Thành lập Ban Chỉ đạo rà soát hộ có hoàn cảnh khó khăn giai đoạn 2021-2025
(Baothanhhoa.vn) - UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành quyết định về việc thành lập Ban Chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2021-2025.
fa20x1ce2fx16cfax1449bx169afx170f9x15aecx1a42ax17a12xX7x18beex11a62x1aa3fx184fex149d8x123bdxX5x126b1xXax183e7xXcxX1xfb00x12ec2xX1xX3xX5x1c074xXbxX3x1a60dxX6xX16xX3x13ea7xX1x10ddexX3x181b7x1761ex12abfxX3x1c75exX15xX3xX7xX27x1757bxXexX3xX1x17b5bxX3xX4x14860xX3xX1xX27xX15xX16xX3xX4x1a34dxX16xX1xX3x1b141xX1xX35xX3xX41xX1x15880xX16xX3x168f5xXdxX6xXdxX3xX25xX27xX26xX16xX3x180d8x1a1f7xX54xX2x150a3xX54xX55xX54x1b20cxX0x1a7fcxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx156c4xX10xX6x10b95xXaxX12x1a51fxX1dx1c83bx1147exX3xXexX23xX16xX1xX3xXcxX1xX6xX16xX1xX3xX6dxX35xX6xX3x18b26x14d3fxX6xX3x1cc53xX6xX16xX3xX1xX15xX16xX1xX3x1a63cx153eex1b14fx1c48axXexX3xX25x106d9xX16xX1xX3xX87x132fbxX3xX87xXdx11eedxX4xX3xXexX1xX15xX16xX1xX3xX5xX1axXbxX3xX1dxX6xX16xX3xX21xX1xX23xX3xX25xX26xX27xX3xX29xX15xX3xX7xX27xX2exXexX3xX1xX32xX3xX16xX4axX1x16370xX27x1a0f2xX3xX1xX32xX3xX4xX1axX16xX3xX16xX4axX1xXcbxX27xX3xX87xX15xX3x16c09xX2exX4xX3xX25xX9bxX16xX1xX3xX1xX32xX3xX5xX15x10da0xX3xX16x1c6dfxX16xX4axX3xX16xX4axX1xXdxXa4xXbxXcdxX3xX5x1131axXedxX3xX16xX4axX1xXdxXa4xXbxXcdxX3xX16xX4ax11ff4xX3xX16xX4axX1xXdxXa4xXbxX3xX87xX15xX3xX70xXdx13b4axXedxX3xX16xX4axX1xXdxXa4xXbxX3xX4xX35xX3xXedx17969xX4xX3xX7x1a37bxX16xX4axX3xXexX29xX95xX16xX4axX3xX8bx14f60xX16xX1xX3xX4axXdxX6xXdxX3xX25xX27xX26xX16xX3xX54xX55xX54xX2xX58xX54xX55xX54xX5cx12a7exX0xX5exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1dxX27xX70xX96xXaxX12xX0xXdxXedxX4axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX3xX70xXexX1xX95xXedxX8bxX3xXdxX21xX10xX16xXexX10xX29xXaxX3xX7xXexX96xX5xX10xX9xXax16804xXdxX70xXexX1x179d9xX3x1c01cx17ad4xX18dxXbxXdfx10b6cxX3xX1xX10xXdxX4axX1xXexX18bxX3xX18exX18ex154b0xXbxXdfxX192xXaxX3xX7xX29xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX18bxX5exX5exX4xX70xX16xX14cxX8bxX6xX27xXexX1xX6xX16xX1xX1xX27xX6xX14cxX87xX16xX5exX70xX10xX7xX41xXexX27xXbxX5exX16xX10xX186xX7xX5exX54xX2x17cd5xX55xX5exX2xX18dxX18dxX70xX2xX2x1d331xX5cxX1dcxX5cxX54xXex10967xX1d3xX2xX55xX1dcxX5xX55xX14cx18110xXbxX4ax1af13xX29xX9xX18dxX55xX1d3xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX16xX1xX3xX5xX1axXbxX3xX1dxX6xX16xX3xX21xX1xX23xX3xX25xX26xX27xX3xX29xX15xX3xX7xX27xX2exXexX3xX1xX32xX3xX4xX35xX3xX1xX27xX15xX16xX3xX4xX3dxX16xX1xX3xX41xX1xX35xX3xX41xX1xX47xX16xX3xX4axXdxX6xXdxX3xX25xX27xX26xX16xX3xX54xX55xX54xX2xX58xX54xX55xX54xX5cxXaxX3xX186xXdxX70xXexX1xX9xXaxX18dxX18exX18dxXaxX3xX1xX10xXdxX4axX1xXexX9xXaxX18exX18exX19exXaxX3xX5exX12xX0xX5exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1dxX27xX70xX96xXaxX12xX1dxX6xX16xX3xX21xX1xX23xX3xX25xX26xX27xX3xX4xX35xX3xX16xX1xXdxXa4xXedxX3xX87x18b77xX3xXdfxXfdxX96xX3xX70x1423axX16xX4axX3xX41xX97xX3xX1xX27xX26xX4xX1xX3xXex15e3axX3xX4xX1xX126xX4xX3xX29xX15xX3xX7xX27xX2exXexX3xX1xX32xX3xX16xX4axX1xXcbxX27xXcdxX3xX1xX32xX3xX4xX1axX16xX3xX16xX4axX1xXcbxX27xX3xX87xX15xX3xXdfxX2exX4xX3xX25xX9bxX16xX1xX3xX1xX32xX3xX5xX15xXedxX3xX16xXf0xX16xX4axX3xX16xX4axX1xXdxXa4xXbxXcdxX3xX5xXfdxXedxX3xX16xX4axX1xXdxXa4xXbxXcdxX3xX16xX4axX10axX3xX16xX4axX1xXdxXa4xXbxX3xX87xX15xX3xX70xXdxX118xXedxX3xX16xX4axX1xXdxXa4xXbxX3xX4xX35xX3xXedxX126xX4xX3xX7xX12axX16xX4axX3xXexX29xX95xX16xX4axX3xX8bxX135xX16xX1xX3xX16xX47xXedxX3xX54xX55xX54xX2xX87xX15xX3xX4axXdxX6xXdxX3xX25xX27xX26xX16xX3xX54xX55xX54xX54xX58xX54xX55xX54xX5cxX14cxX3x1457ax12a04xX16xX4axX3xXexX1x10af1xXdxX3xXexX2a1xX3xX4xX1xX126xX4xX3xXexX1axXbxX3xX1xX95x102afxX16xX3xX94xX95xX96xX3xXexX29xX135xX16xX1xX3xX87xX15xX3xX8bxX32xX3xX4xXf0xX16xX4axX3xX4xX28cxX3xX29xX15xX3xX7xX27xX2exXexX3xX1xX32xX3xX16xX4axX1xXcbxX27xXcdxX3xX1xX32xX3xX4xX1axX16xX3xX16xX4axX1xXcbxX27xX3xX1x19951xX16xX4axX3xX16xX47xXedxX3xX87xX15xX3xX94xX95xX96xX3xXexX29xX135xX16xX1xX3xXdfxX2exX4xX3xX25xX9bxX16xX1xX3xX1xX32xX3xX5xX15xXedxX3xX16xXf0xX16xX4axX3xX16xX4axX1xXdxXa4xXbxXcdxX3xX5xXfdxXedxX3xX16xX4axX1xXdxXa4xXbxXcdxX3xX16xX4axX10axX3xX16xX4axX1xXdxXa4xXbxX3xX87xX15xX3xX70xXdxX118xXedxX3xX16xX4axX1xXdxXa4xXbxX3xX4xX35xX3xXedxX126xX4xX3xX7xX12axX16xX4axX3xXexX29xX95xX16xX4axX3xX8bxX135xX16xX1xX14cxX3xX21xX1xX23xX3xX25xX26xX27xXcdxX3xXexX2a1xX3xX4xX1xX126xX4xX3xX29xX15xX3xX7xX27xX2exXexX3xX1xX32xX3xX16xX4axX1xXcbxX27xXcdxX3xX1xX32xX3xX4xX1axX16xX3xX16xX4axX1xXcbxX27xX3xX87xX15xX3xXdfxX2exX4xX3xX25xX9bxX16xX1xX3xX1xX32xX3xX5xX15xXedxX3xX16xXf0xX16xX4axX3xX16xX4axX1xXdxXa4xXbxXcdxX3xX5xXfdxXedxX3xX16xX4axX1xXdxXa4xXbxXcdxX3xX16xX4axX10axX3xX16xX4axX1xXdxXa4xXbxX3xX87xX15xX3xX70xXdxX118xXedxX3xX16xX4axX1xXdxXa4xXbxX3xX4xX35xX3xXedxX126xX4xX3xX7xX12axX16xX4axX3xXexX29xX95xX16xX4axX3xX8bxX135xX16xX1xX192xX3xX1xX10ax14a2cxX16xX4axX3xX70x148fbxX16xXcdxX3xXexX1xX10xX27xX3xX70x10620xXdxXcdxX3xX41xXdx127f2xXedxX3xXexX29xX6xXcdxX3xX4axXdxX2exXedxX3xX7xX2exXexXcdxX3xX25xXf0xX16xX3xX25xX12axX4xX3xXexX1xX293xX4xX3xX1xXdxXa4xX16xX3xX87xX15xX3xX4xX1xX9bxX95xX3xXexX29xX2exX4xX1xX3xX16xX1xXdxXa4xXedxX3xXexX29xX10axX497xX4xX3xXbxX1xX2exXbxX3xX5xX95xX1axXexX3xX87xX15xX3xX21xX1x19f8dxX3xXexX9bxX4xX1xX3xX73xX1dxX75xX76xX3xXexX23xX16xX1xX3xX16xX1x105fcxX16xX4axX3xX87xX35cxX16xX3xX25xXa0xX3xX4xX35xX3xX5xXdxX118xX16xX3xX94xX95xX6xX16xX3xXexX29xX27xX16xX4axX3xX94xX95xX2exX3xXexX29xX135xX16xX1xX3xX29xX15xX3xX7xX27xX2exXexX3xX1xX32xX3xX16xX4axX1xXcbxX27xXcdxX3xX1xX32xX3xX4xX1axX16xX3xX16xX4axX1xXcbxX27xX3xXexX26xXdxX3xX25xX9bxX6xX3xXbxX1xX10ax119dfxX16xX4axX14cxX0xX5exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx164cbxX95xXexX1xX27xX29xXaxX12xX1dxX344xXcxX0xX5exXbxX12
BĐT