Hoa Đông Cương rực rỡ xuống phố
(Baothanhhoa.vn) - Để chuẩn bị phục vụ nhu cầu hoa ngày rằm tháng Chạp, ngay từ sáng sớm người dân làng hoa Đông Cương đã tấp nập cắt hoa, vận chuyển hoa về chợ để nhập cho tiểu thương.
4749x559bxd8a0xb8f7xc844x9b4ax766ex108d8x72bcxX7x9367xc4c0x846cx1058cxe1ebxdea8xX5x88c2xXaxcaf7xb39bx112f6xX6xX3xc1adx8c24x11c33xe607xX3xde91xf5e0xd3ebxX19xX1axX3xd4f0xef35xX4xX3xX22x4831xX3xb3f8xc84axc6d4xX19xX1axX3xXbxX1xX2bxX0x10770xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX13xX10xX6x100ddxXaxX12xX17xb74fxX3xX4xX1xX2axe565xX19xX3xf941xc1c4xX3xXbxX1x92f0xX4xX3x54c6xX56xX3xX19xX1xX2axX3xX4x5d26xX2axX3xX1xX14xX6xX3xX19xX1ax5995x10036xX3xX22xcc58x6003xX3xXexX1xe65bxX19xX1axX3xX1cxX1x83b0xXbxbe32xX3xX19xX1axX6xX6bxX3xXexbc61xX3xX7xX73xX19xX1axX3xX7x8e9fxX6fxX3xX19xX1axX1dx58c9xXdxX3xX45x11aadxX19xX3xX5xX6axX19xX1axX3xX1xX14xX6xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX1cxX1dxX1exX19xX1axX3x83f6xae06xX3xXex912dxXbxX3xX19x6044xXbxX3xX4xdbf1xXexX3xX1xX14xX6xX7bxX3xX59xXb4xX19xX3xX4xX1xX2axX6bxX49xX19xX3xX1xX14xX6xX3xX59xbd1exX3xX4xX1xf8bcxX3xXacxX49xX3xX19xX1xXb4xXbxX3xX4xX1xX14xX3xXexXdxX49xX2axX3xXexX1xX1dxX1exX19xX1axd5bbxX0xX33xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1cxX10xX19xXexX10xX22xXaxX12xX0xXdxX6fxX1axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX45xXexX1xX2axX6fxX51xX3xXdxX1cxX10xX19xXexX10xX22xXaxX3xX7xXexX6bxX5xX10xX9xXaxf5a3xXdxX45xXexX1x10bd3xX3x5690x9efcxX130xXbxX29x5dcfxX3xX1xX10xXdxX1axX1xXexX12dxX3x5a92xaa5fx101f2xXbxX29xX134xXaxX3xX7xX22xX4xX9xXaxX33xX33xXdxXedxX51xX6xX14xXexX1xX6xX19xX1xX1xX14xX6xXedxX59xX19xX33xX19xX10xX128xX7xX33x649axX130xX130xX2xX33xX2xX130xX13exX45xX163xX2xX13exX163xX140xX130xX12fxXexba50xX2xX130xX13fxX174xX5xX130xXedxebd7xXbxX1ax7b50xX22xX9xc4e3xX13fxX130xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX6xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX1cxX1dxX1exX19xX1axX3xX22xX23xX4xX3xX22xX27xX3xX29xX2axX2bxX19xX1axX3xXbxX1xX2bxXaxX3xX33xX12xX0xX33xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1cxX6xXbxXexXdxX14xX19xXaxX12xX17xX18xX19xX1axX3xX1cxX1dxX1exX19xX1axX3xX5xX6axX3xX5xX6axX19xX1axX3xX1xX14xX6xX3xX19x6316xXdxX3xXexXdx9c1axX19xX1axX3xX51xXb4xX4xX3xX19xX1xXb0xXexX3xX29x9cc2xX3xXcxX1xX6xX19xX1xX3xX59xX8bxXdxX3xXacxe77cxX3xX4xX73xX4xX3xX5xX14xX79xXdxX3xX1xX14xX6xX3xX22xX23xX4xX3xX22xX27xX3xX19xX1xX1dxX12dxX3xX1cx821cxX4xX7bxX3xX13xa39axX19xX1axX7bxX3x111f5xX6bxd8b8xX0xX33xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1cxX10xX19xXexX10xX22xXaxX12xX0xXdxX6fxX1axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX1cxX10xX19xXexX10xX22xXaxX3xX7xXexX6bxX5xX10xX9xXaxX128xXdxX45xXexX1xX12dxX3xX12fxX130xX130xXbxX29xX134xX3xX1xX10xXdxX1axX1xXexX12dxX3xe5cbxX130xX130xXbxX29xX134xXaxX3xX7xX22xX4xX9xXaxX33xX33xXdxXedxX51xX6xX14xXexX1xX6xX19xX1xX1xX14xX6xXedxX59xX19xX33xX19xX10xX128xX7xX33xX163xX130xX130xX2xX33xX2xX130xX13exX45xX163xX2xX13exX163xX12fxX163xX271xXexX182xX12fxX2xX12fxX13fxX5xX130xXedxX17cxXbxX1axX17fxX22xX9xX271xX174xX12fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX6xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX1cxX1dxX1exX19xX1axX3xX22xX23xX4xX3xX22xX27xX3xX29xX2axX2bxX19xX1axX3xXbxX1xX2bxXaxX3xX33xX12xX0xX33xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1cxX6xXbxXexXdxX14xX19xXaxX12xX17xX95xX6bxX3xX5xX6axX3xX19xX1exXdxX3xX4xX2axX19xX1axX3xX4xXb0xXbxX3xX5xX1dxXd4xX19xX1axX3xX1xX14xX6xX3xX5xX8bxX19xX3xX4xX1xX14xX3xX4xX73xX4xX3xec1fxX1xX2axX3xX4xX1xXd4xX3xXexX22xX14xX19xX1axX3xXexfdecxX19xX1xXedxX0xX33xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1cxX10xX19xXexX10xX22xXaxX12xX0xXdxX6fxX1axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX1cxX10xX19xXexX10xX22xXaxX3xX7xXexX6bxX5xX10xX9xXaxX128xXdxX45xXexX1xX12dxX3xX12fxX130xX130xXbxX29xX134xX3xX1xX10xXdxX1axX1xXexX12dxX3xX13exX13fxX163xXbxX29xX134xXaxX3xX7xX22xX4xX9xXaxX33xX33xXdxXedxX51xX6xX14xXexX1xX6xX19xX1xX1xX14xX6xXedxX59xX19xX33xX19xX10xX128xX7xX33xX163xX130xX130xX2xX33xX2xX130xX13exX45xX163xX2xX13exX163xX182xX13exX271xXexX182xX174xX174xX140xX2xX5xX130xXedxX17cxXbxX1axX17fxX22xX9xX2xX174xX271xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX6xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX1cxX1dxX1exX19xX1axX3xX22xX23xX4xX3xX22xX27xX3xX29xX2axX2bxX19xX1axX3xXbxX1xX2bxXaxX3xX33xX12xX0xX33xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1cxX6xXbxXexXdxX14xX19xXaxX12xXcxX83xX3xX2xX163xe619xX2xX163xX3xX95xX6fxX3xX5xX52xX4xX1xX7bxX3xX19xX1axX1dxX91xXdxX3xX45xX95xX19xX3xX19xX1exXdxX3xXacxX95xX6bxX3xXacxXadxX3xXexXb0xXexX3xX51xXb4xXexX3xX4xXb8xXexX3xX1xX14xX6xX3xX51xX73xX19xX3xXbxX1xX56xX4xX3xX59xX56xX3xX19xX1axX1dxX91xXdxX3xX45xX95xX19xX3xX59xX6axX14xX3xX19xX1axX6axX6bxX3xX22xX6exX6fxX3xXexX1xX73xX19xX1axX3xX1cxX1xX79xXbxX3xX59xX6axX3xX4xX1xX1exXdxX3xXcxX1e4xXexXedxX0xX33xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1cxX10xX19xXexX10xX22xXaxX12xX0xXdxX6fxX1axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX1cxX10xX19xXexX10xX22xXaxX3xX7xXexX6bxX5xX10xX9xXaxX128xXdxX45xXexX1xX12dxX3xX12fxX130xX130xXbxX29xX134xX3xX1xX10xXdxX1axX1xXexX12dxX3xX13exX174xX12fxXbxX29xX134xXaxX3xX7xX22xX4xX9xXaxX33xX33xXdxXedxX51xX6xX14xXexX1xX6xX19xX1xX1xX14xX6xXedxX59xX19xX33xX19xX10xX128xX7xX33xX163xX130xX130xX2xX33xX2xX130xX13exX45xX163xX2xX13exX174xX2xX174xX140xXexX13exX140xX271xX13exX12fxX5xX130xXedxX17cxXbxX1axX17fxX22xX9xX163xX2xX163xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX6xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX1cxX1dxX1exX19xX1axX3xX22xX23xX4xX3xX22xX27xX3xX29xX2axX2bxX19xX1axX3xXbxX1xX2bxXaxX3xX33xX12xX0xX33xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1cxX6xXbxXexXdxX14xX19xXaxX12xb7b4xX6axX2axX3xX59xX6axX19xX1axX3xX4xX1ffxX6xX3xX1xX14xX6xX3xX1cxX21bxX4xX3xX6fxX6xX19xX1axX3xXacxX1e4xX19xX3xX7xX23xX3xX6fxX6xX6bxX3xX6fxXb8xX19xX7bxX3xXexX1xX52xX19xX1xX3xX59xX1dxXd4xX19xX1axX3xXexX22xX14xX19xX1axX3xX19xc0aaxX6fxX3xX6fxX8bxXdxX3xX19xeae2xX19xX3xX5xX2axX18xX19xX3xXacxXb8xXexX3xX324xX1xX73xX4xX1xX3xX45xX52xXbxX3xXcxX1e4xXexX0xX33xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1cxX10xX19xXexX10xX22xXaxX12xX0xXdxX6fxX1axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX1cxX10xX19xXexX10xX22xXaxX3xX7xXexX6bxX5xX10xX9xXaxX128xXdxX45xXexX1xX12dxX3xX12fxX130xX130xXbxX29xX134xX3xX1xX10xXdxX1axX1xXexX12dxX3xX271xX130xX130xXbxX29xX134xXaxX3xX7xX22xX4xX9xXaxX33xX33xXdxXedxX51xX6xX14xXexX1xX6xX19xX1xX1xX14xX6xXedxX59xX19xX33xX19xX10xX128xX7xX33xX163xX130xX130xX2xX33xX2xX130xX13exX45xX163xX2xX13exX174xX174xX163xX130xXexX140xX13exX13fxX140xX182xX5xX130xXedxX17cxXbxX1axX17fxX22xX9xX182xX12fxX13exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX6xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX1cxX1dxX1exX19xX1axX3xX22xX23xX4xX3xX22xX27xX3xX29xX2axX2bxX19xX1axX3xXbxX1xX2bxXaxX3xX33xX12xX0xX33xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1cxX6xXbxXexXdxX14xX19xXaxX12xX13xX14xX6xX3xX1cxX21bxX4xX3xXexX22xX220xX19xX1axX3xX174xX40exX13fxX3xXexX1xX73xX19xX1axX3xX6fxX8bxXdxX3xX4xX1xX14xX3xXexX1xX2axX3xX1xX14xX79xX4xX1xXedxX3xX54cx951fxXexX3xX19xX589xX6fxX7bxX3xX19xX1axX1dxX91xXdxX3xX45xX95xX19xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX1cxX1dxX1exX19xX1axX3xXexX1xX2axX3xX1xX14xX79xX4xX1xX3xX174xX3xX59xX56xX3xX1xX14xX6xXedxX3xX17x8e63xX4xX3xX51xXdx9349xXexX7bxX3xX45xX52xXbxX3xXcxX1e4xXexX3xcfb4xX1axX2axX6bxX591xX19xX3xX17xX73xX19xX3xX1xX6axX19xX1axX3xX19xX589xX6fxX7bxX3xX1xX14xX6xX3xX4xf7f8xX3xX1axXdxX73xX3xX4xX6xX14xX3xX1xX1exX19xX3xX19xX1axX6axX6bxX3xXexX1xX1dxX91xX19xX1axX3xX19xX591xX19xX3xX4xX73xX4xX3xX1xX6a8xX3xX45xX95xX19xX3xXexX22xX220xX19xX1axX3xX1xX14xX6xX3xX19xX1exXdxX3xXacxX95xX6bxX3xXacxXd0xX2axX3xXexXb4xXbxX3xXexX22xX2axX19xX1axX3xXexX22xX220xX19xX1axX3xX1xX14xX6xX3xXcxX1e4xXexXedxX0xX33xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1cxX10xX19xXexX10xX22xXaxX12xX0xXdxX6fxX1axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX1cxX10xX19xXexX10xX22xXaxX3xX7xXexX6bxX5xX10xX9xXaxX128xXdxX45xXexX1xX12dxX3xX12fxX130xX130xXbxX29xX134xX3xX1xX10xXdxX1axX1xXexX12dxX3xX13exX174xX174xXbxX29xX134xXaxX3xX7xX22xX4xX9xXaxX33xX33xXdxXedxX51xX6xX14xXexX1xX6xX19xX1xX1xX14xX6xXedxX59xX19xX33xX19xX10xX128xX7xX33xX163xX130xX130xX2xX33xX2xX130xX13exX45xX163xX2xX13exX174xX13fxX130xX140xXexX2xX140xX13exX2xX271xX5xX130xXedxX17cxXbxX1axX17fxX22xX9xX13exX163xX182xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX6xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX1cxX1dxX1exX19xX1axX3xX22xX23xX4xX3xX22xX27xX3xX29xX2axX2bxX19xX1axX3xXbxX1xX2bxXaxX3xX33xX12xX0xX33xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1cxX6xXbxXexXdxX14xX19xXaxX12xX1cxX705xX3xX19xX1xXdxXd0xX2axX3xX5xX14xX79xXdxX3xX1cxX21bxX4xX7bxX3xX1axXdxX2bxX19xX1axX3xX1cxX21bxX4xX3xXacxX79xXdxX3xXacxX705xX6xX3xX1xX14xX6xX3xXexX14xX3xX4xX705xX3xX1axXdxX73xX3xXexX83xX3xX2xX13exX130xX40exX2xX140xX130xX3xX19xX1axX1x630bxX19xX3xXacxX220xX19xX1axX33xX2xX130xX130xX3xX4xX6axX19xX1xXedxX0xX33xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1cxX10xX19xXexX10xX22xXaxX12xX0xXdxX6fxX1axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX1cxX10xX19xXexX10xX22xXaxX3xX7xXexX6bxX5xX10xX9xXaxX128xXdxX45xXexX1xX12dxX3xX12fxX130xX130xXbxX29xX134xX3xX1xX10xXdxX1axX1xXexX12dxX3xX271xX130xX130xXbxX29xX134xXaxX3xX7xX22xX4xX9xXaxX33xX33xXdxXedxX51xX6xX14xXexX1xX6xX19xX1xX1xX14xX6xXedxX59xX19xX33xX19xX10xX128xX7xX33xX163xX130xX130xX2xX33xX2xX130xX13exX45xX163xX2xX13exX174xX13exX2xX130xXexX2xX182xX130xX182xX2xX5xX130xXedxX17cxXbxX1axX17fxX22xX9xX12fxX13fxX271xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX6xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX1cxX1dxX1exX19xX1axX3xX22xX23xX4xX3xX22xX27xX3xX29xX2axX2bxX19xX1axX3xXbxX1xX2bxXaxX3xX33xX12xX0xX33xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1cxX6xXbxXexXdxX14xX19xXaxX12xX1cxX21bxX4xX3xf4d2xX1xX6xX3xX225xX591xX3xX4xX705xX3xX1axXdxX73xX3xX2xX2xX130xX40exX2xX163xX130xX3xX19xX1axX1xX86fxX19xX3xXacxX220xX19xX1axX33xX2xX130xX130xX3xX4xX6axX19xX1xXedxX0xX33xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1cxX10xX19xXexX10xX22xXaxX12xX0xXdxX6fxX1axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX1cxX10xX19xXexX10xX22xXaxX3xX7xXexX6bxX5xX10xX9xXaxX128xXdxX45xXexX1xX12dxX3xX12fxX130xX130xXbxX29xX134xX3xX1xX10xXdxX1axX1xXexX12dxX3xX271xX130xX130xXbxX29xX134xXaxX3xX7xX22xX4xX9xXaxX33xX33xXdxXedxX51xX6xX14xXexX1xX6xX19xX1xX1xX14xX6xXedxX59xX19xX33xX19xX10xX128xX7xX33xX163xX130xX130xX2xX33xX2xX130xX13exX45xX163xX2xX13exX174xX271xX130xX2xXexX271xX163xX12fxX163xX2xX5xX130xXedxX17cxXbxX1axX17fxX22xX9xX12fxX174xX130xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX6xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX1cxX1dxX1exX19xX1axX3xX22xX23xX4xX3xX22xX27xX3xX29xX2axX2bxX19xX1axX3xXbxX1xX2bxXaxX3xX33xX12xX0xX33xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1cxX6xXbxXexXdxX14xX19xXaxX12xX1cxX21bxX4xX3xXexX22xXb8xX19xX1axX3xX19xX1xc49fxX3xX1axXdxX73xX3xX4xX6xX14xX3xX1xX1exX19xX3xX59xX8bxXdxX3xX174xX130xX130xX3xX19xX1axX1xX86fxX19xX3xXacxX220xX19xX1axX33xX2xX130xX130xX3xX4xX6axX19xX1xXedxX3xX225xX14xX79xXdxX3xX1cxX21bxX4xX3xX19xX6axX6bxX3xX324xX1xX705xX3xXexX22xX220xX19xX1axX3xX1xX1exX19xX3xX59xX6axX3xX4xX18xX19xX1axX3xX4xX1xX589xX6fxX3xX7xX705xX4xX3xX4x7294xX19xX1axX3xX59xXb0xXexX3xX59x11967xX3xX1xX1exX19xX3xX7xX14xX3xX59xX8bxXdxX3xX4xX73xX4xX3xX5xX14xX79xXdxX3xX1cxX21bxX4xX3xX324xX1xX73xX4xXedxX0xX33xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1cxX10xX19xXexX10xX22xXaxX12xX0xXdxX6fxX1axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX1cxX10xX19xXexX10xX22xXaxX3xX7xXexX6bxX5xX10xX9xXaxX128xXdxX45xXexX1xX12dxX3xX12fxX130xX130xXbxX29xX134xX3xX1xX10xXdxX1axX1xXexX12dxX3xX271xX130xX130xXbxX29xX134xXaxX3xX7xX22xX4xX9xXaxX33xX33xXdxXedxX51xX6xX14xXexX1xX6xX19xX1xX1xX14xX6xXedxX59xX19xX33xX19xX10xX128xX7xX33xX163xX130xX130xX2xX33xX2xX130xX13exX45xX163xX2xX13exX174xX140xX130xX2xXexX182xX271xX174xX13fxX271xX5xX130xXedxX17cxXbxX1axX17fxX22xX9xX12fxX182xX271xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX6xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX1cxX1dxX1exX19xX1axX3xX22xX23xX4xX3xX22xX27xX3xX29xX2axX2bxX19xX1axX3xXbxX1xX2bxXaxX3xX33xX12xX0xX33xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1cxX6xXbxXexXdxX14xX19xXaxX12xd8edxX19xX1axX3xX17xX6axX6fxX3x9ca2xX589xX19xX3xXcxX1xX18xX19xX1axX7bxX3xX324xX1xX2axX3xXbxX1xX2bxX3xX163xX7bxX3xXbxX1xX1dxX91xX19xX1axX3xX17xX18xX19xX1axX3xX1cxX1dxX1exX19xX1axX3xX4xX1xX14xX3xX51xXdxX1e4xXexX12dxX3xXcxX22xX220xX19xX1axX3xX1xX14xX6xX3xXacxeb9cxXdxX3xX1xXa5exXdxX3xX19xX1xXdxXd0xX2axX3xX4xX18xX19xX1axX3xX4xX1xX589xX6fxX3xX7xX705xX4xX7bxX3xX19xX1xX1dxX19xX1axX3xX1axXdxX73xX3xXexX22xX52xX3xX324xXdxX19xX1xX3xXexX1e4xX3xX4xX6xX14xX3xX1xX1exX19xX3xXexX22xX220xX19xX1axX3xX5xX21bxX6xXedxX3x4e07xXdxX6xX3xXacxX86fxX19xX1xX3xX18xX19xX1axX3xX4xX705xX3xX174xX3xX7xX6axX14xX3xX1xX14xX6xX3xX1cxX21bxX4xX3xX59xX6axX3xX13xX220xX19xX1axXedxX3xX54cx7fa3xXdxX3xX19xX589xX6fxX3xXexX22xX83xX3xX1xX1e4xXexX3xX4xX1xXdxX3xXbxX1x9471xX7bxX3xX163xX3xX59xXd4xX3xX4xX1xX220xX19xX1axX3xX18xX19xX1axX3xX4xXab6xX19xX1axX3xXexX1xX2axX3xXacxX1dxXd4xX4xX3xX13fxX130xX3xXexX22xXdxX6dfxX2axX3xXacxX220xX19xX1axXedxX0xX33xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1cxX10xX19xXexX10xX22xXaxX12xX0xXdxX6fxX1axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX1cxX10xX19xXexX10xX22xXaxX3xX7xXexX6bxX5xX10xX9xXaxX128xXdxX45xXexX1xX12dxX3xX12fxX130xX130xXbxX29xX134xX3xX1xX10xXdxX1axX1xXexX12dxX3xX13fxX182xX182xXbxX29xX134xXaxX3xX7xX22xX4xX9xXaxX33xX33xXdxXedxX51xX6xX14xXexX1xX6xX19xX1xX1xX14xX6xXedxX59xX19xX33xX19xX10xX128xX7xX33xX163xX130xX130xX2xX33xX2xX130xX13exX45xX163xX2xX13exX174xX140xX13exX12fxXexX163xX271xX130xX182xX140xX5xX130xXedxX17cxXbxX1axX17fxX22xX9xX2xX13fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX6xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX1cxX1dxX1exX19xX1axX3xX22xX23xX4xX3xX22xX27xX3xX29xX2axX2bxX19xX1axX3xXbxX1xX2bxXaxX3xX33xX12xX0xX33xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1cxX6xXbxXexXdxX14xX19xXaxX12xXcxX1xX10xX14xX3xX19xX1x7f92xX19xX1axX3xX19xX1axX1dxX91xXdxX3xX45xX95xX19xX3xX19xX1exXdxX3xXacxX95xX6bxX7bxX3xXexX83xX3xX19xX6xX6bxX3xX4xX1xX14xX3xXacxX1e4xX19xX3xXcxX1e4xXexX3xX6ebxX1axX2axX6bxX591xX19xX3xX17xX73xX19xX3xX1cxX6xX19xX1xX3xXcx9f48xX7bxX3xX1xX14xX6xX3xX7x8b5cxX3xXacxX1dxXd4xX4xX3xX4xXb8xXexX3xX5xXdxX591xX19xX3xXexX56xX4xX3xXacxX49xX3xX51xX73xX19xX3xXbxX1xX56xX4xX3xX59xX56xX3xX19xX1axX1dxX91xXdxX3xX45xX95xX19xX3xX45xX52xXbxX3xXcxX1e4xXexXedxX0xX33xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1cxX10xX19xXexX10xX22xXaxX12xX0xXdxX6fxX1axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX1cxX10xX19xXexX10xX22xXaxX3xX7xXexX6bxX5xX10xX9xXaxX128xXdxX45xXexX1xX12dxX3xX12fxX130xX130xXbxX29xX134xX3xX1xX10xXdxX1axX1xXexX12dxX3xX13exX163xX13fxXbxX29xX134xXaxX3xX7xX22xX4xX9xXaxX33xX33xXdxXedxX51xX6xX14xXexX1xX6xX19xX1xX1xX14xX6xXedxX59xX19xX33xX19xX10xX128xX7xX33xX163xX130xX130xX2xX33xX2xX130xX13exX45xX163xX2xX13exX13fxX130xX130xX13exXexX2xX13exX13exX174xX2xX5xX130xXedxX17cxXbxX1axX17fxX22xX9xX163xX130xX12fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX6xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX1cxX1dxX1exX19xX1axX3xX22xX23xX4xX3xX22xX27xX3xX29xX2axX2bxX19xX1axX3xXbxX1xX2bxXaxX3xX33xX12xX0xX33xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1cxX6xXbxXexXdxX14xX19xXaxX12xX6ebxX1xX2axX3xX4xX61xX2axX3xX1xX14xX6xX3xX45xX52xXbxX3xXcxX1e4xXexX3xX22xXb0xXexX3xX5xX8bxX19xX7bxX3xX19xX1axX1dxX91xXdxX3xX45xX95xX19xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX1cxX1dxX1exX19xX1axX3xXexX1xX2axX3xX1xX14xX79xX4xX1xX3xX51xX6xX14xX3xX19xX1xXdxX591xX2axX3xX51xX73xX19xX3xX1xX1e4xXexX3xX51xXb0xX6bxX3xX19xX1xXdxX591xX2axXedxX0xX33xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1cxX10xX19xXexX10xX22xXaxX12xX0xXdxX6fxX1axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX1cxX10xX19xXexX10xX22xXaxX3xX7xXexX6bxX5xX10xX9xXaxX128xXdxX45xXexX1xX12dxX3xX12fxX130xX130xXbxX29xX134xX3xX1xX10xXdxX1axX1xXexX12dxX3xX13exX2xX12fxXbxX29xX134xXaxX3xX7xX22xX4xX9xXaxX33xX33xXdxXedxX51xX6xX14xXexX1xX6xX19xX1xX1xX14xX6xXedxX59xX19xX33xX19xX10xX128xX7xX33xX163xX130xX130xX2xX33xX2xX130xX13exX45xX163xX2xX13exX13fxX2xX130xX182xXexX163xX182xX140xX13fxX13fxX5xX130xXedxX17cxXbxX1axX17fxX22xX9xX163xX12fxX13fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX6xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX1cxX1dxX1exX19xX1axX3xX22xX23xX4xX3xX22xX27xX3xX29xX2axX2bxX19xX1axX3xXbxX1xX2bxXaxX3xX33xX12xX0xX33xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1cxX6xXbxXexXdxX14xX19xXaxX12xX6ebxX1xXdxXd0xX2axX3xXexXdxX49xX2axX3xXexX1xX1dxX1exX19xX1axX3xXacxX1e4xX19xX3xXexXb4xX19xX3xX59xX1dxX91xX19xX3xX4xX1xcbe1xX19xX7bxX3xX4xXb8xXexX3xX1xX14xX6xX3xX59xXd0xX3xX51xX73xX19xX3xX5x10b6dxX3xX4xX1xX14xX3xX324xX73xX4xX1xX3xX1xX6axX19xX1axXedxX0xX33xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1cxX10xX19xXexX10xX22xXaxX12xX0xXdxX6fxX1axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX1cxX10xX19xXexX10xX22xXaxX3xX7xXexX6bxX5xX10xX9xXaxX128xXdxX45xXexX1xX12dxX3xX12fxX130xX130xXbxX29xX134xX3xX1xX10xXdxX1axX1xXexX12dxX3xX13exX174xX2xXbxX29xX134xXaxX3xX7xX22xX4xX9xXaxX33xX33xXdxXedxX51xX6xX14xXexX1xX6xX19xX1xX1xX14xX6xXedxX59xX19xX33xX19xX10xX128xX7xX33xX163xX130xX130xX2xX33xX2xX130xX13exX45xX163xX2xX13exX13fxX163xX130xX13fxXexX174xX130xX182xX130xX130xX5xX130xXedxX17cxXbxX1axX17fxX22xX9xX182xX271xX163xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX6xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX1cxX1dxX1exX19xX1axX3xX22xX23xX4xX3xX22xX27xX3xX29xX2axX2bxX19xX1axX3xXbxX1xX2bxXaxX3xX33xX12xX0xX33xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1cxX6xXbxXexXdxX14xX19xXaxX12x102d0xX6xX2axX3xX324xX1xXdxX3xX4xXb8xXexX3xX29xX14xX19xX1axX7bxX3xX1xX14xX6xX3xXacxX1dxXd4xX4xX3xX51xX705xX3xX5xX79xXdxX3xXexX1xX6axX19xX1xX3xX51xX705xX3xX5xX8bxX19xX3xX59xX8bxXdxX3xX2xX130xX130xX3xX4xX6axX19xX1xX33xX51xX705xX3xXacxX49xX3xXexXdxX6dfxX19xX3xX19xX1xXb4xXbxX3xX4xX1xX14xX3xX4xX73xX4xX3xXexXdxX49xX2axX3xXexX1xX1dxX1exX19xX1axXedxX0xX33xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1cxX10xX19xXexX10xX22xXaxX12xX0xXdxX6fxX1axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX1cxX10xX19xXexX10xX22xXaxX3xX7xXexX6bxX5xX10xX9xXaxX128xXdxX45xXexX1xX12dxX3xX12fxX130xX130xXbxX29xX134xX3xX1xX10xXdxX1axX1xXexX12dxX3xX13exX174xX174xXbxX29xX134xXaxX3xX7xX22xX4xX9xXaxX33xX33xXdxXedxX51xX6xX14xXexX1xX6xX19xX1xX1xX14xX6xXedxX59xX19xX33xX19xX10xX128xX7xX33xX163xX130xX130xX2xX33xX2xX130xX13exX45xX163xX2xX13exX13fxX174xX130xX130xXexX140xX13fxX271xX130xX12fxX5xX130xXedxX17cxXbxX1axX17fxX22xX9xX13exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX6xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX1cxX1dxX1exX19xX1axX3xX22xX23xX4xX3xX22xX27xX3xX29xX2axX2bxX19xX1axX3xXbxX1xX2bxXaxX3xX33xX12xX0xX33xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1cxX6xXbxXexXdxX14xX19xXaxX12xX1cxX73xX4xX3xX4xX1xX1ffxX3xX59xX1dxX91xX19xX3xX1xX14xX6xX3xX13xX220xX19xX1axX3xX4xXab6xX19xX1axX3xXacxX6xX19xX1axX3xX324xX1xX4exX19xX3xXexX22xX1dxX1exX19xX1axX3xXexX1xX2axX3xX1xX14xX79xX4xX1xXedxX3xX13xX14xX6xX3xX13xX220xX19xX1axX3xX5xX6a8xX4xX3xXacxX1dxXd4xX4xX3xX1dxX6xX3xX4xX1xX2axX6a8xX19xX1axX3xX19xX1xX6exX6fxX3xXbxX1xX56xX4xX3xX59xX56xX3xX19xX1xX2axX3xX4xX61xX2axX3xX1xX14xX6xX3xX4xX1ffxX6xX3xX19xX1axX1dxX91xXdxX3xX45xX95xX19xX3xX19xX1axX6axX6bxX3xXcxX1e4xXexXedxX0xX33xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1cxX10xX19xXexX10xX22xXaxX12xX0xXdxX6fxX1axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX1cxX10xX19xXexX10xX22xXaxX3xX7xXexX6bxX5xX10xX9xXaxX128xXdxX45xXexX1xX12dxX3xX12fxX130xX130xXbxX29xX134xX3xX1xX10xXdxX1axX1xXexX12dxX3xX13exX13exX163xXbxX29xX134xXaxX3xX7xX22xX4xX9xXaxX33xX33xXdxXedxX51xX6xX14xXexX1xX6xX19xX1xX1xX14xX6xXedxX59xX19xX33xX19xX10xX128xX7xX33xX163xX130xX130xX2xX33xX2xX130xX13exX45xX163xX2xX13exX13fxX13fxX130xX130xXexX182xX163xX140xX130xX13exX5xX130xXedxX17cxXbxX1axX17fxX22xX9xX163xX140xX13exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX6xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX1cxX1dxX1exX19xX1axX3xX22xX23xX4xX3xX22xX27xX3xX29xX2axX2bxX19xX1axX3xXbxX1xX2bxXaxX3xX33xX12xX0xX33xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1cxX6xXbxXexXdxX14xX19xXaxX12xX13xX14xX6xX3xX13xX220xX19xX1axX3xX324x10061xX3xX4xX18xX19xX1axX3xX4xX1xX589xX6fxX3xX7xX705xX4xX3xX1xX1exX19xX3xX7xX14xX3xX59xX8bxXdxX3xX1cxX21bxX4xX3xX59xX86fxX3xX45xf6aexX3xX51xX52xX3xX7xX95xX2axX3xX51xX6dfxX19xX1xXedxX3xXcxX2axX6bxX3xX19xX1xXdxX591xX19xX7bxX3xX1axX2bxX4xX3xX13xX220xX19xX1axX3xX4xX705xX3xXexX1xX49xX3xX4xX1xX14xX3xXexX1xX2axX3xX1xX14xX79xX4xX1xX3xXexX83xX3xX2xX130xX40exX2xX13exX3xX19xX589xX6fxX7bxX3xX1axXdxX73xX3xX1xX14xX6xX3xX13xX220xX19xX1axX3xXexX83xX3xX2xX13exX130xX40exX163xX130xX130xX3xX19xX1axX1xX86fxX19xX3xXacxX220xX19xX1axX33xX2xX130xX130xX3xX4xX6axX19xX1xXedxX0xX33xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1cxX10xX19xXexX10xX22xXaxX12xX0xXdxX6fxX1axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX1cxX10xX19xXexX10xX22xXaxX3xX7xXexX6bxX5xX10xX9xXaxX128xXdxX45xXexX1xX12dxX3xX12fxX130xX130xXbxX29xX134xX3xX1xX10xXdxX1axX1xXexX12dxX3xX13exX174xX174xXbxX29xX134xXaxX3xX7xX22xX4xX9xXaxX33xX33xXdxXedxX51xX6xX14xXexX1xX6xX19xX1xX1xX14xX6xXedxX59xX19xX33xX19xX10xX128xX7xX33xX163xX130xX130xX2xX33xX2xX130xX13exX45xX163xX2xX13exX13fxX13fxX13fxX2xXexX2xX140xX163xX182xX163xX5xX130xXedxX17cxXbxX1axX17fxX22xX9xX2xX271xX12fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX6xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX1cxX1dxX1exX19xX1axX3xX22xX23xX4xX3xX22xX27xX3xX29xX2axX2bxX19xX1axX3xXbxX1xX2bxXaxX3xX33xX12xX0xX33xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1cxX6xXbxXexXdxX14xX19xXaxX12xX54cx98e9xX6xX3xX1xX14xX6xX3xXcxX1e4xXexX3xX5xX2axX18xX19xX3xX5xX6axX3xX6fxX14ffxX6xX3xXacxX1dxXd4xX4xX3xX19xX1axX1dxX91xXdxX3xX45xX95xX19xX3xXexX22xX18xX19xX1axX3xXacxXd4xXdxX3xX59xX86fxX3xX5xX6axX3xX59xX56xX3xXexX1xX2axX3xX1xX14xX79xX4xX1xX3xX22xX61xX6fxX3xX22xX6a8xX3xX19xX1xXb0xXexX3xXexX22xX14xX19xX1axX3xX19xX589xX6fxX7bxX3xX1axXdxX73xX3xX1xX14xX6xX3xX4xXab6xX19xX1axX3xXexX589xX19xX1axX3xX1xX1exX19xX3xX19xX1axX6axX6bxX3xXexX1xX1dxX91xX19xX1axX7bxX3xX6fxX6xX19xX1axX3xX5xX79xXdxX3xXexX1xX2axX3xX19xX1xXb4xXbxX3xX4xX6xX14xXedxX0xX33xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1cxX10xX19xXexX10xX22xXaxX12xX0xXdxX6fxX1axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX1cxX10xX19xXexX10xX22xXaxX3xX7xXexX6bxX5xX10xX9xXaxX128xXdxX45xXexX1xX12dxX3xX12fxX130xX130xXbxX29xX134xX3xX1xX10xXdxX1axX1xXexX12dxX3xX271xX130xX130xXbxX29xX134xXaxX3xX7xX22xX4xX9xXaxX33xX33xXdxXedxX51xX6xX14xXexX1xX6xX19xX1xX1xX14xX6xXedxX59xX19xX33xX19xX10xX128xX7xX33xX163xX130xX130xX2xX33xX2xX130xX13exX45xX163xX2xX13exX13fxX271xX130xX12fxXexX182xX13fxX140xX174xX13fxX5xX130xXedxX17cxXbxX1axX17fxX22xX9xX13fxX13fxX130xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX6xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX1cxX1dxX1exX19xX1axX3xX22xX23xX4xX3xX22xX27xX3xX29xX2axX2bxX19xX1axX3xXbxX1xX2bxXaxX3xX33xX12xX0xX33xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1cxX6xXbxXexXdxX14xX19xXaxX12xXcxX22xX220xX19xX1axX3xX1xX14xX6xX3xX45xX52xXbxX3xXcxX1e4xXexX3xXacxXbf5xXdxX3xX1xXa5exXdxX3xX19xX1xXdxXd0xX2axX3xX7xX23xX3xXexX333xX3xX6fxX333xX7bxX3xX4xX18xX19xX1axX3xXbxX1xX2axX3xX1xX1exX19xX3xX4xX73xX4xX3xX45xX52xXbxX3xX324xX1xX73xX4xX3xXexX22xX14xX19xX1axX3xX19xX589xX6fxXedxX3xX17xX49xX3xX4xX705xX3xX59xX1dxX91xX19xX3xX1xX14xX6xX3xXcxX1e4xXexX3xXacx521fxXbxX7bxX3xX1dxX19xX1axX3xXdb8xX3xX19xX1axX1dxX91xXdxX3xXexX22xX220xX19xX1axX3xX1xX14xX6xX3xXbxX1xXabfxXdxX3xX45xX6axX6bxX3xX4xX18xX19xX1axX3xX4xX1xX589xX6fxX3xX7xX705xX4xX7bxX3xX19xX1axX14xX6axXdxX3xX59xXdxX6dfxX4xX3xXbxX1xXabfxXdxX3xX29xX2axX2bxX19xX1axX3xX1axXdxX2bxX19xX1axX3xXacxX21bxX19xX1axX3xXexX1xX91xXdxX3xX59xX56xX3xX4xXbf5xX19xX3xXbxX1xXabfxXdxX3xX4xX1xX589xX6fxX3xX7xX705xX4xX3xX324xd782xX3xX5xX1dxX27xX19xX1axX3xX59xX8bxXdxX3xX19xX1xXd7dxX19xX1axX3x85a3xX2axX6bxX3xXexX22xX86fxX19xX1xX3xXexX1dxX8bxXdxX3xX19xX1dxX8bxX4xX7bxX3xX51xX705xX19xX3xXbxX1xX95xX19xX3xX6fxXc62xXdxX3xX19xX1axX6axX6bxX7bxX3xXexX1xX1dxX91xX19xX1axX3xX29xX2axX6bxX591xX19xX3xXexX333xX6xX3xX19xX1xX73xX19xX1xX7bxX3xX51xXb0xX6fxX3xX19xX1axX1012xX19xX3xXacxX49xX3xX4xX56xX6fxX3xX1xX14xX6xX3xXacxX1dxXd4xX4xX3xXexX22xXbf5xX19xX3xXexX22xX52xX6xX7bxX3xX4xX1xX14xX3xX22xX6xX3xX19xX1xXdxXd0xX2axX3xX19xX1xX73xX19xX1xX7bxX3xX19xX1xXdxXd0xX2axX3xX51xX18xX19xX1axXedxX3xX54cxXc62xXdxX3xX5xX14xX79xXdxX3xX1xX14xX6xX3xX7xXdc0xX3xX4xX705xX3xX19xX1xXd7dxX19xX1axX3xX4xX73xX4xX1xX3xX4xX1xX589xX6fxX3xX7xX705xX4xX3xX324xX1xX73xX4xX3xX19xX1xX6xX2axX3xXacxXbf5xXdxX3xX1xXa5exXdxX3xX19xX1axX1dxX91xXdxX3xXexX22xX220xX19xX1axX3xX1xX14xX6xX3xXbxX1xXabfxXdxX3xXexX1xX2axX6a8xX4xX3xX5xXbf5xX19xX1axX3xXexX22xX14xX19xX1axX3xXacxX61xX2axXedxX0xX33xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1cxX10xX19xXexX10xX22xXaxX12xX0xXdxX6fxX1axX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX1cxX10xX19xXexX10xX22xXaxX3xX7xXexX6bxX5xX10xX9xXaxX128xXdxX45xXexX1xX12dxX3xX12fxX130xX130xXbxX29xX134xX3xX1xX10xXdxX1axX1xXexX12dxX3xX271xX130xX130xXbxX29xX134xXaxX3xX7xX22xX4xX9xXaxX33xX33xXdxXedxX51xX6xX14xXexX1xX6xX19xX1xX1xX14xX6xXedxX59xX19xX33xX19xX10xX128xX7xX33xX163xX130xX130xX2xX33xX2xX130xX13exX45xX163xX2xX13exX13fxX271xX13exX13fxXexX163xX140xX13exX130xX140xX5xX130xXedxX17cxXbxX1axX17fxX22xX9xX182xX2xX13exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX6xX3xX17xX18xX19xX1axX3xX1cxX1dxX1exX19xX1axX3xX22xX23xX4xX3xX22xX27xX3xX29xX2axX2bxX19xX1axX3xXbxX1xX2bxXaxX3xX33xX12xX0xX33xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1cxX6xXbxXexXdxX14xX19xXaxX12xfaf7xX14ffxX3xX59xXb0xXexX3xX59xXabfxX3xX19xX1xX1dxX19xX1axX3xXacxX2bxXdxX3xX59xX8bxXdxX3xX19xX1xXd7dxX19xX1axX3xX19xX1axX1dxX91xXdxX3xXexX22xX220xX19xX1axX3xX1xX14xX6xX7bxX3xX19xX1axX1xXd0xX3xX19xX6axX6bxX3xX324xX1xX18xX19xX1axX3xX4xX1xX333xX3xX6fxX6xX19xX1axX3xX5xX79xXdxX3xX1axXdxX73xX3xXexX22xX52xX3xX324xXdxX19xX1xX3xXexX1e4xX3xX6fxX6axX3xX6fxXc62xXdxX3xX324xX1xXdxX3xX19xX1xX86fxX19xX3xX19xX1xXd7dxX19xX1axX3xX4xX6axX19xX1xX3xX1xX14xX6xX3xXexX1dxX1exXdxX3xX7xXb8xX4xX3xX22xX23xX4xX3xX22xX27xX3xX5xX6axX3xX51xX6xX14xX3xX6fxX2axX6a8xX19xX3xXbxX1xXdxXd0xX19xX7bxX3xX6fxX6dfxXexX3xX6fxXa5exXdxX3xXbxX1xX61xX19xX3xX19xX6axX14xX3xXacxX1dxXd4xX4xX3xX29xX2axX6xX3xXexX6xX19xXedxX0xX33xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxdbc4xX2axXexX1xX14xX22xXaxX12xX13xX14xX6axX19xX1axX3xXc3axXdxX6xX19xX1axX0xX33xXbxX12
Hoàng Giang