[Infographics] - Hướng dẫn người được cách ly y tế và thành viên gia đình, người làm việc, quản lý nơi cư trú
(Baothanhhoa.vn) - Hướng dẫn người được cách ly y tế và thành viên gia đình, người làm việc, quản lý nơi cư trú.
e6ax7e75x6d78x4172x77d8x94c7x33d7x883bx575axX7x6b82x82f3x925bx2d58x42d9x95caxX5x59dbxXax2168x7301x391cx1c33x7a82x229ex83fdx3664xX6xXbxX1xXdxX4xX7x83b0xX3x2fe2xX3x8238x9554x3918xX15xX18xX3x7048x243cxX15xX3xX15xX18xX25x1972xXdxX3x404dxX25x105axX4xX3xX4x6424xX4xX1xX3xX5x4493xX3xX3fxX3xXex184fxX3x18bcx4337xX3xXexX1xX47xX15xX1xX3xX46xXdxeedxX15xX3xX18xXdxX6xX3xX34x3350xX15xX1x1800xX3xX15xX18xX25xX31xXdxX3xX5xX47x31f8xX3xX46xXdx4cd3xX4xX5cxX3x366cx167dx1284xX15xX3xX5x50f4xX3xX15x1a9cxXdxX3xX4xX25xX3xXexX19x9c37xX0xaf28xX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX24xX10xX6xX2axXaxX12xX24xX25xX26xX15xX18xX3xX2axX2bxX15xX3xX15xX18xX25xX31xXdxX3xX34xX25xX36xX4xX3xX4xX3axX4xX1xX3xX5xX3fxX3xX3fxX3xXexX44xX3xX46xX47xX3xXexX1xX47xX15xX1xX3xX46xXdxX51xX15xX3xX18xXdxX6xX3xX34xX59xX15xX1xX5cxX3xX15xX18xX25xX31xXdxX3xX5xX47xX66xX3xX46xXdxX6axX4xX5cxX3xX6exX6fxX70xX15xX3xX5xX74xX3xX15xX77xXdxX3xX4xX25xX3xXexX19xX7fx112fxX0xX81xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx6156xX10xX15xXexX10xX19xXaxX12xX0xXdxX66xX18xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX3xX2axX1xXdxX2axX10xX3xXdxX102xX10xX15xXexX10xX19xXaxX3xX7xXexX3fxX5xX10xX9xXax6479xXdxX2axXexX1x2ee6xX3x168fx76c0xX135xXbxa84ex1718xX3xX1xX10xXdxX18xX1xXexX132xX3x5168xedfxX135xXbxX138xX139xXaxX3xX7xX19xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX132xX81xX81xXdxXf2x5bf3xX6xX17xXexX1xX6xX15xX1xX1xX17xX6xXf2xX46xX15xX81xX15xX10xX12dxX7xX81x187axX135xX135xX144xX81xX2xa912x4f0exX2axX2xX2xX173x5dabxX2xX2x8bedxXexX2xX173xX143xX143xX5xX173xX22xX16dxX22xX173xX173xX174xX134xX174xX174xX144xX2xXf2xXbxX15xX18xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX17xX18xX19xX6xXbxX1xXdxX4xX7xX20xX3xX22xX3xX24xX25xX26xX15xX18xX3xX2axX2bxX15xX3xX15xX18xX25xX31xXdxX3xX34xX25xX36xX4xX3xX4xX3axX4xX1xX3xX5xX3fxX3xX3fxX3xXexX44xX3xX46xX47xX3xXexX1xX47xX15xX1xX3xX46xXdxX51xX15xX3xX18xXdxX6xX3xX34xX59xX15xX1xX5cxX3xX15xX18xX25xX31xXdxX3xX5xX47xX66xX3xX46xXdxX6axX4xX5cxX3xX6exX6fxX70xX15xX3xX5xX74xX3xX15xX77xXdxX3xX4xX25xX3xXexX19xX7fxXaxX3xX81xX12xX0xX81xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx22e2xX17xX2axX3fxXaxX12xX0xXdxX16xX19xX6xX66xX10xX3xX7xXexX3fxX5xX10xX9xXaxX17xX46xX10xX19xX16xX5xX17xX12dxX22xX3fxX132xX3xX1xXdxX2axX2axX10xX15xX139xXaxX3xX7xX19xX4xX9xXaxX1xXexXexXbxX7xX132xX81xX81xX4xX19xX10xX6xXexX10xXf2xXbxXdx45a2xXexX17xX4xX1xX6xX19xXexXf2xX4xX17xX66xX81xX10xX66xX159xX10xX2axX81xX173xX173xX174xX134xX174xX174xX144xX2xX22xX16dxXaxX3xX12dxXdxX2axXexX1xX9xXaxX134xX135xX135xXaxX3xX1xX10xXdxX18xX1xXexX9xXaxX174xX143xX17cxX173xXaxX3xX16xX19xX6xX66xX10xX159xX17xX19xX2axX10xX19xX9xXaxX135xXaxX3xX7xX4xX19xX17xX5xX5xXdxX15xX18xX9xXaxX15xX17xXaxX12xX0xX81xXdxX16xX19xX6xX66xX10xX12xX0xX81xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbx6602xX6fxXexX1xX17xX19xXaxX12x14a3xX6fxX6xX15xX18xX3xXcxX19xX6fxX15xX18xX0xX81xXbxX12
Quang Trung