BĐBP Thanh Hóa tổ chức Hội thi cán bộ giảng dạy chính trị năm 2020
(Baothanhhoa.vn) - Trong 2 ngày 26 và 27-8, Bộ Chỉ huy BĐBP Thanh Hóa tổ chức Hội thi cán bộ giảng dạy chính trị năm 2020 và Hội nghị rút kinh nghiệm công tác giảng dạy chính trị tại đơn vị giai đoạn 2018 - 2020.
7c80x85ebx10ae6xdf79x90a6xde3bx1468fx146e2x9843xX7xe8f9x12907x13ff6x15150x11a13x9564xX5xab58xXax1390cxX0xX7xXex13937x14f0axb971xd0baxX12x12765x9bb5xX1bxda9exX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3x15c84xa6dcxX6xX3xXex149c4xX3xX4xX1x8870xX4xX3xX26xa514xXdxX3xXexX1xXdxX3xX4x8b71xX18xX3x1083bxX33xX3xX19xXdx12e43xX18xX19xX3xa6eex1385dx1065dxX3xX4xX1xff95xX18xX1xX3xXexX16x1231axX3xX18x10591xdbd2xX3xe841xd433xX59xX5axX0xdf82xX7xXexX16xX17xX18xX19xX12xX0xX5exX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX26xX10xX6xX47xXaxX12xXcxX16xX17xX18xX19xX3xX59xX3xX18xX19xd75axX49xX3xX59x156d1xX3x15bcfxX86xX3xX59x144e3x15238xdd28x15284xX3xX1bxX33xX3x8698xX1x7fb6xX3xX1x85e3xX49xX3xX1bxX1cxX1bxX1exX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX26xX27xX6xX3xXexX2bxX3xX4xX1xX2fxX4xX3xX26xX33xXdxX3xXexX1xXdxX3xX4xX3bxX18xX3xX3exX33xX3xX19xXdxX43xX18xX19xX3xX47xX48xX49xX3xX4xX1xX4dxX18xX1xX3xXexX16xX53xX3xX18xX56xX57xX3xX59xX5axX59xX5axX3xX8cxX86xX3xX26xX33xXdxX3xX18xX19xX1xX53xX3xX16xeb4axXexX3xf050xXdxX18xX1xX3xX18xX19xX1xXdx8abbxX57xX3xX4xe893xX18xX19xX3xXexX3bxX4xX3xX19xXdxX43xX18xX19xX3xX47xX48xX49xX3xX4xX1xX4dxX18xX1xX3xXexX16xX53xX3xXexX48xXdxX3xe647x151b0xX18xX3xX8cxX53xX3xX19xXdxX6xXdxX3xX120xX17xX48xX18xX3xX59xX5axX2xX92xX3xX91xX3xX59xX5axX59xX5ax7cc7xX0xX5exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1bxX17xX47xX49xXaxX12xX0xXdxX57xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX98xX10xX18xXexX10xX16xX3xX47xXexX1xX9dxX57xX3exXaxX3xX7xXexX49xX5xX10xX9xXax101acxXdxX47xXexX1xf87cxX3xX8axbe40xX5axXbxde66xa6a2xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX17axX3xX17dxX59xX90xXbxX180xX181xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX17axX5exX5exXdxX13cxX3exX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX13cxX8cxX18xX5exX18xX10xX175xX7xX5exX59xX5ax114c9xX17dxX5exX2xX5axbddexX47xX17dxX2xdea6xX5axX59xX59xX5axXexX17dxX1c0xX17dxX8axX1bcxX5xX5axX13cxe830xXbxX19x836dxX16xX9xX92xX1b7xX2xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX1cxX1bxX1exX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX26xX27xX6xX3xXexX2bxX3xX4xX1xX2fxX4xX3xX26xX33xXdxX3xXexX1xXdxX3xX4xX3bxX18xX3xX3exX33xX3xX19xXdxX43xX18xX19xX3xX47xX48xX49xX3xX4xX1xX4dxX18xX1xX3xXexX16xX53xX3xX18xX56xX57xX3xX59xX5axX59xX5axXaxX3xX175xXdxX47xXexX1xX9xXaxX8axX17dxX5axXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX17dxX59xX90xXaxX3xX5exX12xX0xX5exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX98xX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xXcxX16xX6xX17xX3xX3ex13586xX18xX19xX3xXf3xX1xX10xX18xX3xX4xX1xX17xX3xX4xX3bxX4xX3xX120x14897xX18xX19xX3xX4xX1xX4dxX3xX120xX48xXexX3xXf3x10839xXexX3x125b9xX9dxX43xX3xX4xX6xX17xX3xXexX48xXdxX3xX1xX33xXdxX3xXexX1xXdxX13cxX0xX5exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1bxX17xX47xX49xXaxX12xXcxX1xX6xX57xX3xX19xXdxX6xX3xX1xX33xXdxX3xXexX1xXdxX3xX4xX27xX3xX1b7xX17dxX3xX120xX26dxX18xX19xX3xX4xX1xX4dxX3xX5xX86xX3xX98xX1xX4dxX18xX1xX3xXexX16xX53xX3xX8cxXdx96d5xX18xX93xX3xX98xX1xX4dxX18xX1xX3xXexX16xX53xX3xX8cxXdxX2d5xX18xX3xXbxX1xX27xX93xX3xX1cxX33xXdxX3xXexX16x12921xfb12xX18xX19xX3xX1cxX33xXdxX3xX8cxeac8xX18xX3xX120xX33xX18xX19xX3xX27dxX9dxd7faxX18xX3xX4xX1xXf0xX18xX19xX93xX3xXcxX1xX9dxX49x112b0xX18xX3xXexX16xX2f3xX2f4xX18xX19xX93xX3xXcxX16xX2f3xX2f4xX18xX19xX3xX3exX6xX18xX3xX4xX1xX4dxX18xX1xX3xXexX16xX53xX93xX3xX98xX1xX4dxX18xX1xX3xXexX16xX53xX3xX8cxXdxX2d5xX18xX3xX120xX48xXdxX3xX120xX33xXdxX3xXexX1xX9dxX33xX4xX3xX4xX3bxX4xX3xX2xX92xX3xX120xX121xX18xX3xX8cxX53xX3xX4x80cexX6xX3xX1bxX1cxX1bxX1exX3xXexX9axX18xX1xX13cxX3xX98xX3bxX4xX3xX4xX3bxX18xX3xX3exX33xX3xX47x10ce4xX3xXexX1xXdxX3xXexX1xX6xX57xX3xX19xXdxX6xX3xX59xX3xXbxX1xX307xX18xX3xXexX1xXdxX3xX19xX26dxX57xX17axX3xX1cxX315xX3xX4xX2f3xX121xX18xX19xX3xX3exX86xXdxX3xX19xXdxX43xX18xX19xX3xX8cxX86xX3xXexX1xX37cxX4xX3xX1xX86xX18xX1xX3xX19xXdxX43xX18xX19xX13cxX0xX5exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1bxX17xX47xX49xXaxX12xX26xX33xXdxX3xXexX1xXdxX3xX18xX1xX25bxX57xX3xX120xX3bxX18xX1xX3xX19xXdxX3bxX3xX4xX1xdfe2xXexX3xX5xX2f3x15430xX18xX19xX3xX120xX33xXdxX3xX18xX19xfd18xX3xX4xX3bxX18xX3xX3exX33xX3xX4xX1xX4dxX18xX1xX3xXexX16xX53xX3xX8cxX86xX3xXexX1xX37cxX4xX3xXexX16xX48xX18xX19xX3xX4xX100xX18xX19xX3xXexX3bxX4xX3xX19xXdxX43xX18xX19xX3xX47xX48xX49xX3xX4xX1xX4dxX18xX1xX3xXexX16xX53xX3xX2f4xX3xX4xX3bxX4xX3xX120xX121xX18xX3xX8cxX53xX3xX4xX121xX3xX7xX2f4xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xXexX1xf8dfxXdxX3xX19xXdxX6xX18xX3xX27dxX9dxX6xX13cxX3xXcx12b71xX3xX120xX27xX93xX3xX5xX86xX57xX3xX16x13079xX3xX18xX1x14accxX18xX19xX3xX2f3xX9dxX3xX120xXdxe0c2xX57xX93xX3xXf3xX1xX9dxX49xX27axXexX3xX120xXdxX47cxX57xX93xX3xX180xX3bxX4xX3xX120xX53xX18xX1xX3xX18xX19xX9dxX49xX2d5xX18xX3xX18xX1x9f68xX18xX93xX3xX16xXf0xXexX3xXf3xXdxX18xX1xX3xX18xX19xX1xXdxXfcxX57xX3xX4xX100xX18xX19xX3xXexX3bxX4xX3xX19xXdxX43xX18xX19xX3xX47xX48xX49xX3xX4xX1xX4dxX18xX1xX3xXexX16xX53xX3xXexX48xXdxX3xX4xX3bxX4xX3xX120xX121xX18xX3xX8cxX53xX3xX4xX362xX6xX3xX1bxX1cxX1bxX1exX3xXexX9axX18xX1xX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xXexX1xX456xXdxX3xX19xXdxX6xX18xX3xX27dxX9dxX6xX13cxX0xX5exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1bxX17xX47xX49xXaxX12xXcxX1xX100xX18xX19xX3xX27dxX9dxX6xX3xX1xX33xXdxX3xXexX1xXdxX93xX3xX120xX33xXdxX3xX18xX19xX3fdxX3xX4xX3bxX18xX3xX3exX33xX3xX4xX1xX4dxX18xX1xX3xXexX16xX53xX3xX4xX3bxX4xX3xX120xX121xX18xX3xX8cxX53xX3xX120xb819xX3xX120xX2f3xX3f3xX4xX3xX3exX26dxXdxX3xX47xX2f3xb937xX18xX19xX93xX3xX1xafb7xX4xX3xXexX2fdxXbxX93xX3xXexX16xX6xX17xX3xX120xX2bxXdxX3xXf3xXdxX18xX1xX3xX18xX19xX1xXdxXfcxX57xX93xX3xX18xX49fxX18xX19xX3xX4xX6xX17xX3xXexX16xfc44xX18xX1xX3xX120xX33xX3xXf3xXdxX27axX18xX3xXexX1xX2fxX4xX93xX3xXf3x11c69xX3xX18xX56xX18xX19xX3xX18xX19xX1xXdxXfcxXbxX3xX8cx8b5dxX3xX4xX100xX18xX19xX3xXexX3bxX4xX3xX19xXdxX43xX18xX19xX3xX47xX48xX49xX3xX4xX1xX4dxX18xX1xX3xXexX16xX53xX93xX3xX120xX26dxX18xX19xX3xXexX1xX456xXdxX3xXexXdxX27axXbxX3xXexX5acxX4xX3xXexX9dxX49xX2d5xX18xX3xXexX16xX9dxX49xX315xX18xX3xX7xX49fxX9dxX3xX16xX33xX18xX19xX3xX120xX2f3xX456xX18xX19xX3xX5x101edxXdxX93xX3xX27dxX9dxX6xX18xX3xX120xXdxX47cxX57xX93xX3xX4xX1xX362xX3xXexX16xX2f3xX121xX18xX19xX3xX4xX362xX6xX3xX1cxX43xX18xX19xX93xX3xX4xX1xX4dxX18xX1xX3xX7xX3bxX4xX1xX93xX3xXbxX1xX3bxXbxX3xX5xX9dxX2fdxXexX3xX4xX362xX6xX3xb776xX1xX86xX3xX18xX2f3x8af8xX4xX93xX3xX18xX1xXdxXfcxX57xX3xX8cxX5acxX3xX4xX362xX6xX3xX4xX3bxX4xX1xX3xX57xX48xX18xX19xX93xX3xX27dxX9dxX49fxX18xX3xX120xX33xXdxb2c0xX3xX120xX3bxXbxX3xX2fxX18xX19xX3xX49xX2d5xX9dxX3xX4xX307xX9dxX3xX18xX1xXdxXfcxX57xX3xX8cxX5acxX3xX180xX49fxX49xX3xX47xX37cxX18xX19xX3xX120xX121xX18xX3xX8cxX53xX3x11d3cxX57xed30xX9dxX3xX57xX37cxX4xX93xX3xXexXdxX2d5xX9dxX3xX3exXdxX47cxX9dx11dfbxX3xXexX16xX17xX18xX19xX3xXexX58axX18xX1xX3xX1xX58axX18xX1xX3xX57xX640xXdxX13cxX0xX5exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1bxX17xX47xX49xXaxX12xX0xXdxX57xX19xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX98xX10xX18xXexX10xX16xXaxX3xX7xXexX49xX5xX10xX9xXaxX175xXdxX47xXexX1xX17axX3xX8axX17dxX5axXbxX180xX181xX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX17axX3xX17dxX59xX90xXbxX180xX181xXaxX3xX7xX16xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX17axX5exX5exXdxX13cxX3exX6xX17xXexX1xX6xX18xX1xX1xX17xX6xX13cxX8cxX18xX5exX18xX10xX175xX7xX5exX59xX5axX1b7xX17dxX5exX2xX5axX1bcxX47xX17dxX2xX1c0xX5axX59xX5axX90xXexX92xX1c0xX1c0xX59xX1b7xX5xX5axX13cxX1cexXbxX19xX1d1xX16xX9xX59xX8axX59xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX1bxX1cxX1bxX1exX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX26xX27xX6xX3xXexX2bxX3xX4xX1xX2fxX4xX3xX26xX33xXdxX3xXexX1xXdxX3xX4xX3bxX18xX3xX3exX33xX3xX19xXdxX43xX18xX19xX3xX47xX48xX49xX3xX4xX1xX4dxX18xX1xX3xXexX16xX53xX3xX18xX56xX57xX3xX59xX5axX59xX5axXaxX3xX175xXdxX47xXexX1xX9xXaxX8axX17dxX5axXaxX3xX1xX10xXdxX19xX1xXexX9xXaxX17dxX59xX90xXaxX3xX5exX12xX0xX5exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX98xX6xXbxXexXdxX17xX18xXaxX12xXcxX16xX6xX17xX3xX19xXdxX3eexX49xX3xX4xX1xX2fxX18xX19xX3xX18xX1xX2fdxX18xX3xX47xX6xX18xX1xX3xX1xXdxXfcxX9dxX3xX98xX3bxX18xX3xX3exX33xX3xX19xXdxX43xX18xX19xX3xX47xX48xX49xX3xX4xX1xX4dxX18xX1xX3xXexX16xX53xX3xX19xXdxd399xXdxX3xX18xX56xX57xX3xX59xX5axX59xX5axX3xX4xX1xX17xX3xX4xX3bxX4xX3xX120xX26dxX18xX19xX3xX4xX1xX4dxX3xX120xX48xXexX3xXf3xX27axXexX3xX27dxX9dxX43xX3xX4xX6xX17xX3xXexX48xXdxX3xX1xX33xXdxX3xXexX1xXdxX13cxX0xX5exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1bxX17xX47xX49xXaxX12x139d6xX27axXexX3xXexX1xXf0xX4xX3xX1xX33xXdxX3xXexX1xXdxX93xX3xXf3xX27axXexX3xX27dxX9dxX43xX3xX4xX27xX3xX59xX90xX5exX1b7xX17dxX3xX120xX26dxX18xX19xX3xX4xX1xX4dxX3xX180xX27axXbxX3xX5xX17xX48xXdxX3xXf3xX1xX3bxX93xX3xX19xXdxX805xXdxX93xX3xX90xX3xX120xX26dxX18xX19xX3xX4xX1xX4dxX3xX4x12f88xX18xX3xX5xX48xXdxX3xX120xX48xXexX3xX49xX2d5xX9dxX3xX4xX307xX9dxX3xX120xX315xX9dxX13cxX3xX1bxX6xX18xX3xXcxX2bxX3xX4xX1xX2fxX4xX3xX120xX54exX3xXexX16xX6xX17xX3xX2xX3xX19xXdxX43xXdxX3xX63axX1xX3eexXexX93xX3xX59xX3xX19xXdxX43xXdxX3xX63axX1xX58axX93xX3xX1b7xX3xX19xXdxX43xXdxX3xX1bxX6xX93xX3xXex13651xX18xX19xX3xX8axX3xX19xXdxX3eexX49xX3xXf3xX1xX10xX18xX93xX3xX4xX3eexXbxX3xX92xX3xX19xXdxX3eexX49xX3xX4xX1xX2fxX18xX19xX3xX18xX1xX2fdxX18xX3xX47xX6xX18xX1xX3xX1xXdxXfcxX9dxX3xX98xX3bxX18xX3xX3exX33xX3xX19xXdxX43xX18xX19xX3xX47xX48xX49xX3xX4xX1xX4dxX18xX1xX3xXexX16xX53xX3xX19xXdxX805xXdxX3xX18xX56xX57xX3xX59xX5axX59xX5axX3xX4xX1xX17xX3xX4xX3bxX4xX3xX120xX26dxX18xX19xX3xX4xX1xX4dxX3xX120xX48xXexX3xXf3xX27axXexX3xX27dxX9dxX43xX3xX4xX6xX17xX3xXexX48xXdxX3xX26xX33xXdxX3xXexX1xXdxX13cxX0xX5exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX1bxX17xX47xX49xXaxX12x13225xX6xX9dxX3xX1xX33xXdxX3xXexX1xXdxX93xX3xX1bxX33xX3xX98xX1xX9axX3xX1xX9dxX49xX3xX1bxX1cxX1bxX1exX3xXcxX1xX6xX18xX1xX3xX26xX27xX6xX3xX120xX54exX3xXexX2bxX3xX4xX1xX2fxX4xX3xX1xX33xXdxX3xX18xX19xX1xX53xX3xX16xXf0xXexX3xXf3xXdxX18xX1xX3xX18xX19xX1xXdxXfcxX57xX3xX4xX100xX18xX19xX3xXexX3bxX4xX3xX19xXdxX43xX18xX19xX3xX47xX48xX49xX3xX4xX1xX4dxX18xX1xX3xXexX16xX53xX3xXexX48xXdxX3xX120xX121xX18xX3xX8cxX53xX3xX19xXdxX6xXdxX3xX120xX17xX48xX18xX3xX59xX5axX2xX92xX3xX91xX3xX59xX5axX59xX5axX13cxX3xXcxX48xXdxX3xX1xX33xXdxX3xX18xX19xX1xX53xX93xX3xX120xX48xXdxX3xX47xXdxXfcxX18xX3xX4xX3bxX4xX3xX120xX121xX18xX3xX8cxX53xX3xX120xX54exX3xXexX16xX58axX18xX1xX3xX3exX86xX49xX3xX18xX1xX473xX18xX19xX3xXexX1xX9dxX2fdxX18xX3xX5xX3f3xXdxX93xX3xX1xX48xX18xX3xX4xX1xX27axX93xX3xXf3xX27axXexX3xX27dxX9dxX43xX3xX19xXdxX43xX18xX19xX3xX47xX48xX49xX3xX4xX1xX4dxX18xX1xX3xXexX16xX53xX93xX3xX120xX315xX3xX180xX9dxX3eexXexX3xX18xX1xX473xX18xX19xX3xX19xXdxX43xXdxX3xXbxX1xX3bxXbxX3xX18xX1xX25bxX57xX3xX18xX49fxX18xX19xX3xX4xX6xX17xX3xX4xX1xX3eexXexX3xX5xX2f3xX3f3xX18xX19xX3xX5xX54exX18xX1xX3xX120xX48xX17xX93xX3xX4xX1xX9axX3xX120xX48xX17xX3xX4xX362xX6xX3xX98xX3eexXbxX3xX362xX49xX93xX3xX98xX1xX9axX3xX1xX9dxX49xX3xX4xX3bxX4xX3xX120xX121xX18xX3xX8cxX53xX3xX120xX5fcxXdxX3xX8cxX640xXdxX3xX4xX100xX18xX19xX3xXexX3bxX4xX3xX19xXdxX43xX18xX19xX3xX47xX48xX49xX3xX4xX1xX4dxX18xX1xX3xXexX16xX53xX3xXexX48xXdxX3xX120xX121xX18xX3xX8cxX53xX13cxX0xX5exXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxc968xX9dxXexX1xX17xX16xXaxX12xd81bxX9dxX49fxX18xX3xXcxX1xX362xX49xX0xX5exXbxX12
Xuân Thủy