[Infographic] - Các lưu ý khi tiêm vắc xin COVID-19
(Baothanhhoa.vn) - Hiện nay, tình hình dịch bệnh COVID-19 tại nước ta hết sức căng thẳng, phức tạp. Do vậy, nhu cầu tiêm vaccine Covid-19 ngày càng trở lên cấp bách. Vậy cần lưu ý gì khi tiên vaccine COVID-19.
83e5x8a3cxb07exb3c3x8a47xa5f5xb881xa771x8512xX7xe1c8x10c85xf212x9c76xc53ax11205xX5xd631xXax88fcxbd83x9badxbdb7xe028x110e0xc5f9xdb28xX6xXbxX1xXdxX4xa4d6xX3x1137exX3xf844x101f1xX4xX3xX5xa527xb60bxX3xec79xX3xf732xX1xXdxX3xXexXdxfb21xc85bxX3xa75dx1140axX4xX3xaab6xXdxX15xX3xX23x8d36x10692xX14xb0e8xX21xX2x920bxX0x10ceaxX1xX2xX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxcb49xX10xX6xcc63xXaxX12xX56xXdx860dxX15xX3xX15xX6xeef9x10f5exX3xXexa386xX15xX1xX3xX1xX67xX15xX1xX3xX59xd7efxX4xX1xX3xdf9exX5exX15xX1xX3xX23xX3fxX40xX14xX42xX21xX2xX45xX3xXexbfdexXdxX3xX15xX28xd9aexX4xX3xXexX6xX3xX1xcf58xXexX3xX7x11663xX4xX3xX4xefc6xX15xX18xX3xXexX1xefc8xX15xX18xX64xX3xXbxX1xX94xX4xX3xXexX84xXbxbed1xX3xX42xX17xX3xX36xe3e8xX63xX64xX3xX15xX1xX29xX3xX4x107d1xX29xX3xXexXdxX33xX34xX3xX36xX6xX4xX4xXdxX15xX10xX3xX23xX17xX36xXdxX59xX21xX2xX45xX3xX15xX18xd3ddxX63xX3xX4xXd5xX15xX18xX3xXexX19x8531xX3xX5xX33xX15xX3xX4xbdb1xXbxX3xX75xX24xX4xX1xXabxX3xX40xXb1xX63xX3xX4xXbaxX15xX3xX5xX28xX29xX3xX2bxX3xX18xX67xX3xX2dxX1xXdxX3xXexXdxX33xX15xX3xX36xX6xX4xX4xXdxX15xX10xX3xX23xX3fxX40xX14xX42xX21xX2xX45xXabxX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxd15cxX17xX59xX63xXaxX12xX0xXdxX34xX18xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxX59xXexX1xX29xX34xX75xX3xX59xX1xXdxX59xX10xX3xXdxX23xX10xX15xXexX10xX19xXaxX3xX7xXexX63xX5xX10xX9xXaxf738xXdxX59xXexX1x101a8xX3x8d38xf8d7xX160xXbxX3ax10b2fxX3xX1xX10xXdxX18xX1xXexX15dxX3xa666x9f8dxX160xXbxX3axX164xXaxX3xX7xX19xX4xX9xXaxX47xX47xXdxXabxX75xX6xX17xXexX1xX6xX15xX1xX1xX17xX6xXabxX36xX15xX47xX15xX10xX158xX7xX47xe684xX2xX193xX15fxX47xX2xX45xX45xX59xd63bxX160xX45xX160x112e7xf7a8xX16exXexX193xX1a0xX1a1xX45xX5xX45xX21xX4xX6xX4xX21xX5xX29xX29xX21xX63xX21xX2dxX1xXdxX21xXexXdxX10xX34xX21xX36xXabxc59dxXbxX18xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX17xX18xX19xX6xXbxX1xXdxX4xX1fxX3xX21xX3xX23xX24xX4xX3xX5xX28xX29xX3xX2bxX3xX2dxX1xXdxX3xXexXdxX33xX34xX3xX36xX37xX4xX3xX3axXdxX15xX3xX23xX3fxX40xX14xX42xX21xX2xX45xXaxX3xX158xXdxX59xXexX1xX9xXaxX15fxX160xX160xXaxX3xX1xX10xXdxX18xX1xXexX9xXaxX16exX16fxX160xXaxX3xX47xX12xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxX129xX17xX59xX63xXaxX12xX0xXdxX34xX18xX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXdxX23xX10xX15xXexX10xX19xXaxX3xX7xXexX63xX5xX10xX9xXaxX158xXdxX59xXexX1xX15dxX3xX15fxX160xX160xXbxX3axX164xX3xX1xX10xXdxX18xX1xXexX15dxX3xX1a1xX1a1xX19cxX1a0xXbxX3axX164xXaxX3xX7xX19xX4xX9xXaxX47xX47xXdxXabxX75xX6xX17xXexX1xX6xX15xX1xX1xX17xX6xXabxX36xX15xX47xX15xX10xX158xX7xX47xX193xX2xX193xX15fxX47xX2xX45xX45xX59xX19cxX160xX45xX160xX1a0xX16exX160xXexX16exX1a0xX15fxX160xX5xX19cxX21xX4xX6xX4xX21xX5xX29xX29xX21xX63xX21xX2dxX1xXdxX21xXexXdxX10xX34xX21xX36xXabxX1c0xXbxX18xXaxX3xX6xX5xXexX9xXaxX13xX14xX15xX16xX17xX18xX19xX6xXbxX1xXdxX4xX1fxX3xX21xX3xX23xX24xX4xX3xX5xX28xX29xX3xX2bxX3xX2dxX1xXdxX3xXexXdxX33xX34xX3xX36xX37xX4xX3xX3axXdxX15xX3xX23xX3fxX40xX14xX42xX21xX2xX45xXaxX3xX158xXdxX59xXexX1xX9xXaxX15fxX160xX160xXaxX3xX1xX10xXdxX18xX1xXexX9xXaxX1a1xX1a1xX19cxX1a0xXaxX3xX47xX12xX0xX47xXbxX12xX0xXbxX3xX4xX5xX6xX7xX7xX9xXaxXbxa167xX29xXexX1xX17xX19xXaxX12x103e3xX6xXdxX3xX56xX29xX63x9604xX15xX0xX47xXbxX12
Mai Huyền