Nâng cao chất lượng sản phẩm nông nghiệp – yếu tố quan trọng trong phát triển thương hiệu
(Baothanhhoa.vn) - Với 11 sản phẩm nông nghiệp chủ lực; trong đó, có 6 sản phẩm nằm trong mục sản phẩm nông nghiệp chủ lực quốc gia và 5 sản phẩm nông nghiệp chủ lực của tỉnh. Thế nhưng, Thanh Hóa lại chưa có sản phẩm nông nghiệp đặc trưng mang tính chất thương hiệu vùng miền.
99dx922ex12c5x5162x99a4x4959x4de2x46b6x2fe1xX7x8a1exa605x5386x3fdax70dcx702dxX5x394bxXaxb68x91f0x52eax5c29x611fxX3xX4xX6x5e8cxX3xX4xX1x492exXexX3xX5x30a4x4fa2xX15xX16xX3xX7x3aa7xX15xX3xXbxX1x82adx1953xX3xX15x9cfbxX15xX16xX3xX15xX16xX1xXdx9f4exXbxX3xa967xX3x730bx3b83x77eexX3xXex7e45xX3x30f1xX40xX6xX15xX3xXex2dc6x2870xX15xX16xX3xXexX4bxX1axX15xX16xX3xXbxX1x94d9xXexX3xXexX4bxXdx23abxX15xX3xXexX1xX22x5452xX15xX16xX3xX1xXdxX39xX40xX0x8645xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx48c3xX10xX6xa66xXaxX12x9069x11ecxXdxX3xX2xX2xX3xX7xX28xX15xX3xXbxX1xX2dxX2exX3xX15xX31xX15xX16xX3xX15xX16xX1xXdxX39xXbxX3xX4xX1x3a55xX3xX5x60e0xX4x848axX3xXexX4bxX1axX15xX16xX3x1a3ex214ex5180xX3xX4xXaexX3xae5xX3xX7xX28xX15xX3xXbxX1xX2dxX2exX3xX15x9cddxX2exX3xXexX4bxX1axX15xX16xX3xX2ex7a7bxX4xX3xX7xX28xX15xX3xXbxX1xX2dxX2exX3xX15xX31xX15xX16xX3xX15xX16xX1xXdxX39xXbxX3xX4xX1xXa0xX3xX5xXa3xX4xX3xX45xX40xX43xX4xX3xX16xXdxX6xX3x2c42x32d8xX3x9325xX3xX7xX28xX15xX3xXbxX1xX2dxX2exX3xX15xX31xX15xX16xX3xX15xX16xX1xXdxX39xXbxX3xX4xX1xXa0xX3xX5xXa3xX4xX3xX4xXa0xX6xX3xXexaa03xX15xX1x55d8xX3xXcxX1xX3fxX3xX15xX1xX22xX15xX16xXafxX3xXcxX1xX6xX15xX1xX3xX7cxXaexX6xX3xX5x4a88xXdxX3xX4xX1xX22xX6xX3xX4xXaexX3xX7xX28xX15xX3xXbxX1xX2dxX2exX3xX15xX31xX15xX16xX3xX15xX16xX1xXdxX39xXbxX3xXadx9384xX4xX3xXexX4bxX22xX15xX16xX3xX2exX6xX15xX16xX3xXex135fxX15xX1xX3xX4xX1xX1exXexX3xXexX1xX22xX64xX15xX16xX3xX1xXdxX39xX40xX3xXf3x90e3xX15xX16xX3xX2exXdxa142xX15xX11dxX0xX6dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxad9fxX1axX7fxX3exXaxX3xX7xXexX3exX5xX10xX9xXaxXexX10xcfdxXex4524xX6xX5xXdxX16xX15x7b03xX3xX4xX10xX15xXexX10xX4bxXa5xXaxX12xX0xXdxX2exX16xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdx524dxX10xX15xXexX10xX4bxXaxX3xX7xXexX3exX5xX10xX9xXax6363xXdxX7fxXexX1xX1aaxX3xXb4xXf6x9f87xXbxX1a2xXa5xX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX1aaxX3x5701xX2x9038xXbxX1a2xXa5xXaxX3xX7xX4bxX4xX9xXaxX6dxX6dxXdxX11dxecbxX6xX1axXexX1xX6xX15xX1xX1xX1axX6xX11dxXf3xX15xX6dxX15xX10xX1d1xX7xX6dx1c49xX1daxX1e7xX2xX6dxX2x1592xX1e9xX7fx1c1exX20cxX1daxX2x3e80xX1daxX219xXexX1e9xX20cxXb4xX1e9xX219xX5xX1daxX11dx80e8xXbxX16x2496xX4bxX9xX212xX212xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX4xX6xX1axX3xX4xX1xX1exXexX3xX5xX22xX23xX15xX16xX3xX7xX28xX15xX3xXbxX1xX2dxX2exX3xX15xX31xX15xX16xX3xX15xX16xX1xXdxX39xXbxX3xX3cxX3xX3exX3fxX40xX3xXexX43xX3xX45xX40xX6xX15xX3xXexX4bxX4cxX15xX16xX3xXexX4bxX1axX15xX16xX3xXbxX1xX58xXexX3xXexX4bxXdxX5exX15xX3xXexX1xX22xX64xX15xX16xX3xX1xXdxX39xX40xXaxX3xX1d1xXdxX7fxXexX1xX9xXaxXb4xXf6xX1daxXaxX3xX1xX10xXdxX16xX1xXexX9xXaxX1e7xX2xX1e9xXaxX3xX6dxX12xX0xX6dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1c2xX6xXbxXexXdxX1axX15xXaxX3xX7xXexX3exX5xX10xX9xXaxXexX10xX1a2xXexX1a4xX6xX5xXdxX16xX15xX1aaxX3xX4xX10xX15xXexX10xX4bxXa5xXaxX12x3281xX22xX6xX3x60f2xXdxX2exX3xX7cxX1axXf4xX15xX16xX3xX7cx333axX40xX3xXadxX22xX23xX4xX3xXexX4bx8fcdxX15xX16xX3xXexX1xX10xX1axX3xX1xX22xX83xX15xX16xX3xX4xX31xX15xX16xX3xX15xX16xX1xX39xX3xX4xX6xX1axX3xXexX135xXdxX3xX1a2x5b7cxX3xXcxX1xX4cxX3x36eaxX14xX2exX3x16d9xXcxX1xX4cxX3x460bxX40xX14xX15x427exX11dxX0xX6dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX193xX1axX7fxX3exXaxX12xXcxX4bx6679xX15xX3xX4xX64xX3xX7x6ea4xX3xX4xX1xX11axX3xX4bx36c0xX3xX15xX1x6b6dxX15xX16xX3xX1xX135xX15xX3xX4xX1xX3fxX3xXexX4bxX1axX15xX16xX3xXbxX1xX58xXexX3xXexX4bxXdxX5exX15xX3xXexX1xX22xX64xX15xX16xX3xX1xXdxX39xX40xX3xX4xX1xX1axX3xX4xX58xX4xX3xX7xX28xX15xX3xXbxX1xX2dxX2exX3xX15xX31xX15xX16xX3xX15xX16xX1xXdxX39xXbxXafxX3xXexX11axX15xX1xX3xXcxX1xX6xX15xX1xX3xX7cxXaexX6xX3xX1a2xX58xX4xX3xXadx3544xX15xX1xX3xXf3xXdxX39xX4xX3xX1a2xX14xX3exX3xX7fxXa3xX15xX16xX3xXf3xXf4xX3xXbxX1xX58xXexX3xXexX4bxXdxX5exX15xX3xXexX1xX22xX64xX15xX16xX3xX1xXdxX39xX40xX3xX4xX1xX1axX3xX4xX58xX4xX3xX7xX28xX15xX3xXbxX1xX2dxX2exX3xX15xX31xX15xX16xX3xX15xX16xX1xXdxX39xXbxX3xX4xX1xXa0xX3xX5xXa3xX4xX3xX5xXf4xX3xX3exX3fxX40xX3xXexX43xX3xX45xX40xX6xX15xX3xXexX4bxX4cxX15xX16xX3xX16xXdx6aa1xXbxX3xX15xX14xX15xX16xX3xXex896axX2exX3xX4xX1xX1axX3xX4xX58xX4xX3xX7xX28xX15xX3xXbxX1xX2dxX2exX3xX15xX31xX15xX16xX3xX7xX28xX15xX11dxX3xX2dexX1axX3xXadxXaexXafxX3xX15xX1xX357xX15xX16xX3xX15x81dbxX2exX3xX16xX423xX15xX3xXadxX14xX3exXafxX3xX4xX58xX4xX3xX7xX34cxXafxX3xX1f8xX6xX15xXafxX3xX15xX16xXf4xX15xX1xXafxX3xX4xX58xX4xX3xXadxX3b2xX6xX3xXbxX1xX22xX64xX15xX16xX3xX4xXa0xX6xX3xXexX11axX15xX1xX3xXadxX319xX3xXf3xXf4xX3xXadxX6xX15xX16xX3xX15x6f41xX3xX5xXa3xX4xX3xXexX1xXa3xX4xX3xX1xXdxX39xX15xX3xX4xX58xX4xX3xX16xXdxX28xXdxX3xXbxX1xX58xXbxX3xX1a2xX14xX3exX3xX7fxXa3xX15xX16xXafxX3xXbxX1xX58xXexX3xXexX4bxXdxX5exX15xX3xXexX1xX22xX64xX15xX16xX3xX1xXdxX39xX40xX3xX4xX1xX1axX3xX4xX58xX4xX3xX7xX28xX15xX3xXbxX1xX2dxX2exX3xX15xX31xX15xX16xX3xX15xX16xX1xXdxX39xXbxX11dxX3x2e18xXdxX28xXdxX3xXbxX1xX58xXbxX3xXexX4bxX4cxX15xX16xX3xXexX14xX2exX3xX4xX1xX165xX15xX1xX3xX5xXf4xX3xXf3xXdxX39xX4xX3xX4xX1xX41axX3xXexX4bxX4cxX15xX16xX3xX15xX14xX15xX16xX3xX4xX6xX1axX3xX4xX1xX1exXexX3xX5xX22xX23xX15xX16xX3xX4xX1xX1axX3xXex11b7xX15xX16xX3xX7xX28xX15xX3xXbxX1xX2dxX2exX11dxX0xX6dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX193xX1axX7fxX3exXaxX12x513fxX5exX3xX15xX14xX15xX16xX3xX4xX6xX1axX3xX4xX1xX1exXexX3xX5xX22xX23xX15xX16xX3xX4xX1xX1axX3xX4xX58xX4xX3xX7xX28xX15xX3xXbxX1xX2dxX2exX3xX15xX31xX15xX16xX3xX15xX16xX1xXdxX39xXbxXafxX3xX15xX1xX357xX15xX16xX3xX15xX44fxX2exX3xX45xX40xX6xXafxX3xX15xX16xXf4xX15xX1xX3xX15xX31xX15xX16xX3xX15xX16xX1xXdxX39xXbxX3xXf3xXf4xX3xX4xX58xX4xX3xXadxX3b2xX6xX3xXbxX1xX22xX64xX15xX16xX3xXadxX319xX3xXexX40xX3exX345xX15xX3xXexX4bxX40xX3exX181xX15xXafxX3x482axX1xX40xX3exX3fxX15xX3xX5d0xX1xX165xX4xX1xX3xX4xX58xX4xX3xX7fxX1axX6xX15xX1xX3xX15xX16xX1xXdxX39xXbxXafxX3xXadxX64xX15xX3xXf3xX3b2xXafxX3xX1x5e94xX3xX4xX58xX3xXexX1xX5exX3xX7xX28xX15xX3xX1a2xX40xX1exXexX3xX15xX31xX15xX16xX3xX15xX16xX1xXdxX39xXbxX3xXadxX22xX6xX3xX4xX58xX4xX3xX16xXdxX43xX15xX16xX3xX4xX14xX3exXafxX3xX4xX1axX15xX3xX2exX83xXdxX3xXadxX135xXexX3xX15xX44fxX15xX16xX3xX7xX40xX1exXexXafxX3xX4xX1xX1exXexX3xX5xX22xX23xX15xX16xX3xX4xX6xX1axX3xXf3xXf4xX1axX3xX16xXdxX10xX1axX3xXexX4bxX2f7xX15xX16xXafxX3xX4xX1xX44fxX15xX3xX15xX40xX31xXdxX11dxX3xX557xX2f7xX15xX16xX3xXexX1xa9a4xXdxXafxX3xX1f8xX28xX1axX3xXexX2f7xX15xXafxX3xXbxX1xX58xXexX3xX1xX40xX3exX3xX4xX58xX4xX3xX15xX16xX40xX2f7xX15xX3xX16xX10xX15xX3xX45xX40x2f6exX3xX4xXa0xX6xX3xX4xX58xX4xX3xX5xX1axX135xXdxX3xX4xX14xX3exXafxX3xX4xX1axX15xX3xXadxX156xX4xX3xX7xX28xX15xXafxX3xXadxX156xX4xX3xXexX4bxX22xX15xX16xX3xXadxX5exX3xX5xX6xXdxX3xXexX135xX1axX3xX4bxX6xX3xX4xX58xX4xX3xX16xXdxX43xX15xX16xX3xX4xX14xX3exX3xXexX4bxX2f7xX15xX16xXafxX3xXf3xX2edxXexX3xX15xX40xX31xXdxX3xXadxX135xXexX3xX4xX1xX1exXexX3xX5xX22xX23xX15xX16xX3xX4xX6xX1axX11dxX3xX557xX2dxX3exX3xX2exX135xX15xX1xX3xXf3xXdxX39xX4xX3x3ef8xX15xX16xX3xX7fxXcaxX15xX16xX3xXexXdxX3fxX15xX3xX1f8xX5f8xX3xX5d0xX1xX1axX6xX3xX1xX4cxX4xX3xX3cxX3xX5d0x91f3xX3xXexX1xX40xX2edxXexX3xXf3xXf4xX1axX3xX45xX40xX58xX3xXexX4bx1ce1xX15xX1xX3xX7xX28xX15xX3xX1a2xX40xX1exXexX3xX15xX1xXc0xX2exX3xX15xX14xX15xX16xX3xX4xX6xX1axX3xX4xX1xX1exXexX3xX5xX22xX23xX15xX16xX3xX4xX1xX1axX3xX4xX58xX4xX3xX7xX28xX15xX3xXbxX1xX2dxX2exX3xX15xX31xX15xX16xX3xX15xX16xX1xXdxX39xXbxXafxX3xX16xXaexXbxX3xXbxX1xX423xX15xX3xX15xX14xX15xX16xX3xXex2411xX3xX5xX39xX3xX7x17c0xX3xX7fxXcaxX15xX16xX3xX4xX58xX4xX3xX16xXdxX43xX15xX16xX3xXexXdxX3fxX15xX3xX1f8xX5f8xX3xX5d0xX72dxX3xXexX1xX40xX2edxXexX3xXadxX43xXdxX3xXf3xX83xXdxX3xX4xX14xX3exX3xXexX4bxX2f7xX15xX16xX3xXexX4bxX345xX15xX3xXadxX3b2xX6xX3xX1f8xXf4xX15xX3xXexX11axX15xX1xX3xXadxX135xXexX3xX219xX1dax65f3xX3xXadxX43xXdxX3xXf3xX83xXdxX3xX5xX41axX6xXafxX3xX219xXf6xX7e4xX3xXadxX43xXdxX3xXf3xX83xXdxX3xX15xX16xX31xXafxX3xX1e9xX1daxX7e4xX3xXadxX43xXdxX3xXf3xX83xXdxX3xX4xX58xX4xX3xX5xX1axX135xXdxX3xX4xX14xX3exX3xX4bxX6xX40xX3xX2exXf4xX40xX11dxX3xX1c2xX1xX44fxX15xX3xX15xX40xX31xXdxX3xXexX792xX3xX5xX39xX3xX1f8x7fa0xX3xX5xX6xXdxX3xXadxX135xXexX3xX16xX423xX15xX3xXb4xX1e7xX7e4xXafxX3xX5xX23xX15xX3xX1xX22xX83xX15xX16xX3xX15xX135xX4xX3xXadxX135xXexX3xX1xX64xX15xX3xX1e9xX1daxX7e4xX3xXex9f3fxX15xX16xX3xXadxXf4xX15xX11dxX11dxX11dxX0xX6dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX193xX1axX7fxX3exXaxX12xX7cxXdxX39xX15xX3xX15xX6xX3exXafxX3xX4xX1xX1exXexX3xX5xX22xX23xX15xX16xX3xX4xXa0xX6xX3xX4xX58xX4xX3xX7xX28xX15xX3xXbxX1xX2dxX2exX3xX15xX31xX15xX16xX3xX15xX16xX1xXdxX39xXbxX3xX5d0xX1xX31xX15xX16xX3xX4xX1xX11axX3xXadxX22xX23xX4xX3xX15xX16xX22xX671xXdxX3xXexXdxX345xX40xX3xX7fxX17bxX15xX16xX3xXadxX58xX15xX1xX3xX16xXdxX58xX3xX45xX40xX6xX3xXexXdxX345xX40xX3xX4xX1xX165xX3xX1xX22xX64xX15xX16xX3xXf3xX3b2xXafxX3xX2exXf4xX3xX4xX837xX15xX3xXadxX22xX23xX4xX3xXadxX58xX15xX1xX3xX16xXdxX58xX3xX4xX6xX1axX3xX34cxX3xXexXdxX345xX40xX3xX4xX1xX165xX3xX7xX135xX4xX1xXafxX3xX1f8xX28xX1axX3xXadxX28xX2exX3xX6xX15xX3xXexX1axXf4xX15xX3xXexX1xXa3xX4xX3xXbxX1xX2dxX2exX11dxX3xX2dexX1axX3xXadxXaexXafxX3xX15xX1xX357xX15xX16xX3xX15xX44fxX2exX3xX16xX423xX15xX3xXadxX14xX3exXafxX3xX15xX16xXf4xX15xX1xX3xX15xX31xX15xX16xX3xX15xX16xX1xXdxX39xXbxX3xXf3xXf4xX3xX4xX58xX4xX3xXadxX3b2xX6xX3xXbxX1xX22xX64xX15xX16xX3xX5xX40xX31xX15xX3xX5d0xX1xX40xX3exX3fxX15xX3xX5d0xX1xX165xX4xX1xX3xX4xX58xX4xX3xXadxX64xX15xX3xXf3xX3b2xXafxX3xX1xX5f8xX3xX7xX28xX15xX3xX1a2xX40xX1exXexX3xX15xX31xX15xX16xX3xX15xX16xX1xXdxX39xXbxX3xX58xXbxX3xX7fxXcaxX15xX16xX3xX45xX40xX3exX3xXexX4bxX73fxX15xX1xX3xX7xX28xX15xX3xX1a2xX40xX1exXexX3xX15xX31xX15xX16xX3xX15xX16xX1xXdxX39xXbxX3xXexX1xX10xX1axX3xXexXdxX345xX40xX3xX4xX1xX40xX2dxX15xX3xX82xXdxX10xXexX4f0xa60dx88b8xXafxX3xX45xX40xX3exX3xXexX4bxX73fxX15xX1xX3xX7xX28xX15xX3xX1a2xX40xX1exXexX3xX1xX357xX40xX3xX4xX64xX3xXf3xXf4xX1axX3xX45xX40xX58xX3xXexX4bxX73fxX15xX1xX3xX7xX28xX15xX3xX1a2xX40xX1exXexX3xXadxX43xXdxX3xXf3xX83xXdxX3xX4xX28xX3xXexX4bxX2f7xX15xX16xX3xXexX4bxX4cxXexXafxX3xX4xX1xX44fxX15xX3xX15xX40xX31xXdxX3xXf3xXf4xX3xX15xX40xX31xXdxX3xXexX4bxX2f7xX15xX16xX3xXexX1xXa0xX3exX3xX7xX28xX15xX3xXadxX5exX3xXexX135xX1axX3xX4bxX6xX3xX4xX58xX4xX3xX7xX28xX15xX3xXbxX1xX2dxX2exX3xX15xX31xX15xX16xX3xX15xX16xX1xXdxX39xXbxX3xX1f8xX28xX1axX3xXadxX28xX2exX3xX6xX15xX3xXexX1axXf4xX15xX3xXexX1xXa3xX4xX3xXbxX1xX2dxX2exX11dxX3xXcxX4bxX345xX15xX3xXexX1xXa3xX4xX3xXexX3fxXafxX3xX1xXdxX39xX15xX3xXexX4bxX345xX15xX3xXadxX3b2xX6xX3xX1f8xXf4xX15xX3xXexX11axX15xX1xX3xXadxX319xX3xXf3xXf4xX3xXadxX6xX15xX16xX3xX4xXaexX3xX1xXf4xX15xX16xX3xXexX4bxX44fxX2exX3xX2exX31xX3xX1xX73fxX15xX1xX3xX7xX28xX15xX3xX1a2xX40xX1exXexX3xX15xX31xX15xX16xX3xX15xX16xX1xXdxX39xXbxX3xX58xXbxX3xX7fxXcaxX15xX16xX3xX4xX58xX4xX3xX45xX40xX3exX3xXexX4bxX73fxX15xX1xX3xXexX1xXa3xX4xX3xX1xXf4xX15xX1xX3xX7xX28xX15xX3xX1a2xX40xX1exXexX3xX15xX31xX15xX16xX3xX15xX16xX1xXdxX39xXbxX3xXexX43xXexXafxX3xX1f8xX28xX1axX3xXadxX28xX2exX3xX6xX15xX3xXexX1axXf4xX15xX3xXexX1xXa3xX4xX3xXbxX1xX2dxX2exX11dxX3xXcxX1xX10xX1axX3xXexX1xX43xX15xX16xX3xX5d0xX345xX3xX4xXa0xX6xX3x3aa2xX34cxX3xX13xX31xX15xX16xX3xX15xX16xX1xXdxX39xXbxX3xXf3xXf4xX3xX9ebxX1xX58xXexX3xXexX4bxXdxX5exX15xX3xX15xX31xX15xX16xX3xXexX1xX31xX15xXafxX3xX1xXdxX39xX15xX3xXexX1axXf4xX15xX3xXexX11axX15xX1xX3xXadxX319xX3xX1a2xX14xX3exX3xX7fxXa3xX15xX16xX3xXadxX22xX23xX4xX3xX219xX212xX3xXf3xX17bxX15xX16xX3xX7xX28xX15xX3xX1a2xX40xX1exXexX3xX4bxX6xX40xX3xX45xX40xX28xX3xXexX1xX10xX1axX3xX45xX40xX3exX3xXexX4bxX73fxX15xX1xX3xX7xX28xX15xX3xX1a2xX40xX1exXexX3xX15xX31xX15xX16xX3xX15xX16xX1xXdxX39xXbxX3xX82xXdxX10xXexX4f0xX9eaxX9ebxXafxX3xXf3xX83xXdxX3xX7fxXdxX39xX15xX3xXexX165xX4xX1xX3xX16xX423xX15xX3xXf6xX1daxX1daxX3xX1xX6xXafxX3xX2xX215xX1daxX3xX7fxX1axX6xX15xX1xX3xX15xX16xX1xXdxX39xXbxX3xX7xX28xX15xX3xX1a2xX40xX1exXexXafxX3xX5d0xXdxX15xX1xX3xX7fxX1axX6xX15xX1xX3xXexX1xXa3xX4xX3xXbxX1xX2dxX2exX3xX15xX31xX15xX16xXafxX3xX5xX14xX2exX3xX7xX28xX15xX3xXadxX22xX23xX4xX3xX4xX1xX710xX15xX16xX3xX15xX1xX2edxX15xX3xXadxXa0xX3xXadxXdxX181xX40xX3xX5d0xXdxX39xX15xX3xX6xX15xX3xXexX1axXf4xX15xX3xXexX1xXa3xX4xX3xXbxX1xX2dxX2exXafxX3xXexX4bxX1axX15xX16xX3xXadxXaexX3xX4xXaexX3xX2xX1e9xX3xX4xX64xX3xX7xX34cxX3xXadxX22xX23xX4xX3xX4xX1xX710xX15xX16xX3xX15xX1xX2edxX15xX3xX82xXdxX10xXexX4f0xX9eaxX9ebxXafxX3xX2xXb4xX3xX4xX64xX3xX7xX34cxX3xXadxX22xX23xX4xX3xX4xX1xX710xX15xX16xX3xX15xX1xX2edxX15xX3xX4f0x70e1xX9ebxX6dxXb56xXb56xa4d1xX9ebxXafxX3xX2xX2xX3xX4xX64xX3xX7xX34cxX3xXadxX22xX23xX4xX3xX4xX1xX710xX15xX16xX3xX15xX1xX2edxX15xX3xX7cxX9eaxX1c2xX1c2xX9ebxXafxX3xX20cxX3xX4xX64xX3xX7xX34cxX3xXadxX22xX23xX4xX3xX4xX1xX710xX15xX16xX3xX15xX1xX2edxX15xX3x5206xXb56xXcb9xX3xX20cxX20cxX1daxX1daxX1daxX3xXf3xXf4xX3xX4xXaexX3xX215xX215xX3xX4xX1xX40xX493xXdxX3xX4xX40xX15xX16xX3xX710xX15xX16xX3xXexX1xXa3xX4xX3xXbxX1xX2dxX2exX3xX6xX15xX3xXexX1axXf4xX15xX3xXadxX22xX23xX4xX3xX193xX5f8xX3xX13xX31xX15xX16xX3xX15xX16xX1xXdxX39xXbxX3xXf3xXf4xX3xX9ebxX1xX58xXexX3xXexX4bxXdxX5exX15xX3xX15xX31xX15xX16xX3xXexX1xX31xX15xX3xX1a2xX58xX4xX3xX15xX1xX2edxX15xX11dxX0xX6dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX193xX1axX7fxX3exXaxX12xX31fxXf4xX3xXadxX64xX15xX3xXf3xX3b2xX3xX58xXbxX3xX7fxXcaxX15xX16xX3xXexXdxX3fxX15xX3xX1f8xX5f8xX3xX5d0xX1xX1axX6xX3xX1xX4cxX4xX3xX3cxX3xX5d0xX72dxX3xXexX1xX40xX2edxXexX3xXf3xXf4xX3xX45xX40xX3exX3xXexX4bxX73fxX15xX1xX3xX7xX28xX15xX3xX1a2xX40xX1exXexX3xX15xX31xX15xX16xX3xX15xX16xX1xXdxX39xXbxX3xX4xX31xX15xX16xX3xX15xX16xX1xX39xX3xX4xX6xX1axX3xXf3xXf4xX1axX3xXexX4bxX2f7xX15xX16xX3xX7xX28xX15xX3xXbxX1xX2dxX2exX3xX7fxX22xX6xX3xX2e2xXdxX2exX3xX7cxX1axXf4xX15xX16xX3xX7cxX2edxX40xXafxX3xX31xX15xX16xX3xX557xX493xX3xX82xX44fxX15xX3xXcxX17bxX15xX16xXafxX3xX4f0xXdxX58xX2exX3xXadxX43xX4xX3xX1c2xX31xX15xX16xX3xXexX3exX3xX1c2xX9ebxX3x82fexX15xX16xX3xX7fxXcaxX15xX16xX3xXf3xXf4xX3xX9ebxX1xX58xXexX3xXexX4bxXdxX5exX15xX3xX15xX31xX15xX16xX3xX15xX16xX1xXdxX39xXbxX3xX4xX31xX15xX16xX3xX15xX16xX1xX39xX3xX4xX6xX1axX3xX557xXdxX181xX15xX3xXcxX4bxX135xX4xX1xXafxX3xX1a2xX319xX3xXcxX1xX4cxX3xX31fxX14xX2exX3xX323xXcxX1xX4cxX3xX328xX40xX14xX15xX32cxXafxX3xX4xX1xX1axX3xX1f8xXdxX3fxXexX1aaxX3xX82xXdxX39xX4xX3xX58xXbxX3xX7fxXcaxX15xX16xX3xX4xX58xX4xX3xX45xX40xX3exX3xXexX4bxX73fxX15xX1xX3xX7xX28xX15xX3xX1a2xX40xX1exXexX3xXexX43xXexXafxX3xX1f8xX28xX1axX3xXadxX28xX2exX3xX6xX15xX3xXexX1axXf4xX15xX3xXexX1xXa3xX4xX3xXbxX1xX2dxX2exX3xX16xXdxX41axXbxX3xX4xX1xX1axX3xX4xX1xX1exXexX3xX5xX22xX23xX15xX16xX3xX7xX28xX15xX3xXbxX1xX2dxX2exX3xX7fxX22xX6xX3xX4xXa0xX6xX3xX4xX31xX15xX16xX3xXexX3exX3xX5d0xX1xX31xX15xX16xX3xX15xX16xX535xX15xX16xX3xXadxX22xX23xX4xX3xX15xX14xX15xX16xX3xX4xX6xX1axXafxX3xX15xX44fxX15xX16xX3xX7xX40xX1exXexX3xXadxX135xXexX3xX4xX6xX1axX3xX1xX64xX15xX3xXexX535xX3xXf6xX3xXadxX3fxX15xX3xX212xX3xXexX1exX15xX6dxX1xX6xX6dxXf3xXcaxXafxX3xX1f8xX28xX1axX3xXadxX28xX2exX3xXadxX22xX23xX4xX3xXadxX5f8xX3xX16xXdxX837xX15xXafxX3xX15xX16xX4cxXexX3xXadxX156xX4xX3xXexX4bxX22xX15xX16xXafxX3xX1f8xX28xX1axX3xXadxX28xX2exX3xX6xX15xX3xXexX1axXf4xX15xX11dxX3xX557xXaexX3xX4xX1xX165xX15xX1xX3xX5xXf4xX3xX15xX1xX357xX15xX16xX3xX3exX3fxX40xX3xXexX43xX3xX5xXf4xX2exX3xX15xX345xX15xX3xXexX1xX22xX64xX15xX16xX3xX1xXdxX39xX40xX3xX7fxX22xX6xX3xX557xXdxX181xX15xX3xXcxX4bxX135xX4xX1xX3xXadxX6xX15xX16xX3xXadxX22xX23xX4xX3xX15xX16xX22xX671xXdxX3xXexXdxX345xX40xX3xX7fxX17bxX15xX16xX3xXf3xXf4xX3xX15xX1xXdxX181xX40xX3xX4xX798xX6xX3xX1xXf4xX15xX16xX3xXexX1xXa3xX4xX3xXbxX1xX2dxX2exX3xX6xX15xX3xXexX1axXf4xX15xX3xXexX4bxX345xX15xX3xXadxX3b2xX6xX3xX1f8xXf4xX15xX3xXexX11axX15xX1xX3xXexXdxX15xX3xX7fxX17bxX15xX16xX11dxX0xX6dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX193xX1axX7fxX3exXaxX12xX557xX5exX3xX1a2xX14xX3exX3xX7fxXa3xX15xX16xX3xXexX1xX22xX64xX15xX16xX3xX1xXdxX39xX40xX3xX4xX1xX1axX3xX4xX58xX4xX3xX7xX28xX15xX3xXbxX1xX2dxX2exX3xX15xX31xX15xX16xX3xX15xX16xX1xXdxX39xXbxX3xXexX4bxX345xX15xX3xXadxX3b2xX6xX3xX1f8xXf4xX15xX3xXexX11axX15xX1xX3xX5d0xX1xX31xX15xX16xX3xXexX1xX5exX3xXf3xda4xX15xX16xX3xX1f8xXaexX15xX16xX3xX4xXa0xX6xX3xX4xX58xX4xX3xX7fxX1axX6xX15xX1xX3xX15xX16xX1xXdxX39xXbxX11dxX3xX2dexX1axX3xXadxXaexXafxX3xX4xX17bxX15xX16xX3xXf3xX83xXdxX3xXf3xXdxX39xX4xX3xX15xX14xX15xX16xX3xX4xX6xX1axX3xX4xX1xX1exXexX3xX5xX22xX23xX15xX16xX3xX7xX28xX15xX3xXbxX1xX2dxX2exXafxX3xXexX11axX15xX1xX3xXexX6xX3xXadxX319xX3xXf3xXf4xX3xXadxX6xX15xX16xX3xXadxX2dxX3exX3xX2exX135xX15xX1xX3xXexX1xX40xX3xX1xX41axXexX3xX7fxX1axX6xX15xX1xX3xX15xX16xX1xXdxX39xXbxX3xXadxX423xX40xX3xXexX22xX3xXexX4bxXdxX5exX15xX3xX5d0xX1xX6xXdxX3xXf3xXf4xX3xX15xX1xX14xX15xX3xX4bxX5f8xX15xX16xX3xX4xX58xX4xX3xX2exX31xX3xX1xX73fxX15xX1xX3xX7xX28xX15xX3xX1a2xX40xX1exXexX3xX15xX31xX15xX16xX3xX15xX16xX1xXdxX39xXbxX3xXexX1xX10xX1axX3xX4xX1xX40xX493xXdxX3xX16xXdxX58xX3xXexX4bxX3b2xXafxX3xXexX135xX1axX3xX4bxX6xX3xX4xX58xX4xX3xX7xX28xX15xX3xXbxX1xX2dxX2exX3xX15xX31xX15xX16xX3xX15xX16xX1xXdxX39xXbxX3xX5d0xX1xX31xX15xX16xX3xX15xX1xX357xX15xX16xX3xXadxX135xXexX3xX1xXdxX39xX40xX3xX45xX40xX28xX3xX5d0xXdxX15xX1xX3xXexX3fxX3xX4xX6xX1axXafxX3xX2exXf4xX3xX4xX837xX15xX3xX1f8xX28xX1axX3xXadxX28xX2exX3xX4xX1xX1exXexX3xX5xX22xX23xX15xX16xX3xXbxX1xXcaxX4xX3xXf3xXcaxX3xX4xX1xX3fxX3xX1f8xXdxX3fxX15xX11dxX3xX7cxXdxX39xX15xX3xXexX1axXf4xX15xX3xXexX11axX15xX1xX3xXadxX319xX3xXexX1xX40xX3xX1xX41axXexX3xXadxX22xX23xX4xX3xX20cxX1daxX3xX7fxX1axX6xX15xX1xX3xX15xX16xX1xXdxX39xXbxX3xXexX1xX6xX2exX3xX16xXdxX6xX3xX5xXdxX345xX15xX3xX5d0xX3fxXexX3xX7xX28xX15xX3xX1a2xX40xX1exXexX3xXf3xXf4xX3xXexXdxX345xX40xX3xXexX1xXcaxX3xX7xX28xX15xX3xXbxX1xX2dxX2exX3xXexX1xX10xX1axX3xX4xX1xX40xX493xXdxXafxX3xXf3xX83xXdxX3xXexX865xX15xX16xX3xX7fxXdxX39xX15xX3xXexX165xX4xX1xX3xXadxX22xX23xX4xX3xX5xXdxX345xX15xX3xX5d0xX3fxXexX3xX7xX28xX15xX3xX1a2xX40xX1exXexX3xXf3xXf4xX3xX1f8xX6xX1axX3xXexXdxX345xX40xX3xX7xX28xX15xX3xXbxX1xX2dxX2exX3xXadxX135xXexX3xX1xX64xX15xX3xXb4xX1daxX11dxX1daxX1daxX1daxX3xX1xX6xX3xX2exX493xXdxX3xX15xX44fxX2exX11dxX0xX6dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX193xX1axX7fxX3exXaxX12xX1c2xX1xX1exXexX3xX5xX22xX23xX15xX16xX3xX4xXa0xX6xX3xX4xX58xX4xX3xX7xX28xX15xX3xXbxX1xX2dxX2exX3xX15xX31xX15xX16xX3xX15xX16xX1xXdxX39xXbxX3xXadxX22xX23xX4xX3xX15xX14xX15xX16xX3xX4xX6xX1axX3xX4xX1xX165xX15xX1xX3xX5xXf4xX3xX15xX181xX15xX3xXexX28xX15xX16xX3xXadxX5exX3xX15xX16xXf4xX15xX1xX3xX15xX31xX15xX16xX3xX15xX16xX1xXdxX39xXbxX3xXexX4bxX1axX15xX16xX3xXexX11axX15xX1xX3xXexX1xXa3xX4xX3xX1xXdxX39xX15xX3xX5xX5f8xX3xXexX4bxX73fxX15xX1xX3xX1a2xX14xX3exX3xX7fxXa3xX15xX16xX3xXexX1xX22xX64xX15xX16xX3xX1xXdxX39xX40xX3xX4xX58xX4xX3xX7xX28xX15xX3xXbxX1xX2dxX2exX3xX15xX31xX15xX16xX3xX15xX16xX1xXdxX39xXbxX3xX4xXa0xX6xX3xXexX11axX15xX1xX11dxX3xX31fxX5f8xX3xXexX4bxX73fxX15xX1xX3xX15xXf4xX3exX3xXadxX319xX3xXadxX135xXexX3xXadxX22xX23xX4xX3xX5d0xX3fxXexX3xX45xX40xX28xX3xX1f8xX22xX83xX4xX3xXadxX423xX40xX3xXadxX58xX15xX16xX3xX5d0xX1xX165xX4xX1xX3xX5xX39xXafxX3xX5d0xX1xXdxX3xX2exXf4xX3xXexX11axX15xX1xX3xXcxX1xX6xX15xX1xX3xX7cxXaexX6xX3xXadxX319xX3xX4xXaexX3xXb4xX20cxX3xXf3xX44fxX15xX3xX1f8xXc0xX15xX16xX3xX1f8xX28xX1axX3xX1xX5f8xX3xXexX1xX22xX64xX15xX16xX3xX1xXdxX39xX40xX3xX4xX1xX1axX3xX4xX58xX4xX3xX7xX28xX15xX3xXbxX1xX2dxX2exX3xX5x18e6xX15xX1xX3xXf3xXa3xX4xX3xX15xX31xX15xX16xX3xX15xX16xX1xXdxX39xXbxXafxX3xX5xXf4xX15xX16xX3xX15xX16xX1xX181xXa5xX3xXexX4bxX1axX15xX16xX3xXadxXaexXafxX3xX4xX1xX11axX3xX7fx3a6cxX15xX3xXadxX3b2xX6xX3xX5xX697xX3xX4xX1xX1axX3xX1e7xX3xX7xX28xX15xX3xXbxX1xX2dxX2exX3xX16xX1064xX15xX3xXf3xX83xXdxX3xXadxX3b2xX6xX3xX7fxX6xX15xX1xX3xXadxX3b2xX6xX3xXbxX1xX22xX64xX15xX16xXafxX3xX16xX2f7xX2exX1aaxX3xXcb4xX1064xX2exX3xXexX31xX2exX3xX7cxX2edxX40xX3xX31fxX5f8xX4xXafxX3xX4xXaexXdxX3xX13xX16xX6xX3xXb56xX64xX15xXafxX3xX1f8xX22xX34cxXdxX3xX31fxX40xX2edxX15xX3xX82xX44fxX15xX3xXf3xXf4xX3xX45xX40xX3fxX3xX15xX16xX4cxX4xX3xXcxX1xX22xX671xX15xX16xX3xX328xX40xX14xX15xX11dxX3xX2xXb4xX3xX7xX28xX15xX3xXbxX1xX2dxX2exX3xXadxX3b2xX6xX3xXbxX1xX22xX64xX15xX16xX3xXadxX22xX23xX4xX3xX4xX1xX710xX15xX16xX3xX15xX1xX2edxX15xX3xX15xX1xX319xX15xX3xX1xXdxX39xX40xX3xXexX2edxXbxX3xXexX1xX5exXafxX3xX16xX2f7xX2exX1aaxX3xX13xX22xX83xX4xX3xX2exX1064xX2exX3xX2dexX1axX3xX328xX40xX3exX345xX15xX3xX3cxX3xX193xX6xX3xX31fxXf4xX15xX16xXafxX3xX4xX1x6ddexX3xX5xX6xX2exX3xX9ebxX1xXa0xX3x277dxX40xX28xX15xX16xXafxX3xX2exX1064xX2exX3xXex539fxXbxX3xX7cxXf4xX3x50fbxX345xX15xXafxX3xXexX22xX64xX15xX16xX3xX5xXf4xX15xX16xX3x5209xXdxXafxX3xX4bxX22xX23xX40xX3xX5xXf4xX15xX16xX3xX14d6xX40xX28xX15xX16xX3xX328xX58xXafxX3xX1f8xX58xX15xX1xX3xX16xX6xXdxX3xXcxX710xX3xXcxX4bxXcaxXafxX3xX15xXaexX15xX3xX5xX58xX3xXcxX4bxX22xX671xX15xX16xX3xX4f0xXdxX6xX15xX16xXafxX3xXexX64xX3xX7cxX2f7xX15xX16xX3xX557xX31xXafxX3xX15xX22xX83xX4xX3xX2exX1064xX2exX3xX2e2xX1xX41axX4xX3xX9ebxX1xXcaxXafxX3xX1f8xX58xX15xX1xX3xX5xX58xX3xX4bxX44fxX15xX16xX3xX1f8xX535xX6xX3xXcxX1xX4cxX3xX328xX40xX14xX15xXafxX3xX4xX6xX2exX3xX82xX14xX15xX3xX2dexX40xXafxX3xX1f8xX22xX34cxXdxX3xXcxX1xX6xX15xX1xX3xX557xX22xX671xX15xX16xXafxX3xX4xX6xX2exX3xX328xX40xX14xX15xX3xXcxX1xXf4xX15xX1xXafxX3xXf3xX3b2xXexX3xX1c2xX865xX3xX31fxb56xX15xX16xX11dxX11dxX11dxX3xX13xX16xX1axXf4xXdxX3xX4bxX6xXafxX3xXexX1axXf4xX15xX3xXexX11axX15xX1xX3xX1xXdxX39xX15xX3xXadxX319xX3xX4xXaexX3xX1e7xX20cxX3xX7xX28xX15xX3xXbxX1xX2dxX2exX3xX4xXa0xX6xX3xX4xX58xX4xX3xX7fxX1axX6xX15xX1xX3xX15xX16xX1xXdxX39xXbxX3xX7xX28xX15xX3xX1a2xX40xX1exXexXafxX3xX4xX1xX3fxX3xX1f8xXdxX3fxX15xX3xX15xX31xX15xX16xXafxX3xX5xX14xX2exXafxX3xXexX1xXa0xX3exX3xX7xX28xX15xX3xXadxX22xX23xX4xX3xX4xX1xX710xX15xX16xX3xX15xX1xX2edxX15xX3xX15xX1xX319xX15xX3xX1xXdxX39xX40xX11dxX0xX6dxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX9eaxX40xXexX1xX1axX4bxXaxX12xX193xXf4xXdxX3xXf3xXf4xX3xX28xX15xX1xX1aaxX3xXcxXdxX3fxX15xX3xX328xX40xX14xX15xX0xX6dxXbxX12
Bài Và Ảnh: Tiến Xuân