Ngày 2-12, Thanh Hóa ghi nhận 95 bệnh nhân mắc COVID-19
(Baothanhhoa.vn) - Thông tin từ Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Thanh Hoá, tính từ 16 giờ, ngày 1-12 đến 16 giờ ngày 2-12, trên địa bàn tỉnh ghi nhận 95 bệnh nhân mắc COVID-19 mới.
af86xb364x13d61x160cbxd886xeb23x134e8x10a4bx141c3xX7x122d7xd95dxc655xc4cbxf846x124ecxX5x12543xXaxafabx13633xebd5x12a5axf656xX3x12a0cxfab6xX2xX18xba6bxX3xXcxX1xX6xca06xX1xX3x12e23xeb7bxX6xX3xX14xX1xXdxX3xX21xX1x1646exX21xX3xbe7fx16317xX3x129bexe322xX21xX1xX3xX21xX1x11ebdxX21xX3x115c7xc263xX4xX3x11369x1281cxb837xde62x13e9exX19xX2xX31xX0x124c3xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX24xX10xX6xbd7fxXaxX12xXcxX1x15433xX21xX14xX3xXexXdxX21xX3xXex13f9fxX3x114e4xX6xX21xX3xX42xX1x1292fxX3x11366x10293xe104xX3xXbxX1xd669xX21xX14xX3xX4xX1xee9bxX21xX14xX3xX5dxf241xX4xX1xX3xX42xX43xX44xX45xX46xX19xX2xX31xX3xXexX73xX21xX1xX3xXcxX1xX6xX21xX1xX3xX24xX77xb469xX1cxX3xXex1002axX21xX1xX3xXexX6bxX3xX2xc7e2xX3xX14xXdxfd21xX1cxX3xX21xX14xX15xX16xX3xX2xX19xX2xX18xX3xX75xef6fxX21xX3xX2xXacxX3xX14xXdxXb0xX3xX21xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX2xX18xX1cxX3xXex11eb0xea97xX21xX3xX75xX86xX6xX3xX34xX15xX21xX3xXexX73xX21xX1xX3xX14xX1xXdxX3xX21xX1xX2exX21xX3xX31xX32xX3xX34xX35xX21xX1xX3xX21xX1xX3bxX21xX3xX3exX3fxX4xX3xX42xX43xX44xX45xX46xX19xX2xX31xX3xX3exc1b9xXdxcd99xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6dxX77xX5dxX16xXaxX12xX0xXdxX3exX14xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX42xX10xX21xXexX10xXd4xXaxX3xX7xXexX16xX5xX10xX9xXax135cexXdxX5dxXexX1xec2cxX3x107f9xb2baxX145xXbxb48cx14d11xX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexX142xX3xX32xX145xXacxXbxX148xX149xXaxX3xX7xXd4xX4xX9xXaxX4bxX4bxXdxX10bxX34xX6xX77xXexX1xX6xX21xX1xX1xX77xX6xX10bx15119xX21xX4bxX21xX10xX13dxX7xX4bxX18xX2xd068xX144xX4bxX2xXacxX17axX5dxX17axX2xXacxX18xX18xX18xX18xXexXacxXacxX32xX2xX2xX5xX145xX10bxf97cxXbxX14xdd74xXd4xX9xX144xX2xX145xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX3xX18xX19xX2xX18xX1cxX3xXcxX1xX6xX21xX1xX3xX24xX25xX6xX3xX14xX1xXdxX3xX21xX1xX2exX21xX3xX31xX32xX3xX34xX35xX21xX1xX3xX21xX1xX3bxX21xX3xX3exX3fxX4xX3xX42xX43xX44xX45xX46xX19xX2xX31xXaxX3xX13dxXdxX5dxXexX1xX9xXaxX144xX145xX145xXaxX3xX1xX10xXdxX14xX1xXexX9xXaxX32xX145xXacxXaxX3xX4bxX12xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6dxX77xX5dxX16xXaxX12xX42x13ac4xX3xXexX1x1582bxX1cxX3xX17axX145xX3xX34xX35xX21xX1xX3xX21xX1xX3bxX21xX3xXbxX1xXa0xXexX3xX7xXdxX21xX1xX3xXexXd4xX77xX21xX14xX3xXexX73xX21xX1xX3xX14x164b1xX3exX142xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6dxX77xX5dxX16xXaxX12x13b41xX3xX5dxX86xX4xX1xX3xX1x10796xX16xX35xX21xX3xXcxXd4xXdxX35xX255xX3x14bb1xb286xX21xX3xX14xX1xXdxX3xX21xX1xX2exX21xX3xXexX1xXd5xX3exX3xX2xX32xX3xX34xX35xX21xX1xX3xX21xX1xX3bxX21xX3xXexXd4xX77xX21xX14xX3xc8fcxX1xX255xX3xX4xXa0xX4xX1xX3xX5xX16xX3xX170xX15xX3xX285xX1xX255xX3xXbxX1xX77xX21xX14xX3xXex11fcbxX6xX3xe106xX148x120b7xX3xX46xX3bxX21xX3xX5x155ebxX3xX31xX1cxX3xXcxX1xb253xX3xXcxX1xXbexX3xb5aaxX1cxX3xXcxXdxXbexX21xX3xX13xX62xX21xX14xX3xX18xX1cxX3xX46xX3bxX21xX3x15c94xb111xX4xX3xX2xf8e3xX10bxX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6dxX77xX5dxX16xXaxX12xX24xX255xX16xX35xX21xX3xXcxX1xX2b2xX3x14edcxX255xX3bxX21xX3xX14xX1xXdxX3xX21xX1xX2exX21xX3xX32xX3xX34xX35xX21xX1xX3xX21xX1xX3bxX21xX3xXexXd4xX77xX21xX14xX3xX285xX1xX255xX3xXbxX1xX77xX21xX14xX3xXexX29fxX6xX3xXexX76xXdxX3xX148xX2a4xX3xX2f2xX255xX3bxX21xX3xX260xXdxX21xX1xX10bxX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6dxX77xX5dxX16xXaxX12xXcx13958xX3xXcxX1xX6xX21xX1xX3xX24xX25xX6xX3xX14xX1xXdxX3xX21xX1xX2exX21xX3xX32xX3xX34xX35xX21xX1xX3xX21xX1xX3bxX21xX3xXexXd4xX77xX21xX14xX3xX285xX1xX255xX3xX4xXa0xX4xX1xX3xX5xX16xX3xX2a2xXbxX1xdc52xXb0xX21xX14xX3xX2ccxX6xX3exX3xX260xX261xX21xX3xX2xX1cxX3xXcxXd4xX37dxXb0xX21xX14xX3xXcxX1xXdxX3xX18xX1cxX3xf309xX62xX21xX14xX3xX260xX261xX21xX3xX2xX1cxX3xXcxX1xXdxX35xX255xX3xX46xX37dxX261xX21xX14xX3xX2xX2d1xX3xX5dxX77xX3xXexXdxXbexXbxX3xX148x15ab8xX4xX3xX34xX35xX21xX1xX3xX21xX1xX3bxX21xX3xX14xX1xXdxX3xX21xX1xX2exX21xX3xXexXd4xX37dxX109xX4xX3xX75xX25xX10bxX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6dxX77xX5dxX16xXaxX12xX24xX255xX16xX35xX21xX3xX39bxX62xX21xX14xX3xX260xX261xX21xX3xX14xX1xXdxX3xX21xX1xX2exX21xX3xX18xX3xX34xX35xX21xX1xX3xX21xX1xX3bxX21xX1cxX3xXexXd4xX77xX21xX14xX3xX75xX25xX3xX4xX25xX3xX2xX3xd042xX255xX6xX3xX7xX15xX21xX14xX3xX5xX2b2xX4xX3xX16xX3xXexXbexX1cxX3xX75xX86xX6xX3xX4xX1xX73xX3xXexX1xX62xX21xX3xX39bxX77xX15xX21xX3x131b7xXbexXexX3xX148xX2a4xX3xX39bxX62xX21xX14xX3xXcxX1xX86xX21xX1xX1cxX3xX2xX3xXexXd4xX77xX21xX14xX3xX285xX1xX255xX3xX4xXa0xX4xX1xX3xX5xX16xX3xX148xX2a4xX3xX39bxX62xX21xX14xX3xX24xX77xX15xX21xX14xX3xX5dxX77xX3xXexXdxXbexXbxX3xX148xX3bfxX4xX3xX34xX35xX21xX1xX3xX21xX1xX3bxX21xX3xX14xX1xXdxX3xX21xX1xX2exX21xX3xXexXd4xX37dxX109xX4xX3xX75xX25xX10bxX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6dxX77xX5dxX16xXaxX12xXcxX1xX86xX3xX148xX2a4xX3xX13xX14xX1xXdxX3xX260xX261xX21xX3xX14xX1xXdxX3xX21xX1xX2exX21xX3xX18xX3xX34xX35xX21xX1xX3xX21xX1xX3bxX21xX3xXexXd4xX77xX21xX14xX3xX285xX1xX255xX3xXbxX1xX77xX21xX14xX3xXexX29fxX6xX3xX2a2xXexX1xX62xX21xX3xX6dx103e7xX21xX1xX3xffb6xXdxX21xX1xX1cxX3xX148xX2a4xX3xXcxXd4xX37dxXb0xX21xX14xX3xX2ccxX3bxX3exX2d1xX10bxX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6dxX77xX5dxX16xXaxX12xX24xX255xX16xX35xX21xX3xX13xX14xX2b2xX4xX3xX2ccx115fcxX4xX3xX14xX1xXdxX3xX21xX1xX2exX21xX3xX2xX3xX34xX35xX21xX1xX3xX21xX1xX3bxX21xX3xXexXd4xX77xX21xX14xX3xX285xX1xX255xX3xX4xXa0xX4xX1xX3xX5xX16xX3xX2a2xX148xX2a4xX3xX13xX14xX2b2xX4xX3xXcxXd4xX255xX21xX14xX2d1xX3xX5dxX77xX3xXexXdxXbexXbxX3xX148xX3bfxX4xX3xX34xX35xX21xX1xX3xX21xX1xX3bxX21xX3xX14xX1xXdxX3xX21xX1xX2exX21xX3xXexXd4xX37dxX109xX4xX3xX75xX25xX10bxX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6dxX77xX5dxX16xXaxX12xX24xX255xX16xX35xX21xX3xX13xX1xX37dxX3xXcxX1xX6xX21xX1xX3xX14xX1xXdxX3xX21xX1xX2exX21xX3xX2b8xX3xX34xX35xX21xX1xX3xX21xX1xX3bxX21xX3xX426xX255xX6xX3xX7xX15xX21xX14xX3xX5xX2b2xX4xX3xX16xX3xXexXbexX3xX2a2xX148xX2a4xX3xX347xX1xX37dx15bbfxX21xX14xX3xX13xX14xX1xXdxX3xX18xX1cxX3xX148xX2a4xX3xX501xX2exX255xX3xX2ccxX3bxX3exX3xX2xX2d1xX10bxX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6dxX77xX5dxX16xXaxX12xX24xX255xX16xX35xX21xX3xbceaxX255xX6xX21xX3xX260xX261xX21xX3xX14xX1xXdxX3xX21xX1xX2exX21xX3xX2xX3xX34xX35xX21xX1xX3xX21xX1xX3bxX21xX3xXexXd4xX77xX21xX14xX3xX285xX1xX255xX3xX4xXa0xX4xX1xX3xX5xX16xX3xX2a2xX148xX2a4xX3xXcxXd4xX255xX21xX14xX3xX24xX76xX2d1xX3xX5dxX77xX3xXexXdxXbexXbxX3xX148xX3bfxX4xX3xX34xX35xX21xX1xX3xX21xX1xX3bxX21xX3xX14xX1xXdxX3xX21xX1xX2exX21xX3xXexXd4xX37dxX109xX4xX3xX75xX25xX10bxX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6dxX77xX5dxX16xXaxX12xX24xX255xX16xX35xX21xX3xX621xX255xd28dxX21xX14xX3xX2f2xX37dxX261xX21xX14xX3xX14xX1xXdxX3xX21xX1xX2exX21xX3xX18xX3xX34xX35xX21xX1xX3xX21xX1xX3bxX21xX3xXexXd4xX77xX21xX14xX3xX285xX1xX255xX3xX4xXa0xX4xX1xX3xX5xX16xX3xX2a2xX148xX2a4xX3xX621xX255xX6a4xX21xX14xX3xX2ccx1169fxX4xX3xX2xX1cxX3xX621xX255xX6a4xX21xX14xX3xXcxX1xXa0xXdxX3xX2xX2d1xX3xX5dxX77xX3xXexXdxXbexXbxX3xX148xX3bfxX4xX3xX34xX35xX21xX1xX3xX21xX1xX3bxX21xX3xX14xX1xXdxX3xX21xX1xX2exX21xX3xXexXd4xX37dxX109xX4xX3xX75xX25xX10bxX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6dxX77xX5dxX16xXaxX12xX24xX255xX16xX35xX21xX3xXcxX1xX76xX4xX1xX3xXcxX1xX15xX21xX1xX3xX14xX1xXdxX3xX21xX1xX2exX21xX3xX2xX3xX34xX35xX21xX1xX3xX21xX1xX3bxX21xX3xXexXd4xX77xX21xX14xX3xX285xX1xX255xX3xX4xXa0xX4xX1xX3xX5xX16xX3xX2a2xX148xX2a4xX3xXcxX1xX76xX4xX1xX3xX2ccxX77xX21xX14xX2d1xX3xX5dxX77xX3xXexXdxXbexXbxX3xX148xX3bfxX4xX3xX34xX35xX21xX1xX3xX21xX1xX3bxX21xX3xX14xX1xXdxX3xX21xX1xX2exX21xX3xXexXd4xX37dxX109xX4xX3xX75xX25xX10bxX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6dxX77xX5dxX16xXaxX12xX24xX255xX16xX35xX21xX3xXcxX1xXdxX35xX255xX3xX24xX25xX6xX3xX14xX1xXdxX3xX21xX1xX2exX21xX3xX18xX3xX34xX35xX21xX1xX3xX21xX1xX3bxX21xX3xXexXd4xX77xX21xX14xX3xX285xX1xX255xX3xX4xXa0xX4xX1xX3xX5xX16xX3xX170xX15xX3xX285xX1xX255xX3xXbxX1xX77xX21xX14xX3xXexX29fxX6xX3xX2a2xX2f2xX2a4xX3xXcxX1xXdxX35xX255xX3xX13xX14xX255xX16xXd5xX21xX3xX2xX1cxX3xXcxX1xXdxX35xX255xX3xXcxXd4xX255xX21xX14xX3xX2xX2d1xX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6dxX77xX5dxX16xXaxX12xX24xX255xX16xX35xX21xX3x121c0xXd5xX21xX3xX39bxX86xX21xX1xX3xX14xX1xXdxX3xX21xX1xX2exX21xX3xX2xX3xX34xX35xX21xX1xX3xX21xX1xX3bxX21xX3xXexXd4xX77xX21xX14xX3xX285xX1xX255xX3xX4xXa0xX4xX1xX3xX5xX16xX3xX2a2xXcxX1xX86xX3xXexXd4xc368xX21xX3xX621xX255xXa0xX21xX3xX2ccxX15xX77xX2d1xX3xX5dxX77xX3xXexXdxXbexXbxX3xX148xX3bfxX4xX3xX34xX35xX21xX1xX3xX21xX1xX3bxX21xX3xX14xX1xXdxX3xX21xX1xX2exX21xX3xXexXd4xX37dxX109xX4xX3xX75xX25xX10bxX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6dxX77xX5dxX16xXaxX12xX32xX32xX3xX34xX35xX21xX1xX3xX21xX1xX3bxX21xX3xXexXd4xc2f4xX3xX170x13509xX3xXexX6bxX3xX4xXa0xX4xX3xXexX73xX21xX1xX1cxX3xXexX1xX15xX21xX1xX3xXbxX1xX81xX3xX285xX1xXa0xX4xX3xX75xX6xX21xX14xX3xX4xXa0xX4xX1xX3xX5xX16xX3xXexX1xX10xX77xX3xX426xX255xX16xX3xX75xX86xX21xX1xX1cxX3xX14xX235xX3exX142xX3xX24xX255xX16xX35xX21xX3xX6dxXa0xX3xXcxX1xX37dxX109xX4xX3xX2xX3xX2a2xX148xX2a4xX3xX39bxXdxX8cfxX21xX3xX621xX255xX6xX21xX14xX2d1xX149xX3xX24xX255xX16xX35xX21xX3xX39bxX62xX21xX14xX3xX260xX261xX21xX3xX2b8xX3xX2a2xX148xX2a4xX3xX39bxX62xX21xX14xX3xX24xX7bxX6xX2d1xX149xX3xX24xX255xX16xX35xX21xX3xX24xX15xX3xXcxXd4xX255xX21xX14xX3xX2xX3xX2a2xX148xX2a4xX3xX24xX15xX3xX39bxX62xX21xX14xX2d1xX149xX3xX24xX255xX16xX35xX21xX3xX2ccxX6xX21xX14xX3xX42xX1xXa0xX21xX1xX3xX2xX3xX2a2xX148xX2a4xX3xX39bxX235xX21xX14xX3xX2ccxX37dxX261xX21xX14xX2d1xX149xX3xX24xX255xX16xX35xX21xX3xX13xX14xX6xX3xX260xX261xX21xX3xX18xX3xX2a2xX148xX2a4xX3xX13xX14xX6xX3xXcxXd4xX255xX21xX14xX2d1xX149xX3xXcxX1xX86xX3xX148xX2a4xX3xX13xX14xX1xXdxX3xX260xX261xX21xX3xX18xX3xX2a2xX4xf336xX21xX14xX3xX148xX2a4xX3xX24xX6a4xXdxX3xX24xX15xX2d1xX149xX3xX24xX255xX16xX35xX21xX3xX13xX14xX2b2xX4xX3xX2ccxX537xX4xX3xX2b8xX3xX2a2xX148xX2a4xX3xX42xX6xX77xX3xXcxX1xX86xX21xX1xX3xX18xX1cxX3xX13xX14xX2b2xX4xX3xXcxXd4xX255xX21xX14xX3xX2xX2d1xX149xX3xX24xX255xX16xX35xX21xX3xX13xX62xX21xX14xX3xX42xX81xX21xX14xX3xX144xX3xX2a2xX148xX2a4xX3xXcxXd4xX255xX21xX14xX3xX42xX1xXa4xX21xX1xX3xX2xX1cxX3xXcxX37dxX5ecxX21xX14xX3xX2ccxb418xX21xX1xX3xX2xX1cxX3xX42xX62xX21xX14xX3xX2ccxXdxXd5xX3exX3xX2xX1cxX3xXcxXbexX3xX13xX62xX21xX14xX3xX18xX1cxX3xX44xX76xX21xX3xX24xX7bxX6xX3xX2xX1cxX3xX501xXdxX21xX1xX3xX44bxX1xX62xXdxX3xX2xX1cxX3xX83cxXd5xX21xX3xX501x13709xX3xX2xX2d1xX149xX3xX24xX255xX16xX35xX21xX3xX621xX255xX6xX21xX3xX24xX25xX6xX3xX18xX3xX2a2xX148xX2a4xX3xX13xX6xX3exX3xXcxXdxXbexX21xX2d1xX149xX3xX24xX255xX16xX35xX21xX3xX621xX255xX6a4xX21xX14xX3xX2f2xX37dxX261xX21xX14xX3xX18xX3xX2a2xX148xX2a4xX3xXcxXdxXd5xX21xX3xXcxXd4xX6xX21xX14xX3xX2xX1cxX3xX621xX255xX6a4xX21xX14xX3xXcxX1xXa0xXdxX3xX2xX2d1xX149xX3xXcxX347xX3xX260x1480dxX3exX3xX260xX261xX21xX3xX2xX3xX2a2xXbxX1xX37dxXb0xX21xX14xX3xX621xX255xX6a4xX21xX14xX3xX42xX37dxX2d1xX149xX3xX24xX255xX16xX35xX21xX3xXcxX1xX76xX4xX1xX3xXcxX1xX15xX21xX1xX3xX18xX3xX2a2xX148xX2a4xX3xXcxX1xX76xX4xX1xX3xX621xX255xX6a4xX21xX14xX3xX2xX1cxX3xXcxX1xX76xX4xX1xX3xX6dxX4fdxX21xX1xX3xX2xX2d1xX149xX3xXcxX347xX3xXcxX1xX6xX21xX1xX3xX24xX25xX6xX3xXacxX3xX2a2xXbxX1xX37dxXb0xX21xX14xX3xX39bxX62xX21xX14xX3xXcxX1xX2b2xX3xX2xX1cxX3xX24xX77x1568exX21xX14xX3xX621xX255xX6xX21xX14xX3xX18xX1cxX3xXcxX1xXdxX35xX255xX3xX44xX3bxX21xX3xX2xX1cxX3xX24xX15xX3exX3x161ffxX235xX21xX14xX3xX2xX1cxX3xf21fxX21xX3xX24xX37dxX21xX14xX3xX2xX2d1xX149xX3xX24xX255xX16xX35xX21xX3xXcxX1xXdxX35xX255xX3xX24xX25xX6xX3xX18xX3xX2a2xX148xX2a4xX3xXcxX1xXdxX35xX255xX3xc6d1xXdxX6xX21xX14xX3xX2xX1cxX3xXcxX1xX86xX3xXexXd4xX873xX21xX3xXcxX1xXdxX35xX255xX3xX24xX25xX6xX3xX2xX2d1xX149xX3xX24xX255xX16xX35xX21xX3xXcxX1xX2b2xX3xX2f2xX255xX3bxX21xX3xX2xX145xX3xX2a2xX148xX2a4xX3xX2f2xX255xX3bxX21xX3xX501xXdxX21xX1xX3xX2xX1cxX3xXcxXd4xX37dxXb0xX21xX14xX3xX2f2xX255xX3bxX21xX3xX2xX1cxX3xX2f2xX255xX3bxX21xX3xXcxX1xXdxXd5xX21xX3xX2xX1cxX3xX2f2xX255xX3bxX21xX3xX24xX37dxX21xX14xX3xX2xX1cxX3xX2f2xX255xX3bxX21xX3xX260xXdxX21xX1xX3xX2b8xX1cxX3xXcxX1xX255xX2exX21xX3xX501xXdxX21xX1xX3xX2b8xX2d1xX149xX3xX24xX255xX16xX35xX21xX3xXcxX1xX37dxXb0xX21xX14xX3xX2f2xX255xX3bxX21xX3xX18xX3xX2a2xX148xX2a4xX3xX2ccxX37dxX261xX21xX14xX3xX260xX261xX21xX2d1xX149xX3xX24xX255xX16xX35xX21xX3xXcxXd4xXdxX35xX255xX3xX260xX261xX21xX3xX2xX3xX2a2xX148xX2a4xX3xXcxX1xX2b2xX3xXcxX1xXbexX2d1xX149xX3xX24xX255xX16xX35xX21xX3xX44xXa34xX21xX1xX3xX2ccxX6e0xX4xX3xX2xX3xX2a2xX148xX2a4xX3xX44xXa34xX21xX1xX3xX621xX255xX6xX21xX14xX2d1xX149xX3xX24xX255xX16xX35xX21xX3xX83cxXd5xX21xX3xX39bxX86xX21xX1xX3xX32xX3xX2a2xX148xX2a4xX3xX39bxX86xX21xX1xX3xX42xX62xX21xX14xX3xX2xX1cxX3xX621xX255xX2abxX3xX2ccxX6e0xX4xX3xX2xX1cxX3xX83cxXd5xX21xX3xXcxX1xXa0xXdxX3xX2b8xX2d1xX10bxX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6dxX77xX5dxX16xXaxX12xXcxXa4xX21xX1xX3xXexX6bxX3xX21xX14xX15xX16xX3xX18xf03bxX19xX17axX19xX18xX145xX18xX2xX3xX75xXbexX21xX3xX21xX6xX16xX1cxX3xXcxX1xX6xX21xX1xX3xX24xX77xXa0xX3xX14xX1xXdxX3xX21xX1xX2exX21xX3xX18xX10bxXacxX31xX31xX3xX34xX35xX21xX1xX3xX21xX1xX3bxX21xX3xX42xX43xX44xX45xX46xX19xX2xX31xX3xX4xX6e0xX21xX14xX3xX5dxX235xX21xX149xX3xX2xX10bxX144xX2xX17axX3xX21xX14xX37dxXb0xXdxX3xX75xXdxX8cfxX255xX3xXexXd4xX86xX3xX285xX1xX29fxXdxX3xX75xX37dxX5ecxX4xX3xXd4xX6xX3xX170xXdxX35xX21xX149xX3xX2xX18xX3xX34xX35xX21xX1xX3xX21xX1xX3bxX21xX3xXexdcfbxX3xX170xX77xX21xX14xX10bxX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX6dxX77xX5dxX16xXaxX12xX39bxXbexX21xX3xX21xX6xX16xX1cxX3xXexXd4xXd5xX21xX3xX75xX86xX6xX3xX34xX15xX21xX3xXexX77xX15xX21xX3xXexX73xX21xX1xX3xX75xX2a4xX3xXexXd4xXdxX20fxX21xX3xX285xX1xX6xXdxX3xX75xX37dxX5ecxX4xX3xX1xX261xX21xX3xX18xX10bxX144xX3xXexXd4xXdxX35xX255xX3xX3ex14eacxXdxX3xXexXdxXd5xX3exX3xX170xX3fxX4xX3xX148xXdxX21xX3xXbxX1xX7bxX21xX14xX3xX42xX43xX44xX45xX46xX19xX2xX31xX10bxX3xXcxXd4xX77xX21xX14xX3xX18xX17axX3xX14xXdxXb0xX3xX426xX255xX6xX3xX75xX2a4xX3xXexX1xX2cdxX4xX3xX1xXdxX35xX21xX3xX148xf8b5xXexX3xX21xX14xX1xXdxX35xX3exX3xX34xXb46xX21xX14xX3xXb64xXcxX19xX347xX42xXb64xX3xX17axX10bxX2b8xXacxX32xX3xX3exf769xX255xX3xXexX76xXdxX3xX4xXa0xX4xX3xX75xX261xX21xX3xX170xX86xX3xX16xX3xXexXbexX3xXexXd4xX77xX21xX14xX3xXexX73xX21xX1xX10bxX0xX4bxXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxXb6cxX255xXexX1xX77xXd4xXaxX12xXcxX62xX3xX24xX15xX0xX4bxXbxX12
Tô Hà