[Infographics] - Những sự kiện nổi bật tuần qua
(Baothanhhoa.vn) - Cùng điểm lại các sự kiện nổi bật trên địa bàn tỉnh từ ngày 7-2 đến 13-2-2022.
fd45x1146ax153c8x15f43x160d6x107bdx10b14x11149x126c2xX7x12eeax1351fx17928x16e13x11194x162a3xX5x164fbxXax12ba6x14650x12b35x16d32x1566ax1815fx10fcex13b81xX6xXbxX1xXdxX4xX7x168e1xX3x12f40xX3xX0xX7xXexX19xX17xX15xX18xX12x1730fxX1x14d16xX15xX18xX3xX7x17df9xX3x14ec4xXdx10a85xX15xX3xX15x1142bxXdxX3x125f9x160c4xXexX3xXex14663x155cexX15xX3x12708xX43xX6xX0x15388xX7xXexX19xX17xX15xX18xX12xX0xX4bxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx133aaxX10xX6x153d2xXaxX12x1686ex1666dxX15xX18xX3x16516xXdx17719x14123xX3xX5x12cedxXdxX3xX4x123bexX4xX3xX7xX33xX3xX35xXdxX37xX15xX3xX15xX3bxXdxX3xX3exX3fxXexX3xXexX19xff17xX15xX3xX6ex13af6xX6xX3xX3ex13ea1xX15xX3xXex11417xX15xX1xX3xXex13498xX3xX15xX18xX95x14476xX3x14341xX22x15a51xX3xX6ex14b39xX15xX3xX2x16488xX22xXa7xX22xXa7x100a6xXa7xXa7x1036exX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx13187xX17xX66xXa3xXaxX12xX0xXdxX71xX18xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX66xXexX1xX43xX71xX3exX3xX66xX1xXdxX66xX10xX3xXdxX69xX10xX15xXexX10xX19xXaxX3xX7xXexXa3xX5xX10xX9xXax12f1axXdxX66xXexX1x14936xX3x16aacxXb3xXb3xXbx17b9ax1266cxX3xX1xX10xXdxX18xX1xXexXfaxX3x109b1x166d5xXb3xXbxX100xX101xXaxX3xX7xX19xX4xX9xXaxX4bxX4bxXdxXb6xX3exX6xX17xXexX1xX6xX15xX1xX1xX17xX6xXb6x11f59xX15xX4bxX15xX10xXf5xX7xX4bxXa7xXa7xXb3xX10cxX4bxX2x17016xX136xX66xXb3xXa7xXb3xX10bxXa7xXaexX2xXexX10cxXfcxX2xXfcxX5xX2xXb3xX22xX2xXb3xX22xX7xX43xX22xX35xXdxX10xX15xX22xXexX43xX6xX15xX22xXa7xX22xXa7xXb6x173bexXbxX18xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX17xX18xX19xX6xXbxX1xXdxX4xX7xX20xX3xX22xX3xX2cxX1xX2exX15xX18xX3xX7xX33xX3xX35xXdxX37xX15xX3xX15xX3bxXdxX3xX3exX3fxXexX3xXexX43xX44xX15xX3xX47xX43xX6xXaxX3xXf5xXdxX66xXexX1xX9xXaxXfcxXb3xXb3xXaxX3xX1xX10xXdxX18xX1xXexX9xXaxX10bxX10cxXb3xXaxX3xX4bxX12xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc6xX17xX66xXa3xXaxX12xX0xXdxX71xX18xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX69xX10xX15xXexX10xX19xXaxX3xX7xXexXa3xX5xX10xX9xXaxXf5xXdxX66xXexX1xXfaxX3xXfcxXb3xXb3xXbxX100xX101xX3xX1xX10xXdxX18xX1xXexXfaxX3x16447xX10bxX2xX136xXbxX100xX101xXaxX3xX7xX19xX4xX9xXaxX4bxX4bxXdxXb6xX3exX6xX17xXexX1xX6xX15xX1xX1xX17xX6xXb6xX128xX15xX4bxX15xX10xXf5xX7xX4bxXa7xXa7xXb3xX10cxX4bxX2xX136xX136xX66xXb3xXa7xXb3xX10bxXa7xX1faxX1faxXexX2xX2xX2xXa5xX5xXaexX22xX2xXb3xX22xX7xX43xX22xX35xXdxX10xX15xX22xXexX43xX6xX15xX22xXa7xX22xXa7xXb6xX15dxXbxX18xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX17xX18xX19xX6xXbxX1xXdxX4xX7xX20xX3xX22xX3xX2cxX1xX2exX15xX18xX3xX7xX33xX3xX35xXdxX37xX15xX3xX15xX3bxXdxX3xX3exX3fxXexX3xXexX43xX44xX15xX3xX47xX43xX6xXaxX3xXf5xXdxX66xXexX1xX9xXaxXfcxXb3xXb3xXaxX3xX1xX10xXdxX18xX1xXexX9xXaxX1faxX10bxX2xX136xXaxX3xX4bxX12xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXc6xX17xX66xXa3xXaxX12xX0xXdxX71xX18xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX69xX10xX15xXexX10xX19xXaxX3xX7xXexXa3xX5xX10xX9xXaxXf5xXdxX66xXexX1xXfaxX3xXfcxXb3xXb3xXbxX100xX101xX3xX1xX10xXdxX18xX1xXexXfaxX3xX10bxXa7xX10bxX10bxXbxX100xX101xXaxX3xX7xX19xX4xX9xXaxX4bxX4bxXdxXb6xX3exX6xX17xXexX1xX6xX15xX1xX1xX17xX6xXb6xX128xX15xX4bxX15xX10xXf5xX7xX4bxXa7xXa7xXb3xX10cxX4bxX2xX136xX136xX66xXb3xXa7xXb3xX10bxXfcxXaexXa7xXexXfcxX10cxXb3xXa5xX5xXa5xX22xX2xXb3xX22xX7xX43xX22xX35xXdxX10xX15xX22xXexX43xX6xX15xX22xXa7xX22xXa7xXb6xX15dxXbxX18xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX17xX18xX19xX6xXbxX1xXdxX4xX7xX20xX3xX22xX3xX2cxX1xX2exX15xX18xX3xX7xX33xX3xX35xXdxX37xX15xX3xX15xX3bxXdxX3xX3exX3fxXexX3xXexX43xX44xX15xX3xX47xX43xX6xXaxX3xXf5xXdxX66xXexX1xX9xXaxXfcxXb3xXb3xXaxX3xX1xX10xXdxX18xX1xXexX9xXaxX10bxXa7xX10bxX10bxXaxX3xX4bxX12xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx157e7xX43xXexX1xX17xX19xXaxX12xX63xXcxX22x15e00xX63xX0xX4bxXbxX12
HT-MH