Nhật Bản khẳng định triển khai máy bay vận tải Osprey vẫn an toàn
Theo Kyodo, ngày 23/7, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Itsunori Onodera khẳng định việc triển khai máy bay vận tải Osprey do Mỹ sản xuất theo kế hoạch ở Tây Nam Nhật Bản không làm dấy lên lo ngại nào về an toàn.
f579x1004fx11e48x1013cx1468bx104a9x12ab7x16ebbx1598bxX7xf86bx17211x10b69x10742x10758x14e20xX5x1212bxXax107e9x16d57xX1x14634xXexX3x16e01x12baax12244xX3x122f8xX1x149f0xX1ax122f9xX3x1031cx13834xX1axX1xX3xXex103f2xXdx1242axX1axX3xX1cxX1xX6xXdxX3x1670dx13756x11971xX3x10729xX6xX34xX3x16efaxX15xX1axX3xXexX19xXdxX3x14360xX7xXbxX28xX10xX34xX3xX3ax112adxX1axX3xX6xX1axX3xXex11051x1396cxX1axX0x13217xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx1426fxX10xX6x13b32xXaxX12xXcxX1xX10xX51xX3x167fcxX34xX51xX67xX51x16e20xX3xX1axX20xX52xX34xX3x10935x16dbaxX55x15ba3xX74xX3xX18xfd9fxX3xXexX28x132d2xf69cxX1axX20xX3x118a4x1650ex1506exX4xX3xXbxX1x127afxX1axX20xX3xX13xX1xX15xXexX3xX18xX19xX1axX3x150c2xXexX7xX8cxX1axX51xX28xXdxX3xX42xX1axX51xX67xX10xX28xX6xX3xX1cxX1xX1exX1axX20xX3xX22xX23xX1axX1xX3xX3axXdx15661xX4xX3xXexX28xXdxX2axX1axX3xX1cxX1xX6xXdxX3xX32xX33xX34xX3xX36xX6xX34xX3xX3axX15xX1axX3xXexX19xXdxX3xX42xX7xXbxX28xX10xX34xX3xX67xX51xX3x145a9x104c6xX3xX7xX19xX1axX3x119dbxX8cx15ddaxXexX3xXexX1xX10xX51xX3xX1cx14431xX3xX1xX51x1347dxX4xX1xX3xX87xX3xXcx13309xX34xX3xX13xX6xX32xX3xX13xX1xX15xXexX3xX18xX19xX1axX3xX1cxX1x16cdaxX1axX20xX3xX5xX52xX32xX3xX67xXeexX34xX3xX5x1755bxX1axX3xX5xX51xX3xX1axX20xXfbxXdxX3xX1axX52xX51xX3xX3ax12bb7xX3xX6xX1axX3xXexX51xX52xX1ax16d45xX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18xX51xX67xX34xXaxX12xX0xXdxX32xX20xX3xX7xX28xX4xX9xXaxX55xX55xXdxX13axX36xX6xX51xXexX1xX6xX1axX1xX1xX51xX6xX13axX3axX1axX55xX1axX10x13a6cxX7xX55xX2x1091bxX7cx10cb6xX55x16c98xX173xX67xX2xX2x10361xX2xX7exX7cxX7bxXexX173xX7ex1706bxX7bxX5xX184xX13ax14d5fxXbxX20xXaxX3xX55xX12xX3xXe5xX33xX34xX3xX36xX6xX34xX3xXe5x16791x10b86xX7bxX7bxX3xX42xX7xXbxX28xX10xX34xX13axX3x157c1xX13xX20xX8cx16257xX1ax162e7xX3xXe5xXdxX5xXdxXexX6xX28xX34xX13axX4xX51xX32x144efxX3xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18xX51xX67xX34xXaxX12xXcxX8cxX34xX121xX1axX3xX36xX8dxX3xXexX28xX121xX1axX3xX22xX86x10a20xX4xX3xX18xX82xX3xXexX28xX86xX87xX1axX20xX3xX42xX1axX51xX67xX10xX28xX6xX3xX22xX86xX6xX3xX28xX6xX3xX7xX6xX8cxX3xX1cxX1xXdxX3xX114xX1axX20xX3xX1axX8dxXdxX3xX5xXfbxXdxX3xX4xX8cxX82xX4xX3xX1x12e48xXbxX3xX3ax1246bxXdxX3xX4xX33xX4xX3x12880xX8cxX6xX1axX3xX4xX1x11be8xX4xX3xX4xX1x162dcxX1axX1xX3xX21fxX8cxX34xX131xX1axX3xX22xX23xX6xX3xXbxX1xX86x12a20xX1axX20xX74xX3xX3axX8dxX1axX3xX36xX23xX3xX22x1710dxX1axX1xX3xX4xX1xfd05xX3xX1xX1abxXdxX3xX22x1037fxX8cxX3xXexX1xX33xX1axX20xX3xX7xX6xX8cxX3xX32xX82xXexX3xX3ax156e7xX3xX28xX23cxXdxX3xX32xX33xX34xX3xX36xX6xX34xX3xXexX28x150bdxX4xX3xXexX1x102d6xX1axX20xX3xX67xX4axX1axX3xX22xXf7xX1axX3xX4xX1xXf7xXexX3xX1axX20xX86x123b8xXdxX13axX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18xX51xX67xX34xXaxX12xXcxX28xX51xX1axX20xX3xX4xX8cxX82xX4xX3xX20xf604xXbxX3xXcxX24fxX1axX1xX3xXexX28xX86xX87xX1axX20xX3xf696xX6xX20xX6xX3x14699xX51xX7xX1xXdxX1axX51xX28xXdxX3xX2c9xX6xX32xX6xX20xX8cxX4xX1xXdxX74xX3xX114xX1axX20xX3xX42xX1axX51xX67xX10xX28xX6xX3xX1ax13cc1xXdx1105axX3xXaxX6fxX1xX114xX1axX20xX3xX4xX2ebxX3xX3axXeexX1axX3xX22xX131xX3xX20xX249xX3xX3axX131xX3xX7xX278xX3xX6xX1axX3xXexX51xX52xX1axX3xX4xf801xX6xX3xX4xX33xX4xX3xX32xX33xX34xX3xX36xX6xX34xX3xX42xX7xXbxX28xX10xX34xX13axXaxX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18xX51xX67xX34xXaxX12x14786xX1axX20xX3xX42xX1axX51xX67xX10xX28xX6xX3xX22xX6xX1axX20xX3xXexX249xX32xX3xX1cxXdxXf7xX32xX3xX7xX278xX3xX312xX1axX20xX3xX1xX82xX3xX4xX312xX6xX3xX4xX1xX22bxX1axX1xX3xX21fxX8cxX34xX131xX1axX3xX3axX52xX3xX1axX20xX86xX291xXdxX3xX67xX102xX1axX3xX22xX23xX6xX3xXbxX1xX86xX23cxX1axX20xX3xX22xX8dxXdxX3xX3axX218xXdxX3xX1cxXf7xX3xX1xX51xXfbxX4xX1xX3xXexX28xX2axX1axX3xX1cxX1xX6xXdxX3xX32xX33xX34xX3xX36xX6xX34xX3xX4xX312xX6xX3x14474xX33xX4xX3x14c4axX278xX4xX3xX5xX86xX1dexX1axX20xX3xXbxX1xX92xX1axX20xX3xX3axXbdxX3xX13xX1xX15xXexX3xX18xX19xX1axX3xXexXfbxXdxX3xXexX24fxX1axX1xX3xX2c4xX6xX20xX6xX13axX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18xX51xX67xX34xXaxX12xX18xX82xX3xX8bxX8cxX8dxX4xX3xXbxX1xX92xX1axX20xX3xX13xX1xX15xXexX3xX18xX19xX1axX3xX32xX8cxX8dxX1axX3xXexX28xXdxX2axX1axX3xX1cxX1xX6xXdxX3xX2xX7exX3xX32xX33xX34xX3xX36xX6xX34xX3xX19axX19bxX7bxX7bxX3xX42xX7xXbxX28xX10xX34xX7xX3xX32xX218xXdxX3xX32xX8cxX6xX3xXexXfbxXdxX3xX7xX102xX1axX3xX36xX6xX34xX3xX2c4xX6xX20xX6xX3xX22xX2axX3xXexX27dxX1axX20xX3xX4xX86xX291xX1axX20xX3xX1axX27dxX1axX20xX3xX5xX278xX4xX3xX4xX312xX6xX3xX13xX1xX15xXexX3xX18xX19xX1axX3xXexX28xX51xX1axX20xX3xX1xX51xXfbxXexX3xX22xX82xX1axX20xX3xX36xX19xX51xX3xX3axXbdxX3xX4xX33xX4xX3xX22xX19xX51xX3xXecxX6xX3xXecxX114xXdxX74xX3xXexX28xX51xX1axX20xX3xX36xX8dxXdxX3xX4xX19xX1axX1xX3xXcxX28xX8cxX1axX20xX3xX8bxX8cxX8dxX4xX3xX20xXdxX6xX3xXexX27dxX1axX20xX3xX21fxX8cxX34xXf7xXexX3xX22xX51xX33xX1axX3xXexX28xX121xX1axX3xX36xXdxX2axX1axX13axX0xX55xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX18xX51xX67xX34xXaxX12xXcxX8cxX34xX3xX1axX1xXdxX121xX1axX74xX3xXcxX51xX1cxX34xX51xX3xX5xXfbxXdxX3xX20xX2b5xXbxX3xXbxX1xX19xXdxX3xX1cxX1xX2ebxX3xX1cxX1xX27dxX1axX3xXexX28xX51xX1axX20xX3xX3axXdxXbdxX4xX3xXexX1x12e8exX4xX3xX22x125d3xX34xX3xX1cxXf7xX3xX1xX51xXfbxX4xX1xX3xXexX28xXdxX2axX1axX3xX1cxX1xX6xXdxX3xX1axX52xX34xX74xX3xX7xX6xX8cxX3xX1cxX1xXdxX3xX32xX33xX34xX3xX36xX6xX34xX3xXexX28xX278xX4xX3xXexX1xX27dxX1axX20xX3xXexXeexX1axX3xX4xX114xX1axX20xX3x1040exX2c4x14a34x13596xX3x132d8xX64xX19bxX17cxX177xX55exX3xX36xX23xX3xX28xX23cxXdxX3xXecxX8cxX8dxX1axX20xX3xX32xX82xXexX3xX1axX1xX52xX3xX87xX3xX6fxX6xX1ax14d50xX6xX1cxXdxX3xXexX1xX8cxX82xX4xX3xXexX24fxX1axX1xX3xX2c4xX6xX20xX6xX3xX1xX1abxXdxX3xXexX1xX33xX1axX20xX3xX64xX6xXdxX3xX3ax116f1xX6xX3xX21fxX8cxX6xX13axX0xX55xXbxX12
LP (Theo Kyodo)