Cần phải có hình thức bảo vệ người tố cáo
Sáng 24/5, tại Hà Nội, Quốc hội thảo luận tại hội trường về một số nội dung còn có ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Tố cáo (sửa đổi). Chia sẻ quan điểm bên lề phiên họp, nhiều đại biểu Quốc hội cho rằng, việc bảo vệ người tố cáo và người thân của người tố cáo là rất cần thiết.
ec19x1488bx1301fx127eax178abx1085dx164a5xf7c3x15c3bxX7x17a86x16764xf713x169a3x13628x11da6xX5x13b98xXax18c54xfccbx139e2x12debxX3xXbxX1x12235xXdxX3xX4x16874xX3xX1x15b55xX15xX1xX3xXexX1x13acfxX4xX3x13f0axX19x186c8xX3xf056x135ffxX3xX15x18d99x16ae7x17018xXdxX3xXex153f0xX3xX4x1473bxX2bxX0xf6d1xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx157cbxX10xX6x18561xXaxX12x18cdaxX3axX15xX31xX3x14bfcx14487xX3dx12c7cx12249xX3xXex14c18xXdxX3xX4cx17f82xX3x14402x14d93xXdxX5bxX3x14a2cx15a37xX37xX4xX3xX1xX65xXdxX3xXexX1xX19xX2bxX3xX5xX6ax10f84xX15xX3xXexX5exXdxX3xX1xX65xXdxX3xXex10896xX32xX33xX15xX31xX3xX2dx1544dxX3x155efxX65xXexX3xX7xX37xX3xX15xX65xXdxX3xX4fxX6axX15xX31xX3xX4x15ddcxX15xX3xX4xX1dxX3x11856xX3x1622axXdxef3cxX15xX3xXa7xX1xX3axX4xX3xX15xX1xX6xX6axX3xX4x12b0axX6xX3xX4fx15d1fxX3xXexX1xX19xX2bxX3x12c1fxX6axX79xXexX3xXcxX37xX3xX4xX3axX2bxX3x1554cxX7x115c8xX6xX3x10dc4x1587bxXdxf673x18af9xX3xX13xX1xXdxX6xX3xX7x15398xX3xf7b9xX6axX6xX15xX3xXd3xXdx1755dxX8exX3xX29x1679axX15xX3xX5xX8cxX3xXbxX1xXdxXecxX15xX3xX1x17c98xXbxX5bxX3xX15xX1xXdxX8cxX6axX3xXd3xX5exXdxX3xX29xXdxXe8xX6axX3xX69xX6axX37xX4xX3xX1xX65xXdxX3xX4xX1xX2bxX3xX85x110d6xX15xX31xX5bxX3xX2dxXdxX2exX4xX3xX29xX19xX2bxX3xX2dxX2exX3xX15xX31xX32xX33xXdxX3xXexX37xX3xX4xX3axX2bxX3xX2dxX62xX3xX15xX31xX32xX33xXdxX3xXexX1xfa7axX15xX3xX4xXb7xX6xX3xX15xX31xX32xX33xXdxX3xXexX37xX3xX4xX3axX2bxX3xX5xX62xX3xX85xef57xXexX3xX4xX14xX15xX3xXexX1xXdxXa9xXexXd7xX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx11c46xX2bxX4fx1239cxXaxX12xX0xXdxX8exX31xX3xX7xX85xX4xX9xXaxX3dxX3dxXdxXd7xX29xX6xX2bxXexX1xX6xX15xX1xX1xX2bxX6xXd7xX2dxX15xX3dxX15xX10xefb6xX7xX3dxX2x10115xX57xX2xX3dxX58xX1a0xX4fxX58xX2x11f39xX2xX57xX2x186abxXexX1adx13ecfxX1b0xX5xX57xXd7x16e0cxXbxX31xXaxX3xX3dxX12xX3xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX177xX2bxX4fxX17axXaxX12xX13xX14xX15xX3xXe1xX6axX17axX3xXd3xff84xX15xX1xX3xX4x11b0exX3xXexX1xXe8xX3xX2dxXdxX2exX4xX3xX29xX19xX2bxX3xX2dxX2exX3xX15xX31xX32xX33xXdxX3xXexX37xX3xX4xX3axX2bxX3x124bfxXdxXe8xX8exX3xX15xXd4xXdxX3xX29xX79xXexX3xX4xXb7xX6xX3xX4fxXbbxX3xXexX1xX19xX2bxX3xXc2xX6axX79xXexX3xXcxX37xX3xX4xX3axX2bxX3xXcexX7xXd0xX6xX3xXd3xXd4xXdxXd6xX3xX5xX62xX3xXd3x13225xX3xXe1xX6axX17axX3xXd3xX1d7xX15xX1xX3xX4xX1xXdxX3xXexXdxXa9xXexX3xX1xf4eaxX15xX3xX2dxX8cxX3xX29xX19xX2bxX3xX2dxX2exX3xX15xX31xX32xX33xXdxX3xXexX37xX3xX4xX3axX2bxXd7xX3x157d3xXbbxX3xXexX1xX19xX2bxX3xX4xX1dxX3x16be9xX3xX15xX1xX1dxX8exX3xX29xXdxX2exX15xX3xXbxX1xX3axXbxX3xX29xX19xX2bxX3xX2dxX2exX3xX15xX31xX32xX33xXdxX3xXexX37xX3xX4xX3axX2bxX5bxX3xX29xX6xX2bxX3xX31x15a73xX8ex17962xX3xX177x17431xX3xX8exX79xXexX3xXexX1x107d6xX15xX31xX3xXexXdxX15x16448xX3xXexX299xX15xX1xX3xX8exX5exX15xX31xX5bxX3xX7xX26xX4xX3xXa7xX1x13f30xX10xX5bxX3xXexX62xXdxX3xX7xX19xX15xX3xX4fxX6xX15xX1xX3xX4fxXbbxX5bxX3xX15xX1xX143xX15xX3xXbxX1xfdeexX8exX5bxX3xX6axX17axX3xXexX299xX15xX3xX2dxX62xX3xX4xX3axX4xX3xXe1xX6axX17axX8cxX15xX3xX15xX1xX143xX15xX3xXexX1xX143xX15xX3xXa7xX1xX3axX4xX2a8xX3xX2dxX1d7xX3xXexX85xX299xX3xX4xX2a1xX15xX31xX3xXexX3axX4xX5bxX3xX2dxXdxX2exX4xX3xX5xX62xX8exX3xX4xXb7xX6xX3xX15xX31xX32xX33xXdxX3xXexX37xX3xX4xX3axX2bxXd7xX3xX1fbxX5exXdxX3xX29xXdxXe8xX6axX3xXc2xX32xX6axX3xX177xX20xX15xX1xX3xX64xX1xX32x16da9xX15xX31xX3xXcexX177xXa9xX15xX3xXcxX85xX10xXd6xX3xX4xX1xX2bxX3xX85xX11axX15xX31xX5bxX3xX4xX243xX3xXe1xX6axX6xX15xX3xX5xX79xXbxX3xXbxX1xX3axXbxX3xX4xX14xX15xX3xX5xX15bxX17axX3xXa5xX3xXa7xXdxXa9xX15xX3xXd3xX294xX15xX31xX3xXexX1xX6axX79xX15xX3xX4xXb7xX6xX3xX15xX31xX32xX33xXdxX3xX4fxX143xX15xX5bxX3xXd3x13932xX4xX3xX29xXdxX2exXexX3xX15xX1x11d2dxX15xX31xX3xX15xX31xX32xX33xXdxX3xXd3xX22exX3xXexX1xX6xX8exX3xX31xXdxX6xX3xX2dxX62xX2bxX3xXe1xX6axX3axX3xXexX85xX20xX15xX1xX3xXexX37xX3xX4xX3axX2bxXd7xX3xXcx17d8axX3xXd3xX1dxX5bxX3xXd3xX32xX6xX3xX85xX6xX3xX4xX3axX4xX3xXbxX1xX32xX243xX15xX31xX3xX3axX15xX3xX2dxX8cxX3xX1xX20xX15xX1xX3xXexX1xX26xX4xX3xX29xX19xX2bxX3xX2dxX2exX3xX2dxX62xX3xXbxX1xX5exX8exX3xX2dxXdxX3xX29xX19xX2bxX3xX2dxX2exXd7xX3xXcxX85xX2bxX15xX31xX3xXd3xX1dxX5bxX3xX15xXecxX15xX3xX4fxXbbxX6xX3xX2dxX62xX2bxX3xXa7xX1xX3axXdxX3xX15xXdxX2exX8exX3xX15xX31xX32xX33xXdxX3xXexX1xX143xX15xX3xXexX1xX299xX4xX1xX3xXd3xX32xf2c4xX4xX3xXe1xX6axX17axX3xXd3xX1d7xX15xX1xX3x14830xX3xX177xX65xX3xX5xX6axX79xXexX3xX25exX143xX15xX3xX7xXbbxXd7xX3xXcxX1xX10xX2bxX3xXd3xX5exXdxX3xX29xXdxXe8xX6axX5bxX3xX2dxXdxX2exX4xX3xX29xX19xX2bxX3xX2dxX2exX3xXbxX1xX19xXdxX3xXd3xX32xX43fxX4xX3xXbxX1xX143xX15xX3xX5xX2bxX5exXdxX5bxX3xX15xX1xX39dxX15xX31xX3xX2dxX1dcxX3xX2dxXdxX2exX4xX3xXexX37xX3xX4xX3axX2bxX3xX15xX31xX1xXdxXecxX8exX3xXexX85xXf9xX15xX31xX3xX4xX1dxX3xXa7xX1xX19xX3xX15x1083dxX15xX31xX3xX4fx12c7exX15xX3xXd3xXa9xX15xX3xX15xX31xX6axX17axX3xX4xX243xX3xX4xX14xX15xX3xX4xX1dxX3xX1xX20xX15xX1xX3xXexX1xX26xX4xX3xX29xX19xX2bxX3xX2dxX2exX3xX4xX1dcxX3xXexX1xXe8xX5bxX3xX4xX1xX26xX3xXa7xX1xX2a1xX15xX31xX3xXbxX1xX19xXdxX3xXa7xX1xXdxX3xX1xXf9xX3xXexX37xX3xX4xX3axX2bxX3xX5xX62xX3xXbxX1xX19xXdxX3xX29xX19xX2bxX3xX2dxX2exX5bxX3xX1xX2bxX393xX4xX3xXd3xX32xX6xX3xX1xXf9xX3xXd3xXa9xX15xX3xX2dxX1d7xX3xXexX85xX299xX3xX15xX62xX2bxX3xXd3xX1dxX3xXd3xXe8xX3xX7xXd0xX3xX4fxX1dcxX15xX31xX3xX4xX2a1xX15xX31xX3xX6xX15xX5bxX3xX5xXbbxX4xX3xX5xX32xX43fxX15xX31xX3xX29xX19xX2bxX3xX2dxX2exXd7xX3xX1fbxX294xX15xX31xX3xXe1xX6axX6xX15xX3xXd3xXdxXe8xX8exX5bxX3xXd3xX5exXdxX3xX29xXdxXe8xX6axX3xX64xX31xX6axX17ax166f3xX15xX3xXcxX1xX6xX15xX1xX3xX4cxX19xXdxX3xXcexX4cxX9fxX6xX3xX177xX20xX15xX1xXd6xX3xX15xX1xX79xX15xX3xXd3xX1d7xX15xX1xX5bxX3xX4fxXbbxX3xXexX1xX19xX2bxX3xXc2xX6axX79xXexX3xXcxX37xX3xX4xX3axX2bxX3xXd3xX22exX3xX8exX44bxX3xX85xX65xX15xX31xX3xX7xX2bxX3xX2dxf657xXdxX3xX15xX1xXdxX8cxX6axX3xX15xX4b7xX8exX3xXexX85xX32xX5bfxX4xX3xXexX85xX2bxX15xX31xX3xX2dxXdxX2exX4xX3xX29xX19xX2bxX3xX2dxX2exX3xX8exX65xXexX3xX7xX37xX3xXd3xX37xXdxX3xXexX32xX43fxX15xX31xX3xX5xXdxXecxX15xX3xXe1xX6axX6xX15xX3xXd3xXa9xX15xX3xX15xX31xX32xX33xXdxX3xXexX37xX3xX4xX3axX2bxXd7xX3xXcxX1xX10xX2bxX3xXd3xX5exXdxX3xX29xXdxXe8xX6axX5bxX3xXexX3caxX3xXexX1xXbbxX4xX3xXexXa9xX3xXexX85xX2bxX15xX31xX3xX4xX2a1xX15xX31xX3xXexX3axX4xX3xX31xXdxX3axX8exX3xX7xX3axXexX5bxX3xX31xXdxX19xXdxX3xXe1xX6axX17axXa9xXexX3xXd3xX243xX15xX3xXexX1xX32xX3xXexX37xX3xX4xX3axX2bxX3xX4xXb7xX6xX3xX4xX2a1xX15xX31xX3xX4fxX143xX15xX3xX4xX1xX2bxX3xXexX1xX15bxX17axX5bxX3xXexX85xX32xX5bfxX4xX3xXd3xX143xX17axX5bxX3xX15xX31xX32xX33xXdxX3xXexX1xX143xX15xX3xX4xXb7xX6xX3xX15xX31xX32xX33xXdxX3xXexX37xX3xX4xX3axX2bxX3xXa7xX1xX2a1xX15xX31xX3xXd3xX32xX43fxX4xX3xX29xX19xX2bxX3xX2dxX2exX3xX5xX62xX3xX1xX243xXdxX3xXaxX4xX26xX15xX31xXd7xXaxX3xX1fbxXe8xX3xXbxX1xX3axXexX3xX1xX6axX17axX3xXe1xX6axX17axX8cxX15xX3xXexX37xX3xX4xX3axX2bxX3xX4xXb7xX6xX3xX4xX2a1xX15xX31xX3xX4fxX143xX15xX5bxX3xXexX1xX10xX2bxX3xXd3xX5exXdxX3xX29xXdxXe8xX6axX3xX64xX31xX6axX17axX579xX15xX3xXcxX1xX6xX15xX1xX3xX4cxX19xXdxX5bxX3xX15xX1xX39dxX15xX31xX3xXd3xX37xXdxX3xXexX32xX43fxX15xX31xX3xX4xX14xX15xX3xXd3xX32xX43fxX4xX3xX29xX19xX2bxX3xX2dxX2exX3xXbxX1xX19xXdxX3xX4fxX2bxX3xX15xX31xX32xX33xXdxX3xXexX37xX3xX4xX3axX2bxX3xXd3xX8cxX3x15e1exX6axX15bxXexX3xX2dxX62xX3xXexX85xX2bxX15xX31xX3xX31xXdxX5bfxXdxX3xX1xX5exX15xX3xX15xX1xX15bxXexX3xXd3xX1d7xX15xX1xX3xX2dxX20xX3xX4xX9fxX15xX3xX5xXdxXecxX15xX3xXe1xX6axX6xX15xX3xXd3xXa9xX15xX3xX15xX1xX143xX15xX3xX5xXbbxX4xX5bxX3xXa7xXdxX15xX1xX3xXbxX1xX299xX3xX29xX19xX2bxX3xX2dxX2exXd7xX3xX1fbxX5exXdxX3xX29xXdxXe8xX6axX3xX64xX31xX6axX17axX579xX15xX3xX64xX31xXf9xX4xX3x1743exX1xX32xX243xX15xX31xX3xXcexX69xX6axX19xX15xX31xX3xX177xX20xX15xX1xXd6xX3xX4xX1xX2bxX3xX29xXdxXa9xXexX5bxX3xXc2xX6axX79xXexX3xXcxX37xX3xX4xX3axX2bxX3xX7xXd0xX6xX3xXd3xXd4xXdxX3xX5xX14xX15xX3xX15xX6xX17axX3xXd3xX22exX3xX29xXd4xX3xX7xX6axX15xX31xX3xX85xX15bxXexX3xX15xX1xXdxX8cxX6axX3xX15xX65xXdxX3xX4fxX6axX15xX31xX5bxX3xXexX1xX3axX2bxX3xX31xX340xX3xX15xX1xXdxX8cxX6axX3xXa7xX1xX1dxX3xXa7xX1xX4b7xX15xX5bxX3xX2dxX32xX5bfxX15xX31xX3xX8ex182cfxX4xX5bxX3xXd3xX393xX4xX3xX29xXdxX2exXexX3xX85xX15bxXexX3xXe1xX6axX6xX15xX3xXexX143xX8exX3xXd3xXa9xX15xX3xX2dxXdxX2exX4xX3xX29xX19xX2bxX3xX2dxX2exX3xX15xX31xX32xX33xXdxX3xXexX37xX3xX4xX3axX2bxXd7xX3xXcxX1xX10xX2bxX3xXd3xX5exXdxX3xX29xXdxXe8xX6axX5bxX3xXex1710dxX17axX3xXexX1xX10xX2bxX3xXexX3caxX15xX31xX3xXexX85xX32xX33xX15xX31xX3xX1xX43fxXbxX3xXd3xXe8xX3xX4xX1dxX3xX1xX6xX17axX3xXa7xX1xX2a1xX15xX31xX3xXbxX1xX32xX243xX15xX31xX3xX3axX15xX3xX29xX19xX2bxX3xX2dxX2exXd7xX3xXaxXcxX85xX32xX33xX15xX31xX3xX1xX43fxXbxX3xX15xX31xX32xX33xXdxX3xX29xX1d7xX3xXexX37xX3xX4xX3axX2bxX3xX5xX62xX3xXd3xX37xXdxX3xXexX32xX43fxX15xX31xX3xX4xX1dxX3xXexX1xXe8xX3xX31xX143xX17axX3xX15xX31xX6axX17axX3xX1xXdxXe8xX8exX3xX4xX1xX2bxX3xX15xX31xX32xX33xXdxX3xXexX1xX143xX15xX3xX4xXb7xX6xX3xX15xX31xX32xX33xXdxX3xXexX37xX3xX4xX3axX2bxX5bxX3xX4xX14xX15xX3xXbxX1xX19xXdxX3xX4xX1dxX3xX29xXdxX2exX15xX3xXbxX1xX3axXbxX3xX29xX19xX2bxX3xX2dxX2exX3xXexX862xX17axX3xXexX1xX10xX2bxX3xXexX3caxX15xX31xX3xX1xX2bxX62xX15xX3xX4xX19xX15xX1xX5bxX3xX8exX26xX4xX3xXd3xX65xX3xX4xXb7xX6xX3xX7xXbbxX3xX2dxXdxX2exX4xX5bxXaxX3xXd3xX5exXdxX3xX29xXdxXe8xX6axX3xX64xX31xX6axX17axX579xX15xX3xX64xX31xXf9xX4xX3xX7a2xX1xX32xX243xX15xX31xX3xX5xX15bxX17axX3xX2dxX299xX3xX4fxX1dcxXd7xX3xX13xX1dxX3xX15xXecxX15xX3xX8exX44bxX3xX85xX65xX15xX31xX3xX4xX3axX4xX3xX1xX20xX15xX1xX3xXexX1xX26xX4xX3xXexX37xX3xX4xX3axX2bx1321cxX3xX13xX3axX4xX3xXd3xX5exXdxX3xX29xXdxXe8xX6axX3xX4xX1xX2bxX3xX85xX11axX15xX31xX5bxX3xX4fxXbbxX3xXexX1xX19xX2bxX3xXc2xX6axX79xXexX3xXcxX37xX3xX4xX3axX2bxX3xXcexX7xXd0xX6xX3xXd3xXd4xXdxXd6xX3xX4xX1dxX3xX15xX1xXdxX8cxX6axX3xXd3xXd4xXdxX3xX8exX5bfxXdxX5bxX3xXbxX1xX5exX8exX3xX2dxX1d7xX3xXd3xX32xX43fxX4xX3xX8exX44bxX3xX85xX65xX15xX31xX5bxX3xXexX299xX15xX1xX3xXa7xX1xX19xX3xXexX1xXdxX3xX4xX6xX2bxX3xX2dxX62xX3xX4xX1dxX3xXexX3axX4xX3xXd3xX65xX15xX31xX3xX5xX5bfxX15xX3xXd3xXa9xX15xX3xX4xX2a1xX15xX31xX3xXexX3axX4xX3xXbxX1xX9fxX15xX31xX5bxX3xX4xX1xX37xX15xX31xX3xXexX1xX6xX8exX3xX15xX1x144d6xX15xX31xXd7xX3xXcxX1xX10xX2bxX3xXd3xX5exXdxX3xX29xXdxXe8xX6axX3xX177xX862xXdxX3x1491dxX4b7xX15xX3x11ce3xX6axX17axX8cxX15xX3xXcexXcxX1xX3axXdxX3xX177xX20xX15xX1xXd6xX5bxX3xXexX85xX2bxX15xX31xX3xXd3xXdxX8cxX6axX3xXa7xXdxX2exX15xX3xX1xXdxX2exX15xX3xX15xX6xX17axX5bxX3xX4xX1x14c2cxX3xX15xXecxX15xX3xXe1xX6axX17axX3xXd3xX1d7xX15xX1xX3xX1xX6xXdxX3xX1xX20xX15xX1xX3xXexX1xX26xX4xX3xXexX37xX3xX4xX3axX2bxX3xX29xX11axX15xX31xX3xXd3xX243xX15xX3xX2dxX62xX3xXexX85xXbbxX4xX3xXexXdxXa9xXbxXd7xX3xX4cxXdxX2exX15xX3xX15xX6xX17axX5bxX3xX4xX1dxX3xXd3xXa9xX15xX3xX5axX1b0x14e71xX1a9xX1b0x17269xX3xXexX37xX3xX4xX3axX2bxX3xXa7xX1xX2a1xX15xX31xX3xXd3x15e31xX15xX31xX5bxX3xX2xX5axXaccxX57xX1b0xXacfxX3xX5xX62xX3xXexX37xX3xX4xX3axX2bxX3xXd3xXadfxX15xX31xX5bxX3xX4xX9fxX15xX3xX5xX5exXdxX3xX5xX62xX3xX4xX1dxX3xXd3xXadfxX15xX31xX3xX4xX1dxX3xX7xX6xXdxXd7xX3xX64xXa9xX6axX3xX8exX44bxX3xX85xX65xX15xX31xX3xX1xX20xX15xX1xX3xXexX1xX26xX4xX3xXexX37xX3xX4xX3axX2bxX5bxX3xX4xX243xX3xXe1xX6axX6xX15xX3xXexXdxXa9xXbxX3xX15xX1xX79xX15xX3xXexX37xX3xX4xX3axX2bxX3xXbxX1xX19xXdxX3xX31xXdxX19xXdxX3xXe1xX6axX17axXa9xXexX3xXe1xX6axX3axX3xX15xX1xXdxX8cxX6axX3xX2dxX15bxX15xX3xXd3xX8cxX3xX7x1767axX3xXa7xX1xX2a1xX15xX31xX3xXd3xX19xX8exX3xX29xX19xX2bxX3xXexX299xX15xX1xX3xXa7xX1xX19xX3xXexX1xXdxX3xX4xXb7xX6xX3xXc2xX6axX79xXexXd7xX3xX64xXa9xX6axX3xX8exX44bxX3xX85xX65xX15xX31xX3xX7xXb6fxX3xX31xX393xXbxX3xX85xX15bxXexX3xX15xX1xXdxX8cxX6axX3xXa7xX1xX1dxX3xXa7xX1xX4b7xX15xXd7xX3xX64xX1xXdxX8cxX6axX3xX4xX243xX3xXe1xX6axX6xX15xX3xX2dxX4bcxX15xX3xXd3xX6xX15xX31xX3xXexXdxXa9xXbxX3xX15xX1xX79xX15xX3xXe1xX6axX6xX3xXexX1xX32xX5bxX3xXd3xXdxX2exX15xX3xXexX1xX2bxX5exXdxX5bxX3xX15xX1xX32xX15xX31xX3xX29xX143xX17axX3xX31xXdxX33xX3xXe1xX6axX17axX3xXd3xX1d7xX15xX1xX3xX2dxX62xX2bxX3xX5xX6axX79xXexX3xX5xX5exXdxX3xXbxX1xX19xXdxX3xXexXdxXa9xXbxX3xX15xX1xX79xX15xX3xX73cxX10xX8exX3xX73cx15ed8xXexX5bxX3xX31xXdxX19xXdxX3xXe1xX6axX17axXa9xXexX3xXexX1xX10xX2bxX3xXexX85xX20xX15xX1xX3xXexXbbxX5bxX3xXe1xX6axX17axX3xXd3xX1d7xX15xX1xX5bxX3xXd3xX9fxXdxX3xX1xX2bbxXdxX3xXbxX1xX19xXdxX3xX4xX1dxX3xX15xX31xX6axX294xX15xX3xX15xX1xX143xX15xX3xX5xXbbxX4xX5bxX3xX2dxX79xX17axX3xX5xXbbxX4xX3xX2dxX62xX3xXa7xXdxX15xX1xX3xXbxX1xX299xX3xX4xX1xX2bxX3xX1xX2bxX5exXexX3xXd3xX65xX15xX31xX3xX15xX62xX17axX3xX15xX1xX32xX3xXexX1xXa9xX3xX15xX62xX2bxX5bxX3xXd3xX5exXdxX3xX29xXdxXe8xX6axX3xX15xX1xX15bxX15xX3xX8exX5exX15xX1xXd7xX3xX1fbxX5exXdxX3xX29xXdxXe8xX6axX3xX64xX31xX6axX17axX579xX15xX3xXa4bxX4b7xX15xX3xX13xX1xXdxXa9xX15xX3xXcexX4cxX62xX3xX64xX65xXdxXd6xX3xX4xX1xX2bxX3xX85xX11axX15xX31xX5bxX3xX2dxXdxX2exX4xX3xXexX37xX3xX4xX3axX2bxX3xXbxX1xX19xXdxX3xX4xX1xX299xX15xX1xX3xX4fxX6xX15xX1xX5bxX3xX8exXdxX15xX1xX3xX29xX5exX4xX1xX3xXd3xXe8xX3xXd3xX19xX8exX3xX29xX19xX2bxX3xXexX85xX3axX4xX1xX3xX15xX1xXdxX2exX8exX3xX4xXb7xX6xX3xX15xX31xX32xX33xXdxX3xXexX37xX3xX4xX3axX2bxX3xX2dxX62xX3xXe1xX6axX17axX3xXexX85xX20xX15xX1xX3xX31xXdxX19xXdxX3xXe1xX6axX17axXa9xXexX5bxX3xXa7xX1xX2a1xX15xX31xX3xX15xXecxX15xX3xX4xX1xX15bxXbxX3xX15xX1xX79xX15xX3xX1xX20xX15xX1xX3xXexX1xX26xX4xX3xX31xXdxX6xX2bxX3xXa7xXa9xXexX3xX29xX11axX15xX31xX3xXd3xXdxX2exX15xX3xXexX1xX2bxX5exXdxX3xX2dxX62xX3x177f4xX6xX73cxX5bxX3xX10xX8exX6xXdxX5xXd7xX3xXcxX6axX17axX3xX15xX1xXdxXecxX15xX5bxX3xXa7xX1xX2a1xX15xX31xX3xX299xXexX3xXa5xX3xXa7xXdxXa9xX15xX3xX15xXecxX6axX3xX85x18bd4xX5bxX3xXexX1xXa9xX3xX31xXdxX5bfxXdxX3xXd3xX6xX15xX31xX3xX29xX32xX5bfxX4xX3xX2dxX62xX2bxX3xX4xX3axX4xX1xX3xX8exX5exX15xX31xX3xX4xX2a1xX15xX31xX3xX15xX31xX1xXdxX2exXbxX3xX58xXd7xX1b0xX5bxX3xX2dxXdxX2exX4xX3xXa7xX1xX2a1xX15xX31xX3xX8exX44bxX3xX85xX65xX15xX31xX3xX1xX20xX15xX1xX3xXexX1xX26xX4xX3xXexX37xX3xX4xX3axX2bxX3xX5xX62xX3xX5xX5exX4xX3xX1xX79xX6axXd7xX3xXa4bxXdxX2exX4xX3xX3axXbxX3xX4fxX1dcxX15xX31xX3xX4xX3axX4xX3xX1xX20xX15xX1xX3xXexX1xX26xX4xX3xXe1xX6axX6xX3xXexXdxX15xX3xX15xX1xX81axX15xX5bxX3xXd3xXdxX2exX15xX3xXexX1xX2bxX5exXdxX3xX7xXb6fxX3xXexX5exX2bxX3xXd3xXdxX8cxX6axX3xXa7xXdxX2exX15xX3xXexX1xX6axX79xX15xX3xX5xX43fxXdxX3xX4xX1xX2bxX3xX4xX2a1xX15xX31xX3xX4fxX143xX15xX3xXexX1xXe8xX3xX1xXdxX2exX15xX3xXe1xX6axX17axX8cxX15xX3xXexX37xX3xX4xX3axX2bxX3xX4xXb7xX6xX3xX8exX20xX15xX1xX5bxX3xXexX85xX3axX15xX1xX3xX29xX2bbxX3xX7xX1dxXexX3xXexX65xXdxX3xXbxX1xX5exX8exXd7xX3xX1fbxX5exXdxX3xX29xXdxXe8xX6axX3xXc2xX32xX6axX3xX177xX20xX15xX1xX3xX64xX1xX32xX340xX15xX31xX3xXa7xX1x110b5xX15xX31xX3xXd3xX1d7xX15xX1xX5bxX3xX2dxXdxX2exX4xX3xX3axXbxX3xX4xX2a1xX15xX31xX3xX15xX31xX1xX2exX3xXexX1xX2a1xX15xX31xX3xXexXdxX15xX3xX85xX15bxXexX3xXexXdxX2exX15xX3xX5xX43fxXdxX3xXexX85xX2bxX15xX31xX3xX15xX1xXdxX8cxX6axX3xX4xX2a1xX15xX31xX3xX2dxXdxX2exX4xXd7xX3xX4cxX20xX15xX1xX3xXexX1xX26xX4xX3xXexX37xX3xX4xX3axX2bxX3xXa7xX1xX2a1xX15xX31xX3xXe1xX6axX6xX15xX3xXexX85xXf9xX15xX31xX5bxX3xXe1xX6axX6xX15xX3xXexX85xXf9xX15xX31xX3xX5xX62xX3xX4xX1xX299xX15xX1xX3xX4fxX6xX15xX1xXd7xX3xX1fbxX143xX17axX3xX5xX62xX3xX17axXa9xX6axX3xXexX37xX3xX85xX15bxXexX3xXe1xX6axX6xX15xX3xXexX85xXf9xX15xX31xX3xX15xX1xX11axX8exX3xXa7xX1xX6axX17axXa9xX15xX3xXa7xX1xX299xX4xX1xX3xX15xX31xX32xX33xXdxX3xXexX37xX3xX4xX3axX2bxX5bxX3xX8exX5exX15xX1xX3xX4fxX5exX15xX3xXexX1xX6xX8exX3xX31xXdxX6xX3xXexX37xX3xX4xX3axX2bxX3xX2dxX62xX3xX4xX6axX15xX31xX3xX4xX15bxXbxX3xX15xX1xX39dxX15xX31xX3xXexX1xX2a1xX15xX31xX3xXexXdxX15xX3xX4xX1xX2bxX3xX4xX3axX4xX3xX4xX243xX3xXe1xX6axX6xX15xX3xX4xX1xX26xX4xX3xX15xX4b7xX15xX31xX3xXexX85xX2bxX15xX31xX3xX2dxX15bxX15xX3xXd3xX8cxX3xX2dxX8cxX3xXexX1xX6xX8exX3xX15xX1xXa34xX15xX31xX5bxX3xX5xX22exX15xX31xX3xXbxX1xX299xX3xX2dxX62xX3xX15xX1xXdxX8cxX6axX3xX2dxX15bxX15xX3xXd3xX8cxX3xXa7xX1xX3axX4xXd7xX3dxXd7xX0xX3dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX177xX2bxX4fxX17axXaxX12xXcxX1xX10xX2bxX3xXcxXcxXa4fxXa4bxX64xX0xX3dxXbxX12