Khối lượng xây dựng các công trình giao thông đạt 300 tỷ đồng
(Baothanhhoa.vn) - Khối lượng xây dựng các công trình giao thông trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa trong quý I - 2021 đạt 300 tỷ đồng.
c756xcecax10e94x1459axd821x13c16xe4cexdb00xd3d4xX7xfeb5x1082fx10d35x14229xdaafxdb41xX5x135efxXaxe1a7xX0xX7xXexdf10xe3ffx11405x1061exX12xe078xX1x103c7xXdxX3xX5xd2f6x10f20xX18xX19xX3xe859xedb6xce5cxX3x12a2exfaf4xX18xX19xX3xX4xfe2axX4xX3xX4x10633xX18xX19xX3xXexX16x14366xX18xX1xX3xX19xXdxX6xX17xX3xXexX1xX34xX18xX19xX3x108a6x118bdxXexX3xdbddx102dfxX4exX3xXex1280fxX3xX49x12229xX18xX19xX0x11bbfxX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xX59xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxfedexX10xX6xX2axXaxX12xX1bxX1xX1dxXdxX3xX5xX21xX22xX18xX19xX3xX26xX27xX28xX3xX2axX2bxX18xX19xX3xX4xX30xX4xX3xX4xX34xX18xX19xX3xXexX16xX3axX18xX1xX3xX19xXdxX6xX17xX3xXexX1xX34xX18xX19xX3xXexX16x13bc4xX18xX3xX49x142e5xX6xX3x13d4bxe1b9xX18xX3xXex12474xX18xX1xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX71x10668xX6xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3x12336x11163xd4b4xX3x11b11xX3xcb24xX3x11696xX4exXcfxX2xX3xX49xX4axXexX3xX4dxX4exX4exX3xXexX52xX3xX49xX55xX18xX19x144bdxX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxfb2cxX17xX2axX28xXaxX12xX0xXdx13ffdxX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxd364xX10xX18xXexX10xX16xX3xX2axXexX1xXc8xXfbxXaexXaxX3xX7xXexX28xX5xX10xX9xXax136b7xXdxX2axXexX1xd65fxX3x10a92xX4exX4exXbxX26x13814xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX121xX3x11ddbx12413xXcfxXbxX26xX128xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX59xX59xXdxXe3xXaexX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xXe3x10ebbxX18xX59xX18xX10xX11cxX7xX59xXcfxX2xX2xX2xX59xX2xX123xX4dxX2axX133xX4exX123x13387xXcfxX4dx10d11xXexX4dxX163xXcfxX132xX123xX5xX4exXe3xe182xXbxX19x1395cxX16xX9xc7a1xX4exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX1xX1dxXdxX3xX5xX21xX22xX18xX19xX3xX26xX27xX28xX3xX2axX2bxX18xX19xX3xX4xX30xX4xX3xX4xX34xX18xX19xX3xXexX16xX3axX18xX1xX3xX19xXdxX6xX17xX3xXexX1xX34xX18xX19xX3xX49xX4axXexX3xX4dxX4exX4exX3xXexX52xX3xX49xX55xX18xX19xXaxX3xX11cxXdxX2axXexX1xX9xXaxX123xX4exX4exXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX132xX133xXcfxXaxX3xX59xX12xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX106xX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xXcxX1xXdxX3xX4xX34xX18xX19xX3xXexXc8xX28x12c7fxX18xX3xX49xX21x105ddxX18xX19xX3xXex12b72xX3xXcxd065xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX71xXbexX6xX3xX49xXdxX3xX106x1314dxX18xX19xX3xX1xXafxX18xX19xX3xfe82xX1xX34xX18xX19xX3xXcxX1x100afxX3x13401xXc8xX27xX18xX3xX49xX17xX4axX18xX3xXc7xXc8xX6xX3xX1xXc8xX28x10bd2xX18xX3xXcxX16xXdxX23exXc8xX3xf040xfca5xX18xXe3xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf3xX17xX2axX28xXaxX12xf67bxX1xf4e8xX18xX19xX3xXexX1xX30xX18xX19xX3xX49xd6dexXc8xX3xX18xf35axXfbx137bcxX3xX247x120d0xX3x1444exXdxX6xX17xX3xXexX1xX34xX18xX19xX3x11e29xX3xf552x100d4xX18xX3xXexX21axXdxX3xXexX286xXbxX3xXexX16xXc8xX18xX19xX3xX49xcb40xX28xX3xX18xX1xX6xX18xX1xX3xX4xX34xX18xX19xX3xXexX30xX4xX3xX4xX1xXc8xX298xX18xX3xXaexXabxX3xX49xX26dxXc8xX3xXexX21xX3xX4xX30xX4xX3xX2axX2bxX3xX30xX18xX273xX3xX18xX1xX21xX121xX3x134f3xX2bxX3xX30xX18xX3xX49xX21xX202xX18xX19xX3xX19xXdxX6xX17xX3xXexX1xX34xX18xX19xX3xXexX21xX3xX1bxX1xXc8xX3xX4xX34xX18xX19xX3xX18xX19xX1xXdxX23exXbxX3xXf3xXb3xXfbxX3xX247xX248xX18xX3xX49xX1fdxX18xX3xX49xX21xX202xX18xX19xX3xXaexef4dxX3xX14fxX10xX18xX3xXaexXdx11ad0xX18xX3xX49xX17xX4axX18xX3xX260xX19xX6xX3xX247xX248xX18xX3xXcdxX3xX71xX17xc96fxX18xX19xX3xX71xXbexX6xX273xX3xX2axX2bxX3xX223xXdxX1fdxX18xX3xX223xX1xX276xXdxX3xX4xX34xX18xX19xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xXc7xXc8xXc9xX3xXcbxXcbxXcbxX3xXcdxX3xXcfxX4exXcfxX2xX128xX3xX2axX2bxX3xX30xX18xX3xX49xX21xX202xX18xX19xX3xXexX207xX3xX26x135dcxX3xX71xX17xX323xX18xX19xX3xX1bxXdxXfbxX273xX3xX1xXc8xX28xX23exX18xX3xX71xX17xX323xX18xX19xX3xX71xXbexX6xX3xX49xXdxX3xX26xX364xX3xXcxX1xXdxX23exXc8xX3x1027exX17xX18xX19xX273xX3xX1xXc8xX28xX23exX18xX3xXcxX1xXdxX23exXc8xX3xX71xXbexX6xX3xcb06xX18xX1dxXdxX3x104fdxXc8xX1dxX4xX3xX5xX307xX3xX2xd7aexX3xX14fxXafxX3xX3a8xXc8xX1dxX4xX3xX5xX307xX3xX163xX132xce52xX273xX3xX2axX2bxX3xX223xXdxX1fdxX18xX3xX223xX1xX276xXdxX3xX4xX34xX18xX19xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xXc7xXc8xXc9xX3xXcbxXcbxXcbxXcdxXcfxX4exXcfxX2xX128xX3xX2axX2bxX3xX30xX18xX3xX49xX21xX202xX18xX19xX3xXaexX307xX3xX14fxX10xX18xX3xXaexXdxX30fxX18xX273xX3xX49xX17xX4axX18xX3xX260xX19xX6xX3xX247xX248xX18xX3xXcdxX3xX71xX17xX323xX18xX19xX3xX71xXbexX6xX3xX14fxXafxX3xX71xX17xX323xX18xX19xX3xX71xXbexX6xX3xXcdxX3xXcx1227cxX18xX1xX3xX278xXdxX6xX273xX3xX2axX2bxX3xX223xXdxX1fdxX18xX3xX223xX1xX276xXdxX3xX4xX34xX18xX19xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX3a8xXc8xXc9xX3xXcbxXcbxXcbxX3xXcdxXcfxX4exXcfxX2xXe3xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf3xX17xX2axX28xXaxX12xf22bxX55xX18xX19xX3xXexX1xX202xXdxX273xX3xXexX286xXbxX3xXexX16xXc8xX18xX19xX3xX49xX298xX28xX3xX18xX1xX6xX18xX1xX3xXexXdxX1fdxX18xX3xX49xX307xX3xXexX1xXdxX3xX4xX34xX18xX19xX3xX4xX30xX4xX3xX2axX2bxX3xX30xX18xX273xX3xX18xX1xX21xX121xX3xX46fxX21xX202xX18xX19xX3xX19xXdxX6xX17xX3xXexX1xX34xX18xX19xX3xX18xX1dxXdxX3xXcxX20axX3xX247xX26dxXfbxX3xX247xX248xX18xX3xX14fx1098axXdxX3xX1bxX1xXc8xX3xX223xXdxX18xX1xX3xXexX1fdxX3xX260xX19xX1xXdxX3xX247xX248xX18xX3xX19xXdxX6xXdxX3xX49xX17xX4axX18xX3xX2xX273xX3xX46fxX4axXdxX3xX5xX307xX3xX46fxX34xX18xX19xX3xX283xX3xXcxX27xX28xX273xX3xX49xX21xX202xX18xX19xX3xXexX207xX3xXcxX20axX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX71xXbexX6xX3xX49xXdxX3xX106xX21axX18xX19xX3xX1xXafxX18xX19xX3xX223xX1xX34xX18xX19xX3xXcxX1xX22bxX3xX22dxXc8xX27xX18xX3xe2fexX128xX3xX223xX1xX1dxXdxX3xX5xX21xX22xX18xX19xX3xX26xX27xX28xX3xX2axX2bxX18xX19xX3xX4xX30xX4xX3xX4xX34xX18xX19xX3xXexX16xX3axX18xX1xX3xX19xXdxX6xX17xX3xXexX1xX34xX18xX19xX3xXexX1xX2bxX4xX3xX1xXdxX23exX18xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xXc7xXc8xXc9xX3xXcbxX3xXcdxXcfxX4exXcfxX2xX3xX49xX4axXexX3xX4dxX4exX4exX3xXexX52xX3xX49xX55xX18xX19xXe3xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf3xX17xX2axX28xXaxX12xX260xX271xXfbxX3xXcfxX4exXcfxX2xX273xX3xX14fxX1dxX18xX3x1333axXf3xX260xX2caxX3xXexXb3xX18xX1xX3xX49xX364xX3xXexX1xX34xX18xX19xX3xXaexX30xX17xX3xX4xX1xX17xX3xX4xX30xX4xX3xX2axX2bxX3xX30xX18xX3xX2axX17xX3xX247xX276xX3xX278xXdxX6xX17xX3xXexX1xX34xX18xX19xX3xX283xX3xX285xX286xX18xX3xXexX21axXdxX3xX5xXafxXfbxX3xX4xX1xeb70xX3xX49xX26dxXc8xX3xXexX21xX3xX5xXafxX3xX166xX123xX166xX273xX3xX123xX2xX133xX3xXexX52xX3xX49xX55xX18xX19xXe3xX3xXcxX16xX17xX18xX19xX3xXc7xXc8xXc9xX3xXcbxX3xX49xX364xX3xX19xXdxX21axXdxX3xX18xX19xX27xX18xX3xX2xX133xX123xX273xX4dxX176xX176xX3xXexX52xX3xX49xX55xX18xX19xXe3xX3xX260xX19xX17xXafxXdxX3xX16xX6xX273xX3xX14fxX1dxX18xX3xX18xX271xXfbxX3xXcfxX4exXcfxX4exX273xX3xX7xX276xX3xX49xX364xX3xXaexX30xX17xX3xX4xX30xX17xX3xX4xcfbbxXbxX3xX4xXbexX3xXexX1xX298xXfbxX3xXc7xXc8xX28x13871xX18xX3xX223xfd21xX17xX3xX2axXafxXdxX3xXexX1xX202xXdxX3xX1xX4axX18xX3xX19xXdxX21axXdxX3xX18xX19xX27xX18xX3xX7xX6xX18xX19xX3xX18xX271xXfbxX3xXcfxX4exXcfxX2xX3xX5xXafxX3xX4dxX163xXcfxX273xX132xX2xX133xX3xXexX52xX3xX49xX55xX18xX19xX3xX3a3xX14fxX1dxX18xX3xXexXb3xX18xX1xX3xXc7xXc8xX21axX18xX3xX5xXc9xX3xXcfxXcfxXcfxX273xX132xX2xX133xX3xXexX52xX3xX49xX55xX18xX19xX273xX3xX14fxX1dxX18xX3xX2axX17xX3xXf3xX307xX3xX278xXdxX6xX17xX3xXexX1xX34xX18xX19xX3xX283xX3xX285xX286xX18xX3xXexX21axXdxX3xXc7xXc8xX21axX18xX3xX5xXc9xX3xX2xXcfxX4exX3xXexX52xX3xX49xX55xX18xX19xX3c0xX53axX3xXcxXdxX1fdxX18xX3xX49xX307xX3xX19xXdxX21axXdxX3xX18xX19xX27xX18xX3xX4xX600xX6xX3xX247xX276xX3xX278xXdxX6xX17xX3xXexX1xX34xX18xX19xX3xX283xX3xX285xX286xX18xX3xXexX21axXdxX3xX49xX30xXbxX3xcfa9xX18xX19xX3xXexX1xX10xX17xX3xX4xX1xXb3xX3xX49xX4axX17xX3xX4xX600xX6xX3xX106xX1xX600xX3xXexXabxX4xX1xX3xX5baxXf3xX260xX2caxX3xXexXb3xX18xX1xX3xXexX4axXdxX3xX106xX1xXb3xX3xXexX1xXabxX3xX7xX1dxX3xX4exX4dxX59xX106xXcxXcdxX5baxXf3xX260xX2caxX3xX18xX19xXafxX28xX3xXcfxX4exX3xX283xX3xX2xX3xX283xX3xXcfxX4exXcfxX2xXe3xX3xX2caxX21xX3xX746xX18xX19xX3xX4xX30xX4xX3xX2axX2bxX3xX30xX18xX3xX19xXdxX6xX17xX3xXexX1xX34xX18xX19xX3xXexX16xXa7xX18xX3xX49xXabxX6xX3xXaexXafxX18xX3xXexXb3xX18xX1xX3xX49xX1fdxX18xX3xX18xX6xX28xX3xX166xX163xX166xX273xX4exX163xX132xX3xXexX52xX3xX49xX55xX18xX19xX3xX3a3xX26xX27xX28xX3xX5xde89xXbxX3xX133xX2xX4dxX273xX132xX163xX4exX3xXexX52xX3xX49xX55xX18xX19xX273xX3xX19xXdxX21axXdxX3xXbxX1xXbexX18xX19xX3xXfbx11208xXexX3xXaexX323xX18xX19xX3xX2xXcfxX176xX273xX132xXcfxX4dxX3xXexX52xX3xX49xX55xX18xX19xX273xX3xX4xX1xXdxX3xX223xX1xX30xX4xX3xX4dxX273xX176xX123xXcfxX3xXexX52xX3xX49xX55xX18xX19xX3c0xX273xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX49xXbexX273xX3xX4xX30xX4xX3xX2axX2bxX3xX30xX18xX3xX4xX600xX6xX3xXexXb3xX18xX1xX3xX132xX2xX2xX273xX2xX166xX163xX3xXexX52xX3xX49xX55xX18xX19xXe3xX0xX59xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX3b1xXc8xXexX1xX17xX16xXaxX12xX0xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX22dxXc8xX27xX18xX3xX71x107aaxX18xX19xX0xX59xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xX59xXbxX12
Xuân Hùng