3xXexX1xX3axX3xX81xX9bxX3xX1fxXdxX110xX3xX81xX3axX3xX15xX1xX39xX3xXcexX190xX3xX4xX23xX3xX6fxX39xX15dxXdxX3xX7xX10bxX15xX1fxXe3xX3xX13xX9bxXcexX3xX81xX169xX23bxX3xX7xX3baxX3xX15xX1fxX1xX4ffxX46xX3xX29xXdxX3xX15xX1fxX6xX23bxXe3xX3xX476xX15xX1fxX3xX38xX39xX3axX15xX1fxX3xX5xX9bxXcexX3xXexX1xX10xX46xX3xX5xXdxX3a0xX15xX3xX9axX27xX3xX4fxXcexX3xXbxX1xX110xXdxX3xX15xX152xXcexX3xX5xXdxXe1xXexXb5xX3xX4xX1xXf6xX23bxX3xX4xX1xX1dxX6xX3xX1xXcdxXexX3xXexX1xXadxX4fxX4xX3xX81xc64bxX15xX3xX1d9xX1xX10bxX15xX1fxX3xX5xX9bxX15xX1xXe3xX3xb972xX4bcxX3xX4xX107xX15xX1fxX3xXcexX6xX3xX15xX1xX9bxXb5xX3xX10bxX15xX1fxX3xX38xX39xX3axX15xX1fxX3xX29xbf49xX3xX4xX1xX46xX3xX1fxXdxXcdxXexX3xXexX1xX27xXexX3xX1xX6xXdxX3xX4xX46xX15xX3xXexX26xX9fxXadxX3xX7xeefaxX15xX1fxX3xX29xX59xX15xX1fxXb5xX3xX7xX60bxX15xX1fxX3xX7xX1cbxXexX3xXabxX81xX4fxX15xX3xX5xX9bxX3xX536xXadxX9bxX3xX4xX2exX6xX3xX81xXadxX6xX3xXcxX1xX2exX23bxX3xXcxX3a0xXb5xX3xX4xc392xX15xX1fxX3xX5xX9bxX3xX15xX1fxX423xX15xX3xX15xX1fxXadxX59xX15xX3xXcexX6xX15xX1fxX3xX5xXf6xXdxX3xX7xX172xX3xX1fxXdxX9bxXadxX3xX4xX86xX3xX4xX2exX6xX3xX10bxX15xX1fxX3xX38xX39xX3axX15xX1fxXb4xXe3xX3xX6cxX6xXdxX3xX4xX46xX15xX3xXexX26xX9fxXadxX3xX81xX60bxX6xX3xX9axX27xX3xX1fxXdxXcdxXexXb5xX3xX5xX169xXbxX3xXexX353xX4xX3xXexX26xX9fxXadxX3xX9axX190xX3xX4xX2exX6xX3xXcexX39xX3axX15xX1fxX3xX4xX63cxX15xX1fxX3xX9axX18xX3xX29xXdxX3xX1xXcdxXexXe3xX3xd131xX3c4xX3xX4xX1xX59xX15xX1fxX3xX10bxX15xX1fxX3xX38xX39xX3axX15xX1fxX3xX15xX1fxX1xX4ffxX46xX3xX29xXdxX3xX26xX52exXexX3xX15xX1xX6xX15xX1xXb5xX3xXbxX1xX110xXdxX3xX9axX18xX3xX29xXdxX3xX5xX6xX15xX1fxX3xXexX1xX6xX15xX1fxX3xX81xX9bxX3xX4xX1xXcdxXexX3xX157xX3xX81xX10xX15xX3xX9axX3axX3xX7xX10bxX15xX1fxX3xX38xX5edxXe3xX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX197xX46xX6fxX23bxXaxX12xde66xXadxX35xX15xX1fxX3xX15xX39xX1cfxX15xX1fxX3xX4xX2exX6xX3xX38xX39xX3axX15xX1fxX3xX6cxX107xX15xX1fxXb5xX3xX38xX39xX3axX15xX1fxX3xX6cxX39xX3axX15xX1fxX3xXexX60bxX3xX29xX86xX3xX9axX27xX3xX9axX18xX3xX1xX46xX6xX15xX1fxX3xX1xX86xX6xXb5xX3xX26xX169xXcexX3xX26xXf6xXbxXe3xX3xX6b6xX3a0xX3xX7xX6xXadxXb5xX3xX4xX86xX3xXcexX35xXexX3xX15xX1xX86xXcexX3xX15xX1fxX39xX3axXdxX3xX1fxX423xXdxX3xX5xX9bxX3xX536xXadxX9fxX15xX3xX10bxX15xX1fxX3x10ecbxXdxX15dxXdxXb5xX3xX1d9xX1xX10bxX15xX1fxX3xX26xcad4xX3xXexX60bxX3xX29xX9fxXadxX3xX1d9xea00xX46xX3xX29xXcdxX15xX3xX1d9xX1xX6xXdxX3xXbxX1xX23xX3xX81xX134xX15xX1fxX3xX29xX52exXexX3xX15xX9bxX23bxXe3xX3xX5d2xX52exXexX3xX29xX6xXdxX3xX1xX46xX6xX15xX1fxX3xX1xX86xX6xX3xX5xXf6xXdxX3xXexX1xX9bxX15xX1xX3xX26xXadxX35xX15xX1fxXb5xX3xXexX1xX9bxX15xX1xX3xX15xX39xX1cfxX15xX1fxX137xX3xX15xX1xX9bxX3xX4xX3d0xX6xX3xX6fxX172xX15xX1fxX3xX157xX3xX81xX10xX15xX3xX29xX59xXdxX3xX81xX9bxX3xX29xX59xXdxX3xX15xX9bxX23bxX3xX29xX39xX3c4xX4xX3xX29xXdcxXexX3xXexX380xX15xX3xX5xX9bxX3xX5d2xX59xX15xX1fxX3xX197xX23xX15xX3xa017xXexXe3xX3xX476xX15xX1fxX3xX793xXdxX15dxXdxX3xX29xX39xX3c4xX4xX3xX15xX1xX9fxX15xX3xX6fxX9fxX15xX3xXexX10bxX15xX3xX5xX9bxX3xXcexX35xXexX3xX81xX27xX3xXexX1xX92xX15xX3xX7xX23xX15xX1fxX3xX5xX169xXbxX3xX26xX6xX3xX9axX110xX15xX3xXcexX39xX3axX15xX1fxX3xX81xX9bxX3xX29xXcdxX15xX3xXexX26xX39xX15dxX4xX3xX3exX23xX4xX1xX3xXcexXf6xX15xX1fxX3xXcxX1xX23xX15xX1fxX3xX2c7xX251xX2xX29dxX29bxX28dxXb5xX3xX1xX9bxX15xX1fxX3xX15xX82xXcexX3xX9axX9bxX3xX4xX46xX15xX3xX81xX5c3xX15xX3xX1fxXdxXcdxXexX3xXexX26xX9fxXadxXb5xX3xX1fxXdxXcdxXexX3xX5xX3c4xX15xX3xX29xX4bcxX3xX4xX107xX15xX1fxX3xX10bxX15xX1fxXe3xX3xX34cxX82xXcexX3xX15xX423xXb5xX3xX4xX86xX3xXcexX35xXexX3xX24fxX23xX4xX3xX15xX1fxX39xX3axXdxX3xX4xX1xXcdxXexX3xXexX26xX10bxXdxX3xXexX26xX380xX15xX3xX7xX10bxX15xX1fxX3xX38xX5edxX3xX29xX5edxX3xX6fxXf6xXexX3xX81xX3a0xX3xXcexX39xX3axX15xX1fxXe3xX3xX192xX1xXdxX3xX52exX23bxXb5xX3xXcexX35xXexX3xX4xX46xX15xX3xX536xXadxXf6xX3xX9axX6xX23bxX3xX536xXadxX6xX3xX15xX1xX4c8xX15xX3xXexX1xX52exX23bxX3xX24fxX23xX4xX3xX5xXdxX3a0xX15xX3xX7xX9bxX3xX24fxXadxX4fxX15xX1fxX3xX26xX59xXdxX3xXcexf8b6xX3xX81xX9bxX46xX3xX15xX1fxX39xX3axXdxX3xX4xX1xXcdxXexXe3xX3xX197xX496xX15xX1fxX3xX15xX1xXdxX380xX15xX3xX4xX23xXdxX3xX24fxX23xX4xX3xX4xX172xX6xX3xX536xXadxX169xX23bxX3xX26xX59xXdxX3xX6fxX92xX15xX3xXexebe3xX15xX1xX3xX5xXf6xXdxXe3xX3xXcxX1xX4c8xX3xX26xX6xX3xX4xX46xX15xX3xX536xXadxXf6xX3xX29xX5edxX3xX82xX15xX3xX29xX39xX3c4xX4xX3xX5xX23xX3xXexX1xXadxX4fxX4xX3xX1xX59xXdxX3xX7xXdxX15xX1xX3xX157xX3xX15xX107xXdxX3x110dexX1xX6xX3xX13xX46xX15xX1fxXb5xX3xX15xX1xX3axX3xX29xX86xX3xXcexX9bxX3xX15xX1fxX39xX3axXdxX3xX4xX1xXcdxXexX3xX29xX39xX3c4xX4xX3xX1xX59xXdxX3xX7xXdxX15xX1xXe3xX3xXcxX1xX52exX23bxX3xX4xX1xXadxX23bxXe1xX15xX3xX1d9xb86bxX3xX5xXf6xXb5xX3xX4xX110xX3xXcexX39xX3axX15xX1fxX3xX29xX5edxX3xX26xX39xX15dxX4xX3xX15xX1fxX39xX3axXdxX3xX52exX23bxX3xX81xX3a0xX3xX5xX9bxXcexX3xX29xXf6xX46xX3xX4xX2exX6xX3xXcexX39xX3axX15xX1fxX3xX81xX9bxX3xX29xXdcxXexX3xXexX380xX15xX3xXcexX39xX3axX15xX1fxX3xX5xX9bxX3xX38xX39xX3axX15xX1fxX3xX3exX6xX3xX41xX6xX3xXabxX15xX1fxX1xX1c3xX6xX3xX5xX9bxX3xX536xXadxXf6xX3xX4xX353xXadxX3xX15xX1fxX39xX3axXdxXb4xXe3xX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX197xX46xX6fxX23bxXaxX12xX41xX134xX3xX4xX86xX3xX536xXadxX23xX3xXexX26xX4c8xX15xX1xX3xX1xX4c8xX15xX1xX3xXexX1xX9bxX15xX1xXb5xX3xXexX59xX15xX3xXexXf6xXdxX3xXexX60bxX3xX24fxX6xX3xX24fxX39xX6xXb5xX3xX7xX46xX15xX1fxX3xX38xX39xX3axX15xX1fxX3xX3exX6xX3xX41xX6xX3xX29xX39xX3c4xX4xX3xX9axXdxXcdxXexX3xX29xXcdxX15xX3xX15xX1xXdxX3a0xXadxX3xX1xX1cfxX15xX3xX4xX110xX3xX1d9xX1xXdxX3xX1fxX1cbxX15xX3xX81xX15dxXdxX3xXexX380xX15xX3xXexXadxX94fxXdxX3xX4xX2exX6xX3xX81xX27xX3xX6xX15xX1xX3xX1xX134xX15xX1fxX3xX13xX190xX3xX192xX1xX152xXcexX3xX197xX6xX15xXe3xX3xX476xX15xX1fxX3xX5xX9bxX3xX15xX1fxX39xX3axXdxX3xX4xX86xX3xX4xX10bxX15xX1fxX3xX5xX15dxX15xX3xX1fxXdxX107xXbxX3xX13xX380xX3xX13xX3c4xXdxX3xX29xX23xX15xX1xX3xX29xXadxX94fxXdxX3xX1fxXdxXdcxX4xX3xX38xXdxX15xX1xX3xX26xX6xX3xX1d9xX1xX18xXdxX3xX9axX3axX3xX4xX7a0xXdxXe3xX3xX19cxX6xXadxX3xX1d9xX1xXdxX3xX29xX52exXexX3xX15xX39xX15dxX4xX3xX23bxX380xX15xX3xX9axX4c8xX15xX1xXb5xX3xX10bxX15xX1fxX3xX29xX39xX3c4xX4xX3xX81xXadxX6xX3xX13xX380xX3xXcxX1xX23xXdxX3xXexX94fxX3xXbxX1xX46xX15xX1fxX3xX5xX9bxX3xXcxX1xX39xX3c4xX15xX1fxX3xXexX39xX15dxX15xX1fxX3xX9c1xX1xX107xX3xc7c3xXadxX23bxX380xX15xX3xX1xX92xXadxX3xX81xX9bxX3xX29xX39xX3c4xX4xX3xX4xX3d0xX3xX29xXdxX3xXexX26xX52exX15xX3xX110xXdxX3xX81xX134xX15xX1fxX3xX9axXdxX380xX15xX3xX1fxXdxX15dxXdxX3xX34cxX1fxX1xXe1xX3xfdb2xX15xX3xX251xX3xXcxX1xX6xX15xX1xX3xX6cxX86xX6xXe3xX3xX476xX15xX1fxX3xX29xX5edxX3xX4xX1xX423xX15xX3xX38xX39xX3axX15xX1fxX3xX3exX6xX3xX41xX6xX3xX5xX9bxXcexX3xX15xX1cfxXdxX3xX29xX86xX15xX1fxX3xX536xXadxX9fxX15xX3xX81xX9bxX3xX6fxXf6xX23bxX3xX6fxX9fxX15xX3xX4xX23xX4xX1xX3xX5xX9bxXcexX3xX82xX15xXb5xX3xX24fxX9fxX23bxX3xX6fxX172xX15xX1fxX3xX9axX110xX15xX3xX5xX9bxX15xX1fxXe3xX3xXcxX1xX39xX3c4xX15xX1fxX3xXexX39xX15dxX15xX1fxX3xX9c1xX1xX107xX3xXba2xXadxX23bxX380xX15xX3xX1xX92xXadxX3xX13xX190xX3xX192xX1xX152xXcexX3xX197xX6xX15xX3xXcexX52exXexX3xXexXf6xXdxX3xX38xX39xX3axX15xX1fxX3xX3exX6xX3xX41xX6xXe3xX3xX38xXcdxX15xX3xXcexX35xX3xXexX9bxXdxX3xX15xX82xX15xX1fxXb5xX3xX29xX353xX4xX3xX29xX35xX3xX4xX2exX6xX3xX15xX1fxX39xX3axXdxX3xX6xX15xX1xX3xX1xX134xX15xX1fxXb5xX3xX15xX1xX9fxX15xX3xX6fxX9fxX15xX3xX29xX5edxX3xX5xX169xXbxX3xX29xX3a0xX15xX3xXexX1xX3axX3xX10bxX15xX1fxX3xXexXf6xXdxX3xX9c1xX46xX46xXcexX3xX192xX7aaxX46xX3xX81xX9bxX3xX6fxX172xX15xX1fxX3xX9axXdxX6xX3xX29xX23xX3xX1fxX1xXdxX3xX5xXf6xXdxX3xX4xX10bxX15xX1fxX3xX5xX6xX46xXb5xX3xX7xX172xX3xX15xX1fxX1xXdxXe1xXbxX3xX4xX2exX6xX3xX10bxX15xX1fxXe3xX3xX5d2xX59xX15xX1fxX3xXexX1xX3axXdxXb5xX3xX1xX9bxX15xX1fxX3xX15xX82xXcexX3xX29xX3a0xXadxX3xXexX94fxX3xX4xX1xX353xX4xX3xX5xX32xX3xX1xX35xXdxX3xX38xX39xX3axX15xX1fxX3xX3exX6xX3xX41xX6xX3xX29xX4bcxX3xXexX39xX157xX15xX1fxX3xX15xX1xX15dxX3xX4xX10bxX15xX1fxX3xX5xX6xX46xX3xX4xX2exX6xX3xX81xX27xX3xX6xX15xX1xX3xX1xX134xX15xX1fxXe3xX3xX5d2xX3a0xX15xX3xXexX1xX3axX3xXexX39xX15dxX15xX1fxX3xX536xXadxX9fxX15xX3xX13xX190xX3xX192xX1xX152xXcexX3xX197xX6xX15xX3xX4xX63cxX15xX1fxX3xX5xX9bxX3xX6fxXdxX3xXexXd9xX4xX1xX3xX5xX27xX4xX1xX3xX7xX3d0xX3xX81xX82xX15xX3xX1xX86xX6xX3xX29xX92xXadxX3xXexXdxX380xX15xX3xX157xX3xX1xXadxX23bxXe1xX15xX3xXacxXadxX6xX15xX3xX6cxX86xX6xX3xX29xX5edxX3xX29xX39xX3c4xX4xX3xX1d9xX1xX110xX46xX3xX7xX23xXexXb5xX3xX15xX1fxX1xXdxX380xX15xX3xX4xX353xXadxXe3xX3xXacxXadxX6xX3xX29xX86xXb5xX3xX29xX5edxX3xX4xX1xX353xX15xX1fxX3xXcexXdxX15xX1xX3xX29xX92xX23bxX3xX29xX2exX3xX26xX152xX15xX1fxX3xXacxXadxX6xX15xX3xX6cxX86xX6xX3xX15xX86xXdxX3xX4xX1xXadxX15xX1fxXb5xX3xX38xX39xX3axX15xX1fxX3xX3exX6xX3xX41xX6xX3xX15xX86xXdxX3xX26xXdxX380xX15xX1fxX3xX5xX9bxX3xX81xX134xX15xX1fxX3xX29xX52exXexX3xX4xX86xX3xX5xX27xX4xX1xX3xX7xX3d0xX3xX1xX4c8xX15xX1xX3xXexX1xX9bxX15xX1xX3xXexX60bxX3xX5xX9fxXadxX3xX29xX3axXdxXe3xX3xX5d2xXdcxX4xX3xX9axXdxXe1xXexXb5xX3xX81xX134xX15xX1fxX3xX29xX52exXexX3xX15xX9bxX23bxX3xX29xX5edxX3xX4xX86xX3xX15xX1xX1dxX15xX1fxX3xX15xX1xX9fxX15xX3xX81xX169xXexX3xX5xX27xX4xX1xX3xX7xX3d0xXb5xX3xX1fxX86xXbxX3xX4xX10bxX15xX1fxX3xX5xX15dxX15xX3xX81xX9bxX46xX3xX7xX172xX3xX15xX1fxX1xXdxXe1xXbxX3xX29xX52exXadxX3xXexX26xX6xX15xX1xX3xX1fxXdxX9bxX15xX1xX3xX29xX35xX4xX3xX5xX169xXbxX3xX6fxX9fxX15xX3xXexX35xX4xXe3xX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX197xX46xX6fxX23bxXaxX12xXcxX26xX110xXdxX3xX536xXadxX6xX3xXexX1xX3axXdxX3xX1fxXdxX6xX15xXb5xX3xX81xX15dxXdxX3xX15xX1xXdxX3a0xXadxX3xX9axXdxXcdxX15xX3xX29xX35xX15xX1fxX3xX5xX27xX4xX1xX3xX7xX3d0xX3xX81xX9bxX3xX29xX3axXdxX3xX7xX4fxX15xX1fxX3xX1d9xX1xX86xX3xX1d9xX1xX82xX15xXb5xX3xX4xX86xX3xX1fxXdxX6xXdxX3xX29xX46xXf6xX15xX3xX5xX32xX3xX1xX35xXdxX3xX38xX39xX3axX15xX1fxX3xX3exX6xX3xX41xX6xX3xX29xX5edxX3xX1d9xX1xX10bxX15xX1fxX3xX29xX39xX3c4xX4xX3xXexX94fxX3xX4xX1xX353xX4xX3xXexX1xX39xX3axX15xX1fxX3xX24fxXadxX23bxX380xX15xXe3xX3xX34cxX82xXcexX3xX2xX29dxX2c7xX29dxXb5xX3xX1d9xX1xXdxX3xXexX26xXdxX4bcxX15xX3xX1d9xX1xX6xXdxX3xXexX1xX172xX4xX3xX1xXdxXe1xX15xX3xXbxX1xX46xX15xX1fxX3xXexX26xX9bxX46xX3xX24fxX9fxX23bxX3xX6fxX172xX15xX1fxX3xX5xX9bxX15xX1fxXb5xX3xX9axX110xX15xXb5xX3xXexX94fxX3xX6fxX9fxX15xX3xXbxX1xX4fxX3xX81xX82xX15xX3xX1xX86xX6xXb5xX3xX1xXadxX23bxXe1xX15xX3xXacxXadxX6xX15xX3xX6cxX86xX6xX3xX29xX5edxX3xX4xX1xX107xX3xXexX26xX423xX15xX1fxX3xX29xXcdxX15xX3xX81xXdxXe1xX4xX3xX9axX110xX46xX3xXexX59xX15xXb5xX3xXbxX1xX23xXexX3xX1xXadxX23bxX3xX9axX110xX15xX3xX7xX1cbxX4xX3xX81xX82xX15xX3xX1xX86xX6xX3xXexX26xXadxX23bxX3a0xX15xX3xXexX1xX4fxX15xX1fxX3xXexX4fxXexX3xX29xX2axXbxX3xX4xX2exX6xX3xX4xX23xX4xX3xX6fxX9fxX15xX3xXexX35xX4xX3xXexX26xX380xX15xX3xX29xX27xX6xX3xX9axX9bxX15xXe3xX3xXcxX60bxX3xX29xX86xXb5xX3xX5xX32xX3xX1xX35xXdxX3xX38xX39xX3axX15xX1fxX3xX3exX6xX3xX41xX6xX3xX4xX63cxX15xX1fxX3xX29xX39xX3c4xX4xX3xX1d9xX1xX10bxXdxX3xXbxX1x119dbxX4xX3xX81xX9bxX3xX6fxXadxX23bxX3xXexX26xX4c8xX3xXexX94fxX3xX4xX1xX353xX4xX3xX28dxX3xX15xX82xXcexX3xXcexX35xXexX3xX5xX92xX15xX3xXabxX6fxXdxX32xX15xX3xX26xX6xX3xXexX60bxX3xX15xX1fxX9bxX23bxX3xX2c0xX28cxX3xX29xXcdxX15xX3xX15xX1fxX9bxX23bxX3xX2c0xX2c7xX251xX2dfxXb4xXe3xX3xX197xX380xX15xX3xX4xXf6xX15xX1xX3xXbxX1xX92xX15xX3xX5xX32xX3xX81xX15dxXdxX3xX15xX1xXdxX3a0xXadxX3xX15xX1fxX1xXdxX3xXexX1xX353xX4xX3xXexX26xX6xX15xX1fxX3xXexX26xX423xX15xX1fxX3xX15xX1xX39xXb5xX3xX26xX39xX15dxX4xX3xX1d9xXdxXe1xXadxX3xXexX60bxX3xX3exX1xX134xX6xX3xX476xX15xX1fxX3xX29xXcdxX15xX3xX5d2xX3a0xX15xX3xXexX1xX3axX3xXcxX1xX39xX3c4xX15xX1fxX3xXexX39xX15dxX15xX1fxX3xXexX1xX4fxX15xX1fxX3xX5xX1c3xX15xX1xX3xX536xXadxX9fxX15xX3xX192xX1xX152xXcexX3xX197xX6xX15xX137xX3xXcexX94fxX3xXexX26xX9fxXadxX3xXexXcdxX3xX5xX32xX3x10be9xXcxX6xX23bxX3xX1cbxXcexX3x1061axX86xX4xa9a1xX137xX3xX5xX32xX3xXba2xX380xX15xX3xX38xX39xX3axX15xX1fxXe3xXe3xXe3xX3xX3exX86xX3xXexX1xX4bcxX3xX15xX86xXdxXb5xX3xX5xX32xX3xX1xX35xXdxX3xX38xX39xX3axX15xX1fxX3xX3exX6xX3xX41xX6xX3xX5xX9bxX3xXcexX35xXexX3xX7xX9fxX15xX3xX1d9xX1xX52exXadxX3xXexX26xX4c8xX15xX1xX3xX6fxXdxX32xX15xX3xX4xX23xX4xX3xX5xX46xXf6xXdxX3xX1xX4c8xX15xX1xX3xX15xX1fxX1xXe1xX3xXexX1xXadxX169xXexX3xX81xX9bxX3xX15xX1xXdxX3a0xXadxX3xXexX26xX190xX3xX4xX1xX1cfxXdxXb5xX3xXexX26xX190xX3xX6fxXdxX32xX15xX3xXexX26xXadxX23bxX3a0xX15xX3xXexX1xX4fxX15xX1fxX3xX29xXdcxX4xX3xX7xX1cbxX4xX3xX4xX2exX6xX3xX29xX59xX15xX1fxX3xX9axX9bxX46xX3xX6fxX9fxX15xX3xXexX35xX4xX3xXcxX1xX23xXdxXe3xX3xX5d2xXdxX4bcxX15xX3xX1xX4c8xX15xX1xX3xX5xX9bxX3xX4xX23xX4xX3xXexX26xX190xX3xX1d9xX7aaxX46xX3xX4xX46xXb5xX3xX29x949cxX23bxX3xX1fxX169xX23bxXb5xX3xXexXadxX15xX1fxX3xX4xX190xX15xXb5xX3xXexX46xX3xXcexX23xX4xX3xX5xX2axXb5xX3xX9axX1cbxX15xX3xX15xX18xXb5xX3xX4xX9bxX3xX1d9xX1xX10xX46xX3xX29xX23xX3xX9axX86xX15xX1fxXb5xX3xX4xX9bxX3xX1d9xX1xX10xX46xX3xX4xX1xXf6xX23bxXb5xX3xX4xX1xX423xXdxX3xX4xX134xXb5xX3xX29xXdxX3xX4xX92xXadxX3xXexX1xX82xX15xX1fxX3xX9axX152xX15xX1fxXb5xX3xXexX1xXdxX3xX1fxX86xXdxX3xX9axX23xX15xX1xX3xX107xXb5xX3xXexX1xXdxX3xX1d9xX1xXadxX6xX3xX5xXadxX4fxX15xX1fxXb5xX3xXexX26xX4fxX15xX1fxX3xX4xX1xXdxX380xX15xX1fxXe3xXe3xXe3xX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX197xX46xX6fxX23bxXaxX12xX34cxX1fxX9bxX23bxX3xX15xX6xX23bxXb5xX3xX15xXcdxXadxX3xX24fxX7aaxXexX3xXexX1xX10xX46xX3xXbxX1xXf6xXcexX3xX81xXdxX3xX29xX27xX6xX3xX1fxXdxX15dxXdxX3xX1xX9bxX15xX1xX3xX4xX1xXd9xX15xX1xXb5xX3xXexX1xX4c8xX3xX15xX1xX1dxX15xX1fxX3xXcexX39xX3axX15xX1fxX3xX5xX15dxX15xX3xX15xX1xX39xX3xX38xX39xX3axX15xX1fxX3xX3exX6xX3xX41xX6xX3xX24fxX39xX6xX3xX29xX5edxX3xX1d9xX1xX10bxX15xX1fxX3xX4xX190xX15xXe3xX3xX5d2xX59xX15xX1fxX3xXexX1xX3axXdxXb5xX3xX1xXe1xX3xXexX1xX4fxX15xX1fxX3xXexX94fxX3xX4xX1xX353xX4xX3xX24fxX5edxX3xX1xX35xXdxX3xX81xX9bxX3xXcexX35xXexX3xX7xX4fxX3xX5xXe1xX3xX4xX63cxX3xX1d9xX1xX10bxX15xX1fxX3xX4xX190xX15xX3xXbxX1xX134xX3xX1xX3c4xXbxXb5xX3xX15xX380xX15xX3xX29xX5edxX3xX9axX27xX3xX24fxX86xX6xX3xX9axX18xXe3xX3xX19cxX46xX15xX1fxXb5xX3xXexX26xX46xX15xX1fxX3xX29xX3axXdxX3xX7xX4fxX15xX1fxX3xX81xX82xX15xX3xX1xX86xX6xX3xXexXdxX15xX1xX3xXexX1xX92xX15xXb5xX3xXexX39xX3xXexX39xX157xX15xX1fxXb5xX3xXexX4c8xX15xX1xX3xX4xX110xXcexX3xX4xX2exX6xX3xX29xX59xX15xX1fxX3xX9axX9bxX46xX3xXcxX1xX23xXdxXb5xX3xXexX1xX4c8xX3xX112axXexXd9xX15xX1xX3xX4xX1xX52exXexX3xXcexX39xX3axX15xX1fxX1135xX3xX1xX6xX23bxX3xX9axX86xX15xX1fxX3xX6fxX23xX15xX1fxX3xX4xX2exX6xX3xX38xX39xX3axX15xX1fxX3xX3exX6xX3xX41xX6xX3xX24fxX39xX6xX3xX81xX5c3xX15xX3xX4xX190xX15xX3xXd9xXexX3xX15xX1xXdxX3a0xXadxX3xX29xX39xX3c4xX4xX3xX5xX39xXadxX3xX1fxXdxX1dxX3xX81xX9bxX3xX4xX1xXdxX3xXbxX1xX4fxXdxX3xX29xX3axXdxX3xX7xX4fxX15xX1fxXb5xX3xX7xXdxX15xX1xX3xX1xX46xXf6xXexX3xX81xX9bxX3xX4xX110xX3xX536xXadxX6xX15xX3xX1xXe1xX3xX9axX110xX15xXb5xX3xXcexX39xX3axX15xX1fxXe3xX3xX5d2xXdcxX4xX3xX9axXdxXe1xXexXb5xX3xX15xX1xXdxX3a0xXadxX3xX1fxXdxX23xX3xXexX26xX27xX3xX81xX82xX15xX3xX1xX86xX6xX3xXexX26xXadxX23bxX3a0xX15xX3xXexX1xX4fxX15xX1fxX3xX4xX2exX6xX3xX38xX39xX3axX15xX1fxX3xX3exX6xX3xX41xX6xX3xX24fxX39xX6xX3xX29xX39xX3c4xX4xX3xXexXd9xX4xX1xX3xX5xX63cxX23bxX3xX536xXadxX6xX3xXexX1xX3axXdxX3xX1fxXdxX6xX15xX3xX29xX4bcxX3xXexX26xX157xX3xX15xX380xX15xX3xXbxX1xX46xX15xX1fxX3xXbxX1xX107xX3xX29xX5edxX3xX1fxX86xXbxX3xXbxX1xX92xX15xX3xX5xX9bxXcexX3xX7xX23xX15xX1fxX3xXexX18xX3xX1xX1cfxX15xX3xX4xXadxX35xX4xX3xX7xX4fxX15xX1fxXb5xX3xX24fxX5edxX3xX1xX35xXdxX3xX81xX9bxX3xX4xX110xX3xX536xXadxX6xX15xX3xX15xXdxXe1xXcexX3xX81xX3a0xX3xXexX1xXcdxX3xX1fxXdxX15dxXdxXb5xX3xX81xX3a0xX3xX15xX1xX9fxX15xX3xX7xXdxX15xX1xX3xX4xX2exX6xX3xX29xX59xX15xX1fxX3xX9axX9bxX46xX3xXcxX1xX23xXdxXe3xX3xX6b6xX15dxXdxX3xX15xX1xX1dxX15xX1fxX3xX1fxXdxX23xX3xXexX26xX27xX3xXexX46xX3xX5xX15dxX15xX3xX81xX9bxX3xX1d9xX1xX10bxX15xX1fxX3xXexX1xX4bcxX3xXexX1xX6xX23bxX3xXexX1xXcdxX3xX52exX23bxXb5xX3xXcexX15dxXdxX3xX29xX9fxX23bxXb5xX3xX197xX35xX3xX6b6xX82xX15xX3xX1xX86xX6xX3xX89xX3xXcxX1xX4bcxX3xXexX1xX6xX46xX3xX81xX9bxX3xX41xXadxX3xX5xX27xX4xX1xX3xX29xX5edxX3xX26xX6xX3xX536xXadxX23bxXcdxXexX3xX29xX27xX15xX1xX3xX4xX10bxX15xX1fxX3xX15xX1xX169xX15xX3xX5xX32xX3xX1xX35xXdxX3xX38xX39xX3axX15xX1fxX3xX3exX6xX3xX41xX6xX3xX5xX9bxX3xX6fxXdxX3xX7xX110xX15xX3xX81xX82xX15xX3xX1xX86xX6xX3xXbxX1xXdxX3xX81xX169xXexX3xXexX1xX4bcxX3xX536xXadxX4fxX4xX3xX1fxXdxX6xXe3xX3xX5d2xX9fxX23bxX3xX5xX9bxX3xX4xX1cfxX3xX7xX157xX3xX29xX4bcxX3xX1xXadxX23bxXe1xX15xX3xXacxXadxX6xX15xX3xX6cxX86xX6xX3xXexXdxXcdxXbxX3xXexX1055xX4xX3xX5xX9bxXcexX3xXexX4fxXexX3xX4xX10bxX15xX1fxX3xXexX23xX4xX3xX9axX110xX46xX3xXexX59xX15xX3xX81xX9bxX3xX5xX6xX15xX3xXexX18xX6xX3xX15xX1xX1dxX15xX1fxX3xX1fxXdxX23xX3xXexX26xX27xX3xX81xX82xX15xX3xX1xX86xX6xX3xX251xX3xXexXdxX15xX1xX3xXexX1xX92xX15xX3xX29xX2axXbxX3xX4xX2exX6xX3xX5xX32xX3xX1xX35xXdxX3xX38xX39xX3axX15xX1fxX3xX3exX6xX3xX41xX6xX3xX81xX9bxX46xX3xX29xX3axXdxX3xX7xX4fxX15xX1fxX3xX4xX35xX15xX1fxX3xX29xX59xX15xX1fxXe3xX0xX5dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXbd6xXadxXexX1xX46xX26xXaxX12xX6cxX46xX9bxX15xX1fxX3xXba2xXadxX9fxX15xX0xX5dxXbxX12
Hoàng Xuân