Tây Ban Nha tăng độ tuổi giới hạn với người tiêm vaccine AstraZeneca
Tây Ban Nha ngày 22/3 đã quyết định tăng độ tuổi giới hạn tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19 của AstraZeneca, từ 55 tuổi lên 65 tuổi.
b55bxbdcbxc350x10e86xc981xf7b6xc039xd137x10129xX7x10e38x12227x116c5x13ac0xcd96xd80dxX5x1087axXaxdfd0xXcxf1c1x10b41xX3x12180xX6x101fcxX3xe77exX1xX6xX3xXex13a80xX19xe067xX3xe73fxd712xX3xXex13270xeaa6xXdxX3xX22xXdx123e9xXdxX3xX1x12d91xX19xX3x10c61xX2exXdxX3xX19xX22xb56cxbc12xXdxX3xXexXdxb632xd00bxX3xX35xX6xX4xX4xXdxX19xX10xX3x12785xX7xXex12d70xX6xc0a3xX10xX19xX10xX4xX6xX0xf60cxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxdc10xX10xX6x114bbxXaxX12xXcxX14xX15xX3xX17xX6xX19xX3xX1bxX1xX6xX3xX19xX22x11712xX15xX3xeb2fxX7exX58x1012axX3xX24x11636xX3x11fd4xX28xX15x10f13xXexX3xX24x11367xX19xX1xX3xXexX20xX19xX22xX3xX24xX25xX3xXexX28xX29xXdxX3xX22xXdxX2exXdxX3xX1xX32xX19xX3xXexXdxX41xX42xX3xX4xX1x10ef6xX19xX22xX3xX35xX6xX4xX4xXdxX19xX10xX3xX19xX22xb6c1xX6xX3xf65bx12233x11a64xe737xe5a7xf706xX2xfb12xX3xX4xXaexX6xX3xX4cxX7xXexX4fxX6xX51xX10xX19xX10xX4xX6xcf1fxX3xXexXbcxX3x10d46xXdcxX3xXexX28xX29xXdxX3xX5xX41xX19xX3xbbe4xXdcxX3xXexX28xX29xXdx10fd6xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17xc0dcxX6axX15xXaxX12xX0xXdxX42xX22xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX4xX42xX7xXc4xXbxX1xX100xXexX100xXaxX3xXexXdxXexX5xX10xX9xXaxXcxX14xX15xX3xX17xX6xX19xX3xX1bxX1xX6xX3xXexX20xX19xX22xX3xX24xX25xX3xXexX28xX29xXdxX3xX22xXdxX2exXdxX3xX1xX32xX19xX3xX35xX2exXdxX3xX19xX22xX3bxX3cxXdxX3xXexXdxX41xX42xX3xX35xX6xX4xX4xXdxX19xX10xX3xX4cxX7xXexX4fxX6xX51xX10xX19xX10xX4xX6xX3xX1x1351fxX19xX1xX3x13327xX19xX1xX3xX2xXaxX3xX7xX4fxX4xX9xXaxX58xX58xXdxXefxd150xX6xX100xXexX1xX6xX19xX1xX1xX100xX6xXefxX35xX19xX58xX19xX10xccb7xX7xX58xX7exX2xX2xX7exX58xX2xbc97xX197xX6axX7exX2x102dfxX7excf49xX2xX7exXexX19cxX2xc2acxX19exX5xX2xXefxe346xXbxX22xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxXcxX14xX15xX3xX17xX6xX19xX3xX1bxX1xX6xX3xXexX20xX19xX22xX3xX24xX25xX3xXexX28xX29xXdxX3xX22xXdxX2exXdxX3xX1xX32xX19xX3xX35xX2exXdxX3xX19xX22xX3bxX3cxXdxX3xXexXdxX41xX42xX3xX35xX6xX4xX4xXdxX19xX10xX3xX4cxX7xXexX4fxX6xX51xX10xX19xX10xX4xX6xXaxX3xX6axX6xXexX6xXc4xXbxX1xX100xXexX100xXc4xX100xX4fxXdxX22xXdxX19xX6xX5xXc4xX7xX4fxX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xedb0xX58xX58xX4xX6axX19xXdxX42xX22xXefxX35xXdxX10xXexX19xX6xX42xXbxX5xX28xX7xXefxX35xX19xX58xXexXe8xX7exX19exX58xX28xXbxX5xX100xX6xX6axX10xX6axX58x1088cxXbxX4xX18exX35xX100xX35xXexX58xX7exX19exX7exX2x13b39xX19exX81xX24bxX7exX81xX58xXexXexX23exX35xX19xX24bxX35xX6xX4xX4xXdxX19xX10xX24bxXexX6xX15xX24bxX17dxX6xX19xX24bxX19xX1xX6xXefxX1a9xXbxX22xXaxX3xX58xX12xXcxXdxX41xX42xX3xX35xX6xX4xX4xXdxX19xX10xX3xXbxX1xd842xX19xX22xX3xXbfxXc0xXc1xXc2xXc3xXc4xX2xXc6xX3xX4xXaexX6xX3xX4cxX7xXexX4fxX6xX51xX10xX19xX10xX4xX6xX3xX4xX1xX100xX3xX19xX22xX3bxX3cxXdxX3xX6axX14xX19xX3xXexX32xXdxX3xdb42xXdxX5xX6xX19xXd7xX3xXc2xXexX6xX5xX15xX3xX19xX22xX7bxX15xX3xXc6xX58xX81xX58xX7exX19exX7exX2xXefxX3xee41xX1bxX22xX28xb778xX19xX217xX3xX4cxbc27x131dexX58xXcxXcx11cbaxXc1xX1bxbc26xX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17xX100xX6axX15xXaxX12xXcxX1xX10xX100xX3xX17xX25xX3xXexX4fxX3bx12538xX19xX22xX3xecaaxX3xXexX89xX3xXcxX14xX15xX3xX17xX6xX19xX3xX1bxX1xX6xX3xXbfxX6xX4fxX100xX5xXdxX19xX6xX3xXc3xX6xX4fxXdxX6xX7xXd7xX3xX86xX28xX15xX89xXexX3xX24xX8dxX19xX1xX3xX24xXdxef61xX28xX3xX4xX1xd9e7xX19xX1xX3xX24xX25xX3xXexX28xX29xXdxX3xXexXdxX41xX42xX3xX4xX1xXaexX19xX22xX3xX35xX6xX4xX4xXdxX19xX10xX3xX24xX84xX3xX24xX3bxe176xX4xX3xX24xX3bxX6xX3xX4fxX6xX3xX7exX3xX19xX22xX7bxX15xX3xX7xX6xX28xX3xe489xX1xXdxX3xX19xX3bxX2exX4xX3xX19xX7bxX15xX3xX370xX1x11e7dxXdxX3xXbxX1xf639xX4xX3xX7xbbe9xX3xX6axX384xX19xX22xX3xX35xX6xX4xX4xXdxX19xX10xX3xX4xXaexX6xX3xX4cxX7xXexX4fxX6xX51xX10xX19xX10xX4xX6xX3xX4xX1xX100xX3xX4xX1xX3bx11eb1xX19xX22xX3xXexX4fxX169xX19xX1xX3xXexXdxX41xX42xX3xX4xX1xXaexX19xX22xX3xX4xXaexX6xX3xX19xX3bxX2exX4xX3xX19xX7bxX15xX3xXexX1xX10xX100xX3xX370xX1xX28xX15xX89xX19xX3xX19xX22xX1xX8dxX3xX4xXaexX6xX3xXbfxX3aexX3xX86xX28xX6xX19xX3xX6axX3bxX35bxX4xX3xXbxX1xf848xX42xX3xX4xX1xX14xX28xX3xea33xX28xX3xX2cdxb6b4xX2b1xX4cxX2dexX3xX5xXdxX41xX19xX3xX86xX28xX6xX19xX3xX24xX89xX19xX3xX19xX1xe9b8xX19xX22xX3xX5xX100xX3xX19xX22xX32xXdxX3xX35xX332xX3xXbxX1xX16dxX19xX3x1000bxX19xX22xX3xXbxX1xX384xX3xX7xX6xX28xX3xX370xX1xXdxX3xXexXdxX41xX42xX3xX35xX6xX4xX4xXdxX19xX10xX3xX5xX100xX32xXdxX3xX19xX7bxX15xXefxX3xX400xX2b1xX4cxX3xX370xX1x10cc0xX19xX22xX3xX24xX8dxX19xX1xX3xX35xX6xX4xX4xXdxX19xX10xX3xX4xXaexX6xX3xX4cxX7xXexX4fxX6xX51xX10xX19xX10xX4xX6xX3xe847xX6xX19xX3xXexX100xX7bxX19xX3xX35xX7bxX3xX1xXdxdb1exX28xX3xX86xX28xX16dx13099xX3xXexX4fxX100xX19xX22xX3xXbxX1xX282xX19xX22xX3xX4xX1xc22fxX19xX22xX3xX6axX8dxX4xX1xX3xXbfxXc0xXc1xXc2xXc3xXc4xX2xXc6xXefxX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17xX100xX6axX15xXaxX12xb59dxX6xX28xX3xX370xX1xXdxX3xX4xdfc0xX4xX3xX19xX1xX7bxX3xX86xX28xX16dxX19xX3xX5xb712xX3xX6axX3bxX35bxX4xX3xXbxX1xX3f4xX42xX3xX4xX1xX14xX28xX3xX3fcxX28xX3xX4xd902xXbxX3xXbxX1xdbf0xXbxX3xX5xX3bxX28xX3xX1xX7bxX19xX1xX3xX35xX6xX4xX4xXdxX19xX10xX3xX4xXaexX6xX3xX4cxX7xXexX4fxX6xX51xX10xX19xX10xX4xX6xX3xX1xX2d1xXdxX3xXexX1xX4cbxX19xX22xX3xX2xX58xX7exX19exX7exX2xXd7xX3xXcxX14xX15xX3xX17xX6xX19xX3xX1bxX1xX6xX3xX4x13cd0xX19xX22xX3xX19xX1xX3bxX3xX19xX1xXdxX332xX28xX3xX19xX3bxX2exX4xX3xX4xX1xX14xX28xX3xX3fcxX28xX3xX4xX4edxXbxX3xXbxX1xX4f2xXbxX3xX7xX388xX3xX6axX384xX19xX22xX3xX35xX6xX4xX4xXdxX19xX10xX3xX19xX7bxX15xX3xX4xX1xX100xX3xX19xX22xX3bxX3cxXdxX3xX6axX3bxX2exXdxX3xXdcxXdcxX3xXexX28xX29xXdxX3xX6axX100xX3xXexX1xXdxX89xX28xX3xX6axX415xX3xX5xXdxX485xX28xX3xXexXbcxX3xX4xX4cbxX4xX3xX4xX28xX25xX4xX3xXexX1xX388xX3xX19xX22xX1xXdxX485xX42xX3xX2ffxX3xX19xX1xcd16xX42xX3xX19xX22xX3bxX3cxXdxX3xX4xX6xX100xX3xXexX28xX29xXdxX3xX1xX3aexX19xXefxX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17xX100xX6axX15xXaxX12xX4c2xX6xX28xX3xX370xX1xXdxX3xX4xX5b0xX3xX6axX415xX3xX5xXdxX485xX28xX3xX4xXaexX6xX3xX4xX4cbxX4xX3xX4xX28xX25xX4xX3xXexX1xX388xX3xX19xX22xX1xXdxX485xX42xX3xX17dxX29xX3xX7xX28xX19xX22xXd7xX3xX19xX1xXdxX332xX28xX3xX19xX3bxX2exX4xX3xX19xX1xX3bxX3x11837xX429xX4xXd7xX3xX2d7xX1xX4cbxXbxX3xX42xX2ffxX3xX4fxX25xX19xX22xX3xX24xX25xX3xXexX28xX29xXdxX3xXexXdxX41xX42xX3xX4xX1xXaexX19xX22xX3xX5xX100xX32xXdxX3xX35xX6xX4xX4xXdxX19xX10xX3xX19xX7bxX15xXefxX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17xX100xX6axX15xXaxX12xXc1xX2exXdxX3xX86xX28xX15xX89xXexX3xX24xX8dxX19xX1xX3xXexX4fxX41xX19xXd7xX3xX4xX1xX3bxX3aexX19xX22xX3xXexX4fxX169xX19xX1xX3xXexXdxX41xX42xX3xX4xX1xXaexX19xX22xX3xX35xX6xX4xX4xXdxX19xX10xX3xX19xX22xXbcxX6xX3xXbfxXc0xXc1xXc2xXc3xXc4xX2xXc6xX3xXexX32xXdxX3xXcxX14xX15xX3xX17xX6xX19xX3xX1bxX1xX6xX3xX7x119c9xX3xX24xX3bxX35bxX4xX3xX24xX3f4xX15xX3xX19xX1xX6xX19xX1xX3xX1xX3aexX19xXefxX3xXbfxX1x1008dxX19xX1xX3xXbxX1xXaexX3xX19xX3bxX2exX4xX3xX19xX7bxX15xX3xX24x13167xXexX3xX42xX384xX4xX3xXexXdxX41xX28xX3xXexXdxX41xX42xX3xX4xX1xXaexX19xX22xX3xX4xX1xX100xX3xX197xX19exd736xX3xX6axX14xX19xX3xX7xX49bxX3xX19xX3bxX2exX4xX3xX19xX7bxX15xX3xX35xX7bxX100xX3xX4xX28xX49bxXdxX3xX42xe4aaxX6xX3xX67xf6b5xX3xX7exX19exX7exX2xXefxX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17xX100xX6axX15xXaxX12xXcxX6d5xX19xX1xX3xX24xX89xX19xX3xXexX1xX3cxXdxX3xX24xXdxd4fbxX42xX3xX1xXdxX485xX19xX3xXexX32xXdxXd7xX3xX42xX2exXdxX3xX4xX1xX337xX3xX4xX5b0xX3xX370xX1xX100xX16dxX19xX22xX3xX7exXd7xX2xX3xXexX4fxXdxX485xX28xX3xX19xX22xX3bxX3cxXdxX3xXexX4fxX100xX19xX22xX3xXexX29xX19xX22xX3xX7xX49bxX3xX19cxX197xX3xXexX4fxXdxX485xX28xX3xX6axX14xX19xX3xX4xXaexX6xX3xXcxX14xX15xX3xX17xX6xX19xX3xX1bxX1xX6xX3xX24xX3bxX35bxX4xX3xXexXdxX41xX42xX3xX4xX1xXaexX19xX22xX3xX24x109f8xX15xX3xX24xXaexX3xX7exX3xX42xX535xXdxXd7xX3xX35xX7bxX3xXbxX1xX7bbxX19xX3xX5xX2exX19xX3xX19xX1xX415xX19xX22xX3xX19xX22xX3bxX3cxXdxX3xX19xX7bxX15xX3xX5xX7bxX3xX19xX1xX14xX19xX3xX35xXdxX41xX19xX3xX15xX3xXexX89xX3xX35xX7bxX3xX19xX22xX3bxX3cxXdxX3xX22xXdxX7bxX3xX7xX49bxX19xX22xX3xXexX32xXdxX3xX4xX4cbxX4xX3xXexX4fxX32xXdxX3xX6axX3bxccd0xX19xX22xX3xX5xX84xX100xXefxX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17xX100xX6axX15xXaxX12xXcxX14xX15xX3xX17xX6xX19xX3xX1bxX1xX6xX3xX5xX7bxX3xX42xX25xXexX3xXexX4fxX100xX19xX22xX3xX19xX1xX415xX19xX22xX3xX19xX3bxX2exX4xX3xX4xX1xX8dxX28xX3xX16dxX19xX1xX3xX1xX3bxX2ffxX19xX22xX3xX19xX6e7xX19xX22xX3xX19xX332xX3xX4xXaexX6xX3xX6axX8dxX4xX1xX3xXbfxXc0xXc1xXc2xXc3xXc4xX2xXc6xX3xX35xX2exXdxX3xXexX29xX19xX22xX3xX7xX49bxX3xX4xX6xX3xX19xX1xXdxd0b3xX42xX3xXexX4fxX41xX19xX3xX81xXd7xX7exX3xXexX4fxXdxX485xX28xX3xX4xX6xXd7xX3xX17dxX6xX100xX3xX22xX2d1xX42xX3xX1xX3aexX19xX3xX197xX81xXefxXdcxX19exX19exX3xX4xX6xX3xXexX388xX3xX35xX100xX19xX22xX3xX6axX100xX3xXbfxXc0xXc1xXc2xXc3xXc4xX2xXc6xXefxX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17xX100xX6axX15xXaxX12xXcxX32xXdxX3xXc2xXexX6xX5xX15xXd7xX3xXexX4fxX28xX15xX332xX19xX3xXexX1xX37fxX19xX22xX3xX19xX3bxX2exX4xX3xX19xX7bxX15xX3xX19xX22xX7bxX15xX3xX7exX7exX58xX81xX3xX24xX3bxX6xX3xXexXdxX19xX3xX4xX28xX49bxXdxX3xXexX28xX7bbxX19xX3xX86xX28xX6xXd7xX3xX6d5xXexX3xX19xX1xX4edxXexX3xX42xX25xXexX3xXexX4fxX28xX19xX22xX3xXexX14xX42xX3xXexXdxX41xX42xX3xX4xX1xXaexX19xX22xX3xXexX32xXdxX3xX35xX720xX19xX22xX3x12abaxX100xX42xX17dxX6xX4fxX6axX15xX3xX370xX1xX37fxX19xX22xX3xX4xX5b0xX3xX19xX22xX3bxX3cxXdxX3xX24xX89xX19xX3xXexXdxX41xX42xX3xX4xX1xXaexX19xX22xX3xX6axX100xX3xX1xX485xX3xXexX1xX49bxX19xX22xX3xX24xX6e7xXexX3xX5xX8dxX4xX1xX3xXexXdxX41xX42xX3xX4xX1xXaexX19xX22xX3xX17dxX8dxX3xX5x13257xXdxXefxX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17xX100xX6axX15xXaxX12xX4c2xc93axX3xX4xX49bxX3xX19xX7bxX15xX3xXbxX1xX7bbxX19xX3xX19xX7bxX100xX3xX5xX7bxX42xX3xX4xX1xdb15xX42xX3xXexX1xX41xX42xX3xX4xX1xX3bxX3aexX19xX22xX3xXexX4fxX169xX19xX1xX3xXexXdxX41xX42xX3xX4xX1xXaexX19xX22xX3xXexX32xXdxX3xXexX4fxX28xX19xX22xX3xXexX14xX42xX3xX370xXdxX19xX1xX3xXexX89xX3xX4xXaexX6xX3xX86xX28xX49bxX4xX3xX22xXdxX6xX3xX4xX1xX14xX28xX3xX3fcxX28xX3xX19xX7bxX15xXefxX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17xX100xX6axX15xXaxX12xX954xX100xX42xX17dxX6xX4fxX6axX15xX3xX5xX7bxX3xX370xX1xX28xX3xX35xX9b8xX4xX3xX4xX1xX8dxX28xX3xX16dxX19xX1xX3xX1xX3bxX2ffxX19xX22xX3xX19xX1xX4edxXexX3xX4xXaexX6xX3xX6axX8dxX4xX1xX3xXbfxXc0xXc1xXc2xXc3xXc4xX2xXc6xX3xXexX32xXdxX3xXc2xXexX6xX5xX15xX3xX370xX1xXdxX3xX7xX49bxX3xX4xX6xX3xX19xX1xXdxX893xX42xX3xX42xX2exXdxX3xX22xX1xXdxX3xX19xX1xX9d0xX19xX3xX1x11332xX19xX22xX3xX19xX22xX7bxX15xX3xX35xbb2cxX19xX3xX2ffxX3xX42xX429xX4xX3xX4xX6xX100xXefxX3xXcxX169xX19xX1xX3xXexX4fxX32xX19xX22xX3xX5xX99fxXdxX3xX1xX485xX3xXexX1xX49bxX19xX22xX3xXexX3bxX3aexX19xX22xX3xXexX9b8xX3xX4xX535xX19xX22xX3xX24xX84xX3xX23exX16dxX15xX3xX4fxX6xX3xXexX32xXdxX3xX4xX4cbxX4xX3xXexX337xX19xX1xX3xXbfxX100xX42xX100xX3xX35xX7bxX3xX17xX4fxXdxX6xX19xe86exX6xXefxX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17xX100xX6axX15xXaxX12xXbfxX535xX19xX22xX3xX19xX1xX3bxX3xX19xX1xXdxX332xX28xX3xX19xX3bxX2exX4xX3xX4xX1xX14xX28xX3xX3fcxX28xX3xX370xX1xX4cbxX4xXd7xX3xX4xX37fxX19xX22xX3xXexX4cbxX4xX3xXexXdxX41xX42xX3xX4xX1xXaexX19xX22xX3xX35xX6xX4xX4xXdxX19xX10xX3xX19xX22xXbcxX6xX3xXbfxXc0xXc1xXc2xXc3xXc4xX2xXc6xX3xXexX32xXdxX3xXc2xXexX6xX5xX15xX3xXexX4fxX100xX19xX22xX3xXexX169xX19xX1xX3xXexX4fxX32xX19xX22xX3xX4xX1xX9d0xX42xX3xXexX4fxX893xX3xX6axX100xX3xXexX1xXdxX89xX28xX3xX19xX22xX28xX2d1xX19xX3xX4xX28xX19xX22xX3xX35xX6xX4xX4xXdxX19xX10xXefxX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17xX100xX6axX15xXaxX12xXcxX1xX10xX100xX3xX17xX25xX3xX303xX3xXexX89xX3xXc2xXexX6xX5xX15xXd7xX3xX19xX3bxX2exX4xX3xX19xX7bxX15xX3xX24xX84xX3xXexXdxX41xX42xX3xX4xX1xXaexX19xX22xX3xX197xXd7xX1a4xX3xXexX4fxXdxX485xX28xX3xX5xXdxX332xX28xX3xX35xX6xX4xX4xXdxX19xX10xX3xX35xX7bxX3xXexXdxX41xX42xX3xX4xX1xXaexX19xX22xX3xX24xX7bbxX15xX3xX24xXaexX3xX7exX3xX42xX535xXdxX3xX4xX1xX100xX3xX22xX7bbxX19xX3xX7exXd7xXdcxX3xXexX4fxXdxX485xX28xX3xX19xX22xX3bxX3cxXdxXd7xX3xXexX3bxX3aexX19xX22xX3xX429xX19xX22xX3xX19cxXd7xX2xX704xX3xX6axX14xX19xX3xX7xX49bxX3xX19xX3bxX2exX4xX3xX19xX7bxX15xXefxX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17xX100xX6axX15xXaxX12xXbfxX1xX6d5xX19xX1xX3xXbxX1xXaexX3xXc2xXexX6xX5xX15xX3xX24xX6e7xXexX3xX42xX384xX4xX3xXexXdxX41xX28xX3xXexX20xX19xX22xX3xX22xX4edxXbxX3xX81xX3xX5xX7bbxX19xX3xX7xX49bxX3xX19xX22xX3bxX3cxXdxX3xX24xX3bxX35bxX4xX3xXexXdxX41xX42xX3xX4xX1xXaexX19xX22xXd7xX3xX5xX41xX19xX3xXdcxX19exX19exXefxX19exX19exX19exX3xX19xX22xX3bxX3cxXdxX58xX19xX22xX7bxX15xX3xX35xX7bxX100xX3xX22xXdxX415xX6xX3xXexX1xX4cbxX19xX22xX3xX19cxX58xX7exX19exX7exX2xX3xX35xX7bxX3xXexXdxX41xX42xX3xX4xX1xXaexX19xX22xX3xX24xX7bbxX15xX3xX24xXaexX3xX7exX3xX42xX535xXdxX3xX4xX1xX100xX3xX1a4xX19exX704xX3xX6axX14xX19xX3xX7xX49bxX3xX19xX3bxX2exX4xX3xX19xX7bxX15xX3xX35xX7bxX100xX3xX22xXdxX415xX6xX3xXexX1xX4cbxX19xX22xX3xXc6xX58xX7exX19exX7exX19exXefxX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17xX100xX6axX15xXaxX12xXcxX32xXdxX3xXbfxX15xXbxX4fxX28xX7xXd7xX3xXexX100xX7bxX19xX3xX17dxX25xX3xX19xX22xX3bxX3cxXdxX3xXexX4fxX41xX19xX3xX19cxXdcxX3xXexX28xX29xXdxX3xX6axX9b8xX3xX370xXdxX89xX19xX3xX7xX6bdxX3xX24xX3bxX35bxX4xX3xXexXdxX41xX42xX3xX4xX1xXaexX19xX22xX3xX6d5xXexX3xX19xX1xX4edxXexX3xX2xX3xX42xX535xXdxX3xX35xX6xX4xX4xXdxX19xX10xX3xX19xX22xXbcxX6xX3xXbfxXc0xXc1xXc2xXc3xXc4xX2xXc6xX3xXexX4fxX100xX19xX22xX3xXexX28xX7bbxX19xX3xX24xX7bbxX28xX3xXexXdxX41xX19xX3xX4xXaexX6xX3xXexX1xX4cbxX19xX22xX3xXdcxX58xX7exX19exX7exX2xXefxX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17xX100xX6axX15xXaxX12xX17xX25xX3xX303xX3xXexX89xX3xX19xX3bxX2exX4xX3xX19xX7bxX15xX3xX19xX22xX7bxX15xX3xX7exX7exX58xX81xX3xX4xX1xX100xX3xX17dxXdxX89xXexX3xXbfxX15xXbxX4fxX28xX7xX3xX6axX9b8xX3xX370xXdxX89xX19xX3xXexXdxX89xXbxX3xX19xX1xX9d0xX19xX3xXexX1xX41xX42xX3xX7exX197xX19exXefxX19exX19exX19exX3xX5xXdxX332xX28xX3xX35xX6xX4xX4xXdxX19xX10xX3xX35xX7bxX100xX3xX4xX28xX49bxXdxX3xXexX1xX4cbxX19xX22xX3xX19cxX58xX7exX19exX7exX2xXd7xX3xX86xX28xX6xX3xX24xX5b0xX3xX24xX3f4xX15xX3xX19xX1xX6xX19xX1xX3xX4xX1xX3bxX3aexX19xX22xX3xXexX4fxX169xX19xX1xX3xXexXdxX41xX42xX3xX4xX1xXaexX19xX22xX3xX4xXaexX6xX3xX19xX3bxX2exX4xX3xX19xX7bxX15xXefxX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17xX100xX6axX15xXaxX12xXbfxX15xXbxX4fxX28xX7xX3xX1xXdxX485xX19xX3xX7xX388xX3xX6axX384xX19xX22xX3xX4xX16dxX3xX19cxX3xX5xX100xX32xXdxX3xX35xX6xX4xX4xXdxX19xX10xX3xX24xX84xX3xX24xX3bxX35bxX4xX3xX400xX2b1xX4cxX3xX4xX4edxXbxX3xXbxX1xX4f2xXbxX3xX22xX2d1xX42xX3xX2d7xf7f3xXdxXaf8xX10xX4fxX58xX17xXdxX100xX1bxXcxX10xX4xX1xXd7xX3xX4cxX7xXexX4fxX6xX51xX10xX19xX10xX4xX6xXd7xX3xX2b1xX100xX6axX10xX4fxX19xX6xX3xX35xX7bxX3xfe84xX100xX1xX19xX7xX100xX19xX3xdac6xX3xXeedxX100xX1xX19xX7xX100xX19xXefxX3xXbfxX15xXbxX4fxX28xX7xX3xX4xX5b0xX3xX370xX89xX3xX1xX100xX32xX4xX1xX3xX42xX2ffxX3xX4xX388xX6xX3xX4xX4cbxX4xX3xX7xX14xX19xX3xX17dxX6xX15xX3xX24xX5b0xX19xX3xX370xX1xX4cbxX4xX1xX3xX6axX28xX3xX5xX8dxX4xX1xX3xXexXbcxX3xX22xXdxX415xX6xX3xXexX1xX4cbxX19xX22xX3xXdcxX58xX7exX19exX7exX2xXefxX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX17xX100xX6axX15xXaxX12xe7fdxX28xX49bxX4xX3xX22xXdxX6xX3xX4xX1xX14xX28xX3xX3fcxX28xX3xX19xX7bxX15xX3xX6axX9b8xX3xX370xXdxX89xX19xX3xX7xX6bdxX3xXexXdxX41xX42xX3xX4xX1xXaexX19xX22xX3xX4xX1xX100xX3xXdcxX19exX704xX3xX6axX14xX19xX3xX7xX49bxXd7xX3xXexX429xX4xX3xX370xX1xX100xX16dxX19xX22xX3xX19cxXdcxX19exXefxX19exX19exX19exX3xX19xX22xX3bxX3cxXdxX3xX4xXaexX6xX3xX19xX3bxX2exX4xX3xX19xX7bxX15xX3xX35xX7bxX100xX3xX22xXdxX415xX6xX3xXexX1xX4cbxX19xX22xX3xXe8xX58xX7exX19exX7exX2xX3xX24xX750xX3xX4xX5b0xX3xXexX1xX750xX3xX19xX49bxXdxX3xX5xX32xXdxX3xX4xX4cbxX4xX3xX1xX100xX32xXexX3xX24xX25xX19xX22xX3xX4xXaexX6xX3xX19xX22xX7bxX19xX1xX3xX6axX28xX3xX5xX8dxX4xX1xX3xX4xXaexX6xX3xX19xX3bxX2exX4xX3xX19xX7bxX15xXefxX58xXefxX0xX58xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX4cxX28xXexX1xX100xX4fxXaxX12xX2cdxXcxXcxX2dbxXc1xX1bxX58xXc1xXdxX10xXexX19xX6xX42x100aaxX2dexX0xX58xXbxX12
(TTXVN/Vietnam+)