Nắng nóng gia tăng tại Thanh Hóa
Trong những ngày tới, nắng nóng có phần gia tăng về thời gian và cường độ, nhiều nơi có khả năng xảy ra nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất từ 37 – 39 độ C.
6505x82eaxacc7xbdc7xddfcxa4c3xeaa3xf363xd438xX7x8904x11676xdc4bxb203x10d5fxc362xX5xef55xXaxe2b5xf136x6928xdfcaxa83axX3xX15x7aaexX15xX16xX3xX16xXdxX6xX3xXexa770xX15xX16xX3xXexdf28xXdxX3xXcxX1xX6xX15xX1xX3xccfbxX19xX6xX0xc690xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX30xX10xX6x7aaaxXaxX12xXcx98d9x65a9xX15xX16xX3xX15xX1xfaedxX15xX16xX3xX15xX16x7798x7ea8xX3xXex8e12xXdxa936xX3xX15xX14xX15xX16xX3xX15xX19xX15xX16xX3xX4xX19xX3xXbxX1x7530xX15xX3xX16xXdxX6xX3xXexX22xX15xX16xX3x116e8xc3e3xX3xXexX1xd569xXdxX3xX16xXdxX6xX15xX3xX7axX57xX3xX4xc415xX7fxX15xX16xX3xdab6x9059xX5dxX3xX15xX1xXdxX7bx84b7xX3xX15xe289xXdxX3xX4xX19xX3x10608xX1x8fedxX3xX15xX22xX15xX16xX3xc909xXa3xX58xX3xX4axX6xX3xX15xX14xX15xX16xX3xX15xX19xX15xX16xX3xX16xX6xX58xX3xX16xX14xXexX3xX7axX5bxXdxX3xX15xX1xXdx105bexXexX3xX90xX91xX3xX4xX6xX4bxX3xX15xX1x6665xXexX3xXexfb21xX3xdc6ex6b26xX3xb514xX3xXdcxfd27xX3xX90xX91xX3xb9dexb757xX0xX34xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx9710xX4bxX46xX58xX3xXbxXe7xX10xX15xXexX10xX4axXaxX12xX0xXdx89c5xX16xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxXe7xX10xX15xXexX10xX4axXaxX3xX7xXexX58xX5xX10xX9xXax983fxXdxX46xXexX1xd0b2xX3x928bxc30dxe2adxXbxXaaxa263xX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX127xX3xXdcxXddxX129xXbxXaaxX12exXaxX3xX7xX4axX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX127xX34xX34xXdxXe8x9a16xX6xX4bxXexX1xX6xX15xX1xX1xX4bxX6xXe8xX7axX15xX34xX15xX10xX122xX7xX34x7a38xX12bxX162xX12axX34xX2xX12bx9fcexX46xX12axX12bx7823xX12axX12axXdcxX16dxXexXddxX12axX2xX162xX5xXe2x108b7xX2xX12bxX169xX46xX12axX12bxX16dxX169xX12axX12bxX16dxXexX162xX16dxXdcxX12axX5xXddxX179xX98xXe8xd44cxXbxX16xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX15xX19xX15xX16xX3xX16xXdxX6xX3xXexX22xX15xX16xX3xXexX27xXdxX3xXcxX1xX6xX15xX1xX3xX30xX19xX6xXaxX3xX34xX12xX0xX34xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf8xX4bxX46xX58xXaxX12xX13xX16xX57xX58xX3xX1xd10cxX108xX3x7db7xX98xX6xX3x109f8xX2xX129xX179xX129x69c5xX5dxX3xXa1xX1xX98xX3xX7ax8116xX4xX3xXex7979xX15xX1xX3xXcxX1xX6xX15xX1xX3xX30xX19xX6xX3xX90xd425xX3xXaaxXa3xX58xX3xX4axX6xX3xX15xX14xX15xX16xX3xX15xX19xX15xX16xX3xX7axX5bxXdxX3xX15xX1xXdxXcaxXexX3xX90xX91xX3xX4xX6xX4bxX3xX15xX1xXd6xXexX3xXbxX1xa942xX3xX14exXdxc495xX15xX3xXdcxX169xX3xXdfxX3xXdcxX129xX3xX90xX91xX3xXe7xX5dxX3xX90xX91xX3xac11xX108xX3xXexX8bxX9bxX15xX16xX3xX90x7f5fxXdxX3xXexX1xXd6xXbxX3xX15xX1xXd6xXexX3xX169xX169xX3xX179xX3xX129xX12bxc9b9xX5dxX3xX16xXdxX19xX3xX13xX6xX108xX5dxX3xXcx107d7xX58xX3xX15xX6xX108xX3xX4xXd6xXbxX3xX162xX5dxX3xX4xXd6xXbxX3xXdcxXe8xX0xX34xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf8xX4bxX46xX58xXaxX12x7da8xX1ecxX3xX14ex8eacxX4bxX5dxX3xX15xX16xX57xX58xX3xX1xX1d8xX108xX3xX15xX6xX58xX3xX1dfxX2xXddxX179xX129xX1e4xX3xX7ax8d8cxX15xX16xX3xX29axXbxX3xXexX1xXd6xXbxX3xX15xX19xX15xX16xX3xXbxX1xb8d5xX6xX3xXcxX26dxX58xX3xXbxX1xX29axXexX3xXexX4axXdxb467xX15xX3xX7axX57xX3xX108x81a0xX3xX4axX91xX15xX16xX3xX7axX7bxX3xXbxX1xX2c6xX6xX3xae79xX1d8xX15xX16xX3xX15xX6xX108xX3xX15xf510xX15xX3xX15xX14xX15xX16xX3xX15xX19xX15xX16xX3xXexXdxX22exXbxX3xXex79d6xX4xX3xXaaxXa3xX58xX3xX4axX6xX3xXexX4axX2f5xX15xX3xX90x7c2cxX6xX3xX14exX57xX15xX3xXexX1f0xX15xX1xX3xXcxX1xX6xX15xX1xX3xX30xX19xX6xX3xX7axX5bxXdxX3xX15xX1xXdxXcaxXexX3xX90xX91xX3xXa1xX1xX1d8xX15xX16xX3xXa1xX1xX2c6xX3xX4xX6xX4bxX3xX15xX1xXd6xXexX3xXbxX1xX22axX3xX14exXdxX22exX15xX3xXdcxX169xX3xXdfxX3xXdcxXddxX3xX90xX91xX3xXe7xX5dxX3xX4xX19xX3xX15xX9bxXdxX3xXexX4axX2f5xX15xX3xXdcxXddxX3xX90xX91xX3xXe7xX5dxX3xX90xX91xX3xX242xX108xX3xXa1xX1xX1d8xX15xX16xX3xXa1xX1xX2c6xX3xXexX1xXd6xXbxX3xX15xX1xXd6xXexX3xXaaxX98xX24cxX15xX16xX3xX169xX169xX3xX179xX3xX129xX12bxX260xXe8xX3xXcxX1xX7fxXdxX3xX16xXdxX6xX15xX3xX4xX19xX3xX15xX1xXdxXcaxXexX3xX90xX91xX3xXexX4axX2f5xX15xX3xXdcxX169xX3xX90xX91xX3xXe7xX3xXexXdaxX3xX2xX162xX3xX179xX3xX2xX129xX3xX16xXdxX7fxXe8xX0xX34xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf8xX4bxX46xX58xXaxX12xXcxXdaxX3xX15xX16xX57xX58xX3xX2xXe2xX179xX129xX5dxX3xX15xX14xX15xX16xX3xX15xX19xX15xX16xX3xX4xX19xX3xXbxX1xX6exX15xX3xX16xXdxX6xX3xXexX22xX15xX16xX3xX7axX7bxX3xXexX1xX7fxXdxX3xX16xXdxX6xX15xX3xX7axX57xX3xX4xX8bxX7fxX15xX16xX3xX90xX91xX5dxX3xX15xX1xXdxX7bxX98xX3xX15xX9bxXdxX3xX4xX19xX3xXa1xX1xXa3xX3xX15xX22xX15xX16xX3xXaaxXa3xX58xX3xX4axX6xX3xX15xX14xX15xX16xX3xX15xX19xX15xX16xX3xX16xX6xX58xX3xX16xX14xXexX3xX7axX5bxXdxX3xX15xX1xXdxXcaxXexX3xX90xX91xX3xX4xX6xX4bxX3xX15xX1xXd6xXexX3xXexXdaxX3xXdcxXddxX3xXdfxX3xXdcxXe2xX3xX90xX91xX3xXe7xXe8xX3xX2ebx7aa0xXexX3xX15xX14xX15xX16xX3xX15xX19xX15xX16xX3xX15xX57xX58xX3xX4xX19xX3xXa1xX1xXa3xX3xX15xX22xX15xX16xX3xXa1x7112xX4bxX3xX46xX57xXdxX3xXexX4axX4bxX15xX16xX3xX15xX1xXdxX7bxX98xX3xX15xX16xX57xX58xX3xXexX5bxXdxXe8xX0xX34xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf8xX4bxX46xX58xXaxX12xXe7xXa3xX15xX1xX3xX14exX29axX4bxX127xX3xX296xX4bxX3xX14exX6xX15xX3xX15xX16xX57xX58xX3xXexX4axX7fxXdxX3xX15xX14xX15xX16xX3xX15xX19xX15xX16xX5dxX3xX15xX7bxX15xX3xX15xX1xXdxXcaxXexX3xX90xX91xX3xX4xX6xX4bxX3xX15xX2f5xX15xX3xX4xX1xXdxX7bxX98xX3xXexX24cxXdxX3xX7axX57xX3xX90xX2f5xX108xX3xXexX1xX8bxX7fxX15xX16xX3xXaaxXa3xX58xX3xX4axX6xX3xX108xX8bxX6xX3xX4axX57xX4bxX3xX7axX57xX3xX46xX1d8xX15xX16xX5dxX3xXexX4axX4bxX15xX16xX3xX4xX9bxX15xX3xX46xX1d8xX15xX16xX3xX4xX6exX15xX3xX90xX7bxX3xXbxX1x10932xX15xX16xX3xX4xX19xX3xX7xXd6xX108xX3xX7xX4a3xXexX5dxX3xXexX24cxX3xX5xX24cxX4xX3xX7axX57xX3xX108xX8bxX6xX3xX90xX29axX5dxX3xX90xd2cbxX4xX3xX14exXdxXcaxXexX3xX5xX57xX3xXa1xX1xX98xX3xX7axX1ecxX4xX3xXexX4axX98xX15xX16xX3xX46xX98xX3xX7axX57xX3xX7axX2b3xX15xX16xX3xX15x11010xXdxXe8xX0xX34xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXf8xX4bxX46xX58xXaxX12xXe7xXd6xXbxX3xX90xX91xX3xX4axb96fxXdxX3xX4axX4bxX3xXexX1xXdxX2f5xX15xX3xXexX6xXdxX3xX46xX4bxX3xX15xX14xX15xX16xX3xX15xX19xX15xX16xX127xX3xXe7xXd6xXbxX3xX2xXe8xX0xX34xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxc5d9xX98xXexX1xX4bxX4axXaxX12xb07bx944axX0xX34xXbxX12
PV