Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa thảo luận vào dự án Luật Doanh nghiệp
(Baothanhhoa.vn) - Sáng 10-1, tiếp tục chương trình làm việc tại Kỳ họp bất thường lần thứ nhất, Quốc hội đã thảo luận trực tuyến góp ý vào dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công; Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công - tư; Luật Đầu tư; Luật Đấu thầu; Luật Điện lực; Luật Doanh nghiệp; Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự.
99aax15878xc022xad38xed8bxfd5bxf007x12647xad95xX7x1304cxda57x15e1bx12ebfxe7d2x12d1dxX5xf4a1xXax11871xX0xX7xXexb49axac08x16e94x11a03xX12x10a40xX17xa12dxX18xX3xX1bxb46exfb5cxdccexX3xXex13bb6xX18xX1xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX23xd0c5xX6xX3xXexX1xb665xX17xX3xX5x15f4dx1517bxX18xX3xeacexX1dxX17xX3xab95xc31bxX3x13badxX18xX3x1053bxX3axX3bxXexX3xb26exX17xX6xX18xX1xX3xX18xX19xX1xXdxe6a5xXbxX0x14d12xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xX5axX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX23xX10xX6xX42xXaxX12x9cddxX45xX18xX19xX3xX2xa2edxff9cxX2x132e4xX3xXexXdx14d96xXbxX3xXex12edaxX4xX3xX4xX1x14069xe982xX18xX19xX3xXexX16xee4axX18xX1xX3xX5xX1dx15ef4xX3xX3exXdxX57xX4xX3xXex1090dxXdxX3x9eacx14312xX3xX1x14f48xXbxX3xd113xcc06xXexX3xXexX1xX8ex17233xX18xX19xX3xX5xca00xX18xX3xXexX1x9bccxX3xX18xX1xXaexXexX81xX3xX22xX3ax10f67xX4xX3xX1x138e1xXdxX3x1723cxd34dxX3xXexX1xX36xX17xX3xX5xX3axX3bxX18xX3xXexX16xX43xX4xX3xXexX3ax10febxX85xX18xX3xX19xX31xXbxX3x13f1exX3xX3exX1dxX17xX3xX42xX43xX3xX45xX18xX3xX48xX3axX3bxXexX3xX7x15696xX6xX3xXcfx12b1fxXdxX81xX3xXadxX101xX3xX7xX3axX18xX19xX3xX9bxXccxXexX3xX7xXc8xX3xXcfxXdxdb88xX3axX3xX4x105e6xX6xX3xX48xX3axX3bxXexX3xX1bxXb9xX3axX3xXexX8exX3xX4x13baaxX18xX19x13392xX3xX48xX3axX3bxXexX3xX1bxXb9xX3axX3xXexX8exX3xXexX1xX10xX17xX3xXbxX1xX8exX8fxX18xX19xX3xXexX1xXbexX4xX3xXcfxXc8xXdxX3xXexX45xX4xX3xX4xX12axX18xX19xX3xX7fxX3xXexX8exX12dxX3xX48xX3axX3bxXexX3xX1bxXb9xX3axX3xXexX8exX12dxX3xX48xX3axX3bxXexX3xX1bxXaexX3axX3xXexX1xXb9xX3axX12dxX3xX48xX3axX3bxXexX3xX1bxXdxX57xX18xX3xX5xX43xX4xX12dxX3xX48xX3axX3bxXexX3xX4dxX17xX6xX18xX1xX3xX18xX19xX1xXdxX57xXbxX12dxX3xX48xX3axX3bxXexX3xXcxX1xX3axX85xX3xXexXdx13375xX3axX3xXexX1xX89xX3xXcfx15476xX4xX3xXadxXdxX57xXexX3xX3exX1dxX3xX48xX3axX3bxXexX3xXcxX1xXdxX3xX1xX1dxX18xX1xX3xX45xX18xX3xX42x1286cxX18xX3xX7xX43x14972xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX21xX17xX42xXe3xXaxX12xX0xXdxX9bxX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxe769xX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexXe3xX5xX10xX9xXaxaa29xXdxX42xXexX1xc059xX3x174e1xX7exX7exXbx153cexX12dxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX20axX3x15597xb764xX21cxXbxX210xX12dxXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX5axX5axXdxX1d3xXadxX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX1d3xX3exX18xX5axX18xX10xX205xX7xX5ax13671xX240xX7exX240xX5axX2xX21bxX7exX42xX2xX2xX7exX2xfad5xX7exfa67xXexX24fx1774fxX24fxX24dxX7exX5xX7exX1d3xe20exXbxX19x129dbxX16xX9xX24dxX21cxX7exXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX17xX1dxX18xX3xX1bxX21xX22xX23xX3xXexX26xX18xX1xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX23xX31xX6xX3xXexX1xX36xX17xX3xX5xX3axX3bxX18xX3xX3exX1dxX17xX3xX42xX43xX3xX45xX18xX3xX48xX3axX3bxXexX3xX4dxX17xX6xX18xX1xX3xX18xX19xX1xXdxX57xXbxXaxX3xX205xXdxX42xXexX1xX9xXaxX20cxX7exX7exXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX21bxX21cxX21cxXaxX3xX5axX12xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1f6xX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xXcxX17xX1dxX18xX3xX4xX36xX18xX1xX3xXa6xXa7xX3xX1xXaaxXbxX3xXexXa3xXdxX3xXcfxXdxc318xX9bxX3xX4xXb9xX3axX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX23xX31xX6xX1d3xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX21xX17xX42xXe3xXaxX12xX1f6xX45xX4xX3xXcfxXa3xXdxX3xXadxXdxX2f3xX3axX3xX22xX3axXc8xX4xX3xX1xXccxXdxX3x1698exX1bxX21xX22xX23x15eabxX20axX3xX48xXa3xXdxX3xXcxX1xX85xX3x10f74xX19xX3axXe3xX1a9xX18xX81xX3x15006xX1xX31xX3xX21xc481xX3xXexX1xX8exX3xXcxX1xX8exXb4xX18xX19xX3xXexX16xX43xX4xX3xXcxX26xX18xX1xX3xX11axXe3xX81xX3xXcxX16xX8exbe08xX18xX19xX3xXcfxX17xX1dxX18xX3xX1bxX21xX22xX23xX3xXexX26xX18xX1xX12dxX3x117cfxX6xXdxX3x15addx147fdxX18xX3xX23xX36xXdxX81xX3xXcxX26xX18xX1xX3xX11axXe3xX3xX3exXdxX1a9xX18xX81xX3xX347xX1xX31xX3xXcxX16xX8exX36axX18xX19xX3xXcfxX17xX1dxX18xX3xX1bxX21xX22xX23xX3xXexX26xX18xX1xX3xX4x162e8xX18xX19xX3xX4xX45xX4xX3xX1bxX21xX22xX23xX3xXexX1xX3axXccxX4xX3xX1bxX17xX1dxX18xX3xX1bxX21xX22xX23xX3xXexX26xX18xX1xX3xXexX1xX6xX9bxX3xX42xX43xX3xXexXa3xXdxX3xXcfxXdxX2f3xX9bxX3xX4xXb9xX3axX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX23xX31xX6xX1d3xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX21xX17xX42xXe3xXaxX12xX0xXdxX9bxX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX1f6xX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexXe3xX5xX10xX9xXaxX205xXdxX42xXexX1xX20axX3xX20cxX7exX7exXbxX210xX12dxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX20axX3xX21bxX21cxX21cxXbxX210xX12dxXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX5axX5axXdxX1d3xXadxX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX1d3xX3exX18xX5axX18xX10xX205xX7xX5axX240xX240xX7exX240xX5axX2xX21bxX7exX42xX2xX2xX7exX2xX24dxX21cxb096xXexX240xX24dxX24fxX24dxX470xX5xX7exX1d3xX259xXbxX19xX25cxX16xX9xX20cxX21bxX240xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX17xX1dxX18xX3xX1bxX21xX22xX23xX3xXexX26xX18xX1xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX23xX31xX6xX3xXexX1xX36xX17xX3xX5xX3axX3bxX18xX3xX3exX1dxX17xX3xX42xX43xX3xX45xX18xX3xX48xX3axX3bxXexX3xX4dxX17xX6xX18xX1xX3xX18xX19xX1xXdxX57xXbxXaxX3xX205xXdxX42xXexX1xX9xXaxX20cxX7exX7exXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX21bxX21cxX21cxXaxX3xX5axX12xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1f6xX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xX1f6xX45xX4xX3xX1bxX21xX22xX23xX20axX3xX48xXa3xXdxX3xXcxX1xX85xX3xX33fxX19xX3axXe3xX1a9xX18xX81xX3xX347xX1xX31xX3xX21xX34cxX3xXexX1xX8exX3xXcxX1xX8exXb4xX18xX19xX3xXexX16xX43xX4xX3xXcxX26xX18xX1xX3xX11axXe3xX81xX3xXcxX16xX8exX36axX18xX19xX3xXcfxX17xX1dxX18xX3xX1bxX21xX22xX23xX3xXexX26xX18xX1xX12dxX3xX37exX6xXdxX3xX382xX383xX18xX3xX23xX36xXdxX81xX3xXcxX26xX18xX1xX3xX11axXe3xX3xX3exXdxX1a9xX18xX81xX3xX347xX1xX31xX3xXcxX16xX8exX36axX18xX19xX3xXcfxX17xX1dxX18xX3xX1bxX21xX22xX23xX3xXexX26xX18xX1xX81xX3xX42xX43xX3xXa6xXa7xX3xX1xXaaxXbxX3xXexXa3xXdxX3xXcfxXdxX2f3xX9bxX3xX4xXb9xX3axX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX23xX31xX6xX1d3xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX21xX17xX42xXe3xXaxX12xXcxX1xX6xX9bxX3xX19xXdxX6xX3xX19xX31xXbxX3xXebxX3xX3exX1dxX17xX3xX42xX43xX3xX45xX18xX3xX48xX3axX3bxXexX3xX4dxX17xX6xX18xX1xX3xX18xX19xX1xXdxX57xXbxX81xX3xX1bxX21xX22xX23xX3xX382x11d98xX3xX37exXa3xX18xX1xX3xX78xX8fxX18xX3xX4xX1xX17xX3xX16x1569cxX18xX19xX3xX3exXdxX57xX4xX3xXadxX6xX18xX3xX1xX1dxX18xX1xX3xX4dxX43xX3xX45xX18xX3xX5xX3axX3bxXexX3xX18xX1dxXe3xX3xX5xX1dxX3xX1xX85xXexX3xX7xXbexX4xX3xX4xXb9xX18xX3xXexX1xXdxX85xXexX3xX18xX1xX5fcxX9bxX3xXexXdxX85xXbxX3xXexX89xX4xX3xXexX1xX2f3xX3xX4xX1xX85xX3xX1xX17xX45xX3xXcfxX8exXb4xX18xX19xX3xX5xXc8xXdxX81xX3xX4xX1xX11axX3xXexX16xX8exX8fxX18xX19xX3xX4xX11axX6xX3xX1bxX36xX18xX19xX81xX3xXcfxX36xX9bxX3xXadxX36xX17xX3xXbxX1xX3b4xX3xX1xcca2xXbxX3xX3ex149e9xXdxX3xXexX1xX43xX4xX3xXexXdx154d3xX18xX3xX1xXdxX57xX18xX3xX18xX6xXe3xX81xX3x10893xad32xXbxX3xXexX1xXb4xXdxX3xX694xX1xe7baxX4xX3xXbxX1xX89xX4xX3xX18xX1xb584xX18xX19xX3xXex16c9exX18xX3xXexXa3xXdxX81xX3xX1xXa3xX18xX3xX4xX1xX85xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3x12e4cxX3axX45xX3xXexX16xX95xX18xX1xX3xXexX101xX3xX4xX1xXbexX4xX3xXexX1xX43xX4xX3xX1xXdxX57xX18xX81xX3xXcfxX6aexX18xX19xX3xXexX1xXb4xXdxX3xXcfxX36xX9bxX3xXadxX36xX17xX3xXexX34cxX18xX1xX3xXexX1xXc8xX18xX19xX3xX18xX1xXaexXexX81xX3xXcfxX6aexX18xX19xX3xXadxXccxX3xX4xX11axX6xX3xX1xX57xX3xXexX1xXc8xX18xX19xX3xXbxX1xX45xXbxX3xX5xX3axX3bxXexX1d3xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX21xX17xX42xXe3xXaxX12xX0xXdxX9bxX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX1f6xX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexXe3xX5xX10xX9xXaxX205xXdxX42xXexX1xX20axX3xX20cxX7exX7exXbxX210xX12dxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX20axX3xX21bxX21cxX21cxXbxX210xX12dxXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX5axX5axXdxX1d3xXadxX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX1d3xX3exX18xX5axX18xX10xX205xX7xX5axX240xX240xX7exX240xX5axX2xX21bxX7exX42xX2xX2xX7exX240xX7exX7exX470xXexX24dxX7exX240xX21bxX21bxX5xX7exX1d3xX259xXbxX19xX25cxX16xX9xX21cxX2xX20cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX17xX1dxX18xX3xX1bxX21xX22xX23xX3xXexX26xX18xX1xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX23xX31xX6xX3xXexX1xX36xX17xX3xX5xX3axX3bxX18xX3xX3exX1dxX17xX3xX42xX43xX3xX45xX18xX3xX48xX3axX3bxXexX3xX4dxX17xX6xX18xX1xX3xX18xX19xX1xXdxX57xXbxXaxX3xX205xXdxX42xXexX1xX9xXaxX20cxX7exX7exXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX21bxX21cxX21cxXaxX3xX5axX12xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1f6xX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xX1bxX21xX22xX23xX3xX382xX5ecxX3xX37exXa3xX18xX1xX3xX78xX8fxX18xX3xXexX1xX6xX9bxX3xX19xXdxX6xX3xXebxX3xX694xXdxX85xX18xX3xX19xX31xXbxX3xXebxX3xX3exX1dxX17xX3xX42xX43xX3xX45xX18xX3xX48xX3axX3bxXexX3xX4dxX17xX6xX18xX1xX3xX18xX19xX1xXdxX57xXbxX1d3xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX21xX17xX42xXe3xXaxX12xX1bxX21xX22xX23xX3xX382xX5ecxX3xX37exXa3xX18xX1xX3xX78xX8fxX18xX3xX4xX1xX17xX3xX16xX5fcxX18xX19xX81xX3xXexX1xX10xX17xX3xX48xX3axX3bxXexX3xX4dxX17xX6xX18xX1xX3xX18xX19xX1xXdxX57xXbxX3xX18xX383xX9bxX3xX240xX7exX240xX7exX3xXexX1xX95xX3xXexX16xX8exXb4xX18xX19xX3xX1xX679xXbxX3xX4xX1xX11axX3xXexXaaxX6xX81xX3xX18xX19xX8exXb4xXdxX3xX19xX1xXdxX3xXadxXdxX1a9xX18xX3xXadxX36xX18xX3xXex1000dxX3xX4xX1xXc8xXdxX3xX694xXebxX3xXadxXdxX1a9xX18xX3xXadxX36xX18xX3xX1xXaaxXbxX3xX1xXccxXdxX3xXcfxX6aexX18xX19xX3xXexX1xX1dxX18xX1xX3xX3exXdxX1a9xX18xX81xX3xX1xXccxXdxX3xXcfxX6aexX18xX19xX3xX6c4xX3axX36xX18xX3xXexX16xX695xX3xX18xX1xX8exX18xX19xX3xX18xX85xX3axX3xXcfxX8exX679xX4xX3xXexXaexXexX3xX4xX36xX3xXexX1xX1dxX18xX1xX3xX3exXdxX1a9xX18xX3xX694xX1xX45xX4xX3xX4xX11axX6xX3xX23xXccxXdxX3xXcfxX6aexX18xX19xX3xXexX1xX1dxX18xX1xX3xX3exXdxX1a9xX18xX81xX3xX23xXccxXdxX3xXcfxX6aexX18xX19xX3xX6c4xX3axX36xX18xX3xXexX16xX695xX3xXexX1xX6xX9bxX3xX42xX43xX3xX1xXaaxXbxX3xX694xXebxX3xXexX1xX95xX3xXadxXdxX1a9xX18xX3xXadxX36xX18xX3xX18xX1dxXe3xX3xX4xX31xX3xX1xXdxX57xX3axX3xX5xX43xX4xX1d3xX3xX48xX3axX3bxXexX3xX4dxX17xX6xX18xX1xX3xX18xX19xX1xXdxX57xXbxX3xX18xX383xX9bxX3xX240xX7exX240xX7exX3xX4xcdc8xX18xX19xX3xX6c4xX3axXe3xX3xXcfxX695xX18xX1xX3xXadxXdxX1a9xX18xX3xXadxX36xX18xX3xX1xXaaxXbxX3xX1xXccxXdxX3xXcfxX6aexX18xX19xX3xXexX1xX1dxX18xX1xX3xX3exXdxX1a9xX18xX3xXbxX1xX36xXdxX3xXadxX6xX17xX3xX19xX6aexX9bxX3xX1xXaaxX81xX3xXexX1a9xX18xX81xX3xX4xX1xX6a9xX3xX694xXebxX3xX3exX1dxX3xX18xXccxXdxX3xX42xX3axX18xX19xX3xXebxX3xX694xXdxX85xX18xX3xX4xX11axX6xX3xX18xX19xX8exXb4xXdxX3xX42xX43xX3xX1xXaaxXbxX3xX694xX1xX12axX18xX19xX3xXcfxX6aexX18xX19xX3xXebxX3xXexX1xX12axX18xX19xX3xX6c4xX3axX6xX3xXadxXdxX1a9xX18xX3xXadxX36xX18xX3xX1xXaaxXbxX3xX32fxX18xX85xX3axX3xX4xX31xX334xX1d3xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX21xX17xX42xXe3xXaxX12xX0xXdxX9bxX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX1f6xX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexXe3xX5xX10xX9xXaxX205xXdxX42xXexX1xX20axX3xX20cxX7exX7exXbxX210xX12dxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX20axX3xX21bxX21cxX21cxXbxX210xX12dxXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX5axX5axXdxX1d3xXadxX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX1d3xX3exX18xX5axX18xX10xX205xX7xX5axX240xX240xX7exX240xX5axX2xX21bxX7exX42xX2xX2xX7exX240xX7exX21cxX252xXexX21cxX21bxX2xX24fxX21bxX5xX7exX1d3xX259xXbxX19xX25cxX16xX9xX24fxX20cxX21bxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX17xX1dxX18xX3xX1bxX21xX22xX23xX3xXexX26xX18xX1xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX23xX31xX6xX3xXexX1xX36xX17xX3xX5xX3axX3bxX18xX3xX3exX1dxX17xX3xX42xX43xX3xX45xX18xX3xX48xX3axX3bxXexX3xX4dxX17xX6xX18xX1xX3xX18xX19xX1xXdxX57xXbxXaxX3xX205xXdxX42xXexX1xX9xXaxX20cxX7exX7exXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX21bxX21cxX21cxXaxX3xX5axX12xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1f6xX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xXcxX17xX1dxX18xX3xX4xX36xX18xX1xX3xXa6xXa7xX3xX1xXaaxXbxX3xXexXa3xXdxX3xXcfxXdxX2f3xX9bxX3xX4xXb9xX3axX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX23xX31xX6xX1d3xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX21xX17xX42xXe3xXaxX12xXcxX3axXe3xX3xX18xX1xXdxX1a9xX18xX81xX3xXexX16xX1a9xX18xX3xXexX1xX43xX4xX3xXexX85xX81xX3xXexX1xX1dxX18xX1xX3xX3exXdxX1a9xX18xX3xX694xX1xX12axX18xX19xX3xXcfxX6aexX18xX19xX3xXebxX3xXexX1xX12axX18xX19xX3xX6c4xX3axX6xX3xXadxXdxX1a9xX18xX3xXadxX36xX18xX3xX1xXaaxXbxX3xXexX1xX8exXb4xX18xX19xX3xX7x114a5xX3xX694xX1xX12axX18xX19xX3xX1xX679xXbxX3xXexX45xX4xX81xX3xX694xX1xX12axX18xX19xX3xX4xX1xX695xX3axX3xX694xXebxX3xXexX1a9xX18xX3xX3exX1dxX17xX3xXadxXdxX1a9xX18xX3xXadxX36xX18xX3xX1xXaaxXbxX3xX42x14efcxX18xX3xXcfxX85xX18xX3xXadxXdxX1a9xX18xX3xXadxX36xX18xX3xX694xX1xX12axX18xX19xX3xXcfxX36xX9bxX3xXadxX36xX17xX3xXcfxX11axX3xX18xXccxXdxX3xX42xX3axX18xX19xX3xX4xX1xX11axX3xXe3xX85xX3axX3xXexX1xX10xX17xX3xX6c4xX3axXe3xX3xXcfxX695xX18xX1xX3xX4xX11axX6xX3xX48xX3axX3bxXexX3xX3exX1dxX3xX694xX1xX12axX18xX19xX3xX4xX31xX3xX1xXdxX57xX3axX3xX5xX43xX4xX1d3xX3xX1bxXdxX116xX3axX3xX18xX1dxXe3xX3xX36xX18xX1xX3xX1xX8exX36axX18xX19xX3xXexX16xX43xX4xX3xXexXdxX85xXbxX3xXcfxX85xX18xX3xXexX1x14d58xX9bxX3xX6c4xX3axXe3xX116xX18xX3xX6c4xX3axXe3xX85xXexX3xXcfxX695xX18xX1xX3xX4xX11axX6xX3xX23xXccxXdxX3xXcfxX6aexX18xX19xX3xXexX1xX1dxX18xX1xX3xX3exXdxX1a9xX18xX81xX3xX23xXccxXdxX3xXcfxX6aexX18xX19xX3xX6c4xX3axX36xX18xX3xXexX16xX695xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xXcfxXdxX116xX3axX3xX1xX1dxX18xX1xX81xX3xX6c4xX3axX36xX18xX3xXexX16xX695xX3xX42xX17xX6xX18xX1xX3xX18xX19xX1xXdxX57xXbxX1d3xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX21xX17xX42xXe3xXaxX12xX1bxX1cexXe3xX3xX5xX1dxX3xXcfxXdxX2f3xX9bxX3xX18xX19xX1xXbf3xX18xX3xX4xXb9xX18xX3xXexX1xX45xX17xX3xX19x9f79xX1d3xX3xX4dxX17xX3xX3exX3bxXe3xX81xX3xX4xXb9xX18xX3xXexX1xXc8xX18xX19xX3xX18xX1xXaexXexX3xX4xX6xX17xX3xX3exXdxX57xX4xX3xX7xXfdxX6xX3xXcfxX101xXdxX81xX3xXadxX101xX3xX7xX3axX18xX19xX3xXcfxXdxX2f3xX9bxX3xX4xX3xX694xX1xX17xX36xX18xX3xX240xX3xX1bxXdxX116xX3axX3xX24fxX7exX3xXadx14ee3xX3xf1d8xX4xX1xX6a9xX3xX694xXebx13157xX3xXcfxX31xX3xX5xX1dxX20axX3xX23xXaaxX81xX3xXexX1a9xX18xX3xX3exX1dxX3xX18xXccxXdxX3xX42xX3axX18xX19xX3xXebxX3xX694xXdxX85xX18xX3xX4xX11axX6xX3xX18xX19xX8exXb4xXdxX3xX42xX43xX3xX1xXaaxXbxX3xX694xX1xX12axX18xX19xX3xXcfxX6aexX18xX19xX3xXebxX3xXexX1xX12axX18xX19xX3xX6c4xX3axX6xX3xXadxXdxX1a9xX18xX3xXadxX36xX18xX3xX1xXaaxXbxX3xX32fxX18xX85xX3axX3xX4xX31xX334xX1d3xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX21xX17xX42xXe3xXaxX12xX0xXdxX9bxX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX1f6xX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexXe3xX5xX10xX9xXaxX205xXdxX42xXexX1xX20axX3xX20cxX7exX7exXbxX210xX12dxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX20axX3xX21bxX21cxX21cxXbxX210xX12dxXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX5axX5axXdxX1d3xXadxX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX1d3xX3exX18xX5axX18xX10xX205xX7xX5axX240xX240xX7exX240xX5axX2xX21bxX7exX42xX2xX2xX7exX240xX2xX2xX7exXexX240xX21bxX21cxX24fxX24dxX5xX7exX1d3xX259xXbxX19xX25cxX16xX9xX21bxX2xX21cxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX17xX1dxX18xX3xX1bxX21xX22xX23xX3xXexX26xX18xX1xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX23xX31xX6xX3xXexX1xX36xX17xX3xX5xX3axX3bxX18xX3xX3exX1dxX17xX3xX42xX43xX3xX45xX18xX3xX48xX3axX3bxXexX3xX4dxX17xX6xX18xX1xX3xX18xX19xX1xXdxX57xXbxXaxX3xX205xXdxX42xXexX1xX9xXaxX20cxX7exX7exXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX21bxX21cxX21cxXaxX3xX5axX12xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1f6xX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xX1f6xX45xX4xX3xXcfxXa3xXdxX3xXadxXdxX2f3xX3axX3xXexX1xX6xX9bxX3xX42xX43xX3xXa6xXa7xX3xX1xXaaxXbxX3xXexXa3xXdxX3xXcfxXdxX2f3xX9bxX3xX4xXb9xX3axX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX23xX31xX6xX1d3xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX21xX17xX42xXe3xXaxX12xX382xX116xX3xX4xX12axX18xX19xX3xXadxXc8xX3xXexX1xX12axX18xX19xX3xXexXdxX18xX3xXadxX45xX17xX3xX4xX45xX17xX3xXexX1dxXdxX3xX4xX1xX34cxX18xX1xX3xX19xXdxX6a9xX6xX3xX18xX383xX9bxX3xX4xX11axX6xX3xX42xX17xX6xX18xX1xX3xX18xX19xX1xXdxX57xXbxX3xX18xX1xX1dxX3xX18xX8exX67dxX4xX3xX4xX11axX6xX3xX48xX3axX3bxXexX3xX4dxX17xX6xX18xX1xX3xX18xX19xX1xXdxX57xXbxX3xX18xX383xX9bxX3xX240xX7exX240xX7exX81xX3xX1bxX21xX22xX23xX3xX382xX5ecxX3xX37exXa3xX18xX1xX3xX78xX8fxX18xX3xX4xX1xX17xX3xX16xX5fcxX18xX19xX81xX3xX3exXdxX57xX4xX3xXe3xX1a9xX3axX3xX4xXb9xX3axX3xX42xX17xX6xX18xX1xX3xX18xX19xX1xXdxX57xXbxX3xXbxX1xX36xXdxX3xXexX1xX43xX4xX3xX1xXdxX57xX18xX3xXadxX45xX17xX3xX4xX45xX17xX3xXexX1dxXdxX3xX4xX1xX34cxX18xX1xX3xX19xXdxX6a9xX6xX3xX18xX383xX9bxX3xXexX1xX10xX17xX3xX6c4xX3axXe3xX3xXcfxX695xX18xX1xX3xX4xX11axX6xX3xX48xX3axX3bxXexX3xX4dxX17xX6xX18xX1xX3xX18xX19xX1xXdxX57xXbxX3xX18xX383xX9bxX3xX240xX7exX240xX7exX3xX4xX31xX3xXexX1xX2f3xX3xX19xXdxX45xX18xX3xXexXdxX85xXbxX3xX5xX1dxX9bxX3xX19xXdxX36xX9bxX3xX18xX19xX3axX6aexX18xX3xXexX1xX3axX3xX4xX1xX17xX3xX18xX19xX1cexX18xX3xX7xX45xX4xX1xX3xX18xX1xX1dxX3xX18xX8exX67dxX4xX3xX1xX5fcxX18xX19xX3xX18xX383xX9bxX3xX42xX17xX3xXexX17xX1dxX18xX3xXadxXccxX3xX694xX1xXc8xXdxX3xX42xX17xX6xX18xX1xX3xX18xX19xX1xXdxX57xXbxX3xX4xX31xX3xXexX1xX2f3xX3xX9bxXaexXexX3xX4xX1xXdxX3xXbxX1xX34cxX3xX18xX1xXdxX116xX3axX3xXex11190xX3xXcfxX6aexX18xX19xX3xXcfxX2f3xX3xXexX1xX43xX4xX3xX1xXdxX57xX18xX3xX694xXdxX2f3xX9bxX3xXexX17xX45xX18xX3xXadxX45xX17xX3xX4xX45xX17xX3xXexX1dxXdxX3xX4xX1xX34cxX18xX1xX3xX19xXdxX6a9xX6xX3xX18xX383xX9bxX3xXexX16xX8exX67dxX4xX1d3xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX21xX17xX42xXe3xXaxX12xX0xXdxX9bxX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX1f6xX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexXe3xX5xX10xX9xXaxX205xXdxX42xXexX1xX20axX3xX20cxX7exX7exXbxX210xX12dxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX20axX3xX21bxX21cxX21cxXbxX210xX12dxXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX5axX5axXdxX1d3xXadxX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX1d3xX3exX18xX5axX18xX10xX205xX7xX5axX240xX240xX7exX240xX5axX2xX21bxX7exX42xX2xX2xX7exX240xX2xX252xX7exXexX252xX20cxX24dxX21bxX470xX5xX7exX1d3xX259xXbxX19xX25cxX16xX9xX21bxX20cxX240xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX17xX1dxX18xX3xX1bxX21xX22xX23xX3xXexX26xX18xX1xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX23xX31xX6xX3xXexX1xX36xX17xX3xX5xX3axX3bxX18xX3xX3exX1dxX17xX3xX42xX43xX3xX45xX18xX3xX48xX3axX3bxXexX3xX4dxX17xX6xX18xX1xX3xX18xX19xX1xXdxX57xXbxXaxX3xX205xXdxX42xXexX1xX9xXaxX20cxX7exX7exXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX21bxX21cxX21cxXaxX3xX5axX12xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1f6xX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xX1f6xX45xX4xX3xXcfxXa3xXdxX3xXadxXdxX2f3xX3axX3xXexX1xX6xX9bxX3xX42xX43xX3xXa6xXa7xX3xX1xXaaxXbxX3xXexXa3xXdxX3xXcfxXdxX2f3xX9bxX3xX4xXb9xX3axX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX23xX31xX6xX1d3xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX21xX17xX42xXe3xXaxX12xX23xX8fxX18xX3xX18xX6a9xX6xX81xX3xX3exXdxX57xX4xX3xXe3xX1a9xX3axX3xX4xXb9xX3axX3xXexX17xX1dxX18xX3xXadxXccxX3xX42xX17xX6xX18xX1xX3xX18xX19xX1xXdxX57xXbxX3xX18xX1xX1dxX3xX18xX8exX67dxX4xX81xX3xXadxX6xX17xX3xX19xX6aexX9bxX3xX4xX36xX3xX18xX1xX6a9xX18xX19xX3xX42xX17xX6xX18xX1xX3xX18xX19xX1xXdxX57xXbxX3xX6c4xX3axXe3xX3xX9bxX12axX3xX18xX1xXd8dxX81xX3xXexX1xX43xX4xX3xX1xXdxX57xX18xX3xX18xX1xXdxX57xX9bxX3xX3exX89xX3xX4xX12axX18xX19xX3xX34cxX4xX1xX81xX3xX4xX3axX18xX19xX3xX4xXaexXbxX3xX42xX695xX4xX1xX3xX3exX89xX3xXexX1xX11axXe3xX3xX5xX679xXdxX81xX3xXexX1xX11axXe3xX3xX18xX12axX18xX19xX1d3xX1d3xX1d3xX3xX32fxX1xX17xXa3xXexX3xXcfxXccxX18xX19xX3xX4xX1xX11axX3xXe3xX85xX3axX3xX694xX1xX12axX18xX19xX3xX3exX95xX3xX9bxX89xX4xX3xXexXdxX1a9xX3axX3xX5xX679xXdxX3xX18xX1xX3axX3bxX18xX334xX3xXbxX1xX36xXdxX3xXexX1xX43xX4xX3xX1xXdxX57xX18xX3xX694xXdxX2f3xX9bxX3xXexX17xX45xX18xX3xXadxX45xX17xX3xX4xX45xX17xX3xXexX1dxXdxX3xX4xX1xX34cxX18xX1xX3xX19xXdxX6a9xX6xX3xX18xX383xX9bxX3xXcfxXd0xX3xXcfxX8exX679xX4xX3xX694xXdxX2f3xX9bxX3xXexX17xX45xX18xX3xXadxX36axXdxX3xXexX101xX3xX4xX1xXbexX4xX3xX694xXdxX2f3xX9bxX3xXexX17xX45xX18xX3xXcfxXccxX4xX3xX5xX3bxXbxX3xXexX1xX43xX4xX3xX7xX43xX3xX694xX1xX12axX18xX19xX3xX4xXb9xX18xX3xXexX1xXdxX85xXexX3xX42xX17xX3xX42xX17xX6xX18xX1xX3xX18xX19xX1xXdxX57xXbxX3xXcfxXd0xX3xXbxX1xX36xXdxX3xXexX1xX43xX4xX3xX1xXdxX57xX18xX3xXadxX45xX17xX3xX4xX45xX17xX3xX694xXdxX2f3xX9bxX3xXexX17xX45xX18xX3xX1xX5fcxX18xX19xX3xX18xX383xX9bxX3xXexX1xX10xX17xX3xX6c4xX3axXe3xX3xXcfxX695xX18xX1xX3xX4xX11axX6xX3xX48xX3axX3bxXexX3xX4dxX17xX6xX18xX1xX3xX18xX19xX1xXdxX57xXbxX3xX18xX383xX9bxX3xX240xX7exX240xX7exX1d3xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX21xX17xX42xXe3xXaxX12xX1bxX21xX22xX23xX3xX382xX5ecxX3xX37exXa3xX18xX1xX3xX78xX8fxX18xX81xX3xXexX1xXc8xX18xX19xX3xX18xX1xXaexXexX3xX3exX67dxXdxX3xX42xX43xX3xXexX1xX36xX17xX3xX7xXfdxX6xX3xXcfxX101xXdxX81xX3xXadxX101xX3xX7xX3axX18xX19xX3xXcfxX31xX3xX5xX1dxX20axX3xX21xX45xX17xX3xX4xX45xX17xX3xX3exX1dxX3xXexX31xX9bxX3xXexX69fxXexX3xXadxX45xX17xX3xX4xX45xX17xX3xXexX1dxXdxX3xX4xX1xX34cxX18xX1xX3xX19xXdxX6a9xX6xX3xX18xX383xX9bxX12dxX3xXexX1xXb4xXdxX3xX1xXa3xX18xX3xX4xX12axX18xX19xX3xXadxXc8xX3xXbxX1xX36xXdxX3xXexX16xX8exX67dxX4xX3xX18xX19xX1dxXe3xX3xX21cxX2xX7fxX470xX3xX1xX5fcxX18xX19xX3xX18xX383xX9bxX81xX3xXadxX6xX17xX3xX19xX6aexX9bxX3xX4xX36xX3xXadxX45xX17xX3xX4xX45xX17xX3xXexX1dxXdxX3xX4xX1xX34cxX18xX1xX3xX4xX11axX6xX3xX4xX12axX18xX19xX3xXexXe3xX3xX9bxcabdxX3xX3exX1dxX3xXadxX45xX17xX3xX4xX45xX17xX3xXexX1dxXdxX3xX4xX1xX34cxX18xX1xX3xX1xX679xXbxX3xX18xX1xXaexXexX3xX32fxX18xX85xX3axX3xX4xX31xX334xX1d3xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX21xX17xX42xXe3xXaxX12xX0xXdxX9bxX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX1f6xX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexXe3xX5xX10xX9xXaxX205xXdxX42xXexX1xX20axX3xX20cxX7exX7exXbxX210xX12dxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX20axX3xX21bxX21cxX21cxXbxX210xX12dxXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX5axX5axXdxX1d3xXadxX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX1d3xX3exX18xX5axX18xX10xX205xX7xX5axX240xX240xX7exX240xX5axX2xX21bxX7exX42xX2xX2xX7exX240xX240xX2xX20cxXexX470xX21cxX21cxX24fxX252xX5xX7exX1d3xX259xXbxX19xX25cxX16xX9xX2xX240xX24fxXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX17xX1dxX18xX3xX1bxX21xX22xX23xX3xXexX26xX18xX1xX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX23xX31xX6xX3xXexX1xX36xX17xX3xX5xX3axX3bxX18xX3xX3exX1dxX17xX3xX42xX43xX3xX45xX18xX3xX48xX3axX3bxXexX3xX4dxX17xX6xX18xX1xX3xX18xX19xX1xXdxX57xXbxXaxX3xX205xXdxX42xXexX1xX9xXaxX20cxX7exX7exXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX21bxX21cxX21cxXaxX3xX5axX12xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1f6xX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xX1bxX21xX22xX23xX3xX382xX5ecxX3xX37exXa3xX18xX1xX3xX78xX8fxX18xX3xXexX1xX6xX9bxX3xX19xXdxX6xX3xXbxX1xX45xXexX3xXadxXdxX2f3xX3axX3xXebxX3xX694xXdxX85xX18xX3xXexXa3xXdxX3xXa6xXa7xX3xX1xXaaxXbxX1d3xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX21xX17xX42xXe3xXaxX12xX382xX116xX3xX3exXdxX57xX4xX3xXexX1xX6xX9bxX3xX42xX43xX3xX3exX1dxX3xXadxXdxX2f3xX3axX3xX6c4xX3axXe3xX85xXexX3xXexXa3xXdxX3xX4xX3axXccxX4xX3xX1xXaaxXbxX3xXcfxXa3xXdxX3xX1xXccxXdxX3xXcfxX6aexX18xX19xX3xX4xX101xX3xXcfxX12axX18xX19xX3xX4xX11axX6xX3xX48xX3axX3bxXexX3xX4dxX17xX6xX18xX1xX3xX18xX19xX1xXdxX57xXbxX3xX18xX383xX9bxX3xX240xX7exX240xX7exX81xX3xX1bxX21xX22xX23xX3xX382xX5ecxX3xX37exXa3xX18xX1xX3xX78xX8fxX18xX3xX4xX1xX17xX3xX16xX5fcxX18xX19xX81xX3xX3exXdxX57xX4xX3xX210xX45xX4xX3xXcfxX695xX18xX1xX3xX4xX101xX3xXcfxX12axX18xX19xX3xX42xX43xX3xX1xXaaxXbxX3xX5xXa3xXdxX3xX4xX1xX8exX6xX3xXcfxX8exX679xX4xX3xX6c4xX3axXe3xX3xXcfxX695xX18xX1xX3xX16xX5ecxX1d3xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX21xX17xX42xXe3xXaxX12xXcxX1xX43xX4xX3xXexX85xX3xX210xX36xXe3xX3xX16xX6xX3xXexX16xX8exXb4xX18xX19xX3xX1xX679xXbxX3xX4xX101xX3xXcfxX12axX18xX19xX3xXcfxXd0xX3xXcfxX383xX18xX19xX3xX694xXebxX3xX3exX1dxX3xX4xX31xX3xXexX1xX6xX9bxX3xX42xX43xX3xX4xX3axXccxX4xX3xX1xXaaxXbxX3xXcfxXa3xXdxX3xX1xXccxXdxX3xXcfxX6aexX18xX19xX3xX4xX101xX3xXcfxX12axX18xX19xX3xX18xX1xX8exX18xX19xX3xXadxXd8dxX3xX3exX116xX3xX19xXdxX6a9xX6xX3xX4xX1xX8eaxX18xX19xX3xX1xX17xX1b1xX4xX3xX694xX1xX12axX18xX19xX3xXadxXd8dxX3xXbxX1xXdxX85xX3axX3xX3exX1dxX17xX3xX1xca4bxX9bxX3xXbxX1xXdxX85xX3axX3xX1xX17xX1b1xX4xX3xX694xX1xX12axX18xX19xX3xXadxXdxX2f3xX3axX3xX6c4xX3axXe3xX85xXexX3xXexX16xX43xX4xX3xXexX3axXe3xX85xX18xX1d3xX3xX1bxXdxX116xX3axX3xX18xX1dxXe3xX3xX42xXc28xX18xX3xXcfxX85xX18xX3xX3exX8exX67dxX18xX19xX3xX9bxX69fxX4xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xX3exXdxX57xX4xX3xX210xX45xX4xX3xXcfxX695xX18xX1xX3xX7xXc8xX3xX4xX101xX3xXcfxX12axX18xX19xX3xX42xX43xX3xX1xXaaxXbxX3xXcfxX2f3xX3xXexX34cxX18xX1xX3xXexX10b9xX3xX5xX57xX3xX7xXc8xX3xXbxX1xXdxX85xX3axX3xXadxXdxX2f3xX3axX3xX6c4xX3axXe3xX85xXexX3xXexX1xX10xX17xX3xX6c4xX3axXe3xX3xXcfxX695xX18xX1xX3xXexXa3xXdxX3xX1bxXdxX116xX3axX3xX2xX252xX20cxX3xX48xX3axX3bxXexX3xX4dxX17xX6xX18xX1xX3xX18xX19xX1xXdxX57xXbxX3xX18xX383xX9bxX3xX240xX7exX240xX7exX1d3xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX21xX17xX42xXe3xXaxX12xX37exX1b1xX4xX3xX42xX3b4xX3xX4xX1xX26xX3xX5xX1dxX3xX3exXaexX18xX3xXcfxX116xX3xX694xb340xX3xXexX1xX3axX3bxXexX3xX7xX17xX18xX19xX3xX3exX8exX67dxX18xX19xX3xX9bxX69fxX4xX3xX18xX1a9xX3axX3xXexX16xX1a9xX18xX3xX5xXa3xXdxX3xXcfxX6xX18xX19xX3xX19xX1cexXe3xX3xX4xX36xX18xX3xXexX16xX36axX3xX5xX67dxX18xX3xXcfxX85xX18xX3xX3exXdxX57xX4xX3xXexX1xX12axX18xX19xX3xX6c4xX3axX6xX3xX18xX19xX1xX695xX3xX6c4xX3axXe3xX85xXexX3xXcfxXa3xXdxX3xX1xXccxXdxX3xXcfxX6aexX18xX19xX3xX4xX101xX3xXcfxX12axX18xX19xX1d3xX3xX4dxX17xX3xX3exX3bxXe3xX81xX3xX4xXb9xX18xX3xXexX1xXc8xX18xX19xX3xX18xX1xXaexXexX3xXexX1xX1a9xX9bxX3xX4xX89xX9bxX3xXexX8eaxX3xXd8fxXexX1xX6xX9bxX3xX42xX43xX3xX3exX1dxX3xXadxXdxX2f3xX3axX3xX6c4xX3axXe3xX85xXexX3xXexXa3xXdxX3xX4xX3axXccxX4xX3xX1xXaaxXbxXd96xX3xX7xX6xX3axX3xX4xX89xX9bxX3xXexX8eaxX3xXd8fxX4xX11axX6xX3xXexXaexXexX3xX4xX36xX3xX4xX101xX3xXcfxX12axX18xX19xXd96xX3xXexXa3xXdxX3xX48xX3axX3bxXexX3xX4dxX17xX6xX18xX1xX3xX18xX19xX1xXdxX57xXbxX3xX18xX383xX9bxX3xX240xX7exX240xX7exX1d3xX0xX5axXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx1650dxX3axXexX1xX17xX16xXaxX12xX22xX3axXc8xX4xX3xX23xX8exX8fxX18xX19xX0xX5axXbxX12
Quốc Hương