Tạo động lực mạnh mẽ để chuyển đổi số nhanh hơn
(Baothanhhoa.vn) - Năm 2020 dù tỉnh Thanh Hóa đã được Bộ Thông tin và Truyền thông xếp hạng 15/63 tỉnh, thành phố về Chỉ số chuyển đổi số cấp tỉnh, tuy nhiên thứ hạng này vẫn chưa phản ánh đúng kỳ vọng, mong mỏi của tỉnh. Để chuyển đổi số ở Thanh Hóa diễn ra mạnh mẽ hơn, cần phải có quyết tâm cao hơn nữa, lộ trình cụ thể, rõ ràng.
b8cbx131b6x10ebaxc336xd0c4x11d18x12c81xf813xffb4xX7x12825x133c5xd38dx11b6cx12279x1367exX5x10173xXaxfb8axX0xX7xXexd63dx10e7dxd4cfxcf3cxX12xXcx11398xX17xX3xd2b7x11f10xX18xX19xX3xX5x11684xX4xX3xc966xX1cxX18xX1xX3xX28x10764xX3xX1fx10d66xX3xX4xX1xdcf7xdc21xX31xX18xX3xX1fxfe86xXdxX3xX7xf4b8xX3xX18xX1xX6xX18xX1xX3xX1xf02dxX18xX0xf08exX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xX4bxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxd625xX10xX6xce70xXaxX12xf3a9x11a8cxX28xX3xf1cex12905xX6dxX6exX3xX66xfe6bxX3xXex11065xX18xX1xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX63xe654xX6xX3xX1fxc3f1xX3xX1fx10179xd819xX4xX3x11261xX20xX3xXcxX1x136baxX18xX19xX3xXexXdxX18xX3xcc82xc02dxX3xXcxX16xX35xX36xcd0dxX18xX3xXexX1xX91xX18xX19xX3x12afcx11e53xXbxX3xX1xX1cxX18xX19xX3xX2x115e6xX4bx11cc8xc642xX3xXexX76xX18xX1x11121xX3xXexX1xX9axX18xX1xX3xXbxX1xX3fxX3xX99xXa0xX3xe9d4xX1xX76xX3xX7xX3fxX3xX4xX1xX35xX36xX31xX18xX3xX1fxX3bxXdxX3xX7xX3fxX3xX4x11ee4xXbxX3xXexX76xX18xX1xXbcxX3xXexX35xX36xX3xX18xX1xXdx12d3bxX18xX3xXexX1x13533xX3xX1xX1cxX18xX19xX3xX18xX9axX36xX3xX99xe38dxX18xX3xX4xX1xX88xX6xX3xXbxX1xdabfxX18xX3x12657xX18xX1xX3xX1fx13e88xX18xX19xX3x124d5xeb34xX3xX99xb8cexX18xX19xXbcxX3xX28xX17xX18xX19xX3xX28xc532xXdxX3xX4xbb23xX6xX3xXexX76xX18xX1x10229xX3xdfedxX31xX3xX4xX1xX35xX36xX31xX18xX3xX1fxX3bxXdxX3xX7xX3fxX3xe393xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX63xX81xX6xX3xX66xXdxdc1cxX18xX3xX16xX6xX3xX28xX1cxX18xX1xX3xX28xX2exX3xX1xX48xX18xXbcxX3xX4x10c1cxX18xX3xXbxX1xX10cxXdxX3xX4xX81xX3xf48exX35xX36xXaaxXexX3xXexc428xX28xX3xX4xX6xX17xX3xX1xX48xX18xX3xX18x124ebxX6xXbcxX3xX5xX20xX3xXexX16x1165bxX18xX1xX3xX4xc32axX3xXexX1xX31xXbcxX3xX16xd16dxX3xX16xX9axX18xX19xX132xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8cxX17xX66xX36xXaxX12xX0xXdxX28xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXcbxX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX36xX5xX10xX9xXax123faxXdxX66xXexX1xf03exX3xXb5xXb3xX6exXbxXa9xe73dxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX1d8xX3x10ae3xXb6xXb6xXbxXa9xX1dfxXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX4bxX4bxXdxX132xd0c3xX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX132xX99xX18xX4bxX18xX10xX1d3xX7xX4bxX6dxX2xX1e9xXb3xX4bxX2xd158xc7e0xX66xX6exX6exX214xXb6xX214xXb6xX215xXexX214xX6exX6exX2xX5xX1e9xea56xX2xX132xce8axXbxX19xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX1cxX17xX3xX1fxX20xX18xX19xX3xX5xX25xX4xX3xX28xX1cxX18xX1xX3xX28xX2exX3xX1fxX31xX3xX4xX1xX35xX36xX31xX18xX3xX1fxX3bxXdxX3xX7xX3fxX3xX18xX1xX6xX18xX1xX3xX1xX48xX18xXaxX3xX1d3xXdxX66xXexX1xX9xXaxXb5xXb3xX6exXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX1e9xXb6xXb6xXaxX3xX4bxX12xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8cxX17xX66xX36xXaxX12xX69xX19xX9axX36xX3xX2xX6exX225xX2xX2xX225xX6dxX6exX6dxX2xX3xX8cxX6xX18xX3xXcxX1xX88xd71dxX18xX19xX3xX99xX193xX3xXcxX76xX18xX1xX3xX35x118d2xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX63xX17xX10fxX3xX1fxX85xX3xX1faxX6xX18xX3xX1xX9axX18xX1xX3xX69xX19xX1x1042cxX3xX172xX35xX36xXaaxXexX3xX7xX3fxX3xX6exXb5xX225xX69x108f6xX4bxXcxcb56xX3xX99xXa0xX3xX4xX1xX35xX36xX31xX18xX3xX1fxX3bxXdxX3xX7xX3fxX3xXexX76xX18xX1xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX63xX81xX6xX3xX1fxXaaxX18xX3xX18xX6axX28xX3xX6dxX6exX6dxXb3xXbcxX3xX1fxX2d2xX18xX1xX3xX1xX88xde1dxX18xX19xX3xX1fxXaaxX18xX3xX18xX6axX28xX3xX6dxX6exXb6xX6exXbcxX3xXexX16xX145xX3xXexX1xX9axX18xX1xX3xX28xX20xXexX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX7xX3fxX3xX118xX1xX91xX18xX19xX3xX18xX1xXdxXa0xX35xX3xXexX76xX18xX1xXbcxX3xXexX1xX9axX18xX1xX3xXbxX1xX3fxX3xX1faxX6xX18xX3xX1xX9axX18xX1xX3xX1fxX88xX89xX4xX3xX18xX19xX1xX2d2xX3xX172xX35xX36xXaaxXexX3xX4xX1xX35xX36xXf1xX18xX3xX1fxXa0xX3xX99xXa0xX3xX4xX1xX35xX36xX31xX18xX3xX1fxX3bxXdxX3xX7xX3fxX132xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8cxX17xX66xX36xXaxX12xXcxX1xX25xX4xX3xX1xXdxbd95xX18xX3xX69xX19xX1xX2d2xX3xX172xX35xX36xXaaxXexX3xX134xX1cxXdxX3xX1xX20xXdxX3xX134xX10cxX18xX19xX3xX1faxX20xX3xXexX76xX18xX1xX3xX5xX167xX18xX3xXexX1xXf6xX3x11303x121adxX3dbxXbcxX3xX18xX1xXdxX3b0xX28xX3xX118xX119xX3xX6dxX6exX6dxX6exX225xX6dxX6exX6dxXb3xXbcxX3xX1xX48xX18xX3xX2xX3xX18xX6axX28xX3xX172xX35xX6xX3xX18xX1xXdxX3b0xX28xX3xX99xX193xX3xX4xX1xX35xX36xX31xX18xX3xX1fxX3bxXdxX3xX7xX3fxX3xX1fxX85xX3xX1fxX88xX89xX4xX3xXexX16xXdxX31xX18xX3xX118xX1xX6xXdxXbcxX3xXexX3bxX3xX4xX1xXf6xX4xX3xXexX1xX25xX4xX3xX1xXdxX3b0xX18xX3xX145xX3xX18xX1xXdxXa0xX35xX3xX18xX19xX9axX18xX1xXbcxX3xX1fxX2d2xX6xX3xXbxX1xX88xX48xX18xX19xXbcxX3xXexX35xX36xX3xX18xX1xXdxXf1xX18xX3xX18xX1xe25dxX18xX3xXexX1xXf6xX4xX3xX99xXa0xX3xX99xX6xXdxX3xXexX16xbeccxX3xX172xX35xX6xX18xX3xXexX16xX11cxX18xX19xX3xX4xX12bxX6xX3xX4xX1xX35xX36xX31xX18xX3xX1fxX3bxXdxX3xX7xX3fxX3xX1fxX3fxXdxX3xX99xX31bxXdxX3xXbxX1xX10fxXexX3xXexX16xXdxX31xX18xX3xX118xXdxX18xX1xX3xXexXaaxX3xX225xX3xXa9xX85xX3xX1xX20xXdxX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX4xX10fxX18xX3xX1faxX20xXbcxX3xX1fxX10cxX18xX19xX3xX99xXdxXf1xX18xX3xX99xX9axX3xX69xX1xX179xX18xX3xX66xX179xX18xX3xX99xX102xX18xX3xX4xX1xX88xX6xX3xX16xX19bxX3xX99xX9axX3xX1fxX167xX36xX3xX1fxX12bxX132xX3xX69xX1xXdxXa0xX35xX3xX18xX19xX88xX2aaxXdxX3xX4xX1xX88xX6xX3xX28xX1cxX18xX1xX3xX66xX1cxX18xX3xXexX1xX6xX36xX3xX1fxX3bxXdxX3xXexX1xX81xXdxX3xX172xX35xX10xX18xXbcxX3xXexX88xX3xX66xX35xX36xX3xX99xX9axX3xX1xX9axX18xX1xX3xX1fxX20xX18xX19xX3xX1fxX31xX3xX1fxX3bxXdxX3xX28xX31bxXdxX3xXbxX1xX88xX48xX18xX19xX3xXexX1xXf6xX4xXbcxX3xX172xX35xX36xX3xXexX16xX18exX18xX1xXbcxX3xX28xX91xX3xX1xX18exX18xX1xX3xX1xX17xX1cxXexX3xX1fxX20xX18xX19xX3xX99xX9axX3xX4xX10fxX4xX3xX28xX3fxXdxX3xX172xX35xX6xX18xX3xX1xX3b0xX3xXex1334cxX3xX28xX91xXdxX3xXexX16xX88xX2aaxX18xX19xX3xXexX16xX35xX36xXa0xX18xX3xXexX1xX3fxX18xX19xX3xX7xX6xX18xX19xX3xX28xX91xXdxX3xXexX16xX88xX2aaxX18xX19xX3xX7xX3fxX132xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8cxX17xX66xX36xXaxX12xXcbxX73xX18xX19xX3xX99xX31bxXdxX3xX1fxX81xXbcxX3xX1xX1cxX3xXexX167xX18xX19xX3xXbxX1xX193xX4xX3xX99xX193xX3xX4xX1xX35xX36xX31xX18xX3xX1fxX3bxXdxX3xX7xX3fxX3xX4xX477xX18xX3xXexX1xXdxXaaxX35xX132xX3xXcxX9axXdxX3xX18xX19xX35xX36xXf1xX18xX3xX66xX185xX3xX5xXdxX3b0xX35xX3xX7xX3fxX3xX4xX477xX18xX3x123bcxXexXbcxX3xX4xX1xX88xX6xX3xX1fxf6c5xX18xX19xX3xX1faxX20xXbcxX3xX1xXdxX3b0xX35xX3xX172xX35xX10cxX3xX118xX1xX6xXdxX3xXexX1xX10fxX4xX3xX4xX1xX88xX6xX3xX4xX6xX17xX132xX3x12242xXdxX3b0xX4xX3xX118xXaaxXexX3xX18xX3fxXdxXbcxX3xX5xXdxXf1xX18xX3xXexX1xX91xX18xX19xX3xX66xX185xX3xX5xXdxX3b0xX35xX3xX7xX3fxX3xX4xX477xX18xX3xX118xX1xX81xX3xX118xX1xX6axX18xX132xX3xX3dbxX179xX36xX3xX66xX25xX18xX19xX3xX4xX1xX612xX18xX1xX3xX172xX35xX36xXa0xX18xX3xX1fxXdxX3b0xX18xX3xXexebcbxX3xX4xX477xX18xX3xX4xX1xX466xX28xX132xX3x10608xXdxX18xX1xX3xXexXaaxX3xX7xX3fxX3xX28xX31bxXdxX3xX4xX1xXdxXaaxX28xX3xXexX2b7xX3xX5xX3b0xX3xX18xX1xX127xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xd995x10f26x12af6xf01cxX3xX4xX12bxX6xX3xXexX76xX18xX1xX132xX3xX641xXdxX3b0xX4xX3xXf6xX18xX19xX3xX66xX193xX18xX19xX3xX4xX91xX18xX19xX3xX18xX19xX1xX3b0xX3xX7xX3fxX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX7xX10cxX18xX3xXa9xX35xXe1xXexXbcxX3xX118xXdxX18xX1xX3xX66xX17xX6xX18xX1xX3xX99xX9axX3xX172xX35xX10cxX18xX3xXexX16xX2d2xX3xX66xX17xX6xX18xX1xX3xX18xX19xX1xXdxX3b0xXbxX3xX4xX477xX18xX3xX1xX1cxX18xX3xX4xX1xXaax11ec4xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8cxX17xX66xX36xXaxX12xX641xX31bxXdxX3xX99xXdxX3b0xX4xX3xX1faxX6xX18xX3xX1xX9axX18xX1xX3xX69xX19xX1xX2d2xX3xX172xX35xX36xXaaxXexX3xX7xX3fxX3xX6exXb5xX225xX69xX2e1xX4bxXcxX2e4xXbcxX3xXexX76xX18xX1xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX1xX81xX6xX3xXa9xX10fxX4xX3xX1fxX2d2xX18xX1xX3xX4xX1xX35xX36xX31xX18xX3xX1fxX3bxXdxX3xX7xX3fxX3xX5xX9axX3xX18xX1xXdxX3b0xX28xX3xX99xX193xX3xX4xX1xXdxXaaxX18xX3xX5xX88xX89xX4xXbcxX3xXa9xX35xX36xXf1xX18xX3xX7xX35xX3fxXexXbcxX3xX99xX580xX6xX3xX4xXe1xXbxX3xX1faxX10fxX4xX1xXbcxX3xX99xX580xX6xX3xX5xX179xX35xX3xX66xX9axXdxXbcxX3xX4xX167xX18xX3xXbxX1xX10cxXdxX3xX4xX81xX3xX5xX20xX3xXexX16xX18exX18xX1xXbcxX3xX1faxX88xX31bxX4xX3xX1fxXdxX3xXbxX1xX73xX3xX1xX89xXbxXbcxX3xX99xX185xX18xX19xX3xX4xX1xc5e2xX4xXbcxX3xX4xX81xX3xXexX16xX11cxX18xX19xX3xXexX179xX28xXbcxX3xXexX16xX11cxX18xX19xX3xX1fxXdxX31xX28xXbcxX3xX19xX7fbxX18xX3xX99xX31bxXdxX3xXexX1xX25xX4xX3xX1xXdxX3b0xX18xX3xX4xX10fxX4xX3xX172xX35xX36xX3xX1xX17xX1cxX4xX1xXbcxX3xX118xXaaxX3xX1xX17xX1cxX4xX1xXbcxX3xX28xX193xX4xX3xXexXdxXf1xX35xXbcxX3xX18xX1xXdxX3b0xX28xX3xX99xX193xX3xXbxX1xX10fxXexX3xXexX16xXdxX31xX18xX3xX118xXdxX18xX1xX3xXexXaaxX3xX225xX3xXa9xX85xX3xX1xX20xXdxXbcxX3xX1faxX10cxX17xX3xX1fxX10cxX28xX3xX172xX35xX3fxX4xX3xXbxX1xX477xX18xX19xX3xX225xX3xX6xX18xX3xX18xXdxX18xX1xXbcxX3xXa9xX179xX36xX3xX66xX25xX18xX19xX3xX134xX10cxX18xX19xX3xX99xX9axX3xX1xX3b0xX3xXexX1xX3fxX18xX19xX3xX4xX1xX612xX18xX1xX3xXexX16xX2d2xX3xX4xX12bxX6xX3xXexX76xX18xX1xX3xX99xX9axX3xXexX580xX18xX19xX3xX1fxX2d2xX6xX3xXbxX1xX88xX48xX18xX19xXbcxX3xX4xX48xX3xX172xX35xX6xX18xXbcxX3xX1fxX48xX18xX3xX99xX2d2xXbcxX3xX66xX17xX6xX18xX1xX3xX18xX19xX1xXdxX3b0xXbxX3xX4x11076xX18xX19xX3xX18xX1xX88xX3xX28x10237xXdxX3xX18xX19xX88xX2aaxXdxX3xX66xX179xX18xX132xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8cxX17xX66xX36xXaxX12xX2e1xX35xX6xX18xX3xX1fxXdxX31xX28xX3xXexX76xX18xX1xX3xX1fxd53exXexX3xX16xX6xX3xX5xX9axX3xX4xX1xX35xX36xX31xX18xX3xX1fxX3bxXdxX3xX7xX3fxX3xXbxX1xX10cxXdxX3xX1fxX88xX89xX4xX3xXexX1xX25xX4xX3xX1xXdxX3b0xX18xX3xX1fxX61cxX18xX19xX3xX1faxX20xXbcxX3xX5xXdxXf1xX18xX3xXexX1xX91xX18xX19xXbcxX3xX4xX1xX92dxXexX3xX4xX1xX2exX3xX19xXdxX185xX6xX3xX4xX10fxX4xX3xX4xXe1xXbxXbcxX3xX18xX19xX9axX18xX1xXbcxX3xX1fxX2d2xX6xX3xXbxX1xX88xX48xX18xX19xXbcxX3xX4xX48xX3xX172xX35xX6xX18xXbcxX3xX1fxX48xX18xX3xX99xX2d2xXbcxX3xX66xX17xX6xX18xX1xX3xX18xX19xX1xXdxX3b0xXbxX3xX99xX9axX3xX18xX19xX88xX2aaxXdxX3xX66xX179xX18xX1dfxX3xX5xX25xX6xX3xX4xX1xX11cxX18xX3xX28xX20xXexX3xX7xX3fxX3xX1fxX2d2xX6xX3xXbxX1xX88xX48xX18xX19xXbcxX3xX1fxX48xX18xX3xX99xX2d2xXbcxX3xX18xX19xX9axX18xX1xXbcxX3xX5x1126fxX18xX1xX3xX99xX25xX4xX3xXexX16xX11cxX18xX19xX3xX1fxXdxX31xX28xXbcxX3xX4xX81xX3xX5xX89xXdxX3xXexX1xXaaxX3xX1fxX31xX3xXexX1xX25xX4xX3xX1xXdxX3b0xX18xX3xXexX1xX612xX3xX1fxXdxX31xX28xXbcxX3xX7xX6xX35xX3xX1fxX81xX3xXexX3bxX3xX4xX1xXf6xX4xX3xX1fxX10fxX18xX1xX3xX19xXdxX10fxXbcxX3xX18xX1xX179xX18xX3xX16xX6xX3xX66xXdxX3b0xX18xX3xX16xX20xX18xX19xX1dfxX3xX88xX35xX3xXexXdxXf1xX18xX3xXa9xX179xX36xX3xX66xX25xX18xX19xX3xX4xX1xX612xX18xX1xX3xX172xX35xX36xXa0xX18xX3xX7xX3fxX3xX1fxX31xX3xXexX1xX114xX4xX3xX1fx102d3xX36xXbcxX3xX66xX102xX18xX3xX66xX7fbxXexX3xXbxX1xX10fxXexX3xXexX16xXdxX31xX18xX3xX118xXdxX18xX1xX3xXexXaaxX3xX7xX3fxXbcxX3xXa9xX85xX3xX1xX20xXdxX3xX7xX3fxX132xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8cxX17xX66xX36xXaxX12x13150xX193xX4xX3xXexXdxXf1xX35xX3xXexX76xX18xX1xX3xX1fxX92dxXexX3xX16xX6xX3xX1fxXaaxX18xX3xX18xX6axX18xX3xX6dxX6exX6dxXb3xX3xX4xX81xX3xX2xX6exX6exd69exX3xX1xX3b0xX3xXexX1xX3fxX18xX19xX3xXexX1xX91xX18xX19xX3xXexXdxX18xXbcxX3xX4xX48xX3xX7xX145xX3xX66xX185xX3xX5xXdxX3b0xX35xX3xX66xX73xX18xX19xX3xX4xX1xX35xX18xX19xXbcxX3xX4xX48xX3xX7xX145xX3xX66xX185xX3xX5xXdxX3b0xX35xX3xX4xX1xX35xX36xXf1xX18xX3xX18xX19xX9axX18xX1xX3xX1fxX88xX89xX4xX3xX118xXaaxXexX3xX18xX3fxXdxXbcxX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7x139d3xXbcxX3xX118xX1xX6xXdxX3xXexX1xX10fxX4xX3xXexX580xX3xX4xX10fxX4xX3xX4xX48xX3xX7xX145xX3xX66xX185xX3xX5xXdxX3b0xX35xX3xX2e1xX35xX3fxX4xX3xX19xXdxX6xX132xX3xXb3xX6exXae4xX3xX1xX17xX1cxXexX3xX1fxX20xX18xX19xX3xX118xXdxX31xX28xX3xXexX16xX6xX3xX4xX12bxX6xX3xX4xX48xX3xX172xX35xX6xX18xX3xX172xX35xX10cxX18xX3xX5xfd08xX3xX18xX1xX9axX3xX18xX88xX31bxX4xX3xX1fxX88xX89xX4xX3xXexX1xX25xX4xX3xX1xXdxX3b0xX18xX3xXexX1xX91xX18xX19xX3xX172xX35xX6xX3xX28xX91xXdxX3xXexX16xX88xX2aaxX18xX19xX3xX28xX1cxX18xX19xX3xX99xX9axX3xX1xX3b0xX3xXexX1xX3fxX18xX19xX3xXexX1xX91xX18xX19xX3xXexXdxX18xX3xX4xX12bxX6xX3xX4xX48xX3xX172xX35xX6xX18xX3xX172xX35xX10cxX18xX3xX5xXb98xX132xX3xX2xX6exX6exXae4xX3xX1xX61cxX3xX7xX48xX3xXexX1xX12bxX3xXexX193xX4xX3xX1xX9axX18xX1xX3xX4xX1xX612xX18xX1xX3xX1fxX12bxX3xX1fxXdxXa0xX35xX3xX118xXdxX3b0xX18xX3xX19xXdxX10cxXdxX3xX172xX35xX36xXaaxXexX3xXexX16xX25xX4xX3xXexX35xX36xXaaxX18xX3xX28xXf6xX4xX3xX1fxX20xX3xX1e9xX3xX1fxX88xX89xX4xX3xX4xX35xX18xX19xX3xX4xXe1xXbxX3xXexX16xXf1xX18xX3xXcbxX3bxX18xX19xX3xX66xX2d2xX4xX1xX3xX99xX193xX3xX4xX91xX18xX19xX3xX4xX12bxX6xX3xXexX76xX18xX1xX3xX99xX9axX3xXexX16xXf1xX18xX3xX4xX10fxX4xX3xXbxX1xX88xX48xX18xX19xX3xXexXdxX3b0xX18xX3xXexX16xX35xX36xX3xX4xX466xXbxX132xX3xXcbxX81xX3xX214xX6exXae4xX3xX18xX19xX88xX2aaxXdxX3xX66xX179xX18xXbcxX3xX66xX17xX6xX18xX1xX3xX18xX19xX1xXdxX3b0xXbxX3xXexX16xX145xX3xX5xXf1xX18xX3xX1xX9axXdxX3xX5xX477xX18xX19xX3xX99xX31bxXdxX3xX19xXdxX10cxXdxX3xX172xX35xX36xXaaxXexX3xXexX1xX12bxX3xXexX193xX4xX3xX1xX9axX18xX1xX3xX4xX1xX612xX18xX1xX3xX4xX12bxX6xX3xX4xX10fxX4xX3xX4xX48xX3xX172xX35xX6xX18xX3xX18xX1xX9axX3xX18xX88xX31bxX4xX3xX99xX9axX3xXexX6axX18xX19xX3xX5xXf1xX18xX3xX214xdc53xXae4xX3xX99xX9axX17xX3xX18xX6axX28xX3xX6dxX6exXb6xX6exX132xX3xX2xX6exX6exXae4xX3xX18xX19xX88xX2aaxXdxX3xX66xX179xX18xXbcxX3xX66xX17xX6xX18xX1xX3xX18xX19xX1xXdxX3b0xXbxX3xX7xX68exX3xX66xX193xX18xX19xX3xX66xX2d2xX4xX1xX3xX99xX193xX3xX4xX91xX18xX19xX3xXexX16xX25xX4xX3xXexX35xX36xXaaxX18xX3xX1fxX88xX89xX4xX3xX1fxX2d2xX18xX1xX3xX66xX6xX18xX1xX3xX99xX9axX3xXa9xX10fxX4xX3xXexX1xX25xX4xX3xX1fxXdxX3b0xX18xX3xXexX68exX3xXexX1xX91xX18xX19xX3xX7xX35xX3fxXexXbcxX3xX1xX89xXbxX3xX18xX1xXe1xXexX132xX3xX69axXdxX18xX1xX3xXexXaaxX3xX7xX3fxX3xX4xX1xXdxXaaxX28xX3xX6dxX6exXae4xX3xXexX16xX145xX3xX5xXf1xX18xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX6bfxX6c0xX6c1xX6c2xX3xX4xX12bxX6xX3xXexX76xX18xX1xXbcxX3xX1fxXaaxX18xX3xX18xX6axX28xX3xX6dxX6exXb6xX6exX3xX5xX9axX3xXb6xX6exXae4xX132xX3xX6c1xX17xX6xX18xX1xX3xX18xX19xX1xXdxX3b0xXbxX3xX4xX1xX35xX36xX31xX18xX3xX1fxX3bxXdxX3xX7xX3fxX3xX4xX1xXdxXaaxX28xX3xXb3xX6exXae4xX3xXexX16xX145xX3xX5xXf1xX18xX3xXexX3bxX18xX19xX3xX7xX3fxX3xX66xX17xX6xX18xX1xX3xX18xX19xX1xXdxX3b0xXbxX3xX4xX81xX3xXbxX1xX10fxXexX3xX7xXdxX18xX1xX3xXexX1xX35xXaaxXbcxX3xX1fxXaaxX18xX3xX18xX6axX18xX3xX6dxX6exXb6xX6exX3xX5xX9axX3xXd09xX6exXae4xX132xX3xX641xXa0xX3xXa9xX85xX3xX1xX20xXdxX3xX7xX3fxXbcxX3xX4xX81xX3xXb5xX3xX1xX35xX36xX3b0xX18xXbcxX3xXexX1xX2d2xX3xXa9xX85xXbcxX3xXexX1xX9axX18xX1xX3xXbxX1xX3fxX3xX99xX9axX3xXb6xX6exX6exX3xXa9xX85xXbcxX3xXbxX1xX88xX2aaxX18xX19xXbcxX3xXexX1xX2d2xX3xXexX16xXe1xX18xX3xXexX16xX145xX3xX5xXf1xX18xX3xX1xX17xX9axX18xX3xXexX1xX9axX18xX1xX3xX4xX1xX35xX36xX31xX18xX3xX1fxX3bxXdxX3xX7xX3fxX3xXexX1xX10xX17xX3xX8cxX20xX3xXexXdxXf1xX35xX3xX4xX1xX612xX3xX1fxX10fxX18xX1xX3xX19xXdxX10fxX3xX4xX1xX35xX36xX31xX18xX3xX1fxX3bxXdxX3xX7xX3fxX3xXexX76xX18xX1xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX63xX81xX6xXbcxX3xX1fxXaaxX18xX3xX18xX6axX28xX3xX6dxX6exXb6xX6exX3xX5xX9axX3xX2xX6exX6exXae4xX3xX1xX35xX36xX3b0xX18xXbcxX3xXexX1xX2d2xX3xXa9xX85xXbcxX3xXexX1xX9axX18xX1xX3xXbxX1xX3fxX3xX99xX9axX3xXd09xX6exXae4xX3xXa9xX85xXbcxX3xXbxX1xX88xX2aaxX18xX19xXbcxX3xXexX1xX2d2xX3xXexX16xXe1xX18xX132xX3xXcxX2b7xX3xX5xX3b0xX3xX66xX179xX18xX3xX7xX3fxX3xX4xX81xX3xXexX9axXdxX3xX118xX1xX17xX10cxX18xX3xXexX1xX6xX18xX1xX3xXexX17xX10fxX18xX3xX1fxXdxX3b0xX18xX3xXexX68exX3xX1fxX1cxXexX3xXb3xX6exXae4xX3xXexX16xX145xX3xX5xXf1xX18xXbcxX3xX1fxXaaxX18xX3xX18xX6axX28xX3xX6dxX6exXb6xX6exX3xX5xX9axX3xXd09xX6exXae4xX132xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8cxX17xX66xX36xXaxX12xXcxX16xX17xX18xX19xX3xX4xX35xX20xX4xX3xX4xX10fxX4xX1xX3xX28xX1cxX18xX19xX3xX4xX91xX18xX19xX3xX18xX19xX1xXdxX3b0xXbxX3xX5xX167xX18xX3xXexX1xXf6xX3xXexX88xX3xX18xX9axX36xX3xX28xX35xX3fxX18xX3xXbxX1xX10fxXexX3xXexX16xXdxX31xX18xXbcxX3xX1xX20xXdxX3xX18xX1xX466xXbxX3xX7xX179xX35xX3xX16xX20xX18xX19xX3xXexX1xX18exX3xX118xX1xX91xX18xX19xX3xXexX1xX31xX3xXexX10fxX4xX1xX3xX16xX2aaxXdxX3xX1xX17xX1cxXexX3xX1fxX20xX18xX19xX3xX4xX1xX35xX36xX31xX18xX3xX1fxX3bxXdxX3xX7xX3fxX132xX3xX134xX179xX36xX3xX5xX9axX3xXa9xX35xX3xXexX1xXaaxX3xXexXe1xXexX3xX36xXaaxX35xX3xX99xX9axX3xX16xXe1xXexX3xX4xX167xX18xX3xXexX1xXdxXaaxXexX3xX18xX1xc5a8xX28xX3xX4xX1xX35xX36xX31xX18xX3xX1fxX3bxXdxX3xX28xX91xX3xX1xX18exX18xX1xX3xXexX6axX18xX19xX3xXexX16xX88xX145xX18xX19xXbcxX3xX18xX179xX18xX19xX3xX4xX6xX17xX3xX18xX6axX18xX19xX3xX7xX35xXe1xXexX3xX5xX6xX17xX3xX1fxX20xX18xX19xXbcxX3xX1xXdxX3b0xX35xX3xX172xX35xX10cxX3xX7xX10cxX18xX3xXa9xX35xXe1xXexXbcxX3xX118xXdxX18xX1xX3xX66xX17xX6xX18xX1xXbcxX3xX7xXf6xX4xX3xX4xX1cxX18xX1xX3xXexX16xX6xX18xX1xX3xX4xX12bxX6xX3xX4xX10fxX4xX3xX18xX19xX9axX18xX1xXbcxX3xX4xX10fxX4xX3xX7xX10cxX18xX3xXbxX1xXa7axX28xXbcxX3xX4xX10fxX4xX3xX66xX17xX6xX18xX1xX3xX18xX19xX1xXdxX3b0xXbxX3xX99xX9axX3xX4xX10cxX3xX18xXa0xX18xX3xX118xXdxX18xX1xX3xXexXaaxX3xX4xX12bxX6xX3xXexX76xX18xX1xX132xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX8cxX17xX66xX36xXaxX12xX641xX31bxXdxX3xX99xXdxX3b0xX4xX3xX1faxX6xX18xX3xX1xX9axX18xX1xX3xX69xX19xX1xX2d2xX3xX172xX35xX36xXaaxXexX3xX7xX3fxX3xX6exXb5xX225xX69xX2e1xX4bxXcxX2e4xX3xX4xX1xX17xX3xXexX1xXe1xX36xX3xXexX76xX18xX1xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX63xX81xX6xX3xX1fxX85xX3xX4xX81xX3xX1faxX88xX31bxX4xX3xX18xX1xX10cxX36xX3xX99xX11cxXexX3xX99xXa0xX3xX18xX1xX466xX18xX3xXexX1xXf6xX4xX132xX3xX134xX31xX3xX18xX19xX1xX2d2xX3xX172xX35xX36xXaaxXexX3xX7xX31bxX28xX3xX1xXdxX3b0xX18xX3xXexX1xX25xX4xX3xX4xX167xX18xX3xXbxX1xX10cxXdxX3xX4xX81xX3xX7xX25xX3xX18xX1xX10cxX36xX3xX99xX11cxXexX3xX99xXa0xX3xXexX16xX10fxX4xX1xX3xX18xX1xXdxX3b0xX28xXbcxX3xX1xX9axX18xX1xX3xX1fxX20xX18xX19xX3xX99xX9axX17xX3xX4xX35xX20xX4xX3xX4xX12bxX6xX3xX4xX10fxX4xX3xX4xXe1xXbxXbcxX3xX18xX19xX9axX18xX1xXbcxX3xX4xX10fxX18xX3xX1faxX20xXbcxX3xX1fxX10cxX18xX19xX3xX99xXdxXf1xX18xX3xX99xX9axX3xX69xX1xX179xX18xX3xX66xX179xX18xX3xX4xX10cxX3xXexX76xX18xX1xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx13836xX35xXexX1xX17xX16xXaxX12x1118cxX6xX28xX3xX641xX8f2xX0xX4bxXbxX12
Lam Vũ