Trung tâm đào tạo bóng đá cộng đồng Blue Sky Việt Hùng trao học bổng cho làng trẻ em SOS Thanh Hóa
(Baothanhhoa.vn) - Trung tâm đào tạo bóng đá cộng đồng Blue Sky Việt Hùng tổ chức trao học bổng đào tạo bóng đá toàn phần cho 16 cháu đang học tập và sinh sống tại Làng trẻ em SOS Thanh Hóa.
759fx892bxcd78xcb6dxa2faxc9a0x9cedx778axe5e3xX7x7cecx82b7x9603xdda5xeaccx87b7xX5x88edxXaxa929xXcxea03xdd5dxc463xf422xX3xXexab58xb58cxX3xc1faxc6a3xedacxX3xXexde73xX1fxX3x82f4xa107xX16xX17xX3xX1dxa98cxX3xX4xabf0xX16xX17xX3xX1dxb6efxX16xX17xX3xde79xX5xX15xX10xX3xb03ax98aaxf192xX3xe51axXdxefcaxXexX3xf27ex9ad2xX16xX17xX3xXexX14xX6xX1fxX3xX1xea89xX4xX3xX25x9d9exX16xX17xX3xX4xX1xX1fxX3xX5xX1exX16xX17xX3xXexX14x8572xX3xX10xX1bxX3xX3cxa26cxX3cxX3xXcxX1xX6xX16xX1xX3xX45xX26xX6xX0xc02dxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX45xX10xX6xc5ccxXaxX12xXcxX14xX15xX16xX17xX3xXexX1axX1bxX3xX1dxX1exX1fxX3xXexX22xX1fxX3xX25xX26xX16xX17xX3xX1dxX2bxX3xX4xX2exX16xX17xX3xX1dxX33xX16xX17xX3xX37xX5xX15xX10xX3xX3cxX3dxX3exX3xX40xXdxX42xXexX3xX45xX46xX16xX17xX3xXexX54xX3xX4xX1xa840xX4xX3xXexX14xX6xX1fxX3xX1xX50xX4xX3xX25xX54xX16xX17xX3xX1dxX1exX1fxX3xXexX22xX1fxX3xX25xX26xX16xX17xX3xX1dxX2bxX3xXexX1fxX1exX16xX3xXbxX1xfcbaxX16xX3xX4xX1xX1fxX3xX2xdaa3xX3xX4xX1xX2bxX15xX3xX1dxX6xX16xX17xX3xX1xX50xX4xX3xXexfc5cxXbxX3xd0a3xX1exX3xX7xXdxX16xX1xX3xX7x75fcxX16xX17xX3xXexX22xXdxX3xe079xX1exX16xX17xX3xXexX14xX63xX3xX10xX1bxX3xX3cxX69xX3cxX3xXcxX1xX6xX16xX1xX3xX45xX26xX6xd883xX0xX76xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxc11exX10xX16xXexX10xX14xXaxX12xX0xXdxX1bxX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX88xXexX1xX15xX1bxX25xX3xXdxX145xX10xX16xXexX10xX14xXaxX3xX7xXexX3exX5xX10xX9xXaxb7f5xXdxX88xXexX1xd1a1xX3xXf7xd214xa99bxXbx9843x80d2xX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX175xX3x9305x9f08xX187xXbxX17bxX17cxXaxX3xX7xX14xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX175xX76xX76xXdxX135xX25xX6xX1fxXexX1xX6xX16xX1xX1xX1fxX6xX135xX10bxX16xX76xX16xX10xX170xX7xX76xX2x75c9xX186xX178xX76xX2xX187xX179xX88xX2xX179xX1b1xX179x8cd7xba7bxX178xXexX1b1xX1bexX1bexX2xX187xX5xX179xX135xef7exXbxX17x7b7bxX14xX9xX2xabe0xX187xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX16xX17xX3xXexX1axX1bxX3xX1dxX1exX1fxX3xXexX22xX1fxX3xX25xX26xX16xX17xX3xX1dxX2bxX3xX4xX2exX16xX17xX3xX1dxX33xX16xX17xX3xX37xX5xX15xX10xX3xX3cxX3dxX3exX3xX40xXdxX42xXexX3xX45xX46xX16xX17xX3xXexX14xX6xX1fxX3xX1xX50xX4xX3xX25xX54xX16xX17xX3xX4xX1xX1fxX3xX5xX1exX16xX17xX3xXexX14xX63xX3xX10xX1bxX3xX3cxX69xX3cxX3xXcxX1xX6xX16xX1xX3xX45xX26xX6xXaxX3xX76xX12xX0xX76xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX145xX6xXbxXexXdxX1fxX16xXaxX12xX11cxd643xX16xX1xX3xX1dxX22xX1fxX3xXcxX14xX15xX16xX17xX3xXexX1axX1bxX3xX1dxX1exX1fxX3xXexX22xX1fxX3xX25xX26xX16xX17xX3xX1dxX2bxX3xX4xX2exX16xX17xX3xX1dxX33xX16xX17xX3xX37xX5xX15xX10xX3xX3cxX3dxX3exX3xX40xXdxX42xXexX3xX45xX46xX16xX17xe90cxX3xX1dxX22xXdxX3xX88xXdxX42xX16xX3xX11cxX1exX16xX17xX3xXexX14xX63xX3xX10xX1bxX3xX3cxX69xX3cxX3xXcxX1xX6xX16xX1xX3xX45xX26xX6xX3xX4xX46xX16xX17xX3xX4xX2bxX4xX3xX45xX11cxX40xX3xX10bxX1exX3xX1xX50xX4xX3xX10bxXdx897dxX16xX3xX4xcca6xX6xX3xXexX14xX15xX16xX17xX3xXexX1axX1bxX3xX4xX1xf906xXbxX3xe014xX16xX1xX3xX5xa963xX15xX3xX16xXdxX42xX1bxX3xX10bxab89xXdxX3xX4xX2bxX4xX3xX1xX50xX4xX3xX10bxXdxX2d1xX16xX3xX1bxX2f5xXdxX3xX1dxa17fxX16xX3xXexaf7bxX3xX11cxX1exX16xX17xX3xXexX14xX63xX3xX10xX1bxX3xX3cxX69xX3cxX3xXcxX1xX6xX16xX1xX3xX45xX26xX6xX135xX0xX76xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX37xX1fxX88xX3exXaxX12xX11cxX6xX16xX3xXex7901xX6xX3xXexd553xX16xX1xX3xX3exX2d1xX15xX3xX10bxX2f5xXdxX3xXexX14xX2bxXdxX3xX25xX26xX16xX17xX3xXexX14xf9b7xX16xX296xX3xX10bxX2f5xXdxX3xX1bxX1fxX16xX17xX3xX1bxX15xX114xX16xX3xX4xX26xX3xXexX1xX2d1xX1bxX3xX16xX1xXdxdca5xX15xX3xX4xX1xX2bxX15xX296xX3xX1dxcd46xX4xX3xX25xXdxX42xXexX3xX5xX1exX3xX4xX2bxX4xX3xX4xX1xX2bxX15xX3xX4xX26xX3xX1xX1fxX1exX16xX3xX4xX2e7xX16xX1xX3xX3dxX1xX26xX3xX3dxX1xa6f9xX16xX296xX3xX17xX387xXbxX3xX16xX1xXdxX37dxX15xX3xX1dxXdxX37dxX15xX3xX3dxX1xc949xX16xX17xX3xX1bxX6xX3exX3xX1bxX3aexX16xX3xX4xX26xX3xX4x9a98xX3xX1xX2exXdxX3xX1dxX2ecx78daxX4xX3xX10bxX15xXdxX3xX4xX1xX3d3xXdxX296xX3xX1dxX2ecxX3dbxX4xX3xXexX14xX2e7xXdxX3xX16xX17xX1xXdxX42xX1bxX3xX1bxX3c3xXdxX3xXexX14xX2ecxc09dxX16xX17xX3xX1dxX1exX1fxX3xXexX22xX1fxX3xX25xX26xX16xX17xX3xX1dxX2bxX3xX4xX1xc9f7xXexX3xX5xX2ecxX3dbxX16xX17xX296xX3xX16xX17xX1exX3exX3xX2xX2xfc0bxX2xX2xX296xX3xXcxX14xX15xX16xX17xX3xXexX1axX1bxX3xX1dxX1exX1fxX3xXexX22xX1fxX3xX25xX26xX16xX17xX3xX1dxX2bxX3xX4xX2exX16xX17xX3xX1dxX33xX16xX17xX3xX37xX5xX15xX10xX3xX3cxX3dxX3exX3xX40xXdxX42xXexX3xX45xX46xX16xX17xX3xX1dxX258xX3xXexX54xX3xX4xX1xXc7xX4xX3xX5xbabexX3xXexX14xX6xX1fxX3xX1xX50xX4xX3xX25xX54xX16xX17xX3xX1dxX1exX1fxX3xXexX22xX1fxX3xX25xX26xX16xX17xX3xX1dxX2bxX3xXexX1fxX1exX16xX3xXbxX1xXefxX16xX3xX4xX1xX1fxX3xX2xXf7xX3xX4xX1xX2bxX15xX3xX1dxX6xX16xX17xX3xX1xX50xX4xX3xXexX108xXbxX3xX10bxX1exX3xX7xXdxX16xX1xX3xX7xX114xX16xX17xX3xXexX22xXdxX3xX11cxX1exX16xX17xX3xXexX14xX63xX3xX10xX1bxX3xX3cxX69xX3cxX3xXcxX1xX6xX16xX1xX3xX45xX26xX6xX135xX0xX76xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX145xX10xX16xXexX10xX14xXaxX12xX0xXdxX1bxX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX145xX10xX16xXexX10xX14xXaxX3xX7xXexX3exX5xX10xX9xXaxX170xXdxX88xXexX1xX175xX3xXf7xX178xX179xXbxX17bxX17cxX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX175xX3xX186xX1bexX186xXbxX17bxX17cxXaxX3xX7xX14xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX175xX76xX76xXdxX135xX25xX6xX1fxXexX1xX6xX16xX1xX1xX1fxX6xX135xX10bxX16xX76xX16xX10xX170xX7xX76xX2xX1b1xX186xX178xX76xX2xX187xX179xX88xX2xX179xX1b1xX179xX1d0xX178xX1d0xXexXf7xX1bexX1b1xX186xX187xX5xX179xX135xX1c9xXbxX17xX1ccxX14xX9xX2xX186xX1b1xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX16xX17xX3xXexX1axX1bxX3xX1dxX1exX1fxX3xXexX22xX1fxX3xX25xX26xX16xX17xX3xX1dxX2bxX3xX4xX2exX16xX17xX3xX1dxX33xX16xX17xX3xX37xX5xX15xX10xX3xX3cxX3dxX3exX3xX40xXdxX42xXexX3xX45xX46xX16xX17xX3xXexX14xX6xX1fxX3xX1xX50xX4xX3xX25xX54xX16xX17xX3xX4xX1xX1fxX3xX5xX1exX16xX17xX3xXexX14xX63xX3xX10xX1bxX3xX3cxX69xX3cxX3xXcxX1xX6xX16xX1xX3xX45xX26xX6xXaxX3xX76xX12xX0xX76xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX37xX1fxX88xX3exXaxX12xXcxX14xX15xX16xX17xX3xXexX1axX1bxX3xX1dxX1exX1fxX3xXexX22xX1fxX3xX25xX26xX16xX17xX3xX1dxX2bxX3xX4xX2exX16xX17xX3xX1dxX33xX16xX17xX3xX37xX5xX15xX10xX3xX3cxX3dxX3exX3xX40xXdxX42xXexX3xX45xX46xX16xX17xX3xX1dxX2ecxX3dbxX4xX3xXexX1xX1exX16xX1xX3xX5xX108xXbxX3xX10bxX2f5xXdxX3xX1bxX2e4xX4xX3xX1dxba11xX4xX1xX3xXexX22xX1fxX3xX7xX1axX16xX3xX4xX1xX3d3xXdxX3xX25xX54xX3xX643xX4xX1xX3xX4xX1xX1fxX3xX4xX2bxX4xX3xX4xX1xX2bxX15xX3xXexX1xX6xX16xX1xX3xXexX1xXdxX30axX15xX3xX16xXdxX2d1xX16xX296xX3xX16xX1xXdxX3xX1dxX33xX16xX17xX3xX4xX26xX3xX4xX3d3xX3xX1xX2exXdxX3xXexX1xX6xX1bxX3xX17xXdxX6xX3xXexX108xXbxX3xX5xX15xX3exX42xX16xX296xX3xXexX1xXdxX3xX1dxX416xX15xX296xX3xX14xc3eexX16xX3xX5xX15xX3exX42xX16xX3xX7xXc7xX4xX3xX3dxX1xX344xX10xX296xX3xX16xX1axX16xX17xX3xX4xX6xX1fxX3xXexX1xddcexX3xX4xX1xX416xXexX135xX3xXcxX1xX400xXdxX3xX17xXdxX6xX16xX3xe3e2xX15xX6xX296xX3xXcxX14xX15xX16xX17xX3xXexX1axX1bxX3xX1dxX258xX3xXexX108xXbxX3xXexX14xX15xX16xX17xX3xX1dxXefxX15xX3xXexX2ecxX3xX4xX3d3xX3xX7xae82xX3xX10bxX108xXexX3xX4xX1xX416xXexX296xX3xXexX14xX6xX16xX17xX3xXexX1xXdxX30axXexX3xX25x8258xX3xX1xXdxX42xX16xX3xX1dxX22xXdxX296xX3xX7xX1axX16xX3xX25xX26xX16xX17xX3xX1dxX2bxX3xXexXdxX2d1xX15xX3xX4xX1xX15xf0e3xX16xX3xX6dbxX15xX114xX4xX3xXexX30axX17cxX3xX1dxX33xX16xX17xX3xXexX1xX400xXdxX3xXbxX1xX114xXdxX3xX1xX3dbxXbxX3xX10bxX2f5xXdxX3xXcxX14xX15xX16xX17xX3xXexX1axX1bxX3xX37xX5xX15xX10xX3xX3cxX3dxX3exX3xX45xX1exX3x8b0exX2exXdxX3xX10bxX1exX3xX25xX2exX3xXbxX1xX108xX16xX3xX4xX1xX15xX3exX2d1xX16xX3xX1bxX3c3xX16xX3xX4xX2d5xX6xX3xX11cxXdxX2d1xX16xX3xX1dxX1fxX1exX16xX3xX25xX26xX16xX17xX3xX1dxX2bxX3xX40xXdxX42xXexX3xX774xX6xX1bxX3xXexX15xX3exX6c9xX16xX3xX4xX1xX50xX16xX3xX10bxX1exX3xX1dxX1exX1fxX3xXexX22xX1fxX3xX1dxX2exXdxX3xX16xX17xc204xX3xX1xX15xX416xX16xX3xX5xX15xX3exX42xX16xX3xX10bxXdxX2d1xX16xX3xX4xX1xX416xXexX3xX5xX2ecxX3dbxX16xX17xX135xX0xX76xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX145xX10xX16xXexX10xX14xXaxX12xX0xXdxX1bxX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX145xX10xX16xXexX10xX14xXaxX3xX7xXexX3exX5xX10xX9xXaxX170xXdxX88xXexX1xX175xX3xXf7xX178xX179xXbxX17bxX17cxX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX175xX3xX186xX1bexX186xXbxX17bxX17cxXaxX3xX7xX14xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX175xX76xX76xXdxX135xX25xX6xX1fxXexX1xX6xX16xX1xX1xX1fxX6xX135xX10bxX16xX76xX16xX10xX170xX7xX76xX2xX1b1xX186xX178xX76xX2xX187xX179xX88xX2xX179xX1b1xX179xX1d0xX1bexX1b1xXexX2xX179xX1bdxX1bdxX2xX5xX179xX135xX1c9xXbxX17xX1ccxX14xX9xX1bdxX1bexX1b1xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX16xX17xX3xXexX1axX1bxX3xX1dxX1exX1fxX3xXexX22xX1fxX3xX25xX26xX16xX17xX3xX1dxX2bxX3xX4xX2exX16xX17xX3xX1dxX33xX16xX17xX3xX37xX5xX15xX10xX3xX3cxX3dxX3exX3xX40xXdxX42xXexX3xX45xX46xX16xX17xX3xXexX14xX6xX1fxX3xX1xX50xX4xX3xX25xX54xX16xX17xX3xX4xX1xX1fxX3xX5xX1exX16xX17xX3xXexX14xX63xX3xX10xX1bxX3xX3cxX69xX3cxX3xXcxX1xX6xX16xX1xX3xX45xX26xX6xXaxX3xX76xX12xX0xX76xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX37xX1fxX88xX3exXaxX12xX145xX2bxX4xX3xX1xX15xX416xX16xX3xX5xX15xX3exX42xX16xX3xX10bxXdxX2d1xX16xX3xX3dxX1xX3c3xX16xX17xX3xX4xX1x7d2bxX3xX4xX26xX3xXexX14xX348xX16xX1xX3xX1dxX2exX3xX4xX1xX15xX3exX2d1xX16xX3xX1bxX3c3xX16xX3xX4xX6xX1fxX3xX1bxX1exX3xX4xX360xX16xX3xX3dxX71bxXbxX3xXexX1xX400xXdxX3xX16xX3aexX1bxX3xX25xX3aexXexX3xXexX1axX1bxX3xX5xe7c0xX3xX1xX50xX4xX3xX10bxXdxX2d1xX16xX3xX1dxX6c9xX3xX1dxX2ecxX6xX3xX14xX6xX3xX16xX1x8418xX16xX17xX3xX17xXdxX2bxX1fxX3xXexX14xX348xX16xX1xX3xXbxX1xX46xX3xX1xX3dbxXbxX3xX4xX1xX1fxX3xXexX30exX16xX17xX3xX1xX50xX4xX3xX10bxXdxX2d1xX16xX296xX3xX17xXdxceefxXbxX3xX4xX2bxX4xX3xX1xX50xX4xX3xX10bxXdxX2d1xX16xX3xX3dxX1xX3c3xX16xX17xX3xX4xX1xX919xX3xX4xX26xX3xX16xX1xX96axX16xX17xX3xX17xXdxX1axX3exX3xXbxX1xX996xXexX3xXexX1xX1fxX2e7xXdxX3xX1bxX2bxXdxX3xXexX14xX2d1xX16xX3xX7xX1axX16xX3xXexX108xXbxX3xX1bxX1exX3xX4xX360xX16xX3xX16xX3aexX1bxX3xX25xX3aexXexX3xX10bxX1exX3xXexX1xe24fxX4xX3xX1xX1exX16xX1xX3xXexX1xX1exX16xX1xX3xXexX1xX22xX1fxX3xX16xX1xX96axX16xX17xX3xX3dx8947xX3xX16xbc7axX16xX17xX3xX4xX3d3xX3xX25xX2e7xX16xX3xX4xX2d5xX6xX3xX25xX2exX3xX1bxX3c3xX16xX3xX25xX26xX16xX17xX3xX1dxX2bxX135xX0xX76xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX145xX10xX16xXexX10xX14xXaxX12xX0xXdxX1bxX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX145xX10xX16xXexX10xX14xXaxX3xX7xXexX3exX5xX10xX9xXaxX170xXdxX88xXexX1xX175xX3xXf7xX178xX179xXbxX17bxX17cxX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX175xX3xX1bexX187xX1d0xXbxX17bxX17cxXaxX3xX7xX14xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX175xX76xX76xXdxX135xX25xX6xX1fxXexX1xX6xX16xX1xX1xX1fxX6xX135xX10bxX16xX76xX16xX10xX170xX7xX76xX2xX1b1xX186xX178xX76xX2xX187xX179xX88xX2xX179xX1b1xX179xX1d0xX1bexX179xXexX2xX1bdxX187xX186xX179xX5xX179xX135xX1c9xXbxX17xX1ccxX14xX9xX1d0xX2xX179xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX16xX17xX3xXexX1axX1bxX3xX1dxX1exX1fxX3xXexX22xX1fxX3xX25xX26xX16xX17xX3xX1dxX2bxX3xX4xX2exX16xX17xX3xX1dxX33xX16xX17xX3xX37xX5xX15xX10xX3xX3cxX3dxX3exX3xX40xXdxX42xXexX3xX45xX46xX16xX17xX3xXexX14xX6xX1fxX3xX1xX50xX4xX3xX25xX54xX16xX17xX3xX4xX1xX1fxX3xX5xX1exX16xX17xX3xXexX14xX63xX3xX10xX1bxX3xX3cxX69xX3cxX3xXcxX1xX6xX16xX1xX3xX45xX26xX6xXaxX3xX76xX12xX0xX76xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX37xX1fxX88xX3exXaxX12xX45xXdxX42xX16xX3xXexX22xXdxX296xX3xXcxX14xX15xX16xX17xX3xXexX1axX1bxX3xXexX22xX1fxX3xX25xX26xX16xX17xX3xX1dxX2bxX3xX4xX2exX16xX17xX3xX1dxX33xX16xX17xX3xX37xX5xX15xX10xX3xX3cxX3dxX3exX3xX40xXdxX42xXexX3xX45xX46xX16xX17xX3xX1dxX258xX3xXexX1xX15xX3xX1xX996xXexX3xX1xX1exX16xX17xX3xXexX14xXa0bxX1bxX3xX1xX50xX4xX3xX10bxXdxX2d1xX16xX3xX5xX1exX3xX4xX2bxX4xX3xX4xX1xX2bxX15xX3xXexX1xXdxX2d1xX16xX3xX16xXdxX2d1xX16xX296xX3xX16xX1xXdxX3xX1dxX33xX16xX17xX3xX702xX3xX1dxX2exX3xXexX15xX54xXdxX3xXexX30exX3xX178xX427xX3xX2xX178xX3xXexX14xX2d1xX16xX3xX1dxX71bxX6xX3xX25xX1exX16xX3xXexX1xX1exX16xX1xX3xXbxX1xX114xX3xXcxX1xX6xX16xX1xX3xX45xX26xX6xX3xX10bxX1exX3xX4xX2bxX4xX3xX1xX15xX3exX42xX16xX296xX3xXexX1xX71bxX3xX5xX1axX16xX3xX4xX108xX16xX3xX1dxXa0bxX16xX17xX3xX3dxX953xX3xXexX1xX6xX1bxX3xX17xXdxX6xX3xX1dxX1exX1fxX3xXexX22xX1fxX3xXexX22xXdxX3xXcxX14xX15xX16xX17xX3xXexX1axX1bxX135xX0xX76xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX145xX10xX16xXexX10xX14xXaxX12xX0xXdxX1bxX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX145xX10xX16xXexX10xX14xXaxX3xX7xXexX3exX5xX10xX9xXaxX170xXdxX88xXexX1xX175xX3xXf7xX178xX179xXbxX17bxX17cxX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX175xX3xX186xXf7xX1b1xXbxX17bxX17cxXaxX3xX7xX14xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX175xX76xX76xXdxX135xX25xX6xX1fxXexX1xX6xX16xX1xX1xX1fxX6xX135xX10bxX16xX76xX16xX10xX170xX7xX76xX2xX1b1xX186xX178xX76xX2xX187xX179xX88xX2xX179xX1b1xX179xX187xX1bexX186xXexX1d0xX2xX178xX186xX178xX5xX179xX135xX1c9xXbxX17xX1ccxX14xX9xX186xX187xX2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX16xX17xX3xXexX1axX1bxX3xX1dxX1exX1fxX3xXexX22xX1fxX3xX25xX26xX16xX17xX3xX1dxX2bxX3xX4xX2exX16xX17xX3xX1dxX33xX16xX17xX3xX37xX5xX15xX10xX3xX3cxX3dxX3exX3xX40xXdxX42xXexX3xX45xX46xX16xX17xX3xXexX14xX6xX1fxX3xX1xX50xX4xX3xX25xX54xX16xX17xX3xX4xX1xX1fxX3xX5xX1exX16xX17xX3xXexX14xX63xX3xX10xX1bxX3xX3cxX69xX3cxX3xXcxX1xX6xX16xX1xX3xX45xX26xX6xXaxX3xX76xX12xX0xX76xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX37xX1fxX88xX3exXaxX12xX40xXdxX42xX4xX3xXcxX14xX15xX16xX17xX3xXexX1axX1bxX3xX1dxX1exX1fxX3xXexX22xX1fxX3xX25xX26xX16xX17xX3xX1dxX2bxX3xX4xX2exX16xX17xX3xX1dxX33xX16xX17xX3xX37xX5xX15xX10xX3xX3cxX3dxX3exX3xX40xXdxX42xXexX3xX45xX46xX16xX17xX3xXexX14xX6xX1fxX3xX1xX50xX4xX3xX25xX54xX16xX17xX3xX1dxX1exX1fxX3xXexX22xX1fxX3xX25xX26xX16xX17xX3xX1dxX2bxX3xX4xX1xX1fxX3xX4xX2bxX4xX3xX4xX1xX2bxX15xX3xX11cxX1exX16xX17xX3xXexX14xX63xX3xX10xX1bxX3xX3cxX69xX3cxX3xXcxX1xX6xX16xX1xX3xX45xX26xX6xX3xX3dxX1xX3c3xX16xX17xX3xX4xX1xX919xX3xX17xX26xXbxX3xXbxX1xXefxX16xX3xX17xXdxX996xXbxX3xX4xX2bxX4xX3xX4xX1xX2bxX15xX3xX4xX26xX3xX4xX3d3xX3xX1xX2exXdxX3xX1dxX2ecxX3dbxX4xX3xX10bxX15xXdxX3xX4xX1xX3d3xXdxX296xX3xX1dxX2ecxX3dbxX4xX3xXexX14xX2e7xXdxX3xX16xX17xX1xXdxX42xX1bxX3xX1bxX3c3xXdxX3xXexX14xX2ecxX400xX16xX17xX3xX1dxX1exX1fxX3xXexX22xX1fxX3xX25xX26xX16xX17xX3xX1dxX2bxX3xX4xX1xX416xXexX3xX5xX2ecxX3dbxX16xX17xX3xX1bxX1exX3xX4xX360xX16xX3xXexX1xX6c9xX3xX1xXdxX42xX16xX3xXexX14xX2bxX4xX1xX3xX16xX1xXdxX42xX1bxX3xX4xX2d5xX6xX3xXcxX14xX15xX16xX17xX3xXexX1axX1bxX3xX37xX5xX15xX10xX3xX3cxX3dxX3exX3xX40xXdxX42xXexX3xX45xX46xX16xX17xX3xXexX14xX1fxX16xX17xX3xX10bxXdxX42xX4xX3xX4xX1xX15xX16xX17xX3xXexX6xX3exX3xXbxX1xX2bxXexX3xXexX14xXdxX6c9xX16xX3xX25xX26xX16xX17xX3xX1dxX2bxX3xX4xX2exX16xX17xX3xX1dxX33xX16xX17xX135xX0xX76xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX37xX1fxX88xX3exX3xXbxX145xX10xX16xXexX10xX14xXaxX12xX0xXdxX1bxX17xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX145xX10xX16xXexX10xX14xXaxX3xX7xXexX3exX5xX10xX9xXaxX170xXdxX88xXexX1xX175xX3xXf7xX178xX179xXbxX17bxX17cxX3xX1xX10xXdxX17xX1xXexX175xX3xX1bexX1b1xX178xXbxX17bxX17cxXaxX3xX7xX14xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX175xX76xX76xXdxX135xX25xX6xX1fxXexX1xX6xX16xX1xX1xX1fxX6xX135xX10bxX16xX76xX16xX10xX170xX7xX76xX2xX1b1xX186xX178xX76xX2xX187xX179xX88xX2xX179xX1b1xX179xX187xX178xXf7xXexX178xX179xX179xX178xX2xX5xX179xX135xX1c9xXbxX17xX1ccxX14xX9xX187xX186xX1d0xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX16xX17xX3xXexX1axX1bxX3xX1dxX1exX1fxX3xXexX22xX1fxX3xX25xX26xX16xX17xX3xX1dxX2bxX3xX4xX2exX16xX17xX3xX1dxX33xX16xX17xX3xX37xX5xX15xX10xX3xX3cxX3dxX3exX3xX40xXdxX42xXexX3xX45xX46xX16xX17xX3xXexX14xX6xX1fxX3xX1xX50xX4xX3xX25xX54xX16xX17xX3xX4xX1xX1fxX3xX5xX1exX16xX17xX3xXexX14xX63xX3xX10xX1bxX3xX3cxX69xX3cxX3xXcxX1xX6xX16xX1xX3xX45xX26xX6xXaxX3xX76xX12xX0xX76xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX37xX1fxX88xX3exXaxX12xX774xX1xX1axX16xX3xX88xX71bxXbxX3xX16xX1exX3exX296xX3xXcxX14xX15xX16xX17xX3xXexX1axX1bxX3xX4xX7c9xX16xX17xX3xX1dxX258xX3xXexX54xX3xX4xX1xXc7xX4xX3xX11cxX46fxX3xX14xX6xX3xX1bxX3aexXexX3xX145xX11cxX37xX3xX37xX5xX15xX10xX3xX3cxX3dxX3exX40xXdxX42xXexX3xX45xX46xX16xX17xX3xe021xX6xX88xX7xX296xX3xX1dxX1axX3exX3xX5xX1exX3xX1dxX2exXdxX3xX25xX26xX16xX17xX3xX1dxX2ecxX3dbxX4xX3xXexX1xX1exX16xX1xX3xX5xX108xXbxX3xX25xX702xXdxX3xX4xX2bxX4xX3xXbxX1xX2e4xX3xX1xX15xX3exX16xX1xX3xX4xX26xX3xX4xX1fxX16xX3xX10xX1bxX3xX1dxX6xX16xX17xX3xXexX1xX10xX1fxX3xX1xX50xX4xX3xXexX22xXdxX3xXexX14xX15xX16xX17xX3xXexX1axX1bxX3xX16xX1x8dcbxX1bxX3xXexX22xX1fxX3xX7xX9eexX3xX1dxX1fxX1exX16xX3xX3dxX30axXexX296xX3xX4xX46xX16xX17xX3xX16xX1xX6xX15xX3xX4xX1xXdxX6xX3xX7xX63xX3xX10bxX1exX3xX17bxX1axX3exX3xX88xX9eexX16xX17xX3xX1bxX3c3xXdxX3xXexX14xX2ecxX400xX16xX17xX3xXbxX1xX2bxXexX3xXexX14xXdxX6c9xX16xX3xXexX1fxX1exX16xX3xX88xXdxX42xX16xX3xX4xX1xX1fxX3xX4xX2bxX4xX3xX4xX1xX2bxX15xX135xX0xX76xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxa50exX15xXexX1xX1fxX14xXaxX12xX774xX11cxX0xX76xXbxX12
NL