Nhận thức đúng, thực hiện nghiêm
(Baothanhhoa.vn) - Nghị định số 90/2020/NĐ-CP, ngày 13-8-2020 của Chính phủ về đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức đã chính thức có hiệu lực từ ngày 20-8, việc đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức phải được thực hiện theo các tiêu chí mới, chặt chẽ hơn.
716dxd78fxfa52x10ae0xd9b3x10091xeb42xd8ccx82afxX7xaaf4xc59cxce1fx8898xbb26x8530xX5xf611xXax8ce4x8a1cxX1xe883xc950xX3xXexX1x9624xX4xX3x10f79xdc3dxX16x8129xb913xX3xXexX1x875cxX4xX3xX1xXdx1071exX16xX3xX16xX20xX1xXdxad3axa468xX0xc980xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx93c2xX10xX6x7997xXaxX12xX13xX20xX1xce8exX3xX1dxX4cxX16xX1xX3xX7xe1d8xX3xd37bxf50exX34x7f71xX57xX59xX57xX34xX13xf2dcx9dbcxd71dxb8f2xX21xX3xX16xX20xafeax7a9dxX3xX2xa9c1xX60xe23cxX60xX59xX57xX59xX57xX3xX4xf2f1xX6xX3xX61xX1x10ea7xX16xX1xX3xXbxX1xX75xX3xcb6fx80c0xX3xX1dxfe28xX16xX1xX3xX20xXdxX86xX21xX3xf10bx7ea5xXbxX3xX5xb9e2xbaafxXdxX3xX4xX1x920dxXexX3xX5xaea7x10fb0xX16xX20xX3xX4xX86xX16xX3x80efx7903xX21xX3xX4x107e6xX16xX20xX3xX4xX1xX1axX4xX21xX3xX82xXdxX31xX16xX3xX4xX1xX1axX4xX3xX1dxdf61xX3xX4xX1xX7axX16xX1xX3xXexX1xX1axX4xX3xX4xc15cxX3xX1xXdxX2axc03exX3xX5xX25xX4xX3xXexe274xX3xX16xX20xX67xX68xX3xX59xX57xX60xX6dxX21xX3xX82xXdxX2axX4xX3xX1dxX86xX16xX1xX3xX20xXdxX86xX21xX3xX8fxX90xXbxX3xX5xX94xX95xXdxX3xX4xX1xX9axXexX3xX5xX9exX9fxX16xX20xX3xX4xX86xX16xX3xXa7xXa8xX21xX3xX4xXacxX16xX20xX3xX4xX1xX1axX4xX21xX3xX82xXdxX31xX16xX3xX4xX1xX1axX4xX3xXbxX1xdb4dxXdxX3xX1dxX9exX9fxX4xX3xXexX1xX25xX4xX3xX1xXdxX2axX16xX3xXexX1xX10xX94xX3xX4xX86xX4xX3xXexXdxX31xXd4xX3xX4xX1xX7axX3xX32xb9edxXdxX21xX3xX4xX1x910cxXexX3xX4xX1xe8dcxX3xX1xab1axX16xad0cxX0xX34xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxa505xX94xX46xX68xXaxX3xX7xXexX68xX5xX10xX9xXaxXexX10xX8fxXexX60xX6xX5xXdxX20xX16x99e2xX3xX4xX10xX16xXexX10x1079exd45bxXaxX12xX0xXdxX32xX20xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX61xX10xX16xXexX10xX18dxXaxX3xX7xXexX68xX5xX10xX9xXax865bxXdxX46xXexX1xX186xX3xab26xX57xX57xXbxX8fxX18exX3xX1xX10xXdxX20xX1xXexX186xX3x740dxX57xX57xXbxX8fxX18exXaxX3xX7xX18dxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX186xX34xX34xXdxX15fxXa7xX6xX94xXexX1xX6xX16xX1xX1xX94xX6xX15fxX82xX16xX34xX16xX10xX1adxX7xX34xX59xX57xX6bxX6bxX34xX2xdd79xX6dxX46xX1c3xX59xX2xX57xX1b4xX6bxX56xXexX56xX59xX56xX56xX5xX2xX57xX60xXa7xX94xX60xX46xX6xX16xX1xX60xX20xXdxX6xX60xX4xX94xX16xX20xX60xX4xX1xXd4xX15fxdc66xXbxX20xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX1xX15xX16xX3xXexX1xX1axX4xX3xX1dxX1exX16xX20xX21xX3xXexX1xX25xX4xX3xX1xXdxX2axX16xX3xX16xX20xX1xXdxX31xX32xXaxX3xX1adxXdxX46xXexX1xX9xXaxX1b4xX57xX57xXaxX3xX1xX10xXdxX20xX1xXexX9xXaxX1c3xX57xX57xXaxX3xX34xX12xX0xX34xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX61xX6xXbxXexXdxX94xX16xXaxX3xX7xXexX68xX5xX10xX9xXaxXexX10xX8fxXexX60xX6xX5xXdxX20xX16xX186xX3xX4xX10xX16xXexX10xX18dxX18exXaxX12xc88dxX16xX1xX3xX32xXdxX16xX1xX3xX1x7ccbxX6xX15fxX0xX34xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16fxX94xX46xX68xXaxX12xX13xX20xXd4xX68xX31xX16xX3xXexd851xX4xX3xX4xX1xXd4xX16xX20xX3xX32xX67xX3xX16xX20xX1xX4cxX3xX1dxX4cxX16xX1xX3xX1dxX9exX6xX3xX18dxX6xX3xX5xX67xX3xX1dxX86xX16xX1xX3xX20xXdxX86xX21xX3xX8fxX90xXbxX3xX5xX94xX95xXdxX3xX4xX86xX16xX3xXa7xXa8xX21xX3xX4xXacxX16xX20xX3xX4xX1xX1axX4xX21xX3xX82xXdxX31xX16xX3xX4xX1xX1axX4xX3xXbxX1xX12axXdxX3xXa7xX12axX94xX3xX1dxX12axX32xX3xXexX7axX16xX1xX3x9883xX1xX86xX4xX1xX3xcff8xXd4xX6xX16xX21xX3xX4xXacxX16xX20xX3xXa7xef6axX16xX20xX21xX3xX4xX1xX7axX16xX1xX3xX8fxX86xX4xX21xX3xX322xX1xXacxX16xX20xX3xX16xeffbxX3xX16xX6xX16xX20xX21xX3xXexX18dxf2d8xX3xX46xX15xXbxX21xX3xXexX1xXdxX31xX16xX3xX82xX4cxX3xX82xX67xX3xX1x7aaexX16xX1xX3xXexX1xX1axX4xX15fxX0xX34xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16fxX94xX46xX68xXaxX12xb047xXdxX2axX4xX3xX1dxX86xX16xX1xX3xX20xXdxX86xX3xX4xX86xX16xX3xXa7xXa8xX21xX3xX4xXacxX16xX20xX3xX4xX1xX1axX4xX21xX3xX82xXdxX31xX16xX3xX4xX1xX1axX4xX3xX322xX1xXacxX16xX20xX3xX4xX1x792fxX3xX16xX1xX334xX32xX3xX20xX1xXdxX3xX16xX1xX15xX16xX3xX32xX1axX4xX3xX1dxXa8xX3xX1xX94xX67xX16xX3xXexX1xX67xX16xX1xX3xX4xXacxX16xX20xX3xX82xXdxX2axX4xX21xX3xX4xc3c0xX16xX3xX5xX67xX3xX1dxXdxX83xXd4xX3xX322xXdxX2axX16xX3xX1dxX34bxX3xX322xX1xX10xX16xX3xXexX1xX9exd769xX16xX20xX21xX3xX1dxX83xX3xXa7xX95xXexX21xX3xXa7x9162xX3xX16xX1xXdxX2axX32xX15fxX3xX5fxX334xX16xX20xX3xX7xX6xXd4xX3xX4xacd5xXd4xX3xX4xX1xXd4xX68xX2axX16xX3xX20xX2c0xX16xX3xX5xXdxX83xX16xX3xX82xX14fxXdxX3xX328xXd4xX68xX83xX16xX3xX5xX9fxXdxX3xX16xX67xX68xX3xX4xXcfxX3xX322xX1xXacxX16xX20xX3xX7axXexX3xX4xX424xXd4xX3xX1xd34cxXdxX3xX1dxX155xXexX3xX18dxX6xX3xXexX18dxX94xX16xX20xX3xX328xXd4xX86xX3xXexX18dxX369xX16xX1xX3xXexX411xX3xX4xX1xX1axX4xX3xXexX1xX25xX4xX3xX1xXdxX2axX16xX3xX403xX3xX32xXa8xXexX3xX7xX54xX3xX4xX15dxX3xX328xXd4xX6xX16xX21xX3xX1dxX15dxX16xX3xX82xX4cxX15fxX0xX34xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16fxX94xX46xX68xXaxX12xXcxX18dxX9exX14fxX4xX3xX1dxX424xX68xX3xX46xX355xX3xX1dxXc1xX3xX4xXcfxX3xX82x9815xX16xX3xXa7xX12axX16xX3xX328xXd4xX68xX3xX1dxX4cxX16xX1xX21xX3xX1xX9exX14fxX16xX20xX3xX46xafedxX16xX3xXexX1xX25xX4xX3xX1xXdxX2axX16xX3xX1dxX86xX16xX1xX3xX20xXdxX86xX3xX4xX86xX16xX3xXa7xXa8xX21xX3xX4xXacxX16xX20xX3xX4xX1xX1axX4xX21xX3xX82xXdxX31xX16xX3xX4xX1xX1axX4xX21xX3xX16xX1xX9exX16xX20xX3xX1xX95xX16xX3xX4xX1xX90xX3xX4xX75xX6xX3xX16xX1x9fe6xX16xX20xX3xX328xXd4xX68xX3xX1dxX4cxX16xX1xX3xX16xX67xX68xX3xX5xX67xX3xX4xX1xX9exX6xX3xX5xX9exX9fxX16xX20xX3xX1xXcfxX6xX3xXexXdxX31xXd4xX3xX4xX1xX7axX3xX20xX2c0xX16xX3xX82xX14fxXdxX3xX32xX1axX4xX3xX1dxXa8xX3xX1xX94xX67xX16xX3xXexX1xX67xX16xX1xX3xX4xXacxX16xX20xX3xX82xXdxX2axX4xX3xX4x7288xX3xXexX1xX34bxX15fxX0xX34xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16fxX94xX46xX68xXaxX12xX387xX369xX3xXexX1xX90xX3xX4xXcfxX3xX16xX1xX528xX16xX20xX3xX82xX9axX16xX3xX1dxX83xX3xX32xX67xX3xX32xd6afxXdxX3xX16xX20xX9ex8356xXdxX3xX1xXdxX34bxXd4xX3xX32xXa8xXexX3xX4xX86xX4xX1xX3xX322xX1xX86xX4xX3xX16xX1xX6xXd4xX3xX46xX4e0xX16xX3xX1dxX90xX16xX3xXexX1xX25xX4xX3xX1xXdxX2axX16xX3xX322xX1xXacxX16xX20xX3xXexX1xX54xX16xX20xX3xX16xX1xX9axXexX15fxX0xX34xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16fxX94xX46xX68xXaxX12xbf9dxXd4xX6xX16xX3xX1dxXdxX34bxX32xX3xX4xX1xXd4xX16xX20xX3xX4xX75xX6xX3xX13xX20xX1xX4cxX3xX1dxX4cxX16xX1xX3xX7xX54xX3xX56xX57xX34xX59xX57xX59xX57xX34xX13xX5fxX60xX61xX62xX3xX5xX67xX3xX1dxX86xX16xX1xX3xX20xXdxX86xX21xX3xX8fxX90xXbxX3xX5xX94xX95xXdxX3xX4xX1xX9axXexX3xX5xX9exX9fxX16xX20xX3xX4xX86xX16xX3xXa7xXa8xX21xX3xX4xXacxX16xX20xX3xX4xX1xX1axX4xX21xX3xX82xXdxX31xX16xX3xX4xX1xX1axX4xX3xXbxX1xX12axXdxX3xX4xX4c8xX16xX3xX4xX1axX3xX82xX67xX94xX3xX4xX1xX1axX4xX3xXexX18dxX86xX4xX1xX21xX3xX16xX1xXdxX2axX32xX3xX82xX579xX3xX1dxX9exX9fxX4xX3xX20xXdxX6xX94xX3xX82xX67xX3xX322xX90xXexX3xX328xXd4xX12axX3xXexX1xX25xX4xX3xX1xXdxX2axX16xX3xX16xX1xXdxX2axX32xX3xX82xX579xX3xXexX1xX34bxX3xX1xXdxX2axX16xX3xXexX1xXacxX16xX20xX3xX328xXd4xX6xX3xX4xXacxX16xX20xX3xX82xXdxX2axX4xX21xX3xX7xX12axX16xX3xXbxX1x766cxX32xX3xX4xX579xX3xXexX1xX34bxX15fxX0xX34xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16fxX94xX46xX68xXaxX12xX5fxX155xX4xX3xXa7xXdxX2axXexX3xXbxX1xX12axXdxX3xX5xX67xX3xX16xX31xXd4xX3xX4xX6xX94xX3xX82xX6xXdxX3xXexX18dxX3e8xX21xX3xXexX18dxX86xX4xX1xX3xX16xX1xXdxX2axX32xX3xX4xX75xX6xX3xX16xX20xX9exX5b5xXdxX3xX1dxX1axX16xX20xX3xX1dx7f2exXd4xX3xXexX18dxX94xX16xX20xX3xX4xXacxX16xX20xX3xXexX86xX4xX3xX1dxX86xX16xX1xX3xX20xXdxX86xX3xX4xX86xX16xX3xXa7xXa8xX3xX1dxX34bxX3xXexX18dxX86xX16xX1xX3xXexX369xX16xX1xX3xXexX18dxX95xX16xX20xX3xX322xX1xXdxX3xX8fxX12axX68xX3xX18dxX6xX3xX7xX6xXdxX3xXbxX1xX95xX32xX3xX4xX75xX6xX3xXexX15xXbxX3xXexX1xX34bxX3xX16xX1xX9exX16xX20xX3xX5xX95xXdxX3xX322xX1xXcfxX3xXexX18dxXd4xX68xX3xXexX18dxX86xX4xX1xX3xX16xX1xXdxX2axX32xX3xX4xX86xX3xX16xX1xX424xX16xX15fxX0xX34xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16fxX94xX46xX68xXaxX12xX5fxX86xX16xX1xX3xX20xXdxX86xX21xX3xX8fxX90xXbxX3xX5xX94xX95xXdxX3xX4xX1xX9axXexX3xX5xX9exX9fxX16xX20xX3xX4xX86xX16xX3xXa7xXa8xX21xX3xX4xXacxX16xX20xX3xX4xX1xX1axX4xX21xX3xX82xXdxX31xX16xX3xX4xX1xX1axX4xX3xX1dxX9exX9fxX4xX3xX8fxX10xX32xX3xX5xX67xX3xX4xX15dxX3xX7xX403xX21xX3xX4xX4c8xX16xX3xX4xX1axX3xX1dxX34bxX3xXa7xX54xX3xXexX18dxX7axX21xX3xX7xff5axX3xX46xX579xX16xX20xX21xX3xXbxX1xX86xXexX3xX1xXdxX2axX16xX21xX3xX1dxX67xX94xX3xXexX95xX94xX21xX3xXa7xc920xXdxX3xX46xX9ex8489xX16xX20xX21xX3xX16xX424xX16xX20xX3xX16xX20xX95xX4xX1xX3xX1xX94xX155xX4xX3xXexX1xX4c8xX16xX20xX3xX1xX95xX16xX20xX3xX4xX1xX1axX4xX3xX46xX6xX16xX1xX3xX16xX20xX1xX83xX3xX16xX20xX1xXdxX2axXbxX18exX3xX328xXd4xX68xX3xX1xX94xX95xX4xX1xX21xX3xXa7xX411xX3xX16xX1xXdxX2axX32xX21xX3xX32xXdxb6a7xX16xX3xX16xX1xXdxX2axX32xX21xX3xX1dxXdxX83xXd4xX3xX1dxXa8xX16xX20xX21xX3xX5xXd4xX424xX16xX3xX4xX1xXd4xX68xX34bxX16xX21xX3xXa7xXdxX2axXexX3xXbxX1xX86xXdxX18exX3xX322xX1xX10xX16xX3xXexX1xX9exX403xX16xX20xX21xX3xX322xa429xX3xX5xXd4xX15xXexX21xX3xX1dxX86xX16xX1xX3xX20xXdxX86xX3xX82xX67xX3xX8fxX90xXbxX3xX5xX94xX95xXdxX3xX4xX1xX9axXexX3xX5xX9exX9fxX16xX20xX3xX1dxX12axX16xX20xX3xX82xXdxX31xX16xX15fxX3xX5fxX86xX16xX1xX3xX20xXdxX86xX3xX1dxX1exX16xX20xX3xX32xX1axX4xX21xX3xX322xX1xX86xX4xX1xX3xX328xXd4xX6xX16xX3xX82xX67xX3xX4xXacxX16xX20xX3xXexX424xX32xX21xX3xX7xX15axX3xX5xX67xX3xX32xXa8xXexX3xX322xX31xX16xX1xX3xX1xX90xXexX3xX7xX1axX4xX3xX328xXd4xX6xX16xX3xXexX18dxX2a0xX16xX20xX3xX16xX1xX334xX32xX3xXa7xX12axX94xX3xX82xX2axX3xX82xX67xX3xX7xX836xX3xX46xX579xX16xX20xX3xX1dxX1exX16xX20xX3xX4xX86xX16xX3xXa7xXa8xX21xX3xXexX18dxX86xX16xX1xX3xXexX1xXdxX2axXexX3xXexX1xX3e8xXdxX3xX82xX67xX3xX16xX1xX528xX16xX20xX3xXbxX1xX1axX4xX3xXexX95xXbxX3xX16xX12axX68xX3xX7xXdxX16xX1xX15fxX0xX34xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16fxX94xX46xX68xXaxX12xXcxX1xX90xX3xX16xX1xX9exX16xX20xX3xXexXdxX90xX4xX3xX5xX67xX3xX328xXd4xX6xX3xX1dxX15dxX16xX3xXexX1xX9exX3xXexX54xX3xX4xX86xX94xX3xX82xX67xX3xX322xXdxX34bxX32xX3xXexX18dxX6xX3xX4xX75xX6xX3xX4xX86xX4xX3xX4xX15dxX3xX328xXd4xX6xX16xX3xX4xX1xX1axX4xX3xX16xX4c8xX16xX20xX3xXexX1xX5b5xXdxX3xX20xXdxX6xX16xX3xX328xXd4xX6xX3xX4xX1xX94xX3xXexX1xX9axX68xX21xX3xX4xXcfxX3xX16xX1xX528xX16xX20xX3xX4xX86xX16xX3xXa7xXa8xX3xX46xX355xX3xX322xX1xXacxX16xX20xX3xX1dxX86xXbxX3xX1axX16xX20xX3xX1dxX9exX9fxX4xX3xX68xX31xXd4xX3xX4xX743xXd4xX3xX4xXacxX16xX20xX3xX82xXdxX2axX4xX21xX3xX82xXdxX3xXbxX1xX95xX32xX3xX16xX20xXd4xX68xX31xX16xX3xXexX2c0xX4xX3xX5xX67xX32xX3xX82xXdxX2axX4xX3xX16xX1xX9exX16xX20xX3xX82xX4e0xX16xX3xX1dxX9exX9fxX4xX3xX1dxX86xX16xX1xX3xX20xXdxX86xX21xX3xX8fxX90xXbxX3xX5xX94xX95xXdxX3xX1xX94xX67xX16xX3xXexX1xX67xX16xX1xX3xXexX54xXexX21xX3xXexX1xX15xX32xX3xX4xX1xX7axX3xX5xX67xX3xX1xX94xX67xX16xX3xXexX1xX67xX16xX1xX3xX8fxXd4xX9axXexX3xX7xX2c0xX4xX3xX16xX1xXdxX2axX32xX3xX82xX579xX15fxX0xX34xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16fxX94xX46xX68xXaxX12xX387xX14fxXdxX3xX82xXdxX2axX4xX3xXa7xX6xX16xX3xX1xX67xX16xX1xX3xX13xX20xX1xX4cxX3xX1dxX4cxX16xX1xX3xX7xX54xX3xX56xX57xX34xX59xX57xX59xX57xX34xX13xX5fxX60xX61xX62xX3xX7xX15axX3xX5xX67xX3xX4xX15dxX3xX7xX403xX3xX1dxX34bxX3xX4xX86xX4xX3xX4xX15dxX3xX328xXd4xX6xX16xX21xX3xX1dxX15dxX16xX3xX82xX4cxX21xX3xX16xX1xX9axXexX3xX5xX67xX3xX16xX20xX9exX5b5xXdxX3xX1dxX1axX16xX20xX3xX1dxX743xXd4xX3xX16xX31xXd4xX3xX4xX6xX94xX3xX1xX15dxX16xX3xXexX18dxX86xX4xX1xX3xX16xX1xXdxX2axX32xX3xXexX18dxX94xX16xX20xX3xX1dxX86xX16xX1xX3xX20xXdxX86xX3xX4xX86xX16xX3xXa7xXa8xX21xX3xX4xXacxX16xX20xX3xX4xX1xX1axX4xX21xX3xX82xXdxX31xX16xX3xX4xX1xX1axX4xX21xX3xXexX18dxX86xX16xX1xX3xX4xX67xX94xX3xXa7xX334xX16xX20xX21xX3xX4xX12axX32xX3xXexX7axX16xX1xX15fxX0xX34xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16fxX94xX46xX68xXaxX12xX13xX1xX15xX16xX3xXexX1xX1axX4xX3xX1dxX1exX16xX20xX3xX82xX67xX3xXexX1xX25xX4xX3xX1xXdxX2axX16xX3xX16xX20xX1xXdxX31xX32xX3xX16xX20xX1xX4cxX3xX1dxX4cxX16xX1xX3xX7xX15axX3xXexXdbxX16xX20xX3xXa7xX9exX14fxX4xX3xX322xX1xX2c0xX4xX3xXbxX1xX579xX4xX3xXexX369xX16xX1xX3xXexX18dxX95xX16xX20xX3x8d4fxX16xX20xX853xXdxX3xX16xX1xX743xX32xX3xX4xX1xX5afxce94xX3xX1xX6xX68xX3xXc18xX7xX6xXdxX3xX328xXd4xX68xX3xXexX18dxX369xX16xX1xXc26xX3xXexX18dxX94xX16xX20xX3xX4xXacxX16xX20xX3xXexX86xX4xX3xXa7xX411xX3xX16xX1xXdxX2axX32xX21xX3xX7xX836xX3xX46xX579xX16xX20xX3xX4xX86xX16xX3xXa7xXa8xX15fxX3xb97bxX155xXexX3xX322xX1xX86xX4xX21xX3xX16xX1xX528xX16xX20xX3xX16xX20xX9exX5b5xXdxX3xX4xXcfxX3xX16xX1xXdxX83xXd4xX3xX4xX54xX16xX20xX3xX1xXdxX90xX16xX21xX3xX1xX94xX67xX16xX3xXexX1xX67xX16xX1xX3xXexX54xXexX3xX16xX1xXdxX2axX32xX3xX82xX579xX3xX4xfd54xX16xX20xX3xX7xX15axX3xXexX1xX9axX68xX3xXexX1xX94xX12axXdxX3xX32xX86xXdxX21xX3xX322xX1xXacxX16xX20xX3xX4xX3e8xX16xX3xX16xX155xX16xX20xX3xXexX424xX32xX3xXexX9exX3xXexX18dxX94xX16xX20xX3xX4xXacxX16xX20xX3xXexX86xX4xX3xX8fxX90xXbxX3xX5xX94xX95xXdxX3xX4xX86xX16xX3xXa7xXa8xX3xX16xX528xX6xX15fxX0xX34xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx10f97xXd4xXexX1xX94xX18dxXaxX12xd88fxX6xX32xX3xX387xXca8xX0xX34xXbxX12
Lam Vũ