Huyện Triệu Sơn: Dồn toàn lực dập dịch tả lợn Châu Phi
(Baothanhhoa.vn) - Xuất hiện từ ngày 16-5 với 2 ổ dịch đầu tiên tại xã Dân Lý và Vân Sơn, đến ngày 28-5 dịch tả lợn Châu phi đã lan rộng ra 20 xã, thị trấn. Sau 12 ngày có dịch, toàn huyện Triệu Sơn đã phải tiêu hủy 3.384 con lợn bệnh của 765 hộ chăn nuôi. Trước tình hình trên, huyện Triệu Sơn đang triển khai đồng bộ các giải pháp khẩn cấp ứng phó dịch tả lợn Châu Phi.
9865x10277xe523xaa97x10b93xa9f9x118d5x11b8dxba8axX7xd6f6x106a5xf7bcxfa51x9e62xcbdbxX5xceabxXax110e0xX0xefffxX12xbab2x12535xe846xfca2xc780xX3xXcxba15xXdxX19xX17xX3x103efxe174xX1axe72dxX3xd85dx10016xX1axX3xXexa818xe511xX1axX3xX5x10935xX4xX3x12be4xf868xXbxX3xX34xa09bxX4xX1xX3xXexccbbxX3xX5x9a01xX1axX3xb70cxX1xa800xX17xX3xa276xX1xXdxX0xe120xX14xX12xX0xX4dxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX16xX10xX6xX34xXaxX12xf352xX17xda6fxXexX3xX1xXdxX19xX1axX3xXexb866xX3xX1ax108a1xX2dxX18xX3xX2xce6dxab89x122c0xX3x122e4x11837xXdxX3x10aadxX3xa2bcxX3xX34xX39xX4xX1xX3xbda1xce04xX17xX3xXexXdxe811xX1axX3xXex10e10xXdxX3xf3f6x102fexX3xX27xX46xX1axX3xeac9xa57cxX3xX7dxX2dxX3x112d4xX46xX1axX3xX22xX23xX1ax11d46xX3xX8axb191xX1axX3xX1axX74xX2dxX18xX3xX81xfb8fxX7axX7bxX3xX34xX39xX4xX1xX3xXexX3exX3xX5xX41xX1axX3xX44xX1xX46xX17xX3xXbxX1xXdxX3xX8axX98xX3xX5xX6xX1axX3xX1dx1039dxX1axX74xX3xX1dxX6xX3xX81x113efxX3xX97xX98xXabxX3xXexX1xX39xX3xXexX1dxX68xX1ax11122xX3xX22xX6xX17xX3xX2xX81xX3xX1axX74xX2dxX18xX3xX4x10e0cxX3xX34xX39xX4xX1xXabxX3xXexX2cxX2dxX1axX3xX1xX17xX18xX19xX1axX3xXcxX1dxXdxX19xX17xX3xX22xX23xX1axX3xX8axX98xX3xXbxX1xX3exXdxX3xXexXdxX90xX17xX3xX1x11ab6xX18xX3x11ca4xXeexX12bxXb7xf2f9xX3xX4xX2cxX1axX3xX5xX41xX1axX3xX14xX19xX1axX1xX3xX4xX128xX6xX3xec0fxX79xX7bxX3xX1xXd8xX3xX4xX1xf8bcxX1axX3xX1axX17x11b47xXdxXeexX3xXcxX1dxfe10xX7exX4xX3xXexf6aaxX1axX1xX3xX1xX15bxX1axX1xX3xXexX1dxX90xX1axXabxX3xX1xX17xX18xX19xX1axX3xXcxX1dxXdxX19xX17xX3xX22xX23xX1axX3xX8axX6xX1axX74xX3xXexX1dxXdxc568xX1axX3xd3a6xX1xX6xXdxX3xX8axX28xX1axX74xX3xX14xXd8xX3xX4x119bdxX4xX3xX74xXdxX3exXdxX3xXbxX1xX193xXbxX3xX185xX1x122c4xX1axX3xX4xX68xXbxX3xd52bxX1axX74xX3xXbxX1xXfdxX3xX34xX39xX4xX1xX3xXexX3exX3xX5xX41xX1axX3xX44xX1xX46xX17xX3xX49xX1xXdxXeexX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxfa77xX2cxX34xX18xXaxX12xX0xXdxX12xX0xX14xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX44xX10xX1axXexX10xX1dxXaxX12xX0xXdxe519xX74xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX44xX10xX1axXexX10xX1dxX3xX34xXexX1xX17xX1f3xX14xXaxX3xX7xXexX18xX5xX10xX9xXax11815xXdxX34xXexX1xX25xX3xX79xX12fxXe0xXbxX97x11771xX3xX1xX10xXdxX74xX1xXexX25xX3xX12fxX81xX142xXbxX97xX220xX3xX34xXdxX7xXbxX5xX6xX18xX25xX3xX14xX5xX2cxX4xX185xX220xX3xX1f3xX6xX1dxX74xXdxX1axX7axX5xX10xde67xXexX25xX3xX6xX17xXexX2cxX220xX3xX1f3xX6xX1dxX74xXdxX1axX7axX1dxXdxX74xX1xXexX25xX3xX6xX17xXexX2cxX220xXaxX3xX7xX1dxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX25xX4dxX4dxXdxXeexX14xX6xX2cxXexX1xX6xX1axX1xX1xX2cxX6xXeexX7dxX1axX4dxX1axX10xX214xX7xX4dxX2x11284xX81xX2xX4dxX2xXb7xX12fxX34xX12fxXe0xXb7xX81xX142xX7bxX2xXexX7bxX7bxX79xX7bxX5xX28cxX7axXdxX1f3xX74xX7axX12fxXb7xXb7xX142xXeexf204xXbxX74xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX16xX17xX18xX19xX1axX3xXcxX1dxXdxX19xX17xX3xX22xX23xX1axX25xX3xX27xX28xX1axX3xXexX2cxX2dxX1axX3xX5xX31xX4xX3xX34xX35xXbxX3xX34xX39xX4xX1xX3xXexX3exX3xX5xX41xX1axX3xX44xX1xX46xX17xX3xX49xX1xXdxXaxX3xX4dxX12xX0xX4dxX14xX12xX0xX4dxXdxX12xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX44xX6xXbxXexXdxX2cxX1axXaxX12xeef1xX1axX74xX3xX9exX90xX3xX66xX17xX46xX1axX3xX27xX156xX23xX1axX74xXabxX3xX49xX1xXfdxX3xX44xX1xX128xX3xXexX39xX4xX1xX3xcd95xX1d5xba84xX27xX3xX1xX17xX18xX19xX1axX3xXcxX1dxXdxX19xX17xX3xX22xX23xX1axX3xX185xXdxX182xX1f3xX3xXexX1dxX6xXabxX3xX1axX1xaa6fxX4xX3xX1axX1x12848xX3xX4xX193xX4xX3xX1xXd8xX3xX34xX46xX1axX3xXexX14bxX1axX74xX3xX4xX156x10e63xX1axX74xX3xXbxX1xc6b3xX1axX74xXabxX3xX4xX1xb755xX1axX74xX3xX34xX39xX4xX1xXeexX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1d5xX2cxX34xX18xXaxX12xX0xX10xX1f3xX12xX0xX14xX12xX332xaee9xXdxX3xX1axX74xX17xX18xX3xX5xX41xX1axX3xX34xX39xX4xX1xX0xX4dxX14xX12xX0xX4dxX10xX1f3xX12xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1d5xX2cxX34xX18xXaxX12xXa4x12bebxX3xX1xX17xX18xX19xX1axX3xXcxX1dxXdxX19xX17xX3xX22xX23xX1axX3xXexX1dxX2cxX1axX74xX3xX1axX1xad8exX1axX74xX3xX1axX74xX2dxX18xX3xX1axX2dxX18xX3xX8axXdxX3xX8axXaexX1axX3xX8axX46xX17xX3xX4xfb60xX1axX74xX3xXexX1xX68xX18xX3xX4xX193xX4xX3xX4xX1xX377xXexX3xX185xXdxX182xX1f3xX3xX7xX2cxX193xXexX3xX34xX39xX4xX1xX3xXexX3exX3xX5xX41xX1axX3xX44xX1xX46xX17xX3xX49xX1xXdxX220xX3xX8axX156xX36axX1axX74xX3xX5xX2dxX1axX74xXabxX3xX1axX74xc588xX3xX97xXfdxX1f3xX3xXbxX1xX128xX3xX7dxX150xXdxX3xX14xXd8xXexX3xXexX1dxX351xX1axX74xX3xX97xXfdxX6xXabxX3xX1axX74xX156xX36axXdxX3xX34xX46xX1axX3xX14xX68xXexX3xXexX1xX8bxX1axX3xX5xX2cxX3xX5xX351xX1axX74xX3xXexX1dxX156xX7exX4xX3xebffxX4xX23xX1axX3xX14xX98xX2cx11973xX3xX34xX39xX4xX1xX3xX8axX6xX1axX74xX3xX1xX2cxX2dxX1axX1xX3xX1xX2dxX1axX1xXeexX3xXcxX94xXdxX3xX1xXd8xX3xX74xXdxX6xX3xX8axX15bxX1axX1xX3xX150xX1axX74xX3xX9exX90xX3xc25bxX1a9xX4xX3x126e0xX1axX1xXabxX3xXexX1xX150xX1axX3xX81xX3xX7axX3xX1f3xXd8xXexX3xXexX1dxX2cxX1axX74xX3xX81xX3xX83xX3xX34xX39xX4xX1xX3xX8axX8bxX17xX3xXexXdxX90xX1axX3xX97xX17xX68xXexX3xX1xXdxX19xX1axX3xXexX1dxX90xX1axX3xX8axX39xX6xX3xX14xX2dxX1axX3xX1xX17xX18xX19xX1axXabxX3xX4xX1xX17xX28xX1axX74xX3xXexX1dxX94xXdxX3xX4xX1xX14bxX1axX3xX1axX17xX150xXdxX3xXexX1dxX377xX1axX74xX3xXexX1dxX23xX1axXabxX3xX7dxX150xXdxX3xX14xXd8xXexXabxX3xXexX1xX17xX377xX4xX3xX185xX1xc015xX3xXexX1dx9a25xX1axX74xX3xX8axX156xX41xX4xX3xX1dxX351xX4xX3xX185xX1xX351xXbxX3xX97xX17xX1axX74xX3x118bdxX17xX6xX1axX1xX3xX7dxX156xX36axX1axXabxX3xX1axX1xX2dxXeexX3xX310xX1axX74xX3xX4b8xX1axX1xX3xX4xX1xX2cxX3xX14xXdxXaexXexX25xX3xX4b4xX98xX3xXb7xX3xX1axX14bxX1f3xX3xX1axX6xX18xX3xX74xXdxX6xX3xX8axX15bxX1axX1xX3xX8axX8bxX17xX3xXexX156xX3xX4xX1xX14bxX1axX3xX1axX17xX150xXdxX3xX5xX41xX1axX3xX1axX1xX156xX1axX74xX3xX4xX1xX156xX6xX3xX1axX14bxX1f3xX3xX1axX2dxX2cxX3xX34xX39xX4xX1xX3xX14xX19xX1axX1xX3xX5xX94xXdxX3xX5xX2dxX1f3xX3xX4xX1xX2cxX3xX74xXdxX6xX3xX8axX15bxX1axX1xX3xXexX1xXdxX19xXexX3xX1xX94xXdxX3xX1ax10a65xX1axX74xX3xX1axX3ccxX3xX1axX1xX156xX3xX7dxX35xX18xXeexX3xX4b4xXd8xXexX3xX1axX1xXdxX90xX1axX3xX12fxXe0xX3xX4xX2cxX1axX3xX5xX41xX1axX3xXexX1dxX2cxX1axX74xX3xX4xX1xX17xX28xX1axX74xX3xX14xX39xX3xX34xX39xX4xX1xX3xX5xX14bxX1axX3xX1dxX6xX3xX4xX1xXaexXexX3xX1xXaexXexXeexX3xX22xX6xX17xX3xX8axX41xXexX3xX34xX39xX4xX1xX3xX1axX2dxX18xXabxX3xX185xX1xX150xX1axX74xX3xX14xXdxXaexXexX3xX8axXaexX1axX3xX185xX1xXdxX3xX1axX2dxX2cxX3xX74xXdxX6xX3xX8axX15bxX1axX1xX3xX1f3xX7exXdxX3xX4xXfdxX3xXexX1xX182xX3xXexX193xXdxX3xX8axX2dxX1axX3xX8axX156xX41xX4xXeexX3xX1d5xX356xXdxXabxX3xX1xXdxX19xX1axX3xXexX94xXdxX3xX74xXdxX6xX3xX8axX15bxX1axX1xX3xX8axX6xX1axX74xX3xXbxX1xX3exXdxX3xX7dxX6xX18xX3xX1axX74xX46xX1axX3xX1xX2dxX1axX74xX3xX8axX8bxX17xX3xXexX156xX3xX4xX1xX14bxX1axX3xX1axX17xX150xXdxXabxX3xX7dxX15bxX3xX7dxX35xX18xX3xX34xX39xX4xX1xX3xX14xX19xX1axX1xX3xX97xX3exX18xX3xX1dxX6xX3xX5xX2dxX3xX1f3xXd8xXexX3xX4x9aa0xX3xX7xX377xX4xX3xX7dxX7exXdxX3xX74xXdxX6xX3xX8axX15bxX1axX1xXabxX3xX1dxX68xXexX3xX1f3xX2cxX1axX74xX3xX1f3xX17xX377xX1axX3xX4xX23xX3xX54exX17xX6xX1axX3xX4xX1xX1a9xX4xX3xX1axX14bxX1axX74xX3xX7xX7exX1f3xX3xX1xX39dxX3xXexX1dxX41xX3xX7dxX377xX1axX3xX4xX1xX2cxX3xX14xX2dxX3xX4xX2cxX1axX3xX8axX182xX3xX1axX74xX156xX36axXdxX3xX34xX46xX1axX3xXexX193xXdxX3xX8axX2dxX1axX3xX1f3xXd8xXexX3xX4xX193xX4xX1xX3xX1axX1xX6xX1axX1xX3xX1axX1xX68xXexXeexX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1d5xX2cxX34xX18xXaxX12xcf42xX3xX97xX98xX3xXa4xX46xX1axX3xX22xX23xX1axXabxX3xXexX1dxX156xX36axX1axX74xX3xX1xX41xXbxX3xX5xX41xX1axX3xX14xX39xX3xX34xX39xX4xX1xX3xX4xX1xXaexXexX3xX1axX1xX156xX3xX74xXdxX6xX3xX8axX15bxX1axX1xX3xX150xX1axX74xX3xX4b8xX1axX1xX3xX8axXaexX1axX3xXexX1xX36axXdxX3xX8axXdxX182xX1f3xX3xX1axX74xX2dxX18xX3xX81xX28cxX7axX7bxX3xX8axX98xX3xX5xX2dxX3xX81xX7bxX3xX1xXd8xXabxX3xX7dxX7exXdxX3xXexX83xX1axX74xX3xXexX1dxfeedxX1axX74xX3xX5xX156xX41xX1axX74xX3xX5xX41xX1axX3xX14xX39xX3xXexXdxX90xX17xX3xX1xX128xX18xX3xX5xX2dxX3xX12bxX79xX3xXexX68xX1axXeexX3xX27xX2cxX3xX7dxX35xX18xXabxX3xX1axX1xX3e6xX1axX74xX3xX1xXd8xX3xX4xX1xX14bxX1axX3xX1axX17xX150xXdxX3xXexX1dxX6xX1axX74xX3xXexX1dxX94xXdxX3xX54exX17xX18xX3xX1f3xX150xX3xX5xX7exX1axX3xX74xXdxX377xX1axX74xX3xX1axX1xX156xX3xX74xXdxX6xX3xX8axX15bxX1axX1xX3xX6xX1axX1xX3xX332xX74xX17xX18xdfc5xX1axX3xX4b4xX94xXdxX3xX27xX17xXabxX3xXexX1xX150xX1axX3xX12fxX3xX8axX6xX1axX74xX3xX1dxX68xXexX3xX14xX68xXexX3xX6xX1axXeexX3xc736xX1axX1xX3xX27xX17xX3xX4xX1xX2cxX3xX14xXdxXaexXexX25xX3xX16xXdxX19xX1axX3xXexX94xXdxXabxX3xXexX1dxX6xX1axX74xX3xXexX1dxX94xXdxX3xX74xXdxX6xX3xX8axX15bxX1axX1xX3xX6xX1axX1xX3xX4xXfdxX3xX12bxXe0xX3xX4xX2cxX1axX3xX5xX41xX1axX3xX1axX193xXdxXabxX3xX12fxXe0xXe0xX3xX4xX2cxX1axX3xX5xX41xX1axX3xXexX1xX39xXexX3xX1axX90xX1axX3xX4xX150xX1axX74xX3xXexX193xX4xX3xXbxX1xX370xX1axX74xXabxX3xX4xX1xX377xX1axX74xX3xX34xX39xX4xX1xX3xX1dxX68xXexX3xX1axX74xX1xXdxX90xX1f3xX3xX1axX74xX5d9xXexXabxX3xX1axX74xX2dxX18xX3xX1axX2dxX2cxX3xX6xX1axX1xX3xX4xX3ffxX1axX74xX3xX4xX1xX2cxX3xXbxX1xX17xX1axX3xXexXdxX90xX17xX3xX8axXd8xX4xXabxX3xX185xX1xX533xX3xXexX1dxX537xX1axX74xX220xX3xX1xX2dxX1axX74xX3xX1xXfdxX6xX3xX1dxX6xX3xX7dxX2dxX2cxX3xXexX1dxX6xX1axX74xX3xXexX1dxX94xXdxX3xX8axX3ccxX17xX3xXbxX1xX3exXdxX3xXbxX1xX17xX1axX3xXexX1xX17xX377xX4xX3xX47dxXexX1dxX2cxX1axX74xX3xX14xX68xXexX3xX97xX17xX68xXexXabxX3xX1axX74xX2cxX94xXdxX3xX14xX68xXexX3xX1axX1xX35xXbxX485xX3xX8axX182xX3xXexX1dxX193xX1axX1xX3xX34xX39xX4xX1xX3xX14xX19xX1axX1xX3xX5xX46xX18xX3xX5xX6xX1axXeexX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1d5xX2cxX34xX18xXaxX12xX85fxX1axX1xX3xX9exX90xX3xXa4xX14bxX1axX3xX16xX2cxX2dxX1axX74xXabxX3xX49xX1xXfdxX3xX44xX1xX128xX3xXexX39xX4xX1xX3xX330xX1d5xX332xX27xX3xX97xX98xX3xXa4xX46xX1axX3xX22xX23xX1axX3xX4xX1xX2cxX3xX14xXdxXaexXexX3xX27xX39xX4xX1xX3xXexX3exX3xX5xX41xX1axX3xX44xX1xX46xX17xX3xX49xX1xXdxX3xX97xX17xX68xXexX3xX1xXdxX19xX1axX3xXexX1dxX90xX1axX3xX8axX39xX6xX3xX14xX2dxX1axX3xX97xX98xX3xXa4xX46xX1axX3xX22xX23xX1axX3xXexX71xX3xX1axX74xX2dxX18xX3xX2xX12bxX7axX7bxXeexX3xXcxX71xX3xX185xX1xXdxX3xX4xXfdxX3xX34xX39xX4xX1xX3xX8axXaexX1axX3xX1axX6xX18xX3xX8axX39xX6xX3xXbxX1xX156xX23xX1axX74xX3xXbxX1xX3exXdxX3xX1xX17xX18xX3xX8axXd8xX1axX74xX3xX1axX1xXdxX3ccxX17xX3xX1axX1xX46xX1axX3xX5xX31xX4xX3xX4xX537xX1axX74xX3xX7dxX2dxX2cxX3xX4xX17xXd8xX4xXabxX3xX5xX2dxX1f3xX3xX7dxXdxX19xX4xX3xX185xX1xX150xX1axX74xX3xX185xX182xX3xX1axX74xX2dxX18xX3xX8axX90xX1f3xX3xX8axX182xX3xXbxX1xX370xX1axX74xX3xX34xX39xX4xX1xXabxX3xX34xX35xXbxX3xX34xX39xX4xX1xXeexX3xXcxX17xX18xX3xX1axX1xXdxX90xX1axXabxX3xX34xX2cxX3xXexX1xX36axXdxX3xXexXdxXaexXexX3xX1axX351xX1axX74xX3xX1axXfdxX1axX74xXabxX3xX34xX39xX4xX1xX3xX14xX537xX1axX74xX3xXbxX1xX193xXexX3xX1dxX68xXexX3xX1axX1xX6xX1axX1xXeexX3xc105xX7exXdxX3xX14xX17xX83xXdxX3xX7xX193xX1axX74xX3xX1f3xX2dxX3xX8axX2cxX2dxX1axX3xX5xXdxX90xX1axX3xX1axX74xX2dxX1axX1xX3xX4xX128xX6xX3xX97xX98xX3xX8axX6xX1axX74xX3xXbxX1xX3exXdxX3xXexXdxX90xX17xX3xX1xX128xX18xX3xX5xX41xX1axX3xX1xX2dxX1axX74xX3xX4xX1xeb97xX4xX3xX4xX2cxX1axX3xX5xX41xX1axX3xX34xX39xX4xX1xXeexX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1d5xX2cxX34xX18xXaxX12xXcxX1xX10xX2cxX3xX4xX1xX46xX1axX3xX6xX1axX1xX3xX16xX2cxX2dxX1axX74xXabxX3xX4xX1xX6d0xX1axX74xX3xXexX150xXdxX3xX7dxX370xX1axX74xX3xX7dxb34bxX2cxX3xXexX1dxX90xX1axX3xX4xX2cxX1axX3xX8axX156xX36axX1axX74xX3xX8axX68xXexX3xX7dxX71xX6xX3xX1f3xX7exXdxX3xX8axX156xX41xX4xX3xX4xX2dxX2cxX3xX14xd6c0xX1axX74xX3xX8axX182xX3xX4xX1xX2cxX3xX97xX10xX3xX7dxX35xX1axX3xX4xX1xX17xX18xX182xX1axX3xX5xX41xX1axX3xX34xX39xX4xX1xX3xX7dxX2dxX2cxX3xXexXdxX90xX17xX3xX1xX128xX18xXeexX3xXcxX94xXdxX3xX1xX377xX3xXexXdxX90xX17xX3xX1xX128xX18xX3xX5xX41xX1axXabxX3xX7xX377xX3xX5xX41xX1axX3xX34xX39xX4xX1xX3xX8axX6xX1axX74xX3xX4xX1xX68xXexX3xX8axX377xX1axX74xX3xXexX1dxX90xX1axX3xX1f3xXdxX19xX1axX74xX3xX1xX377xXeexX3xX44xX193xX4xX3xXexX1xX2dxX1axX1xX3xX7dxXdxX90xX1axX3xXexX1dxX2cxX1axX74xX3xX8axX2cxX2dxX1axX3xX5xXdxX90xX1axX3xX1axX74xX2dxX1axX1xX3xX4xX128xX6xX3xX97xX98xX3xX1f3xX39dxXdxX3xX1axX74xX156xX36axXdxX3xX1f3xXd8xXexX3xX7dxXdxX19xX4xXabxX3xX1axX74xX156xX36axXdxX3xXexX1xX15bxX3xXbxX1xX17xX1axX3xXexX1xX17xX377xX4xX3xX185xX1xX533xX3xXexX1dxX537xX1axX74xXabxX3xX1axX74xX156xX36axXdxX3xXexX1xX15bxX3xX1dxX351xX4xX3xX7dxX150xXdxXabxX3xX185xX1xXdxX90xX1axX74xX3xX5xX41xX1axX3xX14xbcd6xX3xX7dxX2dxX2cxX3xX1xX377xX3xX4xX1xX150xX1axfcf4xX3xX1f3xX39dxXdxX3xX1axX74xX156xX36axXdxX3xX1f3xXd8xXexX3xX1axX1xXdxX19xX1f3xX3xX7dxXb18xXabxX3xX5xX2dxX1f3xX3xX1f3xXd8xXexX3xX4xX193xX4xX1xX3xXexX1xX17xX8bxX1axX3xXexX1xXb18xX4xX3xX8axX182xX3xX1axX1xX6xX1axX1xX3xX4xX1xXfdxX1axX74xX3xX74xXdxX3exXdxX3xX54exX17xX18xXaexXexX3xX1xXaexXexX3xX7xX377xX3xX5xX41xX1axX3xX4xX8bxX1axX3xXexXdxX90xX17xX3xX1xX128xX18xX3xXexX1dxX2cxX1axX74xX3xX14xX17xX83xXdxX3xX7xX193xX1axX74xXeexX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX44xX10xX1axXexX10xX1dxXaxX12xX0xXdxX1f3xX74xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX44xX10xX1axXexX10xX1dxXaxX3xX7xXexX18xX5xX10xX9xXaxX214xXdxX34xXexX1xX25xX3xX79xX12fxXe0xXbxX97xX220xX3xX1xX10xXdxX74xX1xXexX25xX3xX12fxX81xX142xXbxX97xX220xXaxX3xX7xX1dxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX25xX4dxX4dxXdxXeexX14xX6xX2cxXexX1xX6xX1axX1xX1xX2cxX6xXeexX7dxX1axX4dxX1axX10xX214xX7xX4dxX2xX28cxX81xX2xX4dxX2xXb7xX12fxX34xX12fxXe0xXb7xX81xX28cxX12bxX28cxXexX2xXe0xXb7xX2xX5xX12fxX7axXdxX1f3xX74xX7axX12fxX28cxX79xX12bxXeexX2acxXbxX74xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX16xX17xX18xX19xX1axX3xXcxX1dxXdxX19xX17xX3xX22xX23xX1axX25xX3xX27xX28xX1axX3xXexX2cxX2dxX1axX3xX5xX31xX4xX3xX34xX35xXbxX3xX34xX39xX4xX1xX3xXexX3exX3xX5xX41xX1axX3xX44xX1xX46xX17xX3xX49xX1xXdxXaxX3xX4dxX12xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX44xX6xXbxXexXdxX2cxX1axXaxX12xX9exX31xX4xX3xX5xX156xX41xX1axX74xX3xX5xXdxX90xX1axX3xX1axX74xX2dxX1axX1xX3xX97xX98xX3xXa4xX46xX1axX3xX22xX23xX1axX3xXexXdxX90xX17xX3xX1xX128xX18xX3xX5xX41xX1axX3xX34xX39xX4xX1xXeexX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1d5xX2cxX34xX18xXaxX12xX0xX10xX1f3xX12xX0xX14xX12xXcxX1xX31xX4xX3xX1xXdxX19xX1axX3xX8axX28xX1axX74xX3xX14xXd8xX3xX1axX1xXdxX3ccxX17xX3xX14xXdxX19xX1axX3xXbxX1xX193xXbxX0xX4dxX14xX12xX0xX4dxX10xX1f3xX12xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1d5xX2cxX34xX18xXaxX12xbca0xX1xX150xX1axX74xX3xX4xX1x1162dxX3xX97xX98xX3xXa4xX46xX1axX3xX22xX23xX1axX3xX1xX17xX18xX3xX8axXd8xX1axX74xX3xX7xX31xX3xX7dxX2dxX2cxX3xX4xX17xXd8xX4xX3xX4xX128xX6xX3xXexX68xXexX3xX4xX3exX3xX4xX193xX4xX3xX14xX6xX1axXabxX3xX1axX74xX2dxX1axX1xXabxX3xX8axX2cxX2dxX1axX3xXexX1xX182xX3xXexX1xX6xX1f3xX3xX74xXdxX6xX3xX7dxX2dxX2cxX3xX4xX150xX1axX74xX3xXexX193xX4xX3xXbxX1xX370xX1axX74xXabxX3xX4xX1xX377xX1axX74xX3xX34xX39xX4xX1xX3xXexX3exX3xX5xX41xX1axX3xX44xX1xX46xX17xX3xX49xX1xXdxX3xX1f3xX2dxX3xX1axX1xX3e6xX1axX74xX3xX1axX74xX2dxX18xX3xX54exX17xX6xX3xXexX1dxX90xX1axX3xX8axX39xX6xX3xX14xX2dxX1axX3xX1xX17xX18xX19xX1axX3xXcxX1dxXdxX19xX17xX3xX22xX23xX1axX3xX4xX3exX3xX1xX19xX3xXexX1xX377xX1axX74xX3xX4xX1xcc30xX1axX1xX3xXexX1dxX39xX3xX7dxX2dxX2cxX3xX4xX17xXd8xX4xX3xX74xX28xX1axX74xX3xX1f3xX15bxX1axX1xX3xX34xX35xXbxX3xX34xX39xX4xX1xXeexX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1d5xX2cxX34xX18xXaxX12xX44xX537xX1axX74xX3xX8axX2cxX2dxX1axX3xX4xX193xX1axX3xX14xXd8xX3xX4xX128xX6xX3xX1xX17xX18xX19xX1axX3xX34xX2cxX3xX150xX1axX74xX3xX9exX90xX3xX66xX17xX46xX1axX3xX27xX156xX23xX1axX74xXabxX3xX49xX1xXfdxX3xX44xX1xX128xX3xXexX39xX4xX1xX3xX330xX1d5xX332xX27xX3xX1xX17xX18xX19xX1axX3xXcxX1dxXdxX19xX17xX3xX22xX23xX1axX3xX34xfd21xX1axX3xX8axX8bxX17xX3xX8axXdxX3xX1f3xXd8xXexX3xX7dxX370xX1axX74xX3xX54exX17xX6xX1axX1xX3xX4xX193xX4xX3xX97xX98xX3xX27xX46xX1axX3xX9exX9fxXabxX3xXcxXdxXaexX1axX3xX332xX150xX1axX74xXabxX3xXa4xX46xX1axX3xX22xX23xX1axX3xX8axX182xX3xX1axX351xX1f3xX3xX14xX351xXexXabxX3xX185xXdxX182xX1f3xX3xXexX1dxX6xX3xX4xX150xX1axX74xX3xXexX193xX4xX3xXbxX1xX370xX1axX74xXabxX3xX4xX1xX377xX1axX74xX3xX34xX39xX4xX1xX3xX14xX19xX1axX1xXabxX3xX8axXaexX1axX3xX8axX46xX17xX3xX4xX1xX6d0xX1axX74xX3xXexX150xXdxX3xX4xX3ffxX1axX74xX3xX14xX351xXexX3xX74xX5d9xXbxX3xX4xX193xX4xX3xX5xX31xX4xX3xX5xX156xX41xX1axX74xX3xX4xX1xX1a9xX4xX3xX1axX14bxX1axX74xX3xX8axX6xX1axX74xX3xX4xX1xX5d9xX1axX3xX4xX193xX4xX3xX97xX10xX3xX1dxX6xXabxX3xX7dxX2dxX2cxX3xX7dxX537xX1axX74xX3xX34xX39xX4xX1xX3xX8axX182xX3xXbxX1xX17xX1axX3xXexX1xX17xX377xX4xX3xXexXdxX90xX17xX3xX8axXd8xX4xXabxX3xX185xX1xX533xX3xXexX1dxX537xX1axX74xXeexX3xXad2xXd8xXexX3xXexX1dxX2cxX1axX74xX3xX1axX1xX3e6xX1axX74xX3xX4xX193xX1axX3xX14xXd8xX3xX4xX128xX6xX3xX97xX98xX3xXcxXdxXaexX1axX3xX332xX150xX1axX74xX3xX14xXd8xX4xX3xX14xX94xX4xX1xX25xX3xX47dxX4b4xX98xX3xX2xXe0xX3xX1axX74xX2dxX18xX3xX1axX6xX18xX3xX4xX1xX156xX6xX3xX7dxX3ccxX3xX1axX1xX2dxX3xX7dxX15bxX3xX1xX8bxX17xX3xX1xXaexXexX3xX4xX193xX4xX3xXexX1xX2dxX1axX1xX3xX7dxXdxX90xX1axX3xXexX1dxX2cxX1axX74xX3xXexX83xX3xX185xXdxX182xX1f3xX3xXexX1dxX6xXabxX3xX74xXdxX193xX1f3xX3xX7xX193xXexX3xX4xX128xX6xX3xX97xX98xX3xX8axX3ccxX17xX3xXbxX1xX3exXdxX3xXexX1dxX31xX4xX3xX14xX90xX1axX3xX4xX1xX377xXexX3xX185xXdxX182xX1f3xX3xX7xX2cxX193xXexX3xX81xX12fxX4dxX81xX12fxX1xX3xX8axX182xX3xXexX83xX3xX4xX1xX1a9xX4xX3xXbxX1xX17xX1axX3xXexX1xX17xX377xX4xX3xXexXdxX90xX17xX3xX8axXd8xX4xXabxX3xX185xX1xX533xX3xXexX1dxX537xX1axX74xX3xX4xX193xX4xX3xXbxX1xX156xX23xX1axX74xX3xXexXdxX19xX1axX3xX7dxX35xX1axX3xXexX3exXdxX3xX1dxX6xX3xX7dxX2dxX2cxX3xX7dxX537xX1axX74xX3xX34xX39xX4xX1xX220xX3xX185xXdxX182xX1f3xX3xX7xX2cxX193xXexX3xX185xX1xX150xX1axX74xX3xX4xX1xX2cxX3xX5xX41xX1axX3xX7dxX2dxX3xX7xX3exX1axX3xXbxX1xX1a2xX1f3xX3xXexX71xX3xXexX1xX39xXexX3xX5xX41xX1axX3xX1dxX6xX3xX7dxX2dxX2cxX3xX7dxX537xX1axX74xX3xX34xX39xX4xX1xXc85xX485xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX44xX10xX1axXexX10xX1dxXaxX12xX0xXdxX1f3xX74xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX44xX10xX1axXexX10xX1dxXaxX3xX7xXexX18xX5xX10xX9xXaxX214xXdxX34xXexX1xX25xX3xX79xX12fxXe0xXbxX97xX220xX3xX1xX10xXdxX74xX1xXexX25xX3xX12fxX81xX142xXbxX97xX220xXaxX3xX7xX1dxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX25xX4dxX4dxXdxXeexX14xX6xX2cxXexX1xX6xX1axX1xX1xX2cxX6xXeexX7dxX1axX4dxX1axX10xX214xX7xX4dxX2xX28cxX81xX2xX4dxX2xXb7xX12fxX34xX12fxXe0xXb7xX12bxXe0xX12bxX2xXexX28cxX142xX28cxX79xX5xX79xX7axXdxX1f3xX74xX7axX12fxX28cxX2xXe0xXeexX2acxXbxX74xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX16xX17xX18xX19xX1axX3xXcxX1dxXdxX19xX17xX3xX22xX23xX1axX25xX3xX27xX28xX1axX3xXexX2cxX2dxX1axX3xX5xX31xX4xX3xX34xX35xXbxX3xX34xX39xX4xX1xX3xXexX3exX3xX5xX41xX1axX3xX44xX1xX46xX17xX3xX49xX1xXdxXaxX3xX4dxX12xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX44xX6xXbxXexXdxX2cxX1axXaxX12xX49xX1xX17xX1axX3xXexX1xX17xX377xX4xX3xXexXdxX90xX17xX3xX8axXd8xX4xXabxX3xX185xX1xX533xX3xXexX1dxX537xX1axX74xX3xX4xX193xX4xX3xXbxX1xX156xX23xX1axX74xX3xXexXdxX19xX1axX3xX1dxX6xXabxX3xX7dxX2dxX2cxX3xX7dxX537xX1axX74xX3xX34xX39xX4xX1xX3xX97xX98xX3xXcxXdxXaexX1axX3xX332xX150xX1axX74xXeexX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1d5xX2cxX34xX18xXaxX12xX47dxXcxX71xX3xX185xX1xXdxX3xX97xX17xX68xXexX3xX1xXdxX19xX1axX3xX34xX39xX4xX1xX3xX8axXaexX1axX3xX1axX6xX18xXabxX3xX185xX1xX150xX1axX74xX3xX4xX1xXe7exX3xXexX2cxX2dxX1axX3xX1xX19xX3xXexX1xX377xX1axX74xX3xX4xX1xXf39xX1axX1xX3xXexX1dxX39xX3xX7dxX2dxX2cxX3xX4xX17xXd8xX4xX3xX1f3xX2dxX3xXexX2cxX2dxX1axX3xX34xX46xX1axX3xX8axX3ccxX17xX3xXexX1xX6xX1f3xX3xX74xXdxX6xX3xX7dxX2dxX2cxX3xX4xX150xX1axX74xX3xXexX193xX4xX3xXbxX1xX370xX1axX74xX3xX4xX1xX377xX1axX74xX3xX34xX39xX4xX1xXeexXeexX485xX3x113ebxX3xX49xX1xXfdxX3xX44xX1xX128xX3xXexX39xX4xX1xX3xX330xX1d5xX332xX27xX3xX1xX17xX18xX19xX1axX3xX9exX90xX3xX66xX17xX46xX1axX3xX27xX156xX23xX1axX74xX3xXexXdxXaexXbxX3xX5xX36axXdxXeexX3xX27xX39xX4xX1xX3xXexX3exX3xX5xX41xX1axX3xX44xX1xX46xX17xX3xX49xX1xXdxX3xX97xX17xX68xXexX3xX1xXdxX19xX1axX3xXexX1dxX90xX1axX3xX8axX39xX6xX3xX14xX2dxX1axX3xX1xX17xX18xX19xX1axX3xXcxX1dxXdxX19xX17xX3xX22xX23xX1axX3xXexX71xX3xX1axX74xX2dxX18xX3xX2xX79xX7axX7bxX3xX7dxX7exXdxX3xX81xX3xX83xX3xX34xX39xX4xX1xX3xX8axX8bxX17xX3xXexXdxX90xX1axX3xXexX94xXdxX3xX97xX98xX3xX27xX46xX1axX3xX9exX9fxX3xX7dxX2dxX3xXa4xX46xX1axX3xX22xX23xX1axXabxX3xX8axXaexX1axX3xX1axX74xX2dxX18xX3xX81xXb7xX7axX3xX7bxX3xX34xX39xX4xX1xX3xX5xX6xX1axX3xX1dxXd8xX1axX74xX3xX1dxX6xX3xX81xXe0xX3xX97xX98xXabxX3xXexX1xX39xX3xXexX1dxX68xX1axXeexX3xX22xX6xX17xX3xX2xX81xX3xX1axX74xX2dxX18xX3xX4xXfdxX3xX34xX39xX4xX1xXabxX3xXexX2cxX2dxX1axX3xX1xX17xX18xX19xX1axX3xXcxX1dxXdxX19xX17xX3xX22xX23xX1axX3xX8axX98xX3xXbxX1xX3exXdxX3xXexXdxX90xX17xX3xX1xX128xX18xX3xX12bxXeexX12bxXb7xX12fxX3xX4xX2cxX1axX3xX5xX41xX1axX3xX14xX19xX1axX1xX3xX4xX128xX6xX3xX142xX79xX7bxX3xX1xXd8xX3xX4xX1xX14bxX1axX3xX1axX17xX150xXdxXeexX3xXcxX1dxX156xX7exX4xX3xXexX15bxX1axX1xX3xX1xX15bxX1axX1xX3xXexX1dxX90xX1axXabxX3xX16xX17xX18xX19xX1axX3xX128xX18xXabxX3xX330xX1d5xX332xX27xX3xX1xX17xX18xX19xX1axX3xXcxX1dxXdxX19xX17xX3xX22xX23xX1axX3xX8axX6xX1axX74xX3xXexX1dxXdxX182xX1axX3xX185xX1xX6xXdxX3xX8axX28xX1axX74xX3xX14xXd8xX3xX4xX193xX4xX3xX74xXdxX3exXdxX3xXbxX1xX193xXbxX3xX185xX1xX1a2xX1axX3xX4xX68xXbxX3xX1a9xX1axX74xX3xXbxX1xXfdxX3xX34xX39xX4xX1xX3xXexX3exX3xX5xX41xX1axX3xX44xX1xX46xX17xX3xX49xX1xXdxXeexX3xX16xX17xX18xX19xX1axX3xX1xX17xX18xX3xX8axXd8xX1axX74xX3xXexX2cxX2dxX1axX3xX1xX19xX3xXexX1xX377xX1axX74xX3xX4xX1xXf39xX1axX1xX3xXexX1dxX39xX3xXexX71xX3xX1xX17xX18xX19xX1axX3xX8axXaexX1axX3xX97xX98xX3xXexX35xXbxX3xXexX1dxX17xX1axX74xX3xX4xX1xXe7exX3xX8axX94xX2cxX3xXbxX1xX370xX1axX74xXabxX3xX4xX1xX377xX1axX74xX3xX34xX39xX4xX1xXabxX3xX34xX71xX1axX74xX3xXexX68xXexX3xX4xX3exX3xX4xX193xX4xX3xX4xX150xX1axX74xX3xX7dxXdxX19xX4xX3xX4xX1xX156xX6xX3xXexX1xX31xX4xX3xX7xX31xX3xX4xX8bxX1axX3xXexX1xXdxXaexXexX3xX8axX182xX3xXexX35xXbxX3xXexX1dxX17xX1axX74xX3xX4xX150xX1axX74xX3xXexX193xX4xX3xX4xX1xX377xX1axX74xX3xX34xX39xX4xX1xX220xX3xX14xX6xX1axX3xX1xX2dxX1axX1xX3xX79xX3xX4xX150xX1axX74xX3xX8axXdxX19xX1axXabxX3xX4xX150xX1axX74xX3xX7dxX14bxX1axX3xX4xX1xXe7exX3xX8axX94xX2cxX3xXbxX1xX370xX1axX74xXabxX3xX4xX1xX377xX1axX74xX3xX34xX39xX4xX1xX3xX14xX19xX1axX1xX220xX3xXexX1xX2dxX1axX1xX3xX5xX35xXbxX3xXb7xX7bxX3xX4xX1xX377xXexX3xX185xXdxX182xX1f3xX3xX34xX39xX4xX1xXabxX3xXexX1dxX2cxX1axX74xX3xX8axXfdxX3xX1xX17xX18xX19xX1axX3xX185xXdxX19xX1axX3xXexX2cxX2dxX1axX3xX79xX3xX4xX1xX377xXexXabxX3xX4xX193xX4xX3xX97xX98xX3xXexX1xX2dxX1axX1xX3xX5xX35xXbxX3xX142xX28cxX3xX4xX1xX377xXexXeexX3xXcxX1xX2dxX1axX1xX3xX5xX35xXbxX3xX8axX2cxX2dxX1axX3xX185xXdxX182xX1f3xX3xXexX1dxX6xX3xX5xXdxX90xX1axX3xX1axX74xX2dxX1axX1xX3xX34xX2cxX3xX8axX28xX1axX74xX3xX4xX1xXf39xX3xX49xX1xXfdxX3xX44xX1xX128xX3xXexX39xX4xX1xX3xX330xX1d5xX332xX27xX3xX1xX17xX18xX19xX1axX3xX5xX2dxX1f3xX3xXexX1dxX156xX356xX1axX74xX3xX8axX2cxX2dxX1axX3xX8axXdxX3xX185xXdxX182xX1f3xX3xXexX1dxX6xX3xXexX1xX156xX36axX1axX74xX3xX97xX17xX18xX90xX1axXabxX3xX8axXd8xXexX3xX97xX17xX68xXexXabxX3xXexX1xX31xX4xX3xX1xXdxX19xX1axX3xX4xX193xX4xX3xX74xXdxX3exXdxX3xXbxX1xX193xXbxX3xX4xX68xXbxX3xX14xX193xX4xX1xX3xX185xX1xX377xX1axX74xX3xX4xX1xXaexX3xX34xX39xX4xX1xX220xX3xX185xXdxX182xX1f3xX3xX7xX2cxX193xXexX3xX7dxX35xX1axX3xX4xX1xX17xX18xX182xX1axX3xX74xXdxXaexXexX3xX1f3xX83xX3xX74xXdxX6xX3xX7xX6d0xX4xXabxX3xX74xXdxX6xX3xX4xX8bxX1f3xX3xX7dxX2dxX3xX4xX193xX4xX3xX7xX3exX1axX3xXbxX1xX1a2xX1f3xX3xX74xXdxX6xX3xX7xX6d0xX4xXabxX3xX74xXdxX6xX3xX4xX8bxX1f3xX3xXexX71xX3xX1axX74xX2cxX2dxXdxX3xX7dxX2dxX2cxX3xX8axX39xX6xX3xX14xX2dxX1axX3xX1xX17xX18xX19xX1axXeexX3xX44xX193xX4xX3xXexX1xX2dxX1axX1xX3xX7dxXdxX90xX1axX3xXexX1dxX2cxX1axX74xX3xX14xX6xX1axX3xX4xX1xXe7exX3xX8axX94xX2cxX3xXbxX1xX370xX1axX74xXabxX3xX4xX1xX377xX1axX74xX3xX34xX39xX4xX1xX3xXexX14bxX1axX74xX3xX4xX156xX36axX1axX74xXabxX3xX5xXdxX90xX1axX3xXexXb18xX4xX3xX14xX193xX1f3xX3xX4xX193xX4xX3xX97xX98xXabxX3xXexX1xX39xX3xXexX1dxX68xX1axX3xX4xX1xXe7exX3xX8axX94xX2cxXabxX3xX185xXdxX182xX1f3xX3xXexX1dxX6xX3xX4xX150xX1axX74xX3xXexX193xX4xX3xXexXdxX90xX17xX3xX1xX128xX18xX3xX5xX41xX1axXabxX3xX4xX150xX1axX74xX3xXexX193xX4xX3xXbxX1xX370xX1axX74xXabxX3xX4xX1xX377xX1axX74xX3xX34xX39xX4xX1xXeexX3xX4b4xXaexX1axX3xXexX1xX36axXdxX3xX8axXdxX182xX1f3xX3xX1xXdxX19xX1axX3xXexX94xXdxXabxX3xX7xX377xX3xX1xXfdxX6xX3xX4xX1xX68xXexX3xXexXdxX90xX17xX3xX8axXd8xX4xXabxX3xX185xX1xX533xX3xXexX1dxX537xX1axX74xX3xX8axX98xX3xX7xX533xX3xX34xXb18xX1axX74xX3xXexX1dxX90xX1axX3xX8axX39xX6xX3xX14xX2dxX1axX3xXexX2cxX2dxX1axX3xX1xX17xX18xX19xX1axX3xX5xX2dxX3xX142xXeexX79xX12fxX79xX3xX5xXf39xXexXabxX3xX1dxX351xX4xX3xX7bxX12bxXb7xXabxX12fxX7bxX3xXexX68xX1axX3xX7dxX150xXdxX3xX14xXd8xXexXeexX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1d5xX2cxX34xX18xXaxX12xXcxX17xX18xX3xX1axX1xXdxX90xX1axXabxX3xXexX1xX10xX2cxX3xX150xX1axX74xX3xX9exX90xX3xX66xX17xX46xX1axX3xX27xX156xX23xX1axX74xX25xX3xXad2xX5d9xX4xX3xX34xX537xX3xX1xX17xX18xX19xX1axX3xXexX1xX31xX4xX3xX1xXdxX19xX1axX3xX8axX28xX1axX74xX3xX14xXd8xXabxX3xX54exX17xX18xXaexXexX3xX5xXdxX19xXexX3xX4xX193xX4xX3xX14xXdxX19xX1axX3xXbxX1xX193xXbxX3xXbxX1xX370xX1axX74xX3xX4xX1xX377xX1axX74xX3xX34xX39xX4xX1xX3xf175xXexX71xX3xX7dxXdxX19xX4xX3xXexXdxX90xX17xX3xX1xX128xX18xX3xX5xX41xX1axX3xX14xX19xX1axX1xX220xX3xX185xX1xX533xX3xXexX1dxX537xX1axX74xX3xXexXdxX90xX17xX3xX8axXd8xX4xX3xX83xX3xX34xX39xX4xX1xXabxX3xX1f3xX150xXdxX3xXexX1dxX156xX36axX1axX74xX3xX97xX17xX1axX74xX3xX54exX17xX6xX1axX1xX220xX3xX5xX35xXbxX3xX4xX1xX377xXexX3xX185xXdxX182xX1f3xX3xX7xX2cxX193xXexX3xX1axX74xX14bxX1axX3xX4xX1xX5d9xX1axX3xX14xX17xX150xX1axX3xX14xX193xX1axXabxX3xX7dxX35xX1axX3xX4xX1xX17xX18xX182xX1axX3xX5xX41xX1axX3xX7dxX2dxX3xX7xX3exX1axX3xXbxX1xX1a2xX1f3xX3xXexX71xX3xX5xX41xX1axX3xX1dxX6xX3xX7dxX2dxX2cxX3xX7dxX537xX1axX74xX3xX34xX39xX4xX1xXc85x11828xX3xX7dxX7exXdxX3xX54exX17xX18xXaexXexX3xXexX46xX1f3xX3xX185xX1xX150xX1axX74xX3xX8axX182xX3xX34xX39xX4xX1xX3xX14xX19xX1axX1xX3xX5xX46xX18xX3xX5xX6xX1axX3xX1dxX6xX3xX34xXdxX19xX1axX3xX1dxXd8xX1axX74xX220xX3xX7xX2cxX1axX74xX3xXexX1xX31xX4xX3xXexXaexX3xX4xX1xX2cxX3xXexX1xX68xX18xXabxX3xXexX377xX4xX3xX8axXd8xX3xX5xX46xX18xX3xX5xX6xX1axX3xX4xX128xX6xX3xX34xX39xX4xX1xX3xXexX1dxX90xX1axX3xX8axX39xX6xX3xX14xX2dxX1axX3xX1xX17xX18xX19xX1axX3xX1dxX68xXexX3xX1axX1xX6xX1axX1xXeexX3xX1d5xX356xXdxXabxX3xX34xX39xX4xX1xX3xXexX3exX3xX5xX41xX1axX3xX44xX1xX46xX17xX3xX49xX1xXdxX3xX5xX2dxX3xX5xX2cxX94xXdxX3xX34xX39xX4xX1xX3xX14xX19xX1axX1xX3xX1f3xX7exXdxXabxX3xX4xX1xX156xX6xX3xX4xXfdxX3xXexX1xX17xX377xX4xX3xX4xX1xX3e6xX6xX3xX7dxX2dxX3xX7dxX351xX4xX3xX7axX3xX97xXdxX1axX3xXbxX1xX370xX1axX74xXabxX3xX4xX1xX377xX1axX74xXeexX3xX44xX537xX1axX74xX3xX7dxX7exXdxX3xX8axXfdxXabxX3xXexX1xX36axXdxX3xXexXdxXaexXexX3xX1axXfdxX1axX74xXabxX3xX1a2xX1f3xX3xXexX1xX68xXexX3xXexX1xX156xX36axX1axX74xX3xX5xX2dxX3xX8axXdxX3ccxX17xX3xX185xXdxX19xX1axX3xXexX1xX17xX35xX1axX3xX5xX41xXdxX3xX4xX1xX2cxX3xX7dxXdxX1dxX17xX7xX3xX34xX39xX4xX1xX3xXexX3exX3xX5xX41xX1axX3xX44xX1xX46xX17xX3xX49xX1xXdxX3xXbxX1xX193xXexX3xXexX1dxXdxX182xX1axXeexX3xX44xX23xX3xX4xX1xXaexX3xX5xX46xX18xX3xXexX1dxX17xX18xX3ccxX1axX3xX14xX19xX1axX1xX3xX185xX1xX193xX3xX8axX6xX3xX34xX94xX1axX74xX25xX3xX54exX17xX6xX3xXbxX1xX156xX23xX1axX74xX3xXexXdxX19xX1axX3xX7dxX35xX1axX3xX4xX1xX17xX18xX182xX1axXabxX3xX1axX74xX17xX28xX1axX3xXexX1xX1a9xX4xX3xX14bxX1axXabxX3xX1axX74xX156xX36axXdxX3xX7dxX2dxX2cxX3xX7dxX537xX1axX74xX3xX34xX39xX4xX1xX3xX185xX1xX150xX1axX74xX3xX8axX156xX41xX4xX3xX185xX1xX533xX3xXexX1dxX537xX1axX74xXabxX3xXexXdxX90xX17xX3xX8axXd8xX4xX3xX8axX8bxX18xX3xX8axX128xXabxX3xX54exX17xX6xX3xX4xX193xX4xX3xX5xX2cxX94xXdxX3xX8axXd8xX1axX74xX3xX7dxX35xXexX3xXexX1dxX17xX1axX74xX3xX74xXdxX6xX1axX3xXexX1dxX17xX18xX3ccxX1axX3xX1axX1xXdxX83cxX1f3xXeexXeexXeexX3xXa4xX15bxX3xX7dxX35xX18xXabxX3xX4xX193xX4xX3xXexX1xX2dxX1axX1xX3xX7dxXdxX90xX1axX3xXexX1dxX2cxX1axX74xX3xX14xX6xX1axX3xX4xX1xXe7exX3xX8axX94xX2cxX3xXbxX1xX370xX1axX74xX3xX4xX1xX377xX1axX74xX3xX34xX39xX4xX1xX3xXexX3exX3xX5xX41xX1axX3xX44xX1xX46xX17xX3xX49xX1xXdxX3xX4xX128xX6xX3xX1xX17xX18xX19xX1axX3xX8axX6xX1axX74xX3xXexXdxXaexXbxX3xXexXb18xX4xX3xXexX14bxX1axX74xX3xX4xX156xX36axX1axX74xX3xX8axXdxX3xX185xXdxX182xX1f3xX3xXexX1dxX6xXabxX3xX4xX1xXe7exX3xX8axX94xX2cxX3xX4xX193xX4xX3xX97xX98xXabxX3xXexX1xX39xX3xXexX1dxX68xX1axX3xXbxX1xX370xX1axX74xXabxX3xX4xX1xX377xX1axX74xX3xX34xX39xX4xX1xX3xXexX1xX10xX2cxX3xX8axX6d0xX1axX74xX3xX54exX17xX18xX3xX8axX39xX1axX1xXabxX3xX1xX156xX7exX1axX74xX3xX34xXfc6xX1axX3xX4xX128xX6xX3xX4xX23xX3xX54exX17xX6xX1axX3xX4xX1xX17xX18xX90xX1axX3xX1f3xX150xX1axX220xX3xX4xX1xXe7exX3xX8axX94xX2cxX3xX4xX193xX4xX3xX97xX98xXabxX3xXexX1xX39xX3xXexX1dxX68xX1axX3xX1dxX2dxX3xX7xX2cxX193xXexXabxX3xX185xXdxX19xX1axX3xXexX2cxX2dxX1axX3xX5xX94xXdxX3xX14xX6xX1axX3xX4xX1xXe7exX3xX8axX94xX2cxX3xXbxX1xX370xX1axX74xXabxX3xX4xX1xX377xX1axX74xX3xX34xX39xX4xX1xX3xX14xX19xX1axX1xX3xX8axXd8xX1axX74xX3xX7dxX35xXexX3xX7dxX2dxX3xXexX1xX2dxX1axX1xX3xX5xX35xXbxX3xXexX83xX3xX4xX150xX1axX74xX3xXexX193xX4xXabxX3xX4xX1xX377xXexX3xX185xXdxX182xX1f3xX3xX7xX2cxX193xXexXabxX3xXexX83xX3xX4xX23xX3xX8axXd8xX1axX74xXabxX3xXexX83xX3xXexXdxX90xX17xX3xX1xX128xX18xX3xXbxX1xX370xX1axX74xXabxX3xX4xX1xX377xX1axX74xX3xX34xX39xX4xX1xXeexX3xXe76xXdxX182xX1f3xX3xXexX1dxX6xXabxX3xX74xXdxX193xX1f3xX3xX7xX193xXexX3xX34xX39xX4xX1xX3xX14xX19xX1axX1xX3xX8axXaexX1axX3xX1xXd8xXabxX3xXexX1xX150xX1axXabxX3xX97xXfdxX1f3xX3xX8axX182xX3xXbxX1xX193xXexX3xX1xXdxX19xX1axX3xX7xX7exX1f3xX3xX4xX193xX4xX3xX83xX3xX34xX39xX4xX1xX3xX7dxX2dxX3xX14xX6xX2cxX3xX7dxX46xX18xX3xX34xX35xXbxX3xXexX351xXexX3xX34xX39xX4xX1xX3xX1axX74xX6xX18xX3xX185xX1xXdxX3xX4xX370xX1axX3xX356xX3xX34xXdxX19xX1axX3xX1xbdf7xXbxXabxX3xX54exX17xX18xXaexXexX3xXexX46xX1f3xX3xX185xX1xX150xX1axX74xX3xX8axX182xX3xX34xX39xX4xX1xX3xX5xX46xX18xX3xX5xX6xX1axX3xX34xXdxX19xX1axX3xX1dxXd8xX1axX74xX220xX3xXexXdxXaexXbxX3xXexXb18xX4xX3xXexX1xX377xX1axX74xX3xX185xX90xXabxX3xXbxX1xX46xX1axX3xX5xX2cxX94xXdxX3xX54exX17xX3exX1axX3xX5xX9fxX3xXexX377xXexX3xXexX83xX1axX74xX3xX8axX2dxX1axX3xX5xX41xX1axX3xX1xXdxX19xX1axX3xX4xXfdxX3xX8axXaexX1axX3xXexX71xX1axX74xX3xX1xXd8xX3xX4xX1xX14bxX1axX3xX1axX17xX150xXdxX3xX8axX182xX3xXexX1xX10xX2cxX3xX34xX43fxXdxXabxX3xX54exX17xX3exX1axX3xX5xX9fxX3xXbxX1xXb18xX4xX3xX7dxXb18xX3xX4xX150xX1axX74xX3xXexX193xX4xX3xXbxX1xX370xX1axX74xXabxX3xX4xX1xX377xX1axX74xX3xX34xX39xX4xX1xX3xX1xXdxX19xX17xX3xX54exX17xX3exX220xX3xXexX1xX31xX4xX3xX1xXdxX19xX1axX3xX1axX74xX1xXdxX90xX1f3xX3xXexX6d0xX4xX3xX7dxXdxX19xX4xX3xX185xXdxX182xX1f3xX3xX34xX39xX4xX1xXabxX3xX185xXdxX182xX1f3xX3xX7xX2cxX193xXexX3xX74xXdxXaexXexX3xX1f3xX83xXabxX3xX5xX156xX17xX3xXexX1xX150xX1axX74xX3xXexX1xX39xXexX3xX5xX41xX1axX3xX7dxX2dxX3xX4xX193xX4xX3xX7xX3exX1axX3xXbxX1xX1a2xX1f3xX3xXexX71xX3xXexX1xX39xXexX3xX5xX41xX1axX3xXexX1dxX2cxX1axX74xX3xX7dxX537xX1axX74xX3xX4xXfdxX3xX34xX39xX4xX1xX220xX3xXexX14bxX1axX74xX3xX4xX156xX36axX1axX74xX3xXexX1xX150xX1axX74xX3xXexXdxX1axXabxX3xXexX17xX18xX90xX1axX3xXexX1dxX17xX18xX3ccxX1axX3xX8axX182xX3xX4xX193xX4xX3xX4xX1xX128xX3xX34xX2cxX6xX1axX1xX3xX1axX74xX1xXdxX19xXbxXabxX3xX4xX1xX128xX3xX1xXd8xX3xXexX1dxX6xX1axX74xX3xXexX1dxX94xXdxXabxX3xX74xXdxX6xX3xXexX1dxX94xXdxXabxX3xX1axX74xX156xX36axXdxX3xX4xX1xX14bxX1axX3xX1axX17xX150xXdxX3xX7dxX2dxX3xX4xXd8xX1axX74xX3xX8axX28xX1axX74xX3xX1axX351xX1f3xX3xX7dxX3e6xX1axX74xXabxX3xX1axX351xX1f3xX3xX4xX1xX351xX4xXabxX3xX1xXdxX182xX17xX3xX1dxX43fxX3xX1f3xX1a9xX4xX3xX8axXd8xX3xX1axX74xX17xX18xX3xX1xXdxX182xX1f3xX3xX7dxX2dxX3xX14xXdxX19xX1axX3xXbxX1xX193xXbxX3xXbxX1xX370xX1axX74xXabxX3xX4xX1xX377xX1axX74xX3xX34xX39xX4xX1xX3xXexX3exX3xX5xX41xX1axX3xX44xX1xX46xX17xX3xX49xX1xXdxX3xX7dxX2dxX3xX4xX193xX4xX3xX4xX1xXf39xX1axX1xX3xX7xX193xX4xX1xX3xX1xX39dxX3xXexX1dxX41xX3xXexX1dxX2cxX1axX74xX3xX4xX150xX1axX74xX3xXexX193xX4xX3xXbxX1xX370xX1axX74xXabxX3xX4xX1xX377xX1axX74xX3xX34xX39xX4xX1xX3xXexX1xX10xX2cxX3xX8axX6d0xX1axX74xX3xX54exX17xX18xX3xX8axX39xX1axX1xX220xX3xXexX1xX31xX4xX3xX1xXdxX19xX1axX3xXexXdxX90xX17xX3xX8axXd8xX4xXabxX3xX185xX1xX533xX3xXexX1dxX537xX1axX74xXabxX3xXexXdxX90xX17xX3xX1xX128xX18xX3xX5xX41xX1axX3xX14xX39xX3xX377xX1f3xXabxX3xX4xX1xXaexXexX3xX7dxX2dxX3xX4xX193xX4xX3xX7xX3exX1axX3xXbxX1xX1a2xX1f3xX3xX4xX128xX6xX3xX5xX41xX1axX3xXexX1xX10xX2cxX3xX8axX6d0xX1axX74xX3xX1xX156xX7exX1axX74xX3xX34xXfc6xX1axX3xX4xX128xX6xX3xX330xX1d5xX332xX27xX3xXexXe7exX1axX1xXc85xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX44xX10xX1axXexX10xX1dxXaxX12xX0xXdxX1f3xX74xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX44xX10xX1axXexX10xX1dxXaxX3xX7xXexX18xX5xX10xX9xXaxX214xXdxX34xXexX1xX25xX3xX79xX12fxXe0xXbxX97xX220xX3xX1xX10xXdxX74xX1xXexX25xX3xX12fxX81xX142xXbxX97xX220xXaxX3xX7xX1dxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX25xX4dxX4dxXdxXeexX14xX6xX2cxXexX1xX6xX1axX1xX1xX2cxX6xXeexX7dxX1axX4dxX1axX10xX214xX7xX4dxX2xX28cxX81xX2xX4dxX2xXb7xX12fxX34xX12fxXe0xXb7xX12bxX2xX81xX79xXexX81xX142xX12fxX142xX5xX81xX7axXdxX1f3xX74xX7axX12fxXb7xX142xX7bxXeexX2acxXbxX74xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX16xX17xX18xX19xX1axX3xXcxX1dxXdxX19xX17xX3xX22xX23xX1axX25xX3xX27xX28xX1axX3xXexX2cxX2dxX1axX3xX5xX31xX4xX3xX34xX35xXbxX3xX34xX39xX4xX1xX3xXexX3exX3xX5xX41xX1axX3xX44xX1xX46xX17xX3xX49xX1xXdxXaxX3xX4dxX12xX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX44xX6xXbxXexXdxX2cxX1axXaxX12xX44xX1xX17xX28xX1axX74xX3xXexX1dxX94xXdxX3xX4xX1xX14bxX1axX3xX1axX17xX150xXdxXabxX3xX4xX23xX3xX7xX356xX3xX74xXdxXaexXexX3xX1f3xX83xX3xX74xXdxX6xX3xX7xX6d0xX4xX3xX356xX3xX97xX98xX3xX27xX46xX1axX3xX9exX9fxX3xXexX1xX156xX36axX1axX74xX3xX97xX17xX18xX90xX1axX3xX8axX156xX41xX4xX3xXbxX1xX17xX1axX3xXexX1xX17xX377xX4xX3xXexXdxX90xX17xX3xX8axXd8xX4xXabxX3xX185xX1xX533xX3xXexX1dxX537xX1axX74xXeexX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1d5xX2cxX34xX18xXaxX12xXa4xX7exXdxX3xX1axX1xX3e6xX1axX74xX3xX74xXdxX3exXdxX3xXbxX1xX193xXbxX3xX8axX28xX1axX74xX3xX14xXd8xX3xXexX1dxX90xX1axX3xX4xX537xX1axX74xX3xX7xX31xX3xX1axX39dxX3xX5xX31xX4xX3xX4xX6xX2cxX3xX1axX1xX68xXexX3xX4xX128xX6xX3xX4xX3exX3xX1xX19xX3xXexX1xX377xX1axX74xX3xX4xX1xXf39xX1axX1xX3xXexX1dxX39xX3xX7dxX2dxX3xXexX2cxX2dxX1axX3xXexX1xX182xX3xX1axX1xX46xX1axX3xX34xX46xX1axX3xXexX1dxX2cxX1axX74xX3xX7dxXdxX19xX4xX3xX185xX1xX377xX1axX74xX3xX4xX1xXaexX3xX14xX19xX1axX1xX3xX34xX39xX4xX1xX3xXexX3exX3xX5xX41xX1axX3xX44xX1xX46xX17xX3xX49xX1xXdxXabxX3xXexX1dxX193xX1axX1xX3xX5xX46xX18xX3xX5xX6xX1axX3xX1dxX6xX3xX34xXdxX19xX1axX3xX1dxXd8xX1axX74xXabxX3xX1xX17xX18xX19xX1axX3xXcxX1dxXdxX19xX17xX3xX22xX23xX1axX3xX8axX3ccxX3xX1axX74xX1xX39xX3xX4xX193xX4xX3xX4xX23xX3xX54exX17xX6xX1axX3xX4xX1xX17xX18xX90xX1axX3xX1f3xX150xX1axX3xX4xX128xX6xX3xXexXe7exX1axX1xX3xXexXdxXaexXbxX3xXexXb18xX4xX3xX1xX39dxX3xXexX1dxX41xX3xXexX1dxX6xX1axX74xX3xXexX1xXdxXaexXexX3xX14xX39xXabxX3xX34xXb18xX1axX74xX3xX4xXb18xXabxX3xX7dxX35xXexX3xXexX156xXabxX3xX1xXfdxX6xX3xX4xX1xX68xXexX3xX8axX182xX3xX1xX17xX18xX19xX1axX3xXexX1dxXdxX182xX1axX3xX185xX1xX6xXdxX3xXbxX1xX17xX1axX3xXexXdxX90xX17xX3xX8axXd8xX4xX3xX185xX1xX533xX3xXexX1dxX537xX1axX74xX3xX97xX17xX1axX74xX3xX54exX17xX6xX1axX1xX3xX7dxX537xX1axX74xX3xX34xX39xX4xX1xX3xX7dxX2dxX3xX7dxX537xX1axX74xX3xX8axX19xX1f3xX3xX1axX1xXb8axX1f3xX3xX1axX74xX14bxX1axX3xX4xX1xX5d9xX1axX3xX4xXfdxX3xX1xXdxX19xX17xX3xX54exX17xX3exX3xX34xX39xX4xX1xX3xXexX3exX3xX5xX41xX1axX3xX44xX1xX46xX17xX3xX49xX1xXdxX3xX5xX46xX18xX3xX5xX6xX1axX3xX1dxX6xX3xX34xXdxX19xX1axX3xX1dxXd8xX1axX74xXabxX3xX3exX1axX1xX3xX1xX156xX356xX1axX74xX3xX8axXaexX1axX3xX4xX1xX14bxX1axX3xX1axX17xX150xXdxX3xX4xX128xX6xX3xXexX2cxX2dxX1axX3xX1xX17xX18xX19xX1axX3xX1axXfdxXdxX3xX1dxXdxX90xX1axX74xX3xX7dxX2dxX3xX4xX128xX6xX3xXexXe7exX1axX1xX3xX1axXfdxXdxX3xX4xX1xX17xX1axX74xXeexX0xX4dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX85fxX17xXexX1xX2cxX1dxXaxX12xX0xX14xX12xXcxX150xX3xX27xX17xX1axX74xX0xX4dxX14xX12xX0xX4dxXbxX12
Tô Dung