Trao quyết định bổ nhiệm Kiểm tra viên chính, Kiểm sát viên sơ cấp và trung cấp
(Baothanhhoa.vn) - VKSND tỉnh Thanh Hóa vừa công bố, trao quyết định bổ nhiệm Kiểm tra viên chính, Kiểm sát viên sơ cấp và Kiểm sát viên trung cấp.
5ba9x631dxa2e7xd9edx6c74xd069x7921x6f53x6827xX7x9308x9c82xa188xd67cx6f02x6f94xX5xca42xXax75faxX0xX7xXex7363x7852xa858x9a71xX12xXcxX16xX6xX17xX3xb789xa5b6x62afxc0d2xXexX3x9cf9xd738xX18xX1xX3xd19exc19fxX3xX18xX1xXdxa025xd450xX3xX0xb012xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12x74cbxXdxaf23xX32xX3xXexX16xX6xX3xa30exXdxd017xX18xX3xX4xX1xd82axX18xX1xcc0fxX3xX45xXdxX47xX32xX3xX7x927dxXexX3xX4exXdxX50xX18xX3xX7x90f8xX3xX4x640exXbxX3xX4ex760cxX3xXexX16xX21xX18xX19xX3xX4xX6cxXbxX0xX35xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xX35xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx9331xX10xX6xbe81xXaxX12x89a5xX45x8493x8acexc946xX3xXexb8c7xX18xX1xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX94x9abbxX6xX3xX4exbfc5xX6xX3xX4x9a86xX18xX19xX3xX2bx981axX58xX3xXexX16xX6xX17xX3xX20xX21xX22xX23xXexX3xX26xX27xX18xX1xX3xX2bxX2cxX3xX18xX1xXdxX31xX32xX3xX45xXdxX47xX32xX3xXexX16xX6xX3xX4exXdxX50xX18xX3xX4xX1xX55xX18xX1xX58xX3xX45xXdxX47xX32xX3xX7xX60xXexX3xX4exXdxX50xX18xX3xX7xX69xX3xX4xX6cxXbxX3xX4exX70xX3xX45xXdxX47xX32xX3xX7xX60xXexX3xX4exXdxX50xX18xX3xXexX16xX21xX18xX19xX3xX4xX6cxXbxd910xX0xX35xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx8f7fxX17xX97xX22xXaxX12xX0xXdxX32xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdx67b7xX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX22xX5xX10xX9xXaxcb0axXdxX97xXexX1x6ab2xX3x9ee5x9732xX153xXbx7cacxcc67xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX150xX3xc7daxb22exX153xXbxX156xX157xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX35xX35xXdxX119xX2bxX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX119xX4exX18xX35xX18xX10xX14bxX7xX35xaae9xX2xX2x7030xX35xX2xX162xX153xX97xX162xX2xa164xX186xX189xX161xX162xXexX152xX189x5bf4xX153xb866xX5xX153xX119x75d5xXbxX19xcdafxX16xX9xX186xX152xX161xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX16xX6xX17xX3xX20xX21xX22xX23xXexX3xX26xX27xX18xX1xX3xX2bxX2cxX3xX18xX1xXdxX31xX32xX3xX45xXdxX47xX32xX3xXexX16xX6xX3xX4exXdxX50xX18xX3xX4xX1xX55xX18xX1xX58xX3xX45xXdxX47xX32xX3xX7xX60xXexX3xX4exXdxX50xX18xX3xX7xX69xX3xX4xX6cxXbxX3xX4exX70xX3xXexX16xX21xX18xX19xX3xX4xX6cxXbxXaxX3xX14bxXdxX97xXexX1xX9xXaxX152xX153xX153xXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX161xX162xX153xXaxX3xX35xX12xX0xX35xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX129xX17xX97xX22xXaxX12xXcxad10xXdxX3xX2bxX21xX2cxXdxX3xX5xafe0xX58xX3xX26xX231xXdxX3xX97xXdxX31xX18xX3xX5xca2fxX18xX1xX3xX26xX231xX17xX3x64b8xX1x6b02xX18xX19xX3xXcxX2cxX3xX4xX1x63fcxX4xX3xX4xX60xX18xX3xX2bx83a0xX3xX9axX45xX9cxX9dxX9exX3xXexXa1xX18xX1xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX94xXacxX6xX3xX26xX247xX3xX4xXb4xX18xX19xX3xX2bxXb9xX3xX4xX60xX4xX3x9950xX21xX22xX23xXexX3xX26xX27xX18xX1xX3xX4x7fc3xX6xX3xX9axXdxX31xX18xX3xXexX16x6749xb523xX18xX19xX3xX9axX45xX9cxX9dxX9exX3xXexXb9xXdxX3xX4xX6xX17xX3xX2bxX2cxX3xX18xX1xXdxX31xX32xX3xX186xX3xX4xX1xX25axX4xX3xX97xX6xX18xX1xX3xX45xXdxX47xX32xX3xXexX16xX6xX3xX4exXdxX50xX18xX3xX4xX1xX55xX18xX1xX58xX3xX2xX2xX3xX4xX1xX25axX4xX3xX97xX6xX18xX1xX3xX45xXdxX47xX32xX3xX7xX60xXexX3xX4exXdxX50xX18xX3xX7xX69xX3xX4xX6cxXbxX3xX4exX70xX3xX161xX3xX4xX1xX25axX4xX3xX97xX6xX18xX1xX3xX45xXdxX47xX32xX3xX7xX60xXexX3xX4exXdxX50xX18xX3xXexX16xX21xX18xX19xX3xX4xX6cxXbxX119xX0xX35xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX129xX17xX97xX22xXaxX12xX0xXdxX32xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX13cxX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX22xX5xX10xX9xXaxX14bxXdxX97xXexX1xX150xX3xX152xX153xX153xXbxX156xX157xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX150xX3xX161xX162xX153xXbxX156xX157xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX35xX35xXdxX119xX2bxX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX119xX4exX18xX35xX18xX10xX14bxX7xX35xX186xX2xX2xX189xX35xX2xX162xX153xX97xX162xX2xX191xX186xX161xX2xX199xXexX161xX2xX152xX19bxX2xX5xX153xX119xX19fxXbxX19xX1a2xX16xX9xX199xX191xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX16xX6xX17xX3xX20xX21xX22xX23xXexX3xX26xX27xX18xX1xX3xX2bxX2cxX3xX18xX1xXdxX31xX32xX3xX45xXdxX47xX32xX3xXexX16xX6xX3xX4exXdxX50xX18xX3xX4xX1xX55xX18xX1xX58xX3xX45xXdxX47xX32xX3xX7xX60xXexX3xX4exXdxX50xX18xX3xX7xX69xX3xX4xX6cxXbxX3xX4exX70xX3xXexX16xX21xX18xX19xX3xX4xX6cxXbxXaxX3xX14bxXdxX97xXexX1xX9xXaxX152xX153xX153xXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX161xX162xX153xXaxX3xX35xX12xX0xX35xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX129xX17xX97xX22xXaxX12xX24fxX1xX60xXexX3xX2bxXdxX47xX21xX3xXexX231xXdxX3xX2bxX21xX2cxXdxX3xX5xX23axX58xX3xX26xb67cxX18xX19xX3xX4xX1xX55xX3x96d1xX50xX3xX9ax87adxX18xX3x867exXb4xX18xX19xX58xX3xX9axXdxX31xX18xX3xXexX16xX29exX29fxX18xX19xX3xX9axX45xX9cxX9dxX9exX3xXexXa1xX18xX1xX3xX4xX1x724fxX4xX3xX32xXb0xX18xX19xX3xX4xX60xX4xX3xX26xX451xX18xX19xX3xX4xX1xX55xX3xX26xX247xX3xX4exX29exa373xXexX3xX20xX21xX6xX3x92d5x693dxX3xXexX1xXdxX3xXexX21xX22xX47xX18xX3xX4exX70xX3xX26xX29exX499xX4xX3xX2bxX2cxX3xX18xX1xXdxX31xX32xX3xX4xX60xX4xX3xX4xX1xX25axX4xX3xX97xX6xX18xX1xX3xXexX29exX3xXbxX1xX60xXbxX3xX32x9dddxXdxX119xX0xX35xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX129xX17xX97xX22xXaxX12xX460xX451xX18xX19xX3xX4xX1xX55xX3xX22xX50xX21xX3xX4x6b31xX21xX3xX4xX60xX4xX3xX45xXdxX47xX32xX3xX7xX60xXexX3xX4exXdxX50xX18xX3xX32xX4d5xXdxX3xX26xX29exX499xX4xX3xX2bxX2cxX3xX18xX1xXdxX31xX32xX3xX4xX4fbxX18xX3xXbxX1xX6cxX18xX3xX26xX6cxX21xX58xX3xX16xcf29xX18xX3xX5xX21xX22xX31xX18xX3xX26xX231xX17xX3xX26xX25axX4xX58xX3xXbxX1xX17xX18xX19xX3xX4xX60xX4xX1xX3xX18xX19xX29ex9a30xXdxX3xX4xX60xX18xX3xX2bxX262xX3xX4a0xXdxX47xX32xX3xX7xX60xXexX157xX3xX4a0xX1xXb4xX18xX19xX3xX18xX19xXb0xX18xX19xX3xX1x9502xX4xX3xXex9527xXbxX3xX18x8209xX18xX19xX3xX4xX6xX17xX3xXexX16xd7b9xX18xX1xX3xX26xX262xX3xX4xX1xX21xX22xX50xX18xX3xX32xXb4xX18xX58xX3xX2bxc5a0xX18xX3xX5xb6cfxX18xX1xX3xX4xX1xX55xX18xX1xX3xXexX16xX27xX157xX3xXexX576xX18xX3xXexaf70xX22xX58xX3xX18xX1xXdxX31xXexX3xX1xX21xX22xX23xXexX3xX4exX4d5xXdxX3xX18xX19xX70xX18xX1xX3xX26xX47xX3xX1xX17xX70xX18xX3xXexX1xX70xX18xX1xX3xX156xX21xX6cxXexX3xX7x72dcxX4xX3xX32xX572xXdxX3xX18xX1xXdxX31xX32xX3xX4exX5b0xX3xX26xX29exX499xX4xX3xX19xXdxX6xX17xX58xX3xX26xX60xXbxX3xX25axX18xX19xX3xXexX1xX10xX17xX3xX22xX50xX21xX3xX4xX4fbxX21xX3xX4xX598xXdxX3xX4xX60xX4xX1xX3xXexX29exX3xXbxX1xX60xXbxX58xX3xX19xXacxXbxX3xXbxX1xX4fbxX18xX3xX156xX57axX22xX3xX97x8f47xX18xX19xX3xX9dxX19xX70xX18xX1xX3xX4a0xXdxX47xX32xX3xX7xX60xXexX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX94xXacxX6xX3xX18xX19xX70xX22xX3xX4xX70xX18xX19xX3xXbxX1xX60xXexX3xXexX16xXdxX47xX18xX119xX0xX35xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx6c01xX21xXexX1xX17xX16xXaxX3xX7xXexX22xX5xX10xX9xXaxXexX10xX156xXex5f77xXdxX18xX97xX10xX18xXexX150xX3xX189xX19bxXbxXexX157xX3xX5xXdxX18xX10xX682xX1xX10xXdxX19xX1xXexX150xX3xX2xX2xX162xd7c9xX157xX3xX32xX6xX16xX19xXdxX18xX150xX3xX19bxXbxXexX3xX153xX4xX32xX157xX3xXexX10xX156xXexX682xX6xX5xXdxX19xX18xX150xX3xX16xXdxX19xX1xXexX157xXaxX12xX288xX21xXb9xX4xX3xX94xX29exX69xX18xX19xX0xX35xXbxX12
Quốc Hương