Nhân rộng mô hình treo cờ Tổ quốc kiểu mẫu ở phường Đông Thọ
(Baothanhhoa.vn) - Từ đầu năm 2018, phường Đông Thọ (TP Thanh Hóa) triển khai xây dựng mô hình treo cờ Tổ quốc kiểu mẫu ở các tuyến phố trên địa bàn.
3348x3bb8xa24ex6f09xd0b2x7c80x694axa471x453dxX7x8548x47d6xab3fxa60cx43abx689bxX5x37f7xXaxa35ax6470xX1xbf19xac08xX3x6e93x62b9xX16x9b1exX3x8cb8x57c8xX3xX1x8ad9xX16xX1xX3xXexX18xX10xe286xX3xX4x3ee6xX3xXcx3692xX3xda8bx66d4xa519xX4xX3x6d3fxXdx9b76xX31xX3xX1dx5683xX31xX3xc285xX3xXbxX1x51bexX2bxX16xX1bxX3x75c9xX1exX16xX1bxX3xXcxX1x6b66xX0xddddxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx98bdxX10xX6xb303xXaxX12xX3xXcxa183xX3xe0b6x4a20xX31xX3xX16x7d99xX1dxX3xdbd3x96bfxX2xc00fx55dfxX3xXbxX1xX42xX2bxX16xX1bxX3xX47xX1exX16xX1bxX3xXcxX1xX4exX3x693dxXcx5d6fxX3xXcxX1xX6xX16xX1xX3xX5fx4230xX6x5587xX3xXexX18xXdxX37xX16xX3xX35xX1xX6xXdxX3xc248xX15x5923xX3xX62x88d8xX16xX1bxX3xX1dxX1exX3xX1xX21xX16xX1xX3xXexX18xX10xX28xX3xX4xX2bxX3xXcxX2exX3xX30xX31xX32xX4xX3xX35xXdxX37xX31xX3xX1dxX3bxX31xX3xX3exX3xX4xc59bxX4xX3xXexX31xXa3xe152xX16xX3xXbxX1xX32xX3xXexX18xc24axX16xX3xX69xb791xX6xX3x4d47x9dd2xX16x52efxX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxd55axX28xX62xXa3xXaxX12xX0xXdxX1dxX1bxX3xXdxXexX10xX1dxXbxX18xX28xXbxX9xXaxXdxX1dxX6xX1bxX10xXaxX3xX7xX18xX4xX9xXaxXaxX50xX12xX3xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf7xX28xX62xXa3xXaxX12xX47xXd4xX16xX3xX16xX6xXa3xX75xX3xX7xX6xX31xX3xX74xX3xXexX1xXcexX16xX1bxX3xXexX18xXdxX37xX16xX3xX35xX1xX6xXdxX75xX3xX1xad49xX16xX3x3cc2xXe7xX72xX72xX72xX3xX1xX19xX3xX62xX15xX16xX3xXexX18xXddxX16xX3xX69xXe1xX6xX3xXe4xXe5xX16xX3xXbxX1xX42xX2bxX16xX1bxX3xX69xcdfcxX3xX69x3660xX16xX1bxX3xXexX21xX16xX1xX3xX1xX42xX3exX16xX1bxX3x4ee8xX16xX1bxX3x5075xXe5xX3xXexX1xXa6xX4xX3xX1xXdx7b5cxX16xX3xX16xX1bxX1xXdxXddxX1dxX3xXex7bd5xX4xX3xX18axXdxX194xX4xX3xXexX18xX10xX28xX3xX4xX2bxX3xXcxX2exX3xX30xX31xX32xX4xX3xX18axXe5xX28xX3xX4xXcexX4xX3xX62xXe1xXbxX3xX5xd202xX3xX5x970dxX16xX3xX4xaf34xX6xX3xX69xcd92xXexX3xX16xX42xX1c7xX4xX75xX3xX4xX1cbxX6xX3xXex6398xX16xX1xX75xX3xXexX1xXe5xX16xX1xX3xXbxX1xX32xXe7xX3xXcxX18xX28xX16xX1bxX3xX69xX92xX75xX3xX4xX92xX3xX1xX14fxX16xX3x5a9axX72x7c5bxX3xX7xX32xX3xX1xX19xX3xX62xX15xX16xX3xXexX18xX10xX28xX3xX4xX2bxX3xXexX1xX10xX28xX3xX1dxX3bxX31xXe7xX3xX47xX177xX16xX1bxX3xXexX1xX2bxXdxX75xX3xX4xXcexX4xX3xXexX31xXa3xXd4xX16xX3xXbxX1xX32xX3xX4xX1xb271xX16xX1xX75xX3xXexX1xX31xX19xX4xX3xX69xX42xX2bxX16xX1bxX3x3870xX42xX14fxX16xX1bxX3xX47xX21xX16xX1xX3xX13xX1bxX1xX194xX75xX3xXf7xXe5xX3xXcxX18xXdxX194xX31xX75xX3xX13xX1bxX31xXa3xX1c4xX16xX3x92adxX1xX239xX3xXcxX1xX6xX16xX1xX75xX3x6114x6605xX3xX13xX1xX15xX16xX3xXcxX1exX16xX1bxX75xX3xX47xX19xXdxX3xX26cxX31xX16xX1bxX3xX69xX174xX3xXexX18xX3exX3xXexX1xXe5xX16xX1xX3xX1xX21xX16xX1xX3xX1dxX3bxX31xX3xX18ax4fe4xX3xXexX18xX10xX28xX3xX4xX2bxX3xXcxX2exX3xX30xX31xX32xX4xXe7xX3xX47xX42x7ad7xX4xX3xXe4xXdxXd4xXexX75xX3xX16xX1bxX31xX177xX16xX3xX35xXdxX16xX1xX3xXbxX1xX239xX3xX69xX37xX3xXexX1xXa6xX4xX3xX1xXdxX194xX16xX3xX1dxX1exX3xX1xX21xX16xX1xX3xX62xX28xX3xX4xXcexX4xX3xX1xX19xX3xX62xX15xX16xX3xXexXa6xX3xX16xX1bxX31xXa3xX194xX16xX3xX69xX92xX16xX1bxX3xX1bxX92xXbxX75xX3xXe4xX21xX16xX1xX3xX30xX31xX15xX16xX3xX2xX71xX72xX3xX16xX1bxX1xX21xX16xX3xX69xX177xX16xX1bxX50xX1xX19xXe7xX3xc40exX1exX3xX1xX21xX16xX1xX3xXexX18xX10xX28xX3xX4xX2bxX3xXcxX2exX3xX30xX31xX32xX4xX3xX35xXdxX37xX31xX3xX1dxX3bxX31xX3xXexX18xXddxX16xX3xX3exX3xXexX31xXa3xXd4xX16xX3xXbxX1xX32xX3xX4xX1cbxX6xX3xXbxX1xX42xX2bxX16xX1bxX3xX47xX1exX16xX1bxX3xXcxX1xX4exX3xX4xX92xX3xXexX1xX37xX3xXa1xX10xX1dxX3xX5xXe5xX3xX1xX21xX16xX1xX3xX1dxX3bxX31xX3xX69xX37xX3xX4xXcexX4xX3xXbxX1xX42xX2bxX16xX1bxX75xX3xXa1xX174xX3xXexX18xXddxX16xX3xX69xXe1xX6xX3xXe4xXe5xX16xX3xXcxX89xX3xXcxX1xX6xX16xX1xX3xX5fxX92xX6xX3xX1xX4exX4xX3xXex4661xXbxX75xX3xX16xX1xX15xX16xX3xX18xX19xX16xX1bxXe7xX0xX50xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf7xX28xX62xXa3xXaxX12xXcxX67xX3xXexX1xXcexX16xX1bxX3xX2xX72xX3xX16xX6exX1dxX3xX16xX6xXa3xX75xX3xXbxX1xX42xX2bxX16xX1bxX3xX47xX1exX16xX1bxX3xXcxX1xX4exX3xX7x36a5xX3xXexX18xXdxX37xX16xX3xX35xX1xX6xXdxX3xXa1xX15xXa3xX3xX62xXa6xX16xX1bxX3xXexX1xXddxX1dxX3xX4xXcexX4xX3xX1dxX1exX3xX1xX21xX16xX1xX3xXexX31xXa3xXd4xX16xX3xXbxX1xX32xX3xXa1xX6xX16xX1xX75xX3xX7xc110xX4xX1xX75xX3xX69xcf3axXbx6a29xX3xXexX31xXa3xXd4xX16xX3xXbxX1xX32xX3xX18axX194xX3xX7xXdxX16xX1xX3xX6xX16xX3xXexX28xXe5xX16xX3xXexX1xXa6xX4xX3xXbxX1xdb32xX1dxXe7xXe7xXe7xX0xX50xXbxX12
Hòa Bình