Bài 2: Những ông chủ HTX “8x, 9x”
(Baothanhhoa.vn) - Danh xưng Chủ tịch Hội đồng quản trị, giám đốc HTX nông nghiệp, khó lòng dẫn dắt người ta liên tưởng đến hình ảnh những chàng trai, cô gái tuổi mới đôi mươi. Thế nhưng, trong những năm gần đây, với sự ra đời của các HTX kiểu mới, thế hệ trẻ ngày càng hào hứng liên kết với nhau trong “ngôi nhà chung” HTX.
20fbx5f75x347ex4b45x9cd9x62a8x80bbx7bc8xX6x8ba2x6b67xX1x2f52x2a72x61afx3d7cx84d0xb0dex579axXdxX4xXexX9x2d45x8caex37d6xX1xX2xXdx7f39xX3xX2xb203x6c28xX2xXcx7542xXcxb4f5xX2xXcxX25x5c9exX11x60e3xX1xX2x286dxX11x32b1x78c7xX2xb7fex9c32xX11xX2x3805xX2x24fbx4066xX31x9d2bxXcxX25xX2xX25xX11x7440xX2xX33xX34xX11x3910xX2xX1xX29xX1cxXdxX2xXdxXfxX11xX30xXcxX2xX2exX11xXcxX29xX2xXdx8c06xX2xXdx8df6xX1xX2xXdxX29xX30xX0xb5bexX1xX16xX0xX29x7d88xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX10xX11xXdxX4xXexX9xX16x2541x651exX11xX2xb7c3x4357xX2xbae2xX29xb660xXcxX25xX2xX23xXcxX25xX2xX3xX29xaa4cxX2xX17xX10x487axX2xX39xa2b4xX1fx454bxX2xb6c9xX1fxX47xX0xX64xX29xX69xX16xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX17xXexX5x2967xX9xX16x7e9cxX5xXcxX29xX2xX1fx44cdxXcxX25xX2x6481xX29xX8dxX2xXdx2db4xX3xX29xX2xX17x36cbxX11xX2x624cxX3cxXcxX25xX2x9ae5xX31x3594xXcxX2xXdxXfxXc0xX96xX2xX25xX11xX1cxX33xX2xXc8xbb47xX3xX2xX17xX10xX91xX2xXcxX23xXcxX25xX2xXcxX25xX29xX11xX2bxX1xX96xX2xX2exX29xX42xX2xX4x541fxXcxX25xX2xXaex3fa6xXcxX2xXaex2590xXdxX2xXcxX25xXb7x9028xX11xX2xXdxX5xX2xX4xX11xb77axXcxX2xXdxXb7xa23cxXcxX25xX2xXc8xX5axXcxX2xX29x25ebxXcxX29xX2xXcfxXcxX29xX2xXcxX29xX83xXcxX25xX2xX3xX29xX7bxXcxX25xX2xXdxXfxX5xX11xX96xX2xX3xX23xX2xX25xX1cxX11xX2xXdxX31x7a0axX11xX2xX33xX34xX11xX2xXc8xX23xX11xX2xX33xXb7xb62fxX11x7179xX2xX10xX29xX5axX2xXcxX29xXb7xXcxX25xX96xX2xXdxXfx6eb7xXcxX25xX2xXcxX29xX83xXcxX25xX2xXcx9672xX33xX2xX25x8ef1xXcxX2xXc8x9853x91e4xX96xX2x4393xX34xX11xX2xX6x8b37xX2xXfxX5xX2xXc8xX105xX11xX2xX3xX8dxX5xX2xX3xX1cxX3xX2xX17xX10xX91xX2xX2exX11xX30xX31xX2xX33xX34xX11xX96xX2xXdxX29xX5axX2xX29xX2bxX2xXdxXfxa41axX2xXcxX25xX7bxX170xX2xX3xX7bxXcxX25xX2xX29xX7bxX15cxX2xX29xab4fxXcxX25xX2xX4xX11xX10dxXcxX2xX2exX5axXdxX2xX173xX34xX11xX2xXcxX29xX5xX31xX2xXdxXfxX15cxXcxX25xX2xX39xXcxX25xX23xX11xX2xXcxX29xX7bxX2xX3xX29xX31xXcxX25xX47xX2xX17xX10xX91xX14dxX0xX64xX1xX16xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xXbbxX5xX1xXdxX11xX15cxXcxX9xX16xX0xX11xX33xX25xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xXaexXdxX29xX31xX33x4a86xX2xX11xXbbxXexXcxXdxXexXfxX9xX2xX6xXdxX170xX4xXexX8xX9x6dbexX11xXaexXdxX29xX7fxX2x2b3bx2832xX225xX1xX1fx95aaxX2xX29xXexX11xX25xX29xXdxX7fxX2x8896x8392xX7exX1xX1fxX229xX9xX2xX6xXfxX3xX8xX9xX64xX64xX11xX14dxX20bxX5xX15cxXdxX29xX5xXcxX29xX29xX15cxX5xX14dxX173xXcxX64xXcxXexX21dxX6xX64xX7exX225x717exX234xX64xX69x4a5bxX25exXaexX7exX7exX225xX7exX7exX69xX25exXdxX233xX25axX25axX234xX7exX4xX225xX14dx6eb2xX1xX25x8ca5xXfxX8xX25axX224xX69xX9xX2xX5xX4xXdxX8xX9xX7axX7bxX11xX2xX7exX7fxX2xX81xX29xX83xXcxX25xX2xX23xXcxX25xX2xX3xX29xX8dxX2xX17xX10xX91xX2xX39xX94xX1fxX96xX2xX98xX1fxX47xX9xX2xX21dxX11xXaexXdxX29xX8xX9xX224xX225xX225xX9xX2xX29xXexX11xX25xX29xXdxX8xX9xX233xX234xX7exX9xX2xX64xX16x4560xXcxX29xX2xX3axX10dxX2x7c65xX11bxXcxX29xX2xX10xXfx6437xX3xX96xX2xX25xX11xX1cxX33xX2xXc8xXddxX3xX2xX17xX10xX91xX2xXcxX23xXcxX25xX2xX6xXcfxXcxX2xX29xX83xX31xX2xX3xX14bxX2xX10xXfxX2cdxX3xX2x2953xX29xXb7xX18xXcxX25xX2xX4xX31xX23xXcxX2xX2exX29xX1cxXdxX2xX2exX29xX5xX15cxX2xXc8xXb7xX18xX3xX2xX4xX7bxX33xX2xX25xX11xX7bxX31xX2xXdxXfxX10dxXcxX2xX3xX29x29f0xXcxX29xX2xX33xXcfxXcxX29xX2xXc8x59baxXdxX2xXcdxX31xX10dxX2xX29xXb7xX14bxXcxX25xX14dxX0xX64xX1xX16xX0xXaexX11xX173xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xXaexXfxXexX4xX5xXdxXexXaexX9xX16xX0xX6xXdxXfxX15cxXcxX25xX16xX10xX11xXcxX2xX4xX11xX10dxXcxX2xXcdxX31xX5xXcxX7fxX0xX64xX6xXdxXfxX15cxXcxX25xX16xX0xX31xX4xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xXdxX11xXdxX4xXexabb2xXdxX29xX31xX33xX20bxX37exX5xXcxXaexX37exX6xX5xX1xX15cxX9xX16xX0xX4xX11xX16xX0xX5xX2xXdxX11xXdxX4xXexX8xX9xX39xb6ddxXffxXdxX2xX1fxX31exX3xX29xX47xX2xXcdxX31xX5xXcxX2xXdxXfx971fxXcxX25xX2xXdxXfxX15cxXcxX25xX2xX3xX29xX31x2cbfxX11xX2xX25xX11xX1cxX2xXdxXfxXc0xX2xX173xX7bxX2xX1fxX16fxX170xX2xXaexX178xXcxX25xX2xXcxX23xXcxX25xX2xXdxX29xX23xXcxX2xX33xX34xX11xX9xX2xX29xXfxXex95d5xX8xX9xX64xX2exX29xX5xXdxX37exX173xX15cxXcxX25xX37exXdxX29xX5xXcxX29xX37exX29xX15cxX5xX64xX33xX5xXdxX37exX1fxX11xX3xX29xX37exXcdxX31xX5xXcxX37exXdxXfxX15cxXcxX25xX37exXdxXfxX15cxXcxX25xX37exX3xX29xX31xX15cxX11xX37exX25xX11xX5xX37exXdxXfxX11xX37exX173xX5xX37exX1fxX5xX170xX37exXaexX31xXcxX25xX37exXcxX15cxXcxX25xX37exXdxX29xX15cxXcxX37exX33xX15cxX11xX64xX69xX7exX25axX25exX233xX98xX14dxX29xXdxX33xX9xX16xX0xX11xX33xX25xX2xX6xXfxX3xX8xX9xX64xX33xXexXaexX11xX5xX64xX69xX7exX225xX64xXcxXexX21dxX6xX64xX7exX225xX25axX234xX64xX69xX25exX94xXaexX69xX69xX98xX25axX224xX25axX234xXdxX234xX225xX94xX4xX234xX37exX69xXaexX14dxX271xX1xX25xX9xX2xX5xX4xXdxX8xX9xX7axX7bxX11xX2xX7exX7fxX2xX81xX29xX83xXcxX25xX2xX23xXcxX25xX2xX3xX29xX8dxX2xX17xX10xX91xX2xX39xX94xX1fxX96xX2xX98xX1fxX47xX9xX2xX64xX16xX0xX64xX5xX16xX0xXaexX11xX173xX16xX0xX6xXdxXfxX15cxXcxX25xX16xX0xX5xX2xXdxX11xXdxX4xXexX8xX9xX39xX39exXffxXdxX2xX1fxX31exX3xX29xX47xX2xXcdxX31xX5xXcxX2xXdxXfxX3afxXcxX25xX2xXdxXfxX15cxXcxX25xX2xX3xX29xX31xX3bcxX11xX2xX25xX11xX1cxX2xXdxXfxXc0xX2xX173xX7bxX2xX1fxX16fxX170xX2xXaexX178xXcxX25xX2xXcxX23xXcxX25xX2xXdxX29xX23xXcxX2xX33xX34xX11xX9xX2xX29xXfxXexX3e5xX8xX9xX64xX2exX29xX5xXdxX37exX173xX15cxXcxX25xX37exXdxX29xX5xXcxX29xX37exX29xX15cxX5xX64xX33xX5xXdxX37exX1fxX11xX3xX29xX37exXcdxX31xX5xXcxX37exXdxXfxX15cxXcxX25xX37exXdxXfxX15cxXcxX25xX37exX3xX29xX31xX15cxX11xX37exX25xX11xX5xX37exXdxXfxX11xX37exX173xX5xX37exX1fxX5xX170xX37exXaexX31xXcxX25xX37exXcxX15cxXcxX25xX37exXdxX29xX15cxXcxX37exX33xX15cxX11xX64xX69xX7exX25axX25exX233xX98xX14dxX29xXdxX33xX9xX16xX39xX39exXffxXdxX2xX1fxX31exX3xX29xX47xX2xXcdxX31xX5xXcxX2xXdxXfxX3afxXcxX25xX2xXdxXfxX15cxXcxX25xX2xX3xX29xX31xX3bcxX11xX2xX25xX11xX1cxX2xXdxXfxXc0xX2xX173xX7bxX2xX1fxX16fxX170xX2xXaexX178xXcxX25xX2xXcxX23xXcxX25xX2xXdxX29xX23xXcxX2xX33xX34xX11xX0xX64xX5xX16xX0xX64xX6xXdxXfxX15cxXcxX25xX16xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX29xXexX5xXaexX9xX16xX81xX5axX31xX2xX173xX31exX2xX3xX29xX31xX3bcxX11xX2xX25xX11xX1cxX2xXdxXfxXc0xX2xXdxXfxX15cxXcxX25xX2xX29xX15cx2986xXdxX2xXc8xXc5xXcxX25xX2xX6xXcfxXcxX2xX1fxX31xX328xXdxX2xXcxX23xXcxX25xX2xXcxX25xX29xX11xX2bxX1xX2xXdxX29xXexX15cxX2xX29xXb7xX34xXcxX25xX2xX20bx66e3xXcxX2xX173xX83xXcxX25xX96xX2xX20bxX5xX15cxX2xX25xX3cxX33xX7fxX2xXb1xX15cxX5xXcxX29xX2xXcxX25xX29xX11xX2bxX1xX2xX37xX2xX17xX10xX91xX2xX37xX2xXcxX23xXcxX25xX2xXaexX16fxXcxX2xX4xX7bxX2xX33xXc5xXdxX2xXdxX29xX5axX2xX2exX11xX61dxXcxX25xX2xX20bxX5xX2xX3xX29xX16fxXcxX2xX173xX83xXcxX25xX2xX3xX29xX20xX11xX96xX2xX2exX29xX42xX2xX3xX42xX2xXdxX29xX30xX2xXdxX1cxX3xX29xX2xXfxX105xX11xX2xXdxX29xX11bxX2xX173xX5xX11xX2xXdxXfxXf6xX2xX3xX8dxX5xX2xX17xX10xX91xX2xXc8xXb7xX18xX3xX2xX1fxXexX33xX2xXcxX29xXb7xX2xX3xX16bxX31xX2xXcxXddxX11xX96xX2xX39xX33xXffxXdxX2xX1fxX31exX3xX29xX47xX2xX173xX23xX2xX3x9b6dxXcxX25xX2xXcdxX31xX5xXcxX2xXdxXfxX3afxXcxX25xX2xXc8xX30xX2xXdxX5f4xX15cxX2xXcxX10dxXcxX2xXdxX29xX5axX2xX3xX16fxXcxX2xX20bx49b6xXcxX25xX2xX328xX170xX14dxX2xX81xX29xX5dxXcxX2xXdxX29xX1b1xX3xX2xXc8xXb7xX18xX3xX2xX173xX5xX11xX2xXdxXfxXf6xX2xX3xX8dxX5xX2xX33xX11bxXcxX29xX96xX2xX2exX30xX2xXdx640axX2xX2exX29xX11xX2xXdxXfxX11xX30xXcxX2xX2exX29xX5xX11xX2xXdxX29xX178xX3xX2xX29xX11xX2bxXcxX2xX3axX31xX5dxXdxX2xX17xX10xX91xX2xX7exX225xX69xX7exX96xX2xXcxX29xX11xX61dxX31xX2xX17xX10xX91xX2xXcxX23xXcxX25xX2xXcxX25xX29xX11xX2bxX1xX2xX2exX11xX30xX31xX2xX33xX34xX11xX2xXfxX5xX2xXc8xX105xX11xX2xX173xX34xX11xX2xXcxX29xX83xXcxX25xX2xX20bxXb7xX34xX3xX2xX3xX29xX31xX170xX30xXcxX2xX33xX11bxXcxX29xX2xX33xX5f4xXcxX29xX2xX33x4ec7xX96xX2xXc8xX42xXcxX25xX2xX25xX42xX1xX2xX2exX29xX23xXcxX25xX2xXcxX29x4cd7xX2xX173xX7bxX15cxX2xXdxX29xX7bxXcxX29xX2xXdxX178xX31xX2xXc8xX1cxXcxX25xX2xX2exX30xX2xXdxXfxX15cxXcxX25xX2xX4x5b5dxXcxX29xX2xX173xX178xX3xX2xXcxX23xXcxX25xX2xXcxX25xX29xX11xX2bxX1xX96xX2xX3xX23xXcxX25xX2xXdxX1cxX3xX2xX1xX29xX1cxXdxX2xXdxXfxX11xX30xXcxX2xX2exX11xXcxX29xX2xXdxX5axX2xXdxX5dxX1xX2xXdxX29xX30xX2xX173xX7bxX2xX1fxX16fxX170xX2xXaexX178xXcxX25xX2xXcxX23xXcxX25xX2xXdxX29xX23xXcxX2xX33xX34xX11xX2x6769xX81xX10xX39ex7e81xX2xX3xX8dxX5xX2xXdx5de2xXcxX29xX2xX10xX29xX5xXcxX29xX2xX17xX42xX5xX14dxX0xX64xX1xX16xX0xX64xXaexX11xX173xX16xX0xX64xX4xX11xX16xX0xX64xX31xX4xX16xX0xXaexX11xX173xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX3xX4xXfxX9xX16xX0xX64xXaexX11xX173xX16xX0xX64xXaexX11xX173xX16xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX7axX15cxXaexX170xX9xX16x5885xX11xXcxX29xX2xXcxX167xX33xX2xX69xX98xX98xX225xX96xX2xX3xX29xX7bxXcxX25xX2xXdxXfxX5xX11xX2xXdxXfxX1a0xX2xX2f3xX29xX5f4xX33xX2xX17xX3cxXcxX25xX2xX860xX14bxXcxX2xX805xX1xX29xXddxX2xX3axX10dxX2xX3axX18xX11xX96xX2xXdxX29xXc0xX2xXdxXfxX328xXcxX2xX3axX5xXcxX25xX2xXbbxX29xX1cxXcxX29xX809xX2xX173xX7bxX2xXcxX29xX83xXcxX25xX2xXcxX25xXb7xX105xX11xX2xX20bxX5f4xXcxX2xX3xX42xX2xX3xX6bexXcxX25xX2xX3xX29xX31exX2xX29xXb7xX34xXcxX25xX96xX2xXc8xX5xX33xX2xX33xX10dxX2xX4xX7bxX2xX3axXb7xX14bxXcxX25xX2x73a3xX167xXcxX2xXb1xXb7xX14bxXcxX25xX2xX173xX7bxX2xX3axX10dxX2xX8e4xX167xXcxX2xX17xX1cxXcxX2xXc8xX20xX2xXdxX70exXcxX25xX2xX1xX29xXcfxX11xX2xXc8xXddxX11xX2xX33x66d9xXdxX2xX173xX34xX11xX2xXfxX328xXdxX2xXcxX29xX11xX61dxX31xX2xX2exX29xX42xX2xX2exX29xX167xXcxX96xX2xXdxX29x832bxX2xXdxX29xX1cxX3xX29xX2xX2exX29xX11xX2xXcdxX31xX170xX5axXdxX2xXc8xXc0xXcxX29xX2xX29xX11xX2bxXcxX2xXdxX29xX178xX3xX2xX29xX42xX5xX2xX2exX29xX1cxXdxX2xX173xX3afxXcxX25xX2xX4xX5dxX1xX2xXdxX29xX16fxXcxX2xX4xX5dxX1xX2xXcxX25xX29xX11xX2bxX1xX2xXdxXfxX10dxXcxX2xX33xXcfxXcxX29xX2xXc8xX328xXdxX2xXcdxX31xX10dxX2xX29xXb7xX14bxXcxX25xX2xX173xX34xX11xX2xX33xX23xX2xX29xX11bxXcxX29xX2xXdxXfxX5xXcxX25xX2xXdxXfxX5f4xX11xX2xXcxX31xX23xX11xX2xX25xX7bxX2xX2exX29x4103xX1xX2xX2exX31exXcxX14dxX2xX860xX15cxXcxX25xX96xX2xX173xX34xX11xX2x552bxX2xX3xX29xX31exX2xXcdxX31xX170xX5axXdxX2xXdxX16fxX33xX2xX33xX5f4xXcxX29xX2xX33xX77fxX96xX2xX3xX29xX8dxX2xXc8xXc5xXcxX25xX2xX29xX3afxX3xX2xX29xX793xX11xX96xX2xXdxXfxX5xX31xX2xXaexX3cxX11xX2xX2exX11xX5axXcxX2xXdxX29xX1b1xX3xX96xX2xX2ex43f8xX2xXdxX29xX31xX5dxXdxX96xX2xX33xX5f4xXcxX29xX2xXaexX5f4xXcxX2xX173xX5xX170xX2xX173xXddxXcxX96xX2xXc8xX16bxX31xX2xXdxXb7xX2xX1fxX16fxX170xX2xXaexX178xXcxX25xX2xX3xX14bxX2xX6xX112xX2xX173xX5dxXdxX2xX3xX29xX328xXdxX2xX173xX7bxX2xX1cxX1xX2xXaexb454xXcxX25xX2xX2exX29xX15cxX5xX2xX29xX3afxX3xX2xX37exX2xX2exX9f9xX2xXdxX29xX31xX5dxXdxX2xX33xX34xX11xX2xX173xX7bxX15cxX2xX3xX29xX167xXcxX2xXcxX31xX23xX11xX96xX2xX33xX23xX2xX29xX11bxXcxX29xX2xXdxXfxX5xXcxX25xX2xXdxXfxX5f4xX11xX2xXcxX31xX23xX11xX2xX173xX7bxX2xX3xX31xXcxX25xX2xX1b1xXcxX25xX2xX25xX11xXddxXcxX25xX2xX25xX7bxX2xX4xX5xX11xX2xX3xX29xX3afxX11xX2xX173xX7bxX2xX25xX7bxX2xXfxX11xX2xX3xX8dxX5xX2xX3xX1cxX3xX2xX5xXcxX29xX2xXc8xX20xX2xXcxX29xX5xXcxX29xX2xX3xX29xX42xXcxX25xX2xX25xX90exXdxX2xX29xX1cxX11xX2xXc8xXb7xX18xX3xX2xX39xXdxXfxX1cxX11xX2xXcxX25xX3afxXdxX47xX14dxX0xX64xX1xX16xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX7axX15cxXaexX170xX9xX16xX81xX29xX83xXcxX25xX2xXdxX29xX7bxXcxX29xX2xXcdxX31xXcfxX2xX33xX7bxX2xX33xX23xX2xX29xX11bxXcxX29xX2xX2exX11xXcxX29xX2xXdxX5axX2xXdxXfxX5xXcxX25xX2xXdxXfxX5f4xX11xX2xX3xX29xX167xXcxX2xXcxX31xX23xX11xX96xX2xX3xX31xXcxX25xX2xX1b1xXcxX25xX2xX25xX11xXddxXcxX25xX2xX25xX7bxX2xX3xX8dxX5xX2xX25axX2xX3xX29xX7bxXcxX25xX2xXdxXfxX5xX11xX2xXdxXfxX1a0xX2xXc8xX20xX2xXdxX5f4xX15cxX2xXc8xXb7xX18xX3xX2xX6xX1b1xX3xX2xX4xX5xXcxX2xXdxX793xX5xX2xXfxXc5xXcxX25xX2xXfxX20xX11xX96xX2xXdxXfxX112xX2xXdxX29xX7bxXcxX29xX2xXcxX25xX31xX3cxXcxX2xXc8xXc5xXcxX25xX2xX4xX178xX3xX2xXdxX29xX2cdxX3xX2xXc8x3fa4xX170xX2xXcxX29xX11xX61dxX31xX2xXc8xX15cxX7bxXcxX2xX173xX11xX10dxXcxX96xX2xXdxX29xX5xXcxX29xX2xXcxX11xX10dxXcxX2xXdxXfxX10dxXcxX2xXc8xXc0xX5xX2xX20bxX7bxXcxX2xX29xX31xX170xX2bxXcxX2xX3axX5xXcxX25xX2xXbbxX29xX1cxXcxX29xX2xX29xX3afxX3xX2xX29xX793xX11xX96xX2xX33xX5f4xXcxX29xX2xXaexX5f4xXcxX2xXaexX328xXcxX2xXdxX29xX16fxXcxX14dxX2xX10xX29xX1cxXcxX25xX2xX69xX37exX7exX225xX69xX94xX96xX2xX20bxX5xX2xX3xX29xX7bxXcxX25xX2xXdxXfxX5xX11xX2xXdxXfxX1a0xX2xX173xX7bxX2xX33xXc5xXdxX2xX6xXddxX2xXc8xX15cxX7bxXcxX2xX173xX11xX10dxXcxX96xX2xXdxX29xX5xXcxX29xX2xXcxX11xX10dxXcxX2xXdxXfxX15cxXcxX25xX2xX29xX31xX170xX2bxXcxX2xXc8xX20xX2xX3xX6bexXcxX25xX2xXcxX29xX5xX31xX2xXdxX29xX7bxXcxX29xX2xX4xX5dxX1xX2xXcxX10dxXcxX2xX17xX10xX91xX2xXcxX31xX23xX11xX2xX25xX7bxX2xX17xX1cxXcxX2xX860xX14bxXcxX2xXb1xXb7xX14bxXcxX25xX2xX173xX34xX11xX2xX25exX2xXdxX29xX7bxXcxX29xX2xX173xX11xX10dxXcxX96xX2xX5xXcxX29xX2xX2f3xX29xX5f4xX33xX2xX17xX3cxXcxX25xX2xX860xX14bxXcxX2xX4xX7bxX33xX2xXbbxX29xX8dxX2xXdxXc0xX3xX29xX2xX17xX10xX91xX14dxX2xX17xX10xX91xX2xXfxX5xX2xXc8xX105xX11xX2xX173xX34xX11xX2xX33xXa3axX3xX2xXc8xX31exX3xX29xX2xX173xXb7xX14bxXcxX2xX4xX10dxXcxX2xX4xX7bxX33xX2xX25xX11xX7bxX31xX2xX3xX29xX31exXcxX29xX2xXc8xX1cxXcxX25xX2xXdxXfxX10dxXcxX2xX33xXcfxXcxX29xX2xXc8xX328xXdxX2xXcdxX31xX10dxX2xX29xXb7xX14bxXcxX25xX96xX2xX29xX3bcxX2xXdxXfxX18xX2xXcxX29xX5xX31xX2xX173xX61dxX2xX173xXddxXcxX96xX2xX2exX29xX15cxX5xX2xX29xX3afxX3xX2xX37exX2xX2exX9f9xX2xXdxX29xX31xX5dxXdxX2xX173xX7bxX2xX20bxX5xX15cxX2xXdxX11xX10dxX31xX2xXc8xX16bxX31xX2xXfxX5xX2xX3xX29xX15cxX2xX6xXcfxXcxX2xX1xX29xXb8exX33xX14dxX2xX2c6xX30xX2xXdxX29xX2cdxX3xX2xXc8xXb8exX170xX2xX17xX10xX91xX2xX1xX29xX1cxXdxX2xXdxXfxX11xX30xXcxX96xX2xX5xXcxX29xX2xX860xX14bxXcxX2xX173xX7bxX2xX3xX1cxX3xX2xXdxX29xX7bxXcxX29xX2xX173xX11xX10dxXcxX2xXc8xX20xX2xX3xX29xX8dxX2xXc8xXc5xXcxX25xX2xX33xX112xX2xXfxXc5xXcxX25xX2xX4xX7b2xXcxX29xX2xX173xX178xX3xX2xX29xX15cxX5f4xXdxX2xXc8xXc5xXcxX25xX96xX2xX3xX31xXcxX25xX2xX1b1xXcxX25xX2xX173xX5dxXdxX2xXdxXb7xX2xX3xX29xX167xXcxX2xXcxX31xX23xX11xX14dxX2xX10xX29xXexX15cxX2xXc8xX42xX96xX2xX3xX1cxX3xX2xX6xXcfxXcxX2xX1xX29xXb8exX33xX2xXdxX29xX1b1xX3xX2xX167xXcxX2xX3xX29xX167xXcxX2xXcxX31xX23xX11xX96xX2xX33xX1cxXcxX25xX2xX167xXcxX96xX2xXdxX29xX31xXddxX3xX2xXdxX29xX2cdxX2xX170xX14dxX14dxX14dxX2xXc8xXb7xX18xX3xX2xX17xX10xX91xX2xX33xX31xX5xX2xXdxXfxX178xX3xX2xXdxX11xX5axX1xX2xXdxX5f4xX11xX2xX3xX1cxX3xX2xXc8xX14bxXcxX2xX173xXc0xX2xX3xX31xXcxX25xX2xX1b1xXcxX25xX2xX3xX42xX2xX31xX170xX2xXdxX31exXcxX96xX2xX25xX11xX2cdxX1xX2xXdxX29xX7bxXcxX29xX2xX173xX11xX10dxXcxX2xX170xX10dxXcxX2xXdxX16fxX33xX2xX1xX29xX1cxXdxX2xXdxXfxX11xX30xXcxX2xXcxX25xX29xX61dxX14dxX2xX2c6xX5axXcxX2xXcxX5xX170xX96xX2xXdxX31xX170xX2xX33xX34xX11xX2xXc8xX11xX2xX173xX7bxX15cxX2xX29xX15cxX5f4xXdxX2xXc8xXc5xXcxX25xX2xXc8xXb7xX18xX3xX2xX29xX14bxXcxX2xX29xX5xX11xX2xXcxX167xX33xX96xX2xXdxX70exX2xX25exX2xXdxX29xX7bxXcxX29xX2xX173xX11xX10dxXcxX2xX20bxX5xXcxX2xXc8xX16bxX31xX96xX2xX17xX10xX91xX2xXc8xX20xX2xX1xX29xX1cxXdxX2xXdxXfxX11xX30xXcxX2xX4xX10dxXcxX2xX69xX234xX2xXdxX29xX7bxXcxX29xX2xX173xX11xX10dxXcxX2xX173xX34xX11xX2xX69xX234xX2xXdxXfxX5xXcxX25xX2xXdxXfxX5f4xX11xX2xX3xX29xX167xXcxX2xXcxX31xX23xX11xX2xX25xX7bxX96xX2xXdxXfxX31xXcxX25xX2xX20bxX11bxXcxX29xX2xX33xX3bcxX11xX2xXdxXfxX5xXcxX25xX2xXdxXfxX5f4xX11xX2xXcxX31xX23xX11xX2xXdxX70exX2xX7exX14dxX225xX225xX225xX2xX37xX2xX25axX14dxX225xX225xX225xX2xX3xX15cxXcxX96xX2xXdxX29xX31xX2xXcxX29xX5dxX1xX2xX20bxX11bxXcxX29xX2xXcdxX31xX16fxXcxX2xX2exX29xX15cxXcfxXcxX25xX2xX25exX225xX2xX37xX2xX94xX225xX2xXdxXfxX11xX2bxX31xX2xXc8xX3cxXcxX25xX64xXcxX167xX33xX14dxX2x6c8dxX7bxX2xXdxX70exX2xX3xX1cxX3xX2xXdxXfxX5xXcxX25xX2xXdxXfxX5f4xX11xX2xX3xX8dxX5xX2xX17xX10xX91xX2xXc8xX61dxX31xX2xX4xX34xXcxX2xXcxX29xX5xXcxX29xX96xX2xX1xX29xX1cxXdxX2xXdxXfxX11xX30xXcxX2xX13exXcxX2xXc8xXc0xXcxX29xX96xX2xX20bxXcfxX15cxX2xXc8xXcfxX33xX2xXdxX11xX10dxX31xX2xX3xX29xX31xXb8exXcxX2xX173xX61dxX2xX3xX15cxXcxX2xX25xX11xXddxXcxX25xX96xX2xX3xX29xX328xXdxX2xX4xXb7xX18xXcxX25xX2xXdxX29xXc0xXdxX14dxX2x5277xX29xX23xXcxX25xX2xXaexX70exXcxX25xX2xX4xX5f4xX11xX2xX112xX2xXc8xX42xX96xX2xXcxX25xX5xX170xX2xXdxX70exX2xXcxX29xX83xXcxX25xX2xXcxX25xX7bxX170xX2xXc8xX16bxX31xX2xX1fxX16fxX170xX2xXaexX178xXcxX25xX2xX33xX23xX2xX29xX11bxXcxX29xX2xXdxXfxX5xXcxX25xX2xXdxXfxX5f4xX11xX96xX2xX17xX10xX91xX2xXc8xX20xX2xX29xX11xX30xX31xX2xXc8xXb7xX18xX3xX2xXcdxX31xX170xX2xX4xX31xX5dxXdxX2xXdxX328xXdxX2xX170xX5axX31xX2xXfxX6e1xXcxX25xX7fxX2xX8e4xX11xX2bxX3xX2xXdxX11bxX33xX2xX39xXc8xX16bxX31xX2xXfxX5xX47xX2xX3xX29xX15cxX2xX6xXcfxXcxX2xX1xX29xXb8exX33xX2xX3xX42xX2xX9b9xX2xXcxX25xX29xX7b2xX5xX2xXcdxX31xX170xX5axXdxX2xXc8xXc0xXcxX29xX2xXc8xX5axXcxX2xX6xX178xX2xX1xX29xX1cxXdxX2xXdxXfxX11xX30xXcxX2xX20bxX61dxXcxX2xX173xX83xXcxX25xX2xX3xX8dxX5xX2xX33xX23xX2xX29xX11bxXcxX29xX14dxX2xX2c6xX30xX2xX25xX11xXcfxX11xX2xXcdxX31xX170xX5axXdxX2xX20bxX7bxX11xX2xXdxX15cxX1cxXcxX2xXcxX5xXcxX2xX25xX11xXcfxX11xX2xX328xX170xX96xX2xX3xX1cxX3xX2xX5xXcxX29xX2xXc8xX20xX2xX2exX29xX23xXcxX25xX2xXcdxX31xXcfxXcxX2xX2exX29xX42xX2xX2exX29xX167xXcxX96xX2xX173xX328xXdxX2xX173xXcfxX96xX2xX4xX90exXcxX2xX4xXc5xX11xX2xX2exX29xXffxX1xX2xXcxX14bxX11xX2xXc8xX30xX2xXdxX11bxX33xX2xXc8xX16bxX31xX2xX33xXddxX11xX2xXdxX11xX10dxX31xX2xXdxX29xXa3axX14dxX2xX81xX29xX105xX2xX3xX29xX328xXdxX2xX4xXb7xX18xXcxX25xX2xX6xXcfxXcxX2xX1xX29xXb8exX33xX2xX173xXb7xX18xXdxX2xXdxXfxXc5xX11xX96xX2xX6xXcfxXcxX2xX1xX29xXb8exX33xX2xX25xX7bxX2xXdxX29xXc0xXdxX2xX3xX8dxX5xX2xX3xX1cxX3xX2xXdxX29xX7bxXcxX29xX2xX173xX11xX10dxXcxX2xXcxX29xX5xXcxX29xX2xX3xX29xX42xXcxX25xX2xXc8xXb7xX18xX3xX2xXdxX29xXc0xX2xXdxXfxXb7xX105xXcxX25xX2xX3xX29xX328xX1xX2xXcxX29xX5dxXcxX2xX173xX7bxX2xXc8xX1cxXcxX29xX2xX25xX11xX1cxX2xX3xX5xX15cxX96xX2xX3xX42xX2xX3xX14bxX2xX29xXc5xX11xX2xX1fxX31xX328xXdxX2xX29xX11xX2bxXcxX2xXdxXfxX15cxXcxX25xX2xXdxX29xX178xX3xX2xXc8xX14bxXcxX2xX1xX29xXa3axX3xX2xX173xXa3axX2xX2exX29xX1cxX3xX29xX2xX29xX7bxXcxX25xX2xX3xX8dxX5xX2xXcxX29xX11xX61dxX31xX2xXcxX29xX7bxX2xX29xX7bxXcxX25xX96xX2xX2exX29xX1cxX3xX29xX2xX6xX5f4xXcxX2xXdxXfxX15cxXcxX25xX2xX173xX7bxX2xXcxX25xX15cxX7bxX11xX2xXdxX810xXcxX29xX14dxX14dxX14dxX2xX39xX10xXfxX15cxXcxX25xX2xXdxX29xX105xX11xX2xX25xX11xX5xXcxX2xXdxX34xX11xX96xX2xX17xX10xX91xX2xX6xX77fxX2xXdxX11xX5axX1xX2xXdxXa3axX3xX2xX3xXddxX2xX25xXffxXcxX25xX2xX33xX112xX2xXfxXc5xXcxX25xX2xXdxX29xX10dxX33xX2xX173xX61dxX2xX6xXddxX2xX4xXb7xX18xXcxX25xX2xXdxXfxX5xXcxX25xX2xXdxXfxX5f4xX11xX2xX173xX7bxX2xXcdxX31xX170xX2xX33xX23xX2xX3xX29xX167xXcxX2xXcxX31xX23xX11xX96xX2xX1xX29xX1cxXdxX2xXdxXfxX11xX30xXcxX2xX29xX2bxX2xXdxX29xXddxXcxX25xX2xX3xX15cxXcxX2xX25xX11xXddxXcxX25xX2xX20bxXcfxXcxX2xXc8xXc0xX5xX14dxX2xX17xX14bxXcxX2xXcxX83xX5xX96xX2xX17xX10xX91xX2xX3xX29xX8dxX2xXc8xXc5xXcxX25xX2xX1xX29xX1cxXdxX2xXdxXfxX11xX30xXcxX2xXdxX29xXc0xX2xXdxXfxXb7xX105xXcxX25xX96xX2xXdxX11bxX33xX2xX2exX11xX5axX33xX2xX3xX14bxX2xX29xXc5xX11xX2xXc8xX30xX2xX3xX42xX2xXdxX29xX30xX2xXdxX29xX5xX33xX2xX25xX11xX5xX2xX6xX16fxX31xX2xX29xX14bxXcxX2xX173xX7bxX15cxX2xX3xX29xX31xX3bcxX11xX2xX4xX11xX10dxXcxX2xX2exX5axXdxX2xX25xX11xX1cxX2xXdxXfxXc0xX47xX14dxX14dxX14dxX0xX64xX1xX16xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX7axX15cxXaexX170xX9xX16xXbbxb6f8xXcxX25xX2xXcxX29xXb7xX2xX5xXcxX29xX2xX860xX14bxXcxX96xX2xX3xX29xX31exXcxX29xX2xXcxX25xX29xX7b2xX5xX2xXcxX90exXcxX25xX2xXdxX11bxXcxX29xX2xX6xX16fxX31xX2xX173xX34xX11xX2xX29xX5xX11xX2xXdxX11xX5axXcxX25xX2xX39xXcdxX31xX10dxX2xX29xXb7xX14bxXcxX25xX47xX2xXc8xX20xX2xXdxXfxX112xX2xXdxX29xX7bxXcxX29xX2xXcxX25xX31xX3cxXcxX2xXc8xXc5xXcxX25xX2xX4xX178xX3xX2xXdxX29xX23xX11xX2xXdxX29xX2cdxX3xX2xX5xXcxX29xX2xX3axX10dxX2xX2c6xX11bxXcxX29xX2xX10xXfxX2cdxX3xX2xX805xX1fxX20xX2x6194xX10dxXcxX2xX10xX29xX3afxX96xX2xX29xX31xX170xX2bxXcxX2xX81xX29xXb7xX2xX10xX29xX5xXcxX29xX809xX2xXcdxX31xX170xX5axXdxX2xXc8xXc0xXcxX29xX2xX4xX5dxX1xX2xXcxX25xX29xX11xX2bxX1xX2xXdxXfxX10dxXcxX2xX33xXcfxXcxX29xX2xXc8xX328xXdxX2xX39xX3xX29xX23xXcxX2xXcxX29xX5xX31xX2xX3xXffxXdxX2xXfxXddxXcxX47xX2xX6xX5xX31xX2xXcxX29xX11xX61dxX31xX2xXcxX167xX33xX2xXc8xX11xX2xX4xX7bxX33xX2xX167xXcxX2xX1fxX5xX14dxX2xX81xX29xX5dxXcxX2xXdxX29xX328xX170xX2xXcxX29xX31xX2xX3xX16bxX31xX2xX6xX92bxX2xXaexXa3axXcxX25xX2xXdxX29xX178xX3xX2xX1xX29xXb8exX33xX2xX6xX5f4xX3xX29xX2xX29xX83xX31xX2xX3xX14bxX2xX3xX8dxX5xX2xXdxX29xXc0xX2xXdxXfxXb7xX105xXcxX25xX2xX29xX11xX2bxXcxX2xXcxX5xX170xX2xXfxX328xXdxX2xX4xX34xXcxX229xX2xXdxXfxX15cxXcxX25xX2xX2exX29xX11xX2xXc8xX42xX96xX2xXc8xX11xX61dxX31xX2xX2exX11xX2bxXcxX96xX2xXdxX11xX61dxX33xX2xXcxX167xXcxX25xX96xX2xX4xX18xX11xX2xXdxX29xX5axX2xXc8xX30xX2xX6xXcfxXcxX2xX1fxX31xX328xXdxX2xX3xX16fxX170xX2xXcxX328xX33xX2xXfxX328xXdxX2xX1xX29xX6bexX2xX29xX18xX1xX2xX173xX34xX11xX2xXc8xXc0xX5xX2xX1xX29xXb7xX14bxXcxX25xX229xX2xX5xXcxX29xX2xX10xXfxX2cdxX3xX2xX33xX5f4xXcxX29xX2xXaexX5f4xXcxX2xXc8xX16bxX31xX2xXdxXb7xX96xX2xXcdxX31xX170xX5axXdxX2xXdxX16fxX33xX2xX2exX29xX112xX11xX2xXcxX25xX29xX11xX2bxX1xX2xX173xX34xX11xX2xX33xX23xX2xX29xX11bxXcxX29xX2xXcxX31xX23xX11xX2xXdxXfxX3cxXcxX25xX2xX173xX7bxX2xX3xX29xX5axX2xX20bxX11xX5axXcxX2xXcxX328xX33xX2xXcxX23xXcxX25xX2xXcxX25xX29xX11xX2bxX1xX2xX3xX23xXcxX25xX2xXcxX25xX29xX2bxX2xX3xX5xX15cxX14dxX2xX2bfxXcxX29xX2xX10xXfxX2cdxX3xX2xX3xX29xX15cxX2xX20bxX11xX5axXdxX7fxX2xX39xXfbcxX29xX112xX11xX2xXcxX25xX29xX11xX2bxX1xX2xX112xX2xX20bxX328xXdxX2xX2exX11bxX2xX4xX7b2xXcxX29xX2xX173xX178xX3xX2xXcxX7bxX15cxX2xXc8xX61dxX31xX2xX1xX29xXcfxX11xX2xXc8xXddxX11xX2xX33xX90exXdxX2xX173xX34xX11xX2xX33xX31xX23xXcxX2xX173xX7bxXcxX2xX2exX29xX42xX2xX2exX29xX167xXcxX96xX2xXdxX29xX92bxX2xXdxX29xX1cxX3xX29xX14dxX2xX10xX31xX170xX2xXcxX29xX11xX10dxXcxX96xX2xX2exX29xX11xX2xX20bxXffxXdxX2xXdxX5xX170xX2xX173xX7bxX15cxX2xX4xX7bxX33xX2xXcxX23xXcxX25xX2xXcxX25xX29xX11xX2bxX1xX2xX3xX23xXcxX25xX2xXcxX25xX29xX2bxX2xX3xX5xX15cxX2xX33xX34xX11xX2xXdxX29xX328xX33xX2xX29xX5axXdxX2xX20bxX5xX15cxX2xXcxX3bcxX11xX2xX25xX11xX5xXcxX2xXcxX5xXcxX96xX2xX173xX328xXdxX2xX173xXcfxX2xX3xX8dxX5xX2xXcxX25xX29xX61dxX47xX14dxX0xX64xX1xX16xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX7axX15cxXaexX170xX9xX16xX81xX29xX83xXcxX25xX2xXcxX25xX7bxX170xX2xXc8xX16bxX31xX2xX4xX5dxX1xX2xXcxX25xX29xX11xX2bxX1xX96xX2xXc8xXddxX11xX2xX173xX34xX11xX2xX5xXcxX29xX2xX10xXfxX2cdxX3xX2xX4xX7bxX2xX3xXcfxX2xX33xXc5xXdxX2xX29xX7bxXcxX29xX2xXdxXfxX11bxXcxX29xX2xXcxX3bcxX2xX4xX178xX3xX96xX2xX3xXddxX2xX25xXffxXcxX25xX2xXdxX178xX2xX29xX15cxX7bxXcxX2xXdxX29xX11xX2bxXcxX2xX3xX29xX31exXcxX29xX2xX33xX11bxXcxX29xX2xX173xX7bxX2xX20bxXb7xX34xX3xX2xXc8xX16bxX31xX2xX25xX90exXdxX2xX29xX1cxX11xX2xXc8xXb7xX18xX3xX2xX39xXdxXfxX1cxX11xX2xXcxX25xX3afxXdxX47xX14dxX2xX2c6xXb7xX18xX3xX2xX6xX178xX2xXcdxX31xX5xXcxX2xXdxX16fxX33xX96xX2xXdxX5f4xX15cxX2xXc8xX11xX61dxX31xX2xX2exX11xX2bxXcxX2xX3xX8dxX5xX2xX3xX29xX31exXcxX29xX2xXcdxX31xX170xX61dxXcxX2xXc8xXc0xX5xX2xX1xX29xXb7xX14bxXcxX25xX96xX2xX6xX178xX2xXc8xXc5xXcxX25xX2xX173xX11xX10dxXcxX96xX2xX2exX29xX31exX3xX29xX2xX4xX2bxX2xX3xX8dxX5xX2xX25xX11xX5xX2xXc8xX11bxXcxX29xX96xX2xX5xXcxX29xX2xX10xXfxX2cdxX3xX2xXdxX5dxX1xX2xXdxXfxX31xXcxX25xX2xX1fxX16fxX170xX2xXaexX178xXcxX25xX2xXc8xX61dxX2xX1cxXcxX2xXdxX29xX7bxXcxX29xX2xX4xX5dxX1xX2xX17xX10xX91xX2xXcxX23xXcxX25xX2xX6xXcfxXcxX2xX29xX83xX31xX2xX3xX14bxX2xX10xXfxX2cdxX3xX2xX2f3xX29xXb7xX18xXcxX25xX14dxX2xX39exX23xX2xX29xX11bxXcxX29xX2xX6xXcfxXcxX2xX1fxX31xX328xXdxX2xXcxX23xXcxX25xX2xXcxX25xX29xX11xX2bxX1xX2xX1b1xXcxX25xX2xXaexXa3axXcxX25xX2xX3xX23xXcxX25xX2xXcxX25xX29xX2bxX2xX3xX5xX15cxX2xXdxXfxX3cxXcxX25xX2xXcxX328xX33xX2xX173xX34xX11xX2xXcdxX31xX170xX2xX33xX23xX2xXcxX29xX7bxX2xX1fxXb7xX112xXcxX25xX2xX2exX29xX15cxXcfxXcxX25xX2xX69xX225xX225xX33xX7exX2xX173xX34xX11xX2xXcxX29xX83xXcxX25xX2xX4xX15cxX5f4xX11xX2xXcxX328xX33xX2xX167xXcxX2xXdxX29xX23xXcxX25xX2xXdxX29xXb7xX105xXcxX25xX96xX2xXcxX29xXb7xX7fxX2xX39exXc5xX3xX2xXcxX29xX7b2xX96xX2xXcxX328xX33xX2xX2exX11xX33xX2xX3xX29xX16fxX33xX14dxX14dxX14dxX2xX173xX7bxX2xXc8xX167xXcxX25xX2xX2exX9b9xX2xX3xX29xX1b1xXcxX25xX2xXcxX29xX5dxXcxX2xX8e4xX11xXexXdxXf4axX2bfxX2f3xX14dxX2xX10xX29xX1cxXcxX25xX2xX94xX37exX7exX225xX69xX69xX96xX2xX17xX10xX91xX2xXc8xXb7xX18xX3xX2xX3xX29xX3afxXcxX2xXdxX29xX5xX33xX2xX25xX11xX5xX2xX3xX29xXb7xX14bxXcxX25xX2xXdxXfxX11bxXcxX29xX2xX1fxX16fxX170xX2xXaexX178xXcxX25xX96xX2xX29xX15cxX7bxXcxX2xXdxX29xX11xX2bxXcxX2xX33xX23xX2xX29xX11bxXcxX29xX2xX17xX10xX91xX2xX2exX11xX30xX31xX2xX33xX34xX11xX2xX3xX8dxX5xX2xXdxX810xXcxX29xX14dxX2xX81xX25xX15cxX7bxX11xX2xX173xX11xX2bxX3xX2xX29xXb7xX34xXcxX25xX2xXaexXfbxXcxX2xX6xX92bxX5xX2xXc8xX13exX11xX2xXc8xX11xX61dxX31xX2xX4xX2bxX96xX2xX25xX11xX34xX11xX2xXdxX29xX11xX2bxX31xX2xX3axX31xX5dxXdxX2xX17xX10xX91xX2xX7exX225xX69xX7exX96xX2xX29xXb7xX34xXcxX25xX2xXaexXfbxXcxX2xX1fxX16fxX170xX2xXaexX178xXcxX25xX2xX1xX29xXb7xX14bxXcxX25xX2xX1cxXcxX2xX6xXcfxXcxX2xX1fxX31xX328xXdxX96xX2xX2exX11xXcxX29xX2xXaexX15cxX5xXcxX29xX14dxX14dxX14dxX14dxX2xX17xX10xX91xX2xXc8xXb7xX18xX3xX2xXc8xX11xX2xXdxX29xX5xX33xX2xXcdxX31xX5xXcxX96xX2xX29xX3afxX3xX2xXdxX5dxX1xX2xX2exX11xXcxX29xX2xXcxX25xX29xX11xX2bxX33xX2xXdxX5f4xX11xX2xXcxX29xX11xX61dxX31xX2xX33xX23xX2xX29xX11bxXcxX29xX2xX17xX10xX91xX2xX1xX29xX1cxXdxX2xXdxXfxX11xX30xXcxX2xX2exX29xX1cxX3xX2xXaexX3afxX3xX2xX3xX1cxX3xX2xXdxX810xXcxX29xX2xX33xX11xX61dxXcxX2xX10xXfxX31xXcxX25xX14dxX2xX10xX29xX1cxXcxX25xX2xX98xX37exX7exX225xX69xX25axX96xX2xX17xX10xX91xX2xX3xX29xX31xX170xX30xXcxX2xXc8xX13exX11xX2xX33xX23xX2xX29xX11bxXcxX29xX2xX29xX15cxX5f4xXdxX2xXc8xXc5xXcxX25xX2xXdxX29xXexX15cxX2xX3axX31xX5dxXdxX2xX17xX10xX91xX2xXcxX167xX33xX2xX7exX225xX69xX7exX2xX173xX34xX11xX2xX69xX7exX2xXdxX29xX7bxXcxX29xX2xX173xX11xX10dxXcxX2xXdxX29xX5xX33xX2xX25xX11xX5xX96xX2xX173xXddxXcxX2xXc8xX11xX61dxX31xX2xX4xX2bxX2xX4xX7bxX2xX98xX234xX225xX2xXdxXfxX11xX2bxX31xX2xXc8xX3cxXcxX25xX14dxX2xXb1xX15cxX2xXcxX29xX31xX2xX3xX16bxX31xX2xX6xXcfxXcxX2xX1fxX31xX328xXdxX96xX2xX2exX11xXcxX29xX2xXaexX15cxX5xXcxX29xX2xXcxX25xX7bxX170xX2xX3xX7bxXcxX25xX2xX1xX29xX1cxXdxX2xXdxXfxX11xX30xXcxX96xX2xXc8xX5axXcxX2xXdxX29xX1cxXcxX25xX2xX98xX37xX7exX225xX69xX25exX96xX2xX17xX10xX91xX2xX20bxX13exX2xX6xX31xXcxX25xX2xX173xXddxXcxX2xXc8xX11xX61dxX31xX2xX4xX2bxX2xX4xX10dxXcxX2xX234xX2xXdx37eaxX2xXc8xX3cxXcxX25xX2xX173xX34xX11xX2xX69xX234xX2xXdxX29xX7bxXcxX29xX2xX173xX11xX10dxXcxX2xXdxX29xX5xX33xX2xX25xX11xX5xX2xX29xX15cxX5f4xXdxX2xXc8xXc5xXcxX25xX14dxX2xX81xX25xX15cxX7bxX11xX2xX173xX11xX2bxX3xX2xX4xX11xX10dxXcxX2xX2exX5axXdxX2xXdxX29xX31xX2xX33xX31xX5xX2xX33xXc5xX3xX2xXcxX29xX7b2xX2xX2exX29xX23xX96xX2xXcxX328xX33xX2xX20bxX7bxX15cxX2xXcxX25xXb7xX2xX1fxX1cxX33xX96xX2xX20bxX31exX2xX1fxX5xXcxX29xX96xX2xX34xXdxX2xX1fxX31xX328xXdxX2xX2exX29xXb8exX31xX14dxX14dxX14dxX2xX17xX10xX91xX2xXc8xX5xXcxX25xX2xX1fxX16fxX170xX2xXaexX178xXcxX25xX2xX173xX6bexXcxX25xX2xX6xXcfxXcxX2xX1fxX31xX328xXdxX2xXfxX5xX31xX2xX5xXcxX2xXdxX15cxX7bxXcxX2xX3xX42xX2xXaexX11xX2bxXcxX2xXdxX31exX3xX29xX2xX25axX2xX29xX5xX14dxX2xX17xX10xX91xX2xXdxXfxX178xX3xX2xXdxX11xX5axX1xX2xXc8xX328xX31xX2xX33xXddxX11xX2xX173xX34xX11xX2xX3xX1cxX3xX2xX3xX23xXcxX25xX2xXdxX170xX96xX2xXaexX15cxX5xXcxX29xX2xXcxX25xX29xX11xX2bxX1xX2xXdxX29xX31xX2xX33xX31xX5xX96xX2xXdxX11xX10dxX31xX2xXdxX29xXa3axX2xX6xXcfxXcxX2xX1xX29xXb8exX33xX2xX3xX29xX15cxX2xXdxX29xX7bxXcxX29xX2xX173xX11xX10dxXcxX2xX173xX7bxX2xXcxX25xXb7xX105xX11xX2xXcxX23xXcxX25xX2xXaexX16fxXcxX96xX2xXdxX5f4xX15cxX2xXc8xXb7xX18xX3xX2xX6xX178xX2xX170xX10dxXcxX2xXdxX16fxX33xX2xXc8xX30xX2xX6xXcfxXcxX2xX1fxX31xX328xXdxX14dxX2xX17xX10xX91xX2xXdxX31exX3xX29xX2xX3xX178xX3xX2xXdxX29xX5xX33xX2xX25xX11xX5xX2xX173xX7bxX15cxX2xX3xX29xX31xX3bcxX11xX2xX25xX11xX1cxX2xXdxXfxXc0xX2xX25xXffxXcxX2xX173xX34xX11xX2xXdxX11xX10dxX31xX2xXdxX29xXa3axX2xX6xXcfxXcxX2xX1xX29xXb8exX33xX2xX173xX7bxX2xXdxX29xX5xX33xX2xX25xX11xX5xX2xX3axX11xX10dxXcxX2xX33xX11xXcxX29xX2xX17xX10xX91xX2xXdxX810xXcxX29xX2xX10xX29xX5xXcxX29xX2xX17xX42xX5xX14dxX2xX81xX328xX33xX2xXaexX15cxX2xX17xX10xX91xX2xXcxX23xXcxX25xX2xX6xXcfxXcxX2xX29xX83xX31xX2xX3xX14bxX2xX10xXfxX2cdxX3xX2xX2f3xX29xXb7xX18xXcxX25xX2xXc8xXb7xX18xX3xX2xX3xX31xXcxX25xX2xX3xX328xX1xX2xX3xX29xX15cxX2xX29xX2bxX2xXdxX29xXddxXcxX25xX2xX3xX1cxX3xX2xX3xX92bxX5xX2xX29xX7bxXcxX25xX2xXdxX29xX178xX3xX2xX1xX29xXb8exX33xX2xX6xX5f4xX3xX29xX96xX2xX6xX11xX10dxX31xX2xXdxX29xXc0xX2xXdxX5f4xX11xX2xX10xX29xX5xXcxX29xX2xX17xX42xX5xX96xX2xX17xX7bxX2xX81xXc5xX11xX14dxX14dxX14dxX0xX64xX1xX16xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX7axX15cxXaexX170xX9xX16xX7axX10dxXcxX2xX3xX5f4xXcxX29xX2xXcxX3bcxX2xX4xX178xX3xX2xX2exX29xX23xXcxX25xX2xXcxX25xX70exXcxX25xX2xX29xX3afxX3xX2xX29xX793xX11xX96xX2xXc8xX16bxX31xX2xXdxXb7xX2xX1xX29xX1cxXdxX2xXdxXfxX11xX30xXcxX2xXcdxX31xX170xX2xX33xX23xX2xX6xXcfxXcxX2xX1fxX31xX328xXdxX96xX2xXcxX31xX23xX11xX2xXdxXfxX3cxXcxX25xX2xXcxX328xX33xX2xX167xXcxX96xX2xXcxX328xX33xX2xXaexXb7xX18xX3xX2xX4xX11xX2bxX31xX229xX2xXcxX167xX33xX2xX7exX225xX69xX94xX96xX2xXaexX15cxX2xXc8xXb7xX18xX3xX2xX20bxX13exX2xX6xX31xXcxX25xX2xXdxX29xX10dxX33xX2xXcxX25xX31xX3cxXcxX2xXcxX29xX16fxXcxX2xX4xX178xX3xX2xX3xX42xX2xXdxXfxX11bxXcxX29xX2xXc8xXc5xX2xX3xX29xX31xX170xX10dxXcxX2xX33xX23xXcxX2xX3xX5xX15cxX96xX2xXc8xXb7xX18xX3xX2xXc8xX7bxX15cxX2xXdxX5f4xX15cxX2xX20bxX7bxX11xX2xX20bxXcfxXcxX96xX2xX17xX10xX91xX2xXcxX23xXcxX25xX2xX6xXcfxXcxX2xX29xX83xX31xX2xX3xX14bxX2xX10xXfxX2cdxX3xX2xX2f3xX29xXb7xX18xXcxX25xX2xXc8xX20xX2xX3xX42xX2xXcxX29xX83xXcxX25xX2xX20bxXb7xX34xX3xX2xXdxX11xX5axXcxX2xX33xX34xX11xX96xX2xXcxX16fxXcxX25xX2xX3xX5xX15cxX2xX29xX11xX2bxX31xX2xXcdxX31xXcfxX2xX29xX15cxX5f4xXdxX2xXc8xXc5xXcxX25xX2xX6xXcfxXcxX2xX1fxX31xX328xXdxX96xX2xX2exX11xXcxX29xX2xXaexX15cxX5xXcxX29xX14dxX2xX2c6xX5axXcxX2xXdxX29xX105xX11xX2xXc8xX11xX30xX33xX2xX29xX11xX2bxXcxX2xXdxX5f4xX11xX96xX2xX17xX10xX91xX2xXc8xX20xX2xX3xX29xX8dxX2xXc8xXc5xXcxX25xX2xXc8xXb7xX18xX3xX2xXcxX25xX31xX3cxXcxX2xX25xX11xXddxXcxX25xX96xX2xX2exX9f9xX2xXdxX29xX31xX5dxXdxX2xXc8xX30xX2xX3xX29xX31xX170xX30xXcxX2xX25xX11xX5xX15cxX2xX3xX23xXcxX25xX2xXcxX25xX29xX2bxX2xX3xX29xX15cxX2xXdxX29xX7bxXcxX29xX2xX173xX11xX10dxXcxX2xX173xX7bxX2xX20bxX7bxX2xX3xX15cxXcxX2xX81xX29xX16fxXcxX2xXaexX16fxXcxX14dxX2xX17xX11xX2bxXcxX2xXdxX5f4xX11xX96xX2xX17xX10xX91xX2xXc8xX5xXcxX25xX2xXcxX31xX23xX11xX2xXdxXfxX3cxXcxX25xX96xX2xX6xXcfxXcxX2xX1fxX31xX328xXdxX2xXcxX29xX83xXcxX25xX2xX4xX15cxX5f4xX11xX2xXcxX328xX33xX2xX3xX29xX8dxX2xX4xX178xX3xX2xXcxX29xXb7xX7fxX2xX3axX11xXcxX29xX2xX3xX29xX11xX2xXc8xX793xX96xX2xX33xXc5xX3xX2xXcxX29xX7b2xX2xX2exX29xX23xX96xX2xX20bxX7bxX15cxX2xXcxX25xXb7xX2xX1fxX1cxX33xX96xX2xXcxX328xX33xX2xXfxX14bxX33xX96xX2xXcxX328xX33xX2xX33x6905xX2xX173xX7bxX2xXc8xX5xXcxX25xX2xXdxX11xX5axX1xX2xXdxXa3axX3xX2xX33xX112xX2xXfxXc5xXcxX25xX2xXdxX29xX10dxX33xX2xX33xXc5xXdxX2xX6xXddxX2xX6xXcfxXcxX2xX1xX29xXb8exX33xX14dxX2xX81xX167xX33xX2xX7exX225xX69xX98xX96xX2xXdxX13exXcxX25xX2xXaexX15cxX5xXcxX29xX2xXdxX29xX31xX2xX3xX8dxX5xX2xX17xX10xX91xX2xXc8xX5f4xXdxX2xX25exX14dxX224xX25exX225xX14dxX25axX25axX233xX2xXcxX25xX29xX11bxXcxX2xXc8xX3cxXcxX25xX229xX2xX4xX18xX11xX2xXcxX29xX31xX5dxXcxX2xXc8xX5f4xXdxX2xX69xX14dxX7exX25axX225xX14dxX25axX25axX233xX2xXcxX25xX29xX11bxXcxX2xXc8xX3cxXcxX25xX14dxX0xX64xX1xX16xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX7axX15cxXaexX170xX9xX16xXbbxX42xX2xXdxX29xX30xX2xXcxX42xX11xX96xX2xX173xX328xXcxX2xXc8xX61dxX2xX1xX29xX1cxXdxX2xXdxXfxX11xX30xXcxX2xXcxX25xX31xX3cxXcxX2xXcxX29xX16fxXcxX2xX4xX178xX3xX96xX2xXc8xX90exX3xX2xX20bxX11xX2bxXdxX2xXcxX29xX16fxXcxX2xX4xX178xX3xX2xXdxXfxX1a0xX2xXdxXfxX15cxXcxX25xX2xX1xX29xX1cxXdxX2xXdxXfxX11xX30xXcxX2xX33xX23xX2xX29xX11bxXcxX29xX2xX17xX10xX91xX2xXcxX42xX11xX2xX3xX29xX31xXcxX25xX96xX2xX17xX10xX91xX2xXcxX23xXcxX25xX2xXcxX25xX29xX11xX2bxX1xX2xX2exX11xX30xX31xX2xX33xX34xX11xX2xXcxX42xX11xX2xXfxX11xX10dxXcxX25xX2xX4xX7bxX2xX33xXc5xXdxX2xXdxXfxX15cxXcxX25xX2xXcxX29xX83xXcxX25xX2xXcxX29xX11xX2bxX33xX2xX173xXa3axX2xXdxX11xX10dxXcxX2xXcdxX31xX170xX5axXdxX96xX2xX4xX31xX23xXcxX2xXc8xXb7xX18xX3xX2xX3xX1cxX3xX2xX3xX328xX1xX96xX2xX20bxX5xXcxX96xX2xXcxX25xX7bxXcxX29xX2xXcdxX31xX5xXcxX2xXdxX16fxX33xX96xX2xX6xX16fxX31xX2xX6xX1cxXdxX14dxX2xXfbcxX29xX23xXcxX25xX2xX3xX29xX810xX2xX2exX29xX31xX170xX5axXcxX2xX2exX29xX31exX3xX29xX2xXcxX25xXb7xX105xX11xX2xXdxXfxX1a0xX2xX33xX5f4xXcxX29xX2xXaexX5f4xXcxX2xXc8xX16bxX31xX2xXdxXb7xX96xX2xX4xX7bxX33xX2xX3xX29xX8dxX2xX33xX23xX2xX29xX11bxXcxX29xX2xX17xX10xX91xX96xX2xXdxX810xXcxX29xX2xX10xX29xX5xXcxX29xX2xX17xX42xX5xX2xX3xXf6xXcxX2xX20bxX5xXcxX2xX29xX7bxXcxX29xX2xXfbcxX5axX2xX29xX15cxX5f4xX3xX29xX2xX6xXddxX2xX69xX69xX234xX64xXfbcxX17xX37ex5382xX7axX81xXb1xX2xXcxX25xX7bxX170xX2xX233xX37exX224xX37exX7exX225xX69xX94xX2xX173xX61dxX2xX173xX11xX2bxX3xX2xXdxX29xX31exX2xXc8xX11xX30xX33xX2xXc8xXb7xX5xX2xX3xX1cxXcxX2xX20bxXc5xX2xXdxXfxX1a0xX2xXdxXddxXdxX2xXcxX25xX29xX11xX2bxX1xX2xXc8xX5f4xX11xX2xX29xX3afxX3xX2xX173xX61dxX2xX4xX7bxX33xX2xX173xX11xX2bxX3xX2xX3xX42xX2xXdxX29xX105xX11xX2xX29xX5f4xXcxX2xX112xX2xX3xX1cxX3xX2xX17xX10xX91xX2xXcxX23xXcxX25xX2xXcxX25xX29xX11xX2bxX1xX2xXdxXfxX10dxXcxX2xXc8xXc0xX5xX2xX20bxX7bxXcxX2xXdxX15cxX7bxXcxX2xXdxX810xXcxX29xX2xX805xX25xX11xX5xX11xX2xXc8xX15cxX5f4xXcxX2xX7exX225xX69xX94xX2xX37xX2xX7exX225xX7exX225xX809xX14dxX2xX10xX29xXexX15cxX2xXc8xX42xX96xX2xX234xX2xX17xX10xX91xX2xXcxX23xXcxX25xX2xXcxX25xX29xX11xX2bxX1xX2xXdxX29xX5xX33xX2xX25xX11xX5xX2xXdxX29xX31exX2xXc8xX11xX30xX33xX96xX2xX25xX3cxX33xX7fxX2xX17xX10xX91xX2xXcxX23xXcxX25xX2xXcxX25xX29xX11xX2bxX1xX2xX173xX7bxX2xX1xX29xX1cxXdxX2xXdxXfxX11xX30xXcxX2xXcxX23xXcxX25xX2xXdxX29xX23xXcxX2xX2c6xX23xXcxX25xX2xX2f3xX29xXb7xX14bxXcxX25xX2xX17xX3cxXcxX25xX2xX805xX10xX29xX3afxX2xX91xX31xX16fxXcxX809xX96xX2xX17xX10xX91xX2xXaexXc0xX3xX29xX2xX173xXa3axX2xXcxX23xXcxX25xX2xXcxX25xX29xX11xX2bxX1xX2xX91xX31xX16fxXcxX2xX3axX5xX11xX2xX805xX10xX29xX3afxX2xX91xX31xX16fxXcxX809xX96xX2xX17xX10xX91xX2xXaexXc0xX3xX29xX2xX173xXa3axX2xXcxX31xX23xX11xX2xXdxXfxX3cxXcxX25xX2xXdxX29xX8dxX170xX2xX6xXcfxXcxX2xX173xX7bxX2xXcxX23xXcxX25xX2xXcxX25xX29xX11xX2bxX1xX2xX17xX15cxX6e1xXcxX25xX2xX3axXb7xX31xX2xX805xX17xX15cxX6e1xXcxX25xX2xX17xX42xX5xX809xX96xX2xX17xX10xX91xX2xXaexXc0xX3xX29xX2xX173xXa3axX2xXcxX23xXcxX25xX2xXcxX25xX29xX11xX2bxX1xX2xX173xX7bxX2xX1fxX16fxX170xX2xXaexX178xXcxX25xX2xX17xXb7xXcxX25xX2xX10xX29xXc0xXcxX29xX2xX805xX81xX25xX3afxX3xX2xX3axX90exX3xX809xX96xX2xX17xX10xX91xX2xXcxX23xXcxX25xX2xX6xXcfxXcxX2xX29xX83xX31xX2xX3xX14bxX2xX10xXfxX2cdxX3xX2xX2f3xX29xXb7xX18xXcxX25xX2xX805xX81xX29xXb7xX2xX10xX29xX5xXcxX29xX809xX14dxX2xX81xX29xX11bxXcxX2xX3xX29xX31xXcxX25xX96xX2xX3xX1cxX3xX2xX17xX10xX91xX2xX6xX5xX31xX2xX2exX29xX11xX2xXdxX29xX5xX33xX2xX25xX11xX5xX2xXdxX29xX31exX2xXc8xX11xX30xX33xX2xXc8xX20xX2xX3xX42xX2xXcxX29xX83xXcxX25xX2xX3xX29xX31xX170xX30xXcxX2xX20bxX11xX5axXcxX2xXfx4917xX2xXcxX9a7xXdxX2xXdxXfxX15cxXcxX25xX2xX2exX5axXdxX2xXcdxX31xXcfxX2xX6xXcfxXcxX2xX1fxX31xX328xXdxX96xX2xX2exX11xXcxX29xX2xXaexX15cxX5xXcxX29xX14dxX2xXb1xX15cxX5xXcxX29xX2xXdxX29xX31xX2xX173xX7bxX2xX4xX18xX11xX2xXcxX29xX31xX5dxXcxX2xXc8xX5f4xXdxX2xXc8xXb7xX18xX3xX2xX3xX8dxX5xX2xX3xX1cxX3xX2xX17xX10xX91xX2xXc8xX61dxX31xX2xXdxX167xXcxX25xX2xX6xX15cxX2xX173xX34xX11xX2xXdxXfxXb7xX34xX3xX2xX2exX29xX11xX2xX3xX42xX2xX3xX1cxXcxX2xX20bxXc5xX2xXdxXfxX1a0xX2xX173xX61dxX2xX4xX7bxX33xX2xX173xX11xX2bxX3xX14dxX2xXbbxX1cxX3xX2xX17xX10xX91xX2xXc8xX20xX2xX3xX42xX2xXcxX29xX83xXcxX25xX2xX20bxXb7xX34xX3xX2xXc8xXc5xXdxX2xX1xX29xX1cxX2xXdxXfxX15cxXcxX25xX2xX173xX11xX2bxX3xX2xX1b1xXcxX25xX2xXaexXa3axXcxX25xX2xX3xX23xXcxX25xX2xXcxX25xX29xX2bxX2xX3xX5xX15cxX2xX173xX7bxX15cxX2xXdxXfxX15cxXcxX25xX2xXcdxX31xX1cxX2xXdxXfxX11bxXcxX29xX2xX6xXcfxXcxX2xX1fxX31xX328xXdxX96xX2xX2exX11xXcxX29xX2xXaexX15cxX5xXcxX29xX2xXcxX29xXb7xX7fxX2xX17xX10xX91xX2xXcxX23xXcxX25xX2xX6xXcfxXcxX2xX29xX83xX31xX2xX3xX14bxX2xX10xXfxX2cdxX3xX2xX2f3xX29xXb7xX18xXcxX25xX2xXc8xX20xX2xX1cxX1xX2xXaexXa3axXcxX25xX2xXdxX29xX7bxXcxX29xX2xX3xX23xXcxX25xX2xX3xX23xXcxX25xX2xXcxX25xX29xX2bxX2xXcxX29xX16fxXcxX2xX25xX11xXddxXcxX25xX2xXaexX5f4xXcxX25xX2xXaexXc0xX3xX29xX2xXdxX29xX30xX2xXdxXfxX15cxXcxX25xX2xX173xX11xX2bxX3xX2xX6xXcfxXcxX2xX1fxX31xX328xXdxX2xX3xX1cxX3xX2xX4xX15cxX5f4xX11xX2xX25xX11xXddxXcxX25xX2xXcxX328xX33xX229xX2xX17xX10xX91xX2xXaexXc0xX3xX29xX2xX173xXa3axX2xXcxX23xXcxX25xX2xXcxX25xX29xX11xX2bxX1xX2xX91xX31xX16fxXcxX2xX3axX5xX11xX2xX1fxX16fxX170xX2xXaexX178xXcxX25xX2xXcxX29xX7bxX2xX4xXb7xX34xX11xX2xX6xXcfxXcxX2xX1fxX31xX328xXdxX2xXfxX5xX31xX2xX5xXcxX2xXdxX15cxX7bxXcxX14dxX14dxX14dxX0xX64xX1xX16xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX7axX15cxXaexX170xX9xX16xX81xX29xX11bxXcxX2xXcxX29xX83xXcxX25xX2xX3xX15cxXcxX2xXcxX25xXb7xX105xX11xX2xXdxXfxX1a0xX2xX173xX34xX11xX2xXcxX29xX11xX2bxXdxX2xX29xX31xX170xX5axXdxX2xX3xXddxXcxX25xX2xX29xX11xX5axXcxX96xX2xX4xX167xXcxX2xX1fxXcfxX2xX173xX34xX11xX2xXcxX25xX29xX61dxX96xX2xX6xXddxXcxX25xX2xXdxXfxX3afxXcxX2xXcxX11xX61dxX33xX2xXdxX11xXcxX96xX2xX2exX11xX10dxXcxX2xXc8xXc0xXcxX29xX2xX173xX34xX11xX2xX33xXa3axX3xX2xXdxX11xX10dxX31xX96xX2xX4xX9b9xX2xXdxXb7xX112xXcxX25xX2xXc8xX5xXcxX25xX2xXcxX25xX7bxX170xX2xXc8xX10dxX33xX2xX3xXddxXcxX25xX2xX29xX11xX5axXcxX2xX20bxX3bcxXcxX25xX2xXcxX29xXb7xX2xX3xXcfxX33xX2xXcxX29xX5dxXcxX2xXc8xXb7xX18xX3xX2xX39xX4xX7bxXcxX2xX25xX11xX42xX2xX33xX34xX11xX47xX2xXc8xX5xXcxX25xX2xXdxX70exXcxX25xX2xX25xX11xX105xX96xX2xXdxX70exXcxX25xX2xXcxX25xX7bxX170xX2xX25xX42xX1xX2xX1xX29xX16bxXcxX2xX4xX7bxX33xX2xXcxX10dxXcxX2xXaexX11xX2bxXcxX2xX33xX5f4xX15cxX96xX2xX29xXb7xX34xXcxX25xX2xXc8xX11xX2xX33xX34xX11xX2xX3xX29xX15cxX2xX33xX23xX2xX29xX11bxXcxX29xX2xX17xX10xX91xX2xXcxX23xXcxX25xX2xXcxX25xX29xX11xX2bxX1xX14dxX2xXfbcxX29xX1cxXdxX2xX173xX3afxXcxX25xX2xX4xX5dxX1xX2xXdxX29xX16fxXcxX96xX2xX4xX5dxX1xX2xXcxX25xX29xX11xX2bxX1xX96xX2xX2exX11xX5axXcxX2xXdxX29xX1b1xX3xX2xX3xX29xX31xX170xX10dxXcxX2xX33xX23xXcxX2xX173xX83xXcxX25xX2xX173xX7bxXcxX25xX96xX2xXc8xXb7xX18xX3xX2xXc8xX7bxX15cxX2xXdxX5f4xX15cxX2xX20bxX7bxX11xX2xX20bxXcfxXcxX2xX3xX6bexXcxX25xX2xX6xX178xX2xXcxX167xXcxX25xX2xXc8xXc5xXcxX25xX96xX2xXcxX29xX11xX2bxXdxX2xX29xX31xX170xX5axXdxX2xX3xX8dxX5xX2xXcxX29xX83xXcxX25xX2xXcxX25xXb7xX105xX11xX2xXdxXfxX1a0xX2xXcxX7bxX170xX2xXc8xX20xX2xX25xX42xX1xX2xX1xX29xX16bxXcxX2xXdxX29xX13exX11xX2xX20bxX70exXcxX25xX2xX4xX10dxXcxX2xX6xX1b1xX3xX2xX6xXddxXcxX25xX2xX3xX29xX15cxX2xX33xX23xX2xX29xX11bxXcxX29xX2xX2exX11xXcxX29xX2xXdxX5axX2xXdxX5dxX1xX2xXdxX29xX30xX2xX173xX70exX5xX2xXcdxX31xXexXcxX2xXdxX29xX31xXc5xX3xX2xX4xX5f4xX11xX2xX3xX1303xXcxX25xX2xXdxX29xX5dxXdxX2xX33xX34xX11xX2xX33xX1a0xX2xXcxX7bxX170xX14dxX2xX10xX31xX170xX2xXcxX29xX11xX10dxXcxX96xX2xX20bxX10dxXcxX2xX3xX5f4xXcxX29xX2xXcxX29xX83xXcxX25xX2xX33xX90exXdxX2xXdxX29xX31xX5dxXcxX2xX4xX18xX11xX96xX2xX29xX3afxX2xX1xX29xXcfxX11xX2xXc8xXddxX11xX2xX33xX90exXdxX2xX173xX34xX11xX2xX2exX29xX23xXcxX25xX2xX31exXdxX2xX2exX29xX42xX2xX2exX29xX167xXcxX96xX2xXdxX29xX1cxX3xX29xX2xXdxX29xX1b1xX3xX2xX173xX61dxX2xXcxX25xX31xX3cxXcxX2xX173xXddxXcxX96xX2xX2exX11xXcxX29xX2xXcxX25xX29xX11xX2bxX33xX96xX2xXcxX167xXcxX25xX2xX4xX178xX3xX2xXcdxX31xXcfxXcxX2xX4xX9b9xX96xX2xXc8xX11xX61dxX31xX2xX29xX7bxXcxX29xX96xX2xX2exX9f9xX2xXcxX167xXcxX25xX2xX25xX11xX5xX15cxX2xXdxX11xX5axX1xX96xX2xX20bxXcfxXcxX2xX4xX7b2xXcxX29xX2xX39xX3xX29xX11xX5axXcxX2xXc8xX328xX31xX47xX2xXdxXfxX10dxXcxX2xX39xXdxX29xXb7xX14bxXcxX25xX2xXdxXfxXb7xX105xXcxX25xX47xX14dxX14dxX14dxX2xX2c6xX30xX2xX3xX42xX2xXdxX29xX30xX2xX1xX29xX1cxXdxX2xX29xX31xX170xX2xX29xX14bxXcxX2xXcxX83xX5xX2xXdxX11xX61dxX33xX2xXcxX167xXcxX25xX96xX2xXdxX29xX5axX2xX33xX5f4xXcxX29xX96xX2xXdxX5f4xX15cxX2xXcxX25xX31xX3cxXcxX2xXc8xXc5xXcxX25xX2xX4xX178xX3xX96xX2xX2exX29xX31xX170xX5axXcxX2xX2exX29xX31exX3xX29xX96xX2xXdxX29xX31xX2xX29xX2cdxXdxX2xXcxX25xXb7xX105xX11xX2xXdxXfxX1a0xX2xXdxX29xX5xX33xX2xX25xX11xX5xX2xX1xX29xX1cxXdxX2xXdxXfxX11xX30xXcxX2xX33xX23xX2xX29xX11bxXcxX29xX2xX17xX10xX91xX2xXcxX23xXcxX25xX2xXcxX25xX29xX11xX2bxX1xX96xX2xX3xX1cxX3xX2xX3xX328xX1xX96xX2xX20bxX5xXcxX96xX2xXcxX25xX7bxXcxX29xX2xX3xX8dxX5xX2xXdxX810xXcxX29xX2xX173xX7bxX2xX10xXfxX31xXcxX25xX2xXb7xX14bxXcxX25xX2xX3xX16bxXcxX2xX3xX42xX2xX6xX178xX2xXcdxX31xX5xXcxX2xXdxX16fxX33xX96xX2xXdxX5f4xX15cxX2xXc8xX11xX61dxX31xX2xX2exX11xX2bxXcxX2xX29xX14bxXcxX2xXcxX83xX5xX96xX2xXcxX29xX328xXdxX2xX4xX7bxX2xX173xX11xX2bxX3xX2xX1fxX16fxX170xX2xXaexX178xXcxX25xX2xX3xX1cxX3xX2xX3xX14bxX2xX3xX29xX5axX96xX2xX3xX29xX31exXcxX29xX2xX6xX1cxX3xX29xX2xX25xX11xX2cdxX1xX2xXcxX29xX83xXcxX25xX2xXcxX25xXb7xX105xX11xX2xXdxXfxX1a0xX2xXdxX29xX31xX5dxXcxX2xX4xX18xX11xX2xX29xX14bxXcxX2xXdxXfxX15cxXcxX25xX2xX173xX11xX2bxX3xX2xXdxX11xX5axX1xX2xX3xX5dxXcxX2xXcxX25xX31xX3cxXcxX2xX173xXddxXcxX96xX2xXcxX16fxXcxX25xX2xX3xX5xX15cxX2xXcxX167xXcxX25xX2xX4xX178xX3xX96xX2xXdxXfxX11bxXcxX29xX2xXc8xXc5xX2xX3xX29xX31xX170xX10dxXcxX2xX33xX23xXcxX96xX2xX3xX23xXcxX25xX2xXdxX1cxX3xX2xXcdxX31xXcfxXcxX2xX4xX9b9xX14dxX14dxX14dxX0xX64xX1xX16xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX7axX15cxXaexX170xX9xX2xX6xXdxX170xX4xXexX8xX9xXdxXexX1fxXdxX37exX5xX4xX11xX25xXcxX7fxX2xXfxX11xX25xX29xXdxX229xX9xX16xX0xX6xXdxXfxX15cxXcxX25xX16xX7axX7bxX11xX2xX173xX7bxX2xXcfxXcxX29xX7fxX2xX17xXb7xX14bxXcxX25xX2xX10xX29xXcfxX15cxX0xX64xX6xXdxXfxX15cxXcxX25xX16xX0xX64xX1xX16xX0xX1xX2xX3xX4xX5xX6xX6xX8xX9xX1xX7axX15cxXaexX170xX9xX16xX0xXexX33xX16xX7axX7bxX11xX2xX3xX31xXddxX11xX7fxX2xXfbcxX29xX14bxX11xX2xXdxX29xX23xXcxX25xX2xXcxX29xX83xXcxX25xX2xXc8xX11xX30xX33xX2xXcxX25xX29xX77fxXcxX96xX2xXdxX5f4xX15cxX2xXc8xX7bxX2xX20bxX1b1xXdxX2xX1xX29xX1cxX14dxX0xX64xXexX33xX16xX0xX64xX1xX16