Thủ tướng đôn đốc triển khai nhiệm vụ cấp bách phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội
(Baothanhhoa.vn) - Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 290/CĐ-TTg đôn đốc các Bộ, ngành, địa phương thực hiện nhiệm vụ cấp bách triển khai Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.
b9ax6bcex32abx333dx8e53xcdax648fx40eax7affxX7x990dx53eex815cx2df0x56f7x82bexX5x2db7xXax3213xXcxX1x8fedxX3xXex8dc4x127ax63f3x7ecaxX3x6cddx7dc1xX1axX3xX1dx4c6dxX4xX3xXex7669xXdx5d23xX1axX3x288cxX1xX6xXdxX3xX1axX1xXdx9039x112axX3x8eb0x7163xX3xX4x3009xXbxX3x384bx7f1exX4xX1xX3xXbxX1xX37xX4xX3xX1x128dxXdx1c98xX3xXbxX1xX3exXexX3xXexX26xXdxX28xX1axX3xX2bxXdxX1axX1xX3xXex79aexX3x8179xX3x1db1x7b0dxX3xX1x34daxXdxX0x50eexX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx5ea9xX10xX6x25c5xXaxX3xX7axX6xXexX6xX5fxX26x2bacxX5xX10xX9xXaxX7xX6xXbxX83xXaxX12xXcxX1xX15xX3xXexX18xX19xX1axX1bxX3x5793xX1x9588xX34xX3x9706xXdxX1axX1xX3xc2fxX1x29b8xX1axX1xX3xX36x4e2cxX6xX3xX2bx427fxX3xXa2xX1exX1axX1bxX3xX1dxXdxX33xX1axX3xX7xX22xX3x7f28x139bx6b24xX68xXa2x159fxX5fxXcxXcxX1bxX3xX1dxX1exX1axX3xX1dxX22xX4xX3xX4xX3exX4xX3x48e6xX65xX4axX3xX1axX1bx285axX1axX1xX4axX3xX1dx52b0xX6xX3xXbxX1xX18x12f5xX1axX1bxX3xXexX1x2589xX4xX3xX1xXdxX33xX1axX3xX1axX1xXdxX33xX34xX3xX36xX37xX3xX4xX3axXbxX3xX3dxX3exX4xX1xX3xXexX26xXdxX28xX1axX3xX2bxX1xX6xXdxX3xXa2xX1xX18xXe5xX1axX1bxX3xXexX26x5e3dxX1axX1xX3xXbxX1xX37xX4xX3xX1xX48xXdxX3xX36xXd9xX3xXbxX1xX3exXexX3xXexX26xXdxX28xX1axX3xX2bxXdxX1axX1xX3xXexX5dxX3xX5fxX3xX61xX62xX3xX1xX65xXdx2c4axX0xX68xXbxX12xX0xX7axXdxX36xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX7axX10xXexX6xXdxX5xX5fxXdxX1ax3b42xX83xXaxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd3xX83xX7ax8e85xXaxX12xX0xXdxX34xX1bxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX7axXexX1x85a3xX34xX3dxX3xXdxXa2xX10xX1axXexX10xX26xXaxX3xX7xXexX170xX5xX10xX9xXaxe59xXdxX7axXexX1x1778xX3x86acx1369xXbexXbxX61xfd5xX3xX1xX10xXdxX1bxX1xXexX19bxX3x4d96xX19dx92bexXbxX61xX1a2xXaxX3xX7xX26xX4xX9xXaxX68xX68xXdxX144xX3dxX6xX83xXexX1xX6xX1axX1xX1xX83xX6xX144xX36xX1axX68xX1axX10xX196xX7xX68xXbcxXbcxX2x2cbfxX68xX2xXbexX1aexX7axX1aexX2xX19exXbcxX19dxX2xX1aexXexXbcxX19dxX1acx73bbxX5xXbcxX5fxX2xX5fxX2xX19exX1acxX1e5xX19dxX19dxXbdxX1e5xX1acxX19dxX1acxX19dxX1aexX2xX1e5xX19exX19dxX19dxX144x4345xXbxX1bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1xX15xX3xXexX18xX19xX1axX1bxX3xX1dxX1exX1axX3xX1dxX22xX4xX3xXexX26xXdxX28xX1axX3xX2bxX1xX6xXdxX3xX1axX1xXdxX33xX34xX3xX36xX37xX3xX4xX3axXbxX3xX3dxX3exX4xX1xX3xXbxX1xX37xX4xX3xX1xX48xXdxX4axX3xXbxX1xX3exXexX3xXexX26xXdxX28xX1axX3xX2bxXdxX1axX1xX3xXexX5dxX3xX5fxX3xX61xX62xX3xX1xX65xXdxXaxX3xX196xXdxX7axXexX1xX9xXaxX19dxX19exXbexXaxX3xX1xX10xXdxX1bxX1xXexX9xXaxX1acxX19dxX1aexXaxX3xX68xX12xX0xX68xXbxX12xX0xX68xX7axXdxX36xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXa2xX6xXbxXexXdxX83xX1axXaxX3xX7xXexX170xX5xX10xX9xXaxXexX10xX61xXexX5fxX6xX5xXdxX1bxX1axX19bxX3xX4xX10xX1axXexX10xX26xX1a2xXaxX12xXcxX1xX15xX3xXexX18xX19xX1axX1bxX3xX1dxX1exX1axX3xX1dxX22xX4xX3xX4xX3exX4xX3xXd3xX65xX4axX3xX4xXe5xX3x2ef3xX182xX6xX1axX4axX3xX1dxXdfxX6xX3xXbxX1xX18xXe5xX1axX1bxX3xXexX26xXdxX28xX1axX3xX2bxX1xX6xXdxX3xXa2xX1xX18xXe5xX1axX1bxX3xXexX26xX119xX1axX1xX3xXbxX1xX37xX4xX3xX1xX48xXdxX3xX36xXd9xX3xXbxX1xX3exXexX3xXexX26xXdxX28xX1axX3xX2bxXdxX1axX1xX3xXexX5dxX3xX5fxX3xX61xX62xX3xX1xX65xXdxX144xX0xX68xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd3xX83xX7axX170xXaxX12xXa2xX1exX1axX1bxX3xX1dxXdxX33xX1axX3xX1ax9353xX182xX3xX26x5731xX19bxX3xXc1xX28xX3xX3dx63c4xX83xX3xX1dxX34cxX34xX3xXexX26xXdxX28xX1axX3xX2bxX1xX6xXdxX3xX2d0xX182xX170xX5dxXexX3xX5xXdxX33xXexX4axX3xX1dxX48xX1axX1bxX3xX3dxX65xX4axX3xXbxX1xX3exXexX3xX1xX182xX170xX3xX1axX1bxX6xX170xX3xX1xXdxX33xX182xX3xX2d0xX182xX34cxX3xX4xX15xX6xX3xXa2xX1xX18xXe5xX1axX1bxX3xXexX26xX119xX1axX1xX3xXbxX1xX37xX4xX3xX1xX48xXdxX3xX36xXd9xX3xXbxX1xX3exXexX3xXexX26xXdxX28xX1axX3xX2bxXdxX1axX1xX3xXexX5dxX3xX5fxX3xX61xX62xX3xX1xX65xXdxX3x32a6xXa2xX1xX18xXe5xX1axX1bxX3xXexX26xX119xX1axX1x1481xX3xXexX1xX10xX83xX3x13f8xX1bxX1xXdfxX3xX2d0xX182xX170xX5dxXexX3xX7xX22xX3xX2xX2xX68xX3d7x385axX5fxXa2xX98xX3xX1axX1bxXd9xX170xX3xX1d4xXbexX68xX2xX68xXbcxXbexXbcxXbcxX3xX36x2a53xX3xXa2xX1xX18xXe5xX1axX1bxX3xXexX26xX119xX1axX1xX3xX36xXd9xX3xXexX26xXdxX28xX1axX3xX2bxX1xX6xXdxX3xX3d7xX1bxX1xXdfxX3xX2d0xX182xX170xX5dxXexX3xX7xX22xX3xX1acxX1d4xX68xXbcxXbexXbcxXbcxX68xX3e9xX77xX2xX1aexX3xX4xX15xX6xX3xX3e9xX182xX22xX4xX3xX1xX65xXdxX3xX36xX3fexX3xX4xX1xXa4xX1axX1xX3xX7xX3exX4xX1xX3xXexXd9xXdxX3xX2bxX1x53c1xX6xX4axX3xXexXdxX3fexX1axX3xXexX33xX3xX1x8edexX3xXexX26x502axX3xXa2xX1xX18xXe5xX1axX1bxX3xXexX26xX119xX1axX1xX4axX3xXcxX1xX15xX3xXexX18xX19xX1axX1bxX3xXa2xX1xXa4xX1axX1xX3xXbxX1xX15xX3xX1dxX62xX3xX4xX457xX3xX4xX3exX4xX3xXa2xX1exX1axX1bxX3xX1dxXdxX33xX1axX3xX7xX22xX3xX2xXbcxX19exX68xXa2xXc1xX5fxXcxXcxX1bxX3xX1axX1bxXd9xX170xX3xX2xXbcxX68xXbcxX68xXbcxXbexXbcxXbcxX3xX36xXd9xX3xXa2xX1exX1axX1bxX3xX1dxXdxX33xX1axX3xX7xX22xX3xXbcxX1aexXbcxX68xXa2xXc1xX5fxXcxXcxX1bxX3xX1axX1bxXd9xX170xX3xX2xX19exX68xX1d4xX68xXbcxXbexXbcxXbcxX3xX170xX341xX182xX3xX4x4ec3xX182xX3xX4xX3exX4xX3xXd3xX65xX4axX3xX4xXe5xX3xX2d0xX182xX6xX1axX4axX3xX1dxXdfxX6xX3xXbxX1xX18xXe5xX1axX1bxX3xXexX26xXdxX28xX1axX3xX2bxX1xX6xXdxX3xX2d0xX182xX170xX5dxXexX3xX5xXdxX33xXexX4axX3xX1xXdxX33xX182xX3xX2d0xX182xX34cxX3xX1xXe5xX1axX3xX1axd02xX6xX3xX4xX3exX4xX3xX1axX1xXdxX33xX34xX3xX36xX37xX4axX3xX1bxXdxX34cxXdxX3xXbxX1xX3exXbxX3xX1dxX3fexX3xX26xX6xX3xXexX9axXdxX3xX3d7xX1bxX1xXdfxX3xX2d0xX182xX170xX5dxXexX3xX7xX22xX3xX2xX2xX68xX3d7xX3e9xX5fxXa2xX98xX3xX1axX1bxXd9xX170xX3xX1d4xXbexX68xX2xX68xXbcxXbexXbcxXbcxX144xX0xX68xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd3xX83xX7axX170xXaxX12xXcxX26xX83xX1axX1bxX3xXexX1x8d79xXdxX3xX1bxXdxX6xX1axX3xX2d0xX182xX6xX4axX3xX4xX3exX4xX3xXd3xX65xX4axX3xX4xXe5xX3xX2d0xX182xX6xX1axX4axX3xX1dxXdfxX6xX3xXbxX1xX18xXe5xX1axX1bxX3xX1dxX62xX3xXexXa4xX4xX1xX3xX4xXebxX4xX3xXexX26xXdxX28xX1axX3xX2bxX1xX6xXdxX3xXexX1xXebxX4xX3xX1xXdxX33xX1axX3xX4xX3exX4xX3xX1axX1xXdxX33xX34xX3xX36xX37xX4axX3xX1bxXdxX34cxXdxX3xXbxX1xX3exXbxX3xX1dx570fxXexX3xX26xX6xX3xXexX9axXdxX3xX3d7xX1bxX1xXdfxX3xX2d0xX182xX170xX5dxXexX3xX7xX22xX3xX2xX2xX68xX3d7xX3e9xX5fxXa2xX98xX144xX3xXcxX182xX170xX3xX1axX1xXdxX341xX1axX3xXexXdxX5dxX1axX3xX1dxX65xX3xXexX1xXebxX4xX3xX1xXdxX33xX1axX3xX1axX1xXdxX3fexX182xX3xX1axX1xXdxX33xX34xX3xX36xX37xX3xX1dxX5dxX1axX3xX1axX6xX170xX3xX4x327dxX1axX3xX4xX1x2f09xX34xX4axX3xX1axX1xX3axXexX3xX5xXd9xX3xX36xXdxX33xX4xX3xX3dxX6xX1axX3xX1xXd9xX1axX1xX3xX4xX3exX4xX3xX36x2c21xX1axX3xX3dxX34cxX1axX3xX1xX18xX19xX1axX1bxX3xX7ax28cexX1axX3xXexX1xXebxX4xX3xX1xXdxX33xX1axX4axX3xX34cxX1axX1xX3xX1xX18x56c8xX1axX1bxX3xX1dxX5dxX1axX3xX36xXdxX33xX4xX3xXexX1xXebxX4xX3xX1xXdxX33xX1axX3xX4xX3exX4xX3xX34xX37xX4xX3xXexXdxX341xX182xX4axX3xX1bxXdxX34cxXdxX3xXbxX1xX3exXbxX3xX1dxX3fexX3xX26xX6xX3xXexX9axXdxX3xXa2xX1xX18xXe5xX1axX1bxX3xXexX26xX119xX1axX1xX144xX3xXcxX1xX15xX3xXexX18xX19xX1axX1bxX3xXa2xX1xXa4xX1axX1xX3xXbxX1xX15xX3xX170xX341xX182xX3xX4xX4ecxX182xX3xXd3xX65xX3x7488xX5dxX3xX1xX83xX9axX4xX1xX3xX36xXd9xX3xXc1xX4ecxX182xX3xXexX18xX4axX3xXd3xX65xX3x28fexXdxX3exX83xX3xX7axX37xX4xX3xX36xXd9xX3xXc1xXd9xX83xX3xXexX9axX83xX3xX36xXd9xX3xX4xX3exX4xX3xXd3xX65xX4axX3xX4xXe5xX3xX2d0xX182xX6xX1axX3xX4xX1xX656xX34xX3xX1xX83xXd9xX1axX3xXexX1xXd9xX1axX1xX3xX4xX3exX4xX3xX1axX1xXdxX33xX34xX3xX36xX37xX3xX1dxX18xX468xX4xX3xX1bxXdxX6xX83xX3xXexX26xX83xX1axX1bxX3xXexX1xX3exX1axX1bxX3xX1d4xX68xXbcxXbexXbcxXbcxX3xX1axX1bxX1xXdxX341xX34xX3xXex1f3axX4xX3xX26xX77dxXexX3xX2bxXdxX1axX1xX3xX1axX1bxX1xXdxX33xX34xX4axX3xX2bxX1xX1exX1axX1bxX3xX1dxX18xX468xX4xX3xX1dxX28xX3xXexXdxX5dxXbxX3xXexX37xX4xX3xX4xX1xX656xX34xX3xXexX26x48e2xX144xX0xX68xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd3xX83xX7axX170xXaxX12xXc1xX28xX3xX3dxX34cxX83xX3xX1dxX34cxX34xX3xXbxX1xX3exXexX3xX1xX182xX170xX3xX1axX1bxX6xX170xX3xX1xXdxX33xX182xX3xX2d0xX182xX34cxX3xX4xX15xX6xX3xXa2xX1xX18xXe5xX1axX1bxX3xXexX26xX119xX1axX1xX3xXbxX1xX37xX4xX3xX1xX48xXdxX3xX36xXd9xX3xXbxX1xX3exXexX3xXexX26xXdxX28xX1axX3xX2bxXdxX1axX1xX3xXexX5dxX3xX5fxX3xX61xX62xX3xX1xX65xXdxX4axX3xXcxX1xX15xX3xXexX18xX19xX1axX1bxX3xXa2xX1xXa4xX1axX1xX3xXbxX1xX15xX3xX170xX341xX182xX3xX4xX4ecxX182xX19bxX0xX68xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd3xX83xX7axX170xXaxX12xX2xX5fxX3xXa2xX3exX4xX3xXd3xX65xX4axX3xX4xXe5xX3xX2d0xX182xX6xX1axX3xX2bxX1x78eexX1axX3xXexX26xX18xXe5xX1axX1bxX3xX1xX83xXd9xX1axX3xXexX1xXd9xX1axX1xX3xX4xX3exX4xX3xX1axX1xXdxX33xX34xX3xX36xX37xX3xX36xXd9xX3xX36xX675xX1axX3xX3dxX34cxX1axX3xX7xX6xX182xX3xX1dxX28xX3xXexX26xX119xX1axX1xX3xX4xX3axXbxX3xX4xX457xX3xXexX1xX868xX34xX3xX2d0xX182xX170xX3fexX1axX3xX4xX1xX656xX34xX3xX1axX1xX3axXexX3xXexX26xX18xX19xX4xX3xX1axX1bxXd9xX170xX3xX2xXbexX68xX1acxX68xXbcxXbexXbcxXbcxX19bxX0xX68xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd3xX83xX7axX170xXaxX12xX6xX3d0xX3xXd3xX65xX3xX6fdxX5dxX3xX1xX83xX9axX4xX1xX3xX36xXd9xX3xXc1xX4ecxX182xX3xXexX18xX3xX2bxX1xX868xX1axX3xXexX26xX18xXe5xX1axX1bxX19bxX0xX68xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd3xX83xX7axX170xXaxX12xX5fxX3xX77xX83xXd9xX1axX3xXexX1xXdxX33xX1axX3xX7axX6xX1axX1xX3xX34xX37xX4xX3xX1axX1xXdxX33xX34xX3xX36xX37xX4axX3xX7axXebxX3xX3exX1axX3xX36xXd9xX3xXbxX1xX18xXe5xX1axX1bxX3xX3exX1axX3xX3dxX22xX3xXexX26xXa4xX3xX36xX22xX1axX3xX4xX1xX83xX3xX4xX3exX4xX3xX1axX1xXdxX33xX34xX3xX36xX37xX4axX3xX7axXebxX3xX3exX1axX3xXexX1xX182xX65xX4xX3xXa2xX1xX18xXe5xX1axX1bxX3xXexX26xX119xX1axX1xX3xXexX1xX10xX83xX3xX1dxX77dxX1axX1bxX3xX4xX1x468bxX3xX1dxX9axX83xX3xX4xX15xX6xX3x87e0xX62xX1axX1xX3xX1dxX9axX83xX3xXa2xX1xXa4xX1axX1xX3xXbxX1xX15xX3xXexX9axXdxX3xX36xX675xX1axX3xX3dxX34cxX1axX3xX7xX22xX3xX19dxX1aexX68xXcxXd3xX5fx820dxX98xXa2xX98xX3xX1axX1bxXd9xX170xX3xX2xX19dxX68xX1d4xX68xXbcxXbexXbcxXbcxX4axX3xX3dxX3exX83xX3xX4xX3exX83xX3xXa2xX1xXa4xX1axX1xX3xXbxX1xX15xX4axX3xXcxX1xX15xX3xXexX18xX19xX1axX1bxX3xXa2xX1xXa4xX1axX1xX3xXbxX1xX15xX144xX0xX68xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd3xX83xX7axX170xXaxX12xX5fxX3x90cex3dd7xX170xX3xX7axXebxX1axX1bxX3xXbxX1xX18xXe5xX1axX1bxX3xX3exX1axX3xX1dxXdxX3fexX182xX3xX4xX1xX997xX1axX1xX3xX5xXdxX1axX1xX3xX1xX83xX9axXexX3xX1axX1bxX182xX48xX1axX3xX36xX22xX1axX3xX1dxX4ecxX182xX3xXexX18xX3xX4xX1exX1axX1bxX3xXexX26xX83xX1axX1bxX3xX6fdxX5dxX3xX1xX83xX9axX4xX1xX3xX1dxX4ecxX182xX3xXexX18xX3xX4xX1exX1axX1bxX3xXexX26xX182xX1axX1bxX3xX1xX9axX1axX3xX1bxXdxX6xXdxX3xX1dxX83xX9axX1axX3xXbcxXbexXbcxX2xX3xX5fxX3xXbcxXbexXbcxX1aexX3xX36xXd9xX3xX1axX1bxX182xX48xX1axX3xX36xX22xX1axX3xX1dxX4ecxX182xX3xXexX18xX3xX4xX1exX1axX1bxX3xX4xX15xX6xX3xXa2xX1xX18xXe5xX1axX1bxX3xXexX26xX119xX1axX1xX3xXexX26xX83xX1axX1bxX3xX1axX675xX34xX3xXbcxXbexXbcxXbcxX5fxXbcxXbexXbcxX1d4xX4axX3xX3dxX3exX83xX3xX4xX3exX83xX3xXa2xX1xXa4xX1axX1xX3xXbxX1xX15xX4axX3xXcxX1xX15xX3xXexX18xX19xX1axX1bxX3xXa2xX1xXa4xX1axX1xX3xXbxX1xX15xX144xX0xX68xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd3xX83xX7axX170xXaxX12xX3dxX3d0xX3xX3d7xX1bxXa1dxX1axX3xX1xXd9xX1axX1bxX3xX3d7xX1xXd9xX3xX1axX18xX19xX4xX3xX9c9xXdxX33xXexX3xX3d7xX6xX34xX3xX2bxX1xX868xX1axX3xXexX26xX18xXe5xX1axX1bxX3xX1xX83xXd9xX1axX3xXexX1xXdxX33xX1axX3xX7axXebxX3xXexX1xX34cxX83xX3xX3d7xX1bxX1xXdfxX3xX1dxXdfxX1axX1xX3xX1xX18xX19xX1axX1bxX3xX7axX683xX1axX3xXexX1xXebxX4xX3xX1xXdxX33xX1axX3xX1xX464xX3xXexX26xX468xX3xX5xX62xXdxX3xX7xX182xX3axXexX3xX4xX1xX83xX3xX36xX6xX170xX3xXexXa9xX3xX1axX1bxXa1dxX1axX3xX7xX3exX4xX1xX3xX1axX1xXd9xX3xX1axX18xX19xX4xX3xX1dxX22xXdxX3xX36xX19xXdxX3xX7axX83xX6xX1axX1xX3xX1axX1bxX1xXdxX33xXbxX4axX3xX1xX468xXbxX3xXexX3exX4xX3xX61xX62xX4axX3xX1xX65xX3xX2bxXdxX1axX1xX3xX7axX83xX6xX1axX1xX3xXexX1xX10xX83xX3xX1dxX77dxX1axX1bxX3xX4xX1xX997xX3xX1dxX9axX83xX3xX4xX15xX6xX3xX9a1xX62xX1axX1xX3xX1dxX9axX83xX3xXa2xX1xXa4xX1axX1xX3xXbxX1xX15xX3xXexX9axXdxX3xX36xX675xX1axX3xX3dxX34cxX1axX3xX7xX22xX3xX2xXbdxX19dxX2xX68xX9c9xX98xXa2xX98xX5fxX6fdxXcxXcxX77xX3xX1axX1bxXd9xX170xX3xX1d4xXbexX68xX1d4xX68xXbcxXbexXbcxXbcxX4axX3xX3dxX3exX83xX3xX4xX3exX83xX3xXa2xX1xXa4xX1axX1xX3xXbxX1xX15xX4axX3xXcxX1xX15xX3xXexX18xX19xX1axX1bxX3xXa2xX1xXa4xX1axX1xX3xXbxX1xX15xX144xX0xX68xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd3xX83xX7axX170xXaxX12xX4xX3d0xX3xXd3xX65xX3xX714xXdxX3exX83xX3xX7axX37xX4xX3xX36xXd9xX3xXc1xXd9xX83xX3xXexX9axX83xX3xX2bxX1xX868xX1axX3xXexX26xX18xXe5xX1axX1bxX3xXexX26xX119xX1axX1xX3xXcxX1xX15xX3xXexX18xX19xX1axX1bxX3xXa2xX1xXa4xX1axX1xX3xXbxX1xX15xX3xX3dxX6xX1axX3xX1xXd9xX1axX1xX3xX3e9xX182xX170xX5dxXexX3xX1dxXdfxX1axX1xX3xX36xX3fexX3xX1dxXdxX3fexX182xX3xX2bxXdxX33xX1axX4axX3xXexX26xX119xX1axX1xX3xXexXebxX4axX3xXexX1xX15xX3xXexX37xX4xX4axX3xX34x85a9xX4xX3xX5xX62xXdxX3xX7xX182xX3axXexX3xX4xX1xX83xX3xX36xX6xX170xX3xX1dxX22xXdxX3xX36xX19xXdxX3xX4xX3exX4xX3xX4xXe5xX3xX7xX697xX3xX1bxXdxX3exX83xX3xX7axX37xX4xX3xX34xX4ecxX34xX3xX1axX83xX1axX4axX3xXexXdxX28xX182xX3xX1x6c7bxX4xX3xX1axX1bxX83xXd9xXdxX3xX4xX1exX1axX1bxX3xX5xX656xXbxX144xX0xX68xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd3xX83xX7axX170xXaxX12xX7axX3d0xX3xXd3xX65xX3xX6fdxX1xX83xX6xX3xX1xXd11xX4xX3xX36xXd9xX3xXa2xX1exX1axX1bxX3xX1axX1bxX1xX33xX3xX2bxX1xX868xX1axX3xXexX26xX18xXe5xX1axX1bxX3xX7xd81xX6xX3xX1dx222dxXdxX3xXcxX1xX1exX1axX1bxX3xXexX18xX3xX7xX22xX3xX2xXbcxX68xXbcxXbexX2xX19exX68xXcxXcxX9a1xXcxX5fxXd3xX6fdxX77xXa2xX3d7xX5fxXd3xXcxXa2xX3xX1axX1bxXd9xX170xX3xXbcxX1e5xX68xX19exX68xXbcxXbexX2xX19exX3xX1dxX22xXdxX3xX36xX19xXdxX3xX4xX3exX4xX3xX1axX65xXdxX3xX7axX182xX1axX1bxX3xXexX1xX182xX65xX4xX3xX5x78b4xX1axX1xX3xX36xXebxX4xX3xX2d0xX182xX34cxX1axX3xX5xXadxX3xX1dxX28xX3xX2bxXdfxXbxX3xXexX1xX598xXdxX3xXexX1xX3exX83xX3xX1bx6d33xX3xX2bxX1xX457xX3xX2bxX1xX675xX1axX4axX3xX36xX18xX19xX1axX1bxX3xX34x994axX4xX3xXexX26xX83xX1axX1bxX3xX7xXd61xX3xX7axX37xX1axX1bxX3xX3e9xX182x7f14xX3xX98xX1xX3exXexX3xXexX26xXdxX28xX1axX3xX2bxX1xX83xX6xX3xX1xXd11xX4xX3xX36xXd9xX3xX4xX1exX1axX1bxX3xX1axX1bxX1xX33xX3xX4xX15xX6xX3xX7axX83xX6xX1axX1xX3xX1axX1bxX1xXdxX33xXbxX144xX0xX68xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd3xX83xX7axX170xXaxX12xX1dxX3d0xX3xXd3xX65xX3xXcxX1xX1exX1axX1bxX3xXexXdxX1axX3xX36xXd9xX3xXcxX26xX182xX170xX3fexX1axX3xXexX1xX1exX1axX1bxX3xX2bxX1xX868xX1axX3xXexX26xX18xXe5xX1axX1bxX3xXexX26xXdxX28xX1axX3xX2bxX1xX6xXdxX3xX36xXdxX33xX4xX3xXexX26xX6xX1axX1bxX3xX3dxXdfxX3xX34xX3exX170xX3xXexXa4xX1axX1xX3xX3dxX34cxX1axX1bxX3xXexX1xX10xX83xX3xXa2xX1xX18xXe5xX1axX1bxX3xXexX26xX119xX1axX1xX3x8af4x34c9xX457xX1axX1bxX3xX36xXd9xX3xX34xX3exX170xX3xXexXa4xX1axX1xX3xX4xX1xX83xX3xX10xX34x5304xX3xXexXa9xX3xX1axX1bxX182xX48xX1axX3xX3e9xX182xXdfexX3x93baxXdfxX4xX1xX3xX36xX37xX3xX36xXdxX7afxX1axX3xXexX1xX1exX1axX1bxX3xX4xX1exX1axX1bxX3xXa4xX4xX1xX3xX9c9xXdxX33xXexX3xX3d7xX6xX34xX144xX0xX68xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd3xX83xX7axX170xXaxX12xXbcxX5fxX3xXd3xX65xX3xXcxXd9xXdxX3xX4xX1xXa4xX1axX1xX3xX2bxX1xX868xX1axX3xXexX26xX18xXe5xX1axX1bxX3xX61xXa1dxX170xX3xX7axXebxX1axX1bxX3xX7axXebxX3xXexX1xX34cxX83xX3xX3d7xX1bxX1xXdfxX3xX1dxXdfxX1axX1xX3xX36xX3fexX3xX36xXdxX33xX4xX3xX1bxXdxX6xX3xX1xX9axX1axX3xXexX1xX598xXdxX3xX1xX9axX1axX3xX1axX65xXbxX3xXexX1xX182xX5dxX3xXexX1xX182xX3xX1axX1xX656xXbxX3xX7axX83xX6xX1axX1xX3xX1axX1bxX1xXdxX33xXbxX4axX3xXexX1xX182xX5dxX3xXexX1xX182xX3xX1axX1xX656xXbxX3xX4xX3exX3xX1axX1xXa1dxX1axX4axX3xXexX1xX182xX5dxX3xX1bxXdxX3exX3xXexX26xXdfxX3xX1bxXdxX6xX3xXexX675xX1axX1bxX4axX3xXexX1xX182xX5dxX3xXexXdxX341xX182xX3xXexX1xX37xX3xX1dxX5fbxX4xX3xX3dxXdxX33xXexX3xX36xXd9xX3xXexXdxX3fexX1axX3xXexX1xX182xX341xX3xX1dxX3axXexX3xXexX26xX83xX1axX1bxX3xX1axX675xX34xX3xXbcxXbexXbcxXbcxX4axX3xX3dxX3exX83xX3xX4xX3exX83xX3xXa2xX1xXa4xX1axX1xX3xXbxX1xX15xX4axX3xXcxX1xX15xX3xXexX18xX19xX1axX1bxX3xXa2xX1xXa4xX1axX1xX3xXbxX1xX15xX3xXexX26xX18xX19xX4xX3xX1axX1bxXd9xX170xX3xX2xX1aexX68xX1acxX68xXbcxXbexXbcxXbcxX144xX0xX68xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXd3xX83xX7axX170xXaxX12xX1d4xX5fxX3xXa2xX3exX4xX3xXd3xX65xX4axX3xX4xXe5xX3xX2d0xX182xX6xX1axX4axX3xX1dxXdfxX6xX3xXbxX1xX18xXe5xX1axX1bxX3xXexX1xX10xX83xX3xX4xX1xXcd3xX4xX3xX1axX675xX1axX1bxX4axX3xX1axX1xXdxX33xX34xX3xX36xX37xX4axX3xX2d0xX182xX170xX3fexX1axX3xX1xX9axX1axX3xX1dxX18xX468xX4xX3xX1bxXdxX6xX83xX4axX3xX2bxX1xX868xX1axX3xXexX26xX18xXe5xX1axX1bxX3xXexX1xXebxX4xX3xX1xXdxX33xX1axX3xX2d0xX182xX170xX5dxXexX3xX5xXdxX33xXexX4axX3xX1dxX48xX1axX1bxX3xX3dxX65xX4axX3xX1xXdxX33xX182xX3xX2d0xX182xX34cxX3xX1xXe5xX1axX3xX1axX530xX6xX3xX4xX3exX4xX3xX1axX1xXdxX33xX34xX3xX36xX37xX4axX3xX1bxXdxX34cxXdxX3xXbxX1xX3exXbxX3xXexX9axXdxX3xX3d7xX1bxX1xXdfxX3xX2d0xX182xX170xX5dxXexX3xX7xX22xX3xX2xX2xX68xX3d7xX3e9xX5fxXa2xX98xX1a2xX3xX4xX1xX15xX3xX1dxX65xX1axX1bxX4axX3xX2bxXdfxXbxX3xXexX1xX598xXdxX3xX61xXd61xX3xX5xXadxX3xX1axX1xX530xX1axX1bxX3xX36xX3axX1axX3xX1dxX3fexX3xXbxX1xX3exXexX3xX7xXdxX1axX1xX3xXexX1xX10xX83xX3xXexX1xX868xX34xX3xX2d0xX182xX170xX3fexX1axX3xX1xX83xX5fbxX4xX3xX3dxX3exX83xX3xX4xX3exX83xX3xX4xX3axXbxX3xX4xX457xX3xXexX1xX868xX34xX3xX2d0xX182xX170xX3fexX1axX3xXexX1xX10xX83xX3xX2d0xX182xX170xX3xX1dxXdfxX1axX1xX1a2xX3xX4xX1xXdfxX182xX3xXexX26xX3exX4xX1xX3xX1axX1xXdxX33xX34xX3xXexX83xXd9xX1axX3xX7axXdxX33xX1axX3xXexX26xX18xX19xX4xX3xXa2xX1xXa4xX1axX1xX3xXbxX1xX15xX4axX3xXcxX1xX15xX3xXexX18xX19xX1axX1bxX3xXa2xX1xXa4xX1axX1xX3xXbxX1xX15xX3xX36xX3fexX3xX36xXdxX33xX4xX3xX3dxX34cxX83xX3xX1dxX34cxX34xX3xXexXdxX5dxX1axX3xX1dxX65xX4axX3xX4xX1xX3axXexX3xX5xX18xX468xX1axX1bxX3xXexX1xX10xX83xX3xX1dxX77dxX1axX1bxX3xX170xX341xX182xX3xX4xX4ecxX182xX3xX1dxX3fexX3xX26xX6xX144xX68xX144xX0xX68xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx42e0xX182xXexX1xX83xX26xXaxX12xX9c9xX714xX98xX3xX3d7xX10xX196xX7xX0xX68xXbxX12
VGP News