Huyện Quảng Xương phát hiện, cách ly 11 ngư dân trở về từ Vân Đồn  ( Quảng Ninh)
(Baothanhhoa.vn) - Đồn biên phòng Sầm Sơn (Thanh Hoá) vừa phát hiện và phối hợp với huyện Quảng Xương kiểm tra y tế, yêu cầu cách ly tại gia đình đối với 11 lao động trên tàu cá TH - 6340 TS của ngư dân xã Quảng Nham làm việc tại huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh trở về địa phương.
fe2ax1154fx154adx16028x161bbx108a2x10bf9x1122ex127a7xX7x12fcfx13604x17a0dx16ef8x11279x16388xX5x165e0xXax12c8bxX0xX7xXex13c66x18244x16e17x110b3xX12x1348fx14748x1455bx10b6axX18xX3x15418xX1cx11117xX18xX19xX3x1328dx11e96x16d62xX18xX19xX3xXbxX1x124a3xXexX3xX1xXdxX1exX18x147f9xX3xX4xX2fxX4xX1xX3xX5xX1dxX3xX0x1546dxX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX2xX2xX3xX18xX19xX28xX3x154b7x1416dxX18xX0xX41xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX3xXexX16xfe41xX3x1203exff52xX3xXex1357dxX3x12182xX59xX18xX3x1468dx12d61xX18xX0xX41xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX3x1642axX0xX41xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX21xX1cxX23xX18xX19xX3x173f4xXdxX18xX1x135fbxX0xX41xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xX41xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1bxX10xX6xX58xXaxX12xX7bxX7cxX18xX3x126dexXdxfffcxX18xX3xXbxX1x17468xX18xX19xX3x1374ax156b3x14208xX3xXdbxX29xX18xX3xX90xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX1bxX17xX2fxXacxX3xX71xX75xX6xX3xXbxX1xX2fxXexX3xX1xXdxX1exX18xX3xX71x13f86xX3xXbxX1x119b3xXdxX3xX1x13de1xXbxX3xX71x13cadxXdxX3xX1xX1cxX1dxX1exX18xX3xX21xX1cxX23xX18xX19xX3xX27xX28xX29xX18xX19xX3x14fa9xXdx177fexXddxX3xXexX16xX6xX3xX1dxX3xXex14c1exX36xX3xX1dxXd2xX1cxX3xX4xXdcxX1cxX3xX4xX2fxX4xX1xX3xX5xX1dxX3xXex12dd2xXdxX3xX19xXdxX6xX3x165fbx1045axX18xX1xX3xX146xX102xXdxX3xX71xX10axXdxX3xX2xX2xX3xX5xX6xX17xX3xX146x1781fxX18xX19xX3xXexX16xXd2xX18xX3xXexXfexX1cxX3xX4xX2fxX3xXcxX1bxX3x13025xX3x167bax1656dx1652cx1018bxX3xXcxXdbxX3xX4x16e52xX6xX3xX18xX19xX28xX3xX58xX59xX18xX3x17c7fx165e2xX3xX21xX1cxX23xX18xX19xX3xXa8xX1xX6xXddxX3xX5xXfexXddxX3xX71xXdxX1exX4xX3xXexX13fxXdxX3xX1xX1cxX1dxX1exX18xX3xX77xX59xX18xX3xX7bxX7cxX18xX36xX3xXex114fcxX18xX1xX3xX21xX1cxX23xX18xX19xX3xXa8xXdxX18xX1xX3xXexX16xX6fxX3xX71xX72xX3xX146x13bdbxX6xX3xXbxX1xX28xX29xX18xX19x10453xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx1326cxX17xX58xX1dxXaxX12xX0xXdxXddxX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX58xXexX1xX1cxXddxXd0xX3xXdx16953xX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX1dxX5xX10xX9xXax12fffxXdxX58xXexX1x14a1bxX3x16b91xX173xX173xXbxX184x12751xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX20dxX3xX170xX173xX173xXbxX184xX214xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX20dxX41xX41xXdxX1cfxXd0xX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX1cfxX71xX18xX41xX18xX10xX208xX7xX41x15b36xX2xX173x10a96xX41xX2xX170xX20fxX58xX248xX248xX173xX24bxX2xX24bx14426xXexX171xX248x170fbxX248xX24bxX5xX173xX1cfx174a3xXbxX19x12f40xX16xX9xX24bxX25bxX20fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX1cxX1dxX1exX18xX3xX21xX1cxX23xX18xX19xX3xX27xX28xX29xX18xX19xX3xXbxX1xX2fxXexX3xX1xXdxX1exX18xX36xX3xX4xX2fxX4xX1xX3xX5xX1dxX3xX2xX2xX3xX18xX19xX28xX3xX58xX59xX18xX3xXexX16xX6fxX3xX71xX72xX3xXexX75xX3xX77xX59xX18xX3xX7bxX7cxX18xX3xX90xX3xX21xX1cxX23xX18xX19xX3xXa8xXdxX18xX1xXacxXaxX3xX208xXdxX58xXexX1xX9xXaxX20fxX173xX173xXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX170xX173xX173xXaxX3xX41xX12xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1f9xX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xXcxX16xX13fxXddxX3xX11fxXdxX121xXddxX3xX7xX17xX2fxXexX3xXd0xXdxXd2xX18xX3xXbxX1xXd7xX18xX19xX3xX21xX1cxX23xX18xX19xX3xXa8xX1xX6xXddxX3xX11fxXdxX121xXddxX3xXexX16xX6xX3xXexXfexX1cxX3xX4xX2fxX3xX7xX102xX3xX1xXdxX1exX1cxX3xXcxX1bxX16exX170xX171xX172xX173xX3xXcxXdbxX3xX4xX179xX6xX3x17d2dxX18xX19xX3xXcxX1xX13fxX4xX1xX3xX77x12820xX18xX3xXcxXdxX12bxX18xX3x1378bxX3xXcxX1x16847xX18xX3xX1dfxX147xX18xX1xX36xX3xX184xX185xX3xX21xX1cxX23xX18xX19xX3xXa8xX1xX6xXddxX36xX3xX1xX1cxX1dxX1exX18xX3xX21xX1cxX23xX18xX19xX3xX27xX28xX29xX18xX19xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1dfxX17xX58xX1dxXaxX12xXcxX1xX10xX17xX3xX146x17ecexX36xX3xX71xXfexX17xX3xX2xX20fxX3xX19xXdx15c24xX3xX18xX19xXfexX1dxX3xX248xX16exX248xX36xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX5x16130xX4xX3xX146xX6xX18xX19xX3xXexX1cxXdcxX18xX3xXexX16xX6xX3xX11fxXdxX121xXddxX3xX7xX17xX2fxXexX3xXexX13fxXdxX3xX4x15eecxX6xX3x133cexX13fxX4xX1xX3x14699xX1x155c5xXbxX36xX3xX184xX185xX3xX21xX1cxX23xX18xX19xX3xXa8xX1xX6xXddxX36xX3xX1xX1cxX1dxX1exX18xX3xX21xX1cxX23xX18xX19xX3xX27xX28xX29xX18xX19xX36xX3xXcxX16xX13fxXddxX3xX11fxXdxX121xXddxX3xX7xX17xX2fxXexX3xXd0xXdxXd2xX18xX3xXbxX1xXd7xX18xX19xX3xX21xX1cxX23xX18xX19xX3xXa8xX1xX6xXddxX3xXexX1xX1cxX15bxX4xX3xX7bxX7cxX18xX3xX1dfxXdxXd2xX18xX3xXbxX1xXd7xX18xX19xX3xXdbxXdcxXddxX3xXdbxX29xX18xX3xX146xX185xX3xXbxX1xX2fxXexX3xX1xXdxX1exX18xX3xXexXfexX1cxX3xX4xX2fxX3xXddxX6xX18xX19xX3xX7xX102xX3xX1xXdxX1exX1cxX3xXcxX1bxX3xX170xX171xX172xX173xX3xXcxXdbxX3xX58xX17xX3xX358xX18xX19xX3xXcxX1xX13fxX4xX1xX3xX77xX34cxX18xX3xXcxXdxX12bxX18xX3xX90xX7xXdxX18xX1xX3xX18xX34cxXddxX3xX2xX25bxX20fxX173xX36xX3xXexX16xX3bbxX3xXexX13fxXdxX3xXexX1xX358xX18xX3xX1dfxX147xX18xX1xX3xX36xX3xX184xX185xX3xX21xX1cxX23xX18xX19xX3xXa8xX1xX6xXddxX36xX3xX1xX1cxX1dxX1exX18xX3xX21xX1cxX23xX18xX19xX3xX27xX28xX29xX18xX19xXacxX3xX5xXfexXddxX3xX4xX1xX179xX3xXexXfexX1cxX36xX3xX146xX28xX6xX3xX2xX2xX3xX5xX6xX17xX3xX146xX15bxX18xX19xX3xX5xXfexXddxX3xX71xXdxX1exX4xX3xXexX13fxXdxX3xX1xX1cxX1dxX1exX18xX3xX77xX59xX18xX3xX7bxX7cxX18xX36xX3xXexX1afxX18xX1xX3xX21xX1cxX23xX18xX19xX3xXa8xXdxX18xX1xX3xX146xX6xX18xX19xX3xXexX16xX6fxX3xX71xX72xX3xX146xX1c6xX6xX3xXd0xXfexX18xX1cfxX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1dfxX17xX58xX1dxXaxX12xX0xXdxXddxX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX1f9xX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX1dxX5xX10xX9xXaxX208xXdxX58xXexX1xX20dxX3xX20fxX173xX173xXbxX184xX214xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX20dxX3xX170xX173xX173xXbxX184xX214xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX20dxX41xX41xXdxX1cfxXd0xX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX1cfxX71xX18xX41xX18xX10xX208xX7xX41xX248xX2xX173xX24bxX41xX2xX170xX20fxX58xX248xX248xX173xX24bxX248xX2xX248xXexX170xX25bxX25bxX25bxX2xX5xX173xX1cfxX261xXbxX19xX264xX16xX9xX248xX24bxX171xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX1cxX1dxX1exX18xX3xX21xX1cxX23xX18xX19xX3xX27xX28xX29xX18xX19xX3xXbxX1xX2fxXexX3xX1xXdxX1exX18xX36xX3xX4xX2fxX4xX1xX3xX5xX1dxX3xX2xX2xX3xX18xX19xX28xX3xX58xX59xX18xX3xXexX16xX6fxX3xX71xX72xX3xXexX75xX3xX77xX59xX18xX3xX7bxX7cxX18xX3xX90xX3xX21xX1cxX23xX18xX19xX3xXa8xXdxX18xX1xXacxXaxX3xX208xXdxX58xXexX1xX9xXaxX20fxX173xX173xXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX170xX173xX173xXaxX3xX41xX12xX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1dfxX17xX58xX1dxXaxX12xXa8xX19xX6xX1dxX3xX7xX6xX1cxX3xX11fxX1xXdxX3xXbxX1xX2fxXexX3xX1xXdxX1exX18xX36xX3xX7bxX7cxX18xX3xX1dfxXdxXd2xX18xX3xXbxX1xXd7xX18xX19xX3xXdbxXdcxXddxX3xXdbxX29xX18xX3xX146xX185xX3xXbxX1xX102xXdxX3xX1xX106xXbxX3xX71xX10axXdxX3xX184xX185xX3xX21xX1cxX23xX18xX19xX3xXa8xX1xX6xXddxX36xX3xXcxX16xX1cxX18xX19xX3xXexX59xXddxX3xX1dxX3xXexX12bxX3xX1xX1cxX1dxX1exX18xX36xX3xXcxX16xX13fxXddxX3xX1dxX3xXexX12bxX3xX184xX185xX3xXexXdxX12bxX18xX3xX1xXfexX18xX1xX3xX11fxX1xX6xXdxX3xXd0xX2fxX17xX3xX1dxX3xXexX12bxX36xX3xX11fxXdxX121xXddxX3xXexX16xX6xX3xX7x182b3xX4xX3xX11fxX1x14789xX10xX36xX3xX146xX17xX3xXexX1xX59xX18xX3xX18xX1xXdxX1exXexX1cfxX3xX1f9xX1xX179xX3xXexXfexX1cxX3xX11fxX1xX6xXdxX3xXd0xX2fxX17xX36xX3xX58xX17xX3xXexXfexX1cxX3xX4xX2fxX3xX1xX17xX13fxXexX3xX146xX15bxX18xX19xX3xXexX13fxXdxX3xX71x16752xX18xX19xX3xXd0xXdxX121xX18xX3xX19xXdcxX18xX3xX2xX3xX146xX23xX17xX3xX18xX1xX6e6xX3xX71xXfexX3xX11fxX1xX358xX18xX19xX3xX71xXfexX17xX3xX71xX724xX18xX19xX3xX146x1647dxXexX3xX5xXdxX72xX18xX3xXexX1xX1cxX15bxX4xX3xX1xX1cxX1dxX1exX18xX3xX77xX59xX18xX3xX7bxX7cxX18xX1cfxX3x1599axX17xX3xX71x161a9xX1dxX36xX3xXexX17xXfexX18xX3xXd0xX15bxX3xX2xX2xX3xX18xX19xX28xX3a8xXdxX3xX18xXfexX1dxX3xX146xX185xX3xX146xX28xX106xX4xX3xX1dxXd2xX1cxX3xX4xXdcxX1cxX3xXex17edexX3xX4xX2fxX4xX1xX3xX5xX1dxX3xXexX13fxXdxX3xX19xXdxX6xX3xX146xX147xX18xX1xX3xX4xX39cxX3xX7xX799xX3xX19xXdxX2fxXddxX3xX7xX2fxXexX3xX4xX179xX6xX3xX4xX1x11f33xX18xX1xX3x127edxX1cxX1dxX72xX18xX3xX146xX1c6xX6xX3xXbxX1xX28xX29xX18xX19xX1cfxX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1dfxX17xX58xX1dxXaxX12xXa8xX1x1796bxXddxX3xXexXdxX12bxXbxX3xXex13053xX4xX3xXexX76fxXbxX3xXexX16xX1cxX18xX19xX3xX4xX6xX17xX36xX3xX7c9xX1cxX1dxX12bxXexX3xX5xXdxX1exXexX3xX4xX1xX102xX18xX19xX3xX58xX1c6xX4xX1xX3xX1f9x149acxX77x12c1axX76bxX16exX2xX25bxX3xX7x11ef1xX3xX4xXd7xX18xX3xX5xX59xX1cxX3xX58xXfexXdxX36xX3xXbxX1xX6e1xX4xX3xXexX13fxXbxX36xX3xX5xX799xX4xX3xX5xX28xX106xX18xX19xX3xX4xX2fxX18xX3xXd0xX15bxX36xX3xX4xX1xXdxX12bxX18xX3xX7x15680xX3xXcxX16xX13fxXddxX3xX11fxXdxX121xXddxX3xX7xX17xX2fxXexX3xXd0xX15bxX3xX146xX15bxXdxX3xXd0xXdxXd2xX18xX3xXbxX1xXd7xX18xX19xX3xX21xX1cxX23xX18xX19xX3xXa8xX1xX6xXddxX3xXbxX1xX102xXdxX3xX1xX106xXbxX3xX71xX10axXdxX3xX5xX799xX4xX3xX5xX28xX106xX18xX19xX3xX4xX1xX6e1xX4xX3xX18xX34cxX18xX19xX3xX4xX179xX6xX3xX1xX1cxX1dxX1exX18xX3xX21xX1cxX23xX18xX19xX3xX27xX28xX29xX18xX19xX3xXexX1xX799xX4xX3xX1xXdxX1exX18xX3xXexX3bbxX4xX3xXexX16xX799xX4xX36xX3xX4xX6xX18xX1xX3xX19xX2fxX4xX3xX248xX172xX41xX248xX172xX1xX3xX18xX1xX7f1xXddxX3xX11fxXdxX121xXddxX3xX7xX17xX2fxXexX3xX4xX1x1143exXexX3xX4xX1xX82cxX36xX3xX11fxX1xX358xX18xX19xX3xX146xX121xX3xXexX147xX18xX1xX3xXexX16xX13fxX18xX19xX3xX146xX28xX6xX3xX18xX19xX28xX3a8xXdxX3xX71xX72xX3xX146xX1c6xX6xX3xXbxX1xX28xX29xX18xX19xX3xXexX16xX2fxXdxX3xXbxX1xX3e5xXbxX3xX184xX23xX1dxX3xX16xX6xX3xX18xX1xX74exXexX3xX5xXfexX3xX58xX1c6xXbxX3xXcxX12bxXexX3xXa8xX19xX1cxX1dxXd2xX18xX3xX146xX2fxX18xX3xXcxX59xX18xX3xXdbxX3dbxX1cxX1cfxX0xX41xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx158ccxX1cxXexX1xX17xX16xXaxX12xX0xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12x15ee5xX13fxX18xX1xX3xX1f9xX28xX3a8xX18xX19xX0xX41xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xX41xXbxX12
Mạnh Cường